Jump to content

JM1ORBHF

Medlemmer
 • Content Count

  80
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

60 :)

Recent Profile Visitors

925 profile views
 1. Så Lichtenstein som er på størrelse med at man kan kaste en stein på tvers av landet, øker tankfly behovet fra 200 til 1200 timer. Men Norge som er Europas lengste land vi sitter med 100 timer? . Det er vel kun nok til at hver flyger får trent på refyllling i lufta en gang i året? . Klassisk millitæret. Kjøpe fly til 50mrd, men mangle tankfly kapasitet slik at de ikke har rekkevidde å nå Finnmark. (Forutenom de to flyene på Evenes som driver avskjering) . Flyvåpenet burde hatt to engne tankfly som de lånte ut til sammarbeidet. Da kunne vi trekt de ut i en krisesituasjon. I tilfelle krig, hva er sannsynligeten vi får dekt vårt behov med 1% eierskap?
 2. No står det vel i artikkelen at en stridsgruppe består av 3 launchere med 6 missiler hver. Og luftvernbataljonen fra ørlandet består av 2 stridsgrupper. Dvs at Norges luftforsvar består av 36 samtidige tilgjengelige luftvernrraketter + et batteri planlagt til Evenes. . Dette synest svært lite, og i forhold til forsvarsministerens ønske om å bruke 25-30Mrd på et ballistisk forsvar, så burde det være prioritert mere NASAMS. . Om Ørlandet hadde sått en luftverngruppe til, og utvidet alle gruppene til 5 launchere istedenfor 3, ville vi fått 90 tilgjengelige samtidige missiler. . (Korriger meg gjerne hvis jeg tar feil i antall!)
 3. Amazon og google betaler ca 4% i skatt til Irland for sine inntekter i Norge. Pga formueskatten måtte et konkurrende selskap med en norsk grunder betalt 40% skatt pga formueskatten. Det glade vanvidd, noe som ingen media tørr å ta tak i fordi formueskatten blir sett på som en Robin Hood skatt og er populær blandt befolkningen. Hvorfor i all verden skal en Norsk grunder betale 40% skatt og en amerikaner 4% av samme inntekt i Norge?
 4. Det tar 123,5 sec å laste ned denne katalogen... https://gizmodo.com/how-netflix-makes-3-14-petabytes-of-video-feel-like-it-498566450 (2,75 Petabyte stor katalog når man ser bort fra master som ikke er tilgjengelig for kunder)
 5. ISTAR er nødvendig for å finne Taliban i en hule, eller hvilket hus opprørere skyter fra. Derfor ligget oppgraget naturlig nokk til spesialstyrkene. Tror du virkelig at russerene ikke klarer å oppdage tanks på finnmarksvidda uten å sende målobservatører inn på kikkertavstand?
 6. https://pdfs.semanticscholar.org/c2b4/0221713ec9f46a36bbeb83a52bfd26a5d718.pdf Ifølge denne forskningsartikkelen kan 2 batterier ta ut 30 til 50% av en gruppe på 180 tanks med 70km rekkevidde og 10% feilmargin på målkoordinatene. % avhenger av hvor tett tanksene kjører og strategien for hva man sikter på. Hvordan skal vi forsvare oss mot dette? Ved å kjøre artelleriet 35km gjennom fiendens nedslagsfelt for deretter å forsøke å skyte de ut?
 7. Dere svarer fortsatt ikke på spørsmålet. Tviler også på at dere har giddet å klikke på lenkene. . Du snakker om ISTAR enheter som om russland også måtte ha et slikt behov, de har de ikke. De har sattelitter/droner som gir område et kjøretøy befinner seg i, og hver rakett i Tornado systemet har 5 målsøkende hoder som individuelt finner kjøretøyene. De trenger ikke laserbelysning eller andre måldata. . Når de i tillegg har dobbelt rekkevidde, og Norge ikke har aktivt forsvar mote de, er det kort prosess i evt krig. . Det at Norge trenger ISTAR enheter for å kunne lobbe avgårde HE granater mot bevegelige mål i håp om at de blir skremt er vel mere en falitterklæring en et funksjonelt forsvarskonsept.
 8. https://www.defence24.com/wisla-and-patriot-missiles-pricetag-of-usd-475-billion-contract-concluded
 9. Polen er det første landet som har kjøpt arvtageren til Patriot systemet. MEADS. 208 missiler og 4 radarer ble solgt for hele 4.75 MRD $ Hvert missil koster hvistnokk 6m$. Vanvittige priser, her må det vel være penger å tjene for Kongsberg ved å konkurrere?
