Jump to content

3L5Y3RE8

Medlemmer
 • Content Count

  242
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

290 :)

Profile Information

 • Kjønn
  Mann

Recent Profile Visitors

2331 profile views
 1. Det er gjerne med dette som med andre nyvinninger, at det som Simen1 sier går litt i rykk og napp. Vi må ikke avskrive umoden teknologi fordi den er...ja...umoden. Den forbedrer seg, og det gjelder batterier, el-motorer, induksjonsladere og andre ting. En av fordelene med induksjonsladingen er jo at den utnytter et allerede utbygget areal til ladeinfrastrukturen slik at presset på de store ladeplassene kan avhjelpes. Store lastebiler har ofte større hvileforbruk enn personbiler da de gjerne har klimaanlegg og lignende som skal ivareta lasten, og da vil suppleringslading underveis kunne hjelpe til på å sikre dette.
 2. Om det ikke er fare for bevisforspillelse vil det vel allikevel være i strid med den allmenne rettsfølelsen blant folk om en person som har erkjent at han har spionert til fordel for en fremmed makt får gå fritt ute blant folk? Det mener nå i alle fall jeg.
 3. VI trenger nok fregattene også, og nye ubåter. Og å ha en kampflystyrke som i normalberedskap er kostnadseffektiv er heller ikke nødvendigvis feil. Problemet er når man legger ned beredskapen gjennom å fjerne mobiliseringsevnen andre steder enn på sentraliserte enheter sånn som at man f.eks. fjerner kampflyhangarer på andre flyplasser. Og et enda større problem er at man har en landmakt som ikke på noe vis står i forhold til behovet, og der befolkningens eierskap til hele greia langt på vei har forvitret med svært små kull av soldater som avtjener verneplikt. La gå at marine og flyvåpen trenger utdannede teknikere og spesialister på mange av sine våpenplattformer, men regulære hærstyrker av en viss størrelse vil være en rimelig forsikring både mot manglende forsvarsvilje i befolkningen og mot aggresjon fra en fiendtlig makt.
 4. Jeg stusser litt over at man sammenligner kapasiteten til korvettene med kapasiteten til F35. Ja, jo, jeg skjønner for så vidt at de på et vis har samme kapasitet i selve angrepsøyeblikket, altså at de kan komme fort og levere missiler mot mål. Forskjellen blir vel der at F35 der kan levere 2 missiler (om de ikke også henger noen under vingene) mens korvettene kan levere 8. F35 har jo hastigheten på sin side mens korvettene har utholdenheten (jeg tror ikke en F35 kan ligge lenge bak en holme og vente på angrepsmuligheter). Og dette med kystforsvar skjønner jeg heller ikke. Om vi skal legge tradisjonell norsk forsvarspolitikk til grunn er det nettopp kyst- og territorialforsvar som er hovedproduktet, og da i en størrelsesorden som tilfredsstiller to krav; kraftig nok til at en aggressor tenker seg nøye om med tanke på ressursbruk i en konfliktsituasjon og utholdende nok til å holde inntil alliert hjelp er på plass.
 5. Dette må du forklare for meg. I denne Digi-saken fra 17. august er nettopp det med lokasjonen av tjenesten omtalt. Mulig jeg feiltolker teksten og kildereferansene, men jeg oppfatter at det er eierskapet som er avgjørende og ikke lokalisering av leveransen. Hovedpoenget er at "Privacy shield" som man har hatt som avtale mellom EU/EØS og USA for å beskytte persondata hos europeiske kunder av amerikanske selskaper er kjent ugyldig gjennom Schrems II-dommen.
