Gå til innhold

Anbefalte innlegg

fikk et aldri så lite popup problem tidligere i dag, og Mcafee antivirus gir nå en advarsel om at det er mulig maskinen er infisert med et rootkit, men det klarer ikke å oppdage noe når jeg scanner pcen (både i sikkerhetsmodus og i vanlig modus).

 

Noen som vet hvordan jeg kan oppdage hva som er galt, eventuelt hvor alvorlig problemet er?

 

Har prøvd å kjøre AVG antirootkit, men siden maskinen min kjører vista virker ikke det.

 

Eventuelt lurer jeg på om det ville være trygt å kopiere ut viktige dokument og bilder for så å formatere maskinen, eller om rootkit/virus da vil spre seg til usb disken jeg kopierer dette til.

 

Setter stor pris på hjelp!

Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse

Da har jeg forsøkt igjen, og det er lite fremgang.

 

 

Får ikke til å kjøre combofix, og får denne feilmeldingen:

 

”Finner ikke meldingstekst for melding nummer 0x8 i meldingsfilen for system” når jeg prøver å kjøre programmet”

 

deretter kommer følgende feilmelding opp:

 

“were you trying to run CFScript?

The name, CFScript appears to be incorrectly spelt”

 

 

Dette er meldingene jeg får fra McAfee:

 

The configured activity log could not be opened. Logging is temporarily moved to "C:\Users\Christian\McAfee\TempScanLog.txt" for this session of scan.”

 

“The On-Demand Scan found alterations to code or data which may indicate that a rootkit is attempting to hide files, registry keys, processes or other items. If this scan fails to find anything then the computer should be scanned with McAfee PreScan or booted into Safe Mode and this scan run again”

 

 

 

 

 

Her er logfilen fra Hijack this:

 

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 18:43, on 2008-03-02

Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16609)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\NDSTray.exe

C:\Program Files\IDM\Desktop SMS\DesktopSMS.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TPwrMain.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\SmoothView\SmoothView.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\FlashCards\TCrdMain.exe

C:\Windows\System32\igfxtray.exe

C:\Windows\System32\hkcmd.exe

C:\Windows\System32\igfxpers.exe

C:\Program Files\Camera Assistant Software for Toshiba\traybar.exe

C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAAnotif.exe

C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\ipoint.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynToshiba.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe

C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe

C:\Windows\System32\wpcumi.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\shstat.exe

C:\Program Files\McAfee\Common Framework\UdaterUI.exe

C:\Windows\Samsung\PanelMgr\SSMMgr.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\TOSCDSPD\TOSCDSPD.exe

C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\Creative\Sync Manager Unicode\CTSyncU.exe

C:\Program Files\IBM\Lotus\Symphony\framework\shared\eclipse\plugins\com.ibm.productivity.tools.base.app.win32_3.0.0.20070913-1045\soffice.exe

C:\Program Files\McAfee\Common Framework\McTray.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe

C:\Program Files\Camera Assistant Software for Toshiba\CEC_MAIN.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSwMgr.exe

C:\Program Files\Windows Mail\WinMail.exe

E:\Microsoft Office\Office\WINWORD.EXE

C:\Program Files\Trend Micro\test\HijackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.dundee.ac.uk/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\ssv.dll

O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\scriptcl.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: QUICKfind BHO Object - {C08DF07A-3E49-4E25-9AB0-D3882835F153} - C:\PROGRA~1\TEXTware\QUICKF~1\PlugIns\IEHelp.dll (file missing)

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NDSTray.exe] NDSTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [topi] C:\Program Files\TOSHIBA\Toshiba Online Product Information\topi.exe -startup

O4 - HKLM\..\Run: [Desktop SMS] C:\Program Files\IDM\Desktop SMS\DesktopSMS.exe /auto

O4 - HKLM\..\Run: [TPwrMain] %ProgramFiles%\TOSHIBA\Power Saver\TPwrMain.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [HSON] %ProgramFiles%\TOSHIBA\TBS\HSON.exe

O4 - HKLM\..\Run: [smoothView] %ProgramFiles%\Toshiba\SmoothView\SmoothView.exe

O4 - HKLM\..\Run: [00TCrdMain] %ProgramFiles%\TOSHIBA\FlashCards\TCrdMain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Camera Assistant Software] "C:\Program Files\Camera Assistant Software for Toshiba\traybar.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Toshiba Registration] C:\Program Files\Toshiba\Registration\ToshibaRegistration.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iAAnotif] C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iaNvSrv] C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\OROM\IaNvSrv\IaNvSrv.exe

O4 - HKLM\..\Run: [intelliPoint] "C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\ipoint.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [symantec PIF AlertEng] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe" /a /m "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\AlertEng.dll"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized

O4 - HKLM\..\Run: [WPCUMI] C:\Windows\system32\WpcUmi.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [shStatEXE] "C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\SHSTAT.EXE" /STANDALONE

O4 - HKLM\..\Run: [McAfeeUpdaterUI] "C:\Program Files\McAfee\Common Framework\UdaterUI.exe" /StartedFromRunKey

O4 - HKLM\..\Run: [samsung PanelMgr] C:\Windows\Samsung\PanelMgr\SSMMgr.exe /autorun

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter

O4 - HKCU\..\Run: [TOSCDSPD] C:\Program Files\TOSHIBA\TOSCDSPD\TOSCDSPD.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [spybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTSyncU.exe] "C:\Program Files\Creative\Sync Manager Unicode\CTSyncU.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [sODCPreLoad] C:\Program Files\IBM\Lotus\Symphony\framework\shared\eclipse\plugins\com.ibm.productivity.tools.base.app.win32_3.0.0.20070913-1045\preload.exe C:\PROGRA~1\IBM\Lotus\Symphony\data\.sodc\

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOKAL TJENESTE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOKAL TJENESTE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETTVERKSTJENESTE')

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = E:\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\npjpi160.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\npjpi160.dll

O9 - Extra button: eBay - {76577871-04EC-495E-A12B-91F7C3600AFA} - http://www.webtip.ch/cgi-bin/toshiba/tracker_url2.pl?NO (file missing)

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: Amazon.co.uk - {8A918C1D-E123-4E36-B562-5C1519E434CE} - http://www.amazon.co.uk/exec/obidos/redire...1&site=home (file missing)

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O13 - Gopher Prefix:

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Agere Modem Call Progress Audio (AgereModemAudio) - Agere Systems - C:\Windows\system32\agrsmsvc.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Automatisk LiveUpdate-planlegging - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - GRISOFT s.r.o. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

O23 - Service: ConfigFree Service (CFSvcs) - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

O23 - Service: Intel® Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAANTMon.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod-tjeneste (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE

O23 - Service: LiveUpdate Notice Service Ex (LiveUpdate Notice Ex) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe (file missing)

O23 - Service: LiveUpdate Notice Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe

O23 - Service: McAfee Framework Service (McAfeeFramework) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\Common Framework\FrameworkService.exe

O23 - Service: McAfee McShield (McShield) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\mcshield.exe

O23 - Service: McAfee Task Manager (McTaskManager) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\vstskmgr.exe

O23 - Service: TOSHIBA Navi Support Service (TNaviSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA DVD PLAYER\TNaviSrv.exe

O23 - Service: TOSHIBA Optical Disc Drive Service (TODDSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Windows\system32\TODDSrv.exe

O23 - Service: TOSHIBA Power Saver (TosCoSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TosCoSrv.exe

O23 - Service: TOSHIBA Bluetooth Service - TOSHIBA CORPORATION - c:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtSrv.exe

O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Ulead Systems, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

 

--

End of file - 12151 bytes

 

 

Lenke til kommentar

Start HijackThis finn disse linjene merk dem,så trykk fixed checked.

 

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

 

O2 - BHO: QUICKfind BHO Object - {C08DF07A-3E49-4E25-9AB0-D3882835F153} - C:\PROGRA~1\TEXTware\QUICKF~1\PlugIns\IEHelp.dll (file missing)

 

O9 - Extra button: eBay - {76577871-04EC-495E-A12B-91F7C3600AFA} - http://www.webtip.ch/cgi-bin/toshiba/tracker_url2.pl?NO (file missing)

 

O9 - Extra button: Amazon.co.uk - {8A918C1D-E123-4E36-B562-5C1519E434CE} - http://www.amazon.co.uk/exec/obidos/redire...1&site=home (file missing)

 

Du har rester fra norton som kjører.

Norton remove tool

 

Hent Deckard legg på skrivebord.

Kjør dss.exe og følge veiledningen.

Når scanningen er ferdig, åpnes det en logg (main.txt). Den kopierer du og poster

 

Last ned F-secure blacklight

Post viss den finner noe.

 

Last ned oppdatere og kjør full scan SAS free

Post logg.

 

Last ned kjør CCleaner

Gå til 'Valg'->'Avansert'. Fjern avkryssingen framfor: "bare slett midlertidige filer som er eldere xx.

Kjør register-renser og.

 

Restart og en ny HijackThis logg.

 

Scan nå med Mcafee antivirus se om den finner etter dette.

Mcafee kan gi noen falske meldinger.

Endret av SNIPPSAT
Lenke til kommentar

Da har jeg fått kjørt combofix til slutt.

 

Fikk opp masse feilmeldinger da jeg prøvde å kjøre det i sikkerhetsmodus.

 

En feilmelding som kom opp mange ganger var ”executive processes remotely har sluttet å virke”.

Fikk også en feilmelding i starte om at en trengte administratorrettigheter for å kjøre programmet

 

 

 

Her er loggen:

 

ComboFix 08-03-01.3 - Christian 2008-03-02 20:05:03.1 - NTFSx86 MINIMAL

Microsoft® Windows Vista™ Home Premium 6.0.6000.0.1252.1.1044.18.1657 [GMT 0:00]

Running from: C:\Users\Christian\Desktop\ComboFix.exe

.

 

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Other Deletions )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

 

C:\Windows\system32\koos.exe

C:\Windows\system32\kprof

C:\Windows\system32\poof

 

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Drivers/Services )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

 

.

-------\LEGACY_IDSVIX86

 

 

((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2008-02-02 to 2008-03-02 )))))))))))))))))))))))))))))))

.

 

No new files created in this timespan

 

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2008-03-02 20:12 --------- d-----w C:\Users\CHRIST~1\AppData\Roaming\Skype

2008-03-02 19:29 2,684 ----a-w C:\Users\Inernettbruker 3\AppData\Roaming\wklnhst.dat

2008-03-02 19:01 --------- d-----w C:\PROGRA~2\SUPERAntiSpyware.com

2008-03-02 19:00 --------- d-----w C:\Users\CHRIST~1\AppData\Roaming\SUPERAntiSpyware.com

2008-03-02 19:00 --------- d-----w C:\Program Files\SUPERAntiSpyware

2008-03-02 18:58 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Wise Installation Wizard

2008-03-02 18:33 --------- d-----w C:\Program Files\Trend Micro

2008-03-02 18:32 --------- d-----w C:\Program Files\CCleaner

2008-03-02 09:15 --------- d-----w C:\Users\Inernettbruker 3\AppData\Roaming\Skype

2008-03-02 09:12 --------- d-----w C:\Users\Inernettbruker 3\AppData\Roaming\skypePM

2008-03-01 17:25 --------- d-----w C:\Program Files\Larian Studios

2008-02-14 07:21 194,560 ----a-w C:\Windows\System32\WebClnt.dll

2008-02-14 07:21 110,080 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\mrxdav.sys

2008-02-14 07:20 613,888 ----a-w C:\Windows\System32\wpd_ci.dll

2008-02-14 07:20 6,656 ----a-w C:\Windows\System32\kbd106n.dll

2008-02-14 07:20 558,080 ----a-w C:\Windows\System32\oleaut32.dll

2008-02-14 07:20 260,096 ----a-w C:\Windows\System32\dpx.dll

2008-02-14 07:20 224,824 ----a-w C:\Windows\System32\clfs.sys

2008-02-14 07:20 221,696 ----a-w C:\Windows\System32\umpnpmgr.dll

2008-02-14 07:20 19,456 ----a-w C:\Windows\System32\cfgmgr32.dll

2008-02-14 07:20 101,888 ----a-w C:\Windows\System32\drvinst.exe

2008-02-14 07:17 45,112 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\pciidex.sys

2008-02-14 07:17 3,504,696 ----a-w C:\Windows\System32\ntkrnlpa.exe

2008-02-14 07:17 3,470,392 ----a-w C:\Windows\System32\ntoskrnl.exe

2008-02-14 07:17 21,560 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\atapi.sys

2008-02-14 07:13 824,832 ----a-w C:\Windows\System32\wininet.dll

2008-02-14 07:13 56,320 ----a-w C:\Windows\System32\iesetup.dll

2008-02-14 07:13 52,736 ----a-w C:\Windows\AppPatch\iebrshim.dll

2008-02-14 07:13 26,624 ----a-w C:\Windows\System32\ieUnatt.exe

2008-02-10 10:35 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\xing shared

2008-02-10 10:35 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Real

2008-02-10 10:34 --------- d-----w C:\Program Files\Real

2008-01-26 10:00 --------- d--h--r C:\Users\Inernettbruker 3\AppData\Roaming\SecuROM

2008-01-25 11:04 --------- d--h--w C:\Program Files\InstallShield Installation Information

2008-01-10 05:50 1,244,672 ----a-w C:\Windows\System32\mcmde.dll

2008-01-09 21:38 --------- d-----w C:\Program Files\Windows Sidebar

2008-01-09 21:38 --------- d-----w C:\Program Files\Windows Mail

2008-01-09 21:28 211,000 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\volsnap.sys

2008-01-09 21:28 11,776 ----a-w C:\Windows\System32\sbunattend.exe

2008-01-09 21:28 1,060,920 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\ntfs.sys

2007-12-13 10:18 9,728 ----a-w C:\Windows\System32\LAPRXY.DLL

2007-12-13 10:18 223,232 ----a-w C:\Windows\System32\WMASF.DLL

2007-12-13 10:18 1,327,104 ----a-w C:\Windows\System32\quartz.dll

2007-11-17 17:06 32 ----a-w C:\Users\All Users\ezsid.dat

2007-11-17 17:06 32 ----a-w C:\PROGRA~2\ezsid.dat

2007-09-06 09:32 174 --sha-w C:\Program Files\desktop.ini

2007-09-05 13:50 25,600 ----a-w C:\Users\Christian\usbsermptxp.sys

2007-09-05 13:50 22,768 ----a-w C:\Users\Christian\usbsermpt.sys

2007-08-16 20:39 180 ----a-w C:\Users\CHRIST~1\AppData\Roaming\wklnhst.dat

2007-10-03 13:16 16,384 --sha-w C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\Microsoft\Windows\History\History.IE5\index.dat

2007-10-03 13:16 32,768 --sha-w C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat

2007-10-03 13:16 16,384 --sha-w C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\index.dat

.

 

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Note* empty entries & legit default entries are not shown

REGEDIT4

 

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"="C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe" [2008-01-09 21:28 1232896]

"WindowsWelcomeCenter"="oobefldr.dll" [2006-11-02 12:34 2159104 C:\Windows\System32\oobefldr.dll]

"TOSCDSPD"="C:\Program Files\TOSHIBA\TOSCDSPD\TOSCDSPD.exe" [2007-05-21 09:48 433840]

"MsnMsgr"="C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.exe" [2007-01-19 10:54 5674352]

"ehTray.exe"="C:\Windows\ehome\ehTray.exe" [2006-11-02 12:35 125440]

"SpybotSD TeaTimer"="C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe" [2005-05-30 23:04 1415824]

"CTSyncU.exe"="C:\Program Files\Creative\Sync Manager Unicode\CTSyncU.exe" [2007-07-17 10:03 868352]

"SODCPreLoad"="C:\Program Files\IBM\Lotus\Symphony\framework\shared\eclipse\plugins\com.ibm.productivity.tools.base.app.win32_3.0.0.20070913-1045\preload.exe" [2007-09-26 22:23 40960]

"Skype"="C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" [2007-11-12 15:48 21760296]

"WMPNSCFG"="C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe" [2006-11-02 12:36 201728]

"SUPERAntiSpyware"="C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe" [2008-02-29 16:03 1481968]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Windows Defender"="C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" [2007-06-01 10:52 1006264]

"RtHDVCpl"="RtHDVCpl.exe" [2007-05-18 15:11 4472832 C:\Windows\RtHDVCpl.exe]

"SynTPEnh"="C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" [2006-10-27 11:50 815104]

"NDSTray.exe"="NDSTray.exe" []

"topi"="C:\Program Files\TOSHIBA\Toshiba Online Product Information\topi.exe" [2007-04-02 11:48 577536]

"Desktop SMS"="C:\Program Files\IDM\Desktop SMS\DesktopSMS.exe" [2007-01-19 12:25 1507328]

"TPwrMain"="C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TPwrMain.EXE" [2007-03-29 09:39 411192]

"HSON"="C:\Program Files\TOSHIBA\TBS\HSON.exe" [2006-12-07 15:49 55416]

"SmoothView"="C:\Program Files\Toshiba\SmoothView\SmoothView.exe" [2007-05-23 14:57 509496]

"00TCrdMain"="C:\Program Files\TOSHIBA\FlashCards\TCrdMain.exe" [2007-04-26 17:56 538744]

"IgfxTray"="C:\Windows\system32\igfxtray.exe" [2007-04-27 13:08 138008]

"HotKeysCmds"="C:\Windows\system32\hkcmd.exe" [2007-04-27 13:08 154392]

"Persistence"="C:\Windows\system32\igfxpers.exe" [2007-04-27 13:08 133912]

"Camera Assistant Software"="C:\Program Files\Camera Assistant Software for Toshiba\traybar.exe" [2007-04-10 15:40 413696]

"Toshiba Registration"="C:\Program Files\Toshiba\Registration\ToshibaRegistration.exe" [2007-05-04 11:05 571024]

"IAAnotif"="C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe" [2007-02-12 12:37 174872]

"IaNvSrv"="C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\OROM\IaNvSrv\IaNvSrv.exe" [2007-03-13 15:49 33048]

"IntelliPoint"="C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\ipoint.exe" [2007-02-05 23:52 849280]

"Symantec PIF AlertEng"="C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe" [2007-03-12 08:22 517768]

"Adobe Reader Speed Launcher"="C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" [2007-05-11 01:06 40048]

"!AVG Anti-Spyware"="C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" [2007-06-11 09:25 6731312]

"WPCUMI"="C:\Windows\system32\WpcUmi.exe" [2006-11-02 12:35 176128]

"WinampAgent"="C:\Program Files\Winamp\winampa.exe" [2007-05-14 22:22 35328]

"ShStatEXE"="C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\SHSTAT.exe" [2006-11-30 07:50 112216]

"McAfeeUpdaterUI"="C:\Program Files\McAfee\Common Framework\UdaterUI.exe" [2006-11-17 12:39 136768]

"Samsung PanelMgr"="C:\Windows\Samsung\PanelMgr\SSMMgr.exe" [2007-01-03 03:47 520192]

"QuickTime Task"="C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" [2007-06-29 05:24 286720]

"iTunesHelper"="C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe" [2007-09-26 13:42 267064]

"TkBellExe"="C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" [2008-02-10 10:34 185896]

 

C:\PROGRA~2\MICROS~1\Windows\STARTM~1\Programs\Startup\

Microsoft Office.lnk - E:\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE [2000-01-21 08:15:54 65588]

 

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"LogonHoursAction"= 2 (0x2)

"DontDisplayLogonHoursWarnings"= 1 (0x1)

 

[hkey_local_machine\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shellexecutehooks]

"{5AE067D3-9AFB-48E0-853A-EBB7F4A000DA}"= C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASSEH.DLL [2006-12-20 12:55 77824]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\!SASWinLogon]

C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll 2007-04-19 12:41 294912 C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center]

"UacDisableNotify"=dword:00000001

"InternetSettingsDisableNotify"=dword:00000001

"AutoUpdateDisableNotify"=dword:00000001

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring]

"DisableMonitoring"=dword:00000001

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\SymantecAntiVirus]

"DisableMonitoring"=dword:00000001

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\SymantecFirewall]

"DisableMonitoring"=dword:00000001

 

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\FirewallRules]

"{1701CFDE-AB38-4D64-A409-4D8F7665700A}"= C:\Program Files\MSN Messenger\livecall.exe:Windows Live Messenger 8.1 (Phone)|Edge=TRUE|

"{5FC1691A-0343-4D9A-B668-928D8C0D4EAB}"= UDP:C:\Program Files\McAfee\Common Framework\FrameworkService.exe:McAfee Framework Service

"{D4F6AEE7-BCE7-457B-B903-F013DF5EDA33}"= TCP:C:\Program Files\McAfee\Common Framework\FrameworkService.exe:McAfee Framework Service

"{73F11B73-C7F7-451D-BC97-15269E59B5D6}"= UDP:C:\Program Files\iTunes\iTunes.exe:iTunes

"{FFD8FA62-D715-4F40-911E-E04E532BB24C}"= TCP:C:\Program Files\iTunes\iTunes.exe:iTunes

"TCP Query User{C579CA1A-5B0C-42AD-AF1F-681E5AF0706C}C:\program files\skype\phone\skype.exe"= UDP:C:\program files\skype\phone\skype.exe:Skype. Take a deep breath |Desc=Skype. Take a deep breath

"UDP Query User{31991F26-DCB1-4E2C-B9BC-DA4AF150F8CA}C:\program files\skype\phone\skype.exe"= TCP:C:\program files\skype\phone\skype.exe:Skype. Take a deep breath |Desc=Skype. Take a deep breath

 

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\PublicProfile]

"DoNotAllowExceptions"= 0 (0x0)

 

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\RestrictedServices\Static\System]

"DFSR-1"= RPort=5722|UDP:%SystemRoot%\system32\svchost.exe|Svc=DFSR:Allow inbound TCP traffic|

 

 

.

**************************************************************************

 

catchme 0.3.1344 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2008-03-02 20:13:16

Windows 6.0.6000 NTFS

 

scanning hidden processes ...

 

scanning hidden autostart entries ...

 

scanning hidden files ...

 

scan completed successfully

hidden files: 0

 

**************************************************************************

.

--------------------- DLLs Loaded Under Running Processes ---------------------

 

PROCESS: C:\Windows\Explorer.exe [6.00.6000.16549]

-> C:\Program Files\IDM\Desktop SMS\oehook.dll

.

------------------------ Other Running Processes ------------------------

.

C:\Windows\Microsoft.Net\Framework\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe

C:\Windows\system32\agrsmsvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAANTMon.exe

C:\Program Files\McAfee\Common Framework\FrameworkService.exe

C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\mcshield.exe

C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\vstskmgr.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA DVD PLAYER\TNaviSrv.exe

C:\Windows\system32\TODDSrv.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TosCoSrv.exe

c:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtSrv.exe

C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

C:\Program Files\McAfee\Common Framework\naPrdMgr.exe

C:\Windows\system32\conime.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\NDSTray.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynToshiba.exe

C:\Program Files\Camera Assistant Software for Toshiba\CEC_MAIN.exe

C:\Program Files\McAfee\Common Framework\McTray.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSwMgr.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Program Files\IBM\Lotus\Symphony\framework\shared\eclipse\plugins\com.ibm.productivity.tools.base.app.win32_3.0.0.20070913-1045\soffice.exe

C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe

C:\Program Files\Windows Mail\WinMail.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

.

**************************************************************************

.

Completion time: 2008-03-02 20:15:49 - machine was rebooted [Christian]

ComboFix-quarantined-files.txt 2008-03-02 20:15:39

.

2008-02-29 08:40:55 --- E O F ---

 

 

 

 

Og her er ny logg fra Hijack this

 

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 20:19:05, on 02.03.2008

Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16609)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\system32\conime.exe

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\NDSTray.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynToshiba.exe

C:\Program Files\IDM\Desktop SMS\DesktopSMS.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TPwrMain.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\SmoothView\SmoothView.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\FlashCards\TCrdMain.exe

C:\Windows\System32\igfxtray.exe

C:\Windows\System32\hkcmd.exe

C:\Windows\System32\igfxpers.exe

C:\Program Files\Camera Assistant Software for Toshiba\traybar.exe

C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAAnotif.exe

C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\ipoint.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe

C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe

C:\Windows\System32\wpcumi.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\shstat.exe

C:\Program Files\McAfee\Common Framework\UdaterUI.exe

C:\Windows\Samsung\PanelMgr\SSMMgr.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\TOSCDSPD\TOSCDSPD.exe

C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files\Camera Assistant Software for Toshiba\CEC_MAIN.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

C:\Program Files\Creative\Sync Manager Unicode\CTSyncU.exe

C:\Program Files\McAfee\Common Framework\McTray.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSwMgr.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Program Files\IBM\Lotus\Symphony\framework\shared\eclipse\plugins\com.ibm.productivity.tools.base.app.win32_3.0.0.20070913-1045\soffice.exe

C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe

C:\Program Files\Windows Mail\WinMail.exe

C:\Windows\Explorer.exe

E:\Microsoft Office\Office\WINWORD.EXE

C:\Program Files\Trend Micro\test\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.dundee.ac.uk/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\ssv.dll

O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\scriptcl.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: QUICKfind BHO Object - {C08DF07A-3E49-4E25-9AB0-D3882835F153} - C:\PROGRA~1\TEXTware\QUICKF~1\PlugIns\IEHelp.dll (file missing)

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NDSTray.exe] NDSTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [topi] C:\Program Files\TOSHIBA\Toshiba Online Product Information\topi.exe -startup

O4 - HKLM\..\Run: [Desktop SMS] C:\Program Files\IDM\Desktop SMS\DesktopSMS.exe /auto

O4 - HKLM\..\Run: [TPwrMain] %ProgramFiles%\TOSHIBA\Power Saver\TPwrMain.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [HSON] %ProgramFiles%\TOSHIBA\TBS\HSON.exe

O4 - HKLM\..\Run: [smoothView] %ProgramFiles%\Toshiba\SmoothView\SmoothView.exe

O4 - HKLM\..\Run: [00TCrdMain] %ProgramFiles%\TOSHIBA\FlashCards\TCrdMain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Camera Assistant Software] "C:\Program Files\Camera Assistant Software for Toshiba\traybar.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Toshiba Registration] C:\Program Files\Toshiba\Registration\ToshibaRegistration.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iAAnotif] C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iaNvSrv] C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\OROM\IaNvSrv\IaNvSrv.exe

O4 - HKLM\..\Run: [intelliPoint] "C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\ipoint.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [symantec PIF AlertEng] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe" /a /m "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\AlertEng.dll"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized

O4 - HKLM\..\Run: [WPCUMI] C:\Windows\system32\WpcUmi.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [shStatEXE] "C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\SHSTAT.EXE" /STANDALONE

O4 - HKLM\..\Run: [McAfeeUpdaterUI] "C:\Program Files\McAfee\Common Framework\UdaterUI.exe" /StartedFromRunKey

O4 - HKLM\..\Run: [samsung PanelMgr] C:\Windows\Samsung\PanelMgr\SSMMgr.exe /autorun

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter

O4 - HKCU\..\Run: [TOSCDSPD] C:\Program Files\TOSHIBA\TOSCDSPD\TOSCDSPD.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [spybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTSyncU.exe] "C:\Program Files\Creative\Sync Manager Unicode\CTSyncU.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [sODCPreLoad] C:\Program Files\IBM\Lotus\Symphony\framework\shared\eclipse\plugins\com.ibm.productivity.tools.base.app.win32_3.0.0.20070913-1045\preload.exe C:\PROGRA~1\IBM\Lotus\Symphony\data\.sodc\

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKCU\..\Run: [sUPERAntiSpyware] C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOKAL TJENESTE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOKAL TJENESTE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETTVERKSTJENESTE')

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = E:\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\npjpi160.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\npjpi160.dll

O9 - Extra button: eBay - {76577871-04EC-495E-A12B-91F7C3600AFA} - http://www.webtip.ch/cgi-bin/toshiba/tracker_url2.pl?NO (file missing)

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: Amazon.co.uk - {8A918C1D-E123-4E36-B562-5C1519E434CE} - http://www.amazon.co.uk/exec/obidos/redire...1&site=home (file missing)

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O13 - Gopher Prefix:

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll

O23 - Service: Agere Modem Call Progress Audio (AgereModemAudio) - Agere Systems - C:\Windows\system32\agrsmsvc.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Automatisk LiveUpdate-planlegging - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - GRISOFT s.r.o. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

O23 - Service: ConfigFree Service (CFSvcs) - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

O23 - Service: Intel® Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAANTMon.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod-tjeneste (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE

O23 - Service: LiveUpdate Notice Service Ex (LiveUpdate Notice Ex) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe (file missing)

O23 - Service: LiveUpdate Notice Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe

O23 - Service: McAfee Framework Service (McAfeeFramework) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\Common Framework\FrameworkService.exe

O23 - Service: McAfee McShield (McShield) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\mcshield.exe

O23 - Service: McAfee Task Manager (McTaskManager) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\vstskmgr.exe

O23 - Service: TOSHIBA Navi Support Service (TNaviSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA DVD PLAYER\TNaviSrv.exe

O23 - Service: TOSHIBA Optical Disc Drive Service (TODDSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Windows\system32\TODDSrv.exe

O23 - Service: TOSHIBA Power Saver (TosCoSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TosCoSrv.exe

O23 - Service: TOSHIBA Bluetooth Service - TOSHIBA CORPORATION - c:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtSrv.exe

O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Ulead Systems, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

 

--

End of file - 12191 bytes

 

 

Lenke til kommentar

Fila koos.exe som combofix fjernet er en trojan med rootkit-adferd. Hvis du nå avinstallerer combofix (skriv combofix /u fra kjør-vinduet), restarter PC-en og tar en ny scan med McAfee, så ser du om den fortsatt gir noen meldinger om rootkit.

 

Edit: Kjør forøvrig gjerne gjennom veiledningen til SNIPPSAT (Deckard skulle det ikke være nødvendig å kjøre da du fikk kjørt Combofix)

Endret av norbat
Lenke til kommentar

Her er loggene etter at jeg har restartet

 

Combofix:

 

Combofix:

 

 

ComboFix 08-03-01.3 - Christian 2008-03-02 20:54:32.1 - NTFSx86 MINIMAL

Microsoft® Windows Vista™ Home Premium 6.0.6000.0.1252.1.1044.18.1668 [GMT 0:00]

Running from: C:\Users\Christian\Desktop\ComboFix.exe

.

 

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Other Deletions )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

 

C:\Windows\system32\koos.exe

C:\Windows\system32\kprof

C:\Windows\system32\poof

 

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Drivers/Services )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

 

.

-------\LEGACY_IDSVIX86

 

 

((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2008-02-02 to 2008-03-02 )))))))))))))))))))))))))))))))

.

 

No new files created in this timespan

 

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2008-03-02 19:29 2,684 ----a-w C:\Users\Inernettbruker 3\AppData\Roaming\wklnhst.dat

2008-03-02 19:01 --------- d-----w C:\PROGRA~2\SUPERAntiSpyware.com

2008-03-02 19:00 --------- d-----w C:\Program Files\SUPERAntiSpyware

2008-03-02 18:58 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Wise Installation Wizard

2008-03-02 18:33 --------- d-----w C:\Program Files\Trend Micro

2008-03-02 18:32 --------- d-----w C:\Program Files\CCleaner

2008-03-02 09:15 --------- d-----w C:\Users\Inernettbruker 3\AppData\Roaming\Skype

2008-03-02 09:12 --------- d-----w C:\Users\Inernettbruker 3\AppData\Roaming\skypePM

2008-03-01 17:25 --------- d-----w C:\Program Files\Larian Studios

2008-02-14 07:21 194,560 ----a-w C:\Windows\System32\WebClnt.dll

2008-02-14 07:21 110,080 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\mrxdav.sys

2008-02-14 07:20 613,888 ----a-w C:\Windows\System32\wpd_ci.dll

2008-02-14 07:20 6,656 ----a-w C:\Windows\System32\kbd106n.dll

2008-02-14 07:20 558,080 ----a-w C:\Windows\System32\oleaut32.dll

2008-02-14 07:20 260,096 ----a-w C:\Windows\System32\dpx.dll

2008-02-14 07:20 224,824 ----a-w C:\Windows\System32\clfs.sys

2008-02-14 07:20 221,696 ----a-w C:\Windows\System32\umpnpmgr.dll

2008-02-14 07:20 19,456 ----a-w C:\Windows\System32\cfgmgr32.dll

2008-02-14 07:20 101,888 ----a-w C:\Windows\System32\drvinst.exe

2008-02-14 07:17 45,112 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\pciidex.sys

2008-02-14 07:17 3,504,696 ----a-w C:\Windows\System32\ntkrnlpa.exe

2008-02-14 07:17 3,470,392 ----a-w C:\Windows\System32\ntoskrnl.exe

2008-02-14 07:17 21,560 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\atapi.sys

2008-02-14 07:13 824,832 ----a-w C:\Windows\System32\wininet.dll

2008-02-14 07:13 56,320 ----a-w C:\Windows\System32\iesetup.dll

2008-02-14 07:13 52,736 ----a-w C:\Windows\AppPatch\iebrshim.dll

2008-02-14 07:13 26,624 ----a-w C:\Windows\System32\ieUnatt.exe

2008-02-10 10:35 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\xing shared

2008-02-10 10:35 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Real

2008-02-10 10:34 --------- d-----w C:\Program Files\Real

2008-01-26 10:00 --------- d--h--r C:\Users\Inernettbruker 3\AppData\Roaming\SecuROM

2008-01-25 11:04 --------- d--h--w C:\Program Files\InstallShield Installation Information

2008-01-10 05:50 1,244,672 ----a-w C:\Windows\System32\mcmde.dll

2008-01-09 21:38 --------- d-----w C:\Program Files\Windows Sidebar

2008-01-09 21:38 --------- d-----w C:\Program Files\Windows Mail

2008-01-09 21:28 211,000 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\volsnap.sys

2008-01-09 21:28 11,776 ----a-w C:\Windows\System32\sbunattend.exe

2008-01-09 21:28 1,060,920 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\ntfs.sys

2007-12-13 10:18 9,728 ----a-w C:\Windows\System32\LAPRXY.DLL

2007-12-13 10:18 223,232 ----a-w C:\Windows\System32\WMASF.DLL

2007-12-13 10:18 1,327,104 ----a-w C:\Windows\System32\quartz.dll

2007-11-17 17:06 32 ----a-w C:\Users\All Users\ezsid.dat

2007-11-17 17:06 32 ----a-w C:\PROGRA~2\ezsid.dat

2007-09-06 09:32 174 --sha-w C:\Program Files\desktop.ini

2007-09-05 13:50 25,600 ----a-w C:\Users\Christian\usbsermptxp.sys

2007-09-05 13:50 22,768 ----a-w C:\Users\Christian\usbsermpt.sys

2007-10-03 13:16 16,384 --sha-w C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\Microsoft\Windows\History\History.IE5\index.dat

2007-10-03 13:16 32,768 --sha-w C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat

2007-10-03 13:16 16,384 --sha-w C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\index.dat

.

 

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Note* empty entries & legit default entries are not shown

REGEDIT4

 

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"="C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe" [2008-01-09 21:28 1232896]

"WindowsWelcomeCenter"="oobefldr.dll" [2006-11-02 12:34 2159104 C:\Windows\System32\oobefldr.dll]

"TOSCDSPD"="C:\Program Files\TOSHIBA\TOSCDSPD\TOSCDSPD.exe" [2007-05-21 09:48 433840]

"MsnMsgr"="C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.exe" [2007-01-19 10:54 5674352]

"ehTray.exe"="C:\Windows\ehome\ehTray.exe" [2006-11-02 12:35 125440]

"SpybotSD TeaTimer"="C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe" [2005-05-30 23:04 1415824]

"CTSyncU.exe"="C:\Program Files\Creative\Sync Manager Unicode\CTSyncU.exe" [2007-07-17 10:03 868352]

"SODCPreLoad"="C:\Program Files\IBM\Lotus\Symphony\framework\shared\eclipse\plugins\com.ibm.productivity.tools.base.app.win32_3.0.0.20070913-1045\preload.exe" [2007-09-26 22:23 40960]

"Skype"="C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" [2007-11-12 15:48 21760296]

"WMPNSCFG"="C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe" [2006-11-02 12:36 201728]

"SUPERAntiSpyware"="C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe" [2008-02-29 16:03 1481968]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Windows Defender"="C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" [2007-06-01 10:52 1006264]

"RtHDVCpl"="RtHDVCpl.exe" [2007-05-18 15:11 4472832 C:\Windows\RtHDVCpl.exe]

"SynTPEnh"="C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" [2006-10-27 11:50 815104]

"NDSTray.exe"="NDSTray.exe" []

"topi"="C:\Program Files\TOSHIBA\Toshiba Online Product Information\topi.exe" [2007-04-02 11:48 577536]

"Desktop SMS"="C:\Program Files\IDM\Desktop SMS\DesktopSMS.exe" [2007-01-19 12:25 1507328]

"TPwrMain"="C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TPwrMain.EXE" [2007-03-29 09:39 411192]

"HSON"="C:\Program Files\TOSHIBA\TBS\HSON.exe" [2006-12-07 15:49 55416]

"SmoothView"="C:\Program Files\Toshiba\SmoothView\SmoothView.exe" [2007-05-23 14:57 509496]

"00TCrdMain"="C:\Program Files\TOSHIBA\FlashCards\TCrdMain.exe" [2007-04-26 17:56 538744]

"IgfxTray"="C:\Windows\system32\igfxtray.exe" [2007-04-27 13:08 138008]

"HotKeysCmds"="C:\Windows\system32\hkcmd.exe" [2007-04-27 13:08 154392]

"Persistence"="C:\Windows\system32\igfxpers.exe" [2007-04-27 13:08 133912]

"Camera Assistant Software"="C:\Program Files\Camera Assistant Software for Toshiba\traybar.exe" [2007-04-10 15:40 413696]

"Toshiba Registration"="C:\Program Files\Toshiba\Registration\ToshibaRegistration.exe" [2007-05-04 11:05 571024]

"IAAnotif"="C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe" [2007-02-12 12:37 174872]

"IaNvSrv"="C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\OROM\IaNvSrv\IaNvSrv.exe" [2007-03-13 15:49 33048]

"IntelliPoint"="C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\ipoint.exe" [2007-02-05 23:52 849280]

"Symantec PIF AlertEng"="C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe" [2007-03-12 08:22 517768]

"Adobe Reader Speed Launcher"="C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" [2007-05-11 01:06 40048]

"!AVG Anti-Spyware"="C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" [2007-06-11 09:25 6731312]

"WPCUMI"="C:\Windows\system32\WpcUmi.exe" [2006-11-02 12:35 176128]

"WinampAgent"="C:\Program Files\Winamp\winampa.exe" [2007-05-14 22:22 35328]

"ShStatEXE"="C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\SHSTAT.exe" [2006-11-30 07:50 112216]

"McAfeeUpdaterUI"="C:\Program Files\McAfee\Common Framework\UdaterUI.exe" [2006-11-17 12:39 136768]

"Samsung PanelMgr"="C:\Windows\Samsung\PanelMgr\SSMMgr.exe" [2007-01-03 03:47 520192]

"QuickTime Task"="C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" [2007-06-29 05:24 286720]

"iTunesHelper"="C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe" [2007-09-26 13:42 267064]

"TkBellExe"="C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" [2008-02-10 10:34 185896]

 

C:\PROGRA~2\MICROS~1\Windows\STARTM~1\Programs\Startup\

Microsoft Office.lnk - E:\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE [2000-01-21 08:15:54 65588]

 

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"LogonHoursAction"= 2 (0x2)

"DontDisplayLogonHoursWarnings"= 1 (0x1)

 

[hkey_local_machine\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shellexecutehooks]

"{5AE067D3-9AFB-48E0-853A-EBB7F4A000DA}"= C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASSEH.DLL [2006-12-20 12:55 77824]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\!SASWinLogon]

C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll 2007-04-19 12:41 294912 C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center]

"UacDisableNotify"=dword:00000001

"InternetSettingsDisableNotify"=dword:00000001

"AutoUpdateDisableNotify"=dword:00000001

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring]

"DisableMonitoring"=dword:00000001

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\SymantecAntiVirus]

"DisableMonitoring"=dword:00000001

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\SymantecFirewall]

"DisableMonitoring"=dword:00000001

 

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\FirewallRules]

"{1701CFDE-AB38-4D64-A409-4D8F7665700A}"= C:\Program Files\MSN Messenger\livecall.exe:Windows Live Messenger 8.1 (Phone)|Edge=TRUE|

"{5FC1691A-0343-4D9A-B668-928D8C0D4EAB}"= UDP:C:\Program Files\McAfee\Common Framework\FrameworkService.exe:McAfee Framework Service

"{D4F6AEE7-BCE7-457B-B903-F013DF5EDA33}"= TCP:C:\Program Files\McAfee\Common Framework\FrameworkService.exe:McAfee Framework Service

"{73F11B73-C7F7-451D-BC97-15269E59B5D6}"= UDP:C:\Program Files\iTunes\iTunes.exe:iTunes

"{FFD8FA62-D715-4F40-911E-E04E532BB24C}"= TCP:C:\Program Files\iTunes\iTunes.exe:iTunes

"TCP Query User{C579CA1A-5B0C-42AD-AF1F-681E5AF0706C}C:\program files\skype\phone\skype.exe"= UDP:C:\program files\skype\phone\skype.exe:Skype. Take a deep breath |Desc=Skype. Take a deep breath

"UDP Query User{31991F26-DCB1-4E2C-B9BC-DA4AF150F8CA}C:\program files\skype\phone\skype.exe"= TCP:C:\program files\skype\phone\skype.exe:Skype. Take a deep breath |Desc=Skype. Take a deep breath

 

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\PublicProfile]

"DoNotAllowExceptions"= 0 (0x0)

 

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\RestrictedServices\Static\System]

"DFSR-1"= RPort=5722|UDP:%SystemRoot%\system32\svchost.exe|Svc=DFSR:Allow inbound TCP traffic|

 

 

.

**************************************************************************

 

catchme 0.3.1344 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2008-03-02 21:01:16

Windows 6.0.6000 NTFS

 

scanning hidden processes ...

 

scanning hidden autostart entries ...

 

scanning hidden files ...

 

scan completed successfully

hidden files: 0

 

**************************************************************************

.

--------------------- DLLs Loaded Under Running Processes ---------------------

 

PROCESS: C:\Windows\Explorer.exe [6.00.6000.16549]

-> C:\Program Files\IDM\Desktop SMS\oehook.dll

.

------------------------ Other Running Processes ------------------------

.

C:\Windows\Microsoft.Net\Framework\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe

C:\Windows\system32\agrsmsvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAANTMon.exe

C:\Program Files\McAfee\Common Framework\FrameworkService.exe

C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\mcshield.exe

C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\vstskmgr.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA DVD PLAYER\TNaviSrv.exe

C:\Windows\system32\TODDSrv.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TosCoSrv.exe

c:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtSrv.exe

C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

C:\Program Files\McAfee\Common Framework\naPrdMgr.exe

C:\Windows\system32\conime.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\NDSTray.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynToshiba.exe

C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe

C:\Program Files\Camera Assistant Software for Toshiba\CEC_MAIN.exe

C:\Program Files\McAfee\Common Framework\McTray.exe

C:\Program Files\IBM\Lotus\Symphony\framework\shared\eclipse\plugins\com.ibm.productivity.tools.base.app.win32_3.0.0.20070913-1045\soffice.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Program Files\Windows Mail\WinMail.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSwMgr.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE

.

**************************************************************************

.

Completion time: 2008-03-02 21:04:02 - machine was rebooted [Christian]

ComboFix-quarantined-files.txt 2008-03-02 21:03:55

ComboFix2.txt 2008-03-02 20:15:50

.

2008-02-29 08:40:55 --- E O F ---

 

 

 

Hijackthis:

 

 

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 21:05:38, on 02.03.2008

Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16609)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\system32\conime.exe

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\NDSTray.exe

C:\Program Files\IDM\Desktop SMS\DesktopSMS.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TPwrMain.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\SmoothView\SmoothView.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynToshiba.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\FlashCards\TCrdMain.exe

C:\Windows\System32\igfxtray.exe

C:\Windows\System32\hkcmd.exe

C:\Windows\System32\igfxpers.exe

C:\Program Files\Camera Assistant Software for Toshiba\traybar.exe

C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAAnotif.exe

C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\ipoint.exe

C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe

C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe

C:\Program Files\Camera Assistant Software for Toshiba\CEC_MAIN.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\shstat.exe

C:\Program Files\McAfee\Common Framework\UdaterUI.exe

C:\Windows\Samsung\PanelMgr\SSMMgr.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\TOSCDSPD\TOSCDSPD.exe

C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files\McAfee\Common Framework\McTray.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

C:\Program Files\Creative\Sync Manager Unicode\CTSyncU.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

C:\Program Files\IBM\Lotus\Symphony\framework\shared\eclipse\plugins\com.ibm.productivity.tools.base.app.win32_3.0.0.20070913-1045\soffice.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Program Files\Windows Mail\WinMail.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSwMgr.exe

C:\Windows\Explorer.exe

E:\Microsoft Office\Office\WINWORD.EXE

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Windows\system32\NOTEPAD.EXE

C:\Program Files\Trend Micro\test\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.dundee.ac.uk/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\ssv.dll

O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\scriptcl.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: QUICKfind BHO Object - {C08DF07A-3E49-4E25-9AB0-D3882835F153} - C:\PROGRA~1\TEXTware\QUICKF~1\PlugIns\IEHelp.dll (file missing)

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NDSTray.exe] NDSTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [topi] C:\Program Files\TOSHIBA\Toshiba Online Product Information\topi.exe -startup

O4 - HKLM\..\Run: [Desktop SMS] C:\Program Files\IDM\Desktop SMS\DesktopSMS.exe /auto

O4 - HKLM\..\Run: [TPwrMain] %ProgramFiles%\TOSHIBA\Power Saver\TPwrMain.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [HSON] %ProgramFiles%\TOSHIBA\TBS\HSON.exe

O4 - HKLM\..\Run: [smoothView] %ProgramFiles%\Toshiba\SmoothView\SmoothView.exe

O4 - HKLM\..\Run: [00TCrdMain] %ProgramFiles%\TOSHIBA\FlashCards\TCrdMain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Camera Assistant Software] "C:\Program Files\Camera Assistant Software for Toshiba\traybar.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Toshiba Registration] C:\Program Files\Toshiba\Registration\ToshibaRegistration.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iAAnotif] C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iaNvSrv] C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\OROM\IaNvSrv\IaNvSrv.exe

O4 - HKLM\..\Run: [intelliPoint] "C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\ipoint.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [symantec PIF AlertEng] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe" /a /m "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\AlertEng.dll"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized

O4 - HKLM\..\Run: [WPCUMI] C:\Windows\system32\WpcUmi.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [shStatEXE] "C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\SHSTAT.EXE" /STANDALONE

O4 - HKLM\..\Run: [McAfeeUpdaterUI] "C:\Program Files\McAfee\Common Framework\UdaterUI.exe" /StartedFromRunKey

O4 - HKLM\..\Run: [samsung PanelMgr] C:\Windows\Samsung\PanelMgr\SSMMgr.exe /autorun

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter

O4 - HKCU\..\Run: [TOSCDSPD] C:\Program Files\TOSHIBA\TOSCDSPD\TOSCDSPD.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [spybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTSyncU.exe] "C:\Program Files\Creative\Sync Manager Unicode\CTSyncU.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [sODCPreLoad] C:\Program Files\IBM\Lotus\Symphony\framework\shared\eclipse\plugins\com.ibm.productivity.tools.base.app.win32_3.0.0.20070913-1045\preload.exe C:\PROGRA~1\IBM\Lotus\Symphony\data\.sodc\

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKCU\..\Run: [sUPERAntiSpyware] C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOKAL TJENESTE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOKAL TJENESTE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETTVERKSTJENESTE')

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = E:\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\npjpi160.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\npjpi160.dll

O9 - Extra button: eBay - {76577871-04EC-495E-A12B-91F7C3600AFA} - http://www.webtip.ch/cgi-bin/toshiba/tracker_url2.pl?NO (file missing)

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: Amazon.co.uk - {8A918C1D-E123-4E36-B562-5C1519E434CE} - http://www.amazon.co.uk/exec/obidos/redire...1&site=home (file missing)

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O13 - Gopher Prefix:

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll

O23 - Service: Agere Modem Call Progress Audio (AgereModemAudio) - Agere Systems - C:\Windows\system32\agrsmsvc.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Automatisk LiveUpdate-planlegging - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - GRISOFT s.r.o. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

O23 - Service: ConfigFree Service (CFSvcs) - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

O23 - Service: Intel® Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAANTMon.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod-tjeneste (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE

O23 - Service: LiveUpdate Notice Service Ex (LiveUpdate Notice Ex) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe (file missing)

O23 - Service: LiveUpdate Notice Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe

O23 - Service: McAfee Framework Service (McAfeeFramework) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\Common Framework\FrameworkService.exe

O23 - Service: McAfee McShield (McShield) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\mcshield.exe

O23 - Service: McAfee Task Manager (McTaskManager) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\vstskmgr.exe

O23 - Service: TOSHIBA Navi Support Service (TNaviSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA DVD PLAYER\TNaviSrv.exe

O23 - Service: TOSHIBA Optical Disc Drive Service (TODDSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Windows\system32\TODDSrv.exe

O23 - Service: TOSHIBA Power Saver (TosCoSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TosCoSrv.exe

O23 - Service: TOSHIBA Bluetooth Service - TOSHIBA CORPORATION - c:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtSrv.exe

O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Ulead Systems, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

 

--

End of file - 12274 bytes

 

 

 

Har kjørt ccleaner også, og F-Secure BlackLight fant ingenting.

Holder på å kjøre sas nå, men det virker som om det kan ta litt tid

Lenke til kommentar

Hmm ser ikke ut som combofix sletter de filene.

 

Last ned SDFix til skrivebordet. Pakk det ut. Det vil som default opprette ei mappe i C:\SDFix

 

Boot trykk f8 flere ganger,velg sikkerhetmodus.

 

Kjør deretter RunThis.bat i SDfix-mappa. Følg veiledningen

Det lages en rapport (Report.txt)kopiere og lim inn i posten din.

Lenke til kommentar

Av en eller annen grunn fikk jeg ikke til å kjøre SDfix i sikkerhetsmodus (har en mistanke om at det skyldes windows vista, siden jeg kun fikk kjørt det i vanlig modus ved å stille inn på at det skulle kompatibelt være med windos xp)

 

Uansett, her er loggen:

 

 

System Report

*************

 

Run on 2008-03-03 at 08:14

 

Microsoft Windows [Versjon 6.0.6000]

 

Current user is not an administrator

 

Running Processes:

 

C:\Windows\system32\Dwm.exe [380]

C:\Windows\Explorer.EXE [524]

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe [1476]

C:\Windows\RtHDVCpl.exe [1524]

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe [1544]

C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\NDSTray.exe [1756]

C:\Program Files\IDM\Desktop SMS\DesktopSMS.exe [1624]

C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TPwrMain.exe [980]

C:\Program Files\TOSHIBA\SmoothView\SmoothView.exe [1508]

C:\Program Files\TOSHIBA\FlashCards\TCrdMain.exe [848]

C:\Windows\System32\igfxtray.exe [1716]

C:\Windows\System32\hkcmd.exe [1688]

C:\Windows\System32\igfxpers.exe [1944]

C:\Program Files\Camera Assistant Software for Toshiba\traybar.exe [2008]

C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAAnotif.exe [464]

C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\ipoint.exe [2036]

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe [680]

C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe [2060]

C:\Windows\System32\wpcumi.exe [2080]

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe [2088]

C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\shstat.exe [2120]

C:\Program Files\McAfee\Common Framework\UdaterUI.exe [2128]

C:\Windows\Samsung\PanelMgr\SSMMgr.exe [2148]

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe [2164]

C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe [2172]

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe [2188]

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe [2240]

C:\Program Files\TOSHIBA\TOSCDSPD\TOSCDSPD.exe [2308]

C:\Program Files\McAfee\Common Framework\McTray.exe [2320]

C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe [2336]

C:\Windows\ehome\ehtray.exe [2376]

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynToshiba.exe [2396]

C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe [2416]

C:\Program Files\Creative\Sync Manager Unicode\CTSyncU.exe [2432]

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe [2472]

C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe [2496]

C:\Program Files\IBM\Lotus\Symphony\framework\shared\eclipse\plugins\com.ibm.productivity.tools.base.app.win32_3.0.0.20070913-1045\soffice.exe [2508]

C:\Program Files\Camera Assistant Software for Toshiba\CEC_MAIN.exe [2564]

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe [2596]

C:\Windows\system32\taskeng.exe [3732]

C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSwMgr.exe [4404]

C:\Program Files\Windows Mail\WinMail.exe [4568]

C:\Windows\system32\conime.exe [2980]

 

 

Drivers - Running:

 

ACPI

AFD

AgereSoftModem

atapi

AVG

AvgAsCln

Beep

bowser

cdfs

cdrom

CLFS

CmBatt

Compbatt

crcdisk

DfsC

disk

DXGKrnl

Ecache

fastfat

FileInfo

FltMgr

GEARAspiWDM

HDAudBus

HTTP

i8042prt

iaNvStor

iaStor

igfx

IntcAzAudAddService

intelide

intelppm

iScsiPrt

kbdclass

KSecDD

lltdio

luafv

mfeapfk

mfeavfk

mfehidk

mferkdk

mfetdik

Modem

monitor

mouclass

MountMgr

mpsdrv

MRxDAV

mrxsmb

mrxsmb10

mrxsmb20

msahci

Msfs

msisadrv

mssmbios

Mup

NativeWifiP

NDIS

NdisTapi

Ndisuio

NdisWan

NDProxy

NetBIOS

netbt

NETw4v32

Npfs

nsiproxy

Ntfs

Null

ohci1394

partmgr

pci

PEAUTH

PptpMiniport

prodrv06

prohlp02

prosync1

PSched

QIOMem

RasAcd

Rasl2tp

RasPppoe

rdbss

RDPCDD

RDPENCDD

rimmptsk

rimsptsk

rismxdp

rspndr

RTL8169

SASDIFSV

SASENUM

SASKUTIL

sdbus

secdrv

sfhlp01

Smb

spldr

srv

srv2

srvnet

SSPORT

swenum

SynTP

Tcpip

tcpipreg

tdcmdpst

tdx

TermDD

tosrfec

tos_sps32

tunmp

tunnel

TVALZ

umbus

usbccgp

usbehci

usbhub

usbuhci

usbvideo

UVCFTR

VgaSave

volmgr

volmgrx

volsnap

Wanarpv6

Wdf01000

WmiAcpi

ws2ifsl

 

 

Drivers - Stopped:

 

adp94xx

adpahci

adpu160m

adpu320

agp440

aic78xx

aliide

amdagp

amdide

AmdK7

AmdK8

arc

arcsas

AsyncMac

blbdrive

BrFiltLo

BrFiltUp

Brserid

BrSerWdm

BrUsbMdm

BrUsbSer

BTHMODEM

catchme

circlass

cmdide

Crusoe

DgiVecp

drmkaud

E1G60

elxstor

fdc

Filetrace

flpydisk

gagp30kx

HdAudAddService

HidBth

HidIr

HidUsb

HpCISSs

i2omp

iaStorV

iirsp

IpFilterDriver

IpInIp

IPMIDRV

IPNAT

IRENUM

isapnp

iteatapi

iteraid

kbdhid

KR10I

KR10N

LSI_FC

LSI_SAS

LSI_SCSI

megasas

mouhid

mpio

Mraid35x

msdsm

MSKSSRV

MSPCLOCK

MSPQM

MsRPC

MSTEE

nfrd960

ntrigdigi

NuidFltr

nvraid

nvstor

nv_agp

NwlnkFlt

NwlnkFwd

Parport

Parvdm

pciide

pcmcia

Point32

Processor

ql2300

ql40xx

QWAVEdrv

rdpdr

RDPWD

sbp2port

Serenum

Serial

sermouse

sffdisk

sffp_mmc

sffp_sd

sfloppy

sisagp

SiSRaid2

SiSRaid4

Symc8xx

Sym_hi

Sym_u3

Tcpip6

TDPIPE

TDTCP

Tosrfcom

tssecsrv

uagp35

udfs

uliagpkx

uliahci

UlSata

ulsata2

usbcir

usbohci

usbprint

usbsermpt

USBSTOR

vga

viaagp

ViaC7

viaide

vsmraid

WacomPen

Wanarp

Wd

WUDFRd

 

 

Services - Running:

 

AeLookupSvc

AgereModemAudio

Appinfo

Apple

AudioEndpointBuilder

Audiosrv

Automatisk

AVG

BFE

BITS

CFSvcs

CryptSvc

DcomLaunch

Dhcp

Dnscache

DPS

EapHost

EMDMgmt

Eventlog

EventSystem

FDResPub

FontCache3.0.0.0

gpsvc

hidserv

IAANTMON

IKEEXT

iphlpsvc

iPod

KeyIso

KtmRm

LanmanServer

LanmanWorkstation

LiveUpdate

LiveUpdate

lmhosts

McAfeeFramework

McShield

McTaskManager

MMCSS

MpsSvc

Netman

netprofm

NlaSvc

nsi

PcaSvc

PlugPlay

PolicyAgent

ProfSvc

ProtectedStorage

RasMan

RpcSs

SamSs

Schedule

seclogon

SENS

ShellHWDetection

slsvc

Spooler

SSDPSRV

stisvc

SysMain

TabletInputService

TapiSrv

TermService

Themes

TNaviSrv

TODDSrv

TosCoSrv

TOSHIBA

TrkWks

UleadBurningHelper

upnphost

UxSms

W32Time

WdiSystemHost

WebClient

WerSvc

WinDefend

Winmgmt

Wlansvc

WPCSvc

WPDBusEnum

wscsvc

WSearch

wuauserv

wudfsvc

 

 

Services - Stopped:

 

ALG

Browser

CertPropSvc

clr_optimization_v2.0.50727_32

COMSysApp

DFSR

dot3svc

ehRecvr

ehSched

ehstart

fdPHost

hkmsvc

IDriverT

idsvc

IPBusEnum

LiveUpdate

lltdsvc

Mcx2Svc

MSDTC

MSiSCSI

msiserver

napagent

Netlogon

NetTcpPortSharing

p2pimsvc

p2psvc

pla

PNRPAutoReg

PNRPsvc

QWAVE

RasAuto

RemoteAccess

RemoteRegistry

RpcLocator

SCardSvr

SCPolicySvc

SDRSVC

SessionEnv

SharedAccess

SLUINotify

SNMPTRAP

swprv

TBS

THREADORDER

TrustedInstaller

UI0Detect

usnjsvc

vds

VSS

wcncsvc

WcsPlugInService

WdiServiceHost

Wecsvc

wercplsupport

WinHttpAutoProxySvc

WinRM

wmiApSrv

WMPNetworkSvc

 

 

Files Created/Modified - 60 Days:

 

 

C:\

 

9 Jan 2008 21:26:22 443 912 A.SHR "C:\bootmgr"

9 Jan 2008 21:26:22 443 912 A.SHR "C:\bootmgr"

3 Mar 2008 8:08:52 2 137 432 064 A.SH. "C:\hiberfil.sys"

3 Mar 2008 8:08:50 2 451 374 080 A.SH. "C:\pagefile.sys"

 

 

C:\Windows\

 

3 Mar 2008 8:08:56 67 584 A.S.. "C:\Windows\bootstat.dat"

3 Mar 2008 8:08:56 67 584 A.S.. "C:\Windows\bootstat.dat"

10 Feb 2008 10:37:50 25 A.... "C:\Windows\cdplayer.ini"

3 Mar 2008 7:21:40 771 972 A.... "C:\Windows\ntbtlog.txt"

12 Jan 2008 22:26:56 376 A.... "C:\Windows\ODBC.INI"

2 Mar 2008 21:58:06 336 A.... "C:\Windows\PFRO.log"

2 Mar 2008 21:17:46 53 248 A.... "C:\Windows\PSEXESVC.EXE"

2 Mar 2008 18:34:22 54 156 A..H. "C:\Windows\QTFont.qfn"

3 Mar 2008 7:07:30 2 070 499 A.... "C:\Windows\WindowsUpdate.log"

14 Feb 2008 7:16:08 2 144 256 A.... "C:\Windows\AppPatch\AcGenral.dll"

14 Feb 2008 7:16:06 537 600 A.... "C:\Windows\AppPatch\AcLayers.dll"

14 Feb 2008 7:16:08 2 560 A.... "C:\Windows\AppPatch\AcRes.dll"

14 Feb 2008 7:16:06 449 536 A.... "C:\Windows\AppPatch\AcSpecfc.dll"

14 Feb 2008 7:16:06 173 056 A.... "C:\Windows\AppPatch\AcXtrnal.dll"

14 Feb 2008 7:16:06 82 194 A.... "C:\Windows\AppPatch\drvmain.sdb"

14 Feb 2008 7:13:16 52 736 A.... "C:\Windows\AppPatch\iebrshim.dll"

14 Feb 2008 7:16:08 1 534 322 A.... "C:\Windows\AppPatch\msimain.sdb"

14 Feb 2008 7:16:06 22 618 A.... "C:\Windows\AppPatch\pcamain.sdb"

14 Feb 2008 7:16:08 3 217 016 A.... "C:\Windows\AppPatch\sysmain.sdb"

14 Feb 2008 7:16:08 2 144 256 A.... "C:\Windows\AppPatch\AcGenral.dll"

14 Feb 2008 7:16:06 537 600 A.... "C:\Windows\AppPatch\AcLayers.dll"

14 Feb 2008 7:16:08 2 560 A.... "C:\Windows\AppPatch\AcRes.dll"

14 Feb 2008 7:16:06 449 536 A.... "C:\Windows\AppPatch\AcSpecfc.dll"

14 Feb 2008 7:16:06 173 056 A.... "C:\Windows\AppPatch\AcXtrnal.dll"

14 Feb 2008 7:16:06 82 194 A.... "C:\Windows\AppPatch\drvmain.sdb"

14 Feb 2008 7:13:16 52 736 A.... "C:\Windows\AppPatch\iebrshim.dll"

14 Feb 2008 7:16:08 1 534 322 A.... "C:\Windows\AppPatch\msimain.sdb"

14 Feb 2008 7:16:06 22 618 A.... "C:\Windows\AppPatch\pcamain.sdb"

14 Feb 2008 7:16:08 3 217 016 A.... "C:\Windows\AppPatch\sysmain.sdb"

3 Mar 2008 8:08:56 0 A.... "C:\Windows\Debug\PASSWD.LOG"

10 Jan 2008 5:50:48 21 504 A.... "C:\Windows\ehome\ehdebug.dll"

10 Jan 2008 5:51:28 864 256 A.... "C:\Windows\ehome\ehepg.dll"

10 Jan 2008 5:50:48 252 416 A.... "C:\Windows\ehome\ehReplay.dll"

10 Jan 2008 5:46:18 10 094 080 A.... "C:\Windows\ehome\ehres.dll"

10 Jan 2008 5:51:34 4 370 432 A.... "C:\Windows\ehome\ehshell.dll"

10 Jan 2008 5:50:48 18 944 A.... "C:\Windows\ehome\ehtrace.dll"

10 Jan 2008 5:50:48 517 120 A.... "C:\Windows\ehome\ehui.dll"

10 Jan 2008 5:50:48 1 497 600 A.... "C:\Windows\ehome\ehuihlp.dll"

10 Jan 2008 5:50:50 6 656 A.... "C:\Windows\ehome\McrMgr.dll"

10 Jan 2008 5:50:26 173 056 A.... "C:\Windows\ehome\McrMgr.exe"

2 Mar 2008 20:08:14 110 A.... "C:\Windows\erdnt\CFrecovery.bat"

14 Feb 2008 7:28:08 665 600 A.... "C:\Windows\inf\drvindex.dat"

14 Feb 2008 7:28:06 1 822 800 A.... "C:\Windows\inf\INFCACHE.1"

14 Feb 2008 7:29:46 51 200 A.... "C:\Windows\inf\infpub.dat"

14 Feb 2008 7:29:46 86 016 A.... "C:\Windows\inf\infstor.dat"

14 Feb 2008 7:29:46 86 016 A.... "C:\Windows\inf\infstrng.dat"

14 Feb 2008 7:28:04 65 966 A.... "C:\Windows\inf\keyboard.inf"

14 Feb 2008 7:36:08 90 824 A.... "C:\Windows\inf\keyboard.PNF"

14 Feb 2008 7:27:18 47 458 A.... "C:\Windows\inf\mshdc.inf"

14 Feb 2008 7:27:22 75 872 A.... "C:\Windows\inf\mshdc.PNF"

14 Feb 2008 7:28:06 56 342 A.... "C:\Windows\inf\msmouse.inf"

14 Feb 2008 7:28:24 92 272 A.... "C:\Windows\inf\msmouse.PNF"

25 Feb 2008 17:39:12 23 824 A.... "C:\Windows\inf\setupapi.ev1"

25 Feb 2008 17:39:14 20 312 A.... "C:\Windows\inf\setupapi.ev2"

25 Feb 2008 17:39:14 86 016 A.... "C:\Windows\inf\setupapi.ev3"

3 Mar 2008 8:09:58 16 376 941 A.... "C:\Windows\inf\setupapi.app.log"

25 Feb 2008 17:39:16 13 649 680 A.... "C:\Windows\inf\setupapi.dev.log"

14 Feb 2008 7:36:12 89 752 A.... "C:\Windows\inf\usbport.PNF"

9 Jan 2008 21:35:58 2 062 A.... "C:\Windows\inf\volume.inf"

9 Jan 2008 21:36:00 6 244 A.... "C:\Windows\inf\volume.PNF"

14 Feb 2008 7:33:34 682 072 A.... "C:\Windows\rescache\ResCache.mni"

14 Feb 2008 7:20:02 18 432 A.... "C:\Windows\servicing\CbsMsg.dll"

3 Mar 2008 8:09:04 3 584 A..H. "C:\Windows\System32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-2P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0"

