Jump to content
Sign in to follow this  
Blaster2k

databaser i listbox

Recommended Posts

Hallo godtfolk!

 

Jeg har en listbox, som brukes til å vise en kolonne i en database (navn). Databasen inneholder også en annen kolonne som ikke vises i listboxen, denne inneholder enten en url eller en -.

 

1. Jeg vil at urlen som hører til det valgte navnet i databasen skal åpnes om jeg klikker på en commandbutton. Hvordan får man til no sånt?

 

2. jeg vil også ha en knapp som eksporterer databasen til en tekstfil på denne måten:

 

Navn1 ~ Url1

Navn2 ~ Url2

 

Er det håp?

 

3. Om jeg skal eksportere til html så trenger jeg også <p> foran og </p> etter. How?

 

 

Takker og bukker for all hjelp.

 

Mvh.

Blaster

Share this post


Link to post

Det med link på knapper er jeg sikker på at du fikser ;)

Option Explicit

Private Sub Form_Load()

Dim buff, buff2

Open App.Path & "\database.txt" For Input As #1
   Do Until EOF(1) ' EOF er TRUE når VB har nådd enden av fila
       Line Input #1, buff
       buff2 = Split(buff, " ~ ")
       
       list1.AddItem buff2(0)
       list2.AddItem buff2(1)
       
   Loop
Close #1

End Sub

Private Sub savefile()

Dim i, tekst As String

For i = 0 To list1.ListCount - 1
   
   If tekst = "" Then
       
       tekst = list1.List(i) & " ~ " & list2.List(i)
       
   Else
   
       tekst = tekst & vbNewLine & list1.List(i) & " ~ " & list2.List(i)
       
   End If
   
Next i

MsgBox tekst
       
End Sub

Private Sub makehtml()

Dim i, html As String

For i = 0 To list1.ListCount - 1
   
   If html = "" Then
       
       html = "<p>" & list1.List(i) & " ~ " & list2.List(i) & "</p"
       
   Else
   
       html = html & vbNewLine & "<p>" & list1.List(i) & " ~ " & list2.List(i) & "</p"
       
   End If
   
Next i

MsgBox html
       
End Sub

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...