Jump to content
Sign in to follow this  
Innovation

HW's finurlige meningssortering.

Recommended Posts

Jeg kunne ha postet dette innlegg som et konfidensielt skriv til forumets innehavere og moderatorer, men det hadde jeg ikke særlig lyst til. Det er

nemlig i min interesse at flest mulig debattanter leser dette innlegg, og

om ønskelig kommenterer det.

 

Min erfaring i ulike debattfora, er at når meningssortering forekommer, forekommer dette utelukkende og alltid i den filosofiske, ideologiske og partipolitiske venstresidens favør. HW virker, på overflaten, ikke å være unntaket som bekrefter denne regel, selv om moderatorene skal ha honnør for "slettevegring". Til HW's forsvar, er dette forum privateid, og innehaver skal derfor tillates å gjøre med postede innlegg hva som behager ham. Det er altså ikke eieretten jeg ønsker å krenke, og ikke er jeg heller i posisjon til dette, men å påpeke det innlysende faktum at her bedrives meningssortering.

 

Denne forumkategori er kalt "Politikk, religion og samfunn", og a priori skal dette forstås at meninger med relasjoner til ett eller flere av disse klasser da kan postes inn under denne kategori, "Politikk, religion og samfunn", uavhengig filosofisk eller partipolitisk ståsted. Men denne logikk er det ikke alle, hverken skribenter eller moderatorer, som erkjenner - og det kan det være flere årsaker til, så derfor lar jeg konklusjonen stå åpen.

 

Men vi vet det i denne forumkategori er en relativt høy frekvens av usaklige og følelsesbetonte innvendinger i emner som tar frihetsprinsipper i forsvar, og at angrep mot slike prinsipper i all hovedsak, og naturligvis, initieres av den som er mot å følge slike prinsipper til sin ytterste konsekvens. Da er det moderatorene kommer inn i tråden og enten stenger den, eller flytter den til en kategori der den synes mindre, fordi frihetsforkynneren har oppskaket eller forstyrret tvangsforkynnerens selvbedrag og illusjoner.

 

HW har valgt en noe spesiell metode for å ordne opp i dette, og det er å opprette

kategorien "Såpeboksen". Alt av filosofiske eller politiske standpunkt som truer venstresidens tvangselskende etikk, vil derfor med stor sannsynlighet havne inn under denne kategori, til tross for at skribenten opprinnelig postet sitt innlegg i kategorien "Politikk, religion og samfunn". Ikke bare er dette en svært arrogant måte å behandle sine medlemmer på, det er også en vag markering om filosofisk og politisk tilhørighet, og vi vet jo hvilken side i filosofien og politikken slike standpunkter og praksis hører hjemme. På høyresiden er det ikke, ikke i nevneverdig grad, iallefall.

 

Arrogansen kan sies å nå ubestegede høyder idet moderator på samtliges vegne,

og uten samtykke fra disse, fastslår at de meninger som arkiveres under "Såpeboksen" ikke har noe å gjøre i "Politikk, religion og samfunn", med begrunnelse i at disse er personlige meningsytringer der ikke krever videre svar eller debatt.

I dette åndedrag tar moderator til orde for at ulike emner ikke er akseptert som debattmateriell, uavhengig hvorvidt disse har en logisk tilknytning som medlemmer i klassen "Politikk, religion og samfunn" - og ikke minst: uavhengig hvor mange debattanter som har et reelt ønske om debatt i et gitt emne! Envher som har et minste kvantum sans for logikk og rettferdighet, skal nu se faenskapen i denne finurlige løsning piple opp til overflaten.

 

Resultatet av denne opprettelse, blir at èn enkelt tråd blir opptil flere tusen sider lang, og på sikt blir det vanskelig og ikke minst svært tungvint å være aktiv debattant i denne tråd. Helt bevisst skapes uoversiktlighet og drukning av ytringer

kvalifisert som politiske-, religiøse- eller samfunnsrelaterte emner.

Derved har vi medlemmer_grovt sett_nu to forumkategorier å operere i. Ett for den "snille, greie, og servile venstresiden", og ett for de som måtte ha innvendinger imot disse forsvarere av initiell tvang, både mot økonomisk- og personlig frihet.

 

Grovt sett ser inndelingen slik ut:

 

Såpeboksen:

Mot initiell tvang og statlig legalisert tjuveri.

For initiell tvang og statlig legalisert tjuveri.

 

Politikk, religion og samfunn:

For initiell tvang, og statlig legalisert tjuveri.

 

Jeg hadde tenkt å skrive en reaksjon om straffeutmålingen tildelt Kjetil Rusviks

tre voldsmenn, med adresse til det norske rettsvesen - Staten. Men dette kan jeg trolig glemme, da sannheter i denne kategori ikke er tillatt å formidle. Jeg har også en skissert pragmatisk idè om hvordan å løse denne Statens voldsdyrking, men

slike ideer er ikke bare forbudt å fremme på et forum som HW, det er også forbudt pr. paragraf, da dette ikke er virkemidler som er å finne på innsiden av demokratiets spilleregler.

