Jump to content
Sign in to follow this  
Schweigaard

Mugg på bad, borettslag

Recommended Posts

Hei!

Bor i borettslag. Holder på å pusse opp badet mitt på eget initiativ. Da det ble revet, ble det oppdaget mugg i tak over vinduet, og også på noen av mursteinene i det som er bærende vegger. Det er uvisst om muggen har spredt seg til andre rom, men det kan se ut som om det kanskje går litt innover mot siderommet (som er en lettvegg mot kjøkken).

To spørsmål i den forbindelse:

  •  Kan styret/borettslaget kreve at det rives mer i leiligheten min for å finne ut om det er mer mugg andre steder?
  • Borettslaget har husforsikring. Kan denne brukes, eller blir dette "min" feil og dermed jeg som må betale for sanering selv?

Det er generelt dårlig ventilasjon i bygget, så om det er min feil at det har blitt mugg er uvisst. Jeg har brukt vifte på bad, men den har vært ganske dårlig. I de siste månedene har jeg bare åpnet vinduet ved bruk, i påvente av nytt bad.

Share this post


Link to post

Muggsopp er ofte ikkje inkludert i forsikringa utan å teikne tilleggsforsikring, om burettslaget har slik tilleggsforsikring må du eventuelt sjekke opp i.

Kven som har eller må ta ansvaret for muggsoppen kjem nok også ann på kva som er årsaken til at du har fått mugg. Er det f.eks. ventilasjonsmuligheitene som er for dårlege i bygget eller kan du klandrast for å ikkje ha brukt dei luftemuligheitene som du har for å få ut den fuktige lufta?
Typisk så blir dette ansvaret plassert på bebuaren med påstand om at ein burde ha lufta ekstra ved å opne vindauget ved dusjing, ved å dusje kortare/sjeldnare slik at det ikkje blir meir damp enn ventilasjonen klarer å ta unna, og kanskje nesten viktigast: Sørge for at det er nok tilluft frå leiligheita og at baderomsdøra enten har lufting eller står på gløtt slik at frisk luft frå leiligheita kan gå inn på badet og ta med seg fuktig luft ut av luftekanalen. Det er då sjølvsagt også viktig at du då ikkje samtidig har på kjøkkenventilatoren eller liknande som enten dreg den fuktige lufta feil veg eller som motvirkar baderomsvifta.

Styret/borettslaget/borettslagetsforsikringsselskap kan kreve å få undersøke omfanget av skaden, det kan inkludere å rive litt meir for å finne ut om skaden er avgrensa til di leiligheit eller om det også har spredt seg til andre leiligheiter eller fellesareal (som også inkluderer vegger). Men det må sjølvsagt reparerast om undersøkingane innbefatter riving eller andre øydeleggingar.

 

Eit anna poeng er at ettersom du har mugg på ditt bad, og alle dei andre bada nok er ganske så like så er det sannsynleg at også dei andre bada i burettslaget har muggsopp, av den grunn vil det uansett være fornuftig å ta kontakt med styret for å undersøke kor utbredt dette problemet er og om det kan løysast for heile burettslaget. Det kan f.eks. være aktuelt å montere ei felles avtrekksvifte på taket i staden for at kvar leiligheit har sine eigne vifter. 
Eg kan også nemne at ettermontering av baderomsvifter også er eit problem i mange burettslag med felles avtrekkskanal fordi vifta som står på eit bad kan presse den fuktige lufta inn i andre leiligheiter/bad i staden for opp og ut av kanalen. Dette gjeld særleg for bad i dei lavare etasjane der minste motstandsveg for den fuktige lufta kan være via naboens leiligheit og ut i staden forfleire titals meter opp ein luftekanal.

 

  • Like 1

Share this post


Link to post

Så lenge det er bare i din leilighet så vil jeg tro at borettslaget ikke trenger å blande seg inn i dette. Kostnadene for mugg skader (fra fuktig inne-luft) må en vanligvis dekke selv om en ikke selv har forsikring for dette.

Jeg er ikke helt sikker på om de kan blande seg inn, fordi de har jo interesser av at skaden ikke går ut av din leilighet.

Edited by Svein M
  • Like 1

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...