Jump to content

VPWLLAJP

Medlemmer
 • Content Count

  19
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

21 :)
 1. Har selv ikke noe mål om økonomisk uavhengighet, men interesserer med for privatøkonomi og sparing. Er 43, har vært gjennom dyr skilsmisse og har på et vis måtte bygge økonomien på nytt noen ganger. Men eier egen bolig, har utleie og OK lønn, så betalte ned 3 millioner i boliglån på 6 år. Jeg er mer opptatt av trygg sparing, dvs risikoen i selve sparingen ikke skal kunne komme tilbake som en boomerang av sorte svaner - så prioriterte gjeld før større investeringer inn i aksjemarkedet. Min økonomi gjennom de siste årene (graf tatt ut i Juli 2020)
 2. Jeg har akkurat vært gjennom et lønnsoppgjør i et av Norges største og mest lønnsomme private selskaper - der lønnsoppgjøret kom godt under det du her antyder som urealistisk lavt (dvs godt under KPI) . Det er dessverre ikke lenger slik at man kan forvente reallønnsoppgang de neste tiårene. Om du søker gjennom siste ukers nyheter er det flere kommuner som varslet nedbemanning på flere hundre ansatte i nær fremtid, herunder også mange lærere. Det er ingen trygge yrker lenger, alt heng sammen og alt må finansieres - og både kommune og fylkeskommuner må gå drastisk til verk når skatteinntektene uteblir / synker. Jeg sier ikke du personlig på noen måte står i fare for å ikke ha jobb i fremtiden (det har jeg ingen forutsetning for å vite), men for mange lærere vil det slik det ser ut nå være realiteten en så lenge industrien og lønnsomheten i fastlands-Norge synker. Og at offentlig sektor skal dra fra privat sektor i lønnsnivå er helt urealistisk å forvente da en slik utvikling ikke er bærekraftig.
 3. Mulig du misforstod, jeg har selv en bolig til 5 millioner, og rundt 2,5 millioner i innskudd, aksjer, crowdfunding og fond. Skattemessig formue var i 2019 3,4 millioner I min ligning kommer jeg aldri unna de 1,4 millioner som er skattemessig formue i min bolig, uansett hva jeg skulle gjøre (men rabatten på min 70% på bolig er jo allikevel den beste måten å redusere formueskatt på), og de 100 000 som mangler før grensen på 1,5 millioner i netto kommer jeg jo ikke unna. Vil tro få som har 2,7 millioner i fond og søker finansiell uavhengighet leier sin bolig
 4. Nå er det få som har mange millioner i formue kun i aksjer eller fond, så beregningen av hvor mye fond man kan ha uten å betale formueskatt blir for de fleste kunstig da eiendom(er)/bolig ofte ligg som en grunnsten i formuen.
 5. Nå er det vel mest normalt at rammelånet også har pant i huset.. , relativt sjelden at det blir benyttet rammelån med pant i bil (pga verdifall/risiko) Jeg har i de siste 10 år kun hatt rammelån med pant i hus, og benyttet det som spare/bufferkonto. Krever at man er disiplinert og har oversikt da enkelte kanskje blir fristet å gi seg selv avdragsfrihet (man blir sin egen bank); men så lenge du har disiplin og oversikt over egen økonomi så rammelånet utvilsomt å anbefale, og man sparer gjerne mye på det da man ikke behøver noen buffer på konto med lav rente. Viktig selvfølgelig at rammelånet har konkurransedyktig rente, men i dag er rammelån normalt likt priset som annuitetslån, og i mange tilfeller faktisk noe lavere priset. For øyeblikket benytter jeg ikke noe av kredittrammen, og da er det heller ikke noe termingebyr. Men med rammelånet har jeg 2,5 millioner i kreditt gratis tilgjengelig som jeg kan benytte når det skulle bli behov, om det er bil eller hytte. Fører bare over som fra hvilke som helst annen konto i nettbanken.
 6. Du vil ikke over tid kunne holde et skattetrekk langt under riktig nivå. Har man eget selskap og ikke nødvendigvis vet hva man kan ta ut til egen lønn må man fortsatt oppgi forventet lønn, og betale skatt via faktura 4 ganger i året. Betaler man ikke blir det tilleggsskatt. Oppgir du 0%, og du skal skatte 39% i et normalt ansettelsesforhold så blir det kjapt (iløpet av få måneder) oppdaget, både av et lønningskontor og av skattetaten som hver måned får rapportert din lønnsutbetaling og selvfølgelig beskatning. Derimot å skatte +\-30% istedenfor 39%, og betale dette som restskatt går selvfølgelig heilt fint, noe mange i en periode gjør for å nettopp oppnå meravkastning (riktignok med høyere risiko en normal sparing ref. tidshorisont). Men også her vil skattetaten kunne gripe inn etter noen år mht at man ikke lenger får nedjustert skattekortet hvis det er gjort mot feil grunnlag over flere år.