 

 

Godt valg, god tvang og god vold!

 

 

Innovation

Edited by Innovation

Share this post


Link to post

Det er godt at også de konservative på høyresiden finner media styrt av de helvetes kommunistene, for det er lett for oss helvetes kommunister å føle det motsatte.

 

Jeg regner med at du er medlem av rasistpartiet Demokratene allerede. Hvis ikke kan jeg anbefale dem, da det virker som dine meninger passer godt inn i deres ideologi. Om man kan kalle det noe slikt.

Share this post


Link to post

Egentlig rimelig latterlig at du tar opp dette siden det er nettopp eiendomsretten som er det avgjørende her. Ikke ditt ønske om å misjonere for DLF eller hva det enn måtte være. Og der burde det ha stoppet, om du var så prinsippfast.

 

Har også hatt innlegg som har blitt slette, samfunnskritiske som f.eks "Hvorfor må homofile suge tissen min?"

Sur pga det? Nop!

Share this post


Link to post

:D

 

Ettersom det er en overvekt av folk på høyresiden i denne delen av forumet, og det vises, så synes jeg dine argumenter bare virker latterlige.

 

Synes jeg finner noen som forkynner kapitalisme flere ganger om dagen her, så at du ikke greier å holde deg saklig når du lager emner er ikke noen andres feil enn din. Og såpeboksen ble nok opprettet for å slippe mange tråder om avisartikler, enkeltpersoner osv..

Edited by SBS

Share this post


Link to post
Grovt sett ser inndelingen slik ut:

 

Såpeboksen:

Mot initiell tvang og statlig legalisert tjuveri.

For initiell tvang og statlig legalisert tjuveri.

 

Politikk, religion og samfunn:

For initiell tvang, og statlig legalisert tjuveri.

 

Jeg kan ikke se at flesteparten av innleggene i forumet er for initiell tvang, og statlig legalisert tjuveri. Flesteparten her på forumet er enige med FrPs og høyres standpunkter, og det kommer også tydelig fram i debattene her på forumet.

 

Du kommer ikke med et eneste eksempel eller bevis for at moderatorene på dette forumet er partiske. Jeg foreslår at du titter dypere i saken før du krever at et allerede høyrevridd forum skal bli enda mer høyrevridd. Du kan være glad for at høyresidens standpunkter kommer best frem på dette forumet, det er faktisk sånn at høyresiden og venstresiden ligger ca. likt på meningsmålingene nå.

 

Dessuten må du huske på at staten faktisk er summen av alle menneskene som lever i landet vårt, staten er ikke et "onde" som vi ikke har kontroll på. Vi lever trossalt i et demokrati, hvor alle er med å bestemme, ikke bare de som er for individuell frihet.

 

Er det noen som kritiserer det demokratiske systemet i Norge - er det faktisk RV.

Share this post


Link to post

Hmmm...

 

Dette innlegget hører vel strengt tatt til under "Tilbakemeldinger om forumet", men jeg har en følelse av at det ville bekrefte trådstarters fordommer mot oss om jeg flyttet tråden dit. I tillegg er det et emne jeg synes det er interessant å få belyst, så derfor skal den få stå her. :thumbup:

 

La meg komme med noen høyst personlige betraktninger her, som selverklært PRS moderator.

 

For det første, bare for å rydde den misforståelsen ut av verden: Denne moderator tilhører absolutt ikke venstresiden i norsk politikk. Det måtte være "Venstresiden" som i partiet Venstre i så fall. I år stemmer jeg nemlig Venstre for annen gang i mitt liv. Ellers har jeg vært Høyrevelger like lenge som en del av dere har levd. Hvem som helst som har fulgt nmine poster på PRS såvel som andre deler av forumet har antagelig merket seg det. Jeg kan gjerne komme med eksempler, men det er i grunnen bare å trykke på brukernavnet og se på posthistorikken min. Nå kan det selvsagt hende at trådstarter har en annen definisjon på høyre og venstre enn folk flest, og regner Høyre som et sosialistisk parti.

 

Hva andre moderatorer måtte mene og tro er deres privatsak. Men jeg betviler sterkt at noen kan finne bevis for at noen moderator har latt sine personlige synspunkter, politisk eller på annen måte, påvirke sin moderering her på PRS. Tråstarter kommer med følgende påstand:

Min erfaring i ulike debattfora, er at når meningssortering forekommer, forekommer dette utelukkende og alltid i den filosofiske, ideologiske og partipolitiske venstresidens favør. HW virker, på overflaten, ikke å være unntaket som bekrefter denne regel, selv om moderatorene skal ha honnør for "slettevegring".

