Jump to content
Redaksjonen.

Har saksøkt rederi og klasseselskap – men ikke verftet som bygde fregatten [Ekstra]

Recommended Posts

De burde saksøk selv selv for dårlig opplæring av mannskap. At ikke noe av mannskapet kunne prøvd å redde båten syntes jeg burde vert belyst. Den hold seg flytende lenge. Hullet i båten var i følge bilder knapt en meter under vannlinja.

En presenning  over hullet hadde sikkert gitt effekt.

Et millitær skip burde kunne tåle noen hull før det synker. For oss som har lest litt krigshistorie kunne båtene som ble brukt under siste verdenskrig ha tålt betydelig verre skader.  Når man lager et skip med kanoner burde man ta høyde for at andre skip har tilsvarende utstyr.

Edited by Trestein
  • Like 1

Share this post


Link to post

Kanskje folket burde saksøke staten for å lefle med folkets verdier??  Jo, likte tanken din Trestein... er ett problem sef. Att staten er folket og folket er staten, sånn prinsippielt, men på den andre siden, når staten ser på seg selv som noe som er utenfor og over folket da går det jo sånn da... til bunns bokstavlig talt..

 

Desuten, den propellakselen med det helt naturlige hullet i midten... den var jo der også før ulykken... Når byrja det å pipple vann gjennom den????

Edited by EremittPåTur
  • Like 1

Share this post


Link to post

Statens rolle.

Ludvik den 14.. gjorde det enkelt for seg selv ved følgende Credo :

Le etat Ce Moi, Staten det er meg.

I dette tifellet synes noe av den samme ideen å ha fått fotfeste innen de juridiske kretser i i Staten.og regjeringsdapparatet. og oppfattes slik i det offentlige rom i Norge.

Basert på min manglende juridiske bakgrunn tillot jeg meg å sjekke noen basics i Wikipedia knyttet til vår forvaltningslov , generelt og nærmere forhold knyttet til Helge Ingstad saken spesielt.

Konklusjon :

1 Domstolene i Norge er frittstående og uavhengige av Staten ( Heldigvis) og Politisk innflytelse

2 Statadvokatembedene har juridiksjon innen strafferett, dvs forhold som er straffbare etter loven, statsadvokatene rapporterer til Riksadvokaten som øverste instans

3 Regjeringsadvokaten representerer regjeringen innenfor alle Statens anliggender, som i dette tilfelle med Helge Ingstad, Forsvarsdepartementet på vegne av Sjøforsvaret.

Regjeringsadcokaten har ingen myndighet over Statsadvokatene og er underlagt norsk lov som for alle andre ved rettstvister. som ikke angår palamentariske problemstillinger

Påtalemyndigheten har tatt ut tiltale mot Vaktsjefen på Helge Ingstad, Operatør på Trafikksentralen på Fedje og Losen på TS DSola.

Dette er rent strafferettslige forfhold som vil finne sin løsning i Domsstolene

Dette har derfor med Norsk lov å gjøre , ikke Staten pr say i denne saken

.

Når det gjeldert stevningen mot DNV , representerer Regjeringsadvokaten Sjøforsvaret når det gjelder saksanleggt som part i et sivilt søksmål.,og må finne seg i å bli behandlet som alle andre, mao ingen øvrighetsinstans...

Staten er selvfølgelig en ressurssterk part, men noblesse oblige, assymmeytrisk styrkeforhold har også sin forpliktelser

Regjeringsadvokaten vil være part på vegnre av Forsvarsdepartementet / Sjøforsvare.

Dersom tiltalebeslutningen mot DNV innholder forhold som innbærer lovbrudd etter norsk lov ,/eller erstaningsbetingende elementer knyttet til havariet, som kan ansees ulovlige og klanderverdige vil dette falle under Statsadvokaten..

Når det gjelder stevningen mot DNV ,representerer Regjeringsadvokaten Sjøforsvaret når det gjelder saksanlegget mot DNV-GL som part i et sivilt søksmål.

Regjeringsadvokaten vil også være part på vegne av Forsvarsdepartementet / Sjøforsvaret dersom tiltalebeslutningen mot DBV innholder forhold som innbærer lovbrudd etter norsk lov eller erstaningsbetingende elementer knyttet til havariet,.

Konklusjon:

Søksmålet mot DNV.GL er derimot et sivilt søksmål hvor Staten v/ Regjeringsadvokaten stevner DNV-GL for skyld vedr havariet av Helge Ingstad. i hht påstand Saksøker må her føre bevis for for at havariet skyldes DNVs klasseutføtrelse.

Dersom Søksmålet ikke fører frem vil dette være sterkt erstningsbetingende grunnet DNVs tap av anseelse og saksutgifter og representerer en ikke ubetydelig risiko på Statens vegne. for regress fra DNV

Dette forhold er nøye påpekt av det spanske verftet , og så langt ikke har trigget saksanlegg mot skisbyggeriet. muligens av denne grunn.

For egen regning finner jeg det helt utrolig at At Staten ved Regjeringsadvokaten fremmer dett kravet i lys av de forhold som har kommet frem i Havariraopportene og andre analyser hvor samtlige slakter Sjøforsvarets innsats i såvel kontrahering , bygging og operasjon av skipet såvel som kvalifikasjoner på opplæring og kompetanse , operasjon , drift og vedlikehold av skipet.

Utfallet av denne saken bør vurderes nøye i kke minst grunnlaget for beslutningen om saksanlegg..

Innholdet i vedlagte artikkerl antyder uenighet mellom de forskjellige rettsinstanser involvert i problematikken knyttet til Havarirapportens deling offenrliggjørion hugging av skipet.

Her er det en ting som gjelder når det gjelder Påtalemyndighetens integritet og arbeidsområpde. :

Statsadvokaten/ påtalemyndigheten må lukke døra for partinnleg , gjøre jonbben sin og komme med sine kon klusjoner.

Uenighet med de berørte parter hører hjemme i rettssalen ikke som forhåndsprosedyurer.

Share this post


Link to post

Åpne spørsmål: Er hule akslinger vanlig? Ble de hule propellakslingene spesifikt bestilt hule fra bestillers side? Eller var dette et valg verftet selv tok basert på andre krav til vekt/hurtighet osv.? Ble et slikt valg diskutert med bestiller eller andre mht konsekvens? Er slik informasjon en del av informasjonen som klasseselskap får tilgang til? Hvis ikke, så er det underlig om DNV skulle kunne saksøkes fordi "de burde ha visst noe" som tilsynelatende har vært med på å forverre tapet etter kollisjonen med tankskipet. Men ikke vet jeg...

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...