3 Mar 2008 8:09:04 3 584 A..H. "C:\Windows\System32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-2P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0"

14 Feb 2008 7:13:18 124 928 A.... "C:\Windows\System32\advpack.dll"

14 Feb 2008 7:20:00 12 800 A.... "C:\Windows\System32\batt.dll"

14 Feb 2008 7:20:02 19 456 A.... "C:\Windows\System32\cfgmgr32.dll"

14 Feb 2008 7:20:02 224 824 A.... "C:\Windows\System32\clfs.sys"

14 Feb 2008 7:20:00 35 328 A.... "C:\Windows\System32\dispci.dll"

14 Feb 2008 7:20:02 260 096 A.... "C:\Windows\System32\dpx.dll"

14 Feb 2008 7:20:02 101 888 A.... "C:\Windows\System32\drvinst.exe"

14 Feb 2008 7:13:14 347 136 A.... "C:\Windows\System32\dxtmsft.dll"

14 Feb 2008 7:13:16 214 528 A.... "C:\Windows\System32\dxtrans.dll"

14 Feb 2008 7:20:00 7 168 A.... "C:\Windows\System32\f3ahvoas.dll"

14 Feb 2008 7:16:06 1 686 528 A.... "C:\Windows\System32\gameux.dll"

14 Feb 2008 7:13:12 63 488 A.... "C:\Windows\System32\icardie.dll"

14 Feb 2008 7:13:06 70 656 A.... "C:\Windows\System32\ie4uinit.exe"

14 Feb 2008 7:13:16 383 488 A.... "C:\Windows\System32\ieapfltr.dll"

14 Feb 2008 7:13:24 6 066 176 A.... "C:\Windows\System32\ieframe.dll"

14 Feb 2008 7:13:06 44 544 A.... "C:\Windows\System32\iernonce.dll"

14 Feb 2008 7:13:06 56 320 A.... "C:\Windows\System32\iesetup.dll"

14 Feb 2008 7:13:24 180 736 A.... "C:\Windows\System32\ieui.dll"

14 Feb 2008 7:13:06 26 624 A.... "C:\Windows\System32\ieUnatt.exe"

14 Feb 2008 7:13:12 1 831 424 A.... "C:\Windows\System32\inetcpl.cpl"

14 Feb 2008 7:13:18 27 648 A.... "C:\Windows\System32\jsproxy.dll"

14 Feb 2008 7:20:02 6 656 A.... "C:\Windows\System32\kbd106n.dll"

14 Feb 2008 7:19:56 115 200 A.... "C:\Windows\System32\loadperf.dll"

14 Feb 2008 7:19:58 39 424 A.... "C:\Windows\System32\lodctr.exe"

10 Jan 2008 5:50:50 1 244 672 A.... "C:\Windows\System32\mcmde.dll"

4 Feb 2008 23:09:46 18 214 008 A.... "C:\Windows\System32\mrt.exe"

14 Feb 2008 7:13:20 3 592 192 A.... "C:\Windows\System32\mshtml.dll"

14 Feb 2008 7:13:20 1 383 424 A.... "C:\Windows\System32\mshtml.tlb"

14 Feb 2008 7:13:22 478 208 A.... "C:\Windows\System32\mshtmled.dll"

14 Feb 2008 7:13:14 671 232 A.... "C:\Windows\System32\mstime.dll"

14 Feb 2008 7:16:38 24 064 A.... "C:\Windows\System32\netcfg.exe"

14 Feb 2008 7:16:36 22 016 A.... "C:\Windows\System32\netiougc.exe"

14 Feb 2008 7:19:58 23 552 A.... "C:\Windows\System32\nshhttp.dll"

14 Feb 2008 7:17:04 3 504 696 A.... "C:\Windows\System32\ntkrnlpa.exe"

14 Feb 2008 7:17:02 3 470 392 A.... "C:\Windows\System32\ntoskrnl.exe"

14 Feb 2008 7:20:02 558 080 A.... "C:\Windows\System32\oleaut32.dll"

2 Mar 2008 18:26:38 103 924 A.... "C:\Windows\System32\perfc009.dat"

2 Mar 2008 18:26:38 79 408 A.... "C:\Windows\System32\perfc014.dat"

2 Mar 2008 18:26:38 610 142 A.... "C:\Windows\System32\perfh009.dat"

2 Mar 2008 18:26:38 476 858 A.... "C:\Windows\System32\perfh014.dat"

2 Mar 2008 18:26:38 1 260 578 A.... "C:\Windows\System32\PerfStringBackup.INI"

10 Feb 2008 10:35:00 278 528 A.... "C:\Windows\System32\pncrt.dll"

10 Feb 2008 10:35:00 6 656 A.... "C:\Windows\System32\pndx5016.dll"

10 Feb 2008 10:35:00 5 632 A.... "C:\Windows\System32\pndx5032.dll"

14 Feb 2008 7:13:18 44 544 A.... "C:\Windows\System32\pngfilt.dll"

14 Feb 2008 7:19:56 17 408 A.... "C:\Windows\System32\prflbmsg.dll"

10 Feb 2008 10:35:18 185 944 A.... "C:\Windows\System32\rmoc3260.dll"

14 Feb 2008 7:19:56 595 456 A.... "C:\Windows\System32\schedsvc.dll"

14 Feb 2008 7:20:00 1 585 664 A.... "C:\Windows\System32\setupapi.dll"

26 Jan 2008 9:50:30 1 A.... "C:\Windows\System32\SI.bin"

14 Feb 2008 7:16:38 167 424 A.... "C:\Windows\System32\tcpipcfg.dll"

14 Feb 2008 7:20:02 221 696 A.... "C:\Windows\System32\umpnpmgr.dll"

14 Feb 2008 7:19:56 32 256 A.... "C:\Windows\System32\unlodctr.exe"

14 Feb 2008 7:13:18 1 159 680 A.... "C:\Windows\System32\urlmon.dll"

14 Feb 2008 7:21:44 194 560 A.... "C:\Windows\System32\WebClnt.dll"

14 Feb 2008 7:13:18 824 832 A.... "C:\Windows\System32\wininet.dll"

14 Feb 2008 7:19:58 943 800 A.... "C:\Windows\System32\winload.exe"

14 Feb 2008 7:20:02 613 888 A.... "C:\Windows\System32\wpd_ci.dll"

3 Mar 2008 8:09:02 6 A..H. "C:\Windows\Tasks\SA.DAT"

3 Mar 2008 7:07:32 32 530 A.... "C:\Windows\Tasks\SCHEDLGU.TXT"

2 Mar 2008 21:13:24 14 760 A.... "C:\Windows\TEMP\lpksetup-20080302-211312-0.log"

2 Mar 2008 21:13:26 646 A.... "C:\Windows\TEMP\lpksetup-20080302-211323-0.log"

3 Mar 2008 8:12:02 524 288 A.... "C:\Windows\TEMP\TMP0000001E6CA58F1ADC6DBE03"

14 Feb 2008 7:30:00 2 392 A.... "C:\Windows\winsxs\cleanup.xml"

9 Jan 2008 21:26:22 443 912 A.... "C:\Windows\Boot\PCAT\bootmgr"

9 Jan 2008 21:26:22 443 912 A.... "C:\Windows\Boot\PCAT\bootmgr"

3 Mar 2008 6:54:06 0 A.... "C:\Windows\Debug\UserMode\ChkAcc.bak"

3 Mar 2008 8:09:00 0 A.... "C:\Windows\Debug\UserMode\ChkAcc.log"

2 Mar 2008 20:38:52 221 184 A.... "C:\Windows\erdnt\dss\default"

2 Mar 2008 20:38:08 220 A.... "C:\Windows\erdnt\dss\README.txt"

2 Mar 2008 20:38:08 196 608 A.... "C:\Windows\erdnt\dss\sam"

2 Mar 2008 20:38:42 27 103 232 A.... "C:\Windows\erdnt\dss\software"

2 Mar 2008 20:38:52 11 796 480 A.... "C:\Windows\erdnt\dss\system"

2 Mar 2008 20:54:32 32 768 A.... "C:\Windows\erdnt\Hiv-backup\BCD"

2 Mar 2008 20:54:30 11 862 016 A.... "C:\Windows\erdnt\Hiv-backup\COMPON~3"

2 Mar 2008 20:54:30 335 872 A.... "C:\Windows\erdnt\Hiv-backup\default"

2 Mar 2008 20:54:32 878 A.... "C:\Windows\erdnt\Hiv-backup\ERDNT.CON"

2 Mar 2008 20:54:32 1 113 A.... "C:\Windows\erdnt\Hiv-backup\ERDNT.INF"

2 Mar 2008 20:54:30 204 800 A.... "C:\Windows\erdnt\Hiv-backup\sam"

2 Mar 2008 20:54:28 28 672 A.... "C:\Windows\erdnt\Hiv-backup\security"

2 Mar 2008 20:54:28 26 976 256 A.... "C:\Windows\erdnt\Hiv-backup\software"

2 Mar 2008 20:54:30 17 514 496 A.... "C:\Windows\erdnt\Hiv-backup\system"

2 Mar 2008 20:56:50 32 768 A.... "C:\Windows\erdnt\subs\BCD"

2 Mar 2008 20:56:48 11 862 016 A.... "C:\Windows\erdnt\subs\COMPON~3"

2 Mar 2008 20:56:48 335 872 A.... "C:\Windows\erdnt\subs\default"

2 Mar 2008 20:56:50 878 A.... "C:\Windows\erdnt\subs\ERDNT.CON"

2 Mar 2008 20:56:50 604 A.... "C:\Windows\erdnt\subs\ERDNT.INF"

2 Mar 2008 20:56:48 204 800 A.... "C:\Windows\erdnt\subs\sam"

2 Mar 2008 20:56:48 28 672 A.... "C:\Windows\erdnt\subs\security"

2 Mar 2008 20:56:48 26 980 352 A.... "C:\Windows\erdnt\subs\software"

2 Mar 2008 20:56:48 26 980 352 A.... "C:\Windows\erdnt\subs\software.bak"

2 Mar 2008 20:56:48 17 514 496 A.... "C:\Windows\erdnt\subs\system"

2 Mar 2008 20:56:48 17 514 496 A.... "C:\Windows\erdnt\subs\system.bak"

2 Mar 2008 18:24:58 3 953 A.... "C:\Windows\inf\WmiApRpl\WmiApRpl.h"

3 Mar 2008 7:07:32 42 659 609 A.... "C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log"

10 Feb 2008 18:14:06 52 872 832 A.... "C:\Windows\Logs\CBS\CBS.persist.log"

15 Feb 2008 23:12:24 14 550 A.... "C:\Windows\Logs\DPX\setupact.log"

15 Feb 2008 23:12:24 14 550 A.... "C:\Windows\Logs\DPX\setuperr.log"

14 Feb 2008 7:33:34 840 551 A.... "C:\Windows\rescache\rc0003\Segment0.cmf"

14 Feb 2008 7:33:34 48 064 A.... "C:\Windows\rescache\rc0003\Segment0.toc"

14 Feb 2008 7:33:34 915 895 A.... "C:\Windows\rescache\rc0003\Segment1.cmf"

14 Feb 2008 7:33:34 48 064 A.... "C:\Windows\rescache\rc0003\Segment1.toc"

14 Feb 2008 7:33:36 1 327 580 A.... "C:\Windows\rescache\rc0003\Segment2.cmf"

14 Feb 2008 7:33:36 48 064 A.... "C:\Windows\rescache\rc0003\Segment2.toc"

14 Feb 2008 7:33:36 921 828 A.... "C:\Windows\rescache\rc0003\Segment3.cmf"

14 Feb 2008 7:33:36 48 064 A.... "C:\Windows\rescache\rc0003\Segment3.toc"

14 Feb 2008 7:33:36 1 118 044 A.... "C:\Windows\rescache\rc0003\Segment4.cmf"

14 Feb 2008 7:33:36 48 064 A.... "C:\Windows\rescache\rc0003\Segment4.toc"

14 Feb 2008 7:33:36 71 345 A.... "C:\Windows\rescache\rc0003\Segment5.cmf"

14 Feb 2008 7:33:36 48 064 A.... "C:\Windows\rescache\rc0003\Segment5.toc"

8 Jan 2008 13:35:10 5 278 A.... "C:\Windows\servicing\Packages\Package_2_for_KB944533~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum"

19 Jan 2008 3:36:58 10 964 A.... "C:\Windows\servicing\Packages\Package_for_KB937287_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.18000.cat"

10 Jan 2008 22:59:32 52 993 A.... "C:\Windows\servicing\Packages\Package_1_for_KB947172~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.cat"

15 Jan 2008 1:48:30 4 745 A.... "C:\Windows\servicing\Packages\Package_1_for_KB946456~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.mum"

19 Jan 2008 3:36:58 10 964 A.... "C:\Windows\servicing\Packages\Package_for_KB937287_client_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.18000.cat"

14 Jan 2008 1:05:46 3 504 A.... "C:\Windows\servicing\Packages\Package_1_for_KB946026~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.mum"

8 Jan 2008 13:32:04 43 345 A.... "C:\Windows\servicing\Packages\Package_2_for_KB944533~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.cat"

15 Jan 2008 1:45:06 17 696 A.... "C:\Windows\servicing\Packages\Package_1_for_KB946456~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.cat"

19 Jan 2008 3:36:38 1 889 A.... "C:\Windows\servicing\Packages\Package_1_for_KB937287~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.18000.mum"

30 Jan 2008 18:20:20 2 408 A.... "C:\Windows\servicing\Packages\Package_1_for_KB905866~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.16.0.mum"

19 Jan 2008 20:04:14 7 815 A.... "C:\Windows\servicing\Packages\Package_2_for_KB943899~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.1.mum"

14 Jan 2008 1:01:46 14 740 A.... "C:\Windows\servicing\Packages\Package_1_for_KB946026~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.cat"

30 Jan 2008 18:39:38 1 897 A.... "C:\Windows\servicing\Packages\Package_for_KB943302~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.1.mum"

19 Jan 2008 3:36:58 24 195 A.... "C:\Windows\servicing\Packages\Package_1_for_KB937287~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.18000.cat"

19 Jan 2008 20:00:20 33 241 A.... "C:\Windows\servicing\Packages\Package_2_for_KB943899~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.1.cat"

19 Jan 2008 20:04:14 2 400 A.... "C:\Windows\servicing\Packages\Package_1_for_KB943899~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.1.mum"

8 Jan 2008 13:35:10 6 438 A.... "C:\Windows\servicing\Packages\Package_3_for_KB944533~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum"

30 Jan 2008 18:40:42 10 930 A.... "C:\Windows\servicing\Packages\Package_for_KB943302~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.1.cat"

8 Jan 2008 13:35:10 2 334 A.... "C:\Windows\servicing\Packages\Package_for_KB944533~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum"

19 Jan 2008 20:00:14 12 686 A.... "C:\Windows\servicing\Packages\Package_1_for_KB943899~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.1.cat"

19 Jan 2008 20:04:14 2 108 A.... "C:\Windows\servicing\Packages\Package_for_KB943899~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.1.mum"

8 Jan 2008 13:32:12 135 621 A.... "C:\Windows\servicing\Packages\Package_3_for_KB944533~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.cat"

8 Jan 2008 13:31:56 10 930 A.... "C:\Windows\servicing\Packages\Package_for_KB944533~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.cat"

19 Jan 2008 3:36:38 1 565 A.... "C:\Windows\servicing\Packages\Package_for_KB937287~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.18000.mum"

19 Jan 2008 20:00:08 10 930 A.... "C:\Windows\servicing\Packages\Package_for_KB943899~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.1.cat"

8 Jan 2008 13:35:10 17 810 A.... "C:\Windows\servicing\Packages\Package_1_for_KB944533~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum"

30 Jan 2008 18:16:16 12 686 A.... "C:\Windows\servicing\Packages\Package_1_for_KB905866~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.16.0.cat"

19 Jan 2008 3:36:38 1 556 A.... "C:\Windows\servicing\Packages\Package_for_KB937287_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.18000.mum"

19 Jan 2008 3:36:38 1 551 A.... "C:\Windows\servicing\Packages\Package_for_KB937287_client_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.18000.mum"

30 Jan 2008 18:39:38 7 768 A.... "C:\Windows\servicing\Packages\Package_2_for_KB943302~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.1.mum"

19 Jan 2008 3:36:58 10 964 A.... "C:\Windows\servicing\Packages\Package_for_KB937287~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.18000.cat"

8 Jan 2008 13:32:02 37 850 A.... "C:\Windows\servicing\Packages\Package_1_for_KB944533~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.cat"

30 Jan 2008 18:39:38 3 764 A.... "C:\Windows\servicing\Packages\Package_1_for_KB943302~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.1.mum"

30 Jan 2008 18:40:56 21 450 A.... "C:\Windows\servicing\Packages\Package_2_for_KB943302~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.1.cat"

10 Jan 2008 23:03:12 16 799 A.... "C:\Windows\servicing\Packages\Package_1_for_KB947172~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum"

30 Jan 2008 18:40:50 16 182 A.... "C:\Windows\servicing\Packages\Package_1_for_KB943302~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.1.cat"

16 Feb 2008 11:00:06 10 238 116 A.... "C:\Windows\System32\CodeIntegrity\bootcat.cache"

14 Feb 2008 7:17:02 21 560 A.... "C:\Windows\System32\drivers\atapi.sys"

14 Feb 2008 7:17:00 109 624 A.... "C:\Windows\System32\drivers\ataport.sys"

14 Feb 2008 7:19:58 54 784 A.... "C:\Windows\System32\drivers\i8042prt.sys"

14 Feb 2008 7:17:00 17 464 A.... "C:\Windows\System32\drivers\intelide.sys"

14 Feb 2008 7:19:58 35 384 A.... "C:\Windows\System32\drivers\kbdclass.sys"

14 Feb 2008 7:20:00 34 360 A.... "C:\Windows\System32\drivers\mouclass.sys"

14 Feb 2008 7:20:00 15 872 A.... "C:\Windows\System32\drivers\mouhid.sys"

14 Feb 2008 7:21:46 110 080 A.... "C:\Windows\System32\drivers\mrxdav.sys"

14 Feb 2008 7:16:38 216 632 A.... "C:\Windows\System32\drivers\netio.sys"

9 Jan 2008 21:28:32 1 060 920 A.... "C:\Windows\System32\drivers\ntfs.sys"

14 Feb 2008 7:17:00 154 624 A.... "C:\Windows\System32\drivers\nwifi.sys"

14 Feb 2008 7:17:02 45 112 A.... "C:\Windows\System32\drivers\pciidex.sys"

14 Feb 2008 7:20:00 19 968 A.... "C:\Windows\System32\drivers\sermouse.sys"

14 Feb 2008 7:16:36 803 328 A.... "C:\Windows\System32\drivers\tcpip.sys"

9 Jan 2008 21:28:30 211 000 A.... "C:\Windows\System32\drivers\volsnap.sys"

14 Feb 2008 7:20:00 495 160 A.... "C:\Windows\System32\drivers\Wdf01000.sys"

14 Feb 2008 7:20:00 35 384 A.... "C:\Windows\System32\drivers\WdfLdr.sys"

12 Jan 2008 22:25:54 129 A.... "C:\Windows\System32\GroupPolicy\gpt.ini"

14 Feb 2008 7:16:36 49 152 A.... "C:\Windows\System32\migration\netiomig.dll"

26 Feb 2008 17:51:28 196 608 A.... "C:\Windows\System32\NDF\eventlog.etl"

3 Mar 2008 8:11:14 10 397 A.... "C:\Windows\System32\spool\spooler.xml"

3 Mar 2008 8:09:14 0 ..... "C:\Windows\System32\spool\SpoolerETW.etl"

14 Feb 2008 7:20:58 101 888 A.... "C:\Windows\winsxs\Backup\x86_microsoft-windows-coreusermodepnp_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_75246f2a2fbd4c23_drvinst.exe_6593e92a"

9 Jan 2008 21:27:12 50 688 A.... "C:\Windows\winsxs\Backup\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_zh-tw_812133b80d5a6c2b_bootmgr.exe.mui_c434701f"

14 Feb 2008 7:20:58 3 692 A.... "C:\Windows\winsxs\Backup\x86_microsoft-windows-coreusermodepnp_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_75246f2a2fbd4c23_umpnpmgr.mof_112f9e6

"

14 Feb 2008 7:20:58 39 424 A.... "C:\Windows\winsxs\Backup\x86_microsoft-windows-p..unterinfrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_6fa8c14c01b81c8f_lodctr.exe_b0

cefba"

9 Jan 2008 21:27:12 3 131 A.... "C:\Windows\winsxs\Backup\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_fr-fr_c0215ed71bc0bdb0.manifest"

14 Feb 2008 7:14:52 195 203 A.... "C:\Windows\winsxs\Backup\x86_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_1592313b129ab58c.manifest"

14 Feb 2008 7:20:58 88 936 A.... "C:\Windows\winsxs\Backup\x86_microsoft-windows-ole-automation_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_bb22ee81fe4b8646.manifest"

9 Jan 2008 21:27:10 5 675 A.... "C:\Windows\winsxs\Backup\x86_microsoft-windows-b..re-bootmanager-pcat_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_none_c14674bbb6073e1e.manifest"

14 Feb 2008 7:16:40 22 016 A.... "C:\Windows\winsxs\Backup\x86_microsoft-windows-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16627_none_5f90b964923d030a_netiougc.exe_94123cfe"

9 Jan 2008 21:27:10 65 024 A.... "C:\Windows\winsxs\Backup\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_en-us_1d9e8bf428c7b5a9_bootmgr.exe.mui_c434701f"

14 Feb 2008 7:20:58 30 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Backup\x86_microsoft-windows-p..unterinfrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_6fa8c14c01b81c8f_perfd.dat_f1e

dfd2"

9 Jan 2008 21:27:10 55 808 A.... "C:\Windows\winsxs\Backup\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_ko-kr_efd8b0dfd87e7c1f_bootmgr.exe.mui_c434701f"

9 Jan 2008 21:27:10 71 680 A.... "C:\Windows\winsxs\Backup\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_el-gr_1d43e38e28ff1272_bootmgr.exe.mui_c434701f"

14 Feb 2008 7:17:10 3 470 392 A.... "C:\Windows\winsxs\Backup\x86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16584_none_69f7a2dcb739c934_ntoskrnl.exe_0fb0ab79"

9 Jan 2008 21:27:10 3 131 A.... "C:\Windows\winsxs\Backup\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_en-us_1d9e8bf428c7b5a9.manifest"

14 Feb 2008 7:16:40 167 424 A.... "C:\Windows\winsxs\Backup\x86_microsoft-windows-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16627_none_5f90b964923d030a_tcpipcfg.dll_e3a99e8a"

14 Feb 2008 7:20:58 3 472 A.... "C:\Windows\winsxs\Backup\x86_microsoft-windows-commonlog_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_7ca55ea12a5d5913_clfs.mof_04dfde60"

9 Jan 2008 21:27:12 66 560 A.... "C:\Windows\winsxs\Backup\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_fi-fi_bc84ed851e089978_bootmgr.exe.mui_c434701f"

14 Feb 2008 7:14:56 3 592 192 A.... "C:\Windows\winsxs\Backup\x86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_1165d69024face3a_mshtml.dll_fab8f891"

14 Feb 2008 7:17:10 3 504 696 A.... "C:\Windows\winsxs\Backup\x86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16584_none_69f7a2dcb739c934_ntkrnlpa.exe_165c312a"

9 Jan 2008 21:27:10 66 048 A.... "C:\Windows\winsxs\Backup\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_tr-tr_abc7d8645fb1bd9c_bootmgr.exe.mui_c434701f"

9 Jan 2008 21:27:12 50 688 A.... "C:\Windows\winsxs\Backup\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_zh-hk_7bcfeef010c5024b_bootmgr.exe.mui_c434701f"

9 Jan 2008 21:27:10 69 120 A.... "C:\Windows\winsxs\Backup\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_de-de_74adb5fb39e9a9e4_bootmgr.exe.mui_c434701f"

14 Feb 2008 7:20:58 287 440 A.... "C:\Windows\winsxs\Backup\x86_microsoft-windows-p..unterinfrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_6fa8c14c01b81c8f_perfi.dat_e3a

5ecf"

9 Jan 2008 21:27:12 70 144 A.... "C:\Windows\winsxs\Backup\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_fr-fr_c0215ed71bc0bdb0_bootmgr.exe.mui_c434701f"

9 Jan 2008 21:27:10 68 608 A.... "C:\Windows\winsxs\Backup\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_it-it_aa49551df2f2a32e_bootmgr.exe.mui_c434701f"

14 Feb 2008 7:16:40 216 632 A.... "C:\Windows\winsxs\Backup\x86_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16627_none_54a6905db830dfb1_netio.sys_a06e75d0"

9 Jan 2008 21:27:10 68 608 A.... "C:\Windows\winsxs\Backup\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_pl-pl_1ce6d7d496f21f64_bootmgr.exe.mui_c434701f"

14 Feb 2008 7:14:58 64 512 A.... "C:\Windows\winsxs\Backup\x86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_000bb771a4a46504_wininetplugin

dll_f2ff35f9"

14 Feb 2008 7:14:54 6 066 176 A.... "C:\Windows\winsxs\Backup\x86_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_62c53093b0f05c67_ieframe.dll_c6cbe33f"

14 Feb 2008 7:14:58 824 832 A.... "C:\Windows\winsxs\Backup\x86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_000bb771a4a46504_wininet.dll_7

0e2e3a"

9 Jan 2008 21:28:34 15 275 A.... "C:\Windows\winsxs\Backup\x86_microsoft-windows-ntfs_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16586_none_a43a6b8d2000830d.manifest"

14 Feb 2008 7:20:58 17 524 A.... "C:\Windows\winsxs\Backup\x86_microsoft-windows-coreusermodepnp_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_75246f2a2fbd4c23.manifest"

9 Jan 2008 21:27:10 3 131 A.... "C:\Windows\winsxs\Backup\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_de-de_74adb5fb39e9a9e4.manifest"

14 Feb 2008 7:20:56 8 279 A.... "C:\Windows\winsxs\Backup\x86_microsoft-windows-commonlog_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_7ca55ea12a5d5913.manifest"

9 Jan 2008 21:27:10 3 131 A.... "C:\Windows\winsxs\Backup\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_nl-nl_d6aa7d52b1cfb1b0.manifest"

14 Feb 2008 7:20:58 3 685 A.... "C:\Windows\winsxs\Backup\x86_microsoft-windows-coreusermodepnp_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_75246f2a2fbd4c23_drvinst.mof_6593cf80"

14 Feb 2008 7:14:54 829 928 A.... "C:\Windows\winsxs\Backup\x86_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_62c53093b0f05c67.manifest"

9 Jan 2008 21:27:12 3 131 A.... "C:\Windows\winsxs\Backup\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_zh-tw_812133b80d5a6c2b.manifest"

14 Feb 2008 7:20:58 3 689 A.... "C:\Windows\winsxs\Backup\x86_microsoft-windows-setupapi_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_33181da4c90f2d73_setupapi.mof_8d9de59f"

14 Feb 2008 7:14:58 347 136 A.... "C:\Windows\winsxs\Backup\x86_microsoft-windows-ie-directxtransforms_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_95e9130384756585_dxtmsft.dll_4b67ea

6"

14 Feb 2008 7:20:58 120 320 A.... "C:\Windows\winsxs\Backup\x86_microsoft-windows-p..unterinfrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_6fa8c14c01b81c8f_cntrtextmig.d

l_08675f2d"

9 Jan 2008 21:27:10 443 912 A.... "C:\Windows\winsxs\Backup\x86_microsoft-windows-b..re-bootmanager-pcat_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_none_c14674bbb6073e1e_bootmgr_07e7e7fe"

14 Feb 2008 7:20:58 45 056 A.... "C:\Windows\winsxs\Backup\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_nb-no_23503767020f7cdc_setupapi.dll.mui_bcc172a4"

14 Feb 2008 7:14:54 1 383 424 A.... "C:\Windows\winsxs\Backup\x86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_1165d69024face3a_mshtml.tlb_fab8f577"

14 Feb 2008 7:20:58 287 440 A.... "C:\Windows\winsxs\Backup\x86_microsoft-windows-p..unterinfrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_6fa8c14c01b81c8f_perfh.dat_e67

1236"

9 Jan 2008 21:27:12 66 048 A.... "C:\Windows\winsxs\Backup\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_nb-no_d86b3214b0a3a7db_bootmgr.exe.mui_c434701f"

9 Jan 2008 21:27:12 3 131 A.... "C:\Windows\winsxs\Backup\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_ru-ru_66bfa3a879ccb150.manifest"

14 Feb 2008 7:15:18 124 928 A.... "C:\Windows\winsxs\Backup\x86_microsoft-windows-advpack_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_a9ee296df5a1e10e_advpack.dll_8c6ea088"

9 Jan 2008 21:27:12 52 224 A.... "C:\Windows\winsxs\Backup\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_zh-cn_7d24f6620fe98fbb_bootmgr.exe.mui_c434701f"

9 Jan 2008 21:27:12 68 096 A.... "C:\Windows\winsxs\Backup\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_pt-br_1f3ac278957bb348_bootmgr.exe.mui_c434701f"

14 Feb 2008 7:15:00 283 492 A.... "C:\Windows\winsxs\Backup\x86_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_b305dbcfd99b3e71.manifest"

9 Jan 2008 21:28:34 1 060 920 A.... "C:\Windows\winsxs\Backup\x86_microsoft-windows-ntfs_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16586_none_a43a6b8d2000830d_ntfs.sys_e80dca04"

9 Jan 2008 21:27:10 3 131 A.... "C:\Windows\winsxs\Backup\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_el-gr_1d43e38e28ff1272.manifest"

9 Jan 2008 21:27:12 65 536 A.... "C:\Windows\winsxs\Backup\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_da-dk_778220bf3813554a_bootmgr.exe.mui_c434701f"

9 Jan 2008 21:27:10 3 131 A.... "C:\Windows\winsxs\Backup\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_cs-cz_da48409841cd594b.manifest"

9 Jan 2008 21:27:12 3 131 A.... "C:\Windows\winsxs\Backup\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_fi-fi_bc84ed851e089978.manifest"

9 Jan 2008 21:27:10 3 131 A.... "C:\Windows\winsxs\Backup\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_pl-pl_1ce6d7d496f21f64.manifest"

9 Jan 2008 21:27:10 68 608 A.... "C:\Windows\winsxs\Backup\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_nl-nl_d6aa7d52b1cfb1b0_bootmgr.exe.mui_c434701f"

9 Jan 2008 21:27:10 3 131 A.... "C:\Windows\winsxs\Backup\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_hu-hu_0791df1f00208ccc.manifest"

14 Feb 2008 7:16:40 28 871 A.... "C:\Windows\winsxs\Backup\x86_microsoft-windows-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16627_none_5f90b964923d030a.manifest"

9 Jan 2008 21:27:12 3 131 A.... "C:\Windows\winsxs\Backup\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_sv-se_02ba8e1d70f5bbab.manifest"

9 Jan 2008 21:27:12 3 131 A.... "C:\Windows\winsxs\Backup\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_nb-no_d86b3214b0a3a7db.manifest"

14 Feb 2008 7:14:58 463 701 A.... "C:\Windows\winsxs\Backup\x86_microsoft-windows-ie-directxtransforms_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_95e9130384756585.manifest"

9 Jan 2008 21:27:10 3 131 A.... "C:\Windows\winsxs\Backup\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_ko-kr_efd8b0dfd87e7c1f.manifest"

9 Jan 2008 21:27:12 67 584 A.... "C:\Windows\winsxs\Backup\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_ru-ru_66bfa3a879ccb150_bootmgr.exe.mui_c434701f"

14 Feb 2008 7:20:58 17 408 A.... "C:\Windows\winsxs\Backup\x86_microsoft-windows-p..unterinfrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_6fa8c14c01b81c8f_prflbmsg.dll_

e46e937"

14 Feb 2008 7:20:58 558 080 A.... "C:\Windows\winsxs\Backup\x86_microsoft-windows-ole-automation_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_bb22ee81fe4b8646_oleaut32.dll_730e3d41"

14 Feb 2008 7:15:18 7 571 A.... "C:\Windows\winsxs\Backup\x86_microsoft-windows-advpack_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_a9ee296df5a1e10e.manifest"

9 Jan 2008 21:27:12 3 131 A.... "C:\Windows\winsxs\Backup\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_zh-hk_7bcfeef010c5024b.manifest"

14 Feb 2008 7:17:08 18 778 A.... "C:\Windows\winsxs\Backup\x86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16584_none_69f7a2dcb739c934.manifest"

14 Feb 2008 7:20:58 19 532 A.... "C:\Windows\winsxs\Backup\x86_microsoft-windows-setupapi_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_33181da4c90f2d73.manifest"

9 Jan 2008 21:27:10 3 131 A.... "C:\Windows\winsxs\Backup\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_ja-jp_4c6ed42ae60db509.manifest"

14 Feb 2008 7:14:52 42 229 A.... "C:\Windows\winsxs\Backup\x86_microsoft-windows-ie-extcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_3ad26ff6d96b5938.manifest"

14 Feb 2008 7:16:40 3 908 A.... "C:\Windows\winsxs\Backup\x86_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16627_none_54a6905db830dfb1.manifest"

14 Feb 2008 7:14:54 180 736 A.... "C:\Windows\winsxs\Backup\x86_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_62c53093b0f05c67_ieui.dll_f0fcf806"

9 Jan 2008 21:27:12 3 131 A.... "C:\Windows\winsxs\Backup\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_pt-br_1f3ac278957bb348.manifest"

14 Feb 2008 7:20:58 32 256 A.... "C:\Windows\winsxs\Backup\x86_microsoft-windows-p..unterinfrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_6fa8c14c01b81c8f_unlodctr.exe_

9df45bb"

14 Feb 2008 7:21:00 943 800 A.... "C:\Windows\winsxs\Backup\x86_microsoft-windows-b..vironment-os-loader_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_59497e266f783366_winload.exe_75835076"

14 Feb 2008 7:20:58 115 200 A.... "C:\Windows\winsxs\Backup\x86_microsoft-windows-p..unterinfrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_6fa8c14c01b81c8f_loadperf.dll_

a569bab"

9 Jan 2008 21:27:10 3 131 A.... "C:\Windows\winsxs\Backup\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_es-es_1d69e8d828eea74e.manifest"

14 Feb 2008 7:20:58 123 A.... "C:\Windows\winsxs\Backup\x86_microsoft-windows-commonlog_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_7ca55ea12a5d5913_clfsuninstall.mof_d0605990"

14 Feb 2008 7:20:58 224 824 A.... "C:\Windows\winsxs\Backup\x86_microsoft-windows-commonlog_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_7ca55ea12a5d5913_clfs.sys_04dfdff9"

14 Feb 2008 7:14:54 928 494 A.... "C:\Windows\winsxs\Backup\x86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_1165d69024face3a.manifest"

14 Feb 2008 7:14:58 27 648 A.... "C:\Windows\winsxs\Backup\x86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_000bb771a4a46504_jsproxy.dll_3

c8d651"

14 Feb 2008 7:16:40 803 328 A.... "C:\Windows\winsxs\Backup\x86_microsoft-windows-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16627_none_5f90b964923d030a_tcpip.sys_3339bd51"

14 Feb 2008 7:20:58 1 585 664 A.... "C:\Windows\winsxs\Backup\x86_microsoft-windows-setupapi_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_33181da4c90f2d73_setupapi.dll_8d9de2e7"

9 Jan 2008 21:27:10 68 096 A.... "C:\Windows\winsxs\Backup\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_hu-hu_0791df1f00208ccc_bootmgr.exe.mui_c434701f"

14 Feb 2008 7:20:58 20 589 A.... "C:\Windows\winsxs\Backup\x86_microsoft-windows-p..unterinfrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_6fa8c14c01b81c8f.manifest"

9 Jan 2008 21:27:10 3 131 A.... "C:\Windows\winsxs\Backup\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_pt-pt_201c91e494eb2324.manifest"

9 Jan 2008 21:27:10 66 560 A.... "C:\Windows\winsxs\Backup\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_cs-cz_da48409841cd594b_bootmgr.exe.mui_c434701f"

14 Feb 2008 7:15:00 1 159 680 A.... "C:\Windows\winsxs\Backup\x86_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_b305dbcfd99b3e71_urlmon.dll_95

89473"

14 Feb 2008 7:14:58 56 602 A.... "C:\Windows\winsxs\Backup\x86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_000bb771a4a46504.manifest"

9 Jan 2008 21:27:12 3 131 A.... "C:\Windows\winsxs\Backup\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_zh-cn_7d24f6620fe98fbb.manifest"

14 Feb 2008 7:20:58 30 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Backup\x86_microsoft-windows-p..unterinfrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_6fa8c14c01b81c8f_perfc.dat_f4b

9339"

14 Feb 2008 7:20:58 19 456 A.... "C:\Windows\winsxs\Backup\x86_microsoft-windows-coreusermodepnp_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_75246f2a2fbd4c23_cfgmgr32.dll_7bc7e54

"

9 Jan 2008 21:27:10 3 131 A.... "C:\Windows\winsxs\Backup\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_tr-tr_abc7d8645fb1bd9c.manifest"

9 Jan 2008 21:27:10 3 131 A.... "C:\Windows\winsxs\Backup\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_it-it_aa49551df2f2a32e.manifest"

14 Feb 2008 7:16:40 49 152 A.... "C:\Windows\winsxs\Backup\x86_microsoft-windows-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16627_none_5f90b964923d030a_netiomig.dll_917b9a36"

14 Feb 2008 7:20:58 221 696 A.... "C:\Windows\winsxs\Backup\x86_microsoft-windows-coreusermodepnp_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_75246f2a2fbd4c23_umpnpmgr.dll_112f9bb

"

9 Jan 2008 21:27:12 66 048 A.... "C:\Windows\winsxs\Backup\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_sv-se_02ba8e1d70f5bbab_bootmgr.exe.mui_c434701f"

14 Feb 2008 7:14:58 214 528 A.... "C:\Windows\winsxs\Backup\x86_microsoft-windows-ie-directxtransforms_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_95e9130384756585_dxtrans.dll_814d2a

e"

9 Jan 2008 21:27:10 54 784 A.... "C:\Windows\winsxs\Backup\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_ja-jp_4c6ed42ae60db509_bootmgr.exe.mui_c434701f"

14 Feb 2008 7:21:00 5 227 A.... "C:\Windows\winsxs\Backup\x86_microsoft-windows-b..vironment-os-loader_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_59497e266f783366.manifest"

9 Jan 2008 21:27:10 68 096 A.... "C:\Windows\winsxs\Backup\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_pt-pt_201c91e494eb2324_bootmgr.exe.mui_c434701f"

9 Jan 2008 21:27:12 68 096 A.... "C:\Windows\winsxs\Backup\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_es-es_1d69e8d828eea74e_bootmgr.exe.mui_c434701f"

14 Feb 2008 7:20:58 3 034 A.... "C:\Windows\winsxs\Backup\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_nb-no_23503767020f7cdc.manifest"

14 Feb 2008 7:21:00 905 400 A.... "C:\Windows\winsxs\Backup\x86_microsoft-windows-b..vironment-os-loader_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_59497e266f783366_winresume.exe_85cd1215"

9 Jan 2008 21:27:12 3 131 A.... "C:\Windows\winsxs\Backup\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_da-dk_778220bf3813554a.manifest"

13 Feb 2008 9:46:34 23 834 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogs50b2a0163102501b05d9e43ac4c53e538cd93c9907b91c69907b04c365369b4.cat"

8 Jan 2008 21:42:24 12 686 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogs8d46ad311802a9af2e84214796a73064bf4c4d92498ee8502d3fc4f522c8bf8.cat"

8 Jan 2008 21:42:32 12 686 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogs9f763f001650541e816284120471f2cbc471b9fb3f29ec45c9b376105e9b4c3.cat"

8 Jan 2008 21:42:18 12 686 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogsac322932b7ccf7c71656d8237c74bbf77ee9034f1051e4bd55165173c9a6059.cat"

8 Jan 2008 21:42:56 12 686 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogsacff8ac975350288972529e342950e565999fa0139a22f310e81813cfb5d339.cat"

13 Feb 2008 9:46:04 26 186 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogsad6f09f2b2b39e5e7cfc19103cb31b78ead81597edba64691c6a502ae1f996d.cat"

13 Feb 2008 16:15:08 24 195 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogs\10338debac71ca966896e544f26291a99bf38cc4b87e69c1798037b49a292a3d.cat"

8 Jan 2008 21:42:58 12 686 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogs\11cbd0e2305a45a5fdf05f1ddc7e523a471ae72e07df8b0c045b84040bf92e2d.cat"

13 Feb 2008 9:40:34 43 345 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogs\1418952aacdf47d43eff052dd144e84b0acf1e45aa1af266830a59fcd6a881da.cat"

8 Jan 2008 21:46:44 17 696 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogs\144add7cd07655ed578cb47f1cc1af21a113f3d9e2042b41c53a5b11600f4b46.cat"

8 Jan 2008 21:42:46 12 686 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogs\1984a7f49183f86aa55f075f61d5f6ebb00a091b077f658fb6bae27991ac5d24.cat"

13 Feb 2008 9:45:26 23 834 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogs\19c7a4321d55036bd0f9aa87035a15ad62ec65e1d2d9c17978a81ef9ad0ea40f.cat"

13 Feb 2008 9:49:34 14 740 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogs\1a3194f88073e6c03595db376a21306107a54b38fed11cf525c81d285871cd2f.cat"

8 Jan 2008 21:42:22 12 686 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogs\1c857b704e6d5e56c55c6fbde72ef7bbdd4909fe29c95588873d960aaf76b430.cat"

13 Feb 2008 9:45:42 23 834 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogs\1d6ebd3202f0931663348dc7328a614a25f513295a47a6ad3a50c4d64d4bab0f.cat"

8 Jan 2008 21:41:52 12 686 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogs\2d8b1e0a5df542a19ebadfda9e27c4ea6066ce54990a389618462e13a3e2afa9.cat"

8 Jan 2008 21:43:06 12 686 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogs\300996419d1865eb73c20d8649840bb05bb7bbe4935b30b245da929dcf13d7cc.cat"

8 Jan 2008 21:42:36 12 686 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogs\3384088405d5976eb7e02419a571a94055a79c9b201471873b5246c334044951.cat"

8 Jan 2008 21:42:44 12 686 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogs\351af2f4eb2f3b59507f93388acb9cb051924b47f1c9d4f19d3bd7221aafb380.cat"

8 Jan 2008 21:42:36 12 686 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogs\367b43e8bbbc747777e0ba71efb41762bcd32b137dbea2e45dcb84adc3d6be1c.cat"

13 Feb 2008 9:45:28 14 442 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogs\37ae5936ba24fa473a5cbf11576ea349e1104dd54e48677cd2f844436c5633c1.cat"

8 Jan 2008 21:42:04 12 686 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogs\3953d9c7995ca0d13f7a641ae66cc5a2ba47ab091a2eb60609a0b05b5503bb94.cat"

8 Jan 2008 21:42:06 12 686 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogs\39c2349e579e42318dc0f5e8fd60ccdbf98eaf65c83b7ebc0f7b3869836ac704.cat"

8 Jan 2008 21:43:00 12 686 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogs\3c67e07b4e3a41b17985cfd51666e0aefea9f2eb2e578acebaf37d8d80ff0aba.cat"

13 Feb 2008 9:45:52 23 834 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogs\3c6df958a8804ac9c1ad4af40edf97584f03fd8c1e911630f2ccbd82efea2704.cat"

8 Jan 2008 21:41:54 12 686 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogs\40af5b6fd99cc86affeab60212d67f0ae4ab6f3a339791e69a675aea4aa46827.cat"

13 Feb 2008 9:45:58 23 834 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogs\417ad390502bf43875823bf5f549ab2031ac7531b518a2c50999f9e6b7735ce7.cat"

13 Feb 2008 9:45:06 14 442 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogs\42820e7ec5f40412f525313282e3275550b72cda5621575a2fa437ad0849bbde.cat"

13 Feb 2008 9:45:46 23 834 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogs\4548a2d79a4c9b0b9c97427ef50d1dec446548527929bf413532f9b5b0f70b39.cat"

13 Feb 2008 9:46:52 14 442 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogs\45693e0f2c4ab93267df6ea67e58f33aaee6d12f796be1d26e196d7ba2f419fd.cat"

13 Feb 2008 9:46:56 14 442 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogs\4600288784bed7de0849a49ca0c3e2569b02a27c1e54f448a61f3ea736f3c442.cat"

8 Jan 2008 21:41:58 12 686 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogs\4ef989b28f3aa50dd644279abb5655dac4084dbb97a9efcd7efaae05b2d6ae94.cat"

13 Feb 2008 9:46:38 23 834 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogs\5658d911f1157c47dc0eec0603e9cff03918bdbcde0f5d6cee0a501a1c7d60d2.cat"

8 Jan 2008 21:42:56 12 686 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogs\5940440434f78a4d16e3ca4636f054f857d3d0437d45bf9bf9f4d4abaf8e5a6e.cat"

13 Feb 2008 9:45:34 26 186 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogs\5a7b34dcbe7ba738719fa5c490ed3c0f863becc4844a8be011b0732be3678c34.cat"

8 Jan 2008 21:43:10 12 686 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogs\5aae70a0a72e166afac76fbca7b9c0c847d795d63e2d364239f2539b67eddc28.cat"

8 Jan 2008 21:43:08 12 686 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogs\5e00b4faf8635dc23f7c55f90522c3648e3228f5a54296f50595f2cbf5cf9051.cat"

8 Jan 2008 21:42:42 12 686 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogs\613ea7012bd314a939276e206897bb5165702433be0f1cd9dd2ad73a1f453776.cat"

13 Feb 2008 9:46:10 26 186 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogs\64b20eb1d2e76ffad87d8824e80145679bfc0ef3a93bfcc5c70a688fad06aef0.cat"

8 Jan 2008 21:41:50 12 686 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogs\68b2ac37c55ce66b649b6aa30ac1eb7e73b617aa16211b86b9a36e10873c10f1.cat"

13 Feb 2008 9:40:30 37 850 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogs\6d88c5f3d266b8fa19190a8adae6f1729d1b8d51b9e698e9d358c4551bbce86e.cat"

8 Jan 2008 21:42:00 12 686 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogs\6dd599539d84df47d9f71668748bf1289f491aac04e3a8f0867ebebe7e4b59f9.cat"

13 Feb 2008 9:47:14 23 834 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogs\6eb7ed514cde77a2b0b27813ebb2e1db09baa5c81e84869d5a16681d77cfe733.cat"

13 Feb 2008 9:45:00 23 834 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogs\6ef00608b280e84f38da471beccf79ecd2613cbcc5b10d869ef11b83445afcfe.cat"

8 Jan 2008 21:46:52 12 686 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogs\721b79404ce8eb73db117e5cbed562cb30a2d670af42bb601de55e6c5de56807.cat"

13 Feb 2008 9:45:22 26 186 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogs\7329a042cd17487bca411bd79b935eff81009162f092c3775e1c4a995eb24837.cat"

13 Feb 2008 9:46:44 23 834 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogs\74c0aef9ec661126070eb1e01c25a94f7477f36dd92f4fde5f53fa4fbf8087c6.cat"

8 Jan 2008 21:42:54 12 686 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogs\75e6545572a59945e6e1ef4a7a36cd28044e895dba4faa12e12eb2bba222e7f9.cat"

8 Jan 2008 21:43:12 12 686 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogs\7815e7844d7804eb9faa164ccc732c70c16581b6e7eee07244346e642ffad717.cat"

13 Feb 2008 9:42:58 12 686 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogs\78ecd2524726f1a0c1e523bc98da9f8a18869029da0d1358c503666105e376ca.cat"

8 Jan 2008 21:41:56 12 686 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogs\7b5485145b100fda4845814d35848056bc5cbca8a87e053d51b9a85942c2898b.cat"

13 Feb 2008 9:47:00 23 834 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogs\7c34856c5ef792d12929068d0871b07a0451fbe6d33b6dbca3d9e90b71c37db9.cat"

8 Jan 2008 21:42:52 12 686 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogs\80079e558e9c5c2df6beebf8cbfe1a673cf68c244a89448e5b2ee97bff5f889c.cat"

8 Jan 2008 21:42:38 12 686 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogs\817c9cdb762490508f218de00559d18d593d4db749c4b204f63ea7d74d19d98f.cat"

13 Feb 2008 9:50:00 12 686 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogs\8272c03d107e462deb7a0bed70335833781b7e27bc6bbd24470701f9e4facde2.cat"

13 Feb 2008 9:50:04 33 241 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogs\8370ceeeb1349c4051a13b0a8753199ed1063b831be02bc998a7b5f966a35489.cat"

8 Jan 2008 21:42:46 12 686 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogs\8506f3d87017f34c73587fbb3c38a135d86b7ff2bfc450bf91cadaf0801890bb.cat"

8 Jan 2008 21:42:20 12 686 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogs\85f457dc210d42bb68adb5c6c001b2f8649ea6a79682c1e54094ceca3580dc79.cat"

8 Jan 2008 21:43:06 12 686 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogs\8b3d0f5cd4ad08c48744347c14f80e888eed9c33073de52c5248de04b819c29d.cat"

13 Feb 2008 9:44:54 72 898 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogs\8c45ae5136ba70d66ebd5d754502ba5aad0011368f20c209d5c4b7a661be76f6.cat"

8 Jan 2008 21:42:50 12 686 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogs\8cdbe4a75ab6185fd21e30f1b923ba86b7dee28bcee8fd806e3aa36a092eec13.cat"

8 Jan 2008 21:42:24 12 686 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogs\8dcfa0c2e9f2e839e7c1b5127b4bdfc43de62926eb39b96519483a21f020c0f8.cat"

8 Jan 2008 21:42:48 12 686 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogs\8e2eb02d8317eabf1e96fa1856a506e25c5a1832c74ea60d88c4d8ab7341fed1.cat"

15 Feb 2008 22:15:18 52 993 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogs\8e55939bd6c074103de36cb213bfa07d8cfbf7928d83a060d68096ac44489951.cat"

8 Jan 2008 21:42:32 12 686 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogs\8ef0c325ac8c02b30edbb381fe80ffc093129ea741fa00dbfab3d924987d6cee.cat"

8 Jan 2008 21:42:10 12 686 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogs\910045c6160d4bee2f26ee095aa1ae10afd2b1f4747aa549c46c26f8e8a2c969.cat"

8 Jan 2008 21:42:42 12 686 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogs\92eab4f6c42f0bf2517cdde2f4647f7f8369229657a89a550133b5770ceaddff.cat"

8 Jan 2008 21:42:10 12 686 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogs\95f2c4afec564a9752027e2a017ebba80401443dd50f7a1420f565f08b1ed230.cat"

8 Jan 2008 21:42:12 12 686 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogs\96bb3c22e3b1154ba1ed5367dcf3abb19a707c22512a079f025b8fee942a0bb6.cat"

8 Jan 2008 21:42:52 12 686 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogs\9aefa8245e3f7399e83c9a9f2acbf6e8a6d1e344630a9be5967315dbffd8fde9.cat"

13 Feb 2008 9:46:28 26 186 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogs\9af3bcd7926ed3769be7ca1c9c967f346042206de363e8cec87759471fc2e059.cat"

8 Jan 2008 21:43:02 12 686 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogs\9cb57b0f50a2921778c8005927780fce35d405080fc47fbd45351aa076d19fbf.cat"

13 Feb 2008 9:40:40 135 621 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogs\9d67ac47c38b8b86cf4684bbbeefd4c02a2becb4bf536c9d5567eab3c4e45ee0.cat"

8 Jan 2008 21:42:16 12 686 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogs\a06dab1ed251fcaa488d2ae5378ccbf715c7d54e8739928e1faa978762db418d.cat"

13 Feb 2008 9:45:10 23 834 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogs\a22903d5ce47e64f53d64ca264f0fe9bdc3d309bc27878173df6509a55d87729.cat"

13 Feb 2008 9:41:30 19 793 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogs\a3ddc45e866caf08b16911853771af9f2be815846bc1188b56bfe7d8800a6f46.cat"

13 Feb 2008 9:42:06 17 696 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogs\a67bee86f4ddd7b5d823b4e3bdc802cc51e9ac59d1a9702c462926470bd9affe.cat"

13 Feb 2008 9:44:56 13 282 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogs\aa7aebb6803806c5595bd9dfe773adbcb09a7478108e82c6364cce00c671fa85.cat"

13 Feb 2008 9:44:54 13 282 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogs\aa98d2ed5f12ce319929af0c609bdd90da0afadb196555adeaf3b5ccd90e7a16.cat"

13 Feb 2008 9:46:22 23 834 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogs\af48385c27977533539131f64eebfac116ddf3837fd1af1799c0bb1c77416716.cat"

13 Feb 2008 9:46:46 14 442 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogs\b049af84ba1425fc9b9ef81afa8f496db0b39af2cd3784fe4d9175eb872a3bd2.cat"

8 Jan 2008 21:42:38 12 686 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogs\b3aca30d963c10c2bb5dab4dd8ce33b0a980147a14ac757fd9dcf02db9857518.cat"

8 Jan 2008 21:42:14 12 686 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogs\b3e5aa2f635d9e881172cc83d71537213cb8bf133f86c17a477de1fba40374c4.cat"

8 Jan 2008 21:42:40 12 686 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogs\b679126cd5c167043f864d481e5da1ac3574d756671314837e554c36336692e2.cat"

13 Feb 2008 9:45:04 20 322 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogs\b6f4dc620eb230c19e41e48651d27e52ce429a0cb349a5f5cad42c8918e2f783.cat"

13 Feb 2008 9:46:50 23 834 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogs\b7e9df7d9dc37f7ce4badbb1a6f553e03dac91ba167cd6e71ddbbb4214e25ec1.cat"

8 Jan 2008 21:42:34 12 686 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogs\b864204a90b8e726b560f03259882ceb8a56e83abdc551be280c7236e6f370ea.cat"

13 Feb 2008 9:41:42 16 182 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogs\b9512f562dea4141303c7b5a6839b26be7af70cee01f22eccf3b3bc96075e5a9.cat"

13 Feb 2008 9:44:40 23 834 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogs\bb9dda7c7260df71c58f5fec039df5ff56ca2f8ba4e8528bdcd933fd6908c8f7.cat"

8 Jan 2008 21:43:04 12 686 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogs\bc52ca9a62e536369c8b99416c862c8d7364b43a560804fda51ddccb58ffa065.cat"

8 Jan 2008 21:42:26 12 686 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogs\be394629624bbd3c34566c9d94f171344b0095480e5a817a90dea91f840924d1.cat"

8 Jan 2008 21:45:48 14 458 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogs\be4dc3a2321d774ec966b8e917ee8a4a95088fce80b9c9bc7e017de5dce37905.cat"

13 Feb 2008 9:47:20 23 834 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogs\be62bbebe6895b3b4a10caa29a66b4ac1f2ff18b34578a0735de6107bfe57bef.cat"

13 Feb 2008 9:46:54 14 442 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogs\beeec77608220868bda528bf899948046b3b922ffded14465988afcd1c3db193.cat"

8 Jan 2008 21:46:06 24 378 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogs\bf34311b425c99bd6e567b7c5a8324409809ceca64a6a1d9bb68ffb696267248.cat"

8 Jan 2008 21:43:02 12 686 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogs\c121a18e78a4c289e6d2be683c2452129410233f69052f380890e97cab99b9b7.cat"

8 Jan 2008 21:42:28 14 426 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogs\c7a5d9c540d7a84126aac513600e259759dd2ed270769e451a6d02a5f5171a5b.cat"

13 Feb 2008 9:45:16 23 834 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogs\cd1c81d8d2b9a09313dec1f96bad03f3c0446b80bc3cefe68b80b9ff92b4a6c1.cat"

8 Jan 2008 21:42:00 12 686 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogs\cf838c356a35a62024c05031c4b884b6c4f81558075faaa3994c174ac718d2aa.cat"

8 Jan 2008 21:45:46 13 282 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogs\d08d9261283f64a266af5aa78b2c937a23a54e10a73971f51e8c40b3bb842903.cat"

13 Feb 2008 9:45:36 14 442 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogs\d137bdccc0a688379a7fadf76fd5f8945454e1b2ec7cd5efe20b5f2cc2538d65.cat"

13 Feb 2008 9:41:48 21 450 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogs\d2826c9bef8a60d97fbc60ec225f6a331abcc9015baa15c33dbc463d7b932585.cat"

8 Jan 2008 21:42:02 12 686 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogs\d83bf9393b717eb6cd3a1a7074ae589b2e1ecc2ead7e968d069da6cbccd7e445.cat"

8 Jan 2008 21:45:46 12 090 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogs\db322104f6c64f6a821eaf7110abbbb5743736121ec99f17f0de297433a31e57.cat"

13 Feb 2008 9:47:08 23 834 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogs\dc9f831dbef1aa69e0d852ff6968383bc9f93a79a37f78f5b51d7180fe80a255.cat"

8 Jan 2008 21:42:06 12 686 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogs\de06da97db1fca814efe89cf11131aa77c1215ebf445883508f7c591da623f1d.cat"

8 Jan 2008 21:41:56 12 686 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogs\df03a06b7c49d9f7ed9b89075e97557f0bdd5c437dc61b3fe34191c8f8239f0f.cat"

13 Feb 2008 9:46:18 14 442 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogs\e322773900b5ffb47a594c2d040319ad91ed21f9a2e99155d5a3e8f0288d525f.cat"

8 Jan 2008 21:42:30 12 686 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogs\e4176b34d6329ce80607a83a440c6a34a039618391005eb4034679acd5a47dc8.cat"

8 Jan 2008 21:43:00 12 686 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogs\e450a2ed644bb796246b458bf80a8c579b66969df64cee4dd399fc056dc2ccdc.cat"

8 Jan 2008 21:43:14 12 686 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogs\e94c2bf11176ac52a340c0c85868ff9465525579eed76924a85ea4983341f955.cat"

8 Jan 2008 21:42:48 12 686 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogs\ebbf0773656932a0b8af031e151c9e0936c031058254b3681438d19b248261bc.cat"

13 Feb 2008 9:46:16 14 442 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogs\ec2e1f4cf320b916e9c2f8fd0a93e216815f9a8f1160d9f2e2ff48f7d1a51bd1.cat"

13 Feb 2008 9:47:10 14 442 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogs\f235f9917f5f5e390695388f3fe6eaefd57ff66be6d15f9dbded5420abffada5.cat"

13 Feb 2008 9:46:14 23 834 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogs\f2703bd4476843033e9c5e86d1a16bc0490a60ac6d8c4cd775cea1a2f7658a02.cat"

8 Jan 2008 21:43:10 12 686 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogs\f83703e87cce8524c7a219c5d20ec1ec502ff4a4bf2133ea8659cc5efb57723f.cat"

13 Feb 2008 9:45:54 14 442 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogs\ff85065990d8f9f0c6e7c21f66cf710d21290f0d872754c1c805fae5ab687be7.cat"

13 Feb 2008 9:47:02 14 442 A.... "C:\Windows\winsxs\Catalogs\ffd3b8c1b322e41065c4049efd21125369dad80be8d6c03e707f02f1f5bd8f8a.cat"

