Jump to content

Madde97

Medlemmer
 • Content Count

  29
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0
 1. Tusen takk for gode råd. Skal ha dette i bakhodet når jeg løser oppgaver fremover.. Veldig nyttig .
 2. Okei da tolket jeg det litt feil i stad fordi jeg trodde at jeg måtte ta hensyn til at ballen vil dette ned igjen etter at den får en potensiell energi- derfor tegnet jeg en buet kurve. Jeg tolket ordet total energi som energien ballen har fra tilsammen fra nullnivå-oppover til toppunktet-og ned til nullnivået igjen.😊
 3. Har nok tenkt feil.. hvis den er konstant så må vel kurven bli en rett linje? Total energi er det samme som mekanisk energi ikke sant? 😅
 4. Lagde kun en kurve fordi jeg synes den dekket både kinetisk, potensiell, og total energi. Regnet meg frem til at den kinetiske energien fra nullpunkt og frem til toppunktet er 7.35 J, den forsvinner når ballens posisjon får en potensiell energi på toppen et lite øyeblikk før den snur, og detter ned igjen. Summen av kinetisk og potensiell energi er jeg litt usikker på..
 5. Prøvde nå å tegne grafen for både oppgave f) og g) inn i et koordinatsystem, sånn at du kan se hva jeg har tenkt.. synes det virker litt lettere. Har brukt penn, så linjene er litt skjeve..
 6. Ja den er vel det.. men hvordan ser grafen ut i geogebra..
 7. Forstår ikke så mye jeg nå.. hva mener du?
 8. Hei. Jeg har kanskje vært litt dårlig på å forklare.. Oppgaven ser opprinnelig slik ut: Marie står fortsatt på verandaen og kaster baller i luften. Denne gangen klarer hun å kaste ballen slik at den kommer 5,0 meter opp fra hånden hennes. Ballen har masse lik 150 g. a) Hva er den potensielle energien til ballen når den er i toppunktet av kastebanen? b) Hva er den kinetiske energien til ballen akkurat i det forlater hånden hennes? c) Hvor stor fart har ballen i det den forlater hånden hennes? d) Hvor stort arbeid gjør Marie på ballen i det hun kaster den? e) Strekningen Marie bruker på å akselerere ballen i kastet er 0,20 meter. Hvor stor kraft bruker hun på ballen? f) Tegn en graf over den kinetiske energien til ballen fra hun kaster den til den er i toppunktet på banen. g) Tegn en graf for den potensielle energien til ballen i det samme koordinatsystemet som det du tegnet grafen til den kinetiske energien. Tegn også inn en graf for totalenergien til ballen. h) Så kan vi ta hensyn til luftmotstanden på ballen. Da viser det seg at ballen bare kommer 4,0 meter opp fra hånden til Marie. Hvor stort arbeid har luftmotstanden gjort på ballen Så graf oppgavene f) og g) kommer før h). Men forstår ikke helt hvordan jeg skal tegne disse inn i et koordinatsystem.. Den kinetiske energien i oppgave f) blir vel lineær fra null nivået og på veg opp til 5 m, men skjønner ikke hvordan jeg skal tegne inn totalenergien, som de spør etter oppg g)?
 9. Nå gir det litt mer mening. Takk for hjelpen Det var forresten 2 stk grafoppgaver i samme oppgaven som jeg ikke helt skjønner hvordan jeg skal sette opp i et koordinatsystem kunne du forklart meg det? Er det slik at man må lage et funksjonsuttrykk eller kan man bare bruke tusj å tegne streker på koordinatsystemet? Tegn en graf over den kinetiske energien til ballen fra hun kaster den til den er i toppunktet på banen.- tenkte å bruke y aksen som høyde, og x aksen som kraft, og tegne en rett linje opp til y= 5 ? blir dette riktig? Tegn en graf for den potensielle energien til ballen i det samme koordinatsystemet som det du tegnet grafen til den kinetiske energien. Tegn også inn en graf for totalenergien til ballen. Her er jeg mer usikker, men tipper at man kan tegne en rett linje opp til y=5, også en rett linje i motsatt retning fra y=5 til y=0 ?
 10. Takk for svar Er det ikke slik at når hun står på en veranda, som er x cm over bakken, så øker den potensielle energien? Jo høyere opp man kommer i fra bakken jo høyere blir vel den potensielle energien?. Marie løfter/ holder ballen i hånden mens hun står på verandaen, og utfører et positivt arbeid på gjenstanden, slik at den får en høyere potensiell energi enn det den ville hatt om den lå på gulvet eller på bakken. Men det kommer vel an på hva man velger som null nivå. Da jeg løste oppgaven antok jeg at hånda til Marie var nullnivået, men man burde vel kanskje tatt utgangspunkt i verandaen? Regnet feil på oppgave A forresten når jeg fikk en potensiell energi på 7,4 J? På oppgave B skulle man regne ut kinetisk energi, og da tenkte at det var lurt å regne på hastigheten først, siden den ikke stod oppgitt. Forstår ikke helt hvordan man ellers skulle ha løst denne oppgaven. Er kinetisk energi på 7.5 J feil? Energien kan ikke forsvinne, men kvaliteten på den kan vel reduseres hvis man tenker