Den påstanden skal trådstarter få lov å dokumentere. For meg er den grepet ut av luften. Jeg kunne nevne en rekke Høyrefolk, Frp-folk og liberalister som er gjengangere her og som jeg er rimelig sikker ikke føler seg diskriminert eller forfordelt på noen som helst måte, men det kan de eventuelt få lov å uttale seg om selv.

 

For det andre: Man skal ikke lese mange trådene her for å se at det vi "bedriver" ikke er meningssortering, men kvalitetssikring. Med et par hederlige unntak. Retningslinjene - som er forfattet av forumstyret, ikke av oss moderatorer - setter blandt annet forbud mot rasistiske ytringer. Det er et valg de har gjort fordi de ønsker at forumet skal være åpent for folk flest. Det kan man selvsagt være uenig i, men som du selv sier: Det er de i sin fulle rett til, siden de eier forumet og derfor kan bestemme hva slags gjester de vil ha, akkurat som hver og en av dere kan gjøre det samme i deres egen stue. Og jeg vil påpeke at så lenge de har fulgt reglene, har både erklærte rasister, Vigrid-tilhengere og andre fått poste her uten å bli sensurert. At de har en tendens til å ikke klare å holde seg på et minstemål av aminnelig sivilisert debattnivå så alt for lenge er en annen sak.

 

3. At innlegg som flyttes til såpeboksen betyr at moderator mener at de ikke har noe i PRS å gjøre er en stor misforståelse. Tvert imot, såpeboksen er en del av PRS. det er ikke en vurdering av om temaet er politisk, men av om forumet er tjent med at innlegget får sin egen tråd. Dette er grundig begrunnet i stickyen "Regler for posting på PRS - Les før du poster" og i såpeboksen selv. Som det står i den første posten i såpeboksen:

Velkommen til "Såpeboksen". Her kan dere fritt poste deres meninger eller observasjoner om emner som i utgangspunktet ikke kvalifiserer til en egen tråd. Det inkluderer:

* Personlige meningsytringer som ikke krever debatt eller svar.

* Linker til ulike nyhets- eller debattinlegg i andre media.

* Andre poster som dere eller moderator ikke synes krever en egen diskusjonstråd.

Hva det nokså enkelt sagt betyr er at det av og til blir litt trafikk-kork på forumet, med så mange innlegg at folk ikke rekker over alle sammen. Så da gjør vi en skjønnsvurdering og sier at for trafikkflytens skyld synes vi at det er greit at noen innlegg tar T-banen slik at det blir bedre plass på veien. Du må gjerne kalle det arogant at moderator bestemmer at enkelte innlegg skal "ta T-banen", men det er faktisk vårt mandat. Og jeg vil understreke at denne moderator tar T-banen med stor fonøyelse. Såpeboksen representerer hverken noen degradering eller sensur av innleggene som skal postes der.

 

Uten å ha gjort noen nøyaktig opptelling antar jeg følgende: Det er flere emner i såpeboksen som er startet der enn som er flyttet der. Og min innboks samt rapporteringslisten i tiden som er gått siden såpeboksen ble åpnet inneholder flere meldinger fra folk som synes at innlegg hører hjemme der enn de vi faktisk har flyttet. Og så langt har jeg (så langt jeg kan huske) ikke mottat en eneste tilbakemelding fra folk som har vært negative til såpeboksen som sådann, og kun en eller to som har spurt "hvorfor flyttet du innlegget mitt? Denne tråden er faktisk den første gangen at såpeboksens eksistens er blitt problematisert. Og tatt i betraktning alle de morsomme meldingene jeg får i innboksen fra folk her på PRS, er jeg rimelig sikker på at folk hadde sagt fra om de hadde synspunkter på det.

 

Jeg vet at du fikk ett innlegg flyttet til såpeboksen for noen dager siden, nærmere bestemt dette: Link. Hvorfor ble det flyttet? Jo fordi det var en personlig meningsytring som ikke inviterte til en meningsfylt debatt om emnet som ble tatt opp. At trådtstarter ikke ønsket noen diskusjon fremgår av spørsmålsstillingen i innlegget:

Hvorfor er det da at venstresiden, og udelukkende alltid venstresiden, skriker opp om toleranse for den islamske kultur og -religion? Er det fordi disse

selvmotsigende skrullinger tror at islam representerer noe som er godt, tolerant og medmenneskelig? Er det fordi venstresidens individer i all hovedsak

er tankeløse idioter, eller det fordi de simpelthen ikke klarer å fri seg fra sin irrasjonelle og psykotiske elsk til tvang?! Vi vet det må være ett av to.