9 Jan 2008 21:27:16 780 A.... "C:\Windows\winsxs\FileMaps\$$_boot_pcat_it-it_d9b3d1222ab13661.cdf-ms"

9 Jan 2008 21:27:12 780 A.... "C:\Windows\winsxs\FileMaps\$$_boot_pcat_fr-fr_da1fe64829be028f.cdf-ms"

9 Jan 2008 21:27:16 780 A.... "C:\Windows\winsxs\FileMaps\$$_boot_pcat_sv-se_d84b8da62ddbdc6c.cdf-ms"

9 Jan 2008 21:27:16 780 A.... "C:\Windows\winsxs\FileMaps\$$_boot_pcat_tr-tr_d82784d42e2cf1c3.cdf-ms"

9 Jan 2008 21:27:16 780 A.... "C:\Windows\winsxs\FileMaps\$$_boot_pcat_ru-ru_d86f925a2d8ad06f.cdf-ms"

9 Jan 2008 21:27:16 780 A.... "C:\Windows\winsxs\FileMaps\$$_boot_pcat_el-gr_da43f0fe296cebfd.cdf-ms"

9 Jan 2008 21:27:16 780 A.... "C:\Windows\winsxs\FileMaps\$$_boot_pcat_es-es_da43ed1c296cf1c1.cdf-ms"

9 Jan 2008 21:27:16 780 A.... "C:\Windows\winsxs\FileMaps\$$_boot_pcat_fi-fi_da1fe77a29be0007.cdf-ms"

9 Jan 2008 21:27:14 780 A.... "C:\Windows\winsxs\FileMaps\$$_boot_pcat_de-de_da67f5ee291bdcbb.cdf-ms"

16 Feb 2008 8:43:04 676 A.... "C:\Windows\winsxs\FileMaps\$$_ehome_mcx_x02_7afb1a3b86c42e5e.cdf-ms"

9 Jan 2008 21:27:16 780 A.... "C:\Windows\winsxs\FileMaps\$$_boot_pcat_pt-pt_d8b7a0682ce8adfb.cdf-ms"

9 Jan 2008 21:27:16 780 A.... "C:\Windows\winsxs\FileMaps\$$_boot_pcat_pl-pl_d8b7a1782ce8abbb.cdf-ms"

9 Jan 2008 21:27:16 780 A.... "C:\Windows\winsxs\FileMaps\$$_boot_pcat_zh-cn_d74f2fe2301398dc.cdf-ms"

9 Jan 2008 21:27:16 780 A.... "C:\Windows\winsxs\FileMaps\$$_boot_pcat_ko-kr_d96bc3742b535818.cdf-ms"

9 Jan 2008 21:27:16 780 A.... "C:\Windows\winsxs\FileMaps\$$_boot_pcat_zh-tw_d74f4ee430136b4c.cdf-ms"

9 Jan 2008 21:27:16 780 A.... "C:\Windows\winsxs\FileMaps\$$_boot_pcat_ja-jp_d98fca962b0246de.cdf-ms"

16 Feb 2008 8:43:04 672 A.... "C:\Windows\winsxs\FileMaps\$$_ehome_mcx_022df17cf4546600.cdf-ms"

9 Jan 2008 21:27:16 780 A.... "C:\Windows\winsxs\FileMaps\$$_boot_pcat_hu-hu_d9d7d7f62a602593.cdf-ms"

9 Jan 2008 21:27:16 780 A.... "C:\Windows\winsxs\FileMaps\$$_boot_pcat_zh-hk_d74f39cc301389ac.cdf-ms"

9 Jan 2008 21:27:16 780 A.... "C:\Windows\winsxs\FileMaps\$$_boot_pcat_nl-nl_d8ffaf642c46898f.cdf-ms"

9 Jan 2008 21:27:16 780 A.... "C:\Windows\winsxs\FileMaps\$$_boot_pcat_pt-br_d8b7861c2ce8d537.cdf-ms"

9 Jan 2008 21:27:16 780 A.... "C:\Windows\winsxs\FileMaps\$$_boot_pcat_cs-cz_da8bfa0c28cad1cc.cdf-ms"

9 Jan 2008 21:27:16 780 A.... "C:\Windows\winsxs\FileMaps\$$_boot_pcat_da-dk_da67f50e291bdec5.cdf-ms"

15 Feb 2008 9:57:38 692 A.... "C:\Windows\winsxs\FileMaps\$$_servicing_version_6.0.6001.18000_ace7738cfc7e50ca.cdf-ms"

9 Jan 2008 21:27:16 780 A.... "C:\Windows\winsxs\FileMaps\$$_boot_pcat_en-us_da440b72296cc45e.cdf-ms"

14 Feb 2008 7:21:00 14 880 A.... "C:\Windows\winsxs\FileMaps\$$_system32_drivers_nb-no_5cd3427e451224c1.cdf-ms"

15 Feb 2008 9:57:38 1 344 A.... "C:\Windows\winsxs\FileMaps\$$_servicing_fc2045b9046cc796.cdf-ms"

16 Feb 2008 8:43:04 18 476 A.... "C:\Windows\winsxs\FileMaps\$$_ehome_40103e2da1d121de.cdf-ms"

9 Jan 2008 21:27:12 956 A.... "C:\Windows\winsxs\FileMaps\$$_boot_pcat_0f8924c0debe64e4.cdf-ms"

16 Feb 2008 8:43:04 389 956 A.... "C:\Windows\winsxs\FileMaps\$$_system32_21f9a9c4a2f8b514.cdf-ms"

16 Feb 2008 8:43:04 856 A.... "C:\Windows\winsxs\FileMaps\_0000000000000000.cdf-ms"

14 Feb 2008 7:21:00 55 548 A.... "C:\Windows\winsxs\FileMaps\$$_system32_driverstore_nb-no_07ced970c06d5c63.cdf-ms"

9 Jan 2008 21:28:18 1 236 A.... "C:\Windows\winsxs\FileMaps\program_files_windows_sidebar_8d6dbc4becba56da.cdf-ms"

14 Feb 2008 7:21:00 1 040 A.... "C:\Windows\winsxs\FileMaps\$$_servicing_nb-no_614f41ea6f91efa6.cdf-ms"

14 Feb 2008 7:21:00 205 588 A.... "C:\Windows\winsxs\FileMaps\$$_system32_nb-no_53b700d66b352886.cdf-ms"

9 Jan 2008 21:27:16 1 076 A.... "C:\Windows\winsxs\FileMaps\$$_boot_pcat_nb-no_d8ffaee42c468adc.cdf-ms"

14 Feb 2008 7:16:14 3 080 A.... "C:\Windows\winsxs\FileMaps\$$_apppatch_1143992cbbbebcab.cdf-ms"

14 Feb 2008 7:15:18 680 A.... "C:\Windows\winsxs\FileMaps\program_files_ffd0cbfc813cc4f1.cdf-ms"

14 Feb 2008 7:15:18 2 280 A.... "C:\Windows\winsxs\FileMaps\program_files_internet_explorer_a421d1bfaf856e2b.cdf-ms"

9 Jan 2008 21:30:44 2 492 A.... "C:\Windows\winsxs\FileMaps\program_files_windows_mail_e07902f329fe05e9.cdf-ms"

9 Jan 2008 21:28:18 1 048 A.... "C:\Windows\winsxs\FileMaps\program_files_windows_sidebar_nb-no_468f8fd3f3ee20c0.cdf-ms"

16 Feb 2008 8:43:04 3 564 A.... "C:\Windows\winsxs\FileMaps\$$.cdf-ms"

14 Feb 2008 7:21:48 23 592 A.... "C:\Windows\winsxs\FileMaps\$$_system32_drivers_dc1b782427b5ee1b.cdf-ms"

14 Feb 2008 7:21:00 6 108 A.... "C:\Windows\winsxs\FileMaps\$$_system32_migration_927a21df1acd7c18.cdf-ms"

9 Jan 2008 21:28:18 700 A.... "C:\Windows\winsxs\FileMaps\program_files_windows_sidebar_shared_gadgets_5e8909726fa64128.cdf-ms"

10 Jan 2008 6:10:38 3 128 ..... "C:\Windows\winsxs\Manifests\msil_microsoft.mediacenter.ui_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16625_none_312b694a5a1995c3.m

nifest"

10 Jan 2008 6:05:24 7 660 ..... "C:\Windows\winsxs\Manifests\msil_ehshell_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20750_none_8a03a2785dbb96fd.manifest"

10 Jan 2008 6:05:14 3 926 ..... "C:\Windows\winsxs\Manifests\msil_microsoft.mediacenter_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20750_none_23eaedd2e86c76c3.mani

est"

10 Jan 2008 6:06:24 3 128 ..... "C:\Windows\winsxs\Manifests\msil_microsoft.mediacenter.ui_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20750_none_318f94df73540aad.m

nifest"

10 Jan 2008 6:09:38 7 688 ..... "C:\Windows\winsxs\Manifests\msil_ehshell_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16625_none_899f76e344812213.manifest"

10 Jan 2008 6:11:04 3 023 ..... "C:\Windows\winsxs\Manifests\msil_ehepg_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16625_none_d9ac5ba2d1cd93c1.manifest"

10 Jan 2008 6:11:42 3 137 ..... "C:\Windows\winsxs\Manifests\msil_microsoft.mediacenter.shell_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16625_none_4e9d1a9a98c598a

.manifest"

10 Jan 2008 6:06:52 3 023 ..... "C:\Windows\winsxs\Manifests\msil_ehepg_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20750_none_da108737eb0808ab.manifest"

10 Jan 2008 6:07:38 3 137 ..... "C:\Windows\winsxs\Manifests\msil_microsoft.mediacenter.shell_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20750_none_4f01462fb2000d9

.manifest"

10 Jan 2008 6:08:02 11 836 ..... "C:\Windows\winsxs\Manifests\msil_ehexthost_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16625_none_bcf1d858c1bcf70c.manifest"

10 Jan 2008 6:03:56 11 836 ..... "C:\Windows\winsxs\Manifests\msil_ehexthost_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20750_none_bd5603eddaf76bf6.manifest"

10 Jan 2008 6:08:20 3 023 ..... "C:\Windows\winsxs\Manifests\msil_ehiextens_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16625_none_fbd4df3d09c25501.manifest"

10 Jan 2008 6:04:12 3 023 ..... "C:\Windows\winsxs\Manifests\msil_ehiextens_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20750_none_fc390ad222fcc9eb.manifest"

10 Jan 2008 6:09:26 3 926 ..... "C:\Windows\winsxs\Manifests\msil_microsoft.mediacenter_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16625_none_2386c23dcf3201d9.mani

est"

13 Feb 2008 9:45:10 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_eb4ae9c87b1ad98dd78232703b1286b6_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_35edac12437

78fd.manifest"

13 Feb 2008 9:46:42 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_pt-pt_62e65870024822b4.manifest"

13 Feb 2008 9:47:04 6 228 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_tr-tr_5e1ff0dce90d8663.manifest"

13 Feb 2008 9:44:46 19 532 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-setupapi_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_337c4939e249a25d.manifest"

13 Feb 2008 9:41:46 725 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_54783c36a08b7ddc46fe3206bb88b0e6_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16633_none_c5fc73fbc9a

3ddb.manifest"

13 Feb 2008 9:45:08 6 228 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_cs-cz_8ca05910cb292212.manifest"

13 Feb 2008 9:45:30 2 093 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_es-es_ec5f1016c309b7eb.manifest"

13 Feb 2008 9:46:16 5 214 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_ko-kr_ff05ba691ee64e3c.manifest"

13 Feb 2008 9:46:50 5 214 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_ru-ru_7650d8c6d96ef857.manifest"

8 Jan 2008 21:42:40 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_es-es_602dada796510ed4.manifest"

13 Feb 2008 16:15:10 45 290 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_095f6148c74a7a64.manifest"

13 Feb 2008 9:47:08 5 214 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_tr-tr_baf4e1eda6198fb9.manifest"

8 Jan 2008 21:42:54 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_lv-lv_d73510343786f032.manifest"

8 Jan 2008 21:43:00 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_ro-ro_a7941b5101ddac65.manifest"

8 Jan 2008 21:46:06 15 275 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-ntfs_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20709_none_a51d8a7c38da8c7b.manifest"

8 Jan 2008 21:46:52 704 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_81ff4cce838295fdc2c6e0709ba7424d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16618_none_7c532a1d75f

f021.manifest"

13 Feb 2008 9:45:36 3 034 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_et-ee_620eb9ba7e6058de.manifest"

13 Feb 2008 9:44:50 3 636 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-i..rd-japanese_106_key_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_db8e59fc2fa737ae.manifest"

13 Feb 2008 9:46:10 650 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_3813705a22550aab3e2721edbdc81963_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_4c1a85b7425

21ce.manifest"

8 Jan 2008 21:42:12 3 131 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_pl-pl_1d5fd639b01b75c3.manifest"

13 Feb 2008 9:47:02 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_77cbf3e1db15258a030dae5d7d72cd6f_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_8f182144470

e1ba.manifest"

13 Feb 2008 9:47:04 2 093 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_tr-tr_7a58d40de092594f.manifest"

13 Feb 2008 9:45:32 3 034 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_es-es_68b319bf9394f139.manifest"

8 Jan 2008 21:42:02 3 131 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_hu-hu_080add841949e32b.manifest"

8 Jan 2008 21:43:00 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_pt-pt_62e056b4024d8aaa.manifest"

15 Feb 2008 22:15:18 3 055 ..... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_539c5dcbf0452dd1500116b526c182b3_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20750_none_6bd12bfcfae

c980.manifest"

13 Feb 2008 9:45:48 2 093 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_he-il_d3362db79c4acf3b.manifest"

13 Feb 2008 9:46:28 3 726 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_nl-nl_2dc76f586fdd2598.manifest"

13 Feb 2008 9:46:50 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_ru-ru_a9ed95c9006425ca.manifest"

8 Jan 2008 21:41:52 3 131 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_fr-fr_c09a5d3c34ea140f.manifest"

13 Feb 2008 9:40:26 195 203 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_15f65cd02bd52a76.manifest"

13 Feb 2008 9:45:30 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_en-us_6068527f9624b539.manifest"

13 Feb 2008 9:40:22 10 829 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-ieinstal_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_e6be9d129473b09f.manifest"

13 Feb 2008 9:45:10 3 034 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_cs-cz_252d45ea93392e4c.manifest"

8 Jan 2008 21:41:54 3 131 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_fr-fr_c0215ed71bc0bdb0.manifest"

8 Jan 2008 21:42:56 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_pl-pl_60239b091d7ddd49.manifest"

13 Feb 2008 9:50:00 700 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_a97f3195b911ced38c4750b1113f70b7_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20757_none_52fb08039f4

daee.manifest"

13 Feb 2008 9:45:56 649 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_8488f8385e8139c9397d137e395bc61d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_1e7f0af1f0e

41e7.manifest"

13 Feb 2008 9:45:04 650 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_a372dfee501bc565c9506d60dd275ba6_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_ec008ba78d1

2187.manifest"

13 Feb 2008 9:45:52 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_he-il_470acd046f8cbe2e.manifest"

8 Jan 2008 21:42:18 3 131 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_ru-ru_6738a20d92f607af.manifest"

13 Feb 2008 9:47:00 650 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_bdddb21009ff67bc814a07297e6eea73_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_f7c063b3737

6542.manifest"

8 Jan 2008 21:42:40 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_et-ee_5a66779cb38041c2.manifest"

13 Feb 2008 9:40:26 195 203 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-ie-htmlactivexcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_1592313b129ab58c.manifest"

13 Feb 2008 9:44:56 3 726 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_fr-fr_173e50dcd9ce3198.manifest"

13 Feb 2008 9:46:18 3 034 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_lv-lv_df5650b71b905dad.manifest"

13 Feb 2008 9:47:00 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_sv-se_45e8803df78d3025.manifest"

8 Jan 2008 21:41:58 3 131 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_el-gr_1dbce1f3422868d1.manifest"

13 Feb 2008 9:47:18 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_zh-tw_c3eafa437ab76bbb.manifest"

13 Feb 2008 9:47:06 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_tr-tr_ee919eefcd0ebd2c.manifest"

13 Feb 2008 9:45:16 649 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_8dcc8f50058b327ab1daa93268feacb8_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_b94f9b3882d

4784.manifest"

13 Feb 2008 9:47:12 3 034 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_zh-cn_c86e27497a8fd9a6.manifest"

13 Feb 2008 9:45:58 704 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_baa9e14d372fa449bee22e15716ac6eb_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_8ee0ce1a902

74b8.manifest"

13 Feb 2008 9:46:40 2 093 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_pt-pt_eead8d8e15cbbed7.manifest"

13 Feb 2008 9:46:24 5 214 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_nb-no_e7983b9df70b79f8.manifest"

13 Feb 2008 9:46:24 2 093 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_nl-nl_a53b78fc32b04d63.manifest"

8 Jan 2008 21:42:42 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_fi-fi_ffc1b0b9a494575d.manifest"

13 Feb 2008 9:45:28 3 034 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_en-us_688391467a338aaa.manifest"

13 Feb 2008 9:40:16 11 056 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-ieuser_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_0b66d22ed6ee7051.manifest"

13 Feb 2008 9:47:06 3 034 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_tr-tr_f711094bca580787.manifest"

13 Feb 2008 9:46:08 3 034 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_ja-jp_97b8051250b3fef4.manifest"

13 Feb 2008 9:45:52 3 034 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_hr-hr_51a6ea406b89754f.manifest"

13 Feb 2008 9:40:36 9 408 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-i..ablenetworkgraphics_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20748_none_ec468fee2f79bd44.manifest"

15 Feb 2008 22:15:22 676 ..... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_2af4dbc2e146a2462065da9979746ee9_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20750_none_ce17fdec08d

b51a.manifest"

13 Feb 2008 9:45:22 2 093 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_el-gr_ec390accc31a230f.manifest"

13 Feb 2008 9:41:40 700 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_baf7da5e570c9a7c707760288da3c160_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20762_none_374283c20f9

5555.manifest"

8 Jan 2008 21:42:36 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_el-gr_6080a6c2af8ad057.manifest"

8 Jan 2008 21:43:10 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_uk-ua_8ae47e3fdd6ea1cd.manifest"

13 Feb 2008 9:46:52 3 034 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_sk-sk_5123d93cd98ced65.manifest"

13 Feb 2008 9:46:38 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_pt-br_6268b4991c1327c2.manifest"

8 Jan 2008 21:42:06 733 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_fd1c4f707e78e4cd53f6e196fb25d273_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_none_16e70e0a194

5240.manifest"

8 Jan 2008 21:45:48 41 586 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-sidebar_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20740_none_cd54ca3242bf9973.manifest"

13 Feb 2008 9:41:48 725 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_e15fd7a0c541643f38522ed29b16cef0_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16633_none_8276300c880

1396.manifest"

13 Feb 2008 9:46:42 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_pt-pt_634a84051b82979e.manifest"

13 Feb 2008 9:44:48 88 936 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-ole-automation_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_bb22ee81fe4b8646.manifest"

13 Feb 2008 9:40:34 56 602 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_006fe306bdded9ee.manifest"

13 Feb 2008 9:41:44 9 428 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c4_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20762_none_0a89b8390e6fa0ff.manifest"

13 Feb 2008 9:45:38 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_e96ff634bbb063165a5ca99c0e292396_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_65b832d25f3

ec24.manifest"

13 Feb 2008 9:46:58 6 228 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_sv-se_b4ae7b00e1170f88.manifest"

8 Jan 2008 21:42:30 5 675 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-b..re-bootmanager-pcat_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_none_c14674bbb6073e1e.manifest"

13 Feb 2008 9:46:36 649 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_99bcbf7bc3b73c879195234674cbeabc_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_55f025a0e8d

c8b9.manifest"

13 Feb 2008 9:40:24 3 494 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-ie-iebrokers_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_6a4e68c15966bec7.manifest"

13 Feb 2008 9:50:02 88 609 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-ole-automation_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20711_none_bb99b91117787749.manifest"

8 Jan 2008 21:42:48 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_hu-hu_4a55a3ee6d82f452.manifest"

8 Jan 2008 21:43:08 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_sv-se_457e52ecde582331.manifest"

13 Feb 2008 9:49:34 13 639 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-webdavredir-mrxdav_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20751_none_1319340ae1da587f.manifest"

10 Jan 2008 6:07:18 3 286 ..... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-e..-devices-xeikaimage_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20750_none_6f67cde11628646e.manifest"

8 Jan 2008 21:42:50 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_ja-jp_8f3298fa53701c8f.manifest"

13 Feb 2008 9:46:30 6 228 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_pl-pl_cf3ef04d204de82b.manifest"

13 Feb 2008 9:44:48 706 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_ccbb98294461632292b0a3be25dd1cbb_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_c91f43f787e

ed76.manifest"

13 Feb 2008 9:45:38 649 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_82a2188c5658d6cb21a8a4aa255453f3_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_6b0c81cf89d

9fe3.manifest"

13 Feb 2008 9:42:04 1 045 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_81876fb856e3802b497bd24470cc7c00_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20752_none_40df19ade8b

a4bf.manifest"

13 Feb 2008 9:46:42 704 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_f41af96862d0076dbfc538da125d5617_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_98c7a771170

e122.manifest"

13 Feb 2008 9:46:12 6 228 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_ko-kr_a1cc9dc3489fcffc.manifest"

13 Feb 2008 9:46:40 649 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_0c23f0e2efbdad9f49697dfe43e05085_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_fb9dd4994c9

8833.manifest"

13 Feb 2008 9:46:32 649 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_1475d95832168fad9be06229511a577b_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_ff319928660

0c1d.manifest"

13 Feb 2008 9:45:40 649 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_3831a2ab79b0906c92f3b55f6f133b34_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_77ef43e9e64

ae30.manifest"

13 Feb 2008 9:46:48 3 034 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_ru-ru_b1a4a8facb388651.manifest"

13 Feb 2008 9:46:00 5 214 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_hu-hu_16bee8a846885ee9.manifest"

8 Jan 2008 21:42:10 3 131 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_nl-nl_d7237bb7caf9080f.manifest"

13 Feb 2008 9:47:02 3 034 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_th-th_f2a9b522b3a64ded.manifest"

13 Feb 2008 9:46:36 649 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_6d97968d070e06a1ed370eaeb315d5c4_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_3127f2c2350

15dd.manifest"

13 Feb 2008 9:46:32 3 034 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_pl-pl_67cbdd26e85df465.manifest"

13 Feb 2008 9:46:14 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_eb615067edec65040e1290a050668668_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_482e4329ee5

b0f2.manifest"

13 Feb 2008 9:44:58 3 034 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_ar-sa_d448195bce6b75b4.manifest"

13 Feb 2008 9:47:18 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_zh-tw_c44f25d893f1e0a5.manifest"

8 Jan 2008 21:45:46 1 241 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-sidebar-killbits_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16615_none_8fce0abfd6131214.manifest"

13 Feb 2008 9:46:54 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_sl-si_47b69098dcddb5ed.manifest"

13 Feb 2008 9:46:26 3 034 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_nl-nl_21f3ae3a1c75fb9b.manifest"

13 Feb 2008 9:46:36 704 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_a361da4210356ada87bad497cf884e1f_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_d4f127d667a

ece1.manifest"

8 Jan 2008 21:43:12 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_zh-cn_bfe8bb317d4bf741.manifest"

13 Feb 2008 9:47:14 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_zh-cn_bfeebced7d468f4b.manifest"

13 Feb 2008 9:46:22 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_nb-no_1b992435373b1c55.manifest"

8 Jan 2008 21:42:14 3 131 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_pt-br_1fb3c0ddaea509a7.manifest"

13 Feb 2008 9:46:26 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_3865dc14fe5585094debbbf0e0b54b89_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_dbf0d3e92dc

925e.manifest"

13 Feb 2008 9:46:42 3 034 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_pt-pt_6b65c2cbff916d0f.manifest"

13 Feb 2008 9:45:36 3 034 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_et-ee_6272e54f979acdc8.manifest"

13 Feb 2008 9:49:34 706 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_02760b8fedc9a42727489a013194bbf6_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16626_none_5d6f1ac0bc9

8e27.manifest"

13 Feb 2008 9:46:04 3 726 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_it-it_01ca72b8ca3a8c00.manifest"

13 Feb 2008 9:46:00 2 093 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_it-it_78da50c773d33ee1.manifest"

13 Feb 2008 9:45:54 2 093 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_hu-hu_d687065d9a3b9d69.manifest"

13 Feb 2008 9:46:02 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_e9d8ac32a3fddf810a367872b6e68464_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_02e943a94cf

b494.manifest"

8 Jan 2008 21:42:00 733 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_d39b80a66487808805d0883f3e69898d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_none_f0f4edcc505

a2a9.manifest"

13 Feb 2008 9:45:14 3 034 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_da-dk_c2cb51a6a2b99f35.manifest"

13 Feb 2008 9:46:38 650 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_0303d2f8bfa499cc3c72e96452e60495_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_9a8caf3986b

ecfd.manifest"

13 Feb 2008 9:40:28 708 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_d409a596da3ba2c554fb35c9a1b77c38_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_69cb4cf35b9

c763.manifest"

8 Jan 2008 21:42:42 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_fi-fi_ff48b2548b6b00fe.manifest"

13 Feb 2008 9:46:08 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_ja-jp_8f389ab6536ab499.manifest"

8 Jan 2008 21:42:48 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_it-it_ed0d19ed60550ab4.manifest"

13 Feb 2008 9:46:04 5 214 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_it-it_b9765ea7395a754b.manifest"

13 Feb 2008 9:45:20 3 726 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_de-de_cc2ed396113192b6.manifest"

13 Feb 2008 9:47:00 650 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_b861c89d3dc40cd5163ecf3bf30b5c93_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_f417723fe5a

b118.manifest"

8 Jan 2008 21:41:52 3 131 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_en-us_1d9e8bf428c7b5a9.manifest"

8 Jan 2008 21:43:10 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_tr-tr_ef049b98e63d7b81.manifest"

13 Feb 2008 9:46:12 6 228 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_ko-kr_a230c95861da44e6.manifest"

13 Feb 2008 9:47:04 649 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_fdc0d95dc22aaaaadca327466c28c9d7_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_e6ac53603bd

5112.manifest"

13 Feb 2008 9:46:20 649 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_e1514c69f042c7720aec28de962b8423_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_03dfe750227

0a62.manifest"

8 Jan 2008 21:46:52 2 595 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-oespamfilter-dat_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16618_none_f09f0de26e54a8df.manifest"

13 Feb 2008 9:46:28 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_nl-nl_197443de1f2cb140.manifest"

13 Feb 2008 9:41:46 9 731 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c3_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16633_none_0a208b31f539ad62.manifest"

13 Feb 2008 9:44:56 3 726 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_en-us_74bb7df9e6d52991.manifest"

8 Jan 2008 21:43:10 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_tr-tr_ee8b9d33cd142522.manifest"

13 Feb 2008 9:45:48 5 214 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_fr-fr_cf4e686062288fcd.manifest"

13 Feb 2008 9:40:20 812 318 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-i..nternetcontrolpanel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_8d5c6a0454a9e395.manifest"

13 Feb 2008 9:47:16 6 228 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_zh-tw_33794c3096b634f2.manifest"

13 Feb 2008 9:46:44 5 214 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_pt-pt_2fadc702f48d6a2b.manifest"

13 Feb 2008 9:46:30 5 214 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_nl-nl_e5d786dbf83783cd.manifest"

13 Feb 2008 9:50:00 4 863 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-native-80211_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16632_none_4d03fb3a91e27bd0.manifest"

13 Feb 2008 9:46:08 3 034 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_ja-jp_9753d97d37798a0a.manifest"

13 Feb 2008 9:45:56 649 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_c7a2f8be6e394161c0dd085c13bb0ed2_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_d5de4510d1b

4b00.manifest"

8 Jan 2008 21:43:04 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_sk-sk_489e6d24dc490b00.manifest"

8 Jan 2008 21:45:44 4 453 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-sidebar.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20740_nb-no_ef7fc0160e00c2ea.manifest"

8 Jan 2008 21:42:28 13 209 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-servicingstack-msg_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_none_3d352a90470778f9.manifest"

13 Feb 2008 9:47:04 2 093 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_tr-tr_7abcffa2f9ccce39.manifest"

13 Feb 2008 9:45:08 3 034 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_cs-cz_2591717fac73a336.manifest"

13 Feb 2008 9:45:20 721 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_76d994f15eed584f5c207858b4b413af_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_bcf5518d3ad

d806.manifest"

13 Feb 2008 9:45:58 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_hu-hu_4a5ba5aa6d7d8c5c.manifest"

10 Jan 2008 6:10:10 23 686 ..... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-ehome-devices-mcrmgr_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16625_none_32330b5ddcdf57cf.manifest"

13 Feb 2008 9:44:52 703 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_f225eafae306a57e16d99bdfa12df078_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_10b4967062d

0b09.manifest"

8 Jan 2008 21:43:06 2 694 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_sr-..-cs_e73a0b6f563b812b.manifest"

8 Jan 2008 21:45:46 4 453 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-sidebar.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16615_nb-no_ef1b9480f4c64e00.manifest"

8 Jan 2008 21:45:48 695 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_b7253b36d001f9e48b199d31772a8679_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20740_none_cdf043f9666

571f.manifest"

13 Feb 2008 9:47:16 649 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_57f93e91ee2a6e0390d74f583e07865f_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_cf89db48eea

4a0c.manifest"

13 Feb 2008 9:46:56 2 694 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_sr-..-cs_e7a438c06f708e1f.manifest"

13 Feb 2008 9:45:30 6 228 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_es-es_cfc20150b24a7015.manifest"

8 Jan 2008 21:43:14 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_zh-tw_c45df6ec93e62a10.manifest"

13 Feb 2008 9:41:48 4 174 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c1_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20762_none_0a86b75b0e7254fa.manifest"

8 Jan 2008 21:42:38 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_en-us_60db4f28af53738e.manifest"

8 Jan 2008 21:42:54 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_nb-no_1b2ef6e41e060f61.manifest"

13 Feb 2008 9:46:34 650 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_b0053d722996460706275ebdaf3969f7_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_21231461d77

8e97.manifest"

13 Feb 2008 9:46:16 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_lt-lt_d66da36c3803474c.manifest"

13 Feb 2008 9:46:28 721 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_75ee91b92644cb6dbb802c1c599b3333_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_1992371a6d9

18c3.manifest"

13 Feb 2008 9:47:16 2 093 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_zh-tw_4fb22f618e3b07de.manifest"

13 Feb 2008 9:45:52 5 214 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_he-il_136e1002489790bb.manifest"

13 Feb 2008 9:50:02 702 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_19eb1a93022352524cf5f834549af436_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16588_none_d0cd3ac0473

6e7e.manifest"

13 Feb 2008 9:46:14 704 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_c0552204dbea165d692842644b6971a8_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_33c4371b892

9a35.manifest"

10 Jan 2008 6:09:28 4 774 ..... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-ehome-ehdebug_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16625_none_2de6da1585272f3f.manifest"

8 Jan 2008 21:43:02 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_ru-ru_a9836877e72f18d6.manifest"

8 Jan 2008 21:43:08 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_th-th_eb017304e8c636d1.manifest"

13 Feb 2008 9:45:40 6 228 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_fi-fi_6e78da688e29ed55.manifest"

13 Feb 2008 9:44:52 697 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_204c14e970800a0b4d0b3d22760b5d41_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_26816990824

877f.manifest"

13 Feb 2008 9:45:52 650 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_ba12d472f01fb56eba965112c36d617b_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_41b69787841

0650.manifest"

13 Feb 2008 9:44:46 7 942 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-trustedinstaller_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_8f94230d69327e03.manifest"

13 Feb 2008 9:46:52 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_sk-sk_49089a75f57e17f4.manifest"

13 Feb 2008 9:47:10 2 093 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_zh-cn_4c1a1da0aa04a058.manifest"

13 Feb 2008 9:45:02 649 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_3e145216cf4625829b56d04521df375f_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_86566054f69

829d.manifest"

13 Feb 2008 9:46:36 3 034 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_pt-br_6a1fc7cae6e78849.manifest"

13 Feb 2008 9:45:36 704 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_ad56d99239fc7a93ddf3d77098bf0897_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_37f3a8e8f47

2a5e.manifest"

8 Jan 2008 21:43:12 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_uk-ua_8a6b7fdac4454b6e.manifest"

13 Feb 2008 9:47:20 650 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_ac1f5955f8513e380ea52e745ac07cee_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_e5d809b2650

5431.manifest"

13 Feb 2008 9:45:50 704 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_828105dfcc30216b742e14a6a87dae86_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_5ae79d85d5c

43bb.manifest"

13 Feb 2008 9:47:14 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_e90186382d1669cdf3b483c11d4c2f08_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_f77d4b8fc71

8738.manifest"

13 Feb 2008 9:40:30 9 595 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-ie-antiphishfilter_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_fa1905e087ca5441.manifest"

13 Feb 2008 9:46:22 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_3e0ee3e0d62063a6a2bcaa4606c0e7f9_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_5c770f23757

64df.manifest"

8 Jan 2008 21:42:00 3 131 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_fi-fi_bcfdebea3731efd7.manifest"

13 Feb 2008 9:46:36 3 034 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_pt-br_6a83f3600021fd33.manifest"

13 Feb 2008 9:46:04 3 726 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_it-it_01664723b1001716.manifest"

8 Jan 2008 21:42:54 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_nb-no_1ba7f549372f65c0.manifest"

13 Feb 2008 9:44:44 2 938 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_msmouse.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_4c56cf70d52c8670.manifest"

13 Feb 2008 9:47:20 5 214 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_zh-tw_90b268d66cfcb332.manifest"

13 Feb 2008 9:47:08 5 214 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_tr-tr_bb590d82bf5404a3.manifest"

13 Feb 2008 9:45:12 2 093 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_da-dk_467747fdd22e65e7.manifest"

13 Feb 2008 9:45:24 3 034 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_el-gr_688d147593a55c5d.manifest"

13 Feb 2008 9:45:02 2 093 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_en-us_ec93b332c2e2c646.manifest"

13 Feb 2008 9:46:10 5 214 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_ja-jp_5c00094945affc10.manifest"

13 Feb 2008 9:46:46 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_ro-ro_a7854a3d01e962fa.manifest"

13 Feb 2008 9:45:02 2 093 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_en-us_ec2f879da9a8515c.manifest"

13 Feb 2008 9:46:16 3 034 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_lt-lt_deed0dc8354c91a7.manifest"

13 Feb 2008 9:44:38 20 589 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-p..unterinfrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_700cece11af29179.manifest"

13 Feb 2008 9:45:28 5 214 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_el-gr_2c70ed176f66e48f.manifest"

8 Jan 2008 21:42:52 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_a31c7aabdcca19f6aefcc472661c3f16_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_none_6c94cf7e9a7

ae81.manifest"

8 Jan 2008 21:43:14 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_zh-tw_c3e4f8877abcd3b1.manifest"

13 Feb 2008 9:46:02 3 034 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_it-it_f52e5a70445e782f.manifest"

8 Jan 2008 21:42:08 3 131 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_nb-no_d8e43079c9ccfe3a.manifest"

8 Jan 2008 21:46:42 4 162 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16567_none_547b4ec7b851524e.manifest"

8 Jan 2008 21:42:58 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_bb3c1f223836da87ad59dbd6602f419b_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_none_a110e5fe9b5

eca1.manifest"

8 Jan 2008 21:42:38 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_el-gr_6007a85d966179f8.manifest"

13 Feb 2008 9:44:58 2 093 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_ar-sa_578fe41de4a5c77c.manifest"

13 Feb 2008 9:46:44 3 034 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_ro-ro_afa08903e5f8386b.manifest"

13 Feb 2008 9:44:42 8 683 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft.windows.h..battery-driverclass_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_18009dbc49aa7293.manifest"

13 Feb 2008 9:45:48 649 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_cedb08b1243d3aeece513fc00a9fd9d3_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_bdc5e940084

0835.manifest"

13 Feb 2008 9:46:14 3 034 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_ko-kr_3abdb63229ea5120.manifest"

8 Jan 2008 21:41:56 3 131 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_de-de_7526b46053130043.manifest"

13 Feb 2008 9:47:00 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_sv-se_458454a8de52bb3b.manifest"

13 Feb 2008 9:40:20 10 502 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-ieinstal_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_e722c8a7adae2589.manifest"

13 Feb 2008 9:46:18 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_f437c7c1426a6509d307bb5f0675e5ff_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_ae7de2061c8

bccf.manifest"

13 Feb 2008 9:40:30 37 192 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-iebrshim_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_2a188f8867fa71e9.manifest"

13 Feb 2008 9:46:44 5 214 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_pt-pt_2f499b6ddb52f541.manifest"

13 Feb 2008 9:44:52 8 279 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-commonlog_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_7d098a364397cdfd.manifest"

13 Feb 2008 9:44:38 121 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-taskscheduler-service_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_2d23e28599d3cbd6.manifest"

13 Feb 2008 9:45:22 5 214 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_de-de_843eeb19998bf0eb.manifest"

13 Feb 2008 9:44:56 2 093 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_ar-sa_57f40fb2fde03c66.manifest"

13 Feb 2008 9:44:54 695 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_fa719e574ba1e2cc6b9272ba9cc56d97_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_b69d05e86f8

456e.manifest"

13 Feb 2008 9:49:34 709 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_1fb91069092063bb15470768678fcc80_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16626_none_2f1d1f7cf48

f9cd.manifest"

13 Feb 2008 9:44:50 5 097 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-deltapackageexpander_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_686585b85113a353.manifest"

13 Feb 2008 9:45:42 5 214 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_fi-fi_cbb1f70e64706b95.manifest"

13 Feb 2008 9:46:10 5 214 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_ja-jp_5b9bddb42c758726.manifest"

13 Feb 2008 16:15:10 702 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_35084311a0d6b1765f78a052021bb174_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_278d02ba7da

eaf0.manifest"

10 Jan 2008 6:10:24 9 062 ..... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-m..mediadeliveryengine_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16625_none_3d338c3162694f64.manifest"

13 Feb 2008 9:45:38 2 093 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_fi-fi_8b7a14c3b823aa15.manifest"

10 Jan 2008 6:09:36 11 738 ..... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-ehome-ehpresenter_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16625_none_24d1ba8c64df4a0e.manifest"

13 Feb 2008 9:46:20 2 093 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_nb-no_a6fc2dbe3184438e.manifest"

8 Jan 2008 21:43:06 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_sv-se_45f75151f7817990.manifest"

13 Feb 2008 9:46:28 5 214 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_nl-nl_e63bb2711171f8b7.manifest"

13 Feb 2008 9:46:38 5 214 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_pt-br_2e67cc01dbe38565.manifest"

13 Feb 2008 9:47:20 5 214 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_zh-tw_904e3d4153c23e48.manifest"

8 Jan 2008 21:42:26 3 131 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_zh-tw_819a321d2683c28a.manifest"

8 Jan 2008 21:41:50 3 131 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_en-us_1e178a5941f10c08.manifest"

13 Feb 2008 9:45:12 6 228 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_da-dk_29da3937c16f1e11.manifest"

13 Feb 2008 9:47:12 704 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_8db10d6945a26bebceb6e5eb0f046f8d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_ed2b1c9a630

ac77.manifest"

13 Feb 2008 9:46:52 3 034 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_sl-si_5035faf4da270048.manifest"

13 Feb 2008 9:45:32 704 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_7f96fac11047db8b74f3c05083e8a5bc_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_fd03b866ef7

3d59.manifest"

13 Feb 2008 9:50:00 6 874 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_mshdc.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20757_none_dbac78a93da31a8b.manifest"

13 Feb 2008 9:45:20 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_de-de_b7777c86a746a974.manifest"

13 Feb 2008 9:45:56 6 228 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_hu-hu_b985cc027041e0a9.manifest"

13 Feb 2008 9:45:14 6 228 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_da-dk_29760da2a834a927.manifest"

13 Feb 2008 9:46:38 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_pt-br_6204890402d8b2d8.manifest"

8 Jan 2008 21:42:58 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_pl-pl_5faa9ca4045486ea.manifest"

13 Feb 2008 9:41:44 9 107 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c4_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16633_none_0a218b7bf538c6b9.manifest"

13 Feb 2008 9:46:38 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_bd5f14fa67492682685e0ff171d189f8_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_1e7731accec

ac61.manifest"

13 Feb 2008 9:44:40 6 627 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-nshhttp_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_71cfead8774bc0d7.manifest"

13 Feb 2008 9:45:30 649 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_0e8a5dd47313f4776853c03daf495b40_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_4a7ff8e08d6

6a99.manifest"

8 Jan 2008 21:46:06 15 275 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-ntfs_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16586_none_a43a6b8d2000830d.manifest"

13 Feb 2008 9:44:52 17 524 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-coreusermodepnp_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_75246f2a2fbd4c23.manifest"

13 Feb 2008 9:45:42 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_fi-fi_ff4eb4108b659908.manifest"

13 Feb 2008 9:46:12 3 034 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_ko-kr_3b21e1c74324c60a.manifest"

8 Jan 2008 21:42:52 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_lt-lt_d6e0a015513205a1.manifest"

8 Jan 2008 21:42:46 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_hr-hr_49217e286e4592ea.manifest"

8 Jan 2008 21:43:10 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_ac3a3770cc6b88512226ff2230c2b1da_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_none_4648d5f004d

5637.manifest"

13 Feb 2008 9:40:28 708 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_823f2b11c8cf4f798d6c57089753139a_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_6d9101c7ad6

6d67.manifest"

13 Feb 2008 9:47:06 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_tr-tr_eef5ca84e6493216.manifest"

13 Feb 2008 9:40:34 695 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_8346b8a4a19d8a49142e6e10ff704acc_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_4a3c2a5b320

17dc.manifest"

13 Feb 2008 9:44:40 5 227 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-b..vironment-os-loader_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_59ada9bb88b2a850.manifest"

13 Feb 2008 9:47:20 650 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_a3892a19187691f18a9e8b596e282cf2_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_5354c21771e

5aed.manifest"

8 Jan 2008 21:42:32 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_bg-bg_727b8d31dad13b05.manifest"

13 Feb 2008 9:45:38 649 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_c3ea4bdfc067bdab0d8de3673816d804_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_fa7850ee2b0

2a31.manifest"

8 Jan 2008 21:41:58 3 131 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_de-de_74adb5fb39e9a9e4.manifest"

8 Jan 2008 21:42:46 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_hu-hu_4acea25386ac4ab1.manifest"

13 Feb 2008 9:40:30 696 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_e1314dea750dbe9b04688cf162380f36_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_c501625ef55

3bef.manifest"

8 Jan 2008 21:46:42 30 540 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16567_none_5f6577ce925d75a7.manifest"

13 Feb 2008 9:44:52 8 279 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-commonlog_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_7ca55ea12a5d5913.manifest"

13 Feb 2008 9:45:40 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_fi-fi_ffb2dfa5a4a00df2.manifest"

13 Feb 2008 9:45:46 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_fr-fr_034f50f7a258322a.manifest"

8 Jan 2008 21:43:02 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_sk-sk_49176b89f572615f.manifest"

13 Feb 2008 9:47:14 650 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_edd94cd29bb3da68e538c8649eedc48b_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_d894c7fe7b0

1fd5.manifest"

13 Feb 2008 9:45:36 5 214 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_es-es_2c96f2616f56796b.manifest"

13 Feb 2008 9:46:58 649 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_eb163a2e897a9f303270dc90b16e062a_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_aaa2c6c41a2

ffee.manifest"

8 Jan 2008 21:42:12 3 131 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_nl-nl_d6aa7d52b1cfb1b0.manifest"

13 Feb 2008 9:45:10 5 214 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_cs-cz_e9d975b6a16fa052.manifest"

13 Feb 2008 9:45:10 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_cs-cz_1d7632b8c864cdc5.manifest"

13 Feb 2008 9:47:18 3 034 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_zh-tw_cc6a649f7800b616.manifest"

13 Feb 2008 9:46:48 3 034 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_ru-ru_b208d48fe472fb3b.manifest"

10 Jan 2008 6:09:04 55 247 ..... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-ehome-devices-ehreplay_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16625_none_12c09b07a297f371.manifest"

13 Feb 2008 9:40:40 829 928 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_62c53093b0f05c67.manifest"

13 Feb 2008 9:46:34 649 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_7f3a5e50754b068925dcfe35a0d4bc6d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_0a3300c54d8

f729.manifest"

8 Jan 2008 21:42:26 3 131 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_zh-tw_812133b80d5a6c2b.manifest"

13 Feb 2008 9:41:30 88 936 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-ole-automation_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16607_none_bb20ededfe4d5398.manifest"

13 Feb 2008 9:40:22 24 495 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-ie-infocard_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_58be435a670f5a43.manifest"

13 Feb 2008 9:45:06 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_bg-bg_72089088c1a27cb0.manifest"

13 Feb 2008 9:41:42 725 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_628c09ece53e3c418ab8bc96df2e7bc1_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20762_none_ecdf53d7758

41be.manifest"

13 Feb 2008 9:46:02 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_it-it_ed131ba9604fa2be.manifest"

13 Feb 2008 9:44:48 13 209 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-servicingstack-msg_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_3d26597c47132f8e.manifest"

13 Feb 2008 9:45:50 6 228 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_he-il_b634f35c7251127b.manifest"

8 Jan 2008 21:42:34 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_da-dk_babee3f3be9f132f.manifest"

13 Feb 2008 9:44:36 121 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-taskscheduler-service_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_2d880e1ab30e40c0.manifest"

8 Jan 2008 21:43:02 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_f3d7066ecb1cf83a3ec18cac690f439d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_none_16a65acde5f

e889.manifest"

13 Feb 2008 9:45:38 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_et-ee_59f37af39a51836d.manifest"

13 Feb 2008 9:45:38 2 093 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_fi-fi_8b15e92e9ee9352b.manifest"

13 Feb 2008 9:45:32 6 228 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_es-es_cf5dd5bb990ffb2b.manifest"

13 Feb 2008 9:40:24 42 568 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_df4c962d987e72ca.manifest"

13 Feb 2008 9:50:02 18 778 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20707_none_6adac1cbd013d2a2.manifest"

8 Jan 2008 21:46:42 4 162 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20689_none_54f14c4ed17d5ca8.manifest"

13 Feb 2008 9:40:26 708 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_d3ea015f7091a578e184e63e55c3119e_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_63522266eea

6193.manifest"

8 Jan 2008 21:42:52 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_lt-lt_d667a1b03808af42.manifest"

13 Feb 2008 9:44:58 649 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_00b557130e667374807cf7a2b0af2814_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_23220f68266

3f62.manifest"

13 Feb 2008 9:46:44 650 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_0004b5fb7b0434afc4845c17713ddc7f_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_5f4f5125132

78f7.manifest"

13 Feb 2008 9:46:42 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_01a8f153494194e278adccc50fdec03f_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_a3e6b815c3b

2687.manifest"

13 Feb 2008 9:46:44 704 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_01b108907fbae1a75a1b4307adb4f848_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_178c6b29bd1

37de.manifest"

13 Feb 2008 9:44:56 721 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_024d7a640250a90c42c2b22cea2e14d1_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_96d594688c8

112c.manifest"

13 Feb 2008 9:45:04 650 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_02dc74378a30382b8a4c9eccd0ef3a50_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_3e3193d09f7

88aa.manifest"

8 Jan 2008 21:42:02 733 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_03f163e9bf935a560fbc77a7bbb9f025_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_none_6bdec8a9314

ed66.manifest"

13 Feb 2008 9:44:46 704 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_03167fddfcf75d95fabb5ba2eaaca6c1_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_d85789377e6

38d5.manifest"

8 Jan 2008 21:41:52 733 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_0465cbbde675d3856293197288a07e2f_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_none_30f888712eb

fc19.manifest"

8 Jan 2008 21:42:56 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_05c6ca7246cbe5dda824532afe75baf6_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_none_1ec639a3461

6764.manifest"

13 Feb 2008 9:46:08 704 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_05c1b169a9a2232603cb291ddba91e91_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_28af2188b50

947c.manifest"

15 Feb 2008 22:15:20 701 ..... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_055a7b79fded7d6eeb284026ad1907ed_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16625_none_7b1ea27dcaf

202a.manifest"

8 Jan 2008 21:42:50 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_0666fe7aded7b6a0e545ad4b8b227dfa_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_none_d3afc325daf

1e77.manifest"

13 Feb 2008 9:40:34 695 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_080912f59f01fe62fe45d00276f34007_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_260cf64d436

bf6c.manifest"

13 Feb 2008 9:44:42 699 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_0a00b7a40669254cd02f6f4766bfc74d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_99bd33575a9

e52c.manifest"

13 Feb 2008 9:46:50 650 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_0b03593eda101f94f56eda0bcf5d8a92_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_d895adb46b0

7409.manifest"

8 Jan 2008 21:43:02 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_0ce5114daff52875c56fa715d82fa427_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_none_84e5bd7d685

da23.manifest"

8 Jan 2008 21:43:10 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_0c54a97427b297928834e6084cf375f7_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_none_faa242bf389

98af.manifest"

13 Feb 2008 9:41:44 725 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_0cac2250caa6e22e33872a3a60767b67_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16633_none_78cb2fa6072

cdce.manifest"

13 Feb 2008 9:45:46 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_0c8c55e5cc2d0d574b63f12847dcf680_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_76306b8ae1f

637b.manifest"

13 Feb 2008 9:40:32 706 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_0d303465193f7d1c54ff3f8b4f911956_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_4109928cc4f

bc71.manifest"

8 Jan 2008 21:46:42 708 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_0e2b1e25b6ecaf9fa5e5928f19a09da9_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16567_none_bd451f5d974

2bf3.manifest"

13 Feb 2008 9:45:20 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_0e5805f5d6a23c691320f427c2afbc6f_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_bb14cfa161e

8ac5.manifest"

8 Jan 2008 21:43:12 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_0f8cccd4f05a3913a89ec46e38dd4551_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_none_d47434eb6ee

f7bd.manifest"

13 Feb 2008 9:40:24 700 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_0f80c5ee548904ca8d857948fc51cdb8_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_1e399868718

27dc.manifest"

13 Feb 2008 9:40:30 706 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_0fdc79aecbb580960f81b0f30bc380c6_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_6f207f80f35

c4bc.manifest"

13 Feb 2008 9:45:40 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_10068acc8963f4812f9ba791ba75b69f_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_0bb318e34a9

832d.manifest"

8 Jan 2008 21:43:14 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_123e7049347631cfd892f720f00a812e_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_none_465a037bf0d

d72e.manifest"

13 Feb 2008 9:40:22 696 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_1258003c8b93296e7230f49df23c5671_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_d3c82edb4a4

7ab7.manifest"

13 Feb 2008 9:44:50 708 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_1320a19839a3ef50cb050948f9353e6e_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_67ab7b31348

f2d1.manifest"

13 Feb 2008 9:45:30 649 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_135a9c42e7b84b649b9a15dbd3ab845d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_ff4d894e269

0ce5.manifest"

8 Jan 2008 21:42:26 733 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_14cbfb56def6b2d34c97923cebd42b69_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_none_91644d76eb0

5b22.manifest"

13 Feb 2008 9:45:50 704 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_149373b115900fb4385e17aeb79557da_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_4c50e55bce0

eacf.manifest"

13 Feb 2008 9:45:00 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_15ad9715ec8ca1ec3be1e9a183d8efa8_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_8b490876c91

993d.manifest"

13 Feb 2008 9:45:06 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_156a2352862fb8a168b86013106a4bfe_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_6899c748db3

c72b.manifest"

13 Feb 2008 9:45:36 650 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_1581598667e9a62f7125a3eb1f465595_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_faa4413d4b4

c9c9.manifest"

8 Jan 2008 21:42:34 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_166261e963db6556968568e671c1ce25_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_none_126dc5fe5f1

9077.manifest"

13 Feb 2008 9:46:22 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_16c04d8cabfd9430dc23f132bbdb8e6b_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_e65e1e4c3a6

d12a.manifest"

13 Feb 2008 9:46:38 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_160d2fee478c5fa43472dcd24d400184_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_529deb1409d

d6bc.manifest"

13 Feb 2008 9:44:46 696 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_171e30eab322705569a1b902e21aa94d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_9fc97963c82

bd31.manifest"

13 Feb 2008 9:46:52 704 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_17effac57af1a57dac1aa32f6ed2afa1_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_eb2be59f1ea

2919.manifest"

13 Feb 2008 9:46:50 650 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_18ad6e7cc7182d006183c98c0792555d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_71e8bd87424

97a3.manifest"

8 Jan 2008 21:41:56 733 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_194da59a11f9f2c216d2bf72dc2a4779_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_none_6a0c8972b79

d60d.manifest"

8 Jan 2008 21:42:10 733 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_19007a65aee4134466c59054c62009ee_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_none_058cdcb72ec

978b.manifest"

13 Feb 2008 9:46:58 649 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_1a1895e38004bdd450e0c39115f62051_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_d065ddf1b38

f9fa.manifest"

13 Feb 2008 9:40:38 702 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_1bbbdb36d01e6139a5e57ea32bfdf774_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_d7a0a242c06

613e.manifest"

13 Feb 2008 9:42:06 694 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_1b806b0bdd23410db58a8252fbfa9fb4_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20752_none_fae5b15685d

9ab7.manifest"

13 Feb 2008 9:45:54 649 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_1b3a35b87fad850e175bd4de24ea299e_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_0af83418657

f8cd.manifest"

13 Feb 2008 9:47:06 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_1b624da69682b16adf01703ab211a886_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_205519f5f7b

54af.manifest"

13 Feb 2008 9:42:06 694 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_1c2f042167410c079e4abcb8077f1af1_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16627_none_b88e8314217

38a9.manifest"

13 Feb 2008 9:45:50 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_1c0884b22f892665811fe203f8050433_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_32f48e413ac

0a52.manifest"

8 Jan 2008 21:42:12 733 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_1e33f0c0d8132992e87579e44cc84ace_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_none_e9380a45c2c

cf2e.manifest"

13 Feb 2008 9:46:04 650 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_1fcd1033fb835df36ed983b5d4f42c08_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_f4215ff93b5

f50e.manifest"

13 Feb 2008 9:44:48 702 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_22199836f67642d9aa66279c907a9fc7_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_20719326d77

2566.manifest"

13 Feb 2008 9:45:42 650 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_22e72a3e509cc3c983a1c1fb037e1000_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_5e5ef66dff3

b086.manifest"

13 Feb 2008 9:45:54 649 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_223d1da6253375938f302d479f117912_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_3f88711951f

1d97.manifest"

13 Feb 2008 9:45:54 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_2317c482e8da290e0bdb1bdefcae1bcf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_24cc80c8490

6600.manifest"

13 Feb 2008 9:46:52 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_23fbe616b705dfa8442fe2b568bf76bf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_b940619c10f

cb12.manifest"

13 Feb 2008 9:46:28 650 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_2459fb703ed2bb55209e75a843f22f0b_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_ca1bc394d28

8f10.manifest"

13 Feb 2008 9:46:34 650 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_24b9fa0e7cd32907109c41aaa5382032_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_3f47e99a347

35fd.manifest"

8 Jan 2008 21:42:30 725 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_26fdc902bef37051fea6c8c29e080ed4_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_none_1a3e3d24314

60d3.manifest"

8 Jan 2008 21:41:58 733 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_28d27316bd97efd28efafa514b955b33_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_none_8bc83170f64

e2bd.manifest"

13 Feb 2008 9:45:24 649 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_28d80aa3e8b3ab00f9f5a79e70a60485_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_bcef4904d6c

ac14.manifest"

13 Feb 2008 9:46:46 649 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_28d29941af72f2bf734fb03928b17e52_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_53f6b4a3de1

6bd6.manifest"

8 Jan 2008 21:42:50 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_2998dd798367d894b974fa0b5f026e40_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_none_bfcabd977b5

bb46.manifest"

13 Feb 2008 9:45:56 704 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_29f0fbbacb9659bc44ebf93383236d09_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_52393eb4e88

1a4f.manifest"

8 Jan 2008 21:42:46 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_2a11971164274ae1af5681c5e37eafd8_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_none_79e65ce7f80

6815.manifest"

13 Feb 2008 9:46:02 704 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_2a4ad2edfe910408b0270e96259f2e95_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_69d16d4a85c

75e5.manifest"

13 Feb 2008 9:46:26 649 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_2a2d30b0d5a8f976332adede18249513_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_010df3584cd

5b3d.manifest"

8 Jan 2008 21:42:52 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_2b3ea5c634545796127203949c1801b7_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_none_c9ba1c4a3ca

2629.manifest"

8 Jan 2008 21:43:12 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_2b69b1239c9bbb7c286ee99298db00b3_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_none_d06c5e49d81

52c1.manifest"

13 Feb 2008 9:46:12 704 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_2b5a9b6690092871616f244fa4b9cba2_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_785b7b119be

2c57.manifest"

8 Jan 2008 21:42:20 733 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_2c43cb3e7f59bfc58e10404c40d2eec8_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_none_7806c0c2b57

909d.manifest"

8 Jan 2008 21:42:54 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_2c34fc8404d1dce624b3a9622f0524d0_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_none_abe9e072a85

51b3.manifest"

13 Feb 2008 9:40:20 696 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_2d2ab952debc32fba5443d7040dd3f0d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_d91cb87ca47

e1d0.manifest"

15 Feb 2008 22:15:20 710 ..... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_2eb941dd48c0ee1d36e8b981f47563ce_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16625_none_1c57384a502

7629.manifest"

13 Feb 2008 9:45:26 704 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_30a1bc3a8846bcf6451e28cb030e2963_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_502c7b118bb

117e.manifest"

13 Feb 2008 9:40:18 707 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_3161297672bb379e2d973342adae7cb0_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_5572c52be68

741c.manifest"

13 Feb 2008 9:45:18 649 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_31bbdf29172d3261e965e9ad3520c585_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_b1c23b44d78

ce09.manifest"

8 Jan 2008 21:42:06 733 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_334cdb525fc47cc22485f3d77bfec8a4_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_none_337b84de570

ee1a.manifest"

13 Feb 2008 9:41:42 745 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_34174ac6177aba6887f2fd6d70331f5d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16633_none_7e6e43bcd0a

e650.manifest"

13 Feb 2008 9:46:00 649 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_34fdd5b8ab6075197a491c3ee158b5b7_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_4569c63d51d

acf2.manifest"

13 Feb 2008 9:41:30 702 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_35cd3a1b12134758e19d8d5b4455353f_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20732_none_0cca7f222c0

e203.manifest"

13 Feb 2008 9:46:46 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_35333c44c2b0ca24e2b2dd63e692647d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_1425b4782b2

e3e3.manifest"

13 Feb 2008 9:46:48 704 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_356817df3f7c1a3ff1b06c603137f169_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_0a35f20f69f

37e5.manifest"

8 Jan 2008 21:42:52 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_371b8d474eb666c1d6703a84892257e6_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_none_d231773a98a

e12b.manifest"

13 Feb 2008 9:47:18 704 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_378a84bac85b1ee8f3e7f81b82794600_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_34b0db0422f

bd86.manifest"

8 Jan 2008 21:43:08 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_385f9a1d9d7aac44e0f9698ede40b9a5_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_none_f7ce1da1d7f

8c58.manifest"

13 Feb 2008 9:40:32 724 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_38fe36a7bccc7847f1afb2fcb023ec4b_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_9cc06b7653f

3c83.manifest"

13 Feb 2008 9:44:46 704 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_39cafba00172cdc88c97b14d83540b44_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_8e25428f809

6b82.manifest"

13 Feb 2008 9:46:12 649 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_39726e4a500c31f682564ce722900604_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_5cf5381323b

b7b5.manifest"

13 Feb 2008 9:40:34 726 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_3a7f256926ea1d2e8c8daf820fe6dee5_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_c05590c0365

05bc.manifest"

13 Feb 2008 9:46:06 649 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_3ab1cec57fff1755471cf63d0ad5a838_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_aad0bbe8847

dddd.manifest"

8 Jan 2008 21:42:02 733 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_3ba33bb3b7499c1cfb16ba7e9f19c228_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_none_8bd188349b7

806b.manifest"

13 Feb 2008 9:45:00 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_3b74fdf051d598e96f777af0edfeac7c_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_9aec26f6fd7

dfff.manifest"

8 Jan 2008 21:43:14 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_3c042944de5a26466bf7cd6b2a554d4d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_none_eccb6e6f9fb

a52b.manifest"

13 Feb 2008 9:45:00 704 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_3c422e63dc46c9f5fe5b8ea48fa62311_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_b267e4680d5

f3f1.manifest"

13 Feb 2008 9:47:04 649 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_3ce832575b2b9f4218e928634d7a2bdd_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_16879d24bf0

1aeb.manifest"

8 Jan 2008 21:42:14 733 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_3d6386cdc9bdfbfd821d98e0cd832a16_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_none_e5540ca3734

f807.manifest"

8 Jan 2008 21:42:42 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_3ed2999fd55b5503d5ef6422f25b03f3_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_none_a3824a9b42d

6f8b.manifest"

13 Feb 2008 9:44:40 695 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_3e8899717997c6eb37350d98944ae7c2_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_44e8d8320e0

865f.manifest"

13 Feb 2008 9:44:38 720 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_3fa4ede4a5b1273239ba3059e89f2fb7_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_565187603e1

f34f.manifest"

8 Jan 2008 21:45:44 703 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_4091248a534e92ef5dc5d2c25b4daa21_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20740_none_c036e0d38fc

fcf0.manifest"

13 Feb 2008 9:45:40 704 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_4036d98abf3940280c74e5eee34dd4c8_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_39219db456a

c8df.manifest"

13 Feb 2008 9:44:40 713 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_4129e292fe4a8ae93be25740458bbe35_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_803ef8cd6ca

8f5a.manifest"

13 Feb 2008 9:44:56 721 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_427c55677ffcd62d38450def4dac2f3d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_e619c7ccc6f

2cd2.manifest"

8 Jan 2008 21:42:48 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_43d05e8ea3f7fbe96fb764c6ca2e11eb_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_none_c766b876355

bbfd.manifest"

13 Feb 2008 9:40:24 700 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_432ebb280e892a42e5c92fabc0fb3679_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_9681040b53c

d83f.manifest"

8 Jan 2008 21:41:54 733 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_44501a2e0da44a96bb296cccc0b38eb5_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_none_9dab1c9b7bd

fd62.manifest"

13 Feb 2008 9:45:52 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_44acb20afc4909635af22066babbea0a_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_59fe47a424e

1d68.manifest"

8 Jan 2008 21:41:58 733 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_4657d552873a18a6b51f7229146090e2_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_none_900277d99e2

b919.manifest"

13 Feb 2008 9:47:10 649 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_4656b8f6367780bb0e02679bc1f07c0a_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_b7ef3ca39f9

1579.manifest"

13 Feb 2008 9:46:12 649 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_47f50077bea05cfd5b47ce93521e9bfb_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_44e1e5fe056

75a9.manifest"

13 Feb 2008 9:45:58 650 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_4a36f5e22939b692d6af3b23d6bae436_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_c6b0aa0c20a

6fb9.manifest"

8 Jan 2008 21:42:32 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_4b106844cfdb27558cdcbc721247fe8f_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_none_48552cf0c4b

c56b.manifest"

13 Feb 2008 9:46:32 704 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_4b8f88753ad55128b75c454514ae42c2_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_7062ffdc99e