 10. lol. Poenget mitt er jo nettop at artelleri ikke kan tvinge en fiende tilbake ettersom de har null effekt! I motsetning til Korea så vil ikke vårt fiendebilde av Russland være at de marsjerer menn i geledd fremover slik som i andre verdenskrig men de kommer kjørende i infanterivogner slik som denne. https://en.wikipedia.org/wiki/T-15_Armata - Desse vognene har aktiv beskyttelse (Se etter boks med 16 sylyndere). Desse kan skyte ned inkommende artellerigranater om noen skulle være så heldige å komme nær. . Så da er vi tilbake til spørsmålet mitt. Med Norge på ene siden har MBT og IFV uten besyttelse og dumt artelleri med 40km rekkevide og russerene har MTB og IFV med aktiv beskyttelse og arkettsystemer som kan ta ut tanks med 70km rekkevidde. Hvem vil vinne? . Det er jo åpenbart at Russland vil vinne. De stopper jo bare på 70km og skyter ut alle våre tanks.... Da hjelper det ikke med artelleri eller artelleriradar som lokalisere fienden når vi ikke kan skyte tilbake. . Vi trenger derfor ikke dumme artellerisystemer, vi trenger langtrekkevidde rakettsystemer (>75km) som kan sikte seg inn på enkeltkjøretøy og ha en rimelig sjangse for å penetrere det aktive beskyttelsessystemet. . Atrelleri idag er derfor bortkastet, og den fremtidige ammunisjonen du snakker om med lang rekkevidde, er uten sensor og dumme som brød. De er derfor ikke brukelig til å treffe annet enn bygninger, noe som ikke finnes på finnmarksvidda....
 11. Nei, internett er ikke plattformen fordi all medisinske data skal gå i et lukket nettverk og lagres på en spesiell måte i forhold til et strengt regelverk. (pga loggføring,sikekrhet, snoking osv) Det som ikke er nevnt er at det allerede idag er plattform leverandører. riktignokk lukkede. - Det finnes 3 plattformer for Pleie og omsorg, 3 for Allmennleger og 3 for Sykehus. - Hvorfor skal staten utkonkurrere desse levarandørene med sin egen plattform?
 12. https://www.baesystems.com/en/product/155-bonus Bofors har 35km rekkevidde, Norge sin egen base bleed ammunisjon skal ha 40km rekkevidde. Russisk missilsystem, 700km rekkevidde. Inkludert anti tank. Anti personell er 1200km rekkevidde. https://en.wikipedia.org/wiki/9A52-4_Tornado Dessuten har ikke Norge planer om å kjøpe Antitank ammunisjon, men kun benytte dumme bomber med 50m spredning. Man kan skyte hele dagen på en stillestående tanks uten å treffe den, og om man skulle være i nærheten vil de aktive beskyttelsessystemene ta ut de trege granatene. Norge har derimot ikke aktiv beskyttelse på noen av kjøretøyene. Hvem tror du vil vinne i dette scenarioet?
 13. Vi trenger ingen. Dette er ennå et feilkjøp av forsvaret. Rørartelleri er utkonkurrert av missilsystemer som har 10x lengre rekkevidde og søkere som kan treffe enkeltmål. Moderne tanks eller IFV kan man ikke ta ut med dumt artelleri ettersom de har aktiv beskyttelse. Fullsteding bortkasta penger...
 14. Ettersom skrog kun utgjør 10-15% av skipsprisen er det revnende likegyldig om skroget blir bygget i Polen eller andre steder. Kompetanse knyttet til skipsbygging er basert på hvor skipet designes og enginerres, samt hvem som leverer utstyrspakker. Det hadde helt klart vært en fordel om forsvaret gav dette oppdraget samt fregattbyggingen til Norske verft. Idag er det kun kystvaktskip som blir designet og bygd lokalt. Det straffa seg med byggingen av fragattene som var konfliktfylt, servicen til skipene i etterkant som gjorde at de nesten ikke var i bruk, samt ved dette forsyningsskipet. Marinen burde vært fratatt innkjøpsansvar og bare vært en driftsorganisasjon, for dette kan de ikke...
 15. Haha. Norge har jo ikke bygget bulkskip siden 70 tallet. Grunner er at denne typen skip blir bygget i lavkostland fordi hoveddelen av arbeidet er timer brukt på stålarbeid, og innstallering av enkle utstyrspakker. Når Sri Lanka har en industriarbeiderlønn på 20kr dagen så sier det seg selv at det blir billigere der. Håper Misje Rederi har undersøkt at arbeiderene får rimelig betalt og at det ikke er Nordkoreanske slavearbeidere der. (Ja det er faktisk tilfelle på endel skipsverft)
×
×
 • Create New...