Jump to content

Börje Forssell

Medlemmer
 • Content Count

  179
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

84 :)

Recent Profile Visitors

780 profile views
 1. "hvordan vår verdiskapning blir skapt" skriver han. Burde gå på skrivekurs!
 2. Håper at redaksjonen i TU tar til seg kommentaren fra Pål Brudevoll og også videresender den til Gemini og Håvard Egge.
 3. Pilotene sitter der bare fordi mange mennesker ikke vil være passasjerer i et pilotløst fly.
 4. "monsterfabrikk", "gigafabrikk", hva er det for tullete språkbruk? Er det ikke en batterifabrikk?
 5. Befolkningsøkningen er slett ikke under kontroll! Hvordan skulle den kontrollen skje? I årenes løp er det framsatt en masse forutsigelser om hvor høy toppen skal bli, men disse prognosene revideres stadig, og den antatte toppen blir stadig høyere. Vi er altfor mange idag, og jordas befolkning øker med mellom 80 og 90 millioner HVERT ÅR! Miljøproblemene blir vanskeligere og vanskeligere å løse og til slutt umulige å løse som en følge av dette. Men den offentlige debatten dreier seg kun om følgene av befolkningsøkningen, dvs. sekundærproblemene, men ikke om primærproblemet.
 6. Ordet nacelle kommer fra fransk som så mange termer i fly og romfart. Opprinnelsen er navicella som betyr liten båt på italiensk. Det ordet kommer i sin tur fra latinets navis som betyr skip. Den franske termen betegnet opprinnelig kabinen med passasjerer som hang under et luftskip.
 7. Språkrådet har anbefalt at svenske stedsnavn brukes der slike finnes for steder i Finland. Grunnen er at svenske navn passer bedre for norsk uttale enn finske. Det her aktuelle stedet heter Ingå på svensk.
 8. "Det regner algoritmen ut" står det. Men algoritmer regner ikke i det hele tatt, det er det datamaskiner som gjør! Algoritmer er kun styringsskjemaer for datamaskiner, altså programstrukturer.
 9. Når noe skjer som klimaforskerne ikke kan forklare, så sier de bare "naturlige svingninger" og er ferdig med saken.
 10. Jeg har aldri forstått hvorfor de som tror at menneskene skaper ødeleggende klimaendringer ikke diskuterer kilden til endringene, nemlig overbefolkningen. Klimaendringene er jo da bare et symptom. Uansett hvordan man bekjemper symptomet, blir man aldri kvitt det så lenge årsaken fortsatt finnes og dessuten vokser.
 11. "det er fullt mulig å jobbe med IT uten å være interessert i hvordan en pc er bygget opp". Surprise, surprise!
 12. " «systemet» kjente oss igjen uten at vi hadde levert noe pass eller sagt hvem vi var. «Hvor har de den informasjonen fra?», spurte en. Bare en dåre kan stille et slikt spørsmål." står det. Var det dårer med i gruppa?
 13. "har landet på Lockheed Martin-fabrikken" står det i figurteksten. Hvorfor har vi ikke hørt om den katastrofen før?
 14. "På CES så vi ikke snurten av FNs bærekraftsmål noe sted". Har du sett den snurten noe annet sted?
×
×
 • Create New...