 6. SH-60 hadde nok vært mitt førstevalg også, men det betinger at fregattene har plass og kapasitet til å ta imot disse helikoptrene. Det eneste som etter min mening taler imot SH-60 er alderen på designet. Det har også vært et tema rundt de sivile utgavene av maskinen at den er utsatt for kraftige vibrasjoner, og forklaringen har angivelig vært at man har brukt 3-bladers rotorer da dette er billigere. De militære utgavene har visstnok 5-bladers rotorer og er da ikke like utsatt for de samme vibrasjonene. Alt dette skrevet med et lite forbehold om at husken min er korrekt.
 7. Det krever mer enn bare maling for å få AW101 til å ta NH90 sin tiltenkte rolle i fregattvåpenet, bl.a. andre sensorplattformer og ikke minst tilpasning av våpensystemer. Og det er slett ikke sikkert at det er plass i hangaren på fregattene til AW101 heller. NH90 er og blir et skandaleprosjekt fra ende til annen, men det har lite for seg å erstatte det med et nytt.
 8. Det er ikke størrelsen som betyr noe, det har mer med kompleksiteten i skip kombinert med integrerte sensorsystemer og integrerte våpensystemer å gjøre. Når det er sagt; jeg tror kompetansen til å bygge fregatter (og gjerne destroyere og kryssere for den del) absolutt er til stede i norsk skipsbyggebransje så lenge man evner å knytte til seg rett ekspertise på f.eks. våpensystemene og sensorsystemene, og i mange tilfeller kan også disse være norske bedrifter. Båtbyggingen har de nok god greie på.
 9. Jeg oppfatter at mange klandrer BankID for å ha for dårlig sikkerhet når det vitterlig er feil bruk av BankID (passorddeling) manglende regelverk hos offentlige og private tjenestetilbydere som er problemet.
 10. Det som skrives her: De andre videoene var etter det jeg oppfatter da fra tidligere i flyvningen. Hvorfor Snapchat ikke vil gi filmen fra seg vet jeg ikke, men at man har en video som angivelig viser det siste som skjer før ulykken må unektelig være av stor interesse for de som skal forsøke å finne ulykkesårsaken. Edit: la til uteblitt tekst
 11. Jeg tenker at når jeg først betaler for å sitte foran i flyet skal jeg jaggu meg ha tid til å nyte det også. Snilefly på 8+ timer med god ( ..'ish) mat, god drikke og gode seter er langt å foretrekke fremfor et klaustrofobisk rør i drøye 3 timer.
 12. Jeg tror nok begrunnelsen var langt mer kompleks enn bare å åpne for svenskehandel. F.eks. for å gi SAS og Norwegian en håndsrekning og for å imøtekomme våre europeiske naboers ønsker om å gjenoppta utveksling av varer og tjenester for på den måten å holde hjulene i gang. Dessverre valgte flere tusen mennesker å bruke åpningen til unødvendige fritidsreiser, noe som så vidt meg bekjent har vært frarådet helt siden 12. mars. Det førte igjen til en unødvendig stor eksponering av befolkningen gjennom disse da de kom hjem igjen.
 13. Det virker som mange mener at det er _butikken_ som styrer vareutvalget, men i mange tilfelle er det snarere produsenten som kontrollerer hvorvidt en vare er tilgjengelig i et gitt marked eller ikke. Det er sikkert flere enn meg som har erfart at flere produkter på Amazon US ikke sendes til Norge og derfor har ordnet seg med en postboksadresse i USA for å få kjøpt det. Det er altså ikke sikkert at man får et større varetilbud pga. Amazon etablerer seg her, det er da opp til produsentene å tilby dette. I alle fall i en del tilfeller. Og så er min erfaring at norske nettbutikker sliter med et problem som kanskje også Amazon vil merke; nemlig at pakkelevering ikke er like enkelt og billig her som det er i andre land. Her i Norge er det ofte dyrt og til tider tregt sammenlignet med USA.
 14. Det KAN kanskje skyldes at mange kjøper en liten elbil som #2-bil som så viser seg å overta nesten all hverdagskjøring sånn at fossilbilen blir stående mer i ro? Det opplevde vi og flere jeg kjenner da elbilen kom i hus.
×
×
 • Create New...