9b2b.manifest"

8 Jan 2008 21:42:08 733 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_4c6fe78b5b027b3e06d5d1e7414a1c31_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_none_a4ee9423343

a290.manifest"

13 Feb 2008 9:44:56 649 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_4d99848164a87dcbfeae40ac51e59d88_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_8bf7a095e95

55d1.manifest"

13 Feb 2008 9:44:48 702 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_4ee55d424585fa93fbc2e0a3e9204faa_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_ca274d3c9c4

88d8.manifest"

13 Feb 2008 9:45:48 649 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_4e3b399c51ddc80238d40553182a1b59_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_dc9d6a3732e

7bf1.manifest"

13 Feb 2008 9:49:34 1 412 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_4e790e30dc9ac1d6865db343eb11ae3e_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20751_none_53394a2423a

063c.manifest"

13 Feb 2008 9:45:14 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_4f778a7cb06e4ea5212f3f4ee18cce76_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_36b35350618

5561.manifest"

15 Feb 2008 22:15:20 708 ..... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_4f76cc652f705e33a0ebfdb62a3c77f2_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20750_none_3238334d067

52b5.manifest"

13 Feb 2008 9:45:36 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_50047fb1d55b324e7756b2021b908882_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_7529a6012a9

e277.manifest"

13 Feb 2008 9:45:14 704 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_517a61761c09ff59adc02a1fbb0fa550_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_0d52214744b

1a43.manifest"

13 Feb 2008 9:46:26 704 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_51f1b4ad097c0a170c9b941bf5cddd09_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_a1ef6b7f3f2

74d2.manifest"

13 Feb 2008 9:47:08 704 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_52c87598e9af270d304698e30758e9d6_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_5ac95f31ae6

47b0.manifest"

13 Feb 2008 9:40:18 711 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_53a0e09731cd88e1d04e29bec42da93f_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_3619a695ed8

2ce1.manifest"

8 Jan 2008 21:42:26 733 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_543217808f980c71ba711639dcea798b_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_none_a64896b7006

b3e1.manifest"

13 Feb 2008 9:45:34 650 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_55e2eae5730a2e88709234a780e5b0b7_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_2f46f93478b

d308.manifest"

13 Feb 2008 9:45:24 649 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_56789fb299366a97aa2d0e1ef6f8b6b6_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_1c928a11152

43f7.manifest"

13 Feb 2008 9:45:34 721 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_5632035a5555bb21b969cf29a94b2341_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_03bbb99f1e6

7d77.manifest"

13 Feb 2008 9:40:24 712 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_57e5a2915e680234f4937e4d527824eb_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_4e3105fb864

0700.manifest"

13 Feb 2008 9:41:46 725 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_57f61e80dc61dfb0635664960d9adb23_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20762_none_44ed7c7d770

10e0.manifest"

13 Feb 2008 9:40:16 704 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_58fa3efad34f3826a022ec2fa86a1ee7_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_04dadea21f8

ef17.manifest"

13 Feb 2008 9:46:16 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_590aacb6fa300685f6dddeec965fed09_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_d5ab67078c5

5316.manifest"

13 Feb 2008 9:46:40 649 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_594b15c09c5e023792f7daa1e4444717_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_88ec19ec362

0bfb.manifest"

13 Feb 2008 9:46:56 719 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_59b7e993fd208ae7ee2e86e04e3181fe_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_e138f4fc969

4654.manifest"

8 Jan 2008 21:42:16 733 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_5a2cbf242e2517cf754ecc4f57d7d618_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_none_44a28019d44

7839.manifest"

8 Jan 2008 21:42:18 733 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_5b575f28ca39b639ac8c869b440768fb_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_none_68a9f654475

c95e.manifest"

13 Feb 2008 9:45:52 704 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_5c854f648d5a3f45cc5ebc9291115c15_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_b90078fbb01

7ef8.manifest"

13 Feb 2008 9:45:52 704 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_5db80ab4f372b989af8ac425459e82c0_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_a4fd7853560

3527.manifest"

13 Feb 2008 9:46:22 704 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_5dd0f50bf7e030f4cf1a289f91a7ba0d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_769fb3b246e

b743.manifest"

13 Feb 2008 9:47:08 650 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_5d2852a42436cbe65843df801ed75193_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_71ca92fae3a

98a0.manifest"

8 Jan 2008 21:42:36 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_5f100a26b258b3b84101ee2095ffeaec_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_none_1b758446732

6ead.manifest"

13 Feb 2008 9:44:50 708 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_5f283c74766a76a7b8d735ae8c52032d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_9e586cdc872

e916.manifest"

13 Feb 2008 9:45:08 649 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_5fdcd078523be387794744ff655ff6f1_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_bc8f6020c8b

83f5.manifest"

8 Jan 2008 21:42:24 733 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_60fe11ae53a285cd0072b604c1ae815d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_none_32625acbe0a

4364.manifest"

13 Feb 2008 9:45:02 649 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_60fba6ef3683df525db535b0b942774f_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_5221a33b813

9597.manifest"

13 Feb 2008 9:46:36 704 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_60cb6b8b4735f33ec5e749d0f64b6b06_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_72000896ca7

23d3.manifest"

8 Jan 2008 21:42:44 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_63662cf141d8de4d7b01043392782c3a_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_none_899e5a6357b

3a32.manifest"

8 Jan 2008 21:46:44 694 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_633d54ec546e43bb7cea5a4b6c343a37_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20739_none_b624475e26a

9bcc.manifest"

13 Feb 2008 9:46:24 649 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_6521ca275993c8b6ed6c7666b4f44eff_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_d8f6e27ee27

70c7.manifest"

13 Feb 2008 9:46:30 649 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_65afacaccc39da6d54b37afabe07e209_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_6b5e32bb972

8419.manifest"

13 Feb 2008 9:40:26 708 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_66ef55292a6f8736e03356038a990d93_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_6be566aa3d4

f43a.manifest"

13 Feb 2008 9:47:04 649 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_68fa442c5916bb88f9c214a10e3ccad5_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_2a243deb1f3

8fb7.manifest"

8 Jan 2008 21:41:54 733 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_69541c3618e837a0a6f75a5cdf875902_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_none_5012b3009ba

dc0c.manifest"

13 Feb 2008 9:41:48 725 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_6aed099bafe15a5593fee6ca1b8b2e29_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20762_none_acebc11bf1a

f570.manifest"

13 Feb 2008 9:44:48 706 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_6b27583286ea788ac56d5b22782b9d8b_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_aa857e48fef

c645.manifest"

13 Feb 2008 9:40:30 696 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_6cb4457de7631e46df1c1ad011932ef3_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_530befcfc6b

0595.manifest"

13 Feb 2008 9:45:26 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_6d1f0005482c297f5eefb02069e1ae1f_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_496a8439c09

aa59.manifest"

13 Feb 2008 9:40:40 695 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_6e3f182a6261e5a9802fde30ad70b1fc_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_ddcec9c2a84

9068.manifest"

15 Feb 2008 22:15:20 701 ..... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_6e026ef300b452233fc05a9210b5be8d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20750_none_1481fa21374

cef2.manifest"

13 Feb 2008 9:42:04 693 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_6f00b38ba14fc839ff51ef56d8b7f2ff_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16627_none_afde5b2acab

7b1a.manifest"

13 Feb 2008 9:45:24 649 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_7042ed14e64079f39a8a2e517a1c0357_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_de73a8bc509

e08d.manifest"

8 Jan 2008 21:42:48 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_71af6fcb03ade19d1cfe7f56fa64448c_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_none_deb8171b3fa

9fd9.manifest"

13 Feb 2008 9:44:36 709 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_7108bfbf492322638c6493fa3e111c26_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_b4574e972a3

0ab8.manifest"

13 Feb 2008 9:46:54 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_71694e674be68c58e36912be5edbf0ac_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_8273e177b22

8706.manifest"

8 Jan 2008 21:43:02 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_72741301b07cc0953a8d73adc618582d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_none_f01e026ca33

da58.manifest"

8 Jan 2008 21:43:04 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_72dcfb59150a4e34b26be796017d4f3e_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_none_fbb268327d0

2d6a.manifest"

13 Feb 2008 9:45:16 650 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_725f13c744ecc564b9df63f70b46b8a1_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_adbc326831d

edce.manifest"

13 Feb 2008 9:40:38 702 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_74c37e71987fffcb29de43bc1d691ce7_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_b55c224490d

e0a5.manifest"

13 Feb 2008 9:45:30 649 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_74e10eaa112839d25f56d6851736f0ac_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_ba3fc29cdd8

7cb3.manifest"

8 Jan 2008 21:42:28 725 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_750ccdff52db9f3afdd443a8decc2e7f_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_none_7d41868e117

4077.manifest"

8 Jan 2008 21:45:46 704 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_76b8eb59c238f2a183806140571c1481_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20740_none_ac3901c4086

3d60.manifest"

8 Jan 2008 21:42:36 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_771b112ca70c21b6fbe7a779ad0dcb05_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_none_70ab7e7675d

edf7.manifest"

8 Jan 2008 21:46:44 694 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_78677ede61813c9162ca3d7ee2dd6161_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16615_none_bb54dad7601

d38d.manifest"

13 Feb 2008 9:45:34 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_78be7f46f73500e710274081d2bdde9c_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_a92479361bd

a4b1.manifest"

13 Feb 2008 9:46:06 649 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_798d79d9ff96c18fc2c5595cfe91266d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_0d669751678

b165.manifest"

13 Feb 2008 9:46:16 704 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_79d1dcb62f3c2fa7b25ac1e8b449933c_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_3f87eccd574

deab.manifest"

13 Feb 2008 9:50:02 697 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_7aee0c52c08b7630c658185b6fde20ef_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16584_none_5ee84396542

5b16.manifest"

8 Jan 2008 21:43:00 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_7b150cc27aeacf0f59e3d411ee6e6ee4_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_none_91d31510ff4

973a.manifest"

8 Jan 2008 21:42:08 733 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_7cc3d1e5148f44d79910f17b1923c4f3_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_none_db952b9531f

0885.manifest"

13 Feb 2008 9:46:18 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_7ce8ec53aba1923e657c1936cf9ef7de_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_b92c308842b

7645.manifest"

13 Feb 2008 9:44:38 709 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_7e5a4a3bc68b3e0e58072949d539259b_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_8b24b8fa9d1

067c.manifest"

8 Jan 2008 21:42:06 733 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_7f4d1c2515d56a08d05df30f3acb0568_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_none_b90d315b7cf

2e15.manifest"

8 Jan 2008 21:42:32 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_7f1dea71107b7cbbcc22545365700728_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_none_66274f9d29c

48ae.manifest"

13 Feb 2008 9:44:44 706 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_80a510b0360a0ce0b77a5b89337e7199_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_f77682eee6c

3429.manifest"

13 Feb 2008 9:45:48 650 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_80e4daf3363991c01fa558f331789248_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_1bf1df95e22

fdd5.manifest"

8 Jan 2008 21:42:04 733 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_82580d721d1d9f14f177b6d3da19c6b1_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_none_408171b4f67

34b8.manifest"

8 Jan 2008 21:42:44 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_82075746db616cc922a79f1c4b2feb09_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_none_6a9c2409d9b

3d89.manifest"

8 Jan 2008 21:46:06 692 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_828a085a53fd9ea01def7aa974e4c036_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20709_none_832654aa8c5

aaf5.manifest"

8 Jan 2008 21:42:36 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_84c65b6a408669c4a95cc928fc370c45_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_none_66d64ca5cbe

ffc3.manifest"

13 Feb 2008 9:40:34 726 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_84824e7a14366bd14e2aa210c8ed2578_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_6544d35a7b1

dd21.manifest"

13 Feb 2008 9:45:42 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_845054561b8357bb572174c60880dc54_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_68fb34b067b

e56d.manifest"

15 Feb 2008 22:15:18 719 ..... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_85b910675a63875e1e6fa310752bdbaf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16625_none_3518da20d45

1dd3.manifest"

8 Jan 2008 21:41:58 733 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_86eafac4878dfd69afc0b781ee1bf21e_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_none_6d674f966f2

e309.manifest"

8 Jan 2008 21:45:48 695 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_86a668d02d082008b82aec340cead4f7_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16615_none_14c33806602

9d01.manifest"

8 Jan 2008 21:43:00 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_87fbe160b95e3f93161a0bc0804b1351_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_none_4d526e608d6

41f9.manifest"

13 Feb 2008 9:46:14 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_8a3a349c742685e87f4e6179c2bbc0e3_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_03eafaaf03b

a975.manifest"

13 Feb 2008 9:46:34 649 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_8acbcb61a897bf194a5387d01dd52426_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_305a2dac71e

2ac6.manifest"

15 Feb 2008 22:15:18 719 ..... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_8b70ee8c3b3e060578529bd4ad41662f_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20750_none_b4a82cca9ca

d10a.manifest"

8 Jan 2008 21:41:56 733 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_8d0457784b987c2dae97a3d45ccc8de7_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_none_83500805cea

d603.manifest"

8 Jan 2008 21:42:32 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_8d9560f7f938489670a2fae0bc2f6e69_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_none_f666be38a63

7cb3.manifest"

8 Jan 2008 21:42:56 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_8d694d38e72fca59021e76925d380263_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_none_f8c878c49d1

25c6.manifest"

8 Jan 2008 21:42:14 733 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_8e9bcac4050790169afd68eeec08ea26_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_none_2ad63f176bc

b355.manifest"

13 Feb 2008 9:45:46 704 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_8ed93831f2105458f8c7faa90aa72f13_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_b2b00d8511c

40b5.manifest"

13 Feb 2008 9:46:58 704 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_8ef7dc151a406244709ac4c813b0ab48_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_69ece6be6ae

a178.manifest"

13 Feb 2008 9:44:52 697 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_8f437163ab3da428d339e68ef4463f29_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_f229936619e

f8cf.manifest"

13 Feb 2008 9:45:42 649 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_8f5c62e964f00c0c3bfdd96681933387_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_dbcac31ccc8

8f61.manifest"

13 Feb 2008 9:46:24 649 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_8f41ca8708657af1570b68fdf1a3ffe7_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_8072d0610b6

3e0c.manifest"

8 Jan 2008 21:42:40 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_90ae6fcf41496900f5903ccfcbb7d71d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_none_7b9ffba37cd

cd07.manifest"

13 Feb 2008 9:44:50 727 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_9066f709b23f2d534d8548a7f16eb6b4_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_815a864c892

3b8c.manifest"

13 Feb 2008 9:46:46 649 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_9000b1e3f622b161c105c6ed7cfdfd55_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_df884a6b2fb

e7ee.manifest"

13 Feb 2008 9:44:44 706 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_91f1e294445968050d0581d8f3f72e2b_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_6cecb893bde

8f7a.manifest"

13 Feb 2008 9:45:02 650 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_920d4044c7b75d5ce95b60d62fe69414_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_0f388605aad

4438.manifest"

13 Feb 2008 9:45:20 721 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_9267ebfe7034feb0c18ee8d675a9582b_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_2800ac0b325

5afd.manifest"

13 Feb 2008 9:45:58 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_9214552836746bfb0cecd528da2a2f30_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_544b6eac49d

3598.manifest"

13 Feb 2008 9:46:02 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_92ea99e8bbc19030461b958879ff2b39_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_94d3dd8df58

7b02.manifest"

8 Jan 2008 21:46:42 1 045 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_937504093cc5dea4d428d9852d888a0d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20689_none_7dfdf53a18a

c96a.manifest"

13 Feb 2008 9:45:18 704 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_9380fe82715602e61efd8969edb25bdf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_3fba6e44764

62fc.manifest"

13 Feb 2008 9:45:58 650 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_94bd61a7bed20c73e21fd68363e8bc01_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_0721f536b25

da68.manifest"

13 Feb 2008 9:45:44 649 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_958ae8d847022a4aca6e9b9d1f984d17_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_1c75f0ec402

a9bb.manifest"

13 Feb 2008 9:46:16 704 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_95a1bd72c0514b3ce7dd2416fd609f16_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_cb24d6ec87d

b388.manifest"

8 Jan 2008 21:43:04 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_97ecafcf7f00f9632f029f6babcab7cc_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_none_20347cae134

bbed.manifest"

13 Feb 2008 9:44:46 696 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_97ded04ee173572743f38240c4b7a131_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_2d3d714e014

091a.manifest"

13 Feb 2008 9:45:44 649 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_97355aeb20efdd03b26fbcaac2234dd3_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_90e5d4cf2e4

c6d8.manifest"

13 Feb 2008 9:45:10 704 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_98ad3be25f915cf529d672eade40c63a_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_a2d26c49961

b001.manifest"

8 Jan 2008 21:43:08 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_991de40802f0af4f18a094ff9915976a_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_none_b97374b1963

b7e8.manifest"

8 Jan 2008 21:41:54 733 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_9a9c2e22fa057cd1da164a87531d26be_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_none_fd408ce69a3

0fc8.manifest"

8 Jan 2008 21:43:04 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_9a9b1ff98c9a4bd0e278bcc47e145ff0_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_none_2c989df0a1d

2cab.manifest"

8 Jan 2008 21:46:52 704 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_9aec95cf34d4d5208dc08de7cbe35d92_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20743_none_4ff03ddab97

644c.manifest"

13 Feb 2008 9:41:42 745 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_9bb7c7779df198711f132a8a6939d57d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20762_none_94cd184dda8

7597.manifest"

13 Feb 2008 9:46:18 704 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_9befa6b340be3026e8fb187b43fd203c_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_bda99c0110a

290b.manifest"

13 Feb 2008 9:46:30 650 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_9b40a4f9107b4056f5e0ca058e7f62ef_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_c28776f8aad

a8cf.manifest"

13 Feb 2008 9:47:16 649 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_9bdf0a7eb6bfe205eb971081c6212e8b_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_c6f791b9b2b

97d1.manifest"

8 Jan 2008 21:42:34 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_9c21a35c255882ce506f9d6e272d5503_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_none_18d5bca520c

33d7.manifest"

8 Jan 2008 21:42:58 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_9da76ea5a8b5b15d6f387496fa59ddd5_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_none_b22229bd176

2fb3.manifest"

13 Feb 2008 9:40:24 712 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_9df700bc3220085983840081ed8d2a38_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_8e1957c4010

feda.manifest"

13 Feb 2008 9:46:42 704 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_9dd02c0a783264bd527ebe76ddbe9c9b_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_1d1ae70d8d0

ecfb.manifest"

8 Jan 2008 21:42:18 733 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_9e54212a9a6a09130dc75d65dc33e12f_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_none_28b62c56e6f

9450.manifest"

8 Jan 2008 21:42:32 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_9e73ced93f48fdcd2f3986533798a0c1_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_none_bc38da21ef6

9f1a.manifest"

8 Jan 2008 21:43:06 719 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_9eabd5d68058680f3fb9a86c5300de0b_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_none_69791c5839f

faf0.manifest"

8 Jan 2008 21:42:12 733 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_9f2ee7a2c78d23a82723e0d409455b8c_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_none_2a97007877c

a645.manifest"

13 Feb 2008 9:46:54 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_9f0ae1d750962c0fba1c76607642b101_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_a213261e4d0

8156.manifest"

15 Feb 2008 22:15:20 680 ..... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_9f7e4bc40cd6be8168cf4b3bedd2b551_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16625_none_4712a4996b6

f17c.manifest"

13 Feb 2008 9:45:22 649 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_a0572e4effe00cd02f16e8c63b2cdf5e_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_edd0e579389

5009.manifest"

13 Feb 2008 9:45:28 650 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_a0a234cba28f867d612f9d109041623c_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_7cc9a1fa5f6

bdf8.manifest"

13 Feb 2008 9:46:48 704 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_a0be91edb89cfe924b4cb8fa76f3a2e9_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_1d0a205c84c

6ec3.manifest"

8 Jan 2008 21:42:34 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_a1ada91b79a3b20b7480fb7df8418d20_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_none_f407d9505bb

d952.manifest"

13 Feb 2008 9:46:22 650 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_a17e9fd094ef5732c0abda6037c0e3d7_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_9c9f2e76fe6

183c.manifest"

15 Feb 2008 22:15:20 699 ..... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_a14c7b23c0a13e4887f16d5db2b493a5_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20750_none_4d12f546359

03ee.manifest"

13 Feb 2008 9:46:04 721 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_a2944f83e9cae0dc015d2097684f8704_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_177d81b7e9c

4b35.manifest"

8 Jan 2008 21:41:50 733 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_a39fbe31858e75757b41ffddc0c8fbc7_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_none_c8d5f9f3b05

6590.manifest"

8 Jan 2008 21:42:44 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_a485fc0b5cff15f60416216aa15751fe_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_none_fbc1ed8de76

a4c6.manifest"

13 Feb 2008 9:45:32 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_a44c1e52d411cba5caec1821213a0a6c_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_4543dc61b88

bf20.manifest"

8 Jan 2008 21:42:04 733 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_a50b8b7909af5b8dd4b47f6422e7eacb_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_none_fa580f8985f

0c73.manifest"

13 Feb 2008 9:40:38 704 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_a51e39cee2ac38ddc5513cfbeb742823_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_d642581f2d8

423a.manifest"

13 Feb 2008 9:41:46 725 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_a54f26c88be1eabdbdb7fe719a4348ee_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16633_none_618914655a0

37b4.manifest"

13 Feb 2008 9:40:40 695 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_a76270bab987c992b4825822ec0b13bd_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_5d7cd286063

d2e5.manifest"

13 Feb 2008 9:47:00 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_a91aa656016c292873d6bfca4319446a_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_feb529385c4

66f6.manifest"

13 Feb 2008 9:41:44 725 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_aac4a4daa6b6036873e502d94ccaa887_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16633_none_dad0cb1da28

2391.manifest"

8 Jan 2008 21:43:08 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_abba5b594c7522e9fb245584fd0af162_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_none_4530aac8c14

0ced.manifest"

13 Feb 2008 9:45:30 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_ab03b4b06d65f3f93439f8d5565aad1c_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_c1426476f29

9224.manifest"

8 Jan 2008 21:45:46 703 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_adf9aa31bbb592d49e43d0ac3115add2_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16615_none_94caa496415

dff6.manifest"

13 Feb 2008 9:45:08 704 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_ad9387c13d23395d75a8e8f0fe4ed04c_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_1ddc2e0438d

3f31.manifest"

13 Feb 2008 9:45:16 650 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_ad548c6128277cb2fdf0903ebe619c02_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_855b27efdc5

a72d.manifest"

13 Feb 2008 9:40:20 711 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_ae3b99cff8909c2066042cc9c68abe79_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_340ae44b22c

327c.manifest"

13 Feb 2008 9:44:40 695 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_ae111cf4e155993fd8e7f2d498df3e1d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_f2b4c4611e0

a5f8.manifest"

13 Feb 2008 9:45:12 649 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_ae34acbe6200caa401cf7da1756e7bdb_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_a758bb11b58

2b1d.manifest"

8 Jan 2008 21:42:42 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_afdb7c5948d1963e7d32056a2b19966a_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_none_01cb15d250c

be05.manifest"

13 Feb 2008 9:40:28 700 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_af0423b16fe4b2a3cca8f04c075fbe81_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_0ef38f2da0f

f5d9.manifest"

13 Feb 2008 9:45:40 704 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_b20c0dfd9aed7ae088d3c06b733f9630_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_92315a15e33

58ad.manifest"

13 Feb 2008 9:46:12 649 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_b20e5e4e13bc1054e0e7682abaeee0fc_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_da2ff14e95c

3797.manifest"

13 Feb 2008 9:46:10 649 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_b305e65ba4476701c66ee907e7f747f1_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_5368f0feaf0

5dbb.manifest"

13 Feb 2008 9:47:02 704 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_b323e7dd68a19a7780f8adf5a8f921b0_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_34ebfba145d

ff7a.manifest"

13 Feb 2008 9:40:14 694 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_b483e7e506ca7ca97eb499f9fd0c2d36_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_c684e0795e6

b05f.manifest"

13 Feb 2008 9:45:22 650 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_b413facea92f0459244b16126d07b41b_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_81000b8c733

f9ba.manifest"

13 Feb 2008 9:46:20 649 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_b5983a9475cb74965da0e521e2bc17c9_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_8c51e31c68e

8f2e.manifest"

8 Jan 2008 21:42:16 733 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_b72875cc620cdc17cbf8e42fc0ada264_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_none_165a34623c8

1ac9.manifest"

8 Jan 2008 21:42:00 733 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_b8c83534d86815bc5bbf0559281bc515_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_none_e07e436aea2

dee4.manifest"

8 Jan 2008 21:46:06 692 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_b89bad03799e84485c1118cf96f81947_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16586_none_b3b12840d05

d986.manifest"

13 Feb 2008 9:44:54 721 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_b8b85d393576c2ba249ec6a88b512829_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_10fdebd431d

15d4.manifest"

13 Feb 2008 9:46:54 709 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_b9f0502e913358070fd7a59e5ccce15c_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_091201deb64

4755.manifest"

13 Feb 2008 9:47:02 704 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_b96859454e2c9e66925d0ef1848890c9_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_26f61f104ab

9842.manifest"

8 Jan 2008 21:42:02 733 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_ba21f14b419a5f26a726c1c9896a4016_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_none_c051997534c

c119.manifest"

13 Feb 2008 9:46:22 704 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_bc8fd286d4ad5916168c5b41ab35ceb7_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_d4afdcd6a85

2244.manifest"

13 Feb 2008 9:40:18 707 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_bd54f08100674b39436bf3635656fbd0_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_589f44ce53e

f37d.manifest"

13 Feb 2008 9:46:52 704 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_bea788883a2bcbf3826a58a69d3e6943_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_acacfb43ae7

8688.manifest"

8 Jan 2008 21:42:40 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_c0dcb90a5bd0a01412ddc86bf2d3a295_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_none_6844351b532

4165.manifest"

8 Jan 2008 21:42:54 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_c0317d1f90efce5a694b76c525ce1300_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_none_f2df5e8d302

7459.manifest"

13 Feb 2008 9:42:06 708 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_c0410a11653fd8ad18f3d3bc2355b8fb_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16627_none_793c83d84fd

51f6.manifest"

13 Feb 2008 9:40:22 699 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_c238d52b915a3c14a10e3c5e2ec78a35_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_abe88ff38bc

405c.manifest"

13 Feb 2008 9:46:08 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_c242a26e476b1c5a3bf561a6d5b3babd_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_fe1fe6ee352

91e6.manifest"

13 Feb 2008 9:40:26 700 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_c36bb9ae012a7a8065487b5978134b8e_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_243e3b2e3cd

aca0.manifest"

13 Feb 2008 9:44:42 699 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_c301620531e15c634f46298cba7202a2_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_e8cb7b0973e

66ab.manifest"

13 Feb 2008 9:41:30 702 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_c59044c387fad3a8b46528e6c567bb15_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16607_none_b71e283cbac

353d.manifest"

13 Feb 2008 9:45:06 704 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_c55f3dcafe37c4be230b1232570ee65d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_81ac710f3c4

a844.manifest"

13 Feb 2008 9:45:18 649 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_c5bed8a7f1a5bc6631952ca53eac062b_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_c7d5f424084

b187.manifest"

13 Feb 2008 9:50:02 697 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_c6978558762cde601f64d6d067812106_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20707_none_418dfcdf7af

545d.manifest"

8 Jan 2008 21:42:20 733 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_c7ac018c8065bdef033a6b0412a0d4f3_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_none_594f3b04cc1

8e8c.manifest"

8 Jan 2008 21:42:38 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_c7a7da2f3e9f7bf07e0fb9b3c6087d62_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_none_8882906f091

dc9e.manifest"

13 Feb 2008 9:40:16 704 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_c7aa5a0ff12c1d2ef52eae9b26d066e6_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_12261af1717

ce9f.manifest"

8 Jan 2008 21:42:00 733 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_c866c8a9501bdbe30cbab80a23a44c01_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_none_e0d13d7ef64

19ff.manifest"

13 Feb 2008 9:46:04 721 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_c81955fe8081af9506f6ffa43728ed4c_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_5dd2f9a4bad

9756.manifest"

8 Jan 2008 21:42:22 733 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_c96e40387af321101bf8b99f182ae324_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_none_fce2c9efa7c

8d0d.manifest"

8 Jan 2008 21:42:48 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_c9f5384de930758142421770c118fb67_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_none_1cd898bd071

f337.manifest"

15 Feb 2008 22:15:20 680 ..... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_ca866b36730521e94dc39b88c2d622eb_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20750_none_6914522d96d

de43.manifest"

8 Jan 2008 21:42:28 706 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_cccf08e5ddf843e4810bdccb33d1ded2_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_none_fa76ae0ffec

5ee5.manifest"

8 Jan 2008 21:46:42 693 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_cd8f8ed09e53efb98809198e9c37707c_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16567_none_ea0a48f3f56

af3d.manifest"

13 Feb 2008 9:47:14 650 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_cd1634e1a3f76761834ab8d0461ba7c5_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_77c6c388a12

c082.manifest"

13 Feb 2008 9:45:46 650 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_cecae886df9327540f865c2d0c9631a1_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_eeee9c58978

0b1e.manifest"

13 Feb 2008 9:45:04 704 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_cfb3bc52862595262d956ff6321c05d3_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_d33bdfd90ee

7081.manifest"

13 Feb 2008 9:45:28 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_cfe37dff64e2ce42501aaffa8782da1f_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_b148fb8a939

1e6a.manifest"

8 Jan 2008 21:41:52 733 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_d41317b710238415041b60912d90d86e_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_none_72c7df33cfc

2d57.manifest"

8 Jan 2008 21:42:42 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_d5e4f56ecaefeb4937ecfc3ed38a8a37_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_none_874a9f2b804

9692.manifest"

13 Feb 2008 9:46:44 704 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_d57d932b76732a5ebbcda50adf8dd351_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_733c7053163

d624.manifest"

13 Feb 2008 9:45:06 649 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_d62aa83643b79618462ffe22ea7583ac_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_83dbedacb40

32a0.manifest"

13 Feb 2008 9:46:58 704 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_d62133713b7bc994ddd8af9e971fcfc6_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_ec2bb074538

9673.manifest"

8 Jan 2008 21:42:24 733 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_d9968a17fc90355e0f2ac29d830b3429_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_none_5b147767a81

66da.manifest"

13 Feb 2008 9:45:22 650 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_d9affba6a30d5a1558489080e1dd6858_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_43e7e92285d

18ed.manifest"

13 Feb 2008 9:46:16 650 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_da0ec77084738afa24631b93a8edb944_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_4afcdaa5784

1245.manifest"

13 Feb 2008 9:46:38 650 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_da7ac0388782c917f569091e82651e07_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_d34c816f2f6

4a56.manifest"

13 Feb 2008 9:45:04 649 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_dde3a15d6028686c2318d27a9ec079f9_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_f084bb78773

79e5.manifest"

13 Feb 2008 9:45:32 649 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_dd3edeede0a408bf274c96a91dfd528c_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_896941e0829

f02d.manifest"

13 Feb 2008 9:45:12 649 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_df1bb962e6d16eefa9831d0e518c5b27_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_4c0c176d62f

830d.manifest"

13 Feb 2008 9:45:34 721 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_dfd3238ac946bb357d71588c30a49668_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_d4c8e7210dd

63fc.manifest"

13 Feb 2008 9:47:04 649 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_dff573c03bef57ba2906f328fc4014bd_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_b858a54e90c

f95e.manifest"

13 Feb 2008 9:47:12 649 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_df0310a1ac756744356fa755b8ae34f8_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_31bf9073051

7543.manifest"

8 Jan 2008 21:45:46 704 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_e1f66a7df1282781b333407e61c934d3_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16615_none_3616bf08da1

2bef.manifest"

8 Jan 2008 21:42:24 733 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_e264890ca823cac9e444095d0ab5ae68_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_none_8af3e5d31b7

9a76.manifest"

13 Feb 2008 9:45:52 650 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_e3bf3816993b4ae714639f9d5762e7db_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_f7ac5231ce3

73bd.manifest"

13 Feb 2008 9:40:16 694 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_e4e9ff392d0a36c90bde3670c6da5db6_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_4d90a721802

3176.manifest"

13 Feb 2008 9:40:36 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_e4bbca587cacfb26fcfeff078d1d5c15_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20748_none_84e4e3af187

fdb2.manifest"

13 Feb 2008 9:45:32 704 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_e481ec18553eaf1b161f9bf63e86b9df_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_25c9da60c8b

9f44.manifest"

8 Jan 2008 21:42:46 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_e5c0df08938c74eeec1bccaa8a164c0e_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_none_7b9582ba673

d36b.manifest"

13 Feb 2008 9:47:18 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_e59825dacbe6ddde9ac4fc601e95b168_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_af6d1d7c47b

c674.manifest"

8 Jan 2008 21:42:38 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_e6816b6ad0bfcff946ea665a7f58a48e_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_none_ffb8b8da2f5

2955.manifest"

13 Feb 2008 9:44:38 720 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_e6b9cced561521fa87fee32037b0a144_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_8f003bc864c

c03b.manifest"

13 Feb 2008 9:46:58 649 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_e67b414941e6fcd458b6c46499a2728e_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_6cc6ace4f44

9a1d.manifest"

8 Jan 2008 21:42:56 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_e87cf6dfae40642c2105b876886d728e_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_none_8c37488ec9b

b063.manifest"

13 Feb 2008 9:44:52 703 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_e9e1fe1ddb3891fa549c996602ccf1fc_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_baa00cbca5a

3efa.manifest"

8 Jan 2008 21:42:30 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_ea2ecf9c7126cdce1eb2d960d91b86b8_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_none_f9172119d5b

029a.manifest"

8 Jan 2008 21:43:00 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_ea1f87e6f69f36f5bb62ec3859282ef8_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_none_7e10200674b

e7e5.manifest"

8 Jan 2008 21:43:12 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_ec09d679045193d6333101d28212b80c_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_none_a3b8a8d590e

532e.manifest"

8 Jan 2008 21:42:24 733 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_ed25f48146b84c186f3cc41b846ea835_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_none_cd82277e043

4c89.manifest"

13 Feb 2008 9:40:36 704 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_edaadc8ad1ac50cc717cb991c0f36520_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_2489c91835a

2f2c.manifest"

13 Feb 2008 9:44:56 721 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_efeab19f31e89780601e6534ce54b21d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_c42569dee68

2029.manifest"

13 Feb 2008 9:46:10 721 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_ef66b36a1d29424376b8945f920af550_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_b945ef21bac

4bf6.manifest"

13 Feb 2008 9:46:30 649 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_efe9863d5f92bb2b9007071ae5d19f93_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_22b9e917ad0

9a56.manifest"

13 Feb 2008 9:46:28 721 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_f17037b29bdd1e8df3a3999c2935f7ae_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_8c7b3c6968b

943f.manifest"

8 Jan 2008 21:42:12 733 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_f46e9c3b61ef2a5fbaf777d6d71446ce_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_none_ab0f143333c

2677.manifest"

13 Feb 2008 9:44:50 727 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_f4bf0660a4bb1d38caa369178ab682a4_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_893eb059d4a

0d4d.manifest"

8 Jan 2008 21:42:38 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_f7ffba8e3ada3a2ffcbadf44415c441d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_none_d05015644dd

832e.manifest"

13 Feb 2008 9:46:52 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_f8c06e185ae3735ce7787d7df48ef882_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_32d9085c4e3

fd32.manifest"

8 Jan 2008 21:42:38 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_f9cf9c82f960300671d49efcecf975c6_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_none_b4a348bee4f

edf2.manifest"

13 Feb 2008 9:41:44 725 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_f9e514d8fd5f8a90a3608c9174d3b470_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20762_none_256c1a96eca

c753.manifest"

8 Jan 2008 21:43:06 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_fad21acc31d8620e353c988c92916f08_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_none_2199bc777c3

afc3.manifest"

8 Jan 2008 21:42:10 733 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_fbea567878cc60eb8e2db797ebe690b2_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_none_270a10e3315

4b9b.manifest"

8 Jan 2008 21:42:46 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_fb1e355a590b6fa8776a55316e8025ca_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_none_d087823be8b

98e2.manifest"

8 Jan 2008 21:43:00 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_fb3a6d05cf4d75c51086985d2c3c3073_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_none_87d5a076d81

01bd.manifest"

13 Feb 2008 9:46:56 719 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_fcda8d38a0816392c7a7fef9545ec366_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_36e4914fd8d

6bd1.manifest"

8 Jan 2008 21:41:56 733 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_fe4de0aa0261029afafebe0d5e121432_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_none_a5dbdc06084

973d.manifest"

13 Feb 2008 9:46:44 650 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_fee0eaf60a4bd83e07af936bbba9275e_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_67a9c0c71b6

6e91.manifest"

13 Feb 2008 9:45:16 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_ff737784a46ea9518c2f6773c5cac90d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_aa7d9912232

6bab.manifest"

13 Feb 2008 9:44:44 2 937 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_keyboard.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_95d55d61f504b486.manifest"

13 Feb 2008 9:44:44 2 937 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_keyboard.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_957131ccdbca3f9c.manifest"

13 Feb 2008 9:45:00 5 214 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_ar-sa_98901d92c36772d0.manifest"

13 Feb 2008 9:45:02 5 214 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_ar-sa_982bf1fdaa2cfde6.manifest"

8 Jan 2008 21:46:04 1 479 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_volume.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20709_none_146318401803edb5.manifest"

8 Jan 2008 21:46:04 1 479 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_volume.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16586_none_137ff950ff29e447.manifest"

10 Jan 2008 6:11:50 10 486 ..... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-ehome-ehuihlp_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16625_none_3a1431762e229c7c.manifest"

13 Feb 2008 9:45:04 5 214 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_en-us_2ccb957d6f2f87c6.manifest"

13 Feb 2008 9:45:26 5 214 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_el-gr_2cd518ac88a15979.manifest"

13 Feb 2008 9:45:08 6 228 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_cs-cz_8c3c2d7bb1eead28.manifest"

13 Feb 2008 9:49:34 4 753 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-webdavredir-davclient_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20751_none_923bb8126e5dee69.manifest"

13 Feb 2008 9:44:56 3 726 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_fr-fr_17a27c71f308a682.manifest"

13 Feb 2008 9:46:18 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_lv-lv_d79f3d8550bbfd26.manifest"

13 Feb 2008 9:41:46 3 294 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c2_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16633_none_0a1f8ae7f53a940b.manifest"

13 Feb 2008 9:46:14 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_ko-kr_3306a3005f15f099.manifest"

13 Feb 2008 9:45:18 6 228 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_de-de_26a1a2deaa0afdc1.manifest"

13 Feb 2008 9:47:12 3 034 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_zh-cn_c809fbb4615564bc.manifest"

8 Jan 2008 21:42:06 3 131 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_ko-kr_f051af44f1a7d27e.manifest"

13 Feb 2008 9:46:06 6 228 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_ja-jp_fec6eca36f697dd0.manifest"

13 Feb 2008 9:46:24 649 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_472329636509273cd83c79b0ac44f9c2_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_97a148e97c1

922a.manifest"

13 Feb 2008 9:45:14 704 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_4380c11a9f9e28df8b195add1d6078e2_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_91e20bbccf3

41ec.manifest"

13 Feb 2008 9:47:10 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_uk-ua_8ad5ad2bdd7a5862.manifest"

13 Feb 2008 9:47:08 650 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_ad24d7e1b8039cdec1f14d485e104895_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_e54bdb628c6

cc99.manifest"

8 Jan 2008 21:42:18 3 131 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_ru-ru_66bfa3a879ccb150.manifest"

13 Feb 2008 9:46:46 6 228 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_ru-ru_1917bc2103287a17.manifest"

13 Feb 2008 9:45:58 3 034 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_hu-hu_5276e471518c61cd.manifest"

8 Jan 2008 21:42:20 3 131 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_sv-se_03338c828a1f120a.manifest"

8 Jan 2008 21:42:58 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_pt-br_627785ad1c07712d.manifest"

13 Feb 2008 9:42:06 4 539 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-netcfg_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20752_none_0e9e2ad56d975451.manifest"

13 Feb 2008 9:40:36 9 718 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-i..ablenetworkgraphics_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16623_none_ebcd9189165066e5.manifest"

13 Feb 2008 9:44:54 3 726 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_en-us_751fa98f000f9e7b.manifest"

13 Feb 2008 9:46:24 650 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_fba2d0b620ed406ace077894e7a7a248_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_b64d1862b09

bb26.manifest"

13 Feb 2008 9:46:02 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_it-it_ed77473e798a17a8.manifest"

8 Jan 2008 21:45:46 1 241 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-sidebar-killbits_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20740_none_90323654ef4d86fe.manifest"

13 Feb 2008 9:45:56 6 228 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_hu-hu_b9e9f797897c5593.manifest"

13 Feb 2008 9:45:16 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_da-dk_ba4be74aa57054da.manifest"

13 Feb 2008 9:44:42 10 805 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft.windows.h..display-driverclass_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_41b37abe932781d6.manifest"

13 Feb 2008 9:46:02 3 034 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_it-it_f59286055d98ed19.manifest"

8 Jan 2008 21:46:44 4 539 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-netcfg_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20739_none_0ebaccb36d80cdd0.manifest"

13 Feb 2008 9:45:08 649 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_3e6f4f85b8739e67f133d3ee3dbf86f9_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_010ee9fb946

cec1.manifest"

13 Feb 2008 9:46:50 5 214 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_ru-ru_75ecad31c034836d.manifest"

8 Jan 2008 21:42:34 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_cs-cz_1d0c0567af2fc0d1.manifest"

8 Jan 2008 21:42:32 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_cs-cz_1d8503ccc8591730.manifest"

13 Feb 2008 9:40:32 283 492 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_b305dbcfd99b3e71.manifest"

13 Feb 2008 9:41:40 87 465 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-gameexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20762_none_4064ce3fdd62eaa8.manifest"

15 Feb 2008 22:15:20 699 ..... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_54e1d0f73c75ecb358294434ab1e5a22_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16625_none_bed571885dd

6940.manifest"

13 Feb 2008 9:46:30 2 093 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_pl-pl_ebdbff13310d3001.manifest"

13 Feb 2008 9:47:06 704 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_9d9cb61ba89fa9f6756baa3da62f5ac1_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_65fe2a9cbf5

b42f.manifest"

13 Feb 2008 9:47:18 704 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_f39703a529397bbd972764ba169bf1d4_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_fc69c2f831c

a4de.manifest"

8 Jan 2008 21:41:58 3 131 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_el-gr_1d43e38e28ff1272.manifest"

13 Feb 2008 9:46:56 2 093 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_sv-se_d1afb55c0b10cc48.manifest"

13 Feb 2008 9:40:22 699 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_c9ae0f884915522a409b0c8d2a0c9689_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_bb50e06835a

9048.manifest"

13 Feb 2008 9:50:02 88 936 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-ole-automation_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16588_none_bacb6cf1fe8d4f50.manifest"

13 Feb 2008 9:46:42 3 034 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_pt-pt_6b019736e656f825.manifest"

13 Feb 2008 9:44:48 88 609 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-ole-automation_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_bb871a171785fb30.manifest"

13 Feb 2008 9:47:08 704 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_0e37897244e828ed4c4751ed656e685d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_8f68fccfc78

9f02.manifest"

13 Feb 2008 9:46:54 704 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_7ed9219210ac641182cc7ee751b455fa_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_4c940132b2a

0cce.manifest"

13 Feb 2008 9:40:24 3 494 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-ie-iebrokers_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_6ab2945672a133b1.manifest"

13 Feb 2008 9:46:00 649 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_311c30688d193764112cef972e5e45ad_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_cf199ba5425

a13f.manifest"

13 Feb 2008 9:45:12 650 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_994776b86739cd8c07d0b1aa1715709b_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_384a9f55a5b

c1cc.manifest"

13 Feb 2008 9:47:08 3 034 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_uk-ua_92f0ebf2c1892dd3.manifest"

8 Jan 2008 21:42:28 13 536 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-servicingstack-msg_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_none_3cbc2c2b2dde229a.manifest"

13 Feb 2008 9:46:20 6 228 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_nb-no_8a5f1ef820c4fbb8.manifest"

13 Feb 2008 9:46:04 2 093 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_ja-jp_1b63fb698028c5a6.manifest"

13 Feb 2008 9:40:32 724 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_197ddad12dceda4eeabec6cac5812ffb_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_927316679a7

68e1.manifest"

13 Feb 2008 9:45:50 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_he-il_476ef89988c73318.manifest"

13 Feb 2008 9:45:16 2 093 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_de-de_43a2dd39d404ba81.manifest"

15 Feb 2008 22:15:20 710 ..... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_407011b78a28448d39e18eff098f3986_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20750_none_8c9473922c7

0646.manifest"

8 Jan 2008 21:41:54 3 131 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_cs-cz_da48409841cd594b.manifest"

8 Jan 2008 21:42:02 3 131 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_fi-fi_bc84ed851e089978.manifest"

13 Feb 2008 9:44:40 6 627 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-nshhttp_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_7234166d908635c1.manifest"

8 Jan 2008 21:42:12 3 131 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_pl-pl_1ce6d7d496f21f64.manifest"

13 Feb 2008 9:44:44 9 295 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-wdf-kernellibrary_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_74da07c339f7e0f2.manifest"

15 Feb 2008 22:15:20 712 ..... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_5de6b8accb56a62c380d68835021c56d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20750_none_9b111d18089

f379.manifest"

13 Feb 2008 9:41:48 4 174 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c1_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16633_none_0a1e8a9df53b7ab4.manifest"

13 Feb 2008 9:45:46 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_a437de78ffebd4083cb4bfcb75c611df_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_ee9a967f3fb

b9a3.manifest"

13 Feb 2008 9:47:10 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_ce0fb1a6aa06a932a6d174e00c294b73_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_92d7383912f

c75e.manifest"

13 Feb 2008 9:45:24 704 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_b8cad953f9cba67e00dde6c1fbe22ac4_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_46e354e0423

0951.manifest"

8 Jan 2008 21:43:00 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_ro-ro_a71b1cebe8b45606.manifest"

13 Feb 2008 9:46:22 5 214 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_nb-no_e7fc67331045eee2.manifest"

13 Feb 2008 9:45:58 5 214 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_hu-hu_1723143d5fc2d3d3.manifest"

13 Feb 2008 9:45:20 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_de-de_b7dba81bc0811e5e.manifest"

13 Feb 2008 9:46:40 2 093 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_pt-pt_ef11b9232f0633c1.manifest"

13 Feb 2008 9:45:26 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_a73ed60de5305e0ce12573dd395bfe93_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_1c546b42885

9bba.manifest"

13 Feb 2008 9:45:20 704 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_2076c4ab8e95293b42764bbe0b17f68a_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_04c3d4ee360

2c08.manifest"

8 Jan 2008 21:42:54 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_d3f2b068886d102efff147f1b9513dff_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_none_0b8a6bf7d65

f520.manifest"

13 Feb 2008 9:40:18 126 025 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-ie-internetexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_2d84c3fd1ccfd3e7.manifest"

8 Jan 2008 21:43:00 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_pt-pt_635955191b76e109.manifest"

8 Jan 2008 21:42:04 3 131 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_hu-hu_0791df1f00208ccc.manifest"

13 Feb 2008 9:41:46 725 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_acd116cb727269273a2ec6c941aac13a_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20762_none_1b20c798631

c9ee.manifest"

13 Feb 2008 9:49:34 6 904 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-webdavredir-webclient_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16626_none_532fecfab695e27c.manifest"

13 Feb 2008 9:45:44 2 093 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_fr-fr_8eb25a809ca15963.manifest"

13 Feb 2008 9:46:28 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_b751de96ffb9ca4114ea0834701ef00f_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_4cef9efe203

c7c7.manifest"

13 Feb 2008 9:42:04 28 871 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16627_none_5f90b964923d030a.manifest"

13 Feb 2008 9:46:58 3 034 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_sv-se_4e03bf04db9c0596.manifest"

13 Feb 2008 9:40:34 7 244 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-advpack_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_aa5255030edc55f8.manifest"

13 Feb 2008 9:40:36 928 494 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_11ca02253e354324.manifest"

8 Jan 2008 21:42:20 3 131 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_sv-se_02ba8e1d70f5bbab.manifest"

13 Feb 2008 9:41:30 88 609 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-ole-automation_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20732_none_bb8519831787c882.manifest"

13 Feb 2008 9:45:20 3 034 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_de-de_bf92bb4d8b557ee5.manifest"

8 Jan 2008 21:42:40 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_9c0697739d3e2a4fa01a282bda82c341_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_none_d97308625a2

0cfa.manifest"

13 Feb 2008 9:46:40 649 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_4d88948080e1d373c906d39db23f4001_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_157d03adece

a4f5.manifest"

10 Jan 2008 6:07:46 10 486 ..... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-ehome-ehuihlp_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20750_none_3a785d0b475d1166.manifest"

8 Jan 2008 21:43:06 2 694 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_sr-..-cs_e7b309d46f64d78a.manifest"

8 Jan 2008 21:42:44 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_he-il_4704cb486f922624.manifest"

8 Jan 2008 21:42:48 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_ja-jp_8fab975f6c9972ee.manifest"

8 Jan 2008 21:42:28 5 675 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-b..re-bootmanager-pcat_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_none_c1bf7320cf30947d.manifest"

8 Jan 2008 21:42:34 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_da-dk_ba45e58ea575bcd0.manifest"

13 Feb 2008 9:46:46 649 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_bd19dc2847fd5e8f85f6e2d8684bbc02_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_3f8ee29258d

a4aa.manifest"

13 Feb 2008 9:46:52 704 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_53a5aec5bcf3e87361e594ab2beaf08e_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_88fa17947d7

719a.manifest"

13 Feb 2008 9:47:16 649 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_eb753bfe853ed9e7600d6b0154784d36_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_1096330ec2d

7136.manifest"

13 Feb 2008 9:45:42 2 093 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_fr-fr_8f168615b5dbce4d.manifest"

13 Feb 2008 9:46:32 3 034 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_pl-pl_683008bc0198694f.manifest"

13 Feb 2008 9:46:04 5 214 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_it-it_b9da8a3c5294ea35.manifest"

13 Feb 2008 9:45:28 704 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_f4bddc136556dd94bddd035af26f5cb0_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_a454ea37048

ae04.manifest"

8 Jan 2008 21:43:06 719 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_33c7108c1a067d400aef367b08aebad8_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_none_b86fd472737

81b3.manifest"

13 Feb 2008 9:40:14 10 729 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-ieuser_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_0bcafdc3f028e53b.manifest"

13 Feb 2008 9:46:20 649 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_0e11d34c5a41b120186dcb6324759d18_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_6a4e7531253

39e1.manifest"

8 Jan 2008 21:42:10 3 131 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_nb-no_d86b3214b0a3a7db.manifest"

13 Feb 2008 9:45:36 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_et-ee_5a57a688b38bf857.manifest"

13 Feb 2008 9:45:26 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_el-gr_600daa19965c1202.manifest"

13 Feb 2008 9:44:52 17 524 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-coreusermodepnp_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_75889abf48f7c10d.manifest"

13 Feb 2008 9:44:42 10 805 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft.windows.h..display-driverclass_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_4217a653ac61f6c0.manifest"

13 Feb 2008 9:46:54 3 054 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_sr-..-cs_efbf7787537f6390.manifest"

13 Feb 2008 9:46:44 3 034 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_ro-ro_af3c5d6eccbdc381.manifest"

13 Feb 2008 9:46:06 649 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_af32944d3a63d28611b830ade4dc632a_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_876bb7d25b3

b5c3.manifest"

13 Feb 2008 9:45:18 6 228 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_de-de_2705ce73c34572ab.manifest"

8 Jan 2008 21:42:06 3 131 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_ja-jp_4ce7d28fff370b68.manifest"

13 Feb 2008 9:45:34 3 726 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_es-es_74eb067300369020.manifest"

13 Feb 2008 9:40:18 126 025 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-ie-internetexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_2de8ef92360a48d1.manifest"

13 Feb 2008 9:45:34 3 726 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_es-es_7486dadde6fc1b36.manifest"

13 Feb 2008 9:47:10 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_uk-ua_8a718196c43fe378.manifest"

13 Feb 2008 9:46:16 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_lt-lt_d6d1cf01513dbc36.manifest"

13 Feb 2008 9:46:10 2 093 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_ko-kr_becdd81e72998cbc.manifest"

13 Feb 2008 9:42:04 28 871 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20752_none_5ff4e4f9ab7777f4.manifest"

13 Feb 2008 9:45:04 5 214 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_en-us_2d2fc1128869fcb0.manifest"

13 Feb 2008 9:40:16 31 943 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-ie-setup-support_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_c457a4ad7a851176.manifest"

13 Feb 2008 9:46:14 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_ko-kr_32a2776b45db7baf.manifest"

13 Feb 2008 9:40:28 463 701 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-ie-directxtransforms_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_95e9130384756585.manifest"

13 Feb 2008 9:45:32 3 034 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_es-es_684eee2a7a5a7c4f.manifest"

13 Feb 2008 9:46:32 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_pl-pl_6014c9f51d8993de.manifest"

13 Feb 2008 9:46:14 5 214 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_ko-kr_ff69e5fe3820c326.manifest"

10 Jan 2008 6:11:26 3 286 ..... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-e..-devices-xeikaimage_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16625_none_6f03a24bfcedef84.manifest"

8 Jan 2008 21:42:24 3 131 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_zh-hk_7c48ed5529ee58aa.manifest"

13 Feb 2008 9:46:00 649 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_6159f2f4403cca4f1d7edb97569e47d3_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_5a683621bb4

06d8.manifest"

15 Feb 2008 22:15:20 712 ..... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_7b60631161537fcff1065c78998e449e_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16625_none_a9187ed8cdc

af05.manifest"

13 Feb 2008 9:46:40 6 228 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_pt-pt_d274aa5d1e46ebeb.manifest"

13 Feb 2008 9:46:46 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_6d399e8d810a6cbae31462d09374097a_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_69cbfba2cad

a0d4.manifest"

13 Feb 2008 9:45:38 6 228 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_fi-fi_6edd05fda764623f.manifest"

13 Feb 2008 9:45:44 704 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_61a7c0ec5b5b50406e3b162a378b1aef_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_8b3543f7091

306b.manifest"

8 Jan 2008 21:42:24 3 131 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_zh-cn_7d9df4c72912e61a.manifest"

8 Jan 2008 21:42:08 3 131 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_ko-kr_efd8b0dfd87e7c1f.manifest"

13 Feb 2008 9:47:08 3 034 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_uk-ua_928cc05da84eb8e9.manifest"

13 Feb 2008 9:46:46 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_ro-ro_a7211ea7e8aeee10.manifest"

13 Feb 2008 9:46:38 5 214 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_pt-br_2ecbf796f51dfa4f.manifest"

13 Feb 2008 9:46:18 704 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_22a94854e9c77bc949ff83c437c76c22_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_d3b2eef38ef

9eeb.manifest"

13 Feb 2008 9:47:10 649 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_7d51703c05a8eeace03341207080d08c_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_439f3e42cf8

b02f.manifest"

8 Jan 2008 21:42:38 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_es-es_60a6ac0caf7a6533.manifest"

13 Feb 2008 9:45:36 704 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_627cc133613c31cdfd4c82c44ef4fe78_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_81dcb86a526

519c.manifest"

13 Feb 2008 9:45:04 3 034 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_bg-bg_7a87fae4beebc70b.manifest"

13 Feb 2008 9:46:28 3 726 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_nl-nl_2e2b9aed89179a82.manifest"

13 Feb 2008 9:40:38 32 438 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-ie-htmlediting_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_464bad5b46361812.manifest"

13 Feb 2008 9:45:02 6 228 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_en-us_cff6a46cb2237e70.manifest"

13 Feb 2008 9:46:34 5 214 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_pl-pl_2c780cf2f694666b.manifest"

13 Feb 2008 9:44:50 3 636 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-i..rd-japanese_106_key_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_db2a2e67166cc2c4.manifest"

13 Feb 2008 9:45:30 2 093 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_es-es_ebfae481a9cf4301.manifest"

13 Feb 2008 9:46:30 649 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_d3244a07f08ab2ed5aee20960e76dddc_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_23b10b1f1ef

2c5a.manifest"

13 Feb 2008 9:46:58 6 228 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_sv-se_b512a695fa518472.manifest"

13 Feb 2008 9:45:08 2 093 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_cs-cz_a8d93c41c2adf4fe.manifest"

13 Feb 2008 9:41:42 9 473 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c5_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20762_none_0a8ab8830e6eba56.manifest"

13 Feb 2008 9:45:12 649 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_83ab97171d11704dd71d4195e6560f97_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_14c5c1f4b13

f844.manifest"

13 Feb 2008 9:46:04 649 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_1f9ed6cf79715bbda572535f2834aca4_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_a8f382f8039

a3b0.manifest"

13 Feb 2008 9:45:28 704 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_bf4ee40b3308a8dff3e2be41a1029e57_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_e9ed2b5e118

44d0.manifest"

13 Feb 2008 9:44:58 649 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_c798c49920ad6f52cfc4c5f66d672985_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_3e8b62b6f87

d858.manifest"

8 Jan 2008 21:42:36 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_de-de_b7ea792fc07567c9.manifest"

8 Jan 2008 21:42:46 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_hr-hr_499a7c8d876ee949.manifest"

13 Feb 2008 9:40:34 7 571 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-advpack_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_a9ee296df5a1e10e.manifest"

8 Jan 2008 21:42:24 3 131 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_zh-hk_7bcfeef010c5024b.manifest"

13 Feb 2008 9:45:04 6 228 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_en-us_cf9278d798e90986.manifest"

8 Jan 2008 21:42:28 706 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_e270f321d3386308aaad5193dd6f20e2_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_none_4b1d55737a4

5db3.manifest"

10 Jan 2008 6:08:58 2 890 ..... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-ehome-ehres_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16625_none_501526e9535d51c0.manifest"

10 Jan 2008 6:04:48 2 890 ..... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-ehome-ehres_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20750_none_5079527e6c97c6aa.manifest"

13 Feb 2008 9:46:32 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_92af64acbd07d41aba10f71fdd51b237_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_0a0e741af41

3022.manifest"

13 Feb 2008 9:45:24 6 228 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_el-gr_cf9bfc06b25adb39.manifest"

13 Feb 2008 9:46:26 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_nl-nl_19d86f733867262a.manifest"

8 Jan 2008 21:46:44 4 849 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-netcfg_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16615_none_0e42ce98545690c8.manifest"

13 Feb 2008 9:46:24 2 093 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_nl-nl_a59fa4914beac24d.manifest"

8 Jan 2008 21:42:42 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_fr-fr_035e220ba24c7b95.manifest"

13 Feb 2008 9:45:12 2 093 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_da-dk_46131c68b8f3f0fd.manifest"

13 Feb 2008 9:50:00 6 874 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_mshdc.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16632_none_db337a442479c42c.manifest"

13 Feb 2008 9:40:32 9 922 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-ie-antiphishfilter_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_f9b4da4b6e8fdf57.manifest"

13 Feb 2008 9:46:36 6 228 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_pt-br_d192daf11ed77c0f.manifest"

13 Feb 2008 9:50:00 700 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_5d01d61da0a34e236d39b702e2462712_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16632_none_cf9a719c6f4

f393.manifest"

13 Feb 2008 9:45:18 649 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_619f83d340acb4509bf51313476fd0d4_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_f6b479f580f

8f3f.manifest"

13 Feb 2008 9:46:06 2 093 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_ja-jp_1affcfd466ee50bc.manifest"

13 Feb 2008 9:47:16 2 093 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_zh-tw_50165af6a7757cc8.manifest"

13 Feb 2008 9:46:40 6 228 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_pt-pt_d2107ec8050c7701.manifest"

13 Feb 2008 9:50:02 18 778 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16584_none_69f7a2dcb739c934.manifest"

13 Feb 2008 9:47:00 5 214 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_sv-se_124bc33bd09802b2.manifest"

13 Feb 2008 9:46:54 3 034 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_sl-si_4fd1cf5fc0ec8b5e.manifest"

13 Feb 2008 9:45:00 3 034 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_ar-sa_d3e3edc6b53100ca.manifest"

13 Feb 2008 9:41:42 87 465 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-gameexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16633_none_3ffca182c42c1062.manifest"

13 Feb 2008 9:44:58 6 228 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_ar-sa_3b5700eced20f490.manifest"

8 Jan 2008 21:41:54 3 131 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_cs-cz_dac13efd5af6afaa.manifest"

13 Feb 2008 9:40:36 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_d17ca83c7d723625c05c3d1cb58c388f_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16623_none_b3bf34f4b01

9452.manifest"

8 Jan 2008 21:41:56 3 131 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_da-dk_77fb1f24513caba9.manifest"

13 Feb 2008 9:46:10 3 726 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_ja-jp_a38bc630a41b28f1.manifest"

13 Feb 2008 9:46:26 3 034 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_nl-nl_218f82a5033b86b1.manifest"

13 Feb 2008 9:46:20 6 228 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_nb-no_8ac34a8d39ff70a2.manifest"

13 Feb 2008 9:45:54 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_hr-hr_49277fe46e402af4.manifest"

13 Feb 2008 9:45:26 650 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_aea32a29048416be01c7706c5c68c429_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_19c784c5173

c1ac.manifest"

13 Feb 2008 9:40:32 283 492 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_b36a0764f2d5b35b.manifest"

13 Feb 2008 9:44:46 19 532 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-setupapi_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_33181da4c90f2d73.manifest"

8 Jan 2008 21:42:32 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_ar-sa_cbc2ad43d127934f.manifest"

8 Jan 2008 21:42:56 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_nl-nl_19e74087385b6f95.manifest"

13 Feb 2008 9:45:54 2 093 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_hu-hu_d622dac88101287f.manifest"

13 Feb 2008 9:46:26 6 228 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_nl-nl_889e6a3621f1058d.manifest"

8 Jan 2008 21:42:22 3 131 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_tr-tr_ac40d6c978db13fb.manifest"

13 Feb 2008 9:46:02 704 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_7792aa55aa67f4816988ffbfa3ec5966_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_61869f7d3ba

f9f5.manifest"

13 Feb 2008 9:45:28 3 034 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_en-us_68e7bcdb936dff94.manifest"

13 Feb 2008 9:46:54 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_sl-si_481abc2df6182ad7.manifest"

13 Feb 2008 9:47:10 2 093 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_zh-cn_4bb5f20b90ca2b6e.manifest"

13 Feb 2008 9:45:42 650 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_e9371c30e2b078d9749635fd80673bab_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_42f82507a2f

d3da.manifest"

13 Feb 2008 9:47:14 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_zh-cn_c052e88296810435.manifest"

13 Feb 2008 9:40:16 32 270 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-ie-setup-support_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_c3f37918614a9c8c.manifest"

13 Feb 2008 9:47:16 649 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_470bafb4361348b3e1097bc52da36e99_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_d037213b63d

ff1e.manifest"

13 Feb 2008 9:44:54 695 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_eccc9521ad43a0970745628b86022c15_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_647e9b6910a

abf6.manifest"