 7. Det er jo helt normalt å kunne ha hjemmekontor når man vil. En svært stor andel i privat sektor har særlig uavhengige stillinger (om noe omdiskutert om alle burde ha dette). Med SUS har man fastlønn og ingen repporteringsregime som er koblet mot lønn og egen arbeidstid. En kan ta fri når man vil, og ha ferie når og hvor lenge man vil , og jobbe hvor man vil - så lenge man gjør dei oppgavene som jobben krever. Dette er for mange svært fleksibelt, og man kan sitte på kontoret eller på ei strand i Spania uten at noen kan si noe på det - om da ikke noe gjør at du må være på arbeidsplassen (det være seg møter o.l) For mange er dette meget fleksibelt, og man styrer stort sett alt mht jobb selv. Samtidig er det nok også slik at dei som har SUS jobber minst like mye som dei med overtidsbetaling.. mange er plassert i SUS for å unngå problem med arbeidsmiljøloven som setter begrensning på antall overtidstimer.
 8. Helt enig i det du skriv, så man må være bevisst risikoen. Det er allerede lån hos Fundingpartner jeg har holdt meg langt unna, så nåløyet er i ferd med å bli større - og dermed også risikoen.
 9. Netto 64800, overskudd 30000-35000 pr måned som går til investeringer (Eier hus og bil, ingen lån, 3 barn)
 10. Jeg har investert i 6 lån gjennom fundingpartner, pr no ikke noen store beløp, dvs 10000 - 50000 pr lån. Det er vel et års tid siden første lånet, og en så lenge er det vel ingen lån som er misligholdt hos Fundingpartner. Alt av innskudd og tilbakebetalinger har gått smertefritt så langt. Det er mange som har investert millionbeløp, og makset ut det staten har satt som tak pr år. Nøkkelen i dette som all annen investering med risiko er å fordele investeringen,, dvs over flere lån. Mislighold skjer, og da bør man ikke stå i det lånet hvor mislighold oppstår med alle midler. Sett deg inn i hvert enkelt lån, da hvilke pant du vil ha rettighet på. Skulle et lån gå til inkasso så blir dette håndtert av Lindorf (hvis fundingpartner) som vil håndheve pantet og du får utbetalt det som er mulig å oppdrive gjennom dette - men inndriving av gjeld kan da ta tid - og det er selvfølgelig risiko for tap om pantet ikke dekker alle innskudd. Men i forhold til aksjer kan jeg ikke se hvordan risikoen skal kunne fremstå som større om man fordeler sine investeringer. Fundingpartner gjør sine grundige undersøkelser før lån legges ut, hvis det blir mange lån som misligholdes så vil ikke konsptet flyte særlig lenge, så Fundingpartner og andre tilsvarende er helt avhengig av å skape merverdi for investorene om dei skal kunne vokse (og for så vidt overleve)
 11. Vil tro mange av oss som følger dette forumet er alt annet en negative, men nysgjerrige på nye muligheter. Og gjerne går inn i Myworld om konseptet blir vanntett og gjennomsiktig. Det er ikke noe som heter gratis penger.. Når noe er høres for godt ut til være sant.. osv En seriøs virksomhet kan ikke gå rundt å love 30 gangen på investering, da bør alarmklokkene for de fleste begynne å ringe. Selvfølgelig er det fristende å investere 250000, og få 7,5 millioner om 5 år - så og si garantert.. Men om det faktisk var slik hadde enhver kastet seg på både forbrukslån og andre finansieringsformer for å ta størst mulig del i kaken. Det siste vil jeg tro ingen har gjort.. Ingen av oss kan heller påvirke norsk lov, lotteritilsyn eller rettsvesen - så blir spennende å se hva høyesterett eventuelt sier om det er slik at dette er anket så høyt.
