Jump to content
Sign in to follow this  
luckyduck

sykemelding og attester

Recommended Posts

jeg har vært sykmeldt fra jobben 1 år (sa opp like før de kunne sparke meg)

 

har de lov til å skrive at jeg har vært sykemeldt på attesten jeg skal ha fra dem?

 

jeg jobbet der nemmlig i over 3 år og var sykmeldt 1 år av de 3 årene, og mener de må skrive at jeg var ansatt der i 3 år og ikke bare 2...?

 

 

noen som kan noe om dette?

Share this post


Link to post

De kan vel i praksis skrive hva de vil i attesten. Men de fleste attester jeg har fått har jeg også fått spørsmål om jeg synes attesten er grei om om jeg synes det er ting som burde være med som de har glemt.

 

En attest burde, som et minimum, inneholde perioden du har vært ansatt (du har vært ansatt selvom du er sykmeldt) og hvilke oppgaver/ansvarsområder du har hatt. Ut over dette inneholder attester også ofte positive eller negative erfaringer arbeidsgiver har hatt med deg. I den sammenheng kan det være naturlig å nevne at du har vært sykmeldt det siste året og dermed ikke har utført tidligere nevnte oppgaver.

 

Dersom man ender et ansettelsesforhold med en noe negativ tone er det best å få en attest som er så nøytral som mulig. Altså kun periode og oppgaver. Men nå er det jo også sånn at når en fremtidig arbeidsgiver leser en attest med lite infomasjon, kan jo dette tolkes til at det var lite positivt å si.

 

Personlig ville jeg ikke vært så redd for at en attest nevner at man har vært sykmeldt. Dette er jo noe man bør være åpen om unasett.

Share this post


Link to post
De kan vel i praksis skrive hva de vil i attesten. Men de fleste attester jeg har fått har jeg også fått spørsmål om jeg synes attesten er grei om om jeg synes det er ting som burde være med som de har glemt.

 

En attest burde, som et minimum, inneholde perioden du har vært ansatt (du har vært ansatt selvom du er sykmeldt) og hvilke oppgaver/ansvarsområder du har hatt. Ut over dette inneholder attester også ofte positive eller negative erfaringer arbeidsgiver har hatt med deg. I den sammenheng kan det være naturlig å nevne at du har vært sykmeldt det siste året og dermed ikke har utført tidligere nevnte oppgaver.

 

Dersom man ender et ansettelsesforhold med en noe negativ tone er det best å få en attest som er så nøytral som mulig. Altså kun periode og oppgaver. Men nå er det jo også sånn at når en fremtidig arbeidsgiver leser en attest med lite infomasjon, kan jo dette tolkes til at det var lite positivt å si.

 

Personlig ville jeg ikke vært så redd for at en attest nevner at man har vært sykmeldt. Dette er jo noe man bør være åpen om unasett.

6721820[/snapback]

 

 

ja det er nok noe man bør være åpen om, men veldig kjedelig når man ble dårlig av jobben pga dårlig styring.

jeg måtte faktisk jobbe for 3, de så helst at man ikke organiserte seg osv.

det tar seg vel ikke så bra ut om man begynner å klage på opplegget i den gamle jobben om man søker ny jobb.

 

det er utrolig kjipt å jobbe med folk som ikke føler ansvar for jobben sin i alle fall.

for å komme ajour kunne jeg faktisk jobbe døgnet rundt der..ikke rart jeg til slutt møtte veggen.

Share this post


Link to post

Det viktigste med potesielle nye arbeidsgivere er å føle litt på de på intervjuet. Fisk litt etter hvordan ting hånteres der, et intervju er tross alt ikke bare til for at erbeidsgiver skal finne ut om du er den mannen de vil ansette, men også om dette er en plass du vil jobbe.

 

Men kan forklare en situasjon uten å legge allskyld på andreparten. Når du selv ahr sagt opp jobben vil du naturlig få spørsmål om hvorfor. Då forteller man på en diplomatisk måte hva som var grunnen og gir dermed tydelig uttrykk for at dette var forhold man ikke er interesert i at skal fortsette hos en ny arbeidsgiver. Jeg vil tippe at en bedrift du er interesert i å jobbe i vil være noen som er ganske enig med deg i hva som akseptable arbeidsforhold.

Share this post


Link to post

Nei men de har lov til å skrive rene fakta. At han har vært sykmeldt ett år er fakta. Og dete r også noe som ikke skal tolkes som negativt, men som ofte blir det.

Share this post


Link to post

Det skal stå 3 år. Fra den dato du ble ansatt til den dato du sa opp. Dine helsemessige tilstand er fortrolig og den skal ikke stå på attesten. Slikt er muligens ulovlig.

 

Arbeidsgiveren kan ikke gi helseopplysninger videre til andre, med mindre det følger av lov eller dersom den ansatte har samtykket til det. Dette gjelder både i forhold til andre ansatte i virksomheten og til utenforstående. Arbeidsgiveren er likevel forpliktet til å gi en del opplysninger videre til forskjellige offentlige organer, slik som trygdevesenet og Arbeidstilsynet.

 

Helseopplysninger bør primært bare behandles av kvalifisert personale underlagt taushetsplikt, slik som personer innen bedriftshelsetjenesten. Dette gjelder imidlertid ikke for opplysninger om sykemelding og lignende, som må kunne behandles av nærmeste leder eller eventuelt personalavdelingen.

 

Kan bedriftshelsetjenesten utlevere opplysninger om ansatte til arbeidsgiveren? Bedriftslegen har bare anledning til å gi helseopplysninger til arbeidsgiveren dersom den ansatte har samtykket skriftlig. Legen skal dessuten forvisse seg om at utleveringen er i den ansatte sin interesse.

 

http://www.datatilsynet.no/templates/article____407.aspx#8

 

 

Litt om hva attest skal inneholde

 

Hva Arbeidsmiljøloven sier om attest:

 

§ 15-15. Attest

 

(1) Arbeidstaker som fratrer etter lovlig oppsigelse har krav på skriftlig attest av arbeidsgiver. Attesten skal inneholde opplysninger om arbeidstakers navn, fødselsdato, hva arbeidet har bestått i og om arbeidsforholdets varighet.

 

(2) Denne bestemmelse begrenser ikke arbeidstakers rett til å kreve en mer utførlig attest i arbeidsforhold hvor dette er sedvane og ikke annet er fastsatt i tariffavtale.

 

(3) Arbeidstaker som blir avskjediget har også krav på attest, men arbeidsgiver kan uten nærmere angivelse av grunnen opplyse i attesten at arbeidstakeren er avskjediget.

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...