13 Feb 2008 9:40:40 829 599 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_63295c28ca2ad151.manifest"

13 Feb 2008 9:46:22 3 034 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_nb-no_23b462fc1b49f1c6.manifest"

13 Feb 2008 9:46:06 6 228 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_ja-jp_fe62c10e562f08e6.manifest"

13 Feb 2008 9:47:12 6 228 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_zh-cn_2f7d0eda99455882.manifest"

13 Feb 2008 9:44:58 649 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_819df15b54342e420109ef1e47ca77b6_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_1bd47171f69

75ec.manifest"

13 Feb 2008 9:45:14 3 034 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_da-dk_c2672611897f2a4b.manifest"

13 Feb 2008 9:41:42 3 055 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-a..bility-assistant-db_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16633_none_47734d93c13a277a.manifest"

13 Feb 2008 9:46:36 6 228 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_pt-br_d12eaf5c059d0725.manifest"

10 Jan 2008 6:05:56 23 689 ..... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-ehome-devices-mcrmgr_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20750_none_329736f2f619ccb9.manifest"

13 Feb 2008 9:45:02 649 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_b8d8c83a5084ef931b65b14df37ef39f_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_d45f3c55ef7

24ae.manifest"

13 Feb 2008 9:45:10 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_6a63c0cce35a9e4365bf0ef91305097f_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_83471503577

306d.manifest"

13 Feb 2008 9:44:48 13 536 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-servicingstack-msg_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_3cc22de72dd8baa4.manifest"

13 Feb 2008 9:46:34 5 214 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_pl-pl_2c13e15ddd59f181.manifest"

10 Jan 2008 6:07:50 3 790 ..... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-ehome-ehtrace_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20750_none_372a17aa2fff89bf.manifest"

13 Feb 2008 9:46:10 650 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_97417f2eb5e9d35bdec6efcfd1411e1c_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_1bbb4fe3fa5

ecc3.manifest"

8 Jan 2008 21:42:06 3 131 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_ja-jp_4c6ed42ae60db509.manifest"

13 Feb 2008 9:40:30 37 192 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-iebrshim_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_2a7cbb1d8134e6d3.manifest"

13 Feb 2008 9:46:10 721 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_bf05537554a690f90ab097422775c447_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_8e87083beac

1faa.manifest"

13 Feb 2008 9:40:28 42 229 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-ie-extcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_3ad26ff6d96b5938.manifest"

13 Feb 2008 9:47:14 5 214 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_zh-cn_8c51ffeb565161d8.manifest"

13 Feb 2008 9:42:06 3 908 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16627_none_54a6905db830dfb1.manifest"

8 Jan 2008 21:42:16 3 131 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_pt-pt_20959049ae147983.manifest"

13 Feb 2008 9:47:10 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_c7ad479c63ce7e7c5c8dd8784aa0937d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_7d20afec1e6

bc48.manifest"

13 Feb 2008 9:45:40 3 034 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_fi-fi_07ce1e6c88aee363.manifest"

15 Feb 2008 22:15:20 3 055 ..... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_87a456315a2b7a63c962dcc8cd23aae9_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16625_none_068a0ea37a2

580b.manifest"

8 Jan 2008 21:42:14 3 131 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_pt-br_1f3ac278957bb348.manifest"

15 Feb 2008 22:15:20 701 ..... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_06b08e5c4cec5ca3ac8bd8e23db671c4_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20750_none_d7163209f31

51e6.manifest"

13 Feb 2008 9:45:44 649 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_4d084436005a93860edaaa456b125698_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_56db1ea0beb

bcda.manifest"

13 Feb 2008 9:46:34 2 093 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_pt-br_ee2fe9b72f96c3e5.manifest"

13 Feb 2008 9:42:06 4 849 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-netcfg_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16627_none_0e39ff40545cdf67.manifest"

8 Jan 2008 21:42:30 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_ar-sa_cc3baba8ea50e9ae.manifest"

13 Feb 2008 9:46:48 649 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_b09b075e6a1cd05aa5ee07a24441a2cf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_cd1078dcc27

ce57.manifest"

13 Feb 2008 9:46:32 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_e3bc04aa357f176ceb23e7d8983f700c_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_bcc9497ce83

08ec.manifest"

13 Feb 2008 9:46:58 3 034 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_sv-se_4d9f936fc26190ac.manifest"

13 Feb 2008 9:49:34 13 639 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-webdavredir-mrxdav_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16626_none_12b50875c89fe395.manifest"

13 Feb 2008 9:45:44 6 228 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_fr-fr_7279774fa51c8677.manifest"

13 Feb 2008 9:41:46 9 731 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c3_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20762_none_0a88b7ef0e7087a8.manifest"

13 Feb 2008 9:44:54 7 802 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft.windows.h..ler.wpd-driverclass_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_67351dcd84155889.manifest"

13 Feb 2008 9:47:00 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_864676a39e455fbc18c50a719f315ddd_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_cd4bf28a735

bc9f.manifest"

13 Feb 2008 9:41:42 700 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_a3c1a3d286e456596897e16cc74a6e19_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16633_none_e8b97bbfe1b

ac99.manifest"

13 Feb 2008 9:44:44 748 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_cc769075124856e0499c93f258f08f0c_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_ce1efda3b74

238b.manifest"

13 Feb 2008 9:40:24 42 895 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_dee86a987f43fde0.manifest"

13 Feb 2008 9:45:50 3 034 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_he-il_4f8a37606cd60889.manifest"

13 Feb 2008 9:46:08 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_fb14cb2bd8a90e6698d8a63ed2050dec_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_f2a0adc0430

2b2d.manifest"

13 Feb 2008 9:46:32 6 228 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_pl-pl_cedac4b807137341.manifest"

13 Feb 2008 9:45:38 649 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_7e51f19c84aafa4214ca4afa465e4c7e_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_157acf52263

f1ed.manifest"

13 Feb 2008 9:45:46 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_fr-fr_02eb2562891dbd40.manifest"

13 Feb 2008 9:40:18 812 318 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-i..nternetcontrolpanel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_8dc095996de4587f.manifest"

8 Jan 2008 21:42:38 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_en-us_606250c3962a1d2f.manifest"

13 Feb 2008 9:46:58 2 093 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_sv-se_d14b89c6f1d6575e.manifest"

15 Feb 2008 22:15:20 708 ..... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_75b757d7a6f3dd474ac676d5247afd0a_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16625_none_227e01c4ab6

1f15.manifest"

13 Feb 2008 9:47:12 704 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_9215c0dfd63c75423b405c0207f97f18_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_69dcca5745c

aa4e.manifest"

13 Feb 2008 9:45:48 2 093 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_he-il_d2d2022283105a51.manifest"

13 Feb 2008 9:42:04 3 908 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20752_none_550abbf2d16b549b.manifest"

13 Feb 2008 9:45:12 5 214 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_cs-cz_e9754a2188352b68.manifest"

13 Feb 2008 9:45:58 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_109b48d97236f81827519cd859be9f04_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_aef09f6dfc3

0ef4.manifest"

13 Feb 2008 9:47:06 3 034 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_tr-tr_f6acddb6b11d929d.manifest"

13 Feb 2008 9:44:44 9 295 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-wdf-kernellibrary_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_7475dc2e20bd6c08.manifest"

8 Jan 2008 21:42:58 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_d34963d557b49411d8b24d146768a4c0_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_none_cbf7cdbbf12

02ac.manifest"

13 Feb 2008 9:45:20 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_f6ac76a6c856a006447941b50f393327_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_d66ef609f10

eea3.manifest"

8 Jan 2008 21:42:00 3 131 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_es-es_1d69e8d828eea74e.manifest"

13 Feb 2008 9:45:48 6 228 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_he-il_b6991ef18b8b8765.manifest"

8 Jan 2008 21:42:44 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_he-il_477dc9ad88bb7c83.manifest"

8 Jan 2008 21:43:08 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_th-th_ea88749fcf9ce072.manifest"

13 Feb 2008 9:47:14 5 214 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_zh-cn_8cb62b806f8bd6c2.manifest"

13 Feb 2008 9:45:54 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_hr-hr_498bab79877a9fde.manifest"

13 Feb 2008 9:46:50 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_ru-ru_a9896a33e729b0e0.manifest"

13 Feb 2008 9:46:18 3 034 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_lv-lv_dfba7c4c34cad297.manifest"

13 Feb 2008 9:46:32 704 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_0ff3e8b65b37f275ffadee8f7b299939_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_af876d35af3

b197.manifest"

13 Feb 2008 9:45:52 3 034 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_hr-hr_5142beab524f0065.manifest"

10 Jan 2008 6:05:58 9 491 ..... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-ehome-ehui_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20750_none_cd316ad4e5875cc4.manifest"

10 Jan 2008 6:05:16 4 774 ..... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-ehome-ehdebug_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20750_none_2e4b05aa9e61a429.manifest"

13 Feb 2008 9:46:14 650 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_fb15b7ba297505afab1e4a7039678c57_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_b2ccd443425

02e3.manifest"

13 Feb 2008 9:50:02 702 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_e108006a38ec6f8eb5971bb0b748854e_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20711_none_0b93860b3dc

f238.manifest"

13 Feb 2008 9:45:24 2 093 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_el-gr_ebd4df37a9dfae25.manifest"

8 Jan 2008 21:42:48 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_cb6c5851238ea28b079f458a322e2221_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_none_fa42d9d8a6d

c9b2.manifest"

10 Jan 2008 6:10:12 9 491 ..... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-ehome-ehui_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16625_none_cccd3f3fcc4ce7da.manifest"

13 Feb 2008 9:46:04 650 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_388f2e752e8b2e83af08a4968ccec331_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_2260198d84b

45ac.manifest"

13 Feb 2008 9:45:16 5 214 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_da-dk_871355dd97b59c51.manifest"

13 Feb 2008 9:46:52 3 034 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_sk-sk_50bfada7c052787b.manifest"

13 Feb 2008 9:44:44 3 518 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-i..humb-shift_keyboard_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_ec485ae9ac0981e7.manifest"

13 Feb 2008 9:46:50 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_7954ea0b6b1818d12a12afd8ae9f9788_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_090c7a0fb20

ed57.manifest"

13 Feb 2008 9:46:56 649 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_f3ea7887fc7b374e7147697ded363a57_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_e064fc4d8ea

5478.manifest"

13 Feb 2008 9:45:26 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_el-gr_6071d5aeaf9686ec.manifest"

8 Jan 2008 21:42:56 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_nl-nl_196e42221f321936.manifest"

13 Feb 2008 9:45:50 649 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_c3ae1e376ace3552f99d175e16295ee6_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_5a4c34f5d3e

33c4.manifest"

13 Feb 2008 9:47:02 3 034 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_th-th_f30de0b7cce0c2d7.manifest"

13 Feb 2008 9:45:10 650 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_4d2c0bb28eff3d8a787b9537f9da02ce_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_2e7e5d61a7d

f559.manifest"

13 Feb 2008 9:44:44 3 518 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-i..humb-shift_keyboard_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_ebe42f5492cf0cfd.manifest"

13 Feb 2008 9:40:26 42 229 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-ie-extcompat_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_3b369b8bf2a5ce22.manifest"

13 Feb 2008 9:46:00 2 093 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_it-it_793e7c5c8d0db3cb.manifest"

13 Feb 2008 9:46:20 2 093 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_nb-no_a76059534abeb878.manifest"

13 Feb 2008 9:45:06 3 034 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_bg-bg_7a23cf4fa5b15221.manifest"

8 Jan 2008 21:42:00 3 131 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_es-es_1de2e73d4217fdad.manifest"

8 Jan 2008 21:42:58 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_pt-br_61fe874802de1ace.manifest"

8 Jan 2008 21:42:40 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_et-ee_59ed79379a56eb63.manifest"

13 Feb 2008 9:45:44 6 228 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_fr-fr_72154bba8be2118d.manifest"

13 Feb 2008 9:46:46 2 093 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_ru-ru_35b4cae713e7c1ed.manifest"

13 Feb 2008 9:40:38 928 494 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_1165d69024face3a.manifest"

8 Jan 2008 21:43:04 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_sl-si_48298d41f60c7442.manifest"

13 Feb 2008 9:45:46 5 214 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_fr-fr_cfb293f57b6304b7.manifest"

13 Feb 2008 9:44:54 8 129 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft.windows.h..ler.wpd-driverclass_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_66d0f2386adae39f.manifest"

13 Feb 2008 9:47:02 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_th-th_ea8e765bcf97787c.manifest"

8 Jan 2008 21:42:50 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_f231fac7cea1c503094f94fa18421ad2_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_none_51865573505

7ddb.manifest"

13 Feb 2008 9:44:42 699 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_bbdf939439f0d0a07f6e1e7d197196b8_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_c69ce18f596

849b.manifest"

15 Feb 2008 22:15:20 701 ..... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_6e75063d8f2cb218da368cd18d83439d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16625_none_99722e6fef0

0654.manifest"

8 Jan 2008 21:43:12 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_zh-cn_c061b99696754da0.manifest"

13 Feb 2008 9:45:50 3 034 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_he-il_4f260bcb539b939f.manifest"

13 Feb 2008 9:45:22 5 214 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_de-de_83dabf8480517c01.manifest"

13 Feb 2008 9:46:56 709 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_7bfac86eda97bb03435d92881ebc6368_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_9c08a65787e

e3a4.manifest"

13 Feb 2008 9:45:06 2 093 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_cs-cz_a93d67d6dbe869e8.manifest"

13 Feb 2008 9:45:24 6 228 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_el-gr_cf37d0719920664f.manifest"

13 Feb 2008 9:46:10 3 726 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_ja-jp_a3eff1c5bd559ddb.manifest"

13 Feb 2008 9:45:44 3 034 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_fr-fr_0b6a8fbe8667079b.manifest"

13 Feb 2008 9:47:12 649 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_90c320cf24a7ab061c273d44c1c7dc35_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_7ec01f466d3

db5b.manifest"

13 Feb 2008 9:45:10 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_cs-cz_1d120723af2a58db.manifest"

15 Feb 2008 22:15:22 676 ..... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_a1fc467526a75909fa7b3a8d6a080028_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16625_none_bb1435e9d56

018c.manifest"

10 Jan 2008 6:04:54 54 937 ..... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-ehome-devices-ehreplay_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20750_none_1324c69cbbd2685b.manifest"

13 Feb 2008 9:45:06 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_a762a9f33ab2b10375e16e0030980fa3_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_154dca681e9

3d8b.manifest"

13 Feb 2008 9:45:18 2 093 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_de-de_433eb1a4baca4597.manifest"

8 Jan 2008 21:42:32 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_bg-bg_72028eccc1a7e4a6.manifest"

13 Feb 2008 9:47:14 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_f5aee1a5ecc5cddb20d6a54f2d062e2e_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_dbcb6f85cd9

6a1b.manifest"

13 Feb 2008 9:44:50 5 424 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-deltapackageexpander_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_68015a2337d92e69.manifest"

13 Feb 2008 9:44:38 20 589 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-p..unterinfrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_6fa8c14c01b81c8f.manifest"

13 Feb 2008 9:47:06 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_ec113b5fdb47e84d63932cfba43ad8d0_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_550ea311eae

65e2.manifest"

8 Jan 2008 21:42:44 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_fr-fr_02e523a689232536.manifest"

13 Feb 2008 9:50:00 4 863 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-native-80211_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20757_none_4d7cf99fab0bd22f.manifest"

13 Feb 2008 9:46:18 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_lv-lv_d73b11f03781883c.manifest"

13 Feb 2008 9:44:46 8 269 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-trustedinstaller_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_8f2ff7784ff80919.manifest"

8 Jan 2008 21:42:16 3 131 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_pt-pt_201c91e494eb2324.manifest"

13 Feb 2008 9:45:18 3 034 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_de-de_bff6e6e2a48ff3cf.manifest"

13 Feb 2008 9:46:00 649 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_0ac78b8d85fd7c3920a4730750b09828_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_eeaad1f868f

9b91.manifest"

13 Feb 2008 9:45:00 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_ar-sa_cbc8aeffd1222b59.manifest"

10 Jan 2008 6:11:52 4 100 ..... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-ehome-ehtrace_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16625_none_36c5ec1516c514d5.manifest"

13 Feb 2008 9:40:28 463 374 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-ie-directxtransforms_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_964d3e989dafda6f.manifest"

8 Jan 2008 21:42:50 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_ko-kr_331574145f0a3a04.manifest"

13 Feb 2008 9:44:42 699 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_9e6972c113d1b63e20ff04d6aa3ff3b6_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_5bba7e51832

71e2.manifest"

13 Feb 2008 9:46:56 3 054 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_sr-..-cs_ef5b4bf23a44eea6.manifest"

13 Feb 2008 9:40:22 24 168 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-ie-infocard_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_59226eef8049cf2d.manifest"

13 Feb 2008 9:45:14 649 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_83d1ad2da179f72b0d3d6ba084d609ec_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_3bd479ca6b4

c8a4.manifest"

13 Feb 2008 9:46:00 6 228 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_it-it_5c3d42016313f70b.manifest"

13 Feb 2008 9:45:40 3 034 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_fi-fi_0769f2d76f746e79.manifest"

8 Jan 2008 21:42:22 733 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_fda058a7752681a03c57ddbee628d670_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_none_54a7cf1d923

2b6d.manifest"

13 Feb 2008 9:46:34 2 093 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_pt-br_edcbbe22165c4efb.manifest"

13 Feb 2008 9:40:34 56 602 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_000bb771a4a46504.manifest"

13 Feb 2008 9:46:26 704 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_02c47182f412909cfe1fddec7d18cebe_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_a18b61cc6ce

fa11.manifest"

8 Jan 2008 21:42:24 3 131 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_zh-cn_7d24f6620fe98fbb.manifest"

8 Jan 2008 21:43:10 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_9e3d75000b5b8a20faa081ee0e7f8909_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_none_7174bfd3cb6

5164.manifest"

13 Feb 2008 9:49:34 6 904 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-webdavredir-webclient_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20751_none_5394188fcfd05766.manifest"

13 Feb 2008 9:45:16 5 214 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_da-dk_86af2a487e7b2767.manifest"

13 Feb 2008 9:47:02 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_2072fa376d21d5b07f4a2f38b187b9bb_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_18316dc41ad

90e1.manifest"

8 Jan 2008 21:43:02 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_ru-ru_a9fc66dd00586f35.manifest"

13 Feb 2008 9:47:06 704 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_c42b43f8fc395dbfc0923eebb9534aa6_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_bf1e481449c

8f77.manifest"

13 Feb 2008 9:45:52 5 214 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_he-il_13d23b9761d205a5.manifest"

13 Feb 2008 9:45:06 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_bg-bg_726cbc1ddadcf19a.manifest"

13 Feb 2008 9:45:00 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_ar-sa_cc2cda94ea5ca043.manifest"

13 Feb 2008 9:45:20 3 726 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_de-de_cbcaa800f7f71dcc.manifest"

8 Jan 2008 21:45:48 41 586 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-sidebar_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16615_none_ccf09e9d29852489.manifest"

13 Feb 2008 9:45:48 649 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_ce67bedd62b2c73f2b9e86c9866327de_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_1a8689653f8

9289.manifest"

13 Feb 2008 9:46:22 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_nb-no_1b34f8a01e00a76b.manifest"

13 Feb 2008 9:45:28 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_en-us_60cc7e14af5f2a23.manifest"

13 Feb 2008 9:45:00 650 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_1932f2f630e1d074d8f436fb0adaae6b_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_7ba9c63ea8a

775f.manifest"

8 Jan 2008 21:46:42 30 540 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20689_none_5fdb7555ab898001.manifest"

13 Feb 2008 9:46:48 6 228 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_ru-ru_18b3908be9ee052d.manifest"

13 Feb 2008 9:46:46 2 093 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_ru-ru_35509f51faad4d03.manifest"

13 Feb 2008 9:44:42 8 683 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft.windows.h..battery-driverclass_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_1864c95162e4e77d.manifest"

8 Jan 2008 21:42:22 3 131 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_tr-tr_abc7d8645fb1bd9c.manifest"

8 Jan 2008 21:42:04 3 131 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_it-it_aa49551df2f2a32e.manifest"

13 Feb 2008 9:47:02 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_th-th_eaf2a1f0e8d1ed66.manifest"

8 Jan 2008 21:46:52 2 595 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-oespamfilter-dat_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20743_none_f1033977878f1dc9.manifest"

13 Feb 2008 9:45:56 3 034 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_hu-hu_52db10066ac6d6b7.manifest"

13 Feb 2008 9:45:14 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_da-dk_bab012dfbeaac9c4.manifest"

13 Feb 2008 9:47:16 6 228 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_zh-tw_3315209b7d7bc008.manifest"

13 Feb 2008 9:46:56 2 694 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_sr-..-cs_e7400d2b56361935.manifest"

13 Feb 2008 9:47:12 6 228 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_zh-cn_2f18e345800ae398.manifest"

13 Feb 2008 9:40:38 32 111 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-ie-htmlediting_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_46afd8f05f708cfc.manifest"

8 Jan 2008 21:42:04 3 131 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_it-it_aac253830c1bf98d.manifest"

13 Feb 2008 9:46:52 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_sk-sk_48a46ee0dc43a30a.manifest"

13 Feb 2008 9:45:58 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_hu-hu_4abfd13f86b80146.manifest"

13 Feb 2008 9:44:40 713 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_99f4f43a17676f2e90be92688fdaeaf8_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_92b75eb2774

e257.manifest"

13 Feb 2008 9:45:54 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_0f26f301a96b8a042383a613c34ceb6f_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_00126587c42

a9e7.manifest"

8 Jan 2008 21:43:04 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_sl-si_47b08edcdce31de3.manifest"

13 Feb 2008 9:46:08 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_ja-jp_8f9cc64b6ca52983.manifest"

13 Feb 2008 9:45:42 5 214 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_fi-fi_cc1622a37daae07f.manifest"

13 Feb 2008 9:45:46 3 034 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_fr-fr_0b0664296d2c92b1.manifest"

13 Feb 2008 9:46:20 649 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_3bc98f87c363c55c6054890070be6a63_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_e489394c8ac

ffe0.manifest"

10 Jan 2008 6:06:10 8 752 ..... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-m..mediadeliveryengine_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20750_none_3d97b7c67ba3c44e.manifest"

13 Feb 2008 9:46:08 704 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_a781045530a115b1a8b43ff6b87bb3e5_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_a792e941afc

6d76.manifest"

8 Jan 2008 21:42:36 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_de-de_b7717acaa74c116a.manifest"

13 Feb 2008 9:46:24 6 228 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_nl-nl_890295cb3b2b7a77.manifest"

13 Feb 2008 9:44:40 5 227 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-b..vironment-os-loader_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_59497e266f783366.manifest"

13 Feb 2008 9:47:18 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_7bbe3a8fdb9402851239f6ef83bfd230_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_d4ff4b43041

e3eb.manifest"

8 Jan 2008 21:42:50 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_ko-kr_329c75af45e0e3a5.manifest"

13 Feb 2008 9:46:16 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_ec8e5e7ccc4435fb0980bf9054688de4_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_017cc71c691

d496.manifest"

13 Feb 2008 9:45:34 5 214 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_es-es_2cfb1df68890ee55.manifest"

13 Feb 2008 9:41:42 3 055 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-a..bility-assistant-db_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20762_none_47db7a50da7101c0.manifest"

13 Feb 2008 9:44:44 748 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_200823cdb74c83bf26232c15dc351d41_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_e74721fddb4

c5ef.manifest"

13 Feb 2008 9:41:46 3 294 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c2_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20762_none_0a87b7a50e716e51.manifest"

13 Feb 2008 9:45:26 3 034 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_el-gr_6828e8e07a6ae773.manifest"

13 Feb 2008 9:46:00 6 228 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_it-it_5ca16d967c4e6bf5.manifest"

13 Feb 2008 9:47:18 3 034 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_zh-tw_cc06390a5ec6412c.manifest"

13 Feb 2008 9:45:08 649 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_873c7df31e166b97cb1d619cdb5c5626_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_e46462ab57b

579b.manifest"

13 Feb 2008 9:44:44 2 938 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_msmouse.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_4cbafb05ee66fb5a.manifest"

13 Feb 2008 9:46:22 3 034 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_nb-no_23503767020f7cdc.manifest"

13 Feb 2008 9:41:44 9 473 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c5_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16633_none_0a228bc5f537e010.manifest"

10 Jan 2008 6:05:22 11 428 ..... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-ehome-ehpresenter_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20750_none_2535e6217e19bef8.manifest"

13 Feb 2008 9:47:00 5 214 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_sv-se_11e797a6b75d8dc8.manifest"

13 Feb 2008 9:46:12 2 093 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_ko-kr_be69ac89595f17d2.manifest"

13 Feb 2008 9:44:58 704 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_f3dd1abd9f762d3740e994862f021d46_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_4a46518ca42

fa12.manifest"

13 Feb 2008 9:46:50 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_c92d19410550ea46926dbdd4eee24bc9_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_3535ae30bed

6b96.manifest"

13 Feb 2008 9:45:32 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_es-es_6097daf8af861bc8.manifest"

13 Feb 2008 9:47:04 6 228 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_tr-tr_5dbbc547cfd31179.manifest"

13 Feb 2008 9:46:30 2 093 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_pl-pl_eb77d37e17d2bb17.manifest"

8 Jan 2008 21:42:52 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_lv-lv_d7ae0e9950b04691.manifest"

13 Feb 2008 9:46:42 714 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_fa3119d0ef0b6828a687dafdb938cf5f_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_6b2e1ea06fb

d45a.manifest"

8 Jan 2008 21:42:48 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_it-it_ed861852797e6113.manifest"

13 Feb 2008 9:46:16 3 034 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_lt-lt_de88e2331c121cbd.manifest"

13 Feb 2008 9:44:58 6 228 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_ar-sa_3af2d557d3e67fa6.manifest"

8 Jan 2008 21:41:56 3 131 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_da-dk_778220bf3813554a.manifest"

13 Feb 2008 9:46:40 649 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_518e04226e897961895ae242b7747c5a_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_8beb8b7d2ee

19ed.manifest"

13 Feb 2008 9:45:34 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_es-es_6033af63964ba6de.manifest"

13 Feb 2008 9:46:32 2 674 A.... "C:\Windows\winsxs\Manifests\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_pl-pl_5fb09e60044f1ef4.manifest"

15 Feb 2008 22:15:24 1 112 008 A.... "C:\Windows\winsxs\ManifestCache\6.0.6001.18000_001c50b5_blobs.bin"

10 Jan 2008 5:51:30 135 168 A.... "C:\Windows\winsxs\msil_ehexthost_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16625_none_bcf1d858c1bcf70c\ehexthost.exe"

10 Jan 2008 5:47:14 135 168 A.... "C:\Windows\winsxs\msil_ehexthost_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20750_none_bd5603eddaf76bf6\ehexthost.exe"

10 Jan 2008 5:51:34 4 370 432 A.... "C:\Windows\winsxs\msil_ehshell_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16625_none_899f76e344812213\ehshell.dll"

10 Jan 2008 5:47:20 4 382 720 A.... "C:\Windows\winsxs\msil_ehshell_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20750_none_8a03a2785dbb96fd\ehshell.dll"

10 Jan 2008 5:51:30 77 824 A.... "C:\Windows\winsxs\msil_ehiextens_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16625_none_fbd4df3d09c25501\ehiExtens.dll"

10 Jan 2008 5:47:16 77 824 A.... "C:\Windows\winsxs\msil_ehiextens_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20750_none_fc390ad222fcc9eb\ehiExtens.dll"

10 Jan 2008 5:51:28 864 256 A.... "C:\Windows\winsxs\msil_ehepg_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16625_none_d9ac5ba2d1cd93c1\ehepg.dll"

10 Jan 2008 5:47:14 864 256 A.... "C:\Windows\winsxs\msil_ehepg_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20750_none_da108737eb0808ab\ehepg.dll"

10 Jan 2008 5:51:52 2 342 912 A.... "C:\Windows\winsxs\msil_microsoft.mediacenter.ui_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16625_none_312b694a5a1995c3\Microsoft.MediaCenter.UI.dll"

10 Jan 2008 5:47:36 2 351 104 A.... "C:\Windows\winsxs\msil_microsoft.mediacenter.ui_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20750_none_318f94df73540aad\Microsoft.MediaCenter.UI.dll"

10 Jan 2008 5:51:50 1 196 032 A.... "C:\Windows\winsxs\msil_microsoft.mediacenter.shell_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16625_none_4e9d1a9a98c598a

\Microsoft.MediaCenter.Shell.dll"

10 Jan 2008 5:47:34 1 269 760 A.... "C:\Windows\winsxs\msil_microsoft.mediacenter.shell_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20750_none_4f01462fb2000d9

\Microsoft.MediaCenter.Shell.dll"

10 Jan 2008 5:51:50 217 088 A.... "C:\Windows\winsxs\msil_microsoft.mediacenter_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16625_none_2386c23dcf3201d9\Microsoft.MediaCenter.dll"

10 Jan 2008 5:47:34 217 088 A.... "C:\Windows\winsxs\msil_microsoft.mediacenter_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20750_none_23eaedd2e86c76c3\Microsoft.MediaCenter.dll"

14 Feb 2008 7:20:00 35 328 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft.windows.h..display-driverclass_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_41b37abe932781d6\dispci.dll"

14 Feb 2008 7:20:18 53 248 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_fr-fr_0b0664296d2c92b1\setupapi.dll.mui"

14 Feb 2008 7:16:38 24 064 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-netcfg_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20752_none_0e9e2ad56d975451\netcfg.exe"

14 Feb 2008 7:20:26 49 152 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_lt-lt_de88e2331c121cbd\setupapi.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:02 559 104 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-ole-automation_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_bb871a171785fb30\oleaut32.dll"

14 Feb 2008 7:20:36 7 168 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_sk-sk_49089a75f57e17f4\CbsMsg.dll.mui"

9 Jan 2008 21:26:22 443 912 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-b..re-bootmanager-pcat_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_none_c1bf7320cf30947d\bootmgr"

14 Feb 2008 7:20:00 35 328 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft.windows.h..display-driverclass_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_4217a653ac61f6c0\dispci.dll"

9 Jan 2008 21:26:32 7 168 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_ru-ru_a9836877e72f18d6\CbsMsg.dll.mui"

14 Feb 2008 7:16:06 450 560 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c4_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20762_none_0a89b8390e6fa0ff\AcSpecfc.dll"

14 Feb 2008 7:20:22 27 648 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_it-it_01664723b1001716\winload.exe.mui"

14 Feb 2008 7:20:22 17 408 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_it-it_01664723b1001716\winresume.exe.mui"

14 Feb 2008 7:20:26 7 168 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_ko-kr_a230c95861da44e6\i8042prt.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:24 4 096 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_ko-kr_a230c95861da44e6\mouclass.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:26 3 072 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_ko-kr_a230c95861da44e6\mouhid.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:24 16 524 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_ko-kr_a230c95861da44e6\msmouse.inf_loc"

14 Feb 2008 7:20:24 4 608 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_ko-kr_a230c95861da44e6\sermouse.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:30 11 776 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_nl-nl_e63bb2711171f8b7\i8042prt.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:30 5 632 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_nl-nl_e63bb2711171f8b7\kbdclass.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:30 3 072 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_nl-nl_e63bb2711171f8b7\kbdhid.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:30 18 662 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_nl-nl_e63bb2711171f8b7\keyboard.inf_loc"

14 Feb 2008 7:13:06 70 656 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-ie-setup-support_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_c3f37918614a9c8c\ie4uinit.exe"

14 Feb 2008 7:13:06 44 544 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-ie-setup-support_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_c3f37918614a9c8c\iernonce.dll"

14 Feb 2008 7:13:06 56 320 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-ie-setup-support_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_c3f37918614a9c8c\iesetup.dll"

14 Feb 2008 7:13:06 56 483 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-ie-setup-support_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_c3f37918614a9c8c\ieuinit.inf"

14 Feb 2008 7:20:00 27 136 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-trustedinstaller_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_8f94230d69327e03\TrustedInstaller.exe"

14 Feb 2008 7:20:44 28 672 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_zh-tw_cc6a649f7800b616\setupapi.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:34 53 248 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_pt-pt_6b019736e656f825\setupapi.dll.mui"

9 Jan 2008 21:26:20 66 560 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_fi-fi_bc84ed851e089978\bootmgr.exe.mui"

14 Feb 2008 7:13:10 1 831 424 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-i..nternetcontrolpanel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_8dc095996de4587f\inetcpl.cpl"

14 Feb 2008 7:20:34 49 152 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_ro-ro_af3c5d6eccbdc381\setupapi.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:00 7 168 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-i..humb-shift_keyboard_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_ebe42f5492cf0cfd\f3ahvoas.dll"

9 Jan 2008 21:26:20 65 536 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_da-dk_77fb1f24513caba9\bootmgr.exe.mui"

9 Jan 2008 21:28:32 1 060 920 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-ntfs_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16586_none_a43a6b8d2000830d\ntfs.sys"

14 Feb 2008 7:20:04 65 536 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_ar-sa_d3e3edc6b53100ca\setupapi.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:36 49 152 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_sk-sk_50bfada7c052787b\setupapi.dll.mui"

9 Jan 2008 21:26:20 68 608 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_it-it_aac253830c1bf98d\bootmgr.exe.mui"

14 Feb 2008 7:20:24 19 742 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_ko-kr_be69ac89595f17d2\usbport.inf_loc"

14 Feb 2008 7:13:12 63 488 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-ie-infocard_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_59226eef8049cf2d\icardie.dll"

14 Feb 2008 7:20:16 45 056 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_fi-fi_0769f2d76f746e79\setupapi.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:10 11 264 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_da-dk_86af2a487e7b2767\i8042prt.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:08 5 120 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_da-dk_86af2a487e7b2767\kbdclass.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:08 3 072 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_da-dk_86af2a487e7b2767\kbdhid.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:08 17 586 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_da-dk_86af2a487e7b2767\keyboard.inf_loc"

14 Feb 2008 7:20:08 7 168 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_da-dk_bab012dfbeaac9c4\CbsMsg.dll.mui"

9 Jan 2008 21:30:32 24 064 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-netcfg_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20739_none_0ebaccb36d80cdd0\netcfg.exe"

14 Feb 2008 7:20:14 7 680 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_es-es_6033af63964ba6de\CbsMsg.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:30 7 680 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_pl-pl_5fb09e60044f1ef4\CbsMsg.dll.mui"

14 Feb 2008 7:16:08 2 560 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c1_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16633_none_0a1e8a9df53b7ab4\AcRes.dll"

14 Feb 2008 7:16:08 3 217 016 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c1_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16633_none_0a1e8a9df53b7ab4\sysmain.sdb"

9 Jan 2008 21:26:32 7 680 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_pl-pl_60239b091d7ddd49\CbsMsg.dll.mui"

14 Feb 2008 7:17:04 558 080 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-ole-automation_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16588_none_bacb6cf1fe8d4f50\oleaut32.dll"

9 Jan 2008 21:26:30 7 680 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_hu-hu_4a55a3ee6d82f452\CbsMsg.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:28 49 152 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_nl-nl_21f3ae3a1c75fb9b\setupapi.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:14 45 056 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_et-ee_6272e54f979acdc8\setupapi.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:18 12 288 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_fr-fr_cf4e686062288fcd\i8042prt.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:18 5 632 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_fr-fr_cf4e686062288fcd\kbdclass.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:18 3 072 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_fr-fr_cf4e686062288fcd\kbdhid.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:18 17 766 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_fr-fr_cf4e686062288fcd\keyboard.inf_loc"

14 Feb 2008 7:20:02 558 080 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-ole-automation_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_bb22ee81fe4b8646\oleaut32.dll"

14 Feb 2008 7:20:34 12 288 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_pt-pt_d2107ec8050c7701\i8042prt.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:34 5 632 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_pt-pt_d2107ec8050c7701\mouclass.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:34 3 584 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_pt-pt_d2107ec8050c7701\mouhid.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:34 17 146 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_pt-pt_d2107ec8050c7701\msmouse.inf_loc"

14 Feb 2008 7:20:34 6 144 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_pt-pt_d2107ec8050c7701\sermouse.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:24 7 168 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_ja-jp_5c00094945affc10\i8042prt.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:24 4 096 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_ja-jp_5c00094945affc10\kbdclass.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:24 3 072 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_ja-jp_5c00094945affc10\kbdhid.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:24 17 596 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_ja-jp_5c00094945affc10\keyboard.inf_loc"

14 Feb 2008 7:20:12 21 450 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_es-es_ebfae481a9cf4301\usbport.inf_loc"

14 Feb 2008 7:20:34 11 776 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_pt-br_2e67cc01dbe38565\i8042prt.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:34 5 120 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_pt-br_2e67cc01dbe38565\kbdclass.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:34 3 072 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_pt-br_2e67cc01dbe38565\kbdhid.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:34 17 548 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_pt-br_2e67cc01dbe38565\keyboard.inf_loc"

9 Jan 2008 21:26:22 18 432 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-servicingstack-msg_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_none_3d352a90470778f9\CbsMsg.dll"

9 Jan 2008 21:26:20 69 120 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_de-de_74adb5fb39e9a9e4\bootmgr.exe.mui"

14 Feb 2008 7:20:02 3 472 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-commonlog_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_7ca55ea12a5d5913\clfs.mof"

14 Feb 2008 7:20:02 224 824 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-commonlog_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_7ca55ea12a5d5913\clfs.sys"

14 Feb 2008 7:20:02 123 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-commonlog_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_7ca55ea12a5d5913\clfsUninstall.mof"

14 Feb 2008 7:20:06 7 680 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_bg-bg_72089088c1a27cb0\CbsMsg.dll.mui"

14 Feb 2008 7:19:56 595 968 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-taskscheduler-service_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_2d880e1ab30e40c0\schedsvc.dll"

14 Feb 2008 7:19:56 2 250 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-taskscheduler-service_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_2d880e1ab30e40c0\SchedSvc.mof"

14 Feb 2008 7:20:32 19 948 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_pt-br_ee2fe9b72f96c3e5\usbport.inf_loc"

14 Feb 2008 7:20:26 7 168 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_lv-lv_d79f3d8550bbfd26\CbsMsg.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:38 21 496 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_tr-tr_7abcffa2f9ccce39\usbport.inf_loc"

14 Feb 2008 7:20:18 12 288 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_fr-fr_7279774fa51c8677\i8042prt.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:18 5 632 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_fr-fr_7279774fa51c8677\mouclass.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:18 3 584 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_fr-fr_7279774fa51c8677\mouhid.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:18 17 774 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_fr-fr_7279774fa51c8677\msmouse.inf_loc"

14 Feb 2008 7:20:18 6 656 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_fr-fr_7279774fa51c8677\sermouse.sys.mui"

9 Jan 2008 21:26:22 67 584 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_ru-ru_66bfa3a879ccb150\bootmgr.exe.mui"

14 Feb 2008 7:13:18 1 162 752 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_b36a0764f2d5b35b\urlmon.dll"

14 Feb 2008 7:13:18 124 928 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-advpack_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_aa5255030edc55f8\advpack.dll"

14 Feb 2008 7:20:18 19 896 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_he-il_d2d2022283105a51\usbport.inf_loc"

14 Feb 2008 7:20:24 11 776 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_it-it_b9da8a3c5294ea35\i8042prt.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:22 5 120 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_it-it_b9da8a3c5294ea35\kbdclass.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:22 3 072 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_it-it_b9da8a3c5294ea35\kbdhid.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:22 18 148 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_it-it_b9da8a3c5294ea35\keyboard.inf_loc"

9 Jan 2008 21:26:20 54 784 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_ja-jp_4ce7d28fff370b68\bootmgr.exe.mui"

9 Jan 2008 21:26:24 7 680 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_hr-hr_499a7c8d876ee949\CbsMsg.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:36 7 680 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_sl-si_481abc2df6182ad7\CbsMsg.dll.mui"

14 Feb 2008 7:19:56 120 320 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-p..unterinfrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_6fa8c14c01b81c8f\CntrtextMig.dll"

14 Feb 2008 7:19:56 115 200 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-p..unterinfrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_6fa8c14c01b81c8f\loadperf.dll"

14 Feb 2008 7:19:58 39 424 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-p..unterinfrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_6fa8c14c01b81c8f\lodctr.exe"

14 Feb 2008 7:19:58 30 674 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-p..unterinfrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_6fa8c14c01b81c8f\perfc.dat"

14 Feb 2008 7:19:58 30 674 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-p..unterinfrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_6fa8c14c01b81c8f\perfd.dat"

14 Feb 2008 7:19:58 287 440 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-p..unterinfrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_6fa8c14c01b81c8f\perfh.dat"

14 Feb 2008 7:19:58 287 440 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-p..unterinfrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_6fa8c14c01b81c8f\perfi.dat"

14 Feb 2008 7:19:56 17 408 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-p..unterinfrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_6fa8c14c01b81c8f\prflbmsg.dll"

14 Feb 2008 7:19:56 32 256 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-p..unterinfrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_6fa8c14c01b81c8f\unlodctr.exe"

14 Feb 2008 7:20:12 12 800 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_el-gr_cf37d0719920664f\i8042prt.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:12 5 632 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_el-gr_cf37d0719920664f\mouclass.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:12 3 584 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_el-gr_cf37d0719920664f\mouhid.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:12 17 954 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_el-gr_cf37d0719920664f\msmouse.inf_loc"

14 Feb 2008 7:20:12 6 656 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_el-gr_cf37d0719920664f\sermouse.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:18 7 680 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_fr-fr_02eb2562891dbd40\CbsMsg.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:20 49 152 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_hr-hr_5142beab524f0065\setupapi.dll.mui"

9 Jan 2008 21:26:34 7 680 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_sl-si_48298d41f60c7442\CbsMsg.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:00 27 136 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-trustedinstaller_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_8f2ff7784ff80919\TrustedInstaller.exe"

14 Feb 2008 7:20:06 7 680 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_bg-bg_726cbc1ddadcf19a\CbsMsg.dll.mui"

14 Feb 2008 7:16:04 629 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-gameexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20762_none_4064ce3fdd62eaa8\Desktop.ini"

14 Feb 2008 7:16:04 1 686 528 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-gameexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20762_none_4064ce3fdd62eaa8\gameux.dll"

14 Feb 2008 7:16:04 4 247 552 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-gameexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20762_none_4064ce3fdd62eaa8\GameUXLegacyGDFs.dll"

14 Feb 2008 7:16:04 4 388 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-gameexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20762_none_4064ce3fdd62eaa8\WgxInstalledGame.mof"

14 Feb 2008 7:20:10 28 160 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_de-de_cbcaa800f7f71dcc\winload.exe.mui"

14 Feb 2008 7:20:10 16 896 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_de-de_cbcaa800f7f71dcc\winresume.exe.mui"

14 Feb 2008 7:16:06 22 618 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-a..bility-assistant-db_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20762_none_47db7a50da7101c0\pcamain.sdb"

14 Feb 2008 7:20:12 7 168 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_en-us_60cc7e14af5f2a23\CbsMsg.dll.mui"

9 Jan 2008 21:30:32 49 152 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20689_none_5fdb7555ab898001\netiomig.dll"

9 Jan 2008 21:30:32 22 016 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20689_none_5fdb7555ab898001\netiougc.exe"

9 Jan 2008 21:30:32 804 352 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20689_none_5fdb7555ab898001\tcpip.sys"

9 Jan 2008 21:30:32 167 424 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20689_none_5fdb7555ab898001\tcpipcfg.dll"

14 Feb 2008 7:20:14 11 776 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_es-es_2cfb1df68890ee55\i8042prt.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:14 5 120 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_es-es_2cfb1df68890ee55\kbdclass.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:14 3 072 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_es-es_2cfb1df68890ee55\kbdhid.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:14 18 388 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_es-es_2cfb1df68890ee55\keyboard.inf_loc"

14 Feb 2008 7:20:28 45 056 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_nb-no_23503767020f7cdc\setupapi.dll.mui"

9 Jan 2008 21:28:32 1 061 432 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-ntfs_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20709_none_a51d8a7c38da8c7b\ntfs.sys"

9 Jan 2008 21:26:24 7 168 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_et-ee_5a66779cb38041c2\CbsMsg.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:38 19 910 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_sv-se_d1afb55c0b10cc48\usbport.inf_loc"

14 Feb 2008 7:20:34 20 920 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_pt-pt_ef11b9232f0633c1\usbport.inf_loc"

9 Jan 2008 21:26:20 68 608 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_nl-nl_d7237bb7caf9080f\bootmgr.exe.mui"

14 Feb 2008 7:21:44 110 080 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-webdavredir-mrxdav_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20751_none_1319340ae1da587f\mrxdav.sys"

14 Feb 2008 7:20:08 49 152 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_da-dk_c2cb51a6a2b99f35\setupapi.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:38 10 752 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_sv-se_b4ae7b00e1170f88\i8042prt.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:38 5 120 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_sv-se_b4ae7b00e1170f88\mouclass.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:38 3 584 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_sv-se_b4ae7b00e1170f88\mouhid.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:38 16 810 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_sv-se_b4ae7b00e1170f88\msmouse.inf_loc"

14 Feb 2008 7:20:38 6 144 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_sv-se_b4ae7b00e1170f88\sermouse.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:34 12 288 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_pt-pt_2fadc702f48d6a2b\i8042prt.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:34 5 632 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_pt-pt_2fadc702f48d6a2b\kbdclass.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:34 3 072 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_pt-pt_2fadc702f48d6a2b\kbdhid.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:34 18 438 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_pt-pt_2fadc702f48d6a2b\keyboard.inf_loc"

14 Feb 2008 7:13:18 44 544 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-i..ablenetworkgraphics_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20748_none_ec468fee2f79bd44\pngfilt.dll"

14 Feb 2008 7:13:18 27 648 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_006fe306bdded9ee\jsproxy.dll"

14 Feb 2008 7:13:18 825 344 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_006fe306bdded9ee\wininet.dll"

14 Feb 2008 7:13:18 64 512 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_006fe306bdded9ee\WininetPlugin.dll"

14 Feb 2008 7:20:38 7 168 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_sv-se_458454a8de52bb3b\CbsMsg.dll.mui"

9 Jan 2008 21:26:34 7 168 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_sv-se_45f75151f7817990\CbsMsg.dll.mui"

9 Jan 2008 21:26:32 7 168 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_lt-lt_d667a1b03808af42\CbsMsg.dll.mui"

14 Feb 2008 7:21:46 110 080 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-webdavredir-mrxdav_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16626_none_12b50875c89fe395\mrxdav.sys"

9 Jan 2008 21:26:22 7 168 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_da-dk_babee3f3be9f132f\CbsMsg.dll.mui"

14 Feb 2008 7:13:12 1 831 424 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-i..nternetcontrolpanel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_8d5c6a0454a9e395\inetcpl.cpl"

9 Jan 2008 21:26:22 7 168 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_cs-cz_1d0c0567af2fc0d1\CbsMsg.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:00 7 168 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-i..humb-shift_keyboard_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_ec485ae9ac0981e7\f3ahvoas.dll"

9 Jan 2008 21:26:22 7 168 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_da-dk_ba45e58ea575bcd0\CbsMsg.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:30 49 152 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_nl-nl_218f82a5033b86b1\setupapi.dll.mui"

14 Feb 2008 7:13:18 124 928 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-advpack_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_a9ee296df5a1e10e\advpack.dll"

9 Jan 2008 21:26:22 7 168 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_ar-sa_cc3baba8ea50e9ae\CbsMsg.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:38 45 056 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_th-th_f30de0b7cce0c2d7\setupapi.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:38 7 168 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_th-th_ea8e765bcf97787c\CbsMsg.dll.mui"

9 Jan 2008 21:26:24 7 680 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_fr-fr_02e523a689232536\CbsMsg.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:10 53 248 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_de-de_bff6e6e2a48ff3cf\setupapi.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:24 5 632 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_ja-jp_8f9cc64b6ca52983\CbsMsg.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:36 11 264 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_ru-ru_1917bc2103287a17\i8042prt.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:36 5 120 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_ru-ru_1917bc2103287a17\mouclass.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:36 3 072 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_ru-ru_1917bc2103287a17\mouhid.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:36 18 116 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_ru-ru_1917bc2103287a17\msmouse.inf_loc"

14 Feb 2008 7:20:36 6 144 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_ru-ru_1917bc2103287a17\sermouse.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:38 10 752 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_sv-se_11e797a6b75d8dc8\i8042prt.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:38 5 120 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_sv-se_11e797a6b75d8dc8\kbdclass.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:38 3 072 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_sv-se_11e797a6b75d8dc8\kbdhid.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:38 17 740 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_sv-se_11e797a6b75d8dc8\keyboard.inf_loc"

9 Jan 2008 21:26:20 71 680 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_el-gr_1dbce1f3422868d1\bootmgr.exe.mui"

14 Feb 2008 7:20:12 7 168 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_en-us_6068527f9624b539\CbsMsg.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:00 1 585 664 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-setupapi_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_337c4939e249a25d\setupapi.dll"

14 Feb 2008 7:20:00 3 689 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-setupapi_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_337c4939e249a25d\setupapi.mof"

14 Feb 2008 7:20:42 28 672 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_zh-cn_c86e27497a8fd9a6\setupapi.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:28 10 240 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_nb-no_e7983b9df70b79f8\i8042prt.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:28 4 608 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_nb-no_e7983b9df70b79f8\kbdclass.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:28 3 072 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_nb-no_e7983b9df70b79f8\kbdhid.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:28 17 448 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_nb-no_e7983b9df70b79f8\keyboard.inf_loc"

14 Feb 2008 7:20:06 10 240 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_cs-cz_8ca05910cb292212\i8042prt.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:06 4 608 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_cs-cz_8ca05910cb292212\mouclass.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:06 3 072 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_cs-cz_8ca05910cb292212\mouhid.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:06 17 296 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_cs-cz_8ca05910cb292212\msmouse.inf_loc"

14 Feb 2008 7:20:06 5 632 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_cs-cz_8ca05910cb292212\sermouse.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:38 45 056 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_th-th_f2a9b522b3a64ded\setupapi.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:24 5 632 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_ja-jp_8f389ab6536ab499\CbsMsg.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:10 20 774 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_el-gr_ec390accc31a230f\usbport.inf_loc"

9 Jan 2008 21:26:20 66 048 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_nb-no_d8e43079c9ccfe3a\bootmgr.exe.mui"

14 Feb 2008 7:13:16 2 455 488 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-ie-antiphishfilter_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_f9b4da4b6e8fdf57\ieapfltr.dat"

14 Feb 2008 7:13:16 383 488 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-ie-antiphishfilter_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_f9b4da4b6e8fdf57\ieapfltr.dll"

14 Feb 2008 7:20:10 11 264 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_de-de_843eeb19998bf0eb\i8042prt.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:10 5 632 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_de-de_843eeb19998bf0eb\kbdclass.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:10 3 072 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_de-de_843eeb19998bf0eb\kbdhid.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:10 18 418 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_de-de_843eeb19998bf0eb\keyboard.inf_loc"

14 Feb 2008 7:20:40 19 852 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_zh-cn_4bb5f20b90ca2b6e\usbport.inf_loc"

14 Feb 2008 7:20:42 5 632 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_zh-cn_2f7d0eda99455882\i8042prt.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:42 3 584 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_zh-cn_2f7d0eda99455882\mouclass.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:42 3 072 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_zh-cn_2f7d0eda99455882\mouhid.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:42 16 564 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_zh-cn_2f7d0eda99455882\msmouse.inf_loc"

14 Feb 2008 7:20:42 4 096 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_zh-cn_2f7d0eda99455882\sermouse.sys.mui"

9 Jan 2008 21:26:22 7 680 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_bg-bg_727b8d31dad13b05\CbsMsg.dll.mui"

9 Jan 2008 21:30:32 49 152 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16567_none_5f6577ce925d75a7\netiomig.dll"

9 Jan 2008 21:30:32 22 016 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16567_none_5f6577ce925d75a7\netiougc.exe"

9 Jan 2008 21:30:32 802 816 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16567_none_5f6577ce925d75a7\tcpip.sys"

9 Jan 2008 21:30:32 167 424 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16567_none_5f6577ce925d75a7\tcpipcfg.dll"

14 Feb 2008 7:20:36 49 152 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_ru-ru_b208d48fe472fb3b\setupapi.dll.mui"

14 Feb 2008 7:16:08 2 560 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c1_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20762_none_0a86b75b0e7254fa\AcRes.dll"

14 Feb 2008 7:16:08 3 218 984 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c1_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20762_none_0a86b75b0e7254fa\sysmain.sdb"

14 Feb 2008 7:16:38 24 064 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-netcfg_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16627_none_0e39ff40545cdf67\netcfg.exe"

14 Feb 2008 7:20:20 49 152 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_hu-hu_5276e471518c61cd\setupapi.dll.mui"

9 Jan 2008 21:26:22 50 688 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_zh-hk_7bcfeef010c5024b\bootmgr.exe.mui"

14 Feb 2008 7:20:02 260 096 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-deltapackageexpander_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_68015a2337d92e69\dpx.dll"

14 Feb 2008 7:13:22 6 067 200 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_63295c28ca2ad151\ieframe.dll"

14 Feb 2008 7:13:22 180 736 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_63295c28ca2ad151\ieui.dll"

14 Feb 2008 7:20:16 45 056 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_fi-fi_07ce1e6c88aee363\setupapi.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:08 11 264 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_da-dk_29da3937c16f1e11\i8042prt.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:08 5 120 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_da-dk_29da3937c16f1e11\mouclass.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:08 3 584 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_da-dk_29da3937c16f1e11\mouhid.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:08 16 644 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_da-dk_29da3937c16f1e11\msmouse.inf_loc"

14 Feb 2008 7:20:08 6 144 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_da-dk_29da3937c16f1e11\sermouse.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:42 5 632 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_zh-cn_8cb62b806f8bd6c2\i8042prt.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:42 3 584 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_zh-cn_8cb62b806f8bd6c2\kbdclass.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:42 2 560 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_zh-cn_8cb62b806f8bd6c2\kbdhid.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:42 17 752 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_zh-cn_8cb62b806f8bd6c2\keyboard.inf_loc"

10 Jan 2008 5:42:06 21 504 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-ehome-ehdebug_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20750_none_2e4b05aa9e61a429\ehdebug.dll"

14 Feb 2008 7:20:18 53 248 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_fr-fr_0b6a8fbe8667079b\setupapi.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:08 7 168 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_cs-cz_1d120723af2a58db\CbsMsg.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:28 7 168 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_nb-no_1b34f8a01e00a76b\CbsMsg.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:20 11 264 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_hu-hu_b9e9f797897c5593\i8042prt.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:20 5 120 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_hu-hu_b9e9f797897c5593\mouclass.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:20 3 584 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_hu-hu_b9e9f797897c5593\mouhid.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:20 17 242 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_hu-hu_b9e9f797897c5593\msmouse.inf_loc"

14 Feb 2008 7:20:20 6 144 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_hu-hu_b9e9f797897c5593\sermouse.sys.mui"

9 Jan 2008 21:26:32 7 168 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_lv-lv_d73510343786f032\CbsMsg.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:40 10 240 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_tr-tr_5dbbc547cfd31179\i8042prt.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:40 5 120 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_tr-tr_5dbbc547cfd31179\mouclass.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:40 3 072 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_tr-tr_5dbbc547cfd31179\mouhid.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:40 16 754 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_tr-tr_5dbbc547cfd31179\msmouse.inf_loc"

14 Feb 2008 7:20:40 5 632 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_tr-tr_5dbbc547cfd31179\sermouse.sys.mui"

9 Jan 2008 21:26:32 7 680 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_pt-pt_62e056b4024d8aaa\CbsMsg.dll.mui"

14 Feb 2008 7:19:58 943 800 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-b..vironment-os-loader_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_59497e266f783366\winload.exe"

14 Feb 2008 7:19:58 905 400 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-b..vironment-os-loader_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_59497e266f783366\winresume.exe"

14 Feb 2008 7:20:36 49 152 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_sk-sk_5123d93cd98ced65\setupapi.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:18 19 896 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_he-il_d3362db79c4acf3b\usbport.inf_loc"

14 Feb 2008 7:20:18 20 370 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_fr-fr_8eb25a809ca15963\usbport.inf_loc"

9 Jan 2008 21:26:20 68 096 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_pt-br_1fb3c0ddaea509a7\bootmgr.exe.mui"

14 Feb 2008 7:20:22 27 648 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_it-it_01ca72b8ca3a8c00\winload.exe.mui"

14 Feb 2008 7:20:22 17 408 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_it-it_01ca72b8ca3a8c00\winresume.exe.mui"

14 Feb 2008 7:20:12 21 450 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_es-es_ec5f1016c309b7eb\usbport.inf_loc"

9 Jan 2008 21:26:24 7 168 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_fi-fi_ff48b2548b6b00fe\CbsMsg.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:18 20 370 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_fr-fr_8f168615b5dbce4d\usbport.inf_loc"

14 Feb 2008 7:20:16 10 240 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_fi-fi_6edd05fda764623f\i8042prt.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:16 4 608 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_fi-fi_6edd05fda764623f\mouclass.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:16 3 072 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_fi-fi_6edd05fda764623f\mouhid.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:16 16 782 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_fi-fi_6edd05fda764623f\msmouse.inf_loc"

14 Feb 2008 7:20:16 5 632 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_fi-fi_6edd05fda764623f\sermouse.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:44 5 632 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_zh-tw_90b268d66cfcb332\i8042prt.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:44 3 584 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_zh-tw_90b268d66cfcb332\kbdclass.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:44 2 560 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_zh-tw_90b268d66cfcb332\kbdhid.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:44 17 366 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_zh-tw_90b268d66cfcb332\keyboard.inf_loc"

14 Feb 2008 7:20:34 7 168 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_ro-ro_a7854a3d01e962fa\CbsMsg.dll.mui"

9 Jan 2008 23:23:30 6 418 432 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-e..-devices-xeikaimage_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20750_none_6f67cde11628646e\XboxMCX-V.XEX"

14 Feb 2008 7:20:22 49 152 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_it-it_f52e5a70445e782f\setupapi.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:02 19 456 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-coreusermodepnp_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_75246f2a2fbd4c23\cfgmgr32.dll"

14 Feb 2008 7:20:02 101 888 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-coreusermodepnp_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_75246f2a2fbd4c23\drvinst.exe"

14 Feb 2008 7:20:02 3 685 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-coreusermodepnp_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_75246f2a2fbd4c23\drvinst.mof"

14 Feb 2008 7:20:02 221 696 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-coreusermodepnp_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_75246f2a2fbd4c23\umpnpmgr.dll"

14 Feb 2008 7:20:02 3 692 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-coreusermodepnp_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_75246f2a2fbd4c23\umpnpmgr.mof"

14 Feb 2008 7:20:28 10 240 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_nb-no_8ac34a8d39ff70a2\i8042prt.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:28 4 608 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_nb-no_8ac34a8d39ff70a2\mouclass.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:28 3 072 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_nb-no_8ac34a8d39ff70a2\mouhid.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:28 16 740 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_nb-no_8ac34a8d39ff70a2\msmouse.inf_loc"

14 Feb 2008 7:20:28 5 632 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_nb-no_8ac34a8d39ff70a2\sermouse.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:20 20 046 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_hu-hu_d622dac88101287f\usbport.inf_loc"

14 Feb 2008 7:17:00 154 624 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-native-80211_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16632_none_4d03fb3a91e27bd0\nwifi.sys"

14 Feb 2008 7:16:36 49 152 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16627_none_5f90b964923d030a\netiomig.dll"

14 Feb 2008 7:16:36 22 016 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16627_none_5f90b964923d030a\netiougc.exe"

14 Feb 2008 7:16:36 803 328 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16627_none_5f90b964923d030a\tcpip.sys"

14 Feb 2008 7:16:38 167 424 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16627_none_5f90b964923d030a\tcpipcfg.dll"

14 Feb 2008 7:20:14 7 168 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_et-ee_5a57a688b38bf857\CbsMsg.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:24 21 504 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_ja-jp_a38bc630a41b28f1\winload.exe.mui"

14 Feb 2008 7:20:24 14 336 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_ja-jp_a38bc630a41b28f1\winresume.exe.mui"

10 Jan 2008 5:50:48 517 120 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-ehome-ehui_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16625_none_cccd3f3fcc4ce7da\ehui.dll"

14 Feb 2008 7:19:56 120 320 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-p..unterinfrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_700cece11af29179\CntrtextMig.dll"

14 Feb 2008 7:19:56 115 200 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-p..unterinfrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_700cece11af29179\loadperf.dll"

14 Feb 2008 7:19:56 39 424 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-p..unterinfrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_700cece11af29179\lodctr.exe"

14 Feb 2008 7:19:56 30 674 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-p..unterinfrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_700cece11af29179\perfc.dat"

14 Feb 2008 7:19:56 30 674 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-p..unterinfrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_700cece11af29179\perfd.dat"

14 Feb 2008 7:19:56 287 440 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-p..unterinfrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_700cece11af29179\perfh.dat"

14 Feb 2008 7:19:56 287 440 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-p..unterinfrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_700cece11af29179\perfi.dat"

14 Feb 2008 7:19:56 17 408 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-p..unterinfrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_700cece11af29179\prflbmsg.dll"

14 Feb 2008 7:19:56 32 256 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-p..unterinfrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_700cece11af29179\unlodctr.exe"

9 Jan 2008 21:26:20 66 560 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_cs-cz_dac13efd5af6afaa\bootmgr.exe.mui"

14 Feb 2008 7:20:28 45 056 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_nb-no_23b462fc1b49f1c6\setupapi.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:40 45 056 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_tr-tr_f6acddb6b11d929d\setupapi.dll.mui"

9 Jan 2008 21:26:24 6 656 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_he-il_477dc9ad88bb7c83\CbsMsg.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:28 19 896 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_nb-no_a76059534abeb878\usbport.inf_loc"

14 Feb 2008 7:20:20 40 960 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_he-il_4f260bcb539b939f\setupapi.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:36 11 264 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_ru-ru_18b3908be9ee052d\i8042prt.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:36 5 120 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_ru-ru_18b3908be9ee052d\mouclass.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:36 3 072 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_ru-ru_18b3908be9ee052d\mouhid.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:36 18 116 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_ru-ru_18b3908be9ee052d\msmouse.inf_loc"

14 Feb 2008 7:20:36 6 144 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_ru-ru_18b3908be9ee052d\sermouse.sys.mui"

10 Jan 2008 5:42:06 103 936 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-ehome-ehpresenter_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20750_none_2535e6217e19bef8\ehPresenter.dll"

14 Feb 2008 7:16:08 1 534 322 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c2_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16633_none_0a1f8ae7f53a940b\msimain.sdb"

9 Jan 2008 21:26:20 70 144 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_fr-fr_c09a5d3c34ea140f\bootmgr.exe.mui"

14 Feb 2008 7:20:02 6 656 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-i..rd-japanese_106_key_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_db8e59fc2fa737ae\kbd106n.dll"