 12. Kan vel være enig i at språkbruken i dette forumet ikke alltid har vært helt «voksent», samtidig er det jo ikke dette forumet lotteritilsynet, eller rettssystemet har fattet beslutninger utifra, det håper jeg alle forstår. Jeg selv har følgt Lyoness i flere år, og fått tilbud om å gå inn med svært store beløp, vi snakker om 200 000+ i engangsinvesteringer med bortimot garanti om 30 ganger på investeringen ved «bare» å kjøpe månedlige rabattkuponger. Om jeg skulle misse å kjøpe en rabattkupong en måned var beskjeden at da var pengene tapt. Bare dette gjorde meg veldig skeptisk, dette er ikke noe som hvermannsen bør involvere seg i, det er skyhøy risiko og ingen har vist at man faktisk får investeringene tilbake, de eneste som har tjent penger er de som har vervet personer under seg og tjent på kjøp av disse rabattkupongene, som ikke har vært omsettelige om du da ikke stohandler på en lokal bruktbutikk på Vestlandet eller på CDON.com. Jeg investerer mye i aksjemarkedet og setter meg god tinn i investeringer jeg gjør, men har ennå til gode å faktisk skjønne hvordan Lyoness (nå Myworld) tjener sine penger, og hvordan en investering skal lønne seg. Nå sier Myworld at man ikke investerer, men det blir bare tull når man spytter inn 240000 i enkeltbeløp, hva annet en investering eller «pyramide» er det man gjør sånt i. Alt jeg har lest og sett av presentasjoner både i skriftelig og muntlig form gjør meg ganske enig i det lotteritilsynet har sagt. Nå gjør Myworld endringer for å tilpasse seg både Norge og Italia, men det hjelper trolig ikke om selskapet startet opp på en ulovlig måte, da må all historikk og investeringer fjernes, og et nytt rent selskap må startes opp, hvor alt som pr no er investert ikke følger med. Å tro at høyesterett vil la selskapet fortsette uten nullstilling (nytt AS) virker for meg helt utenkelig, da en slik dom vil tillate useriøse aktører å etablere seg på ulovlig vis, og deretter over år tilpasse seg. Den eneste muligheten for dette er om høyesterett finn alt som Lyoness har gjort i Norge å ligge innenfor lovverket.
 13. Dei forventer samme resultat fra klagenemnda som fra tilsynet i skriftlig form i morgen, men det har vistnok ikke har noen betydning da selskapet legges om fra 7 mars worldwide uten krav om kjøp av rabattkuponger som ifølge dei selv har vært det eneste problemet - både her og ellers i verden (Italia?..) Dei har vistnok 3 advokatfirma som støtter saken i Norge, så hva nemnda konkluderer med er vist ikke noe som bekymrer selskapet (i alle fall ikke utad)
 14. De siste ukene har interngruppene til Lyoness blitt svært aktive igjen, mht det "nye Lyconet" som starter 100% i Norge 6 mars. Hvor det da igjen blir lov å kjøre andeler i den nye kundeskyen "verdenskyen/Enterprice program" Er det sånn at de har tenkt å fortsette med et nytt konsept 6 mars fortsatt? Slik jeg leser avgjørelsen så er har bedriften Lyoness i sin helhet fått forbud mot å drive virksomhet i Norge, i og med dei ikke får rette på sine vilkår. Er det noen som har grundig kjennskap til hva som egentlig skjer 6 mars? Høres nesten ut som om dette skjer uavhengig av avgjørelse fra lotteritilsynet, selv hvor merkelig det høres ut.. Man blir ganske paff når en ser dei presentasjonene som legges ut om kjøp av e-voucher, gratis andel i februar fordi du bor i Norge "dvs en helt kokko omgåing av forbud fra tilsynet", hvorav man vistnok unasett får kjøpe andeler igjen fra 6 mars.. Har ikke hørt om noe liv på dei lukkede gruppene i dag, så antar det som har blitt sagt no i januar/februar har vært villedende.
 15. Ifølge kilder i Lyoness så forventes det at saken er ute av verden innen «kort tid». Nå kan elitemedlemmer kjøpe elektroniske gavekort for 4000+12000kr for å investere i andeler av EC2; istedenfor å betale kontant, med frist 2 desember. Dei Europeriske kundeskyene eies vistnok 25% av Norske kunder, og dei første kundeskyene har gitt en «fantastisk avkasting». Dei kommer forøvrig med Ecreditt neste år, som er en ny kryptovaluta, også koblet mot EC2. Håper egentlig Lyoness får fortsette om dei har klart å rydde opp i dei gråsonene som Lyoness har befunnet seg, og at dette blir mer utbredt som eksempelvis i Italia.. pr no er det alt for lite steder hvor man kan handle i Norge til at det hat vært noe annet en investering, som jo da ble en gråsone..
×
×
 • Create New...