Hva slags diskusjon tenkte du at skulle komme ut av det? Hva skulle eventuelle motdebattanter svare? "La meg se, er jeg en tankeløs idiot, eller er jeg irrasjonell og psykotisk...? Hmmm... Jeg tror jeg velger irrasjonell og psykotisk jeg."

 

Jeg hadde tenkt å skrive en reaksjon om straffeutmålingen tildelt Kjetil Rusviks

tre voldsmenn, med adresse til det norske rettsvesen - Staten. Men dette kan jeg trolig glemme, da sannheter i denne kategori ikke er tillatt å formidle. Jeg har også en skissert pragmatisk idè om hvordan å løse denne Statens voldsdyrking, men slike ideer er ikke bare forbudt å fremme på et forum som HW, det er også forbudt pr. paragraf, da dette ikke er virkemidler som er å finne på innsiden av demokratiets spilleregler.

Tja, akkurat den påstanden skal få stå uimotsagt, siden jeg ikke kan vurdere et innlegg jeg ikke har sett. Dersom du mener alvor med at du ville ha postet det så kan du jo sende det til meg på PM så skal du få et offisielt ja eller nei. At du skulle sitte på noen slags sannhet som ikke er tillatt å formidle betviler jeg sterkt. Det som derimot kan stoppe deg er om uttrykksmåten (ikke hva du mener eller sier, men hvordan du sier det) er i strid mot våre retningslinjers forbud mot rasisme, personangrep etc, eller på annen måte må sies å være støtende.

 

Eller tviler jeg på at du kan finne eksempler på at vi har sensurert meningsytringer her på PRS. Liker du ikke lovverket har du forøvrig full rett til å gi uttrykk for det her, hvilket folk stadigvekk gjør. Forøvrig synes jeg ikke det er noen mening i å klandre forumet for at vi følger norsk lov...

 

Så langt mine betraktninger i sakens anledning. Det skal dog sies at jeg kome over denne tråden rett etter at jeg kom til hotellet her i Oslo, en lang dag med forsinkede fly og sånt, så det kan hende at jeg har mer på hjertet etterhvert. Men nå kan andre få slippe til. Jeg synes som sagt dette er en interessant diskusjon, og hører gjerne fra medlemmer på begge sider av det politiske spektret i sakens anledning.

 

Geir :)

Edited by tom waits for alice

Share this post


Link to post

Må si at jeg finner såpeboksen nyttig, og den hindrer opphoping av diverse småtråder med fire svar etc. I tillegg finner jeg at moderatoren som ser ut til å tatt på seg hovedansvaret for denne kategorien, såpeboksen inkludert, tom waits for alice - faktisk ikke er særlig rød. Uten å gå for mye inn på det, vil jeg tippe han befinner seg på borgerlig side, utifra det jeg har lest.

Share this post


Link to post
For det første, bare for å rydde den misforståelsen ut av verden: Denne moderator tilhører absolutt ikke venstresiden i norsk politikk. Det måtte være "Venstresiden" som i partiet Venstre i så fall. I år stemmer jeg nemlig Venstre for annen gang i mitt liv. Ellers har jeg vært Høyrevelger like lenge som en del av dere har levd. Hvem som helst som har fulgt nmine poster på PRS såvel som andre deler av forumet har antagelig merket seg det.

Sånn, så slipper vi å spekulere i det fordi vi ikke gadd å lese det tom faktisk skrev.

Share this post


Link to post
For det første, bare for å rydde den misforståelsen ut av verden: Denne moderator tilhører absolutt ikke venstresiden i norsk politikk. Det måtte være "Venstresiden" som i partiet Venstre i så fall. I år stemmer jeg nemlig Venstre for annen gang i mitt liv. Ellers har jeg vært Høyrevelger like lenge som en del av dere har levd. Hvem som helst som har fulgt nmine poster på PRS såvel som andre deler av forumet har antagelig merket seg det.

Sånn, så slipper vi å spekulere i det fordi vi ikke gadd å lese det tom faktisk skrev.

;)

 

Han høres ut som pappa! :O

Share this post


Link to post
For det første, bare for å rydde den misforståelsen ut av verden: Denne moderator tilhører absolutt ikke venstresiden i norsk politikk. Det måtte være "Venstresiden" som i partiet Venstre i så fall. I år stemmer jeg nemlig Venstre for annen gang i mitt liv. Ellers har jeg vært Høyrevelger like lenge som en del av dere har levd. Hvem som helst som har fulgt nmine poster på PRS såvel som andre deler av forumet har antagelig merket seg det.

Sånn, så slipper vi å spekulere i det fordi vi ikke gadd å lese det tom faktisk skrev.

;)

 

Han høres ut som pappa! :O

Må være en intelligent mann, denne pappaen din! :thumbup:

 

On topic: Jeg håper at folk faktisk tar seg tid til å lese det jeg jeg skrev...

 

Geir :)

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...