14 Feb 2008 7:20:28 10 240 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_nb-no_8a5f1ef820c4fbb8\i8042prt.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:28 4 608 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_nb-no_8a5f1ef820c4fbb8\mouclass.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:28 3 072 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_nb-no_8a5f1ef820c4fbb8\mouhid.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:28 16 740 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_nb-no_8a5f1ef820c4fbb8\msmouse.inf_loc"

14 Feb 2008 7:20:28 5 632 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_nb-no_8a5f1ef820c4fbb8\sermouse.sys.mui"

9 Jan 2008 21:28:12 66 048 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-sidebar_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20740_none_cd54ca3242bf9973\sbdrop.dll"

9 Jan 2008 21:28:12 11 776 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-sidebar_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20740_none_cd54ca3242bf9973\sbunattend.exe"

9 Jan 2008 21:28:12 1 084 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-sidebar_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20740_none_cd54ca3242bf9973\settings.ini"

9 Jan 2008 21:28:12 1 232 384 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-sidebar_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20740_none_cd54ca3242bf9973\sidebar.exe"

9 Jan 2008 21:28:12 8 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-sidebar_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20740_none_cd54ca3242bf9973\SidebarLock.dat"

14 Feb 2008 7:20:24 7 168 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_ja-jp_5b9bddb42c758726\i8042prt.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:24 4 096 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_ja-jp_5b9bddb42c758726\kbdclass.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:24 3 072 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_ja-jp_5b9bddb42c758726\kbdhid.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:24 17 134 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_ja-jp_5b9bddb42c758726\keyboard.inf_loc"

14 Feb 2008 7:20:32 7 680 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_pt-br_6204890402d8b2d8\CbsMsg.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:38 10 752 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_sv-se_b512a695fa518472\i8042prt.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:38 5 120 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_sv-se_b512a695fa518472\mouclass.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:38 3 584 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_sv-se_b512a695fa518472\mouhid.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:38 16 810 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_sv-se_b512a695fa518472\msmouse.inf_loc"

14 Feb 2008 7:20:38 6 144 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_sv-se_b512a695fa518472\sermouse.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:26 32 768 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_ko-kr_3b21e1c74324c60a\setupapi.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:40 7 168 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_tr-tr_eef5ca84e6493216\CbsMsg.dll.mui"

14 Feb 2008 7:16:08 2 144 256 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c3_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16633_none_0a208b31f539ad62\AcGenral.dll"

14 Feb 2008 7:13:24 6 066 176 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_62c53093b0f05c67\ieframe.dll"

14 Feb 2008 7:13:24 180 736 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-ieframe_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_62c53093b0f05c67\ieui.dll"

10 Jan 2008 5:50:48 1 497 600 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-ehome-ehuihlp_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16625_none_3a1431762e229c7c\ehuihlp.dll"

14 Feb 2008 7:20:30 11 776 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_pl-pl_cedac4b807137341\i8042prt.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:30 5 120 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_pl-pl_cedac4b807137341\mouclass.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:30 3 584 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_pl-pl_cedac4b807137341\mouhid.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:30 17 462 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_pl-pl_cedac4b807137341\msmouse.inf_loc"

14 Feb 2008 7:20:30 6 144 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_pl-pl_cedac4b807137341\sermouse.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:26 7 168 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_lt-lt_d6d1cf01513dbc36\CbsMsg.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:26 5 632 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_ko-kr_32a2776b45db7baf\CbsMsg.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:34 7 168 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_ro-ro_a7211ea7e8aeee10\CbsMsg.dll.mui"

9 Jan 2008 21:26:24 7 680 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_fr-fr_035e220ba24c7b95\CbsMsg.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:22 20 124 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_it-it_793e7c5c8d0db3cb\usbport.inf_loc"

14 Feb 2008 7:20:12 45 056 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_en-us_68e7bcdb936dff94\setupapi.dll.mui"

14 Feb 2008 7:13:12 263 168 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-ieinstal_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_e722c8a7adae2589\ieinstal.exe"

9 Jan 2008 21:26:20 68 096 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_pt-br_1f3ac278957bb348\bootmgr.exe.mui"

14 Feb 2008 7:20:18 40 960 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_he-il_4f8a37606cd60889\setupapi.dll.mui"

14 Feb 2008 7:13:20 3 592 192 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_1165d69024face3a\mshtml.dll"

14 Feb 2008 7:13:20 1 383 424 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_1165d69024face3a\mshtml.tlb"

14 Feb 2008 7:20:22 11 776 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_it-it_5c3d42016313f70b\i8042prt.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:22 5 120 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_it-it_5c3d42016313f70b\mouclass.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:22 3 072 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_it-it_5c3d42016313f70b\mouhid.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:22 17 034 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_it-it_5c3d42016313f70b\msmouse.inf_loc"

14 Feb 2008 7:20:22 6 144 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_it-it_5c3d42016313f70b\sermouse.sys.mui"

14 Feb 2008 7:13:18 27 648 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_000bb771a4a46504\jsproxy.dll"

14 Feb 2008 7:13:18 824 832 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_000bb771a4a46504\wininet.dll"

14 Feb 2008 7:13:18 64 512 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-i..tocolimplementation_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_000bb771a4a46504\WininetPlugin.dll"

9 Jan 2008 21:26:34 5 120 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_zh-cn_c061b99696754da0\CbsMsg.dll.mui"

14 Feb 2008 7:15:38 558 080 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-ole-automation_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16607_none_bb20ededfe4d5398\oleaut32.dll"

10 Jan 2008 5:50:48 18 944 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-ehome-ehtrace_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16625_none_36c5ec1516c514d5\ehtrace.dll"

14 Feb 2008 7:20:36 7 168 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_sr-..-cs_e7400d2b56361935\CbsMsg.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:04 7 168 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_ar-sa_cc2cda94ea5ca043\CbsMsg.dll.mui"

9 Jan 2008 21:26:22 66 048 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_tr-tr_abc7d8645fb1bd9c\bootmgr.exe.mui"

14 Feb 2008 7:20:38 7 168 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_th-th_eaf2a1f0e8d1ed66\CbsMsg.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:16 10 240 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_fi-fi_cc1622a37daae07f\i8042prt.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:16 4 608 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_fi-fi_cc1622a37daae07f\kbdclass.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:16 3 072 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_fi-fi_cc1622a37daae07f\kbdhid.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:16 18 182 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_fi-fi_cc1622a37daae07f\keyboard.inf_loc"

9 Jan 2008 21:26:30 5 632 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_ko-kr_329c75af45e0e3a5\CbsMsg.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:14 7 680 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_es-es_6097daf8af861bc8\CbsMsg.dll.mui"

9 Jan 2008 21:26:30 5 632 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_ja-jp_8f3298fa53701c8f\CbsMsg.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:44 5 120 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_zh-tw_c3eafa437ab76bbb\CbsMsg.dll.mui"

9 Jan 2008 21:26:22 8 192 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_el-gr_6080a6c2af8ad057\CbsMsg.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:22 11 264 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_hu-hu_16bee8a846885ee9\i8042prt.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:22 5 120 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_hu-hu_16bee8a846885ee9\kbdclass.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:22 3 072 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_hu-hu_16bee8a846885ee9\kbdhid.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:22 18 208 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_hu-hu_16bee8a846885ee9\keyboard.inf_loc"

10 Jan 2008 5:50:48 21 504 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-ehome-ehdebug_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16625_none_2de6da1585272f3f\ehdebug.dll"

14 Feb 2008 7:20:26 32 768 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_ko-kr_3abdb63229ea5120\setupapi.dll.mui"

9 Jan 2008 21:26:34 7 168 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_uk-ua_8a6b7fdac4454b6e\CbsMsg.dll.mui"

9 Jan 2008 21:26:32 7 168 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_nb-no_1ba7f549372f65c0\CbsMsg.dll.mui"

9 Jan 2008 21:26:34 5 120 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_zh-tw_c3e4f8877abcd3b1\CbsMsg.dll.mui"

9 Jan 2008 21:26:22 50 688 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_zh-tw_819a321d2683c28a\bootmgr.exe.mui"

14 Feb 2008 7:20:28 20 018 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_nl-nl_a59fa4914beac24d\usbport.inf_loc"

14 Feb 2008 7:20:18 7 680 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_fr-fr_034f50f7a258322a\CbsMsg.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:04 28 672 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_fr-fr_17a27c71f308a682\winload.exe.mui"

14 Feb 2008 7:20:04 17 408 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_fr-fr_17a27c71f308a682\winresume.exe.mui"

14 Feb 2008 7:20:42 28 672 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_zh-cn_c809fbb4615564bc\setupapi.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:40 7 168 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_uk-ua_8ad5ad2bdd7a5862\CbsMsg.dll.mui"

9 Jan 2008 21:26:20 68 096 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_hu-hu_0791df1f00208ccc\bootmgr.exe.mui"

9 Jan 2008 21:26:34 7 168 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_sr-..-cs_e73a0b6f563b812b\CbsMsg.dll.mui"

14 Feb 2008 7:21:44 194 560 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-webdavredir-webclient_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16626_none_532fecfab695e27c\WebClnt.dll"

14 Feb 2008 7:20:10 53 248 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_de-de_bf92bb4d8b557ee5\setupapi.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:12 8 192 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_el-gr_600daa19965c1202\CbsMsg.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:40 7 168 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_uk-ua_8a718196c43fe378\CbsMsg.dll.mui"

10 Jan 2008 5:42:06 10 103 808 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-ehome-ehres_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20750_none_5079527e6c97c6aa\ehres.dll"

14 Feb 2008 7:20:38 49 152 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_sv-se_4d9f936fc26190ac\setupapi.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:18 12 288 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_fr-fr_72154bba8be2118d\i8042prt.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:18 5 632 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_fr-fr_72154bba8be2118d\mouclass.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:18 3 584 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_fr-fr_72154bba8be2118d\mouhid.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:18 17 774 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_fr-fr_72154bba8be2118d\msmouse.inf_loc"

14 Feb 2008 7:20:18 6 656 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_fr-fr_72154bba8be2118d\sermouse.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:44 5 632 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_zh-tw_3315209b7d7bc008\i8042prt.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:44 3 584 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_zh-tw_3315209b7d7bc008\mouclass.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:44 3 072 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_zh-tw_3315209b7d7bc008\mouhid.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:42 16 548 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_zh-tw_3315209b7d7bc008\msmouse.inf_loc"

14 Feb 2008 7:20:42 4 096 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_zh-tw_3315209b7d7bc008\sermouse.sys.mui"

14 Feb 2008 7:13:22 478 208 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-ie-htmlediting_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_46afd8f05f708cfc\mshtmled.dll"

14 Feb 2008 7:20:28 7 168 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_lv-lv_d73b11f03781883c\CbsMsg.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:18 9 216 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_he-il_b634f35c7251127b\i8042prt.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:18 4 608 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_he-il_b634f35c7251127b\mouclass.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:18 3 072 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_he-il_b634f35c7251127b\mouhid.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:18 16 766 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_he-il_b634f35c7251127b\msmouse.inf_loc"

14 Feb 2008 7:20:18 5 120 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_he-il_b634f35c7251127b\sermouse.sys.mui"

9 Jan 2008 21:30:32 217 272 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20689_none_54f14c4ed17d5ca8\netio.sys"

14 Feb 2008 7:19:58 54 784 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_957131ccdbca3f9c\i8042prt.sys"

14 Feb 2008 7:19:58 6 656 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_957131ccdbca3f9c\kbd106.dll"

14 Feb 2008 7:19:58 35 384 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_957131ccdbca3f9c\kbdclass.sys"

14 Feb 2008 7:19:58 15 872 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_957131ccdbca3f9c\kbdhid.sys"

14 Feb 2008 7:19:58 65 966 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_957131ccdbca3f9c\keyboard.inf"

14 Feb 2008 7:19:58 54 784 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_95d55d61f504b486\i8042prt.sys"

14 Feb 2008 7:19:58 6 656 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_95d55d61f504b486\kbd106.dll"

14 Feb 2008 7:19:58 35 384 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_95d55d61f504b486\kbdclass.sys"

14 Feb 2008 7:19:58 15 872 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_95d55d61f504b486\kbdhid.sys"

14 Feb 2008 7:19:58 71 740 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_95d55d61f504b486\keyboard.inf"

14 Feb 2008 7:20:06 10 240 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_ar-sa_982bf1fdaa2cfde6\i8042prt.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:04 4 608 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_ar-sa_982bf1fdaa2cfde6\kbdclass.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:06 3 072 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_ar-sa_982bf1fdaa2cfde6\kbdhid.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:04 17 552 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_ar-sa_982bf1fdaa2cfde6\keyboard.inf_loc"

14 Feb 2008 7:20:04 10 240 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_ar-sa_98901d92c36772d0\i8042prt.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:04 4 608 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_ar-sa_98901d92c36772d0\kbdclass.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:04 3 072 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_ar-sa_98901d92c36772d0\kbdhid.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:04 18 014 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_ar-sa_98901d92c36772d0\keyboard.inf_loc"

14 Feb 2008 7:20:06 10 752 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_en-us_2ccb957d6f2f87c6\i8042prt.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:06 4 608 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_en-us_2ccb957d6f2f87c6\kbdclass.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:06 3 072 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_en-us_2ccb957d6f2f87c6\kbdhid.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:06 17 456 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_en-us_2ccb957d6f2f87c6\keyboard.inf_loc"

14 Feb 2008 7:20:06 10 752 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_en-us_2d2fc1128869fcb0\i8042prt.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:06 4 608 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_en-us_2d2fc1128869fcb0\kbdclass.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:06 3 072 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_en-us_2d2fc1128869fcb0\kbdhid.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:06 17 918 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_en-us_2d2fc1128869fcb0\keyboard.inf_loc"

14 Feb 2008 7:20:08 10 240 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_cs-cz_e9754a2188352b68\i8042prt.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:08 4 608 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_cs-cz_e9754a2188352b68\kbdclass.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:08 3 072 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_cs-cz_e9754a2188352b68\kbdhid.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:08 18 514 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_cs-cz_e9754a2188352b68\keyboard.inf_loc"

14 Feb 2008 7:20:08 10 240 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_cs-cz_e9d975b6a16fa052\i8042prt.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:08 4 608 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_cs-cz_e9d975b6a16fa052\kbdclass.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:08 3 072 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_cs-cz_e9d975b6a16fa052\kbdhid.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:08 18 976 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_cs-cz_e9d975b6a16fa052\keyboard.inf_loc"

14 Feb 2008 7:13:06 301 568 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-ieuser_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_0b66d22ed6ee7051\ieuser.exe"

15 Feb 2008 9:57:28 1 744 384 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_095f6148c74a7a64\apds.dll"

15 Feb 2008 9:57:30 222 208 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_095f6148c74a7a64\apircl.dll"

15 Feb 2008 9:57:28 199 168 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_095f6148c74a7a64\apss.dll"

15 Feb 2008 9:57:30 534 528 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_095f6148c74a7a64\CbsCore.dll"

15 Feb 2008 9:57:30 22 016 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_095f6148c74a7a64\CbsMsg.dll"

15 Feb 2008 9:57:28 119 808 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_095f6148c74a7a64\cmiadapter.dll"

15 Feb 2008 9:57:30 271 360 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_095f6148c74a7a64\cmitrust.dll"

15 Feb 2008 9:57:32 2 032 640 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_095f6148c74a7a64\cmiv2.dll"

15 Feb 2008 9:57:30 238 592 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_095f6148c74a7a64\CntrtextInstaller.dll"

15 Feb 2008 9:57:28 258 560 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_095f6148c74a7a64\dpx.dll"

15 Feb 2008 9:57:32 99 840 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_095f6148c74a7a64\DrUpdate.dll"

15 Feb 2008 9:57:30 246 784 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_095f6148c74a7a64\drvstore.dll"

15 Feb 2008 9:57:28 263 168 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_095f6148c74a7a64\esscli.dll"

15 Feb 2008 9:57:28 614 400 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_095f6148c74a7a64\fastprox.dll"

15 Feb 2008 9:57:32 1 842 876 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_095f6148c74a7a64\GlobalInstallOrder.xml"

15 Feb 2008 9:57:28 100 352 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_095f6148c74a7a64\helpcins.dll"

15 Feb 2008 9:57:32 222 720 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_095f6148c74a7a64\locdrv.dll"

15 Feb 2008 9:57:34 191 488 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_095f6148c74a7a64\mofd.dll"

15 Feb 2008 9:57:30 102 400 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_095f6148c74a7a64\mofinstall.dll"

15 Feb 2008 9:57:28 305 152 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_095f6148c74a7a64\msdelta.dll"

15 Feb 2008 9:57:28 35 328 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_095f6148c74a7a64\mspatcha.dll"

15 Feb 2008 9:57:32 146 432 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_095f6148c74a7a64\OEMHelpIns.dll"

15 Feb 2008 9:57:30 130 560 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_095f6148c74a7a64\PkgMgr.exe"

15 Feb 2008 9:57:28 118 272 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_095f6148c74a7a64\poqexec.exe"

15 Feb 2008 9:57:34 264 704 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_095f6148c74a7a64\repdrvfs.dll"

15 Feb 2008 9:57:28 126 464 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_095f6148c74a7a64\rescinst.dll"

15 Feb 2008 9:57:30 704 512 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_095f6148c74a7a64\smiengine.dll"

15 Feb 2008 9:57:28 139 264 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_095f6148c74a7a64\SmiInstaller.dll"

15 Feb 2008 9:57:32 116 736 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_095f6148c74a7a64\smipi.dll"

15 Feb 2008 9:57:32 357 888 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_095f6148c74a7a64\wbemcomn.dll"

15 Feb 2008 9:57:32 742 912 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_095f6148c74a7a64\wbemcore.dll"

15 Feb 2008 9:57:32 30 208 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_095f6148c74a7a64\wbemprox.dll"

15 Feb 2008 9:57:30 1 047 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_095f6148c74a7a64\WcmTypes.xsd"

15 Feb 2008 9:57:32 1 832 448 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_095f6148c74a7a64\wcp.dll"

15 Feb 2008 9:57:30 218 624 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_095f6148c74a7a64\wdscore.dll"

15 Feb 2008 9:57:30 83 968 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_095f6148c74a7a64\wmiutils.dll"

15 Feb 2008 9:57:32 51 712 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_095f6148c74a7a64\wrpint.dll"

15 Feb 2008 9:57:32 9 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_095f6148c74a7a64\x86_installed"

15 Feb 2008 9:57:32 183 296 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18000_none_095f6148c74a7a64\xmllite.dll"

9 Jan 2008 21:26:14 65 024 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_en-us_1e178a5941f10c08\bootmgr.exe.mui"

9 Jan 2008 21:26:20 65 024 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_en-us_1d9e8bf428c7b5a9\bootmgr.exe.mui"

9 Jan 2008 21:26:20 70 144 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_fr-fr_c0215ed71bc0bdb0\bootmgr.exe.mui"

9 Jan 2008 21:26:20 66 560 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_cs-cz_da48409841cd594b\bootmgr.exe.mui"

14 Feb 2008 7:13:06 301 568 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-ieuser_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_0bcafdc3f028e53b\ieuser.exe"

14 Feb 2008 7:17:02 17 464 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_mshdc.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16632_none_db337a442479c42c\aliide.sys"

14 Feb 2008 7:17:02 17 976 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_mshdc.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16632_none_db337a442479c42c\amdide.sys"

14 Feb 2008 7:17:02 21 560 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_mshdc.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16632_none_db337a442479c42c\atapi.sys"

14 Feb 2008 7:17:00 109 624 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_mshdc.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16632_none_db337a442479c42c\ataport.sys"

14 Feb 2008 7:17:00 19 000 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_mshdc.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16632_none_db337a442479c42c\cmdide.sys"

14 Feb 2008 7:17:00 17 464 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_mshdc.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16632_none_db337a442479c42c\intelide.sys"

14 Feb 2008 7:17:00 25 656 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_mshdc.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16632_none_db337a442479c42c\msahci.sys"

14 Feb 2008 7:17:00 47 458 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_mshdc.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16632_none_db337a442479c42c\mshdc.inf"

14 Feb 2008 7:17:02 15 928 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_mshdc.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16632_none_db337a442479c42c\pciide.sys"

14 Feb 2008 7:17:02 45 112 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_mshdc.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16632_none_db337a442479c42c\pciidex.sys"

14 Feb 2008 7:17:02 20 024 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_mshdc.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16632_none_db337a442479c42c\viaide.sys"

14 Feb 2008 7:19:58 54 784 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_4c56cf70d52c8670\i8042prt.sys"

14 Feb 2008 7:20:00 34 360 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_4c56cf70d52c8670\mouclass.sys"

14 Feb 2008 7:20:00 15 872 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_4c56cf70d52c8670\mouhid.sys"

14 Feb 2008 7:19:58 56 342 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_4c56cf70d52c8670\msmouse.inf"

14 Feb 2008 7:20:00 19 968 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_4c56cf70d52c8670\sermouse.sys"

14 Feb 2008 7:17:00 17 464 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_mshdc.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20757_none_dbac78a93da31a8b\aliide.sys"

14 Feb 2008 7:17:00 17 976 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_mshdc.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20757_none_dbac78a93da31a8b\amdide.sys"

14 Feb 2008 7:17:00 21 560 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_mshdc.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20757_none_dbac78a93da31a8b\atapi.sys"

14 Feb 2008 7:17:00 110 136 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_mshdc.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20757_none_dbac78a93da31a8b\ataport.sys"

14 Feb 2008 7:17:00 19 000 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_mshdc.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20757_none_dbac78a93da31a8b\cmdide.sys"

14 Feb 2008 7:17:00 17 976 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_mshdc.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20757_none_dbac78a93da31a8b\intelide.sys"

14 Feb 2008 7:17:00 28 216 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_mshdc.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20757_none_dbac78a93da31a8b\msahci.sys"

14 Feb 2008 7:17:00 47 986 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_mshdc.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20757_none_dbac78a93da31a8b\mshdc.inf"

14 Feb 2008 7:17:00 15 928 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_mshdc.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20757_none_dbac78a93da31a8b\pciide.sys"

14 Feb 2008 7:17:00 45 112 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_mshdc.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20757_none_dbac78a93da31a8b\pciidex.sys"

14 Feb 2008 7:17:00 20 024 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_mshdc.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20757_none_dbac78a93da31a8b\viaide.sys"

14 Feb 2008 7:20:04 10 240 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_ar-sa_3af2d557d3e67fa6\i8042prt.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:04 4 608 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_ar-sa_3af2d557d3e67fa6\mouclass.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:04 3 584 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_ar-sa_3af2d557d3e67fa6\mouhid.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:04 16 844 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_ar-sa_3af2d557d3e67fa6\msmouse.inf_loc"

14 Feb 2008 7:20:04 5 632 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_ar-sa_3af2d557d3e67fa6\sermouse.sys.mui"

14 Feb 2008 7:19:58 54 784 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_4cbafb05ee66fb5a\i8042prt.sys"

14 Feb 2008 7:19:58 34 360 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_4cbafb05ee66fb5a\mouclass.sys"

14 Feb 2008 7:19:58 15 872 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_4cbafb05ee66fb5a\mouhid.sys"

14 Feb 2008 7:19:58 56 342 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_4cbafb05ee66fb5a\msmouse.inf"

14 Feb 2008 7:19:58 19 968 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_4cbafb05ee66fb5a\sermouse.sys"

14 Feb 2008 7:20:06 10 752 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_en-us_cf9278d798e90986\i8042prt.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:06 4 608 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_en-us_cf9278d798e90986\mouclass.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:06 3 072 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_en-us_cf9278d798e90986\mouhid.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:06 16 790 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_en-us_cf9278d798e90986\msmouse.inf_loc"

14 Feb 2008 7:20:06 5 632 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_en-us_cf9278d798e90986\sermouse.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:04 10 240 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_ar-sa_3b5700eced20f490\i8042prt.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:04 4 608 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_ar-sa_3b5700eced20f490\mouclass.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:04 3 584 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_ar-sa_3b5700eced20f490\mouhid.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:04 16 844 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_ar-sa_3b5700eced20f490\msmouse.inf_loc"

14 Feb 2008 7:20:04 5 632 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_ar-sa_3b5700eced20f490\sermouse.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:04 19 910 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_ar-sa_578fe41de4a5c77c\usbport.inf_loc"

14 Feb 2008 7:20:04 19 910 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_ar-sa_57f40fb2fde03c66\usbport.inf_loc"

14 Feb 2008 7:20:06 19 896 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_en-us_ec2f879da9a8515c\usbport.inf_loc"

14 Feb 2008 7:20:06 19 896 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_en-us_ec93b332c2e2c646\usbport.inf_loc"

14 Feb 2008 7:20:06 22 260 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_cs-cz_a8d93c41c2adf4fe\usbport.inf_loc"

14 Feb 2008 7:20:06 22 260 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_cs-cz_a93d67d6dbe869e8\usbport.inf_loc"

14 Feb 2008 7:20:08 19 934 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_da-dk_46131c68b8f3f0fd\usbport.inf_loc"

14 Feb 2008 7:20:08 19 934 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_da-dk_467747fdd22e65e7\usbport.inf_loc"

9 Jan 2008 21:28:30 211 000 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_volume.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16586_none_137ff950ff29e447\volsnap.sys"

9 Jan 2008 21:28:30 2 062 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_volume.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16586_none_137ff950ff29e447\volume.inf"

9 Jan 2008 21:28:30 211 000 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_volume.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20709_none_146318401803edb5\volsnap.sys"

9 Jan 2008 21:28:30 2 062 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_volume.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20709_none_146318401803edb5\volume.inf"

14 Feb 2008 7:20:40 10 240 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_tr-tr_baf4e1eda6198fb9\i8042prt.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:40 5 120 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_tr-tr_baf4e1eda6198fb9\kbdclass.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:40 3 072 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_tr-tr_baf4e1eda6198fb9\kbdhid.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:40 17 478 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_tr-tr_baf4e1eda6198fb9\keyboard.inf_loc"

14 Feb 2008 7:20:14 45 056 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_et-ee_620eb9ba7e6058de\setupapi.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:24 32 768 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_ja-jp_97b8051250b3fef4\setupapi.dll.mui"

14 Feb 2008 7:13:12 263 168 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-ieinstal_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_e6be9d129473b09f\ieinstal.exe"

14 Feb 2008 7:20:30 49 152 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_pl-pl_67cbdd26e85df465\setupapi.dll.mui"

9 Jan 2008 21:26:34 5 120 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_zh-cn_bfe8bb317d4bf741\CbsMsg.dll.mui"

14 Feb 2008 7:13:20 3 593 216 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_11ca02253e354324\mshtml.dll"

14 Feb 2008 7:13:18 1 383 424 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-ie-htmlrendering_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_11ca02253e354324\mshtml.tlb"

9 Jan 2008 21:26:22 8 192 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_el-gr_6007a85d966179f8\CbsMsg.dll.mui"

14 Feb 2008 7:19:56 595 456 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-taskscheduler-service_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_2d23e28599d3cbd6\schedsvc.dll"

14 Feb 2008 7:19:56 2 250 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-taskscheduler-service_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_2d23e28599d3cbd6\SchedSvc.mof"

14 Feb 2008 7:20:44 5 632 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_zh-tw_904e3d4153c23e48\i8042prt.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:44 3 584 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_zh-tw_904e3d4153c23e48\kbdclass.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:44 2 560 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_zh-tw_904e3d4153c23e48\kbdhid.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:44 16 904 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_zh-tw_904e3d4153c23e48\keyboard.inf_loc"

14 Feb 2008 7:19:58 23 552 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-nshhttp_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_71cfead8774bc0d7\nshhttp.dll"

14 Feb 2008 7:20:12 12 800 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_el-gr_2cd518ac88a15979\i8042prt.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:12 6 144 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_el-gr_2cd518ac88a15979\kbdclass.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:12 3 072 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_el-gr_2cd518ac88a15979\kbdhid.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:12 19 022 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_el-gr_2cd518ac88a15979\keyboard.inf_loc"

14 Feb 2008 7:16:06 22 618 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-a..bility-assistant-db_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16633_none_47734d93c13a277a\pcamain.sdb"

14 Feb 2008 7:20:00 3 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-wdf-kernellibrary_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_74da07c339f7e0f2\MsftWdf_Kernel_01005_Inbox_Critical.Wdf"

14 Feb 2008 7:20:00 495 160 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-wdf-kernellibrary_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_74da07c339f7e0f2\Wdf01000.sys"

14 Feb 2008 7:20:00 35 384 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-wdf-kernellibrary_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_74da07c339f7e0f2\WdfLdr.sys"

9 Jan 2008 21:26:32 7 680 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_pt-pt_635955191b76e109\CbsMsg.dll.mui"

9 Jan 2008 21:26:22 7 680 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_de-de_b7ea792fc07567c9\CbsMsg.dll.mui"

14 Feb 2008 7:17:04 3 504 696 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16584_none_69f7a2dcb739c934\ntkrnlpa.exe"

14 Feb 2008 7:17:02 3 470 392 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16584_none_69f7a2dcb739c934\ntoskrnl.exe"

14 Feb 2008 7:20:08 49 152 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_da-dk_c2672611897f2a4b\setupapi.dll.mui"

14 Feb 2008 7:17:00 154 624 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-native-80211_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20757_none_4d7cf99fab0bd22f\nwifi.sys"

10 Jan 2008 5:42:06 254 464 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-ehome-devices-ehreplay_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20750_none_1324c69cbbd2685b\ehReplay.dll"

14 Feb 2008 7:19:58 943 800 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-b..vironment-os-loader_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_59ada9bb88b2a850\winload.exe"

14 Feb 2008 7:19:58 905 400 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-b..vironment-os-loader_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_59ada9bb88b2a850\winresume.exe"

14 Feb 2008 7:20:10 11 264 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_de-de_26a1a2deaa0afdc1\i8042prt.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:10 5 120 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_de-de_26a1a2deaa0afdc1\mouclass.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:10 3 584 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_de-de_26a1a2deaa0afdc1\mouhid.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:10 17 122 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_de-de_26a1a2deaa0afdc1\msmouse.inf_loc"

14 Feb 2008 7:20:10 6 144 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_de-de_26a1a2deaa0afdc1\sermouse.sys.mui"

9 Jan 2008 21:26:30 8 192 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_it-it_ed861852797e6113\CbsMsg.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:26 7 168 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_ko-kr_ff05ba691ee64e3c\i8042prt.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:26 4 096 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_ko-kr_ff05ba691ee64e3c\kbdclass.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:26 3 072 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_ko-kr_ff05ba691ee64e3c\kbdhid.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:26 16 880 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_ko-kr_ff05ba691ee64e3c\keyboard.inf_loc"

14 Feb 2008 7:20:22 11 776 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_it-it_5ca16d967c4e6bf5\i8042prt.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:22 5 120 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_it-it_5ca16d967c4e6bf5\mouclass.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:22 3 072 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_it-it_5ca16d967c4e6bf5\mouhid.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:22 17 034 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_it-it_5ca16d967c4e6bf5\msmouse.inf_loc"

14 Feb 2008 7:20:22 6 144 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_it-it_5ca16d967c4e6bf5\sermouse.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:40 21 496 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_tr-tr_7a58d40de092594f\usbport.inf_loc"

14 Feb 2008 7:20:28 20 018 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_nl-nl_a53b78fc32b04d63\usbport.inf_loc"

9 Jan 2008 21:26:22 443 912 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-b..re-bootmanager-pcat_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_none_c14674bbb6073e1e\bootmgr"

9 Jan 2008 21:26:34 5 120 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_zh-tw_c45df6ec93e62a10\CbsMsg.dll.mui"

9 Jan 2008 21:26:20 66 560 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_fi-fi_bcfdebea3731efd7\bootmgr.exe.mui"

14 Feb 2008 7:20:02 3 472 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-commonlog_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_7d098a364397cdfd\clfs.mof"

14 Feb 2008 7:20:02 224 824 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-commonlog_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_7d098a364397cdfd\clfs.sys"

14 Feb 2008 7:20:02 123 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-commonlog_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_7d098a364397cdfd\clfsUninstall.mof"

9 Jan 2008 21:26:32 7 680 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_pl-pl_5faa9ca4045486ea\CbsMsg.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:20 20 046 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_hu-hu_d687065d9a3b9d69\usbport.inf_loc"

9 Jan 2008 21:26:20 68 608 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_nl-nl_d6aa7d52b1cfb1b0\bootmgr.exe.mui"

14 Feb 2008 7:20:22 49 152 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_it-it_f59286055d98ed19\setupapi.dll.mui"

9 Jan 2008 21:28:12 2 560 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-sidebar.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16615_nb-no_ef1b9480f4c64e00\sbdrop.dll.mui"

9 Jan 2008 21:28:12 25 088 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-sidebar.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16615_nb-no_ef1b9480f4c64e00\Sidebar.exe.mui"

14 Feb 2008 7:20:12 11 776 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_es-es_cfc20150b24a7015\i8042prt.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:12 5 120 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_es-es_cfc20150b24a7015\mouclass.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:12 3 584 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_es-es_cfc20150b24a7015\mouhid.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:12 17 506 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_es-es_cfc20150b24a7015\msmouse.inf_loc"

14 Feb 2008 7:20:12 6 144 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_es-es_cfc20150b24a7015\sermouse.sys.mui"

14 Feb 2008 7:13:06 26 624 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-ie-internetexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_2d84c3fd1ccfd3e7\ieUnatt.exe"

14 Feb 2008 7:13:08 625 664 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-ie-internetexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_2d84c3fd1ccfd3e7\iexplore.exe"

14 Feb 2008 7:13:06 19 884 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-ie-internetexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_2d84c3fd1ccfd3e7\Windows Feed Discovered.wav"

14 Feb 2008 7:13:08 11 340 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-ie-internetexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_2d84c3fd1ccfd3e7\Windows Navigation Start.wav"

14 Feb 2008 7:13:08 85 548 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-ie-internetexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_2d84c3fd1ccfd3e7\Windows Pop-up Blocked.wav"

14 Feb 2008 7:13:08 23 308 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-ie-internetexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_2d84c3fd1ccfd3e7\Windows Information Bar.wav"

14 Feb 2008 7:20:42 5 632 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_zh-tw_33794c3096b634f2\i8042prt.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:42 3 584 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_zh-tw_33794c3096b634f2\mouclass.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:42 3 072 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_zh-tw_33794c3096b634f2\mouhid.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:42 16 548 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_zh-tw_33794c3096b634f2\msmouse.inf_loc"

14 Feb 2008 7:20:42 4 096 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_zh-tw_33794c3096b634f2\sermouse.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:02 19 456 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-coreusermodepnp_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_75889abf48f7c10d\cfgmgr32.dll"

14 Feb 2008 7:20:02 101 888 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-coreusermodepnp_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_75889abf48f7c10d\drvinst.exe"

14 Feb 2008 7:20:02 3 685 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-coreusermodepnp_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_75889abf48f7c10d\drvinst.mof"

14 Feb 2008 7:20:02 221 696 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-coreusermodepnp_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_75889abf48f7c10d\umpnpmgr.dll"

14 Feb 2008 7:20:02 3 692 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-coreusermodepnp_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_75889abf48f7c10d\umpnpmgr.mof"

14 Feb 2008 7:20:00 12 800 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft.windows.h..battery-driverclass_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_18009dbc49aa7293\batt.dll"

14 Feb 2008 7:20:14 27 648 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_es-es_74eb067300369020\winload.exe.mui"

14 Feb 2008 7:20:14 16 896 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_es-es_74eb067300369020\winresume.exe.mui"

10 Jan 2008 5:42:08 521 216 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-ehome-ehui_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20750_none_cd316ad4e5875cc4\ehui.dll"

14 Feb 2008 7:20:10 20 262 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_de-de_433eb1a4baca4597\usbport.inf_loc"

14 Feb 2008 7:20:32 11 776 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_pl-pl_2c13e15ddd59f181\i8042prt.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:30 5 120 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_pl-pl_2c13e15ddd59f181\kbdclass.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:32 3 072 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_pl-pl_2c13e15ddd59f181\kbdhid.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:32 18 500 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_pl-pl_2c13e15ddd59f181\keyboard.inf_loc"

14 Feb 2008 7:16:06 449 536 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c4_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16633_none_0a218b7bf538c6b9\AcSpecfc.dll"

10 Jan 2008 5:42:08 18 944 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-ehome-ehtrace_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20750_none_372a17aa2fff89bf\ehtrace.dll"

14 Feb 2008 7:20:02 260 096 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-deltapackageexpander_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_686585b85113a353\dpx.dll"

14 Feb 2008 7:20:34 20 776 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_ru-ru_35b4cae713e7c1ed\usbport.inf_loc"

9 Jan 2008 21:26:32 7 168 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_nl-nl_196e42221f321936\CbsMsg.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:36 49 152 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_sr-..-cs_ef5b4bf23a44eea6\setupapi.dll.mui"

10 Jan 2008 5:42:40 1 244 672 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-m..mediadeliveryengine_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20750_none_3d97b7c67ba3c44e\mcmde.dll"

14 Feb 2008 7:20:24 7 168 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_ja-jp_fec6eca36f697dd0\i8042prt.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:24 4 096 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_ja-jp_fec6eca36f697dd0\mouclass.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:24 3 072 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_ja-jp_fec6eca36f697dd0\mouhid.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:24 16 490 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_ja-jp_fec6eca36f697dd0\msmouse.inf_loc"

14 Feb 2008 7:20:24 4 608 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_ja-jp_fec6eca36f697dd0\sermouse.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:38 7 168 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_sv-se_45e8803df78d3025\CbsMsg.dll.mui"

14 Feb 2008 7:16:06 537 600 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c5_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16633_none_0a228bc5f537e010\AcLayers.dll"

14 Feb 2008 7:16:06 173 056 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c5_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16633_none_0a228bc5f537e010\AcXtrnal.dll"

14 Feb 2008 7:16:06 82 194 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c5_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16633_none_0a228bc5f537e010\drvmain.sdb"

14 Feb 2008 7:20:34 7 680 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_pt-pt_62e65870024822b4\CbsMsg.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:34 7 680 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_pt-pt_634a84051b82979e\CbsMsg.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:04 65 536 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_ar-sa_d448195bce6b75b4\setupapi.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:42 5 120 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_zh-cn_bfeebced7d468f4b\CbsMsg.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:22 7 680 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_hu-hu_4a5ba5aa6d7d8c5c\CbsMsg.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:10 11 264 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_de-de_2705ce73c34572ab\i8042prt.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:10 5 120 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_de-de_2705ce73c34572ab\mouclass.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:10 3 584 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_de-de_2705ce73c34572ab\mouhid.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:10 17 122 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_de-de_2705ce73c34572ab\msmouse.inf_loc"

14 Feb 2008 7:20:10 6 144 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_de-de_2705ce73c34572ab\sermouse.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:26 7 168 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_lt-lt_d66da36c3803474c\CbsMsg.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:20 9 216 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_he-il_136e1002489790bb\i8042prt.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:20 4 608 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_he-il_136e1002489790bb\kbdclass.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:20 3 072 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_he-il_136e1002489790bb\kbdhid.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:20 17 462 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_he-il_136e1002489790bb\keyboard.inf_loc"

14 Feb 2008 7:20:32 49 152 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_pt-br_6a1fc7cae6e78849\setupapi.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:32 49 152 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_pt-br_6a83f3600021fd33\setupapi.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:36 49 152 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_sr-..-cs_efbf7787537f6390\setupapi.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:24 19 742 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_ko-kr_becdd81e72998cbc\usbport.inf_loc"

14 Feb 2008 7:16:06 537 600 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c5_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20762_none_0a8ab8830e6eba56\AcLayers.dll"

14 Feb 2008 7:16:06 173 056 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c5_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20762_none_0a8ab8830e6eba56\AcXtrnal.dll"

14 Feb 2008 7:16:06 82 194 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c5_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20762_none_0a8ab8830e6eba56\drvmain.sdb"

14 Feb 2008 7:20:42 19 862 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_zh-tw_50165af6a7757cc8\usbport.inf_loc"

14 Feb 2008 7:20:24 19 540 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_ja-jp_1affcfd466ee50bc\usbport.inf_loc"

14 Feb 2008 7:20:14 11 776 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_es-es_2c96f2616f56796b\i8042prt.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:14 5 120 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_es-es_2c96f2616f56796b\kbdclass.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:14 3 072 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_es-es_2c96f2616f56796b\kbdhid.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:14 17 926 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_es-es_2c96f2616f56796b\keyboard.inf_loc"

10 Jan 2008 5:42:40 6 656 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-ehome-devices-mcrmgr_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20750_none_329736f2f619ccb9\McrMgr.dll"

10 Jan 2008 5:18:10 172 544 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-ehome-devices-mcrmgr_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20750_none_329736f2f619ccb9\McrMgr.exe"

9 Jan 2008 21:26:24 7 680 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_es-es_60a6ac0caf7a6533\CbsMsg.dll.mui"

9 Jan 2008 21:26:30 5 632 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_ja-jp_8fab975f6c9972ee\CbsMsg.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:14 53 248 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_es-es_684eee2a7a5a7c4f\setupapi.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:40 49 152 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_uk-ua_928cc05da84eb8e9\setupapi.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:30 28 160 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_nl-nl_2e2b9aed89179a82\winload.exe.mui"

14 Feb 2008 7:20:30 16 896 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_nl-nl_2e2b9aed89179a82\winresume.exe.mui"

9 Jan 2008 21:30:32 216 760 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16567_none_547b4ec7b851524e\netio.sys"

14 Feb 2008 7:20:30 7 168 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_nl-nl_19d86f733867262a\CbsMsg.dll.mui"

9 Jan 2008 21:26:22 7 168 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_ar-sa_cbc2ad43d127934f\CbsMsg.dll.mui"

9 Jan 2008 21:26:32 7 168 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_nl-nl_19e74087385b6f95\CbsMsg.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:42 5 120 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_zh-cn_c052e88296810435\CbsMsg.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:42 5 632 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_zh-cn_8c51ffeb565161d8\i8042prt.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:42 3 584 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_zh-cn_8c51ffeb565161d8\kbdclass.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:42 2 560 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_zh-cn_8c51ffeb565161d8\kbdhid.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:42 17 290 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_zh-cn_8c51ffeb565161d8\keyboard.inf_loc"

14 Feb 2008 7:20:02 613 888 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft.windows.h..ler.wpd-driverclass_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_66d0f2386adae39f\wpd_ci.dll"

14 Feb 2008 7:20:02 3 000 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft.windows.h..ler.wpd-driverclass_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_66d0f2386adae39f\wpd_ci.mof"

9 Jan 2008 21:26:20 68 096 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_es-es_1d69e8d828eea74e\bootmgr.exe.mui"

9 Jan 2008 21:26:34 7 168 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_th-th_ea88749fcf9ce072\CbsMsg.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:26 49 152 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_lv-lv_dfba7c4c34cad297\setupapi.dll.mui"

9 Jan 2008 21:26:20 68 096 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_es-es_1de2e73d4217fdad\bootmgr.exe.mui"

9 Jan 2008 21:26:24 7 168 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_et-ee_59ed79379a56eb63\CbsMsg.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:18 12 288 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_fr-fr_cfb293f57b6304b7\i8042prt.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:18 5 632 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_fr-fr_cfb293f57b6304b7\kbdclass.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:18 3 072 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_fr-fr_cfb293f57b6304b7\kbdhid.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:18 18 228 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_fr-fr_cfb293f57b6304b7\keyboard.inf_loc"

9 Jan 2008 21:26:20 68 096 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_pt-pt_201c91e494eb2324\bootmgr.exe.mui"

14 Feb 2008 7:20:04 7 168 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_ar-sa_cbc8aeffd1222b59\CbsMsg.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:14 19 892 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_fi-fi_8b15e92e9ee9352b\usbport.inf_loc"

9 Jan 2008 21:30:42 2 414 088 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-oespamfilter-dat_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20743_none_f1033977878f1dc9\OESpamFilter.dat"

14 Feb 2008 7:20:00 18 432 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-servicingstack-msg_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_3d26597c47132f8e\CbsMsg.dll"

14 Feb 2008 7:13:18 1 159 680 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-i..ersandsecurityzones_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_b305dbcfd99b3e71\urlmon.dll"

14 Feb 2008 7:16:08 1 549 286 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c2_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20762_none_0a87b7a50e716e51\msimain.sdb"

14 Feb 2008 7:20:36 11 264 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_ru-ru_7650d8c6d96ef857\i8042prt.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:36 5 120 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_ru-ru_7650d8c6d96ef857\kbdclass.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:36 3 072 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_ru-ru_7650d8c6d96ef857\kbdhid.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:36 18 602 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_ru-ru_7650d8c6d96ef857\keyboard.inf_loc"

9 Jan 2008 21:26:24 7 680 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_es-es_602dada796510ed4\CbsMsg.dll.mui"

9 Jan 2008 21:26:32 7 168 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_ro-ro_a7941b5101ddac65\CbsMsg.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:14 53 248 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_es-es_68b319bf9394f139\setupapi.dll.mui"

9 Jan 2008 21:26:24 7 168 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_fi-fi_ffc1b0b9a494575d\CbsMsg.dll.mui"

9 Jan 2008 21:26:34 7 168 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_sv-se_457e52ecde582331\CbsMsg.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:30 7 168 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_nl-nl_197443de1f2cb140\CbsMsg.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:24 19 540 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_ja-jp_1b63fb698028c5a6\usbport.inf_loc"

14 Feb 2008 7:20:36 7 680 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_sl-si_47b69098dcddb5ed\CbsMsg.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:34 53 248 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_pt-pt_6b65c2cbff916d0f\setupapi.dll.mui"

9 Jan 2008 21:26:34 7 168 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_sk-sk_489e6d24dc490b00\CbsMsg.dll.mui"

9 Jan 2008 21:26:24 7 168 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_en-us_60db4f28af53738e\CbsMsg.dll.mui"

9 Jan 2008 21:26:34 7 168 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_th-th_eb017304e8c636d1\CbsMsg.dll.mui"

9 Jan 2008 21:26:20 69 120 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_de-de_7526b46053130043\bootmgr.exe.mui"

14 Feb 2008 7:20:30 11 776 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_pl-pl_cf3ef04d204de82b\i8042prt.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:30 5 120 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_pl-pl_cf3ef04d204de82b\mouclass.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:30 3 584 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_pl-pl_cf3ef04d204de82b\mouhid.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:30 17 462 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_pl-pl_cf3ef04d204de82b\msmouse.inf_loc"

14 Feb 2008 7:20:30 6 144 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_pl-pl_cf3ef04d204de82b\sermouse.sys.mui"

10 Jan 2008 5:50:48 103 936 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-ehome-ehpresenter_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16625_none_24d1ba8c64df4a0e\ehPresenter.dll"

9 Jan 2008 21:30:32 24 064 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-netcfg_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16615_none_0e42ce98545690c8\netcfg.exe"

9 Jan 2008 21:26:30 7 680 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_hr-hr_49217e286e4592ea\CbsMsg.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:16 7 168 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_fi-fi_ffb2dfa5a4a00df2\CbsMsg.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:06 10 752 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_en-us_cff6a46cb2237e70\i8042prt.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:06 4 608 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_en-us_cff6a46cb2237e70\mouclass.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:06 3 072 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_en-us_cff6a46cb2237e70\mouhid.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:06 16 790 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_en-us_cff6a46cb2237e70\msmouse.inf_loc"

14 Feb 2008 7:20:06 5 632 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_en-us_cff6a46cb2237e70\sermouse.sys.mui"

9 Jan 2008 21:26:20 55 808 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_ko-kr_f051af44f1a7d27e\bootmgr.exe.mui"

14 Feb 2008 7:20:22 8 192 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_it-it_ed77473e798a17a8\CbsMsg.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:08 7 168 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_da-dk_ba4be74aa57054da\CbsMsg.dll.mui"

14 Feb 2008 7:19:58 23 552 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-nshhttp_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_7234166d908635c1\nshhttp.dll"

14 Feb 2008 7:20:40 19 852 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_zh-cn_4c1a1da0aa04a058\usbport.inf_loc"

14 Feb 2008 7:20:22 11 264 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_hu-hu_1723143d5fc2d3d3\i8042prt.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:22 5 120 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_hu-hu_1723143d5fc2d3d3\kbdclass.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:22 3 072 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_hu-hu_1723143d5fc2d3d3\kbdhid.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:22 18 670 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_hu-hu_1723143d5fc2d3d3\keyboard.inf_loc"

14 Feb 2008 7:20:36 7 168 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_sr-..-cs_e7a438c06f708e1f\CbsMsg.dll.mui"

9 Jan 2008 21:26:22 66 048 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_sv-se_02ba8e1d70f5bbab\bootmgr.exe.mui"

10 Jan 2008 5:42:08 1 498 112 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-ehome-ehuihlp_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20750_none_3a785d0b475d1166\ehuihlp.dll"

14 Feb 2008 7:20:20 7 680 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_hr-hr_49277fe46e402af4\CbsMsg.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:38 10 752 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_sv-se_124bc33bd09802b2\i8042prt.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:38 5 120 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_sv-se_124bc33bd09802b2\kbdclass.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:38 3 072 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_sv-se_124bc33bd09802b2\kbdhid.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:38 18 202 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_sv-se_124bc33bd09802b2\keyboard.inf_loc"

14 Feb 2008 7:20:28 19 896 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_nb-no_a6fc2dbe3184438e\usbport.inf_loc"

14 Feb 2008 7:13:16 52 736 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-iebrshim_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_2a188f8867fa71e9\iebrshim.dll"

14 Feb 2008 7:20:08 11 264 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_da-dk_871355dd97b59c51\i8042prt.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:08 5 120 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_da-dk_871355dd97b59c51\kbdclass.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:08 3 072 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_da-dk_871355dd97b59c51\kbdhid.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:08 18 048 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_da-dk_871355dd97b59c51\keyboard.inf_loc"

14 Feb 2008 7:20:32 19 948 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_pt-br_edcbbe22165c4efb\usbport.inf_loc"

14 Feb 2008 7:13:14 671 232 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_df4c962d987e72ca\mstime.dll"

10 Jan 2008 5:50:48 252 416 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-ehome-devices-ehreplay_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16625_none_12c09b07a297f371\ehReplay.dll"

14 Feb 2008 7:20:04 28 672 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_fr-fr_173e50dcd9ce3198\winload.exe.mui"

14 Feb 2008 7:20:04 17 408 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_fr-fr_173e50dcd9ce3198\winresume.exe.mui"

14 Feb 2008 7:20:30 28 160 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_nl-nl_2dc76f586fdd2598\winload.exe.mui"

14 Feb 2008 7:20:30 16 896 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_nl-nl_2dc76f586fdd2598\winresume.exe.mui"

9 Jan 2008 21:26:34 7 168 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_uk-ua_8ae47e3fdd6ea1cd\CbsMsg.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:30 20 536 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_pl-pl_ebdbff13310d3001\usbport.inf_loc"

9 Jan 2008 21:26:30 8 192 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_it-it_ed0d19ed60550ab4\CbsMsg.dll.mui"

9 Jan 2008 21:26:34 7 168 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_tr-tr_ee8b9d33cd142522\CbsMsg.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:08 49 152 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_cs-cz_2591717fac73a336\setupapi.dll.mui"

9 Jan 2008 21:26:32 7 168 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_nb-no_1b2ef6e41e060f61\CbsMsg.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:34 20 920 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_pt-pt_eead8d8e15cbbed7\usbport.inf_loc"

9 Jan 2008 21:26:34 7 168 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_sr-..-cs_e7b309d46f64d78a\CbsMsg.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:18 10 240 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_fi-fi_cbb1f70e64706b95\i8042prt.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:16 4 608 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_fi-fi_cbb1f70e64706b95\kbdclass.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:18 3 072 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_fi-fi_cbb1f70e64706b95\kbdhid.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:18 17 720 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_fi-fi_cbb1f70e64706b95\keyboard.inf_loc"

9 Jan 2008 21:26:32 7 168 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_lt-lt_d6e0a015513205a1\CbsMsg.dll.mui"

9 Jan 2008 21:26:30 7 680 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_hu-hu_4acea25386ac4ab1\CbsMsg.dll.mui"

14 Feb 2008 7:16:04 629 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-gameexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16633_none_3ffca182c42c1062\Desktop.ini"

14 Feb 2008 7:16:06 1 686 528 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-gameexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16633_none_3ffca182c42c1062\gameux.dll"

14 Feb 2008 7:16:06 4 247 552 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-gameexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16633_none_3ffca182c42c1062\GameUXLegacyGDFs.dll"

14 Feb 2008 7:16:04 4 388 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-gameexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16633_none_3ffca182c42c1062\WgxInstalledGame.mof"

14 Feb 2008 7:20:22 8 192 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_it-it_ed131ba9604fa2be\CbsMsg.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:26 7 168 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_ko-kr_a1cc9dc3489fcffc\i8042prt.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:26 4 096 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_ko-kr_a1cc9dc3489fcffc\mouclass.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:26 3 072 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_ko-kr_a1cc9dc3489fcffc\mouhid.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:26 16 524 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_ko-kr_a1cc9dc3489fcffc\msmouse.inf_loc"

14 Feb 2008 7:20:26 4 608 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_ko-kr_a1cc9dc3489fcffc\sermouse.sys.mui"

14 Feb 2008 7:13:22 478 208 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-ie-htmlediting_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_464bad5b46361812\mshtmled.dll"

14 Feb 2008 7:20:22 20 124 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_it-it_78da50c773d33ee1\usbport.inf_loc"

14 Feb 2008 7:20:24 7 168 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_ja-jp_fe62c10e562f08e6\i8042prt.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:24 4 096 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_ja-jp_fe62c10e562f08e6\mouclass.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:24 3 072 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_ja-jp_fe62c10e562f08e6\mouhid.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:24 16 490 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_ja-jp_fe62c10e562f08e6\msmouse.inf_loc"

14 Feb 2008 7:20:24 4 608 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_ja-jp_fe62c10e562f08e6\sermouse.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:02 26 112 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_en-us_751fa98f000f9e7b\winload.exe.mui"

14 Feb 2008 7:20:02 16 384 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_en-us_751fa98f000f9e7b\winresume.exe.mui"

14 Feb 2008 7:20:36 11 264 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_ru-ru_75ecad31c034836d\i8042prt.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:36 5 120 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_ru-ru_75ecad31c034836d\kbdclass.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:36 3 072 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_ru-ru_75ecad31c034836d\kbdhid.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:36 18 140 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_ru-ru_75ecad31c034836d\keyboard.inf_loc"

9 Jan 2008 21:26:22 7 168 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_cs-cz_1d8503ccc8591730\CbsMsg.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:32 11 776 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_pt-br_d12eaf5c059d0725\i8042prt.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:32 5 120 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_pt-br_d12eaf5c059d0725\mouclass.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:32 3 584 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_pt-br_d12eaf5c059d0725\mouhid.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:32 16 844 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_pt-br_d12eaf5c059d0725\msmouse.inf_loc"

14 Feb 2008 7:20:32 6 144 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_pt-br_d12eaf5c059d0725\sermouse.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:20 6 656 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_he-il_476ef89988c73318\CbsMsg.dll.mui"

14 Feb 2008 7:16:06 2 144 768 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-a..ence-mitigations-c3_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20762_none_0a88b7ef0e7087a8\AcGenral.dll"

14 Feb 2008 7:20:28 10 240 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_nb-no_e7fc67331045eee2\i8042prt.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:28 4 608 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_nb-no_e7fc67331045eee2\kbdclass.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:28 3 072 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_nb-no_e7fc67331045eee2\kbdhid.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:28 17 910 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_nb-no_e7fc67331045eee2\keyboard.inf_loc"

14 Feb 2008 7:20:10 7 680 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_de-de_b7dba81bc0811e5e\CbsMsg.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:38 49 152 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_sv-se_4e03bf04db9c0596\setupapi.dll.mui"

14 Feb 2008 7:13:06 26 624 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-ie-internetexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_2de8ef92360a48d1\ieUnatt.exe"

14 Feb 2008 7:13:06 625 664 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-ie-internetexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_2de8ef92360a48d1\iexplore.exe"

14 Feb 2008 7:13:06 19 884 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-ie-internetexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_2de8ef92360a48d1\Windows Feed Discovered.wav"

14 Feb 2008 7:13:06 11 340 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-ie-internetexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_2de8ef92360a48d1\Windows Navigation Start.wav"

14 Feb 2008 7:13:06 85 548 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-ie-internetexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_2de8ef92360a48d1\Windows Pop-up Blocked.wav"

14 Feb 2008 7:13:06 23 308 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-ie-internetexplorer_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_2de8ef92360a48d1\Windows Information Bar.wav"

14 Feb 2008 7:20:26 7 168 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_ko-kr_ff69e5fe3820c326\i8042prt.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:26 4 096 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_ko-kr_ff69e5fe3820c326\kbdclass.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:26 3 072 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_ko-kr_ff69e5fe3820c326\kbdhid.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:26 17 342 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_ko-kr_ff69e5fe3820c326\keyboard.inf_loc"

14 Feb 2008 7:20:18 9 216 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_he-il_b6991ef18b8b8765\i8042prt.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:18 4 608 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_he-il_b6991ef18b8b8765\mouclass.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:18 3 072 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_he-il_b6991ef18b8b8765\mouhid.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:18 16 766 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_he-il_b6991ef18b8b8765\msmouse.inf_loc"

14 Feb 2008 7:20:18 5 120 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_he-il_b6991ef18b8b8765\sermouse.sys.mui"

9 Jan 2008 21:26:22 66 048 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_tr-tr_ac40d6c978db13fb\bootmgr.exe.mui"

14 Feb 2008 7:20:20 7 680 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_hr-hr_498bab79877a9fde\CbsMsg.dll.mui"

9 Jan 2008 21:26:32 7 680 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_pt-br_61fe874802de1ace\CbsMsg.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:24 21 504 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_ja-jp_a3eff1c5bd559ddb\winload.exe.mui"

14 Feb 2008 7:20:24 14 336 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_ja-jp_a3eff1c5bd559ddb\winresume.exe.mui"

14 Feb 2008 7:20:00 12 800 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft.windows.h..battery-driverclass_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_1864c95162e4e77d\batt.dll"

14 Feb 2008 7:20:12 53 248 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_el-gr_6828e8e07a6ae773\setupapi.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:44 28 672 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_zh-tw_cc06390a5ec6412c\setupapi.dll.mui"

9 Jan 2008 21:26:20 65 536 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_da-dk_778220bf3813554a\bootmgr.exe.mui"

14 Feb 2008 7:20:30 20 536 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_pl-pl_eb77d37e17d2bb17\usbport.inf_loc"

9 Jan 2008 21:26:20 68 608 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_pl-pl_1d5fd639b01b75c3\bootmgr.exe.mui"

14 Feb 2008 7:13:18 44 544 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-i..ablenetworkgraphics_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16623_none_ebcd9189165066e5\pngfilt.dll"

14 Feb 2008 7:20:36 49 152 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_ru-ru_b1a4a8facb388651\setupapi.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:24 32 768 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_ja-jp_9753d97d37798a0a\setupapi.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:34 12 288 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_pt-pt_d274aa5d1e46ebeb\i8042prt.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:34 5 632 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_pt-pt_d274aa5d1e46ebeb\mouclass.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:34 3 584 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_pt-pt_d274aa5d1e46ebeb\mouhid.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:34 17 146 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_pt-pt_d274aa5d1e46ebeb\msmouse.inf_loc"

14 Feb 2008 7:20:34 6 144 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_pt-pt_d274aa5d1e46ebeb\sermouse.sys.mui"

14 Feb 2008 7:15:38 559 104 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-ole-automation_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20732_none_bb8519831787c882\oleaut32.dll"

14 Feb 2008 7:13:06 70 656 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-ie-setup-support_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_c457a4ad7a851176\ie4uinit.exe"

14 Feb 2008 7:13:06 44 544 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-ie-setup-support_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_c457a4ad7a851176\iernonce.dll"

14 Feb 2008 7:13:06 56 320 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-ie-setup-support_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_c457a4ad7a851176\iesetup.dll"

14 Feb 2008 7:13:06 56 483 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-ie-setup-support_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_c457a4ad7a851176\ieuinit.inf"

14 Feb 2008 7:20:40 10 240 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_tr-tr_bb590d82bf5404a3\i8042prt.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:40 5 120 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_tr-tr_bb590d82bf5404a3\kbdclass.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:40 3 072 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_tr-tr_bb590d82bf5404a3\kbdhid.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:40 17 940 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_tr-tr_bb590d82bf5404a3\keyboard.inf_loc"

14 Feb 2008 7:20:34 49 152 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_ro-ro_afa08903e5f8386b\setupapi.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:32 11 776 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_pt-br_d192daf11ed77c0f\i8042prt.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:32 5 120 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_pt-br_d192daf11ed77c0f\mouclass.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:32 3 584 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_pt-br_d192daf11ed77c0f\mouhid.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:32 16 844 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_pt-br_d192daf11ed77c0f\msmouse.inf_loc"

14 Feb 2008 7:20:32 6 144 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_pt-br_d192daf11ed77c0f\sermouse.sys.mui"

9 Jan 2008 21:26:34 7 168 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_sk-sk_49176b89f572615f\CbsMsg.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:08 7 168 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_cs-cz_1d7632b8c864cdc5\CbsMsg.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:14 7 168 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_et-ee_59f37af39a51836d\CbsMsg.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:26 5 632 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_ko-kr_3306a3005f15f099\CbsMsg.dll.mui"

9 Jan 2008 21:26:22 66 048 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_sv-se_03338c828a1f120a\bootmgr.exe.mui"

9 Jan 2008 21:26:32 7 680 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_pt-br_627785ad1c07712d\CbsMsg.dll.mui"

9 Jan 2008 21:26:20 71 680 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_el-gr_1d43e38e28ff1272\bootmgr.exe.mui"

14 Feb 2008 7:20:42 19 862 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_zh-tw_4fb22f618e3b07de\usbport.inf_loc"

9 Jan 2008 21:28:12 2 560 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-sidebar.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20740_nb-no_ef7fc0160e00c2ea\sbdrop.dll.mui"

9 Jan 2008 21:28:12 25 088 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-sidebar.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20740_nb-no_ef7fc0160e00c2ea\Sidebar.exe.mui"

9 Jan 2008 21:26:20 68 608 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_pl-pl_1ce6d7d496f21f64\bootmgr.exe.mui"

14 Feb 2008 7:20:30 7 680 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_pl-pl_6014c9f51d8993de\CbsMsg.dll.mui"

9 Jan 2008 21:26:20 55 808 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_ko-kr_efd8b0dfd87e7c1f\bootmgr.exe.mui"

14 Feb 2008 7:20:08 11 264 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_da-dk_29760da2a834a927\i8042prt.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:08 5 120 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_da-dk_29760da2a834a927\mouclass.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:08 3 584 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_da-dk_29760da2a834a927\mouhid.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:08 16 644 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_da-dk_29760da2a834a927\msmouse.inf_loc"

