Jump to content
Traadstarter

Den store kjemi-tråden

Recommended Posts

I dagens kjemi2-time skulle læreren lage sølvspeil. Det ble gjort på den vanlige måten med propanal, ammoniakk, natriumhydroksid og sølvnitrat. Alt ble blandet og gjort på en korrekt måte.

Hun måtte gjøre det to ganger, for på den første gangen skjedde det noe helt uventet:

1318075.jpeg

 

Når propanalen ble hatt i til slutt, ble alt bare klumpete og hvitt. mørknet etter hvert og fikk mange rare farger.

Hun prøvde enda en gang etterpå med propanal fra en annen flaske, og da ble det et fint sølvspeil, akkurat som ventet. Hun ble da litt usikker på hva som var på flasken, litt mer viskøst enn propanalen fra den andre flaska.

 

Noen som vet hva som har skjedd i kolben her, eller hva den hvite substansen er?

Edited by KakeMainn

Share this post


Link to post

Hei

Jeg jobber med eksamen vår 2015 del 2. Og i oppgave 3 e så lurte jeg på hvordan jeg skal komme igang. Jeg vet at jeg skal bruke redoksreaksjoner, og gå veien om mol. Men problemet er at jeg ikke vet hvilke reaksjoner jeg skal bruke fra tabellen.

Her er oppgaven: En skoleklasse ønsket å lage et enkelt edison-batteri. Elevene fant fram noe de trodde var rent jern. For å undersøke om det virkelig var jern, løste de opp en liten bit med masse 0.50 g i svovelsyre. Elevene fortynnet denne prøveløsningen til 100 ml. Deretter overførte permanganatløsning. forbruket av titrerløsningen var 17.9 ml.

 

e) var det rent jern elevene hadde funnet? begrunn svaret ved å vise utregningen.

Share this post


Link to post

Da har du ikke jobbet gjevnt nok. Dette klarer du dessuten helt fint å slå opp i oppslagssiden i boken din, eller å google. Helt enkelt er en base et kjemisk stoff som kan ta opp H+-ioner, men dette finner du fint ut av på egenhånd.

Share this post


Link to post

Angående ledig elektronpar i trigonal bipyramidal. Vil det være aksiell eller ekvatorierll eller begge deler. Jeg har svart ekvatoriell i kontrollspørsmål til lab i uorganisk kjemi. Der er det tre forsøk. Det var 5 oppgaver. og har 4 av fem riktige. Et annet spørsmål: bindinger mellom krystaller mellom nøytrale atomer. De bindingene jeg har svart på er van der waals bindinger. Dette er et lab om faste stoffers kjemi

I et spørsmål om tetteste kulepakning har jeg svart: fcc/ccp.   

Share this post


Link to post

Hei. Sliter litt med oppgave 4.11.6 i Aqua boken:

Oppgave: En legering består av Jern og Kobber. 1..42 g av legeringen løses fullstendig i salpetersyre, slik at vi får alt Jern som Fe3+ og alt kobber som Cu2+, Vi tilsetter NaOH og feller ut metallionene som tungt løselige hydroksider.

a) Skriv reaksjonslikninger for disse to fellingsreaksjonene- denne er ganske grei, da får jeg:

I) Fe3+ + 3NaOH- = Fe(OH)3

II) Cu2+ + 2NaOH-= Cu(OH)2

Hydroksidene blir deretter glødet, og overføres da til oksidene CuO (s) og Fe2O3 (s). Disse to oksidene har til sammen masse på 1.96 g.

b) skriv reaksjonslikninger for det som skjer når stoffene glødes-- denne synes jeg er vanskelig, har prøvd å forstå fasiten, som sier at:

I)2Fe(OH)3 (s)= Fe2O3(s)+ 3H2O (g)

II) Cu(OH)2 (s)= CuO (s)+ H2O (g)

Hvorfor dannes H2O her? er det fordi at OH fordamper til H2O når stoffet varmes opp?

C) Regn ut masseprosent av kobber og Jern i legeringen.

Tips: Legeringen inneholder x g Cu og (1.42-x) g Fe.

Skal man ta utgangspunkt i de to siste reaksjonene, og regne masseprosenten av Fe og Cu? Eller skal man se på fellingsreaksjonene ifra oppgave a?

 

 

Share this post


Link to post

Hei. Jeg sliter en oppgave i kjemi 2. Oppg 4.2.7 b) 1) (dette er en eksamensoppgave fra V 2010): 

 En gruppe elever skal bestemme innholdet av kalsium i vannet i en brønn ved titrering med EDTA. Til titreringen trengs det en ammonium/ammoniakk buffer med pH lik 10. Bufferen skal inneholde 0,1 mol/L av det sure komponenten. Lag en oppskift på 2,0 L av denne bufferen.

Jeg har ifra uttrykket Ka funnet [NH3], og kjenner allerede [NH4+]. Jeg kom frem til at nNH4+= 0.2 mol, og nNH3=1.12 mol. Fant også ut at mNH4+=10.7 eller 11 g. Dette er riktig i følge fasiten, der står at det tilsettes 11 g av salter NH4Cl. Men problemet er at det står videre at vi har 78 mL kons NH3? Hva betyr dette? Hvordan kommer man frem til dette svaret?

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...