Gå til innhold

Foto

Borttauing av biler


10 svar i denne tråden

#1 Melvin Snerken

Melvin Snerken

  Bruker

 • Medlemmer
 • 2 335 innlegg
 •   7. mars 2006

Skrevet 30. november 2009 - 18:12

Hei

Eg bur og går på ein privat internatskule. Mange av elevane har bil, noko som gjer at det ofte blir litt kamp om parkeringsplassane. Som då ofte fører til at det av og til blir parkert på gjesteparkering og andre plasser som ikke er "lov" å parkere etter skulen sitt reglement.

Og nå i det siste er dei blitt litt hissige på dette, og truer med å ringe falken/viking om den feilparkerte bilen ikkje blir flytta.

Men det er då eg lurer på, har dei lov å gjere dette? Det er ikkje offentlig det er snakk om, men ein privat skule akkurat som ein annan privat bedrift.

Nokon som har peiling på dette?
 • 0

#2 Fisk1

Fisk1

  Bruker

 • Medlemmer
 • 2 298 innlegg
 •   25. juli 2005

Skrevet 30. november 2009 - 18:36

Det har de lov til, om de eier parkeringsplassen kan de nok gjøre stort sett hva de vil med og på den.
På den annen side syns jeg å minnes at de skal gi notis/advarsel før de tar handling som evt. borttauing mot biler som står parkert der.

Skal vi se... Her var det noe i vegtrafikkloven!

§ 37. Fjerning og forvaring av kjøretøy m.m.

Politiet kan kreve fjernet, eller om nødvendig fjerne eller ta i forvaring kjøretøy
a) som er plassert i strid med bestemmelse i eller i medhold av denne lov, eller
b) som er plassert slik at det ellers er til hinder for trafikken eller for snøbrøyting eller annet arbeid på veg, eller
c) som er plassert på privat eller offentlig eiendom til skade eller ulempe for eier eller bruker eller mot dennes forbud.
Står kjøretøyet på et område som ikke er åpent for alminnelig trafikk, gjelder dette bare dersom eier eller bruker av grunnen krever at kjøretøyet blir fjernet.


Som man ser kan iallefall politiet kreve biler fjernet, og biler som står parkert på privat grunn er det grunneier som kan kreve biler fjernet.

Hele loven finnes her!

Dette innlegget har blitt redigert av Fisk1: 30. november 2009 - 18:40

 • 0

#3 krikkert

krikkert

  Moderator

 • Moderatorer
 • 15 642 innlegg
 •   8. mars 2009

Skrevet 30. november 2009 - 18:39

Hjemmelen er den alminnelige eiendomsrett.
 • 1

«Aldri vitende at ville vige fra Rett og Retfærdighed, mindre raade nogen til ufornødne Processer

eller i andre Maader med sine Raad befordre nogen uretvis Sag eller Intention»

krikkert er jurist og registrert rettshjelper.


#4 Fisk1

Fisk1

  Bruker

 • Medlemmer
 • 2 298 innlegg
 •   25. juli 2005

Skrevet 30. november 2009 - 18:41

Hjemmelen er den alminnelige eiendomsrett.


Fortell gjerne mer, jeg har på følelsen at dette er vitalt. :)
 • 0

#5 krikkert

krikkert

  Moderator

 • Moderatorer
 • 15 642 innlegg
 •   8. mars 2009

Skrevet 30. november 2009 - 18:49

Hjemmelen er den alminnelige eiendomsrett.


Fortell gjerne mer, jeg har på følelsen at dette er vitalt. :)

Den som har eiendomsretten til noe har rett til å bestemme hvordan (og om) det skal brukes. Derunder også at ingen skal parkere andre steder enn der de har lov.

Når man parkerer et sted inngås det en stilltiende avtale mellom eieren og brukeren av parkeringsplassen. Denne avtalen må opplyses om (man kan ikke hevde noe avtalt som den andre ikke visste om). Derfor står det skilter med informasjon på parkeringsplasser, informasjon om kontrollavgift og borttauing.

Den som parkerer et sted der det står tydelig at biler vil bli borttauet uten advarsel og for bileiers regning og risiko har derfor akseptert at bilen vil bli tauet bort.

Så hjemmelen er eiendomsretten pluss avtale, så og si. Men muligheten til å inngå en slik avtale kommer fra eiendomsretten.
 • 1

«Aldri vitende at ville vige fra Rett og Retfærdighed, mindre raade nogen til ufornødne Processer

eller i andre Maader med sine Raad befordre nogen uretvis Sag eller Intention»

krikkert er jurist og registrert rettshjelper.


#6 Fisk1

Fisk1

  Bruker

 • Medlemmer
 • 2 298 innlegg
 •   25. juli 2005

Skrevet 30. november 2009 - 18:51

Den som har eiendomsretten til noe har rett til å bestemme hvordan (og om) det skal brukes. Derunder også at ingen skal parkere andre steder enn der de har lov.

Når man parkerer et sted inngås det en stilltiende avtale mellom eieren og brukeren av parkeringsplassen. Denne avtalen må opplyses om (man kan ikke hevde noe avtalt som den andre ikke visste om). Derfor står det skilter med informasjon på parkeringsplasser, informasjon om kontrollavgift og borttauing.

Den som parkerer et sted der det står tydelig at biler vil bli borttauet uten advarsel og for bileiers regning og risiko har derfor akseptert at bilen vil bli tauet bort.