14 Feb 2008 7:20:08 6 144 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_da-dk_29760da2a834a927\sermouse.sys.mui"

9 Jan 2008 21:26:20 68 096 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_pt-pt_20959049ae147983\bootmgr.exe.mui"

14 Feb 2008 7:20:36 7 168 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_sk-sk_48a46ee0dc43a30a\CbsMsg.dll.mui"

9 Jan 2008 21:26:22 52 224 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_zh-cn_7d24f6620fe98fbb\bootmgr.exe.mui"

9 Jan 2008 21:26:32 7 168 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_ru-ru_a9fc66dd00586f35\CbsMsg.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:42 5 632 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_zh-cn_2f18e345800ae398\i8042prt.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:42 3 584 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_zh-cn_2f18e345800ae398\mouclass.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:42 3 072 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_zh-cn_2f18e345800ae398\mouhid.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:42 16 564 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_zh-cn_2f18e345800ae398\msmouse.inf_loc"

14 Feb 2008 7:20:42 4 096 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_zh-cn_2f18e345800ae398\sermouse.sys.mui"

9 Jan 2008 21:28:14 66 048 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-sidebar_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16615_none_ccf09e9d29852489\sbdrop.dll"

9 Jan 2008 21:28:12 11 776 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-sidebar_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16615_none_ccf09e9d29852489\sbunattend.exe"

9 Jan 2008 21:28:12 1 084 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-sidebar_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16615_none_ccf09e9d29852489\settings.ini"

9 Jan 2008 21:28:12 1 232 896 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-sidebar_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16615_none_ccf09e9d29852489\sidebar.exe"

9 Jan 2008 21:28:12 8 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-sidebar_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16615_none_ccf09e9d29852489\SidebarLock.dat"

9 Jan 2008 21:26:22 7 680 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_de-de_b7717acaa74c116a\CbsMsg.dll.mui"

9 Jan 2008 21:26:32 7 168 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_lv-lv_d7ae0e9950b04691\CbsMsg.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:26 49 152 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_lv-lv_df5650b71b905dad\setupapi.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:20 6 656 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_he-il_470acd046f8cbe2e\CbsMsg.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:40 7 168 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_tr-tr_ee919eefcd0ebd2c\CbsMsg.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:40 45 056 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_tr-tr_f711094bca580787\setupapi.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:20 49 152 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_hr-hr_51a6ea406b89754f\setupapi.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:44 5 120 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_zh-tw_c44f25d893f1e0a5\CbsMsg.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:28 7 168 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_nb-no_1b992435373b1c55\CbsMsg.dll.mui"

14 Feb 2008 7:13:14 347 136 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-ie-directxtransforms_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_95e9130384756585\dxtmsft.dll"

14 Feb 2008 7:13:16 214 528 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-ie-directxtransforms_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_95e9130384756585\dxtrans.dll"

14 Feb 2008 7:20:12 12 800 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_el-gr_2c70ed176f66e48f\i8042prt.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:12 6 144 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_el-gr_2c70ed176f66e48f\kbdclass.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:12 3 072 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_el-gr_2c70ed176f66e48f\kbdhid.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:12 18 560 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_el-gr_2c70ed176f66e48f\keyboard.inf_loc"

14 Feb 2008 7:20:36 49 152 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_sl-si_5035faf4da270048\setupapi.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:02 6 656 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-i..rd-japanese_106_key_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_db2a2e67166cc2c4\kbd106n.dll"

9 Jan 2008 21:26:22 50 688 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_zh-tw_812133b80d5a6c2b\bootmgr.exe.mui"

10 Jan 2008 5:50:50 6 656 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-ehome-devices-mcrmgr_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16625_none_32330b5ddcdf57cf\McrMgr.dll"

10 Jan 2008 5:50:26 173 056 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-ehome-devices-mcrmgr_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16625_none_32330b5ddcdf57cf\McrMgr.exe"

9 Jan 2008 21:26:32 7 168 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_ro-ro_a71b1cebe8b45606\CbsMsg.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:32 11 776 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_pt-br_2ecbf796f51dfa4f\i8042prt.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:32 5 120 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_pt-br_2ecbf796f51dfa4f\kbdclass.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:32 3 072 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_pt-br_2ecbf796f51dfa4f\kbdhid.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:32 18 010 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_pt-br_2ecbf796f51dfa4f\keyboard.inf_loc"

9 Jan 2008 21:26:24 6 656 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_he-il_4704cb486f922624\CbsMsg.dll.mui"

9 Jan 2008 21:26:20 66 048 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_nb-no_d86b3214b0a3a7db\bootmgr.exe.mui"

14 Feb 2008 7:16:36 49 152 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20752_none_5ff4e4f9ab7777f4\netiomig.dll"

14 Feb 2008 7:16:36 22 016 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20752_none_5ff4e4f9ab7777f4\netiougc.exe"

14 Feb 2008 7:16:36 806 400 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20752_none_5ff4e4f9ab7777f4\tcpip.sys"

14 Feb 2008 7:16:36 167 424 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20752_none_5ff4e4f9ab7777f4\tcpipcfg.dll"

14 Feb 2008 7:20:30 11 776 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_pl-pl_2c780cf2f694666b\i8042prt.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:30 5 120 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_pl-pl_2c780cf2f694666b\kbdclass.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:30 3 072 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_pl-pl_2c780cf2f694666b\kbdhid.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:30 18 962 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_pl-pl_2c780cf2f694666b\keyboard.inf_loc"

10 Jan 2008 5:46:18 10 094 080 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-ehome-ehres_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16625_none_501526e9535d51c0\ehres.dll"

14 Feb 2008 7:13:14 671 232 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-i..mlrenderingadvanced_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_dee86a987f43fde0\mstime.dll"

14 Feb 2008 7:20:36 49 152 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_sl-si_4fd1cf5fc0ec8b5e\setupapi.dll.mui"

14 Feb 2008 7:13:16 2 455 488 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-ie-antiphishfilter_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_fa1905e087ca5441\ieapfltr.dat"

14 Feb 2008 7:13:16 383 488 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-ie-antiphishfilter_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_fa1905e087ca5441\ieapfltr.dll"

10 Jan 2008 5:50:50 1 244 672 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-m..mediadeliveryengine_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16625_none_3d338c3162694f64\mcmde.dll"

14 Feb 2008 7:20:36 7 168 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_ru-ru_a9896a33e729b0e0\CbsMsg.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:14 11 776 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_es-es_cf5dd5bb990ffb2b\i8042prt.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:14 5 120 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_es-es_cf5dd5bb990ffb2b\mouclass.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:14 3 584 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_es-es_cf5dd5bb990ffb2b\mouhid.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:14 17 506 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_es-es_cf5dd5bb990ffb2b\msmouse.inf_loc"

14 Feb 2008 7:20:14 6 144 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_es-es_cf5dd5bb990ffb2b\sermouse.sys.mui"

9 Jan 2008 21:26:22 7 680 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_bg-bg_72028eccc1a7e4a6\CbsMsg.dll.mui"

14 Feb 2008 7:21:44 196 096 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-webdavredir-webclient_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20751_none_5394188fcfd05766\WebClnt.dll"

14 Feb 2008 7:20:20 9 216 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_he-il_13d23b9761d205a5\i8042prt.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:20 4 608 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_he-il_13d23b9761d205a5\kbdclass.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:20 3 072 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_he-il_13d23b9761d205a5\kbdhid.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:20 17 924 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_he-il_13d23b9761d205a5\keyboard.inf_loc"

9 Jan 2008 21:26:20 68 608 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_it-it_aa49551df2f2a32e\bootmgr.exe.mui"

14 Feb 2008 7:13:14 347 136 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-ie-directxtransforms_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_964d3e989dafda6f\dxtmsft.dll"

14 Feb 2008 7:13:14 214 528 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-ie-directxtransforms_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_964d3e989dafda6f\dxtrans.dll"

14 Feb 2008 7:20:28 11 776 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_nl-nl_890295cb3b2b7a77\i8042prt.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:28 5 120 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_nl-nl_890295cb3b2b7a77\mouclass.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:28 3 584 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_nl-nl_890295cb3b2b7a77\mouhid.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:28 17 206 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_nl-nl_890295cb3b2b7a77\msmouse.inf_loc"

14 Feb 2008 7:20:28 6 144 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_nl-nl_890295cb3b2b7a77\sermouse.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:06 10 240 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_cs-cz_8c3c2d7bb1eead28\i8042prt.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:06 4 608 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_cs-cz_8c3c2d7bb1eead28\mouclass.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:06 3 072 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_cs-cz_8c3c2d7bb1eead28\mouhid.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:06 17 296 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_cs-cz_8c3c2d7bb1eead28\msmouse.inf_loc"

14 Feb 2008 7:20:06 5 632 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_cs-cz_8c3c2d7bb1eead28\sermouse.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:08 49 152 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_cs-cz_252d45ea93392e4c\setupapi.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:12 45 056 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_en-us_688391467a338aaa\setupapi.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:40 10 240 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_tr-tr_5e1ff0dce90d8663\i8042prt.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:40 5 120 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_tr-tr_5e1ff0dce90d8663\mouclass.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:40 3 072 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_tr-tr_5e1ff0dce90d8663\mouhid.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:40 16 754 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_tr-tr_5e1ff0dce90d8663\msmouse.inf_loc"

14 Feb 2008 7:20:40 5 632 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_tr-tr_5e1ff0dce90d8663\sermouse.sys.mui"

9 Jan 2008 21:26:34 7 168 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_tr-tr_ef049b98e63d7b81\CbsMsg.dll.mui"

9 Jan 2008 23:27:20 6 418 432 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-e..-devices-xeikaimage_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16625_none_6f03a24bfcedef84\XboxMCX-V.XEX"

14 Feb 2008 7:17:04 559 104 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-ole-automation_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20711_none_bb99b91117787749\oleaut32.dll"

14 Feb 2008 7:20:30 11 776 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_nl-nl_e5d786dbf83783cd\i8042prt.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:30 5 632 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_nl-nl_e5d786dbf83783cd\kbdclass.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:30 3 072 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_nl-nl_e5d786dbf83783cd\kbdhid.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:30 18 200 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_nl-nl_e5d786dbf83783cd\keyboard.inf_loc"

14 Feb 2008 7:20:12 53 248 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_el-gr_688d147593a55c5d\setupapi.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:34 12 288 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_pt-pt_2f499b6ddb52f541\i8042prt.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:34 5 632 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_pt-pt_2f499b6ddb52f541\kbdclass.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:34 3 072 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_pt-pt_2f499b6ddb52f541\kbdhid.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:34 17 976 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_pt-pt_2f499b6ddb52f541\keyboard.inf_loc"

14 Feb 2008 7:20:28 11 776 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_nl-nl_889e6a3621f1058d\i8042prt.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:28 5 120 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_nl-nl_889e6a3621f1058d\mouclass.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:28 3 584 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_nl-nl_889e6a3621f1058d\mouhid.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:28 17 206 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_nl-nl_889e6a3621f1058d\msmouse.inf_loc"

14 Feb 2008 7:20:28 6 144 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_nl-nl_889e6a3621f1058d\sermouse.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:16 10 240 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_fi-fi_6e78da688e29ed55\i8042prt.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:16 4 608 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_fi-fi_6e78da688e29ed55\mouclass.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:16 3 072 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_fi-fi_6e78da688e29ed55\mouhid.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:16 16 782 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_fi-fi_6e78da688e29ed55\msmouse.inf_loc"

14 Feb 2008 7:20:16 5 632 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_fi-fi_6e78da688e29ed55\sermouse.sys.mui"

14 Feb 2008 7:13:12 63 488 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-ie-infocard_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_58be435a670f5a43\icardie.dll"

14 Feb 2008 7:21:44 48 640 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-webdavredir-davclient_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20751_none_923bb8126e5dee69\davclnt.dll"

14 Feb 2008 7:20:02 613 888 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft.windows.h..ler.wpd-driverclass_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_67351dcd84155889\wpd_ci.dll"

14 Feb 2008 7:20:02 3 000 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft.windows.h..ler.wpd-driverclass_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_67351dcd84155889\wpd_ci.mof"

14 Feb 2008 7:13:16 52 736 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-iebrshim_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_none_2a7cbb1d8134e6d3\iebrshim.dll"

14 Feb 2008 7:20:38 19 910 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_sv-se_d14b89c6f1d6575e\usbport.inf_loc"

14 Feb 2008 7:20:30 49 152 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_pl-pl_683008bc0198694f\setupapi.dll.mui"

14 Feb 2008 7:16:36 217 144 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20752_none_550abbf2d16b549b\netio.sys"

14 Feb 2008 7:20:14 27 648 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_es-es_7486dadde6fc1b36\winload.exe.mui"

14 Feb 2008 7:20:14 16 896 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_es-es_7486dadde6fc1b36\winresume.exe.mui"

9 Jan 2008 21:26:22 52 224 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_zh-cn_7d9df4c72912e61a\bootmgr.exe.mui"

14 Feb 2008 7:20:06 49 152 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_bg-bg_7a87fae4beebc70b\setupapi.dll.mui"

9 Jan 2008 21:26:20 54 784 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_ja-jp_4c6ed42ae60db509\bootmgr.exe.mui"

14 Feb 2008 7:20:06 49 152 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_bg-bg_7a23cf4fa5b15221\setupapi.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:34 20 776 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_ru-ru_35509f51faad4d03\usbport.inf_loc"

14 Feb 2008 7:20:10 11 264 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_de-de_83dabf8480517c01\i8042prt.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:10 5 632 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_de-de_83dabf8480517c01\kbdclass.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:10 3 072 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_de-de_83dabf8480517c01\kbdhid.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:10 17 956 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_de-de_83dabf8480517c01\keyboard.inf_loc"

9 Jan 2008 21:26:30 5 632 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_ko-kr_331574145f0a3a04\CbsMsg.dll.mui"

9 Jan 2008 21:26:20 68 096 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_hu-hu_080add841949e32b\bootmgr.exe.mui"

14 Feb 2008 7:20:36 7 168 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_ru-ru_a9ed95c9006425ca\CbsMsg.dll.mui"

9 Jan 2008 21:26:22 67 584 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_ru-ru_6738a20d92f607af\bootmgr.exe.mui"

9 Jan 2008 21:26:22 18 432 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-servicingstack-msg_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_none_3cbc2c2b2dde229a\CbsMsg.dll"

14 Feb 2008 7:20:10 20 262 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_de-de_43a2dd39d404ba81\usbport.inf_loc"

14 Feb 2008 7:20:32 7 680 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_pt-br_6268b4991c1327c2\CbsMsg.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:24 11 776 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_it-it_b9765ea7395a754b\i8042prt.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:24 5 120 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_it-it_b9765ea7395a754b\kbdclass.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:24 3 072 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_it-it_b9765ea7395a754b\kbdhid.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:24 17 686 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_keyboard.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_it-it_b9765ea7395a754b\keyboard.inf_loc"

14 Feb 2008 7:20:10 28 160 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_de-de_cc2ed396113192b6\winload.exe.mui"

14 Feb 2008 7:20:10 16 896 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_de-de_cc2ed396113192b6\winresume.exe.mui"

14 Feb 2008 7:20:04 26 112 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_en-us_74bb7df9e6d52991\winload.exe.mui"

14 Feb 2008 7:20:04 16 384 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-b..os-loader.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_en-us_74bb7df9e6d52991\winresume.exe.mui"

14 Feb 2008 7:20:26 49 152 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_lt-lt_deed0dc8354c91a7\setupapi.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:12 12 800 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_el-gr_cf9bfc06b25adb39\i8042prt.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:12 5 632 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_el-gr_cf9bfc06b25adb39\mouclass.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:12 3 584 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_el-gr_cf9bfc06b25adb39\mouhid.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:12 17 954 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_el-gr_cf9bfc06b25adb39\msmouse.inf_loc"

14 Feb 2008 7:20:10 6 656 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_el-gr_cf9bfc06b25adb39\sermouse.sys.mui"

9 Jan 2008 21:30:42 2 414 088 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-oespamfilter-dat_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16618_none_f09f0de26e54a8df\OESpamFilter.dat"

14 Feb 2008 7:20:10 7 680 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_de-de_b7777c86a746a974\CbsMsg.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:16 7 168 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_fi-fi_ff4eb4108b659908\CbsMsg.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:02 18 432 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-servicingstack-msg_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_3cc22de72dd8baa4\CbsMsg.dll"

14 Feb 2008 7:16:38 216 632 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16627_none_54a6905db830dfb1\netio.sys"

14 Feb 2008 7:17:02 3 505 720 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20707_none_6adac1cbd013d2a2\ntkrnlpa.exe"

14 Feb 2008 7:17:02 3 471 928 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20707_none_6adac1cbd013d2a2\ntoskrnl.exe"

14 Feb 2008 7:20:00 1 585 664 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-setupapi_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_33181da4c90f2d73\setupapi.dll"

14 Feb 2008 7:20:00 3 689 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-setupapi_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_33181da4c90f2d73\setupapi.mof"

14 Feb 2008 7:20:10 20 774 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_el-gr_ebd4df37a9dfae25\usbport.inf_loc"

14 Feb 2008 7:20:40 49 152 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_uk-ua_92f0ebf2c1892dd3\setupapi.dll.mui"

9 Jan 2008 21:26:22 50 688 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-b..ager-pcat.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20728_zh-hk_7c48ed5529ee58aa\bootmgr.exe.mui"

14 Feb 2008 7:20:20 11 264 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_hu-hu_b985cc027041e0a9\i8042prt.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:20 5 120 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_hu-hu_b985cc027041e0a9\mouclass.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:20 3 584 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_hu-hu_b985cc027041e0a9\mouhid.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:20 17 242 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_hu-hu_b985cc027041e0a9\msmouse.inf_loc"

14 Feb 2008 7:20:20 6 144 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_msmouse.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_hu-hu_b985cc027041e0a9\sermouse.sys.mui"

14 Feb 2008 7:20:14 19 892 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_usbport.inf.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_fi-fi_8b7a14c3b823aa15\usbport.inf_loc"

9 Jan 2008 21:26:24 7 168 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_en-us_606250c3962a1d2f\CbsMsg.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:00 3 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-wdf-kernellibrary_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_7475dc2e20bd6c08\MsftWdf_Kernel_01005_Inbox_Critical.Wdf"

14 Feb 2008 7:20:00 495 160 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-wdf-kernellibrary_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_7475dc2e20bd6c08\Wdf01000.sys"

14 Feb 2008 7:20:00 35 384 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-wdf-kernellibrary_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16609_none_7475dc2e20bd6c08\WdfLdr.sys"

14 Feb 2008 7:20:12 8 192 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_el-gr_6071d5aeaf9686ec\CbsMsg.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:20 49 152 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-setupapi.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_hu-hu_52db10066ac6d6b7\setupapi.dll.mui"

14 Feb 2008 7:20:20 7 680 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20734_hu-hu_4abfd13f86b80146\CbsMsg.dll.mui"

9 Jan 2008 21:26:34 7 680 A.... "C:\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-s..stack-msg.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16603_sl-si_47b08edcdce31de3\CbsMsg.dll.mui"

16 Feb 2008 8:43:04 6 418 432 A.... "C:\Windows\ehome\MCX\X02\XboxMCX-V.XEX"

2 Mar 2008 18:26:38 54 020 A.... "C:\Windows\inf\WmiApRpl009\WmiApRpl.ini"

2 Mar 2008 18:26:38 54 020 A.... "C:\Windows\inf\WmiApRpl014\WmiApRpl.ini"

16 Feb 2008 8:45:46 805 630 A.... "C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\ngen_service.log"

19 Jan 2008 3:36:58 10 964 ..S.. "C:\Windows\System32\catroot\{F750E6C3-38EE-11D1-85E5-00C04FC295EE}\Package_for_KB937287_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.18000.cat"

10 Jan 2008 22:59:32 52 993 ..S.. "C:\Windows\System32\catroot\{F750E6C3-38EE-11D1-85E5-00C04FC295EE}\Package_1_for_KB947172~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.cat"

19 Jan 2008 3:36:58 10 964 ..S.. "C:\Windows\System32\catroot\{F750E6C3-38EE-11D1-85E5-00C04FC295EE}\Package_for_KB937287_client_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.18000.cat"

8 Jan 2008 13:32:04 43 345 ..S.. "C:\Windows\System32\catroot\{F750E6C3-38EE-11D1-85E5-00C04FC295EE}\Package_2_for_KB944533~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.cat"

15 Jan 2008 1:45:06 17 696 ..S.. "C:\Windows\System32\catroot\{F750E6C3-38EE-11D1-85E5-00C04FC295EE}\Package_1_for_KB946456~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.4.cat"

14 Jan 2008 1:01:46 14 740 ..S.. "C:\Windows\System32\catroot\{F750E6C3-38EE-11D1-85E5-00C04FC295EE}\Package_1_for_KB946026~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.3.cat"

19 Jan 2008 3:36:58 24 195 ..S.. "C:\Windows\System32\catroot\{F750E6C3-38EE-11D1-85E5-00C04FC295EE}\Package_1_for_KB937287~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.18000.cat"

19 Jan 2008 20:00:20 33 241 ..S.. "C:\Windows\System32\catroot\{F750E6C3-38EE-11D1-85E5-00C04FC295EE}\Package_2_for_KB943899~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.1.cat"

30 Jan 2008 18:40:42 10 930 ..S.. "C:\Windows\System32\catroot\{F750E6C3-38EE-11D1-85E5-00C04FC295EE}\Package_for_KB943302~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.1.cat"

19 Jan 2008 20:00:14 12 686 ..S.. "C:\Windows\System32\catroot\{F750E6C3-38EE-11D1-85E5-00C04FC295EE}\Package_1_for_KB943899~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.1.cat"

8 Jan 2008 13:32:12 135 621 ..S.. "C:\Windows\System32\catroot\{F750E6C3-38EE-11D1-85E5-00C04FC295EE}\Package_3_for_KB944533~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.cat"

8 Jan 2008 13:31:56 10 930 ..S.. "C:\Windows\System32\catroot\{F750E6C3-38EE-11D1-85E5-00C04FC295EE}\Package_for_KB944533~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.cat"

19 Jan 2008 20:00:08 10 930 ..S.. "C:\Windows\System32\catroot\{F750E6C3-38EE-11D1-85E5-00C04FC295EE}\Package_for_KB943899~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.1.cat"

30 Jan 2008 18:16:16 12 686 ..S.. "C:\Windows\System32\catroot\{F750E6C3-38EE-11D1-85E5-00C04FC295EE}\Package_1_for_KB905866~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.16.0.cat"

19 Jan 2008 3:36:58 10 964 ..S.. "C:\Windows\System32\catroot\{F750E6C3-38EE-11D1-85E5-00C04FC295EE}\Package_for_KB937287~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.18000.cat"

8 Jan 2008 13:32:02 37 850 ..S.. "C:\Windows\System32\catroot\{F750E6C3-38EE-11D1-85E5-00C04FC295EE}\Package_1_for_KB944533~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.cat"

30 Jan 2008 18:40:56 21 450 ..S.. "C:\Windows\System32\catroot\{F750E6C3-38EE-11D1-85E5-00C04FC295EE}\Package_2_for_KB943302~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.1.cat"

30 Jan 2008 18:40:50 16 182 ..S.. "C:\Windows\System32\catroot\{F750E6C3-38EE-11D1-85E5-00C04FC295EE}\Package_1_for_KB943302~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.1.cat"

2 Mar 2008 20:59:24 27 A.... "C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts"

12 Jan 2008 22:25:54 382 A.... "C:\Windows\System32\GroupPolicy\User\Registry.pol"

3 Mar 2008 8:08:54 0 ..... "C:\Windows\System32\LogFiles\Scm\SCM.EVM"

3 Mar 2008 7:22:28 327 680 A.... "C:\Windows\System32\LogFiles\Scm\SCM.EVM.1"

2 Mar 2008 22:06:10 425 984 A.... "C:\Windows\System32\LogFiles\Scm\SCM.EVM.2"

2 Mar 2008 23:15:30 425 984 A.... "C:\Windows\System32\LogFiles\Scm\SCM.EVM.3"

3 Mar 2008 7:07:52 393 216 A.... "C:\Windows\System32\LogFiles\Scm\SCM.EVM.4"

3 Mar 2008 7:17:56 425 984 A.... "C:\Windows\System32\LogFiles\Scm\SCM.EVM.5"

25 Jan 2008 7:35:36 6 538 A.... "C:\Windows\System32\LogFiles\Srt\SrtTrail.txt"

25 Jan 2008 7:36:12 589 824 A.... "C:\Windows\System32\LogFiles\Srt\StartupRepair.etl"

3 Mar 2008 8:09:02 0 ..... "C:\Windows\System32\LogFiles\WUDF\WUDFTrace.etl"

3 Mar 2008 8:09:00 20 975 616 A.... "C:\Windows\System32\winevt\Logs\Application.evtx"

3 Mar 2008 7:07:32 1 118 208 A.... "C:\Windows\System32\winevt\Logs\Media Center.evtx"

2 Mar 2008 21:45:50 1 052 672 A.... "C:\Windows\System32\winevt\Logs\Microsoft-Windows-LanguagePackSetup%4Operational.evtx"

2 Mar 2008 16:43:24 69 632 A.... "C:\Windows\System32\winevt\Logs\Microsoft-Windows-RemoteAssistance%4Admin.evtx"

2 Mar 2008 16:43:24 69 632 A.... "C:\Windows\System32\winevt\Logs\Microsoft-Windows-Diagnosis-MSDT%4Operational.evtx"

2 Mar 2008 21:45:50 1 052 672 A.... "C:\Windows\System32\winevt\Logs\Microsoft-Windows-RestartManager%4Operational.evtx"

2 Mar 2008 16:43:24 69 632 A.... "C:\Windows\System32\winevt\Logs\Microsoft-Windows-DateTimeControlPanel%4Operational.evtx"

3 Mar 2008 8:09:20 7 409 664 A.... "C:\Windows\System32\winevt\Logs\Microsoft-Windows-UAC-FileVirtualization%4Operational.evtx"

1 Mar 2008 22:50:46 69 632 A.... "C:\Windows\System32\winevt\Logs\Microsoft-Windows-Resource-Exhaustion-Resolver%4Operational.evtx"

2 Mar 2008 16:43:24 69 632 A.... "C:\Windows\System32\winevt\Logs\Microsoft-Windows-MemoryDiagnostics-Results%4Debug.evtx"

3 Mar 2008 8:09:54 1 052 672 A.... "C:\Windows\System32\winevt\Logs\Microsoft-Windows-ReadyBoost%4Operational.evtx"

2 Mar 2008 16:43:24 69 632 A.... "C:\Windows\System32\winevt\Logs\Microsoft-Windows-RemoteAssistance%4Operational.evtx"

2 Mar 2008 16:43:24 69 632 A.... "C:\Windows\System32\winevt\Logs\Microsoft-Windows-Diagnosis-PLA%4Operational.evtx"

2 Mar 2008 16:43:24 69 632 A.... "C:\Windows\System32\winevt\Logs\Microsoft-Windows-DiskDiagnosticResolver%4Operational.evtx"

2 Mar 2008 16:43:24 69 632 A.... "C:\Windows\System32\winevt\Logs\Microsoft-Windows-CorruptedFileRecovery-Client%4Operational.evtx"

2 Mar 2008 16:43:24 69 632 A.... "C:\Windows\System32\winevt\Logs\Microsoft-Windows-CorruptedFileRecovery-Server%4Operational.evtx"

2 Mar 2008 16:43:24 69 632 A.... "C:\Windows\System32\winevt\Logs\Microsoft-Windows-Wired-AutoConfig%4Operational.evtx"

3 Mar 2008 8:10:04 1 052 672 A.... "C:\Windows\System32\winevt\Logs\Microsoft-Windows-Resource-Exhaustion-Detector%4Operational.evtx"

2 Mar 2008 21:45:50 1 052 672 A.... "C:\Windows\System32\winevt\Logs\Microsoft-Windows-WLAN-AutoConfig%4Operational.evtx"

3 Mar 2008 8:10:04 1 052 672 A.... "C:\Windows\System32\winevt\Logs\Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance%4Operational.evtx"

3 Mar 2008 7:17:56 69 632 A.... "C:\Windows\System32\winevt\Logs\Microsoft-Windows-Help%4Operational.evtx"

3 Mar 2008 7:07:32 30 281 728 A.... "C:\Windows\System32\winevt\Logs\Microsoft-Windows-ParentalControls%4Operational.evtx"

3 Mar 2008 7:22:28 1 052 672 A.... "C:\Windows\System32\winevt\Logs\Microsoft-Windows-CodeIntegrity%4Operational.evtx"

3 Mar 2008 8:12:06 1 052 672 A.... "C:\Windows\System32\winevt\Logs\Microsoft-Windows-Bits-Client%4Operational.evtx"

3 Mar 2008 7:07:32 1 052 672 A.... "C:\Windows\System32\winevt\Logs\Microsoft-Windows-WindowsUpdateClient%4Operational.evtx"

3 Mar 2008 8:10:04 1 052 672 A.... "C:\Windows\System32\winevt\Logs\Microsoft-Windows-Diagnosis-DPS%4Operational.evtx"

2 Mar 2008 16:43:24 69 632 A.... "C:\Windows\System32\winevt\Logs\Microsoft-Windows-Kernel-WDI%4Operational.evtx"

3 Mar 2008 7:22:28 1 052 672 A.... "C:\Windows\System32\winevt\Logs\Microsoft-Windows-Kernel-WHEA.evtx"

3 Mar 2008 8:09:04 4 198 400 A.... "C:\Windows\System32\winevt\Logs\Microsoft-Windows-GroupPolicy%4Operational.evtx"

3 Mar 2008 8:09:04 10 489 856 A.... "C:\Windows\System32\winevt\Logs\Microsoft-Windows-TaskScheduler%4Operational.evtx"

2 Mar 2008 21:45:50 1 052 672 A.... "C:\Windows\System32\winevt\Logs\Microsoft-Windows-ReliabilityAnalysisComponent%4Operational.evtx"

2 Mar 2008 16:43:24 69 632 A.... "C:\Windows\System32\winevt\Logs\Microsoft-Windows-MeetingSpace%4Operational.evtx"

2 Mar 2008 16:43:24 69 632 A.... "C:\Windows\System32\winevt\Logs\Microsoft-Windows-Forwarding%4Operational.evtx"

2 Mar 2008 16:43:24 69 632 A.... "C:\Windows\System32\winevt\Logs\Microsoft-Windows-DiskDiagnostic%4Operational.evtx"

3 Mar 2008 8:09:04 1 052 672 A.... "C:\Windows\System32\winevt\Logs\Microsoft-Windows-DriverFrameworks-UserMode%4Operational.evtx"

26 Feb 2008 23:47:22 69 632 A.... "C:\Windows\System32\winevt\Logs\Microsoft-Windows-Diagnostics-Networking%4Operational.evtx"

3 Mar 2008 8:09:00 20 975 616 A.... "C:\Windows\System32\winevt\Logs\Security.evtx"

3 Mar 2008 8:08:58 20 975 616 A.... "C:\Windows\System32\winevt\Logs\System.evtx"

2 Mar 2008 20:54:32 151 552 A.... "C:\Windows\erdnt\Hiv-backup\Users0000001\ntuser.dat"

2 Mar 2008 20:54:32 155 648 A.... "C:\Windows\erdnt\Hiv-backup\Users0000002\ntuser.dat"

2 Mar 2008 20:54:32 1 589 248 A.... "C:\Windows\erdnt\Hiv-backup\Users0000003\ntuser.dat"

2 Mar 2008 20:54:32 2 248 704 A.... "C:\Windows\erdnt\Hiv-backup\Users0000004\UsrClass.dat"

14 Feb 2008 7:28:04 19 974 A.... "C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\keyboard.inf_a81145df\component.man"

14 Feb 2008 7:19:58 54 784 A.... "C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\keyboard.inf_a81145df\i8042prt.sys"

14 Feb 2008 7:19:58 6 656 A.... "C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\keyboard.inf_a81145df\kbd106.dll"

14 Feb 2008 7:19:58 35 384 A.... "C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\keyboard.inf_a81145df\kbdclass.sys"

14 Feb 2008 7:19:58 15 872 A.... "C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\keyboard.inf_a81145df\kbdhid.sys"

14 Feb 2008 7:19:58 65 966 A.... "C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\keyboard.inf_a81145df\keyboard.inf"

14 Feb 2008 7:28:08 90 848 A.... "C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\keyboard.inf_a81145df\keyboard.PNF"

14 Feb 2008 7:17:02 17 464 A.... "C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\mshdc.inf_7de13c21\aliide.sys"

14 Feb 2008 7:17:02 17 976 A.... "C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\mshdc.inf_7de13c21\amdide.sys"

14 Feb 2008 7:17:02 21 560 A.... "C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\mshdc.inf_7de13c21\atapi.sys"

14 Feb 2008 7:17:00 109 624 A.... "C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\mshdc.inf_7de13c21\ataport.sys"

14 Feb 2008 7:17:00 19 000 A.... "C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\mshdc.inf_7de13c21\cmdide.sys"

14 Feb 2008 7:27:18 18 307 A.... "C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\mshdc.inf_7de13c21\component.man"

14 Feb 2008 7:17:00 17 464 A.... "C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\mshdc.inf_7de13c21\intelide.sys"

14 Feb 2008 7:17:00 25 656 A.... "C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\mshdc.inf_7de13c21\msahci.sys"

14 Feb 2008 7:17:00 47 458 A.... "C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\mshdc.inf_7de13c21\mshdc.inf"

14 Feb 2008 7:27:20 75 872 A.... "C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\mshdc.inf_7de13c21\mshdc.PNF"

14 Feb 2008 7:17:02 15 928 A.... "C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\mshdc.inf_7de13c21\pciide.sys"

14 Feb 2008 7:17:02 45 112 A.... "C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\mshdc.inf_7de13c21\pciidex.sys"

14 Feb 2008 7:17:02 20 024 A.... "C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\mshdc.inf_7de13c21\viaide.sys"

14 Feb 2008 7:28:06 23 482 A.... "C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\msmouse.inf_f4514c17\component.man"

14 Feb 2008 7:19:58 54 784 A.... "C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\msmouse.inf_f4514c17\i8042prt.sys"

14 Feb 2008 7:20:00 34 360 A.... "C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\msmouse.inf_f4514c17\mouclass.sys"

14 Feb 2008 7:20:00 15 872 A.... "C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\msmouse.inf_f4514c17\mouhid.sys"

14 Feb 2008 7:19:58 56 342 A.... "C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\msmouse.inf_f4514c17\msmouse.inf"

14 Feb 2008 7:29:34 92 272 A.... "C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\msmouse.inf_f4514c17\msmouse.PNF"

14 Feb 2008 7:20:00 19 968 A.... "C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\msmouse.inf_f4514c17\sermouse.sys"

14 Feb 2008 7:27:14 1 411 A.... "C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\volume.inf_f47b2c78\component.man"

9 Jan 2008 21:28:30 211 000 A.... "C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\volume.inf_f47b2c78\volsnap.sys"

9 Jan 2008 21:28:30 2 062 A.... "C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\volume.inf_f47b2c78\volume.inf"

9 Jan 2008 21:36:00 6 244 A.... "C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\volume.inf_f47b2c78\volume.PNF"

16 Feb 2008 10:20:14 6 291 456 A.... "C:\Windows\System32\SMI\Store\Machine\schema.dat"

16 Feb 2008 10:20:12 524 288 A.SH. "C:\Windows\System32\SMI\Store\Machine\SCHEMA.DAT{3a53986d-6a70-11db-887c-d362bd253390}.TMContainer00000000000000000001.regtrans-ms"

16 Feb 2008 10:20:14 262 144 A..H. "C:\Windows\System32\SMI\Store\Machine\schema.dat.LOG1"

 

 

C:\Program Files\

 

20 Feb 2008 14:15:26 816 368 A.... "C:\Program Files\CCleaner\CCleaner.exe"

20 Feb 2008 11:47:24 20 480 A.... "C:\Program Files\CCleaner\lang-1044.dll"

2 Mar 2008 18:32:36 111 313 A.... "C:\Program Files\CCleaner\uninst.exe"

20 Feb 2008 14:15:26 816 368 A.... "C:\Program Files\CCleaner\CCleaner.exe"

20 Feb 2008 11:47:24 20 480 A.... "C:\Program Files\CCleaner\lang-1044.dll"

2 Mar 2008 18:32:36 111 313 A.... "C:\Program Files\CCleaner\uninst.exe"

14 Feb 2008 7:13:12 263 168 A.... "C:\Program Files\Internet Explorer\ieinstal.exe"

14 Feb 2008 7:13:06 301 568 A.... "C:\Program Files\Internet Explorer\ieuser.exe"

14 Feb 2008 7:13:08 625 664 A.... "C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe"

10 Feb 2008 13:27:50 13 952 A.... "C:\Program Files\Mozilla Firefox\AccessibleMarshal.dll"

10 Feb 2008 13:27:56 7 655 024 A.... "C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe"

10 Feb 2008 13:27:56 200 829 A.... "C:\Program Files\Mozilla Firefox\freebl3.dll"

10 Feb 2008 13:27:56 456 808 A.... "C:\Program Files\Mozilla Firefox\js3250.dll"

10 Feb 2008 13:27:56 161 392 A.... "C:\Program Files\Mozilla Firefox\nspr4.dll"

10 Feb 2008 13:27:56 378 472 A.... "C:\Program Files\Mozilla Firefox\nss3.dll"

10 Feb 2008 13:27:56 271 984 A.... "C:\Program Files\Mozilla Firefox\nssckbi.dll"

10 Feb 2008 13:27:56 34 424 A.... "C:\Program Files\Mozilla Firefox\plc4.dll"

10 Feb 2008 13:27:56 30 320 A.... "C:\Program Files\Mozilla Firefox\plds4.dll"

10 Feb 2008 13:28:02 112 232 A.... "C:\Program Files\Mozilla Firefox\smime3.dll"

10 Feb 2008 13:28:02 254 060 A.... "C:\Program Files\Mozilla Firefox\softokn3.dll"

10 Feb 2008 13:28:04 132 712 A.... "C:\Program Files\Mozilla Firefox\ssl3.dll"

10 Feb 2008 13:28:04 132 232 A.... "C:\Program Files\Mozilla Firefox\updater.exe"

10 Feb 2008 13:28:04 13 416 A.... "C:\Program Files\Mozilla Firefox\xpcom.dll"

10 Feb 2008 13:28:04 73 848 A.... "C:\Program Files\Mozilla Firefox\xpcom_compat.dll"

10 Feb 2008 13:28:04 422 000 A.... "C:\Program Files\Mozilla Firefox\xpcom_core.dll"

10 Feb 2008 13:28:04 73 336 A.... "C:\Program Files\Mozilla Firefox\xpicleanup.exe"

10 Feb 2008 13:28:04 12 400 A.... "C:\Program Files\Mozilla Firefox\xpistub.dll"

29 Feb 2008 16:03:48 8 944 A.... "C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\sasdifsv.sys"

29 Feb 2008 16:03:46 51 440 A.... "C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASKUTIL.SYS"

29 Feb 2008 16:03:44 146 672 A.... "C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SSUpdate.exe"

29 Feb 2008 16:03:46 1 481 968 A.... "C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe"

9 Jan 2008 21:28:14 66 048 A.... "C:\Program Files\Windows Sidebar\sbdrop.dll"

9 Jan 2008 21:28:12 1 232 896 A.... "C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe"

27 Feb 2008 13:57:12 18 725 A.... "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\heuristic.dat"

10 Feb 2008 13:27:50 67 696 A.... "C:\Program Files\Mozilla Firefox\components\jar50.dll"

10 Feb 2008 13:27:50 54 376 A.... "C:\Program Files\Mozilla Firefox\components\jsd3250.dll"

10 Feb 2008 13:27:50 34 952 A.... "C:\Program Files\Mozilla Firefox\components\myspell.dll"

10 Feb 2008 13:27:52 46 720 A.... "C:\Program Files\Mozilla Firefox\components\spellchk.dll"

10 Feb 2008 13:27:52 172 144 A.... "C:\Program Files\Mozilla Firefox\components\xpinstal.dll"

10 Feb 2008 13:27:56 22 664 A.... "C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugins\npnul32.dll"

10 Feb 2008 10:35:18 144 984 A.... "C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugins\nppl3260.dll"

10 Feb 2008 10:35:38 8 192 A.... "C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugins\nprjplug.dll"

10 Feb 2008 10:35:04 94 208 A.... "C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugins\nprpjplug.dll"

10 Feb 2008 13:28:00 117 A.... "C:\Program Files\Mozilla Firefox\res\hiddenWindow.html"

10 Feb 2008 13:28:04 451 280 A.... "C:\Program Files\Mozilla Firefox\uninstall\helper.exe"

10 Feb 2008 10:35:04 1 030 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\autoplaylist.dat"

10 Feb 2008 10:35:26 719 360 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\dbghelp.dll"

10 Feb 2008 10:35:40 692 224 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\dtdr3260.dll"

10 Feb 2008 10:35:38 139 264 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\DUNZIP32.dll"

10 Feb 2008 10:35:38 6 656 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\fixrjb.exe"

10 Feb 2008 10:35:04 102 400 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\HXAudioDeviceHook.dll"

10 Feb 2008 10:35:38 36 352 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\ierjplug.dll"

10 Feb 2008 10:35:20 480 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\keys.dat"

10 Feb 2008 10:35:38 41 472 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\mmcdda32.dll"

10 Feb 2008 10:35:20 52 609 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\playrlic.html"

10 Feb 2008 10:35:04 95 816 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\rdsf3260.dll"

10 Feb 2008 10:35:00 7 168 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\realjbox.exe"

10 Feb 2008 10:35:20 52 609 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\RealNetworks License.html"

10 Feb 2008 10:35:00 214 560 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\realplay.exe"

10 Feb 2008 10:35:28 153 176 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\RecordingManager.exe"

10 Feb 2008 10:35:38 659 456 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\rjbres.dll"

10 Feb 2008 10:35:38 339 968 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\rjdlg.dll"

10 Feb 2008 10:35:38 19 456 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\rjprog.dll"

10 Feb 2008 10:35:26 65 536 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\rjwmapln.dll"

10 Feb 2008 10:35:20 53 248 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpau3260.dll"

10 Feb 2008 10:35:26 370 296 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll"

10 Feb 2008 10:35:28 94 208 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordupdate.dll"

10 Feb 2008 10:35:00 9 216 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\rphelperapp.exe"

10 Feb 2008 10:35:04 86 016 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpplugprot.dll"

10 Feb 2008 10:35:04 63 040 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpshell.dll"

10 Feb 2008 10:35:04 98 304 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpshellextension.dll"

10 Feb 2008 10:35:28 43 088 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpshellsearch.dll"

10 Feb 2008 10:35:30 32 768 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpwa3260.dll"

10 Feb 2008 10:35:04 50 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\strs23.dat"

10 Feb 2008 10:35:04 13 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\strs26.dat"

10 Feb 2008 10:35:38 19 456 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\tnetdtct.dll"

10 Feb 2008 10:35:36 57 344 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\tpasdk.dll"

10 Feb 2008 10:35:36 81 920 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\tsasdk.dll"

10 Feb 2008 10:35:42 14 336 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\wmdmhelper.dll"

3 Mar 2008 7:04:58 34 A.... "C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ludirloc.dat"

2 Mar 2008 18:33:14 396 288 A.... "C:\Program Files\Trend Micro\test\Christian.exe"

2 Mar 2008 18:33:14 396 288 A.... "C:\Program Files\Trend Micro\test\HijackThis.exe"

2 Mar 2008 10:06:40 301 877 A.... "C:\Program Files\Common Files\McAfee\Engine\avvclean.dat"

2 Mar 2008 10:06:40 231 557 A.... "C:\Program Files\Common Files\McAfee\Engine\avvnames.dat"

2 Mar 2008 10:06:38 17 661 381 A.... "C:\Program Files\Common Files\McAfee\Engine\avvscan.dat"

10 Feb 2008 10:35:26 172 032 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Codecs\amrn.dll"

10 Feb 2008 10:35:26 77 824 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Codecs\amrw.dll"

10 Feb 2008 10:35:18 90 112 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Codecs\atrc.dll"

10 Feb 2008 10:35:34 548 919 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Codecs\colorcvt.dll"

10 Feb 2008 10:35:18 77 824 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Codecs\cook.dll"

10 Feb 2008 10:35:24 212 992 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Codecs\dmp4.dll"

10 Feb 2008 10:35:18 106 496 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Codecs\drv1.dll"

10 Feb 2008 10:35:18 180 224 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Codecs\drv2.dll"

10 Feb 2008 10:35:18 286 720 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Codecs\drvc.dll"

10 Feb 2008 10:35:24 53 248 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Codecs\mp4v.dll"

10 Feb 2008 10:35:26 86 016 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Codecs\qclp.dll"

10 Feb 2008 10:35:18 557 056 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Codecs\raac.dll"

10 Feb 2008 10:35:18 35 328 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Codecs\rv10.dll"

10 Feb 2008 10:35:18 57 344 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Codecs\rv20.dll"

10 Feb 2008 10:35:18 53 248 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Codecs\rv30.dll"

10 Feb 2008 10:35:18 49 152 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Codecs\rv40.dll"

10 Feb 2008 10:35:18 139 264 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Codecs\sipr.dll"

10 Feb 2008 10:35:22 163 840 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Common\objb3201.dll"

10 Feb 2008 10:35:00 1 486 848 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Common\pnen3260.dll"

10 Feb 2008 10:35:00 413 696 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Common\pngu3267.dll"

10 Feb 2008 10:35:00 12 800 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Common\pnrs3260.dll"

10 Feb 2008 10:35:22 147 456 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Common\rjbviz.dll"

10 Feb 2008 10:35:00 12 288 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Common\rppr3260.dll"

10 Feb 2008 10:35:42 26 112 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Common\rpun3260.dll"

10 Feb 2008 10:35:38 30 208 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Common\security.dll"

10 Feb 2008 10:35:04 81 920 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Common\twebbrowse.dll"

10 Feb 2008 10:35:24 110 592 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\GToolbar\BarControl.dll"

10 Feb 2008 10:35:24 1 145 896 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\GToolbar\GoogleToolbarInstaller.exe"

10 Feb 2008 10:35:26 29 184 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\3gppttrenderer.dll"

10 Feb 2008 10:35:26 77 824 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\aacff.dll"

10 Feb 2008 10:35:26 36 864 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\amrff.dll"

10 Feb 2008 10:35:30 135 168 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\audplin.dll"

10 Feb 2008 10:34:56 45 056 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\authmgr.dll"

10 Feb 2008 10:34:56 17 408 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\cdda3260.dll"

10 Feb 2008 10:34:56 25 088 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\clbascauth.dll"

10 Feb 2008 10:35:00 44 032 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\clntxres.dll"

10 Feb 2008 10:35:30 73 728 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\cont3260.dll"

10 Feb 2008 10:35:26 45 056 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\flvff.dll"

10 Feb 2008 10:35:26 208 896 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\flvrender.dll"

10 Feb 2008 10:35:40 233 472 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\fpsechnd.dll"

10 Feb 2008 10:35:26 126 976 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\h263render.dll"

10 Feb 2008 10:34:56 204 800 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\httpfsys.dll"

10 Feb 2008 10:34:56 49 152 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\hxsdp.dll"

10 Feb 2008 10:35:24 90 112 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\hxxml.dll"

10 Feb 2008 10:35:18 53 248 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\imaprender.dll"

10 Feb 2008 10:35:20 507 904 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\imgrender.dll"

10 Feb 2008 10:34:56 86 016 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\memfsys.dll"

10 Feb 2008 10:35:22 53 248 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\mp3fformat.dll"

10 Feb 2008 10:35:22 69 632 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\mp3metaff.dll"

10 Feb 2008 10:35:22 163 840 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\mp3render.dll"

10 Feb 2008 10:35:24 135 168 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\mp4arender.dll"

10 Feb 2008 10:35:24 90 112 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\mp4fformat.dll"

10 Feb 2008 10:35:24 151 552 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\mp4vrender.dll"

10 Feb 2008 10:35:32 122 880 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\mp4wrtr.dll"

10 Feb 2008 10:35:30 69 632 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\mpgfformat.dll"

10 Feb 2008 10:35:30 184 320 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\mpgrender.dll"

10 Feb 2008 10:34:56 29 184 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\ntlmauth.dll"

10 Feb 2008 10:34:58 364 544 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\pacplin.dll"

10 Feb 2008 10:35:40 65 536 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\pdgenxferfsys.dll"

10 Feb 2008 10:34:58 73 728 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\plusplin.dll"

10 Feb 2008 10:34:58 24 064 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\pxcb3210.dll"

10 Feb 2008 10:34:58 31 744 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\ramfformat.dll"

10 Feb 2008 10:34:58 77 824 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\ramrender.dll"

10 Feb 2008 10:35:16 159 744 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\rarender.dll"

10 Feb 2008 10:35:22 536 576 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\ravemgr.dll"

10 Feb 2008 10:35:30 19 968 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\recf3260.dll"

10 Feb 2008 10:34:58 184 320 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\rmfformat.dll"

10 Feb 2008 10:35:32 278 528 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\rmwrtr.dll"

10 Feb 2008 10:35:38 35 328 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\rmxfpln.dll"

10 Feb 2008 10:35:38 90 112 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\rmxrend.dll"

10 Feb 2008 10:34:58 53 248 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\rn5auth.dll"

10 Feb 2008 10:35:20 114 688 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\rtfformat.dll"

10 Feb 2008 10:35:20 135 168 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\rtrender.dll"

10 Feb 2008 10:35:18 159 744 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\rvrender.dll"

10 Feb 2008 10:35:20 49 152 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\sdpplin.dll"

10 Feb 2008 10:35:38 30 208 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\security.dll"

10 Feb 2008 10:34:58 61 440 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\smlfformat.dll"

10 Feb 2008 10:34:58 520 192 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\smlrender.dll"

10 Feb 2008 10:34:58 61 440 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\smmrender.dll"

10 Feb 2008 10:35:00 86 016 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\smplfsys.dll"

10 Feb 2008 10:35:22 17 920 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\stubdrm.dll"

10 Feb 2008 10:35:18 114 688 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\swfformat.dll"

10 Feb 2008 10:35:18 630 784 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\swfrender.dll"

10 Feb 2008 10:35:38 57 344 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\tfilesys.dll"

10 Feb 2008 10:35:30 176 128 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\vidplin.dll"

10 Feb 2008 10:34:58 376 832 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\vidsite.dll"

10 Feb 2008 10:35:00 131 072 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\vsrcplin.dll"

10 Feb 2008 10:35:00 122 880 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\vsrlocal.dll"

10 Feb 2008 10:35:26 172 032 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\wm9fformat.dll"

10 Feb 2008 10:35:26 14 848 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\wm9writer.dll"

10 Feb 2008 10:35:26 172 032 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\wmsechnd.dll"

10 Feb 2008 10:35:00 167 936 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\zipf3260.dll"

10 Feb 2008 10:35:22 139 264 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\RCAPlugins\gct23201.dll"

10 Feb 2008 10:35:24 77 824 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\RCAPlugins\gema3201.dll"

10 Feb 2008 10:35:24 450 560 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\RCAPlugins\gemx3201.dll"

10 Feb 2008 10:35:30 102 400 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\RCAPlugins\locd3210.dll"

10 Feb 2008 10:35:24 724 992 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\RCAPlugins\rpcontrols1.dll"

10 Feb 2008 10:35:24 647 168 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\RCAPlugins\rpcontrols2.dll"

10 Feb 2008 10:35:30 348 160 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\RCAPlugins\sonr3210.dll"

10 Feb 2008 10:35:22 389 120 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\RCAPlugins\uisy3201.dll"

10 Feb 2008 10:35:24 57 344 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\RCAPlugins\xmlc3201.dll"

10 Feb 2008 10:34:54 368 640 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\faus3270.dll"

10 Feb 2008 10:34:56 569 397 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\nprfxins.dll"

10 Feb 2008 10:34:56 24 064 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\pnmi3270.dll"

10 Feb 2008 10:34:54 192 512 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\r1puninst.exe"

10 Feb 2008 10:34:54 69 632 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\RealOneMessageCenter.exe"

10 Feb 2008 10:34:54 185 896 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe"

10 Feb 2008 10:34:56 98 304 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\rnad3201.dll"

10 Feb 2008 10:34:56 319 488 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\rnms3270.dll"

10 Feb 2008 10:34:54 303 104 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\rnqu3270.dll"

10 Feb 2008 10:34:54 176 128 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\rnup3270.dll"

10 Feb 2008 10:34:56 58 952 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\rnxproc.exe"

10 Feb 2008 10:34:54 79 424 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\RPElevation.dll"

10 Feb 2008 10:34:54 311 296 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\setu3270.dll"

10 Feb 2008 10:34:54 323 584 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\upgr3270.dll"

10 Feb 2008 10:34:54 136 768 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\upgrdhlp.exe"

10 Feb 2008 10:35:30 352 256 A.... "C:\Program Files\Common Files\xing shared\mpeg encode\xmencmp3.dll"

2 Mar 2008 10:06:40 301 877 A.... "C:\Program Files\Common Files\McAfee\Engine\avvclean.dat"

2 Mar 2008 10:06:40 231 557 A.... "C:\Program Files\Common Files\McAfee\Engine\avvnames.dat"

2 Mar 2008 10:06:38 17 661 381 A.... "C:\Program Files\Common Files\McAfee\Engine\avvscan.dat"

10 Feb 2008 10:35:26 172 032 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Codecs\amrn.dll"

10 Feb 2008 10:35:26 77 824 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Codecs\amrw.dll"

10 Feb 2008 10:35:18 90 112 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Codecs\atrc.dll"

10 Feb 2008 10:35:34 548 919 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Codecs\colorcvt.dll"

10 Feb 2008 10:35:18 77 824 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Codecs\cook.dll"

10 Feb 2008 10:35:24 212 992 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Codecs\dmp4.dll"

10 Feb 2008 10:35:18 106 496 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Codecs\drv1.dll"

10 Feb 2008 10:35:18 180 224 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Codecs\drv2.dll"

10 Feb 2008 10:35:18 286 720 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Codecs\drvc.dll"

10 Feb 2008 10:35:24 53 248 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Codecs\mp4v.dll"

10 Feb 2008 10:35:26 86 016 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Codecs\qclp.dll"

10 Feb 2008 10:35:18 557 056 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Codecs\raac.dll"

10 Feb 2008 10:35:18 35 328 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Codecs\rv10.dll"

10 Feb 2008 10:35:18 57 344 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Codecs\rv20.dll"

10 Feb 2008 10:35:18 53 248 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Codecs\rv30.dll"

10 Feb 2008 10:35:18 49 152 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Codecs\rv40.dll"

10 Feb 2008 10:35:18 139 264 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Codecs\sipr.dll"

10 Feb 2008 10:35:22 163 840 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Common\objb3201.dll"

10 Feb 2008 10:35:00 1 486 848 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Common\pnen3260.dll"

10 Feb 2008 10:35:00 413 696 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Common\pngu3267.dll"

10 Feb 2008 10:35:00 12 800 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Common\pnrs3260.dll"

10 Feb 2008 10:35:22 147 456 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Common\rjbviz.dll"

10 Feb 2008 10:35:00 12 288 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Common\rppr3260.dll"

10 Feb 2008 10:35:42 26 112 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Common\rpun3260.dll"

10 Feb 2008 10:35:38 30 208 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Common\security.dll"

10 Feb 2008 10:35:04 81 920 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Common\twebbrowse.dll"

10 Feb 2008 10:35:24 110 592 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\GToolbar\BarControl.dll"

10 Feb 2008 10:35:24 1 145 896 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\GToolbar\GoogleToolbarInstaller.exe"

