Jump to content

Madde97

Medlemmer
 • Content Count

  39
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Hei. Jeg sliter en oppgave i kjemi 2. Oppg 4.2.7 b) 1) (dette er en eksamensoppgave fra V 2010): En gruppe elever skal bestemme innholdet av kalsium i vannet i en brønn ved titrering med EDTA. Til titreringen trengs det en ammonium/ammoniakk buffer med pH lik 10. Bufferen skal inneholde 0,1 mol/L av det sure komponenten. Lag en oppskift på 2,0 L av denne bufferen. Jeg har ifra uttrykket Ka funnet [NH3], og kjenner allerede [NH4+]. Jeg kom frem til at nNH4+= 0.2 mol, og nNH3=1.12 mol. Fant også ut at mNH4+=10.7 eller 11 g. Dette er riktig i følge fasiten, der står at det tilsettes 11 g av salter NH4Cl. Men problemet er at det står videre at vi har 78 mL kons NH3? Hva betyr dette? Hvordan kommer man frem til dette svaret?
 2. Hei. Sliter litt med oppgave 4.11.6 i Aqua boken: Oppgave: En legering består av Jern og Kobber. 1..42 g av legeringen løses fullstendig i salpetersyre, slik at vi får alt Jern som Fe3+ og alt kobber som Cu2+, Vi tilsetter NaOH og feller ut metallionene som tungt løselige hydroksider. a) Skriv reaksjonslikninger for disse to fellingsreaksjonene- denne er ganske grei, da får jeg: I) Fe3+ + 3NaOH- = Fe(OH)3 II) Cu2+ + 2NaOH-= Cu(OH)2 Hydroksidene blir deretter glødet, og overføres da til oksidene CuO (s) og Fe2O3 (s). Disse to oksidene har til sammen masse på 1.96 g. b) skriv reaksjonslikninger for det som skjer når stoffene glødes-- denne synes jeg er vanskelig, har prøvd å forstå fasiten, som sier at: I)2Fe(OH)3 (s)= Fe2O3(s)+ 3H2O (g) II) Cu(OH)2 (s)= CuO (s)+ H2O (g) Hvorfor dannes H2O her? er det fordi at OH fordamper til H2O når stoffet varmes opp? C) Regn ut masseprosent av kobber og Jern i legeringen. Tips: Legeringen inneholder x g Cu og (1.42-x) g Fe. Skal man ta utgangspunkt i de to siste reaksjonene, og regne masseprosenten av Fe og Cu? Eller skal man se på fellingsreaksjonene ifra oppgave a?
 3. Bølgene er i samme fase når utslaget fra likevektslinjen er likt og at bølgene går i samme fartsretning? Også når det er like stor bølgelengde mellom bølgetoppene?
 4. Men frekvensen er vel antall svingninger på 1 sekund? Siden jeg får oppgitt at frekvensen er 5 Hz, Så kan jeg regne ut perioden: 1/5 som blir 0.2 s på en bølgelengde? På 0.6 m har bølgene gjort 10 svingninger og på 0.8 m har de gjort 13.33 svingninger.. 1/3 svingning forteller vel at det ikke er gjort en hel svingning?
 5. Bølgene på det dype området kommer 0.06 m pr svingning. Har regnet meg frem til at en svingning itar 0.2 s, og frekvensen er 5 Hz. Frekvensen pr sekund blir da 10 Hz. Men skjønner ikke hvordan de bølgene på det dype området kan være i fase med bølgene på det grunne området når bølgelengden og bølgefarten er forskjellig? Eller er det kanskje ikke det oppgaven spør om?
 6. Hei er det noen som har mulighet til å svare?
 7. Hei.. driver å sliter litt med oppgave B-5.2 oppgave b. Oppgaven: Figuren på neste side viser et kar med vann sett ovenfra. I karet står en loddrett vegg AB som rekker over vannflaten. På den ene siden av AB ligger en rektangulær plate ABCD i bunnen av karet. Vannet er derfor grunnere i området ABCD enn ellers i karet. Fra den venstre delen av karet sendes rettlinjede, periodiske vannbølger med en fartsretning som er parallell med AB. I det dype vannet er farten lik 0,30 m/s og bølgelengden lik 6,0 cm, mens farten er lik 0,20 m/s i det grunne vannet. Vi antar at bølgene ikke blir reflektert fra veggene i karet. a Regn ut bølgelengden i det grunne området. b Finn ut om bølgene som har gått på hver sin side av AB, er i fase i den høyre delen av karet når 1 AB = 0,60 m 2 AB = 0,80 m Jeg har fått til oppgave a). Gikk ut i fra at frekvensen (antall svingninger pr sekund) er lik på det dype og på det grunne området. Brukte den