seg at luftmotstand virker inn? (man skulle egt se bort i fra luftmotstand i denne oppgaven, men tenker bare på i virkeligheten) Oppgave H synes jeg også var krevende. Her tenkte jeg på differansen mellom den potensielle energien før og etter luftmotstanden virker inn var den letteste måten å komme frem til svaret på. Forstod ikke helt hva du mente, men tolker det som at total energien tilsvarer den mekaniske energien ballen har etter kastet, og i toppunktet. Blir det riktig å regne slik: Kinetisk energi: 1/2*0.15*9.9^2=7.35 J, og potensiell energi: 0.15*9.81*5=7.3575. Også legge sammen: 7.3575+7.35= 14.7075 J. Så regne ut kinetisk og potensiell energi ved en høyde på 4 m.. Kinetisk energi: 1/2*0.15*9.9^2=7.35J, og potensiell energi: 0.15*9.81*4=5.886J. Så legge disse verdiene sammen: 13.236 J. Til slutt ta differansen mellom sluttproduktene: 13.236-14.7075= -1.4715 runde det opp til -1.5 J. Ble det riktig?
 11. Hei igjen. Sitter med en fysikk innlevering, og har løst oppgavene, men det er ikke noe fasit som følger med, og er svært usikker på om jeg har gjort det riktig. Er det noen som vi se på løsningene mine? Oppgaven: Marie står fortsatt på verandaen og kaster baller i luften. Denne gangen klarer hun å kaste ballen slik at den kommer 5,0 meter opp fra hånden hennes. Ballen har masse lik 150 g. a) Hva er den potensielle energien til ballen når den er i toppunktet av kastebanen? b) Hva er den kinetiske energien til ballen akkurat i det forlater hånden hennes? c) Hvor stor fart har ballen i det den forlater hånden hennes? d) Hvor stort arbeid gjør Marie på ballen i det hun kaster den? e) Strekningen Marie bruker på å akselerere ballen i kastet er 0,20 meter. Hvor stor kraft bruker hun på ballen? f) Så kan vi ta hensyn til luftmotstanden på ballen. Da viser det seg at ballen bare kommer 4,0 meter opp fra hånden til Marie. Hvor stort arbeid har luftmotstanden gjort på ballen? Løsnningsforslag: a) Formel for potensiell energi er: m*g*h. Vi vet at h=5m, g=9.81, og m=150 g eller 0.15 kg. Bruker formelen og får: 0.15*9.81*5=7.3575 runder dette opp til 7.4 J. b)a) Formel for kinetisk energi er: ½*m*v^2. Her går jeg ut ifra at v0=ukjent, h0=0, h=5, og v= 0. Må først finne v0: ½*m*v0^2=mgh. Deler på 2 og m på begge sider av likhetstegnet, og får: v0^2=2*g*h. v0^2=2*9.81*5= 98.1, så tar jeg kvadratroten av 98.1 som blir 9.90 m/s runder det opptil 10 m/s. Så den kinetiske energien bli da lik ½*m*v0^2= ½*0.15*10^2= 7.5 J. C) 10 m/s d)Jeg finner arbeidet ved å ta i bruk formelen W=E-E0. I dette tilfellet er ½*m*v^2 lik null, og ½*m*v0^2 lik 7.5. Endring i kinetisk energi er lik arbeidet på gjenstanden i det den beveger seg opp fra nullnivået. Det blir lik -7.5 J. e) For å finne kraft gjør jeg om formelen for arbeid til F=w/s, som blir 7.5/0.2= 37.5N. Dette er kraften hun bruker for å kaste ballen opp. f) Den potensielle energien uten luftmotstand er 7.4 J, men når vi regner med luftmotstand kommer ballen bare 4 meter opp. Her kan vi si at h0=5 og h=4. Endring i den potensielle energien er lik arbeidet til luftmotstanden. Mgh-mgh0= 0.15*9.81*4-0.15*9.81*5= -1.4715 rundes opp til -1.5 J. Minustegnet betyr at luftmotstanden utfører negativt arbeid på gjenstanden, fordi den går i motsatt retning av kastekraften
 12. Ja, det gir mening. Men når jeg ser på figuren, så ser det ut som at alle rekkene med tidspunkt fra 0-48 s inneholder halve svingninger, men fasiten sier at det kun er fra 0.16 til 0.48.. blir ikke helt klok på det..
 13. Så fasen mellom t=0.16 og 0.48 er lik? Men hvorfor må differansen ganges med 2?, hvordan ser jeg forskjell på en hel og en halv svingning?
 14. Hei. Jeg har holdt på med oppgave 5.107 i Ergo boka en stund.. og kommer ikke helt i mål. Oppgaven: En lang rekke pendelkuler er bundet sammen til en pendelkjede. Vi setter den ytterste kula i svingninger slik at det oppstår en bølgebevegelse som går mot høyre i pendelkjeden. Figuren viser noen av kulene i kjeden ved sju tidspunkter innenfor én og samme periode. Figuren på neste side er tegnet i målestokken 1:24. Finn bølgelengden, frekvensen og bølgefarten til langsbølgen. (legger med en screenshot av figuren som hører til oppgaven) Så langt har jeg klart å finne bølgelengde, ved å se på to kuler i samme fase (kom frem til at den er 3.6 cm* 24= 86 cm), men skjønner ikke hvordan jeg finner frekvens og bølgefart. I fasiten står det at kule nr 1 gjennomgår en halv svingning mellom t= 0.16 og t=0.48, og at perioden blir 2*(0.48-0.16)= 0.64 s.. men forstår ikke hvordan de har kommet frem til svaret, og hvordan man ser dette på figuren.
 15. Eller hvis taket er skrått så blir lufttrykket høyere på innsiden og utsiden? Bare gjetter..
×
×
 • Create New...