10 Feb 2008 10:35:26 29 184 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\3gppttrenderer.dll"

10 Feb 2008 10:35:26 77 824 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\aacff.dll"

10 Feb 2008 10:35:26 36 864 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\amrff.dll"

10 Feb 2008 10:35:30 135 168 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\audplin.dll"

10 Feb 2008 10:34:56 45 056 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\authmgr.dll"

10 Feb 2008 10:34:56 17 408 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\cdda3260.dll"

10 Feb 2008 10:34:56 25 088 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\clbascauth.dll"

10 Feb 2008 10:35:00 44 032 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\clntxres.dll"

10 Feb 2008 10:35:30 73 728 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\cont3260.dll"

10 Feb 2008 10:35:26 45 056 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\flvff.dll"

10 Feb 2008 10:35:26 208 896 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\flvrender.dll"

10 Feb 2008 10:35:40 233 472 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\fpsechnd.dll"

10 Feb 2008 10:35:26 126 976 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\h263render.dll"

10 Feb 2008 10:34:56 204 800 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\httpfsys.dll"

10 Feb 2008 10:34:56 49 152 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\hxsdp.dll"

10 Feb 2008 10:35:24 90 112 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\hxxml.dll"

10 Feb 2008 10:35:18 53 248 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\imaprender.dll"

10 Feb 2008 10:35:20 507 904 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\imgrender.dll"

10 Feb 2008 10:34:56 86 016 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\memfsys.dll"

10 Feb 2008 10:35:22 53 248 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\mp3fformat.dll"

10 Feb 2008 10:35:22 69 632 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\mp3metaff.dll"

10 Feb 2008 10:35:22 163 840 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\mp3render.dll"

10 Feb 2008 10:35:24 135 168 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\mp4arender.dll"

10 Feb 2008 10:35:24 90 112 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\mp4fformat.dll"

10 Feb 2008 10:35:24 151 552 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\mp4vrender.dll"

10 Feb 2008 10:35:32 122 880 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\mp4wrtr.dll"

10 Feb 2008 10:35:30 69 632 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\mpgfformat.dll"

10 Feb 2008 10:35:30 184 320 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\mpgrender.dll"

10 Feb 2008 10:34:56 29 184 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\ntlmauth.dll"

10 Feb 2008 10:34:58 364 544 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\pacplin.dll"

10 Feb 2008 10:35:40 65 536 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\pdgenxferfsys.dll"

10 Feb 2008 10:34:58 73 728 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\plusplin.dll"

10 Feb 2008 10:34:58 24 064 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\pxcb3210.dll"

10 Feb 2008 10:34:58 31 744 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\ramfformat.dll"

10 Feb 2008 10:34:58 77 824 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\ramrender.dll"

10 Feb 2008 10:35:16 159 744 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\rarender.dll"

10 Feb 2008 10:35:22 536 576 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\ravemgr.dll"

10 Feb 2008 10:35:30 19 968 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\recf3260.dll"

10 Feb 2008 10:34:58 184 320 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\rmfformat.dll"

10 Feb 2008 10:35:32 278 528 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\rmwrtr.dll"

10 Feb 2008 10:35:38 35 328 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\rmxfpln.dll"

10 Feb 2008 10:35:38 90 112 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\rmxrend.dll"

10 Feb 2008 10:34:58 53 248 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\rn5auth.dll"

10 Feb 2008 10:35:20 114 688 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\rtfformat.dll"

10 Feb 2008 10:35:20 135 168 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\rtrender.dll"

10 Feb 2008 10:35:18 159 744 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\rvrender.dll"

10 Feb 2008 10:35:20 49 152 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\sdpplin.dll"

10 Feb 2008 10:35:38 30 208 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\security.dll"

10 Feb 2008 10:34:58 61 440 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\smlfformat.dll"

10 Feb 2008 10:34:58 520 192 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\smlrender.dll"

10 Feb 2008 10:34:58 61 440 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\smmrender.dll"

10 Feb 2008 10:35:00 86 016 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\smplfsys.dll"

10 Feb 2008 10:35:22 17 920 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\stubdrm.dll"

10 Feb 2008 10:35:18 114 688 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\swfformat.dll"

10 Feb 2008 10:35:18 630 784 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\swfrender.dll"

10 Feb 2008 10:35:38 57 344 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\tfilesys.dll"

10 Feb 2008 10:35:30 176 128 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\vidplin.dll"

10 Feb 2008 10:34:58 376 832 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\vidsite.dll"

10 Feb 2008 10:35:00 131 072 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\vsrcplin.dll"

10 Feb 2008 10:35:00 122 880 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\vsrlocal.dll"

10 Feb 2008 10:35:26 172 032 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\wm9fformat.dll"

10 Feb 2008 10:35:26 14 848 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\wm9writer.dll"

10 Feb 2008 10:35:26 172 032 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\wmsechnd.dll"

10 Feb 2008 10:35:00 167 936 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Plugins\zipf3260.dll"

10 Feb 2008 10:35:22 139 264 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\RCAPlugins\gct23201.dll"

10 Feb 2008 10:35:24 77 824 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\RCAPlugins\gema3201.dll"

10 Feb 2008 10:35:24 450 560 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\RCAPlugins\gemx3201.dll"

10 Feb 2008 10:35:30 102 400 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\RCAPlugins\locd3210.dll"

10 Feb 2008 10:35:24 724 992 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\RCAPlugins\rpcontrols1.dll"

10 Feb 2008 10:35:24 647 168 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\RCAPlugins\rpcontrols2.dll"

10 Feb 2008 10:35:30 348 160 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\RCAPlugins\sonr3210.dll"

10 Feb 2008 10:35:22 389 120 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\RCAPlugins\uisy3201.dll"

10 Feb 2008 10:35:24 57 344 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\RCAPlugins\xmlc3201.dll"

10 Feb 2008 10:34:54 368 640 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\faus3270.dll"

10 Feb 2008 10:34:56 569 397 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\nprfxins.dll"

10 Feb 2008 10:34:56 24 064 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\pnmi3270.dll"

10 Feb 2008 10:34:54 192 512 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\r1puninst.exe"

10 Feb 2008 10:34:54 69 632 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\RealOneMessageCenter.exe"

10 Feb 2008 10:34:54 185 896 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe"

10 Feb 2008 10:34:56 98 304 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\rnad3201.dll"

10 Feb 2008 10:34:56 319 488 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\rnms3270.dll"

10 Feb 2008 10:34:54 303 104 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\rnqu3270.dll"

10 Feb 2008 10:34:54 176 128 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\rnup3270.dll"

10 Feb 2008 10:34:56 58 952 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\rnxproc.exe"

10 Feb 2008 10:34:54 79 424 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\RPElevation.dll"

10 Feb 2008 10:34:54 311 296 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\setu3270.dll"

10 Feb 2008 10:34:54 323 584 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\upgr3270.dll"

10 Feb 2008 10:34:54 136 768 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\upgrdhlp.exe"

10 Feb 2008 10:35:30 352 256 A.... "C:\Program Files\Common Files\xing shared\mpeg encode\xmencmp3.dll"

5 Jan 2008 16:55:44 39 620 A.... "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\Signatures\3337.dat"

5 Jan 2008 16:55:44 42 354 A.... "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\Signatures\3338.dat"

5 Jan 2008 16:55:44 83 A.... "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\Signatures\3339.dat"

5 Jan 2008 16:55:44 36 314 A.... "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\Signatures\3340.dat"

5 Jan 2008 16:55:44 32 546 A.... "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\Signatures\3341.dat"

5 Jan 2008 16:55:44 40 864 A.... "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\Signatures\3342.dat"

12 Jan 2008 21:26:52 39 969 A.... "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\Signatures\3343.dat"

12 Jan 2008 21:26:52 7 807 A.... "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\Signatures\3344.dat"

12 Jan 2008 21:26:52 8 086 A.... "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\Signatures\3345.dat"

12 Jan 2008 21:26:52 7 611 A.... "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\Signatures\3346.dat"

12 Jan 2008 21:26:52 8 923 A.... "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\Signatures\3347.dat"

12 Jan 2008 21:26:54 4 614 A.... "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\Signatures\3348.dat"

12 Jan 2008 21:26:54 5 305 A.... "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\Signatures\3349.dat"

15 Jan 2008 9:05:54 7 386 A.... "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\Signatures\3350.dat"

15 Jan 2008 9:05:58 9 465 A.... "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\Signatures\3351.dat"

16 Jan 2008 14:01:12 6 272 A.... "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\Signatures\3352.dat"

16 Jan 2008 14:01:14 16 152 A.... "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\Signatures\3353.dat"

17 Jan 2008 21:18:42 9 616 A.... "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\Signatures\3354.dat"

21 Jan 2008 9:14:10 9 115 A.... "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\Signatures\3355.dat"

21 Jan 2008 9:14:10 8 911 A.... "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\Signatures\3356.dat"

21 Jan 2008 9:14:10 8 550 A.... "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\Signatures\3357.dat"

25 Jan 2008 10:39:10 3 164 A.... "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\Signatures\3358.dat"

25 Jan 2008 10:39:10 4 927 A.... "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\Signatures\3359.dat"

25 Jan 2008 10:39:10 3 540 A.... "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\Signatures\3360.dat"

25 Jan 2008 10:39:12 3 893 A.... "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\Signatures\3361.dat"

26 Jan 2008 14:48:02 3 232 A.... "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\Signatures\3362.dat"

26 Jan 2008 14:48:02 3 253 A.... "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\Signatures\3363.dat"

27 Jan 2008 15:45:14 4 382 A.... "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\Signatures\3364.dat"

31 Jan 2008 9:13:32 59 878 A.... "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\Signatures\3365.dat"

31 Jan 2008 9:13:32 63 341 A.... "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\Signatures\3366.dat"

31 Jan 2008 9:13:34 58 708 A.... "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\Signatures\3367.dat"

31 Jan 2008 9:13:34 110 850 A.... "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\Signatures\3368.dat"

1 Feb 2008 17:17:40 73 631 A.... "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\Signatures\3369.dat"

2 Feb 2008 12:19:06 26 317 A.... "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\Signatures\3370.dat"

5 Feb 2008 17:17:56 24 669 A.... "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\Signatures\3371.dat"

5 Feb 2008 17:17:56 12 588 A.... "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\Signatures\3372.dat"

5 Feb 2008 17:17:56 34 976 A.... "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\Signatures\3373.dat"

10 Feb 2008 19:29:48 2 848 A.... "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\Signatures\3374.dat"

10 Feb 2008 19:29:48 2 346 A.... "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\Signatures\3375.dat"

10 Feb 2008 19:29:48 2 952 A.... "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\Signatures\3376.dat"

10 Feb 2008 19:29:48 3 092 A.... "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\Signatures\3377.dat"

10 Feb 2008 19:29:48 2 518 A.... "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\Signatures\3378.dat"

12 Feb 2008 9:50:06 2 437 A.... "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\Signatures\3379.dat"

12 Feb 2008 19:46:00 2 697 A.... "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\Signatures\3380.dat"

13 Feb 2008 19:29:42 2 809 A.... "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\Signatures\3381.dat"

14 Feb 2008 14:03:52 2 454 A.... "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\Signatures\3382.dat"

15 Feb 2008 13:17:02 2 080 A.... "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\Signatures\3383.dat"

19 Feb 2008 17:50:00 2 056 A.... "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\Signatures\3384.dat"

19 Feb 2008 17:50:00 2 206 A.... "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\Signatures\3385.dat"

19 Feb 2008 17:50:00 3 488 A.... "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\Signatures\3386.dat"

19 Feb 2008 17:50:02 5 546 A.... "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\Signatures\3387.dat"

23 Feb 2008 14:31:30 3 120 A.... "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\Signatures\3388.dat"

23 Feb 2008 14:31:30 4 395 A.... "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\Signatures\3389.dat"

23 Feb 2008 14:31:30 5 057 A.... "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\Signatures\3390.dat"

23 Feb 2008 14:31:30 3 773 A.... "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\Signatures\3391.dat"

24 Feb 2008 12:46:10 4 125 A.... "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\Signatures\3392.dat"

26 Feb 2008 17:40:24 3 542 A.... "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\Signatures\3393.dat"

26 Feb 2008 17:40:24 4 304 A.... "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\Signatures\3394.dat"

27 Feb 2008 13:57:12 4 711 A.... "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\Signatures\3395.dat"

2 Mar 2008 13:06:16 4 914 A.... "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\Signatures\3396.dat"

2 Mar 2008 13:06:16 9 517 A.... "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\Signatures\3397.dat"

2 Mar 2008 13:06:16 61 A.... "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\Signatures\3398.dat"

2 Mar 2008 13:06:16 4 088 A.... "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\Signatures\3399.dat"

2 Mar 2008 13:06:16 3 780 A.... "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\Signatures\3400.dat"

10 Feb 2008 13:27:52 7 161 A.... "C:\Program Files\Mozilla Firefox\defaults\profile\bookmarks.html"

10 Feb 2008 10:35:38 147 456 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\CDBurning\CdrMmc32.dll"

10 Feb 2008 10:35:38 167 936 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\CDBurning\Cdrw32.dll"

10 Feb 2008 10:35:38 139 264 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\CDBurning\CdrwEx32.dll"

10 Feb 2008 10:35:40 196 608 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\CDBurning\Data32.dll"

10 Feb 2008 10:35:40 102 400 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\CDBurning\DataEx32.dll"

10 Feb 2008 10:35:40 49 152 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\CDBurning\NtiAspi.dll"

10 Feb 2008 10:35:40 11 776 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\CDBurning\pdno3210.dll"

10 Feb 2008 10:35:18 144 984 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\Netscape6\nppl3260.dll"

10 Feb 2008 10:35:38 8 192 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\Netscape6\nprjplug.dll"

10 Feb 2008 10:35:04 94 208 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\Netscape6\nprpjplug.dll"

10 Feb 2008 10:35:38 462 848 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\plugins\MPAMedia.dll"

10 Feb 2008 10:35:38 40 960 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\plugins\mpazip.dll"

10 Feb 2008 10:35:38 9 728 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\plugins\pdbm3210.dll"

10 Feb 2008 10:35:40 77 824 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\plugins\pdgenxferplug.dll"

10 Feb 2008 10:35:24 35 840 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\plugins\rjcfspln.dll"

10 Feb 2008 10:35:24 61 440 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\plugins\rjm4pln.dll"

10 Feb 2008 10:35:24 53 248 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\plugins\rjmp3pln.dll"

10 Feb 2008 10:35:24 7 680 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\plugins\rjrmapln.dll"

10 Feb 2008 10:35:38 360 448 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\plugins\rjrmjpln.dll"

10 Feb 2008 10:35:38 46 080 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\plugins\rjrmxpln.dll"

10 Feb 2008 10:35:38 237 568 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\plugins\tcdinfo.dll"

10 Feb 2008 10:35:38 405 504 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\plugins\tdwnmgr.dll"

10 Feb 2008 10:35:30 61 440 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\plugins\teall.dll"

10 Feb 2008 10:35:30 61 440 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\plugins\team4a.dll"

10 Feb 2008 10:35:30 86 016 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\plugins\teamp3.dll"

10 Feb 2008 10:35:30 61 440 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\plugins\teasdk.dll"

10 Feb 2008 10:35:30 22 528 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\plugins\teawave.dll"

10 Feb 2008 10:35:26 40 960 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\plugins\teawma.dll"

10 Feb 2008 10:35:38 77 824 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\plugins\tpdmgr.dll"

10 Feb 2008 10:35:26 102 400 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\plugins\wmaimprtpln.dll"

10 Feb 2008 10:35:00 442 368 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpplugins\cdpl3210.dll"

10 Feb 2008 10:35:18 618 496 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpplugins\embd3260.dll"

10 Feb 2008 10:35:40 184 320 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpplugins\fftr3210.dll"

10 Feb 2008 10:35:04 288 344 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpplugins\ierpplug.dll"

10 Feb 2008 10:35:00 241 664 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpplugins\MPACore.dll"

10 Feb 2008 10:35:38 40 960 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpplugins\mpazip.dll"

10 Feb 2008 10:35:00 761 856 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpplugins\myde3260.dll"

10 Feb 2008 10:35:38 770 048 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpplugins\pdbu3210.dll"

10 Feb 2008 10:35:40 122 880 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpplugins\pdctnomad.dll"

10 Feb 2008 10:35:40 925 696 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpplugins\pdge3260.dll"

10 Feb 2008 10:35:42 307 200 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpplugins\pdwmdm.dll"

10 Feb 2008 10:35:02 356 352 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpplugins\rjbc3260.dll"

10 Feb 2008 10:35:02 2 117 632 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpplugins\rjbdll.dll"

10 Feb 2008 10:35:02 114 688 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpplugins\rjbe3260.dll"

10 Feb 2008 10:35:02 110 592 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpplugins\rjbxfade.dll"

10 Feb 2008 10:35:02 577 536 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpplugins\rjmisc.dll"

10 Feb 2008 10:35:02 913 408 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpplugins\rpap3260.dll"

10 Feb 2008 10:35:02 49 152 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpplugins\rpappdemon.dll"

10 Feb 2008 10:35:02 499 712 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpplugins\rpcl3260.dll"

10 Feb 2008 10:35:02 53 248 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpplugins\rpcomproxy.dll"

10 Feb 2008 10:35:04 282 624 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpplugins\rpds3260.dll"

10 Feb 2008 10:35:28 184 320 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpplugins\rpflashplayer.dll"

10 Feb 2008 10:35:02 172 032 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpplugins\rpgu3260.dll"

10 Feb 2008 10:35:22 49 152 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpplugins\rpho3260.dll"

10 Feb 2008 10:35:02 253 952 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpplugins\rpme3260.dll"

10 Feb 2008 10:35:02 536 576 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpplugins\rpmn3260.dll"

10 Feb 2008 10:35:02 53 248 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpplugins\rpms3260.dll"

10 Feb 2008 10:35:02 270 336 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpplugins\rppl3260.dll"

10 Feb 2008 10:35:02 139 264 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpplugins\rpqt3260.dll"

10 Feb 2008 10:35:02 49 152 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpplugins\rpthumbnail.dll"

10 Feb 2008 10:35:02 618 496 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpplugins\rput3260.dll"

10 Feb 2008 10:35:02 339 968 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpplugins\rpwe3260.dll"

10 Feb 2008 10:35:26 237 568 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpplugins\rpwm3260.dll"

10 Feb 2008 10:35:02 528 384 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpplugins\tmde3210.dll"

10 Feb 2008 10:35:20 13 325 832 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\Setup\setup.exe"

29 Feb 2008 10:01:30 301 861 A.... "C:\Program Files\Common Files\McAfee\Engine\OldEngine\avvclean.dat"

29 Feb 2008 10:01:30 231 445 A.... "C:\Program Files\Common Files\McAfee\Engine\OldEngine\avvnames.dat"

29 Feb 2008 10:01:28 17 560 389 A.... "C:\Program Files\Common Files\McAfee\Engine\OldEngine\avvscan.dat"

10 Feb 2008 10:34:56 3 215 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\UI\msgoff.htm"

29 Feb 2008 10:01:30 301 861 A.... "C:\Program Files\Common Files\McAfee\Engine\OldEngine\avvclean.dat"

29 Feb 2008 10:01:30 231 445 A.... "C:\Program Files\Common Files\McAfee\Engine\OldEngine\avvnames.dat"

29 Feb 2008 10:01:28 17 560 389 A.... "C:\Program Files\Common Files\McAfee\Engine\OldEngine\avvscan.dat"

10 Feb 2008 10:34:56 3 215 A.... "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\UI\msgoff.htm"

10 Feb 2008 10:33:56 569 397 A.... "C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\RichFX\Player\nprfxins.dll"

10 Feb 2008 13:27:52 99 840 A.... "C:\Program Files\Mozilla Firefox\extensions\[email protected]\components\BrandRes.dll"

10 Feb 2008 13:27:52 156 544 A.... "C:\Program Files\Mozilla Firefox\extensions\[email protected]\components\fullsoft.dll"

10 Feb 2008 13:27:52 14 456 A.... "C:\Program Files\Mozilla Firefox\extensions\[email protected]\components\qfaservices.dll"

10 Feb 2008 13:27:54 407 040 A.... "C:\Program Files\Mozilla Firefox\extensions\[email protected]\components\talkback.exe"

10 Feb 2008 10:35:28 278 528 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\browserrecord\components\nprpbrowserrecordplugin.dll"

10 Feb 2008 10:35:06 332 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\DataCache\admodules\blank.html"

10 Feb 2008 10:35:06 271 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\DataCache\admodules\bottomchrome_blank.html"

10 Feb 2008 10:35:08 3 147 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\DataCache\Devices\deviceshome.html"

10 Feb 2008 10:35:08 2 504 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\DataCache\Devices\nodevice.html"

10 Feb 2008 10:35:08 4 533 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\DataCache\GetMedia\404.html"

10 Feb 2008 10:35:08 4 041 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\DataCache\GetMedia\CTW.html"

10 Feb 2008 10:35:08 4 253 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\DataCache\GetMedia\custsupport.html"

10 Feb 2008 10:35:08 4 344 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\DataCache\GetMedia\home.html"

10 Feb 2008 10:35:08 5 049 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\DataCache\GetMedia\lfr.html"

10 Feb 2008 10:35:08 5 750 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\DataCache\GetMedia\main.html"

10 Feb 2008 10:35:08 3 955 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\DataCache\GetMedia\myacct.html"

10 Feb 2008 10:35:08 2 860 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\DataCache\GetMedia\upsell.htm"

10 Feb 2008 10:35:14 6 912 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\DataCache\Login\cancel.html"

10 Feb 2008 10:35:14 5 593 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\DataCache\Login\index.html"

10 Feb 2008 10:35:14 1 904 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\DataCache\Login\welcome.html"

10 Feb 2008 10:35:14 64 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\DataCache\webresources\dnserror.htm"

10 Feb 2008 10:35:34 90 112 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\producer\Codecs\atrc.dll"

10 Feb 2008 10:35:32 548 919 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\producer\Codecs\colorcvt.dll"

10 Feb 2008 10:35:32 65 602 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\producer\Codecs\cook.dll"

10 Feb 2008 10:35:34 376 832 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\producer\Codecs\erv2.dll"

10 Feb 2008 10:35:34 479 298 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\producer\Codecs\erv4.dll"

10 Feb 2008 10:35:34 557 056 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\producer\Codecs\raac.dll"

10 Feb 2008 10:35:32 122 880 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\producer\plugins\mp4wrtr.dll"

10 Feb 2008 10:35:32 278 528 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\producer\plugins\rmwrtr.dll"

10 Feb 2008 10:35:32 86 016 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\producer\plugins\smplfsys.dll"

10 Feb 2008 10:35:26 14 848 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\producer\plugins\wm9writer.dll"

10 Feb 2008 10:35:32 45 143 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\producer\Tools\audiodelaycomp.dll"

10 Feb 2008 10:35:32 90 206 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\producer\Tools\audiofmtconverter.dll"

10 Feb 2008 10:35:32 86 100 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\producer\Tools\audiolimiter.dll"

10 Feb 2008 10:35:32 327 767 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\producer\Tools\audioresampler.dll"

10 Feb 2008 10:35:32 163 914 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\producer\Tools\dsreader.dll"

10 Feb 2008 10:35:32 847 940 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\producer\Tools\encsession.dll"

10 Feb 2008 10:35:32 241 744 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\producer\Tools\hxfilewriter.dll"

10 Feb 2008 10:35:32 53 321 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\producer\Tools\mediasink.dll"

10 Feb 2008 10:35:32 53 328 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\producer\Tools\packetsource.dll"

10 Feb 2008 10:35:32 77 895 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\producer\Tools\qtreader.dll"

10 Feb 2008 10:35:32 86 110 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\producer\Tools\rmsessionformat.dll"

10 Feb 2008 10:35:32 241 736 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\producer\Tools\rmwriter.dll"

10 Feb 2008 10:35:32 69 718 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\producer\Tools\rnaudiocodec.dll"

10 Feb 2008 10:35:32 77 920 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\producer\Tools\rnaudiopacketizer.dll"

10 Feb 2008 10:35:32 106 582 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\producer\Tools\rnvideocodec.dll"

10 Feb 2008 10:35:32 45 152 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\producer\Tools\rnvideopacketizer.dll"

10 Feb 2008 10:35:32 49 249 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\producer\Tools\videocolorconverter.dll"

10 Feb 2008 10:35:32 57 427 A.... "C:\Program Files\Real\RealPlayer\producer\Tools\videoresizer.dll"

3 Mar 2008 7:07:16 8 200 A.... "C:\Program Files\IBM\Lotus\Symphony\data\.sodc\user\config\inethist.dat"

 

 

Files with hidden attributes:

 

Thu 16 Aug 2007 524,288 A.SH. --- "C:\Users\Christian\NTUSER.DAT{3a539871-6a70-11db-887c-d362bd253390}.TMContainer00000000000000000001.regtrans-ms"

Thu 16 Aug 2007 524,288 A.SH. --- "C:\Users\Christian\NTUSER.DAT{3a539871-6a70-11db-887c-d362bd253390}.TMContainer00000000000000000002.regtrans-ms"

Thu 2 Nov 2006 524,288 A.SH. --- "C:\Users\Default\NTUSER.DAT{3a539871-6a70-11db-887c-d362bd253390}.TMContainer00000000000000000001.regtrans-ms"

Thu 2 Nov 2006 524,288 A.SH. --- "C:\Users\Default\NTUSER.DAT{3a539871-6a70-11db-887c-d362bd253390}.TMContainer00000000000000000002.regtrans-ms"

Wed 13 Feb 2008 5,242,880 A.SH. --- "C:\Windows\System32\config\TxR\{250834b7-750c-494d-bdc3-da86b6e2101a}.TxR.2.regtrans-ms"

Mon 3 Mar 2008 524,288 A.SH. --- "C:\Windows\System32\config\TxR\{250834B7-750C-494d-BDC3-DA86B6E2101B}.TMContainer00000000000000000001.regtrans-ms"

Sun 2 Mar 2008 524,288 A.SH. --- "C:\Windows\System32\config\TxR\{250834B7-750C-494d-BDC3-DA86B6E2101B}.TMContainer00000000000000000002.regtrans-ms"

Sat 16 Feb 2008 5,242,880 A.SH. --- "C:\Windows\System32\config\TxR\{250834b7-750c-494d-bdc3-da86b6e2101a}.TxR.0.regtrans-ms"

Mon 3 Mar 2008 5,242,880 A.SH. --- "C:\Windows\System32\config\TxR\{250834b7-750c-494d-bdc3-da86b6e2101a}.TxR.1.regtrans-ms"

Sat 16 Feb 2008 524,288 A.SH. --- "C:\Windows\System32\SMI\Store\Machine\SCHEMA.DAT{3a53986d-6a70-11db-887c-d362bd253390}.TMContainer00000000000000000001.regtrans-ms"

Thu 2 Nov 2006 524,288 A.SH. --- "C:\Windows\System32\SMI\Store\Machine\SCHEMA.DAT{3a53986d-6a70-11db-887c-d362bd253390}.TMContainer00000000000000000002.regtrans-ms"

Thu 16 Aug 2007 524,288 A.SH. --- "C:\Users\Christian\AppData\Local\Microsoft\Windows\UsrClass.dat{b0ee79d6-4c19-11dc-84ce-001b2469a608}.TMContainer00000000000000000001.regtrans-ms"

Thu 16 Aug 2007 524,288 A.SH. --- "C:\Users\Christian\AppData\Local\Microsoft\Windows\UsrClass.dat{b0ee79d6-4c19-11dc-84ce-001b2469a608}.TMContainer00000000000000000002.regtrans-ms"

 

 

Catchme:

 

disk not found C:\

 

please note that you need administrator rights to perform deep scan

 

 

Program Folders:

 

C:\Program Files\

 

Adobe

Apple Software Update

Avanquest update

Camera Assistant Software for Toshiba

CCleaner

Common Files

Creative

Creative Installation Information

Cyanide

Fellesfiler

GameShadow

Grisoft

IBM

IDM

InstallShield Installation Information

Intel

Internet Explorer

InterVideo

iPod

iTunes

Java

Larian Studios

ltmoh

McAfee

Microsoft CAPICOM 2.1.0.2

Microsoft Games

Microsoft IntelliPoint

Microsoft Office

Microsoft Works

Motorola Phone Tools

Movie Maker

Mozilla Firefox

MSBuild

MSN

MSN Messenger

QuickTime

RarZilla Free Unrar

Real

Realtek

Reference Assemblies

Samsung

Skype

Spybot - Search & Destroy

SUPERAntiSpyware

Symantec

Synaptics

TEXTware

TOSHIBA

Trend Micro

Ulead Systems

Uninstall Information

VideoLAN

Winamp

Windows Calendar

Windows Collaboration

Windows Defender

Windows Journal

Windows Mail

Windows Media Components

Windows Media Player

Windows NT

Windows Photo Gallery

Windows Sidebar

 

C:\Program Files\Common Files\

 

Adobe

Apple

Cisco Systems

Creative

Designer

InstallShield

Java

McAfee

microsoft shared

MSSoap

Real

Services

Skype

SpeechEngines

Symantec Shared

System

Toshiba Shared

Ulead Systems

Wise Installation Wizard

xing shared

 

 

Add/Remove Programs:

 

Adobe Flash Player Plugin

AVG Anti-Spyware 7.5

Beyond Divinity V1.47

CCleaner (remove only)

eMusic - 50 Free MP3 offer

Intel® Graphics Media Accelerator Driver

HijackThis 2.0.2

Sid Meier's Pirates!

TOSHIBA Supervisor Password

TOSHIBA Extended Tiles for Windows Mobility Center

TOSHIBA Hardware Setup

TOSHIBA Value Added Package

Security Update for CAPICOM (KB931906)

LiveUpdate 3.2 (Symantec Corporation)

Mozilla Firefox (2.0.0.12)

RarZilla Free Unrar 2.00

RealPlayer

Samsung ML-2010 Series

Adobe Flash Player 9 ActiveX

Spybot - Search & Destroy 1.4

Synaptics Pointing Device Driver

Command & Conquer Tiberian Sun

TOSHIBA Software Modem

Vega Forlag Engelsk ordbok - Engelsk - norsk /Norsk - engelsk

VideoLAN VLC media player 0.7.2

Winamp (remove only)

Windows Media Encoder 9 Series

ZENcast Organizer

Microsoft Office 2000 SR1 Standard

Morrowind

Microsoft IntelliPoint 6.1

Security Update for CAPICOM (KB931906)

TOSHIBA Assist

Sid Meier's Pirates!

Heroes of Might and Magic V

Toshiba Online Product Information

Java SE Runtime Environment 6

McAfee VirusScan Enterprise

Camera Assistant Software for Toshiba

Apple Mobile Device Support

IBM Lotus Symphony

GameShadow

TOSHIBA Supervisor Password

Desktop SMS

RICOH R5C83x/84x Flash Media Controller Driver Ver.3.51.01

Skype™ 3.6

TOSHIBA Disc Creator

TES Construction Set

TOSHIBA Extended Tiles for Windows Mobility Center

Windows Media Player Firefox Plugin

Norsk Lovkommentar Studentutgave

TOSHIBA DVD PLAYER

TOSHIBA håndbøker

Avanquest update

TOSHIBA ConfigFree

Realtek 8169 PCI, 8168 and 8101E PCIe Ethernet Network Card Driver for Windows Vista

TOSHIBA Hardware Setup

Intel® Turbo Memory og Intel Matrix Storage Manager

QuickTime

CD/DVD Drive Acoustic Silencer

Adobe Reader 8.1.0

iTunes

Windows Live Messenger

Microsoft XML Parser

Apple Software Update

Baldur's Gate II - Throne of Bhaal

Motorola Phone Tools

Medieval II Total War

SUPERAntiSpyware Free Edition

Bluetooth Stack for Windows by Toshiba

LiveUpdate Notice (Symantec Corporation)

Windows Media Encoder 9 Series

TOSHIBA SD Memory Utilities

Realtek High Definition Audio Driver

DVD MovieFactory for TOSHIBA

Microsoft Works

TOSHIBA Value Added Package

 

 

Run Values:

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\run]

"Windows Defender"=hex(2):25,00,50,00,72,00,6f,00,67,00,72,00,61,00,6d,00,46,\

00,69,00,6c,00,65,00,73,00,25,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,77,00,\

73,00,20,00,44,00,65,00,66,00,65,00,6e,00,64,00,65,00,72,00,5c,00,4d,00,53,\

00,41,00,53,00,43,00,75,00,69,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,2d,00,68,00,\

69,00,64,00,65,00,00,00

"RtHDVCpl"="RtHDVCpl.exe"

"SynTPEnh"="C:\\Program Files\\Synaptics\\SynTP\\SynTPEnh.exe"

"NDSTray.exe"="NDSTray.exe"

"topi"="C:\\Program Files\\TOSHIBA\\Toshiba Online Product Information\\topi.exe -startup"

"Desktop SMS"="C:\\Program Files\\IDM\\Desktop SMS\\DesktopSMS.exe /auto"

"TPwrMain"=hex(2):25,00,50,00,72,00,6f,00,67,00,72,00,61,00,6d,00,46,00,69,00,\

6c,00,65,00,73,00,25,00,5c,00,54,00,4f,00,53,00,48,00,49,00,42,00,41,00,5c,\

00,50,00,6f,00,77,00,65,00,72,00,20,00,53,00,61,00,76,00,65,00,72,00,5c,00,\

54,00,50,00,77,00,72,00,4d,00,61,00,69,00,6e,00,2e,00,45,00,58,00,45,00,00,\

00

"HSON"=hex(2):25,00,50,00,72,00,6f,00,67,00,72,00,61,00,6d,00,46,00,69,00,6c,\

00,65,00,73,00,25,00,5c,00,54,00,4f,00,53,00,48,00,49,00,42,00,41,00,5c,00,\

54,00,42,00,53,00,5c,00,48,00,53,00,4f,00,4e,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,00,\

00

"SmoothView"=hex(2):25,00,50,00,72,00,6f,00,67,00,72,00,61,00,6d,00,46,00,69,\

00,6c,00,65,00,73,00,25,00,5c,00,54,00,6f,00,73,00,68,00,69,00,62,00,61,00,\

5c,00,53,00,6d,00,6f,00,6f,00,74,00,68,00,56,00,69,00,65,00,77,00,5c,00,53,\

00,6d,00,6f,00,6f,00,74,00,68,00,56,00,69,00,65,00,77,00,2e,00,65,00,78,00,\

65,00,00,00

"00TCrdMain"=hex(2):25,00,50,00,72,00,6f,00,67,00,72,00,61,00,6d,00,46,00,69,\

00,6c,00,65,00,73,00,25,00,5c,00,54,00,4f,00,53,00,48,00,49,00,42,00,41,00,\

5c,00,46,00,6c,00,61,00,73,00,68,00,43,00,61,00,72,00,64,00,73,00,5c,00,54,\

00,43,00,72,00,64,00,4d,00,61,00,69,00,6e,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,00,00

"IgfxTray"="C:\\Windows\\system32\\igfxtray.exe"

"HotKeysCmds"="C:\\Windows\\system32\\hkcmd.exe"

"Persistence"="C:\\Windows\\system32\\igfxpers.exe"

"Camera Assistant Software"="\"C:\\Program Files\\Camera Assistant Software for Toshiba\\traybar.exe\""

"Toshiba Registration"="C:\\Program Files\\Toshiba\\Registration\\ToshibaRegistration.exe"

"IAAnotif"="C:\\Program Files\\Intel\\Intel Matrix Storage Manager\\iaanotif.exe"

"IaNvSrv"="C:\\Program Files\\Intel\\Intel Matrix Storage Manager\\OROM\\IaNvSrv\\IaNvSrv.exe"

"IntelliPoint"="\"C:\\Program Files\\Microsoft IntelliPoint\\ipoint.exe\""

"Symantec PIF AlertEng"="\"C:\\Program Files\\Common Files\\Symantec Shared\\PIF\\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\\PIFSvc.exe\" /a /m \"C:\\Program Files\\Common Files\\Symantec Shared\\PIF\\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\\AlertEng.dll\""

"Adobe Reader Speed Launcher"="\"C:\\Program Files\\Adobe\\Reader 8.0\\Reader\\Reader_sl.exe\""

"!AVG Anti-Spyware"="\"C:\\Program Files\\Grisoft\\AVG Anti-Spyware 7.5\\avgas.exe\" /minimized"

"WPCUMI"="C:\\Windows\\system32\\WpcUmi.exe"

"WinampAgent"="C:\\Program Files\\Winamp\\winampa.exe"

"ShStatEXE"="\"C:\\Program Files\\McAfee\\VirusScan Enterprise\\SHSTAT.EXE\" /STANDALONE"

"McAfeeUpdaterUI"="\"C:\\Program Files\\McAfee\\Common Framework\\UdaterUI.exe\" /StartedFromRunKey"

"Samsung PanelMgr"="C:\\Windows\\Samsung\\PanelMgr\\SSMMgr.exe /autorun"

"QuickTime Task"="\"C:\\Program Files\\QuickTime\\QTTask.exe\" -atboottime"

"iTunesHelper"="\"C:\\Program Files\\iTunes\\iTunesHelper.exe\""

"TkBellExe"="\"C:\\Program Files\\Common Files\\Real\\Update_OB\\realsched.exe\" -osboot"

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\run\OptionalComponents]

@=""

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\run\OptionalComponents\IMAIL]

"Installed"="1"

@=""

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\run\OptionalComponents\MAPI]

"NoChange"="1"

"Installed"="1"

@=""

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\run\OptionalComponents\MSFS]

"Installed"="1"

@=""

 

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\run]

"Sidebar"="C:\\Program Files\\Windows Sidebar\\sidebar.exe /autoRun"

"WindowsWelcomeCenter"="rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter"

"TOSCDSPD"="C:\\Program Files\\TOSHIBA\\TOSCDSPD\\TOSCDSPD.exe"

"MsnMsgr"="\"C:\\Program Files\\MSN Messenger\\MsnMsgr.Exe\" /background"

"ehTray.exe"="C:\\Windows\\ehome\\ehTray.exe"

"SpybotSD TeaTimer"="C:\\Program Files\\Spybot - Search & Destroy\\TeaTimer.exe"

"CTSyncU.exe"="\"C:\\Program Files\\Creative\\Sync Manager Unicode\\CTSyncU.exe\""

"SODCPreLoad"="C:\\Program Files\\IBM\\Lotus\\Symphony\\framework\\shared\\eclipse\\plugins\\com.ibm.productivity.tools.base.app.win32_3.0.0.20070913-1045\\preload.exe C:\\PROGRA~1\\IBM\\Lotus\\Symphony\\data\\.sodc\\"

"Skype"="\"C:\\Program Files\\Skype\\Phone\\Skype.exe\" /nosplash /minimized"

"WMPNSCFG"="C:\\Program Files\\Windows Media Player\\WMPNSCFG.exe"

"SUPERAntiSpyware"="C:\\Program Files\\SUPERAntiSpyware\\SUPERAntiSpyware.exe"

 

 

Bot Check:

 

SERVICE_NAME: wscsvc

DISPLAY_NAME : Security Center

START_TYPE : 2 AUTO_START

 

SERVICE_NAME: sharedaccess

DISPLAY_NAME : Internet Connection Sharing (ICS)

START_TYPE : 2 AUTO_START

 

SERVICE_NAME: wuauserv

DISPLAY_NAME : Windows Update

START_TYPE : 2 AUTO_START

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Ole]

"EnableDCOM"="Y"

 

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"disableregistrytools"=dword:00000000

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa]

"restrictanonymous"=dword:00000000

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\Auto Update]

"AUOptions"=dword:00000004

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center]

"UacDisableNotify"=dword:00000001

"InternetSettingsDisableNotify"=dword:00000001

"AutoUpdateDisableNotify"=dword:00000001

"FirewallDisableNotify"=dword:00000000

"AntiVirusOverride"=dword:00000000

"AntiSpywareOverride"=dword:00000000

"FirewallOverride"=dword:00000000

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control]

"WaitToKillServiceTimeout"="20000"

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]

"SFCDisable"=dword:00000000

"Shell"="Explorer.exe"

"Userinit"="C:\\Windows\\system32\\userinit.exe,"

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\shell extensions]

 

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NetBT\Parameters]

"TransportBindName"="\\Device\\"

 

 

ShellExecuteHooks:

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks]

"{57B86673-276A-48B2-BAE7-C6DBB3020EB8}"="AVG Anti-Spyware 7.5"

"{5AE067D3-9AFB-48E0-853A-EBB7F4A000DA}"=""

 

 

 

Environment:

 

 

HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\session manager\environment

ComSpec REG_EXPAND_SZ %SystemRoot%\system32\cmd.exe

OS REG_SZ Windows_NT

Path REG_EXPAND_SZ %systemroot%\system32;%systemroot%;%systemroot%\system32\wbem;C:\PROGRA~1\COMMON~1\ULEADS~1\MPEG;C:\Program Files\QuickTime\QTSystem

PATHEXT REG_SZ .COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH;.MSC

TEMP REG_EXPAND_SZ %SystemRoot%\TEMP

TMP REG_EXPAND_SZ %SystemRoot%\TEMP

USERNAME REG_SZ SYSTEM

windir REG_EXPAND_SZ %SystemRoot%

VSEDEFLOGDIR REG_SZ C:\ProgramData\McAfee\DesktopProtection

DEFLOGDIR REG_SZ C:\ProgramData\McAfee\DesktopProtection

CLASSPATH REG_SZ .;C:\Program Files\Java\jre1.6.0\lib\ext\QTJava.zip

QTJAVA REG_SZ C:\Program Files\Java\jre1.6.0\lib\ext\QTJava.zip

 

SecurityProviders:

 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders

SecurityProviders REG_SZ credssp.dll

 

 

Authentication Packages:

 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa

Authentication Packages REG_MULTI_SZ msv1_0

 

 

Subsystem Startup:

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\SubSystems]

"Windows"="%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,3072,512 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16"

 

 

Midi Drivers:

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]

"midi"="wdmaud.drv"

 

 

Non-Default IFEO Debugger:

 

 

Non-Default Installed Components:

 

 

Non-Default Safeboot Minimal:

 

 

HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\minimal\appinfo

<NO NAME> REG_SZ Service

 

 

HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\minimal\avg anti-spyware driver

<NO NAME> REG_SZ Driver

 

 

HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\minimal\avg anti-spyware guard

<NO NAME> REG_SZ Service

 

 

HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\minimal\keyiso

<NO NAME> REG_SZ Service

 

 

HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\minimal\ntds

<NO NAME> REG_SZ Service

 

 

HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\minimal\profsvc

<NO NAME> REG_SZ Service

 

 

HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\minimal\psexesvc

<NO NAME> REG_SZ Service

 

 

HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\minimal\sacsvr

<NO NAME> REG_SZ Service

 

 

HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\minimal\swprv

<NO NAME> REG_SZ Service

 

 

HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\minimal\tabletinputservice

<NO NAME> REG_SZ Service

 

 

HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\minimal\tbs

<NO NAME> REG_SZ Service

 

 

HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\minimal\trustedinstaller

<NO NAME> REG_SZ Service

 

 

HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\minimal\volmgr.sys

<NO NAME> REG_SZ Driver

 

 

HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\minimal\volmgrx.sys

<NO NAME> REG_SZ Driver

 

 

HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\minimal\windefend

<NO NAME> REG_SZ Service

 

 

HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\minimal\{6bdd1fc1-810f-11d0-bec7-08002be2092f}

<NO NAME> REG_SZ IEEE 1394 Bus host controllers

 

 

HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\minimal\{d48179be-ec20-11d1-b6b8-00c04fa372a7}

<NO NAME> REG_SZ SBP2 IEEE 1394 Devices

 

 

HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\safeboot\minimal\{d94ee5d8-d189-4994-83d2-f68d7d41b0e6}

<NO NAME> REG_SZ SecurityDevices

 

 

File Associations:

 

 

[HKEY_CLASSES_ROOT\batfile\shell\open\command]

@="\"%1\" %*"

 

[HKEY_CLASSES_ROOT\cmdfile\shell\open\command]

@="\"%1\" %*"

 

[HKEY_CLASSES_ROOT\comfile\shell\open\command]

@="\"%1\" %*"

 

[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\open\command]

@="\"%1\" %*"

"IsolatedCommand"="\"%1\" %*"

 

[HKEY_CLASSES_ROOT\htafile\shell\open\command]

@="C:\\Windows\\system32\\mshta.exe \"%1\" %*"

 

[HKEY_CLASSES_ROOT\http\shell\open\command]

@="\"C:\\Program Files\\Internet Explorer\\IEXPLORE.EXE\" -nohome"

 

[HKEY_CLASSES_ROOT\htmlfile\shell\open\command]

@="\"C:\\Program Files\\Internet Explorer\\IEXPLORE.EXE\" -nohome"

 

[HKEY_CLASSES_ROOT\regedit\shell\open\command]

@="regedit.exe %1"

 

[HKEY_CLASSES_ROOT\regfile\shell\open\command]

@="regedit.exe \"%1\""

 

[HKEY_CLASSES_ROOT\scrfile\shell\open\command]

@="\"%1\" /S"

 

[HKEY_CLASSES_ROOT\txtfile\shell\open\command]

@="%SystemRoot%\system32\NOTEPAD.EXE %1"

 

 

Finished!

 

 

 

 

 

McAfee gir samme feilmelding som før, at den finner "alterations to code or data which may indicate that a rootkit is attempting to hide files, registry keys, processes or other items", men får ikke opp noen info om hvilke filer dette gjelder.

Lenke til kommentar
Kunne du kjørt Deckard som linket lengere opp.

Får se om den greier og slette de filene.

Ikke noe annet som kjører når du bruker den.

Disable antivirus.

Post logg.

 

Kan jo ta det manuelt viss dette ikke går.

 

Her er Deckard loggen:

 

Deckard's System Scanner v20071014.68

Run by Christian on 2008-03-03 09:52:49

Computer is in Normal Mode.

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

-- HijackThis (run as Christian.exe) -------------------------------------------

 

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 09:52, on 2008-03-03

Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16609)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TPwrMain.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\SmoothView\SmoothView.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\FlashCards\TCrdMain.exe

C:\Windows\System32\igfxtray.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynToshiba.exe

C:\Windows\System32\hkcmd.exe

C:\Windows\System32\igfxpers.exe

C:\Program Files\Camera Assistant Software for Toshiba\traybar.exe

C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAAnotif.exe

C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\ipoint.exe

C:\Windows\System32\wpcumi.exe

C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\shstat.exe

C:\Program Files\McAfee\Common Framework\UdaterUI.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSwMgr.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\TOSCDSPD\TOSCDSPD.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

C:\Program Files\IBM\Lotus\Symphony\framework\shared\eclipse\plugins\com.ibm.productivity.tools.base.app.win32_3.0.0.20070913-1045\soffice.exe

C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe

C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\AcroRd32Info.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Users\Christian\Desktop\dss.exe

C:\PROGRA~1\TRENDM~1\test\CHRIST~1.EXE

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.dundee.ac.uk/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\ssv.dll

O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\scriptcl.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: QUICKfind BHO Object - {C08DF07A-3E49-4E25-9AB0-D3882835F153} - C:\PROGRA~1\TEXTware\QUICKF~1\PlugIns\IEHelp.dll (file missing)

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NDSTray.exe] NDSTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [topi] C:\Program Files\TOSHIBA\Toshiba Online Product Information\topi.exe -startup

O4 - HKLM\..\Run: [Desktop SMS] C:\Program Files\IDM\Desktop SMS\DesktopSMS.exe /auto

O4 - HKLM\..\Run: [TPwrMain] %ProgramFiles%\TOSHIBA\Power Saver\TPwrMain.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [HSON] %ProgramFiles%\TOSHIBA\TBS\HSON.exe

O4 - HKLM\..\Run: [smoothView] %ProgramFiles%\Toshiba\SmoothView\SmoothView.exe

O4 - HKLM\..\Run: [00TCrdMain] %ProgramFiles%\TOSHIBA\FlashCards\TCrdMain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Camera Assistant Software] "C:\Program Files\Camera Assistant Software for Toshiba\traybar.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Toshiba Registration] C:\Program Files\Toshiba\Registration\ToshibaRegistration.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iAAnotif] C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iaNvSrv] C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\OROM\IaNvSrv\IaNvSrv.exe

O4 - HKLM\..\Run: [intelliPoint] "C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\ipoint.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [symantec PIF AlertEng] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe" /a /m "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\AlertEng.dll"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized

O4 - HKLM\..\Run: [WPCUMI] C:\Windows\system32\WpcUmi.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [shStatEXE] "C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\SHSTAT.EXE" /STANDALONE

O4 - HKLM\..\Run: [McAfeeUpdaterUI] "C:\Program Files\McAfee\Common Framework\UdaterUI.exe" /StartedFromRunKey

O4 - HKLM\..\Run: [samsung PanelMgr] C:\Windows\Samsung\PanelMgr\SSMMgr.exe /autorun

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter

O4 - HKCU\..\Run: [TOSCDSPD] C:\Program Files\TOSHIBA\TOSCDSPD\TOSCDSPD.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [spybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTSyncU.exe] "C:\Program Files\Creative\Sync Manager Unicode\CTSyncU.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [sODCPreLoad] C:\Program Files\IBM\Lotus\Symphony\framework\shared\eclipse\plugins\com.ibm.productivity.tools.base.app.win32_3.0.0.20070913-1045\preload.exe C:\PROGRA~1\IBM\Lotus\Symphony\data\.sodc\

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKCU\..\Run: [sUPERAntiSpyware] C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOKAL TJENESTE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOKAL TJENESTE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETTVERKSTJENESTE')

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = E:\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\npjpi160.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\npjpi160.dll

O9 - Extra button: eBay - {76577871-04EC-495E-A12B-91F7C3600AFA} - http://www.webtip.ch/cgi-bin/toshiba/tracker_url2.pl?NO (file missing)

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: Amazon.co.uk - {8A918C1D-E123-4E36-B562-5C1519E434CE} - http://www.amazon.co.uk/exec/obidos/redire...1&site=home (file missing)

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O13 - Gopher Prefix:

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll

O23 - Service: Agere Modem Call Progress Audio (AgereModemAudio) - Agere Systems - C:\Windows\system32\agrsmsvc.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Automatisk LiveUpdate-planlegging - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - GRISOFT s.r.o. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

O23 - Service: ConfigFree Service (CFSvcs) - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

O23 - Service: Intel® Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAANTMon.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod-tjeneste (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE

O23 - Service: LiveUpdate Notice Service Ex (LiveUpdate Notice Ex) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe (file missing)

O23 - Service: LiveUpdate Notice Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe

O23 - Service: McAfee Framework Service (McAfeeFramework) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\Common Framework\FrameworkService.exe

O23 - Service: McAfee McShield (McShield) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\mcshield.exe

O23 - Service: McAfee Task Manager (McTaskManager) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\vstskmgr.exe

O23 - Service: TOSHIBA Navi Support Service (TNaviSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA DVD PLAYER\TNaviSrv.exe

O23 - Service: TOSHIBA Optical Disc Drive Service (TODDSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Windows\system32\TODDSrv.exe

O23 - Service: TOSHIBA Power Saver (TosCoSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TosCoSrv.exe

O23 - Service: TOSHIBA Bluetooth Service - TOSHIBA CORPORATION - c:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtSrv.exe

O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Ulead Systems, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

 

--

End of file - 11361 bytes

 

-- Files created between 2008-02-03 and 2008-03-03 -----------------------------

 

2008-03-02 21:17:45 53248 --a------ C:\Windows\PSEXESVC.EXE <Not Verified; Sysinternals; Sysinternals PsExec>

2008-03-02 19:01:07 0 d-------- C:\Users\All Users\SUPERAntiSpyware.com

2008-03-02 19:00:27 0 d-------- C:\Program Files\SUPERAntiSpyware

2008-03-02 18:58:41 0 d-------- C:\Program Files\Common Files\Wise Installation Wizard

2008-03-02 18:33:12 0 d-------- C:\Program Files\Trend Micro

2008-03-02 18:32:34 0 d-------- C:\Program Files\CCleaner

2008-03-02 18:24:08 68096 --a------ C:\Windows\system32\zip.exe

2008-03-02 18:24:08 98816 --a------ C:\Windows\system32\sed.exe

2008-03-02 18:24:08 80412 --a------ C:\Windows\system32\grep.exe

2008-03-02 18:24:08 73728 --a------ C:\Windows\system32\fdsv.exe <Not Verified; Smallfrogs Studio; >

2008-03-02 15:45:21 0 d-------- C:\QUARANTINE

2008-03-01 17:25:11 0 d-------- C:\Program Files\Larian Studios

2008-02-10 10:35:29 0 d-------- C:\Program Files\Common Files\xing shared

2008-02-10 10:34:58 0 d-------- C:\Program Files\Real

2008-02-10 10:34:52 0 d-------- C:\Program Files\Common Files\Real

2008-02-04 11:30:52 0 d-------- C:\Fra ADVENT USB disc

 

 

-- Find3M Report ---------------------------------------------------------------

 

2008-03-03 09:50:06 0 d-------- C:\Users\Christian\AppData\Roaming\Skype

2008-03-02 21:30:40 0 d-------- C:\Program Files\Cyanide

2008-03-02 19:00:27 0 d-------- C:\Users\Christian\AppData\Roaming\SUPERAntiSpyware.com

2008-03-02 18:58:41 0 d-------- C:\Program Files\Common Files

2008-03-02 18:26:37 476858 --a------ C:\Windows\system32\perfh014.dat

2008-03-02 18:26:37 79408 --a------ C:\Windows\system32\perfc014.dat

2008-02-10 10:37:53 0 d-------- C:\Users\Christian\AppData\Roaming\Real

2008-01-26 09:50:29 1 --a------ C:\Windows\system32\SI.bin

2008-01-25 11:04:14 0 d--h----- C:\Program Files\InstallShield Installation Information

2008-01-09 21:38:30 0 d-------- C:\Program Files\Windows Mail

2008-01-09 21:38:27 0 d-------- C:\Program Files\Windows Sidebar

 

 

-- Registry Dump ---------------------------------------------------------------

 

*Note* empty entries & legit default entries are not shown

 

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Windows Defender"="C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" [2007-06-01 10:52]

"RtHDVCpl"="RtHDVCpl.exe" [2007-05-18 15:11 C:\Windows\RtHDVCpl.exe]

"SynTPEnh"="C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" [2006-10-27 11:50]

"NDSTray.exe"="NDSTray.exe" []

"topi"="C:\Program Files\TOSHIBA\Toshiba Online Product Information\topi.exe" [2007-04-02 11:48]

"Desktop SMS"="C:\Program Files\IDM\Desktop SMS\DesktopSMS.exe" [2007-01-19 12:25]

"TPwrMain"="C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TPwrMain.EXE" [2007-03-29 09:39]

"HSON"="C:\Program Files\TOSHIBA\TBS\HSON.exe" [2006-12-07 15:49]

"SmoothView"="C:\Program Files\Toshiba\SmoothView\SmoothView.exe" [2007-05-23 14:57]

"00TCrdMain"="C:\Program Files\TOSHIBA\FlashCards\TCrdMain.exe" [2007-04-26 17:56]

"IgfxTray"="C:\Windows\system32\igfxtray.exe" [2007-04-27 13:08]

"HotKeysCmds"="C:\Windows\system32\hkcmd.exe" [2007-04-27 13:08]

"Persistence"="C:\Windows\system32\igfxpers.exe" [2007-04-27 13:08]

"Camera Assistant Software"="C:\Program Files\Camera Assistant Software for Toshiba\traybar.exe" [2007-04-10 15:40]

"Toshiba Registration"="C:\Program Files\Toshiba\Registration\ToshibaRegistration.exe" [2007-05-04 11:05]

"IAAnotif"="C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe" [2007-02-12 12:37]

"IaNvSrv"="C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\OROM\IaNvSrv\IaNvSrv.exe" [2007-03-13 15:49]

"IntelliPoint"="C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\ipoint.exe" [2007-02-05 23:52]

"Symantec PIF AlertEng"="C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe" [2007-03-12 08:22]

"Adobe Reader Speed Launcher"="C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" [2007-05-11 01:06]

"!AVG Anti-Spyware"="C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" [2007-06-11 09:25]

"WPCUMI"="C:\Windows\system32\WpcUmi.exe" [2006-11-02 12:35]

"WinampAgent"="C:\Program Files\Winamp\winampa.exe" [2007-05-14 22:22]

"ShStatEXE"="C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\SHSTAT.exe" [2006-11-30 07:50]

"McAfeeUpdaterUI"="C:\Program Files\McAfee\Common Framework\UdaterUI.exe" [2006-11-17 12:39]

"Samsung PanelMgr"="C:\Windows\Samsung\PanelMgr\SSMMgr.exe" [2007-01-03 03:47]

"QuickTime Task"="C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" [2007-06-29 05:24]

"iTunesHelper"="C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe" [2007-09-26 13:42]

"TkBellExe"="C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" [2008-02-10 10:34]

 

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"="C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe" [2008-01-09 21:28]

"WindowsWelcomeCenter"="oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter" []

"TOSCDSPD"="C:\Program Files\TOSHIBA\TOSCDSPD\TOSCDSPD.exe" [2007-05-21 09:48]

"MsnMsgr"="C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.exe" [2007-01-19 10:54]

"ehTray.exe"="C:\Windows\ehome\ehTray.exe" [2006-11-02 12:35]

"SpybotSD TeaTimer"="C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe" [2005-05-30 23:04]

"CTSyncU.exe"="C:\Program Files\Creative\Sync Manager Unicode\CTSyncU.exe" [2007-07-17 10:03]

"SODCPreLoad"="C:\Program Files\IBM\Lotus\Symphony\framework\shared\eclipse\plugins\com.ibm.productivity.tools.base.app.win32_3.0.0.20070913-1045\preload.exe" [2007-09-26 22:23]

"Skype"="C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" [2007-11-12 15:48]

"WMPNSCFG"="C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe" [2006-11-02 12:36]

"SUPERAntiSpyware"="C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe" [2008-02-29 16:03]

 

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\

Microsoft Office.lnk - E:\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE [2000-01-21 08:15:54]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"ConsentPromptBehaviorAdmin"=2 (0x2)

 

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"LogonHoursAction"=2 (0x2)

"DontDisplayLogonHoursWarnings"=1 (0x1)

"disableregistrytools"=0 (0x0)

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks]

"{5AE067D3-9AFB-48E0-853A-EBB7F4A000DA}"= C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASSEH.DLL [2006-12-20 12:55 77824]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\!SASWinLogon]

C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll 2007-04-19 12:41 294912 C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\AppInfo]

@="Service"

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\KeyIso]

@="Service"

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\NTDS]

@="Service"

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\ProfSvc]

@="Service"

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\PSEXESVC]

@="Service"

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\sacsvr]

@="Service"

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\SWPRV]

@="Service"

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\TabletInputService]

@="Service"

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\TBS]

@="Service"

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\TrustedInstaller]

@="Service"

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\VDS]

@="Service"

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\volmgr.sys]

@="Driver"

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\volmgrx.sys]

@="Driver"

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{533C5B84-EC70-11D2-9505-00C04F79DEAF}]

@="Volume shadow copy"

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{6BDD1FC1-810F-11D0-BEC7-08002BE2092F}]

@="IEEE 1394 Bus host controllers"

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{D48179BE-EC20-11D1-B6B8-00C04FA372A7}]

@="SBP2 IEEE 1394 Devices"

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{D94EE5D8-D189-4994-83D2-F68D7D41B0E6}]

@="SecurityDevices"

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]

LocalSystemNetworkRestricted hidserv UxSms WdiSystemHost Netman trkwks AudioEndpointBuilder WUDFSvc irmon sysmain IPBusEnum dot3svc PcaSvc EMDMgmt TabletInputService wlansvc WPDBusEnum

 

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\>{22d6f312-b0f6-11d0-94ab-0080c74c7e95}]

C:\Windows\system32\unregmp2.exe /ShowWMP

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\{6BF52A52-394A-11d3-B153-00C04F79FAA6}]

%SystemRoot%\system32\unregmp2.exe /FirstLogon /Shortcuts /RegBrowsers /ResetMUI

 

 

 

-- End of Deckard's System Scanner: finished at 2008-03-03 09:53:16 ------------

 

 

 

Lenke til kommentar

Skulle gjerne hatt svar på det norbat spør om.

 

mulig maskinen er infisert med et rootkit

Viss macfee gir denne meldingen,så er ikke det bra av macfee.

 

men får ikke opp noen info om hvilke filer dette gjelder.

Ahh så macfee gir ikke noe info om hvem filer,det er jo smart.

 

Kjør nå igjen combofix,disable antivirus og post logg.

 

Får se om den forsatt finner disse filer og folder.

C:\Windows\system32\koos.exe

C:\Windows\system32\kprof

C:\Windows\system32\poof

 

Restart og en ny HijackThis logg.

Endret av SNIPPSAT
Lenke til kommentar

Norbat: McAfee sier ingenting om hvilke filer eller hvor filene ligger, den gir bare en feilmelding med en gang jeg forsøker å skanne maskinen om at det er noen endringer som kan skyldes rootkit, men finner ingen informasjon om hvilke filer dette gjelder når jeg gjennomfører søket

Får følgende feilmelding:

 

"The On-Demand Scan found alterations to code or data which may indicate that a rootkit is attempting to hide files, registry keys, processes or other items. If this scan fails to find anything then the computer should be scanned with McAfee PreScan or booted into Safe Mode and this scan run again"

 

 

Har forsøkt å scanne maskinen i sikkerhetsmodus, men finner ingenting da heller

 

McAfeelog:

 

 

2008-03-02 22:12 Engine version =5200.2160

2008-03-02 22:12 AntiVirus DAT version =5242.0000

2008-03-02 22:12 Number of detection signatures in EXTRA.DAT =None

2008-03-02 22:12 Names of detection signatures in EXTRA.DAT =None

2008-03-02 22:12 Scan Started CHRISTIANS-PC\Christian On-Demand Scan

2008-03-02 23:09 Scan Summary CHRISTIANS-PC\Christian Scan Summary

2008-03-02 23:09 Scan Summary CHRISTIANS-PC\Christian Processes scanned : 21

2008-03-02 23:09 Scan Summary CHRISTIANS-PC\Christian Processes detected : 0

2008-03-02 23:09 Scan Summary CHRISTIANS-PC\Christian Processes cleaned : 0

2008-03-02 23:09 Scan Summary CHRISTIANS-PC\Christian Boot sectors scanned : 2

2008-03-02 23:09 Scan Summary CHRISTIANS-PC\Christian Boot sectors detected: 0

2008-03-02 23:09 Scan Summary CHRISTIANS-PC\Christian Boot sectors cleaned : 0

2008-03-02 23:09 Scan Summary CHRISTIANS-PC\Christian Files scanned : 213391

2008-03-02 23:09 Scan Summary CHRISTIANS-PC\Christian Files with detections: 0

2008-03-02 23:09 Scan Summary CHRISTIANS-PC\Christian File detections : 0

2008-03-02 23:09 Scan Summary CHRISTIANS-PC\Christian Files cleaned : 0

2008-03-02 23:09 Scan Summary CHRISTIANS-PC\Christian Files deleted : 0

2008-03-02 23:09 Scan Summary CHRISTIANS-PC\Christian Files not scanned : 77

2008-03-02 23:09 Scan Summary CHRISTIANS-PC\Christian Run time : 0:57:04

2008-03-02 23:09 Scan Complete CHRISTIANS-PC\Christian On-Demand Scan

 

 

 

 

 

Ny combofix logg:

 

 

ComboFix 08-03-01.3 - Christian 2008-03-03 16:10:03.1 - NTFSx86

Microsoft® Windows Vista™ Home Premium 6.0.6000.0.1252.1.1044.18.679 [GMT 0:00]

Running from: C:\Users\Christian\Desktop\ComboFix.exe

* Created a new restore point

.

 

((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2008-02-03 to 2008-03-03 )))))))))))))))))))))))))))))))

.

 

No new files created in this timespan

 

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2008-03-02 21:30 --------- d-----w C:\Program Files\Cyanide

2008-03-02 21:08 --------- d-----w C:\Users\Inernettbruker 3\AppData\Roaming\SUPERAntiSpyware.com

2008-03-02 21:06 --------- d-----w C:\PROGRA~2\Spybot - Search & Destroy

2008-03-02 19:29 2,684 ----a-w C:\Users\Inernettbruker 3\AppData\Roaming\wklnhst.dat

2008-03-02 19:01 --------- d-----w C:\PROGRA~2\SUPERAntiSpyware.com

2008-03-02 19:00 --------- d-----w C:\Program Files\SUPERAntiSpyware

2008-03-02 18:58 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Wise Installation Wizard

2008-03-02 18:33 --------- d-----w C:\Program Files\Trend Micro

2008-03-02 18:32 --------- d-----w C:\Program Files\CCleaner

2008-03-02 09:15 --------- d-----w C:\Users\Inernettbruker 3\AppData\Roaming\Skype

2008-03-02 09:12 --------- d-----w C:\Users\Inernettbruker 3\AppData\Roaming\skypePM

2008-03-01 17:25 --------- d-----w C:\Program Files\Larian Studios

2008-02-14 07:21 194,560 ----a-w C:\Windows\System32\WebClnt.dll

2008-02-14 07:21 110,080 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\mrxdav.sys

2008-02-14 07:20 613,888 ----a-w C:\Windows\System32\wpd_ci.dll

2008-02-14 07:20 6,656 ----a-w C:\Windows\System32\kbd106n.dll

2008-02-14 07:20 558,080 ----a-w C:\Windows\System32\oleaut32.dll

2008-02-14 07:20 260,096 ----a-w C:\Windows\System32\dpx.dll

2008-02-14 07:20 224,824 ----a-w C:\Windows\System32\clfs.sys

2008-02-14 07:20 221,696 ----a-w C:\Windows\System32\umpnpmgr.dll

2008-02-14 07:20 19,456 ----a-w C:\Windows\System32\cfgmgr32.dll

2008-02-14 07:20 101,888 ----a-w C:\Windows\System32\drvinst.exe

2008-02-14 07:17 45,112 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\pciidex.sys

2008-02-14 07:17 3,504,696 ----a-w C:\Windows\System32\ntkrnlpa.exe

2008-02-14 07:17 3,470,392 ----a-w C:\Windows\System32\ntoskrnl.exe

2008-02-14 07:17 21,560 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\atapi.sys

2008-02-14 07:13 824,832 ----a-w C:\Windows\System32\wininet.dll

2008-02-14 07:13 56,320 ----a-w C:\Windows\System32\iesetup.dll

2008-02-14 07:13 52,736 ----a-w C:\Windows\AppPatch\iebrshim.dll

2008-02-14 07:13 26,624 ----a-w C:\Windows\System32\ieUnatt.exe

2008-02-10 10:35 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\xing shared

2008-02-10 10:35 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Real

2008-02-10 10:34 --------- d-----w C:\Program Files\Real

2008-01-26 10:00 --------- d--h--r C:\Users\Inernettbruker 3\AppData\Roaming\SecuROM

2008-01-25 11:04 --------- d--h--w C:\Program Files\InstallShield Installation Information

2008-01-10 05:50 1,244,672 ----a-w C:\Windows\System32\mcmde.dll

2008-01-09 21:38 --------- d-----w C:\Program Files\Windows Sidebar

2008-01-09 21:38 --------- d-----w C:\Program Files\Windows Mail

2008-01-09 21:28 211,000 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\volsnap.sys

2008-01-09 21:28 11,776 ----a-w C:\Windows\System32\sbunattend.exe

2008-01-09 21:28 1,060,920 ----a-w C:\Windows\system32\drivers\ntfs.sys

2007-12-13 10:18 9,728 ----a-w C:\Windows\System32\LAPRXY.DLL

2007-12-13 10:18 223,232 ----a-w C:\Windows\System32\WMASF.DLL

2007-12-13 10:18 1,327,104 ----a-w C:\Windows\System32\quartz.dll

2007-11-17 17:06 32 ----a-w C:\Users\All Users\ezsid.dat

2007-11-17 17:06 32 ----a-w C:\PROGRA~2\ezsid.dat

2007-09-06 09:32 174 --sha-w C:\Program Files\desktop.ini

2007-09-05 13:50 25,600 ----a-w C:\Users\Christian\usbsermptxp.sys

2007-09-05 13:50 22,768 ----a-w C:\Users\Christian\usbsermpt.sys

2007-10-03 13:16 16,384 --sha-w C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\Microsoft\Windows\History\History.IE5\index.dat

2007-10-03 13:16 32,768 --sha-w C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\index.dat

2007-10-03 13:16 16,384 --sha-w C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies\index.dat

.

 

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Note* empty entries & legit default entries are not shown

REGEDIT4

 

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Sidebar"="C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe" [2008-01-09 21:28 1232896]

"WindowsWelcomeCenter"="oobefldr.dll" [2006-11-02 12:34 2159104 C:\Windows\System32\oobefldr.dll]

"TOSCDSPD"="C:\Program Files\TOSHIBA\TOSCDSPD\TOSCDSPD.exe" [2007-05-21 09:48 433840]

"MsnMsgr"="C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.exe" [2007-01-19 10:54 5674352]

"ehTray.exe"="C:\Windows\ehome\ehTray.exe" [2006-11-02 12:35 125440]

"SpybotSD TeaTimer"="C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe" [2005-05-30 23:04 1415824]

"CTSyncU.exe"="C:\Program Files\Creative\Sync Manager Unicode\CTSyncU.exe" [2007-07-17 10:03 868352]

"SODCPreLoad"="C:\Program Files\IBM\Lotus\Symphony\framework\shared\eclipse\plugins\com.ibm.productivity.tools.base.app.win32_3.0.0.20070913-1045\preload.exe" [2007-09-26 22:23 40960]

"Skype"="C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" [2007-11-12 15:48 21760296]

"WMPNSCFG"="C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe" [2006-11-02 12:36 201728]

"SUPERAntiSpyware"="C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe" [2008-02-29 16:03 1481968]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Windows Defender"="C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" [2007-06-01 10:52 1006264]

"RtHDVCpl"="RtHDVCpl.exe" [2007-05-18 15:11 4472832 C:\Windows\RtHDVCpl.exe]

"SