Jump to content

InfectedExo

Medlemmer
 • Content Count

  157
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

74 :)

Recent Profile Visitors

1542 profile views
 1. Uavhengig av om de går av eller ei, vil de fortsatt støtte regjeringen. Regjeringen Solberg vil med andre ord, dersom Frp går av, fortsatt ha makten, dog gjennom det som kalles en mindretallsregjering.
 2. Jeg går for tiden på OsloMet, men ikke innenfor det fagfeltet du søker. Uttaler meg derfor generelt om OsloMet og min erfaring. Innenfor utdanningene i Samfunnsvitenskapelig fakultet, vet jeg at det nærmest er en felles forståelse om at ansatte, det være lærere/professorer, eller selv folk i administrasjonen, faktisk bruker tid på den enkelte student. De er der dersom du skulle trenge hjelp, og besvarer meldinger sent på kvelden. Jeg kan ikke uttale meg om BI, da jeg aldri har gått der selv, men jeg har hørt - både av BI-elever og UiO-elever, at deres lærere/professorer ofte later til å ikke ha tid til dem. Den opplevelsen har ikke jeg på OsloMet. I tillegg er det lagt til rette for et ydmykende nivå av kontakt med folk lenger opp i administrasjonen. Man får med andre ord mulighet til å påvirke sin egen studiesituasjon på høyere nivå. Jeg sitter i et instituttråd og får mulighet og tid til å snakke med både instituttleder, lærertillitsvalgte og selv andre fra privat og offentlig sektor i feltet, og kunne snakke om og debattere ulike problemstillinger med hver av disse, enten det gjelder utfordringer på studiet/med lærere, eller generelle spørsmål/bekymrer rundt praksisfeltet. Det å faktisk bli tatt seriøst, og se at ting tas tak i er en sjelden situasjon andre steder, men oppleves seriøst og prioritert hos OsloMet. Jeg angrer ikke et sekund på at jeg valgte OsloMet. Det kommer selvsagt også av at vi har et ganske godt studiemiljø, noe som jo er veldig individuelt fra kull til kull, og studie til studie. Men når det gjelder din sak, så er jeg enig med Mitochondria over her. Hvis du skal ta masteren på BI eller NHH, er det irrelevant for arbeidsgiver å se hvor bacheloren er tatt, selv om studiested selvsagt ofte er av betydning. Jeg hadde nok valgt OsloMet, og unngått å måtte betale høye summer for noe som i stor grad vil være lite relevant for fremtidig arbeidsgiver, og masteren som er av høyere betydning.
 3. Det her er jo et tilfeldig utvalg, men tror du virkelig at det ikke finnes én eneste nordmann som i dag dessverre ikke har sted å bo? Sett Petter Uteligger på TV2 f.eks? Forøvrig har Norge en generelt streng asyl/innvandringspolitikk, og det kreves faktisk at man har en viss pengesum for å kunne få både få opphold og visum i landet. Selv folk på studentvisum må ha noen hundretusener på konto, før ankomst. Det samme gjelder oppholdssted.
 4. Absolutt! Og her har du helt rett, og jeg er enig, har ikke sagt meg i mot på noe av dette. Det er såklart viktig å tilpasse seg eleven, og ikke motsatt. Alt tyder på at det motsatte fører til skoletapere og motivasjonsmangel. Selvsagt er ikke medisinen å presse henne til noe som helst, men å faktisk få henne til å skjønne viktigheten og ikke minst nødvendigheten av utdanning, mulighetene i livet uten utdanning og ikke minst, gi henne tid. Hun er 16 år, og alder tatt i betraktning, er det ikke gitt at hun vet hva hun vil og hva som er best for henne, særlig med tanke på hennes egen fremtid, særlig dersom dette bare skulle være en midlertidig fase. For gir man en i denne alderen altfor stort spillerom på egenhånd, kan man ende opp med et sluttresultat som er alt annet enn ønskelig, også for henne selv. Og da igjen, vil man klandre forelderen for å ikke ha gjort noe. Poenget mitt er at foreldrene kjenner henne best, vet hvor moden hun er og eventuelle andre faktorer som spiller inn i denne situasjonen. En beskrivelse av situasjonen slik vi er gitt er ganske vag, og setter preg på vår subjektive mening - mot den ene eller andre siden - i denne saken. Ja, det er svært viktig å møte henne med forståelse og kommunikasjon, fremfor å presse henne til å gjøre noe som helst. Press blir altfor ofte helt feil løsning. Men jeg mener at i den retning samfunnet utvikler seg nå, er utdanning nødvendig (samfunnet trenger forøvrig yrkesfagutdannede, og det vil for mange oppleves enklere og kan være en mulighet, men det igjen er en annen diskusjon), og derfor burde dette også være målet hos forelderen. Lykkes det ikke å oppfylle dette målet, så lykkes man ikke, men da må alle muligheter og ressurser være oppbrukt. Til syvende og sist, må det selvsagt være hennes valg, men i senere tid, dersom dette kun er en midlertidig fase, vil man kunne klandre forelderen for å ikke ha gjort nok for å ha stoppet utviklingen i tide, dersom det altså skulle vise seg å være nettopp en fase. En 16 åring vil ofte ikke være moden nok til å se alle sider ved en sak, inkludert langsiktige konsekvenser ved de valg som tas så tidlig som nå.
 5. Jeg skriver fra det jeg antar er en normert utvikling i den alderen. Selvsagt vet jeg ikke alt om dattera, for det kommer ikke noe mer frem, enn det TS skriver om i hovedinnlegget. Hva enn problemet er, er det far og mor som har myndighet, og skal handle ut av "barnets beste", med tanke på at hun er under 18 år. Er det snakk om moralsk støtte, eller andre ting man forventer en forelder gjør, må man som forelder sette seg ned og gjøre noe med det, eller i verste fall, be om profesjonell hjelp. Også er det viktig å ikke bagatellisere hele tanken om at hun velger å ikke fortsette på skolen. Det er ei heller en unormal tanke en 16 åring har, og valgene som tas her, kan være fatale om bare 5-10 år, om det viser seg at dette bare er en fase, og det "kun" trengs en samtale eller rådgivning til.
 6. Barnevernet har nok aldri hovedmål å ta barn, og da særlig ikke med utgangspunkt i økonomi. I første omgang, vil de hjelpe og rådgiver mor, og de kan også bidra økonomisk dersom det beste for barnet er å få mor og barn ut av forholdet til sambo. Jeg skjønner at mor er redd for barnevernet og alt de eventuelt kan finne på å gjøre, særlig med all den negative mediedekningen. Som barnevernpedagogstudent selv, diskuteres disse sakene i hytt og pine hos oss, og ja, det finnes helt sikkert folk der ute som ikke har de rette intensjonene og ikke burde jobbe i barnevernet, men dem er det få av. Det skrives heller ingenting om de positive sakene i barnevernet, og derfor kommer jo ikke denne siden frem. Jeg mener uansett at hun vil få nødvendig hjelp og støtte hos barnevernet, og særlig om NAV ikke dekker det økonomiske. Om hun selv kontakter barnevernet, vil det også gi et signal om at mor er stabil og fokuserer på barnets beste, som igjen er veldig positivt i mors favør.
 7. Nå synes jeg det ble mye nonsense og off-topic her. Du, TS, du er forelder til datteren din. Som det kommer klart frem flere steder i innlegget, og som jeg antar er en felles forståelse i samfunnet, er at det er veldig farlig å la datteren din slutte på videregående. Hun er for tiden kun 16 år, og så store valg, som betyr alt for fremtiden, er hun tvilsomt moden nok til å ta i den alderen. Jeg er redd hun tar valg hun senere kommer til å angre på. Derfor er myndighetsalderen i Norge på 18 år. Med det sagt, vil jeg anbefale deg å ta en prat med henne. Kanskje er løsningen å bytte fag? Bytte linje? Kanskje finne fag som møter interessene hennes? Jeg vet for eksempel at "e-sport" er på mange skoler blitt både fag og linjer. Kunne noe sånt passet for henne? Uansett tenker jeg at du burde ta kontakt med rådgiver på skolen hennes og avtale et møte. Jeg tror også skolen vil skjønne alvoret i saken, når det sies at hun er så nær å droppe ut. Rådgiver/ledelse burde være behjelpelig med å finne en løsning tilpasset henne, for å gjøre skolegangen enklere og mer mottagelig for hennes del. Både samfunnet, skolen og datteren din selv, har alt å vinne på at hun fullfører videregående. Ønsker deg lykke til!
 8. Snakk om skatt! SSB har vel i sin nyeste rapport, konkludert med at Ernas skattesystem bidrar til økt fattigdom. Det er ingen hemmelighet at skattekuttene treffer de med mest fra før av, i størst grad. I tillegg har vi den økende barnefattigdommen, som også er erkjent av Høyre. Dette stemmer dessverre ikke - og i hvert fall ikke i dag. Nå vet jeg ikke hva eller hvem, eller hvordan du innsnevrer "alle"; les gjerne denne artikkelen: https://www.nrk.no/de-hjemlose-1.14832789 Vi, som et av verdens rikeste land, har et ansvar overfor disse, de hjemløse. Ser ikke hvorfor vi ikke klarer å etablere mange nok sovesaler, i det minste. Det er tragisk.
 9. Enig med deg,i at det er noe merkbart galt med skolesystemet. Jeg mener likevel at man kan tape en del viktig kunnskap om man har et slikt sertifiseringsløp. Barn og unge vet heller ikke - i så tidlig alder - hva de vil gjøre i livet, så det kan fort gå i feil retning om man gir altfor mange, store og brede valg, med så enorme forskjeller. Jeg tror med andre ord at så store valg, særlig i "uviten" alder, kan virke fremmed for mange. Samfunnet er vel i mot at voksne skal bestemme for barnet hvilke fag som skal tas, men som i dag, tror jeg omfanget av dette bare vil øker. Også har vi også de som velger helt feil fag og dermed kommer skeivt ut allerede derfra. For så vidt, må et et viktig forbehold taes i et sånt system; disse skolene må styres av det offentlige, uavhengig av alder eller nivå. Skolesystemet vårt er bygget på internasjonale standarder. Det vil si at de aller fleste land også har lignende systemer, selvsagt med noen endringer tilpasset deres barn og unge, men rammene rundt, er ganske så like. At en tilstrekkelig reform ikke har funnet sted i de mer utviklede landene, vil jeg ta som et tegn på at det vanskelig finnes gode, pedagogiske alternativer til skolesystemet vi har i dag. På en annen side, har vi "alternative" friskoler i Norge. De pedagogiske rammene rundt disse, kan være av betydning, og noe det offentlige skolevesenet kan lære noe av. Montessoripedagogikk går for eksempel ut på at eleven selv vurderer hvor lang tid eleven trenger per fag. Her styrer man store deler av skolehverdagen sin selv, blir tryggere og lærer å kjenne seg selv bedre. Nå er det ingen hemmelighet at vi skaper skoletapere med dagens politikk. Enten ved at man har foreldre som ikke kan språket, eller har interessen og/eller viljen til å hjelpe i de ulike skolefagene, eller rett og slett mangler kunnskapen selv eller ved at man selv er mer praktisk anlagt (les. dagens skolesystem prioriterer ofte de mest teoretisk anlagte). Likevel tenker jeg at vi i dag ikke har noe bedre alternativ, og derfor må man gjøre det beste ut av situasjonen vi er i. Dette kan gjøres ved å f.eks luke ut og jobbe særskilt med de aktuelle elevene tidlig, og dermed forebygge at eleven kommer skeivt ut senere. Det å utvikle et apparat som kan hjelpe, forebygge og arbeide med barn og unge på en særskilt og tilrettelagt måte, tror jeg vil være alfa-omega. SV ønsker på sin side "heldagsskolen", inkludert leksehjelp/skolelekser og fysisk aktivitet hver dag. Dette kan også være til god hjelp, der man kanskje har foreldre som ikke er i stand til å hjelpe eleven selv.
 10. Det er jo såvidt jeg skjønner veldig forståelig fra Telias side, da. Det koster mye å drifte slike nett, og fremstår som en stor utgift, særlig der det er et synkende fåtall som benytter seg av nettet. Samtidig får vi jo stadig nyere teknologi, og 4G tar jo på mange måter over for 3G - snart kommer 5G, i tillegg. Hvordan gjør Telenor det her egentlig? og Ice?
 11. Det hørtes for meg merkelig ut. Bompenger, i alle fall i Norge, er som oftest et tiltak for å få ned bilbruken, og ikke minst finansiere ulike prosjekter, som f.eks kollektivtrafikken i Oslo. Bom går jo ikke bare på at man liksom skal finansiere den veien en benytter, og vil man ikke det, så har man en alternativ vei. Vi vil jo få ned utslippene, og da er det alfa og omega å gjøre noe med fossilbilene. Derfor har man bomringene, i hvert fall i de største byene. Når det nå gjelder elbilene, som også skal ta sin del i Oslo fra 1. juni, er det jo snakk om en veldig redusert pris, og går hovedsakelig på at elbilistene også må ta sin del, når det gjelder finansieringen av ulike kollektivprosjekter.
 12. Her har du en link til PREP modellen, men står naturligvis mer i boka https://psykologi.cappelendamm.no/elevreal/aktivitet.html?tid=1848872&sec_tid=1862783 Freud er vel mer Psykologi 1 pensum. I alle fall det vi fikk beskjed om. Læreren sa at vi fint kunne nevne psykologi 1 pensum, men ikke bygge oppgaven på det.
 13. Hvilke teorier kan være relevante, i så fall? Selv tenker jeg naturligvis på konflikttrappen, og det å eventuelt trekke enkelte deles av PREP modellen, dersom man klarer å ta ut enkeltdeler herfra, og knytte det til "individuelle" konflikter, ettersom PREP primært omhandler partnerkonflikter. Ellers tenker jeg på massesuggesjon, Robbers cave, Salomon Aschs forsøk og ikke minst tilskuereffekten.
 14. Temaet er visstnok Konflikter. Hva tenker folk om det?
 15. Hmm, kan jo godt hende at både du og den du søker etter, er reservert fra opplysningstjenestene?
×
×
 • Create New...