Så hjemmelen er eiendomsretten pluss avtale, så og si. Men muligheten til å inngå en slik avtale kommer fra eiendomsretten.


Dette var veldig interessant, takk skal du ha! :)
 • 0

#7 Melvin Snerken

Melvin Snerken

  Bruker

 • Medlemmer
 • 2 335 innlegg
 •   7. mars 2006

Skrevet 1. desember 2009 - 11:52

Konklusjon: Eier av grunn kan bestemme sjølv om bilar skal tauast eller ei.

Men kan eigar taue utan å ha informert den som parkerer om at dersom det blir feilparkert, vert bilen taua vekk på eigers regning?
 • 0

#8 Fisk1

Fisk1

  Bruker

 • Medlemmer
 • 2 298 innlegg
 •   25. juli 2005

Skrevet 1. desember 2009 - 13:48

Men kan eigar taue utan å ha informert den som parkerer om at dersom det blir feilparkert, vert bilen taua vekk på eigers regning?


Som krikkert nevner skal det vel foreligge en "avtale", i form av at grunneier har satt opp f.eks et skilt som advarer om dette. Dermed godtar man "avtalen" ved å parkere der på tross av hva skiltet sier.
 • 0

#9 Inge Rognmo

Inge Rognmo

  Bruker

 • Medlemmer
 • 5 559 innlegg
 •   22. desember 2001

Skrevet 1. desember 2009 - 14:13

Men kan eigar taue utan å ha informert den som parkerer om at dersom det blir feilparkert, vert bilen taua vekk på eigers regning?


Som krikkert nevner skal det vel foreligge en "avtale", i form av at grunneier har satt opp f.eks et skilt som advarer om dette. Dermed godtar man "avtalen" ved å parkere der på tross av hva skiltet sier.


Det kommer vel litt an på forholdene; setter man fra seg bilen på et sted der den åpenbart står i veien, f.eks midt i veien slik at tyngre kjøretøy ikke kommer forbi, eller inne på et jorde på en slik måte at man sperrer grinda, så bør man nok forvente å kunne bli borttauet selv om det ikke er skiltet.
 • 0

#10 Melvin Snerken

Melvin Snerken

  Bruker

 • Medlemmer
 • 2 335 innlegg
 •   7. mars 2006

Skrevet 1. desember 2009 - 14:45

Sjølvsagt! Det er jo ein annan sak.

I dette tilfellet er det snakk om 2stk parkeringsplassar som er blitt merkte som "Gjesteparkering".
 • 0

#11 voh56472

voh56472

  Bruker

 • Medlemmer
 • 3 207 innlegg
 •   18. mars 2002

Skrevet 1. desember 2009 - 15:05

Det må skilles mellom spørsmålet om borttauingen er lovlig og spørsmålet om hvem som eventuelt skal betale for borttauingen.

Det første er et spørsmål om selvtekt. Dersom RG. 1991. 1151 Oslo byrett fremdeles gir uttrykk for gjeldende rett - det kan det godt hende at den ikke gjør det - beror svaret på en konkret interesseavveining. Saken gjaldt en kar som parkete ulovlig på privat område med varselskilt: "Privat område. Parkering uten tillatelse forbudt. Ulovlig parkerte kjøretøyer fjernes uten varsel. (..) Opplysning om borttauet kjøretøy gis i tlf. X, eller politiet."

Retten la stor vekt på at i praksis har grunneieren ingen alternativer til selvtekt:"Når rettsordenen i utgangspunktet ikke tillater selvtekt, er det ut fra forutsetningen om at det står et lovlig, offentlig håndhevingsapparat til disposisjon for rettighetshaveren. Denne forutsetning synes i realiteten å svikte når det gjelder retten til å få fjernet ulovlig parkerte biler fra private områder i Oslo. (...) Når valget således står mellom å godta borttauing ved selvtekt eller ikke å ha noen håndhevingsmulighet overhodet, bør selvtekten godtas, så sant det foreligger et legitimt behov fra grunnbesitterens side og ordningen ikke er lagt urimelig byrdefullt opp for bileieren."

Om hvem som skal betale, oppstiller retten følgende utgangspunkt: "Som alminnelig utgangspunkt kunne man kanskje snarere si at den som velger å benytte seg av en så ekstraordinær håndhevingsmetode som selvtekt, får gjøre det for egen regning."

Imidlertid måtte bileieren betale i denne saken, selv om skiltet kun inneholdt varsel om borttauing, ikke en betalingstrussel: "Her er ikke bare parkeringsforbudet, men også borttauingen tydelig varslet på forhånd. Når bileieren likevel trosser parkeringsforbudet, må han sies å ha innlatt seg på dette på grunninnehaverens premisser. Selve betalingen er riktignok ikke nevnt på skiltene. Men det må anses som klart underforstått at bileieren vil bli avkrevet borttauingsgebyr, i samsvar med vanlig praksis." Så det skal nok ikke mye til før bileieren må betale.

Dette er selvsagt jalla-juss etter et raskt søk, men resonnementet er fornuftig og resultatet er godt.

Hva gjelder trådstarter: Når du vet hva skolen mener med skiltene (parkering forbudt for elever, overtredelse med fører borttauing), spiller det mindre rolle hva som faktisk står der. Elever som med viten om reglene trosser forbudet, må etter mitt skjønn kunne borttaues "for egen regning og risiko".

Klikk for å se/fjerne spoilerteksten nedenfor

 • 1


0 bruker(e) leser denne tråden

0 medlemmer, 0 gjester, 0 skjulte brukere