grunnleggende formelen for bølgefart v=bølgelengde*f, og omgjorde formelen for å finne frekvensen for bølgene på begge områdene: f= v/bølgelengde, og kom frem til at f=5 Hz. Så fant jeg bølgelengden for bølgene på det grunne området: 0.2 m/s/ 5 Hz= 4 cm eller 0.04 m bølgelengde. Så var det oppgave b).. har sett i fasiten, og den sier at bølgene er i fase på høyre side av karet når linjestykket AB= 0.60 m, og ikke 0.80 m.. Jeg vet at når bølgene treffer et område som er grunnere, så vil bølgelengden og bølgefarten minke.. Jeg går ut i fra at på høyre side av karet så er vannet dypere igjen, men har bølgene som passerer det grunne området fortsatt den samme bølgelenden og farten når de kommer tilbake på det dype området?. Hvordan regner jeg ut om bølgene er i fase? Jeg vet at for at bølger skal være i fase, så må utslaget (amplituden) fra likevektslinjen være lik, og bølgene må gå i samme fartsretning.. Så vidt jeg har forstått går bølgene i samme retning, men jeg får ikke noe opplysninger om utslaget. Bølgelenden, og bølgefarten er ulik.. kun frekvensen er den samme på begge områder.
 8. Tusen takk for gode råd. Skal ha dette i bakhodet når jeg løser oppgaver fremover.. Veldig nyttig .
 9. Okei da tolket jeg det litt feil i stad fordi jeg trodde at jeg måtte ta hensyn til at ballen vil dette ned igjen etter at den får en potensiell energi- derfor tegnet jeg en buet kurve. Jeg tolket ordet total energi som energien ballen har fra tilsammen fra nullnivå-oppover til toppunktet-og ned til nullnivået igjen.😊
 10. Har nok tenkt feil.. hvis den er konstant så må vel kurven bli en rett linje? Total energi er det samme som mekanisk energi ikke sant? 😅
 11. Lagde kun en kurve fordi jeg synes den dekket både kinetisk, potensiell, og total energi. Regnet meg frem til at den kinetiske energien fra nullpunkt og frem til toppunktet er 7.35 J, den forsvinner når ballens posisjon får en potensiell energi på toppen et lite øyeblikk før den snur, og detter ned igjen. Summen av kinetisk og potensiell energi er jeg litt usikker på..
 12. Prøvde nå å tegne grafen for både oppgave f) og g) inn i et koordinatsystem, sånn at du kan se hva jeg har tenkt.. synes det virker litt lettere. Har brukt penn, så linjene er litt skjeve..
 13. Ja den er vel det.. men hvordan ser grafen ut i geogebra..
 14. Forstår ikke så mye jeg nå.. hva mener du?
 15. Hei. Jeg har kanskje vært litt dårlig på å forklare.. Oppgaven ser opprinnelig slik ut: Marie står fortsatt på verandaen og kaster baller i luften. Denne gangen klarer hun å kaste ballen slik at den kommer 5,0 meter opp fra hånden hennes. Ballen har masse lik 150 g. a) Hva er den potensielle energien til ballen når den er i toppunktet av kastebanen? b) Hva er den kinetiske energien til ballen akkurat i det forlater hånden hennes? c) Hvor stor fart har ballen i det den forlater hånden hennes? d) Hvor stort arbeid gjør Marie på ballen i det hun kaster den? e) Strekningen Marie bruker på å akselerere ballen i kastet er 0,20 meter. Hvor stor kraft bruker hun på ballen? f) Tegn en graf over den kinetiske energien til ballen fra hun kaster den til den er i toppunktet på banen. g) Tegn en graf for den potensielle energien til ballen i det samme koordinatsystemet som det du tegnet grafen til den kinetiske energien. Tegn også inn en graf for totalenergien til ballen. h) Så kan vi ta hensyn til luftmotstanden på ballen. Da viser det seg at ballen bare kommer 4,0 meter opp fra hånden til Marie. Hvor stort arbeid har luftmotstanden gjort på ballen Så graf oppgavene f) og g) kommer før h). Men forstår ikke helt hvordan jeg skal tegne disse inn i et koordinatsystem.. Den kinetiske energien i oppgave f) blir vel lineær fra null nivået og på veg opp til 5 m, men skjønner ikke hvordan jeg skal tegne inn totalenergien, som de spør etter oppg g)?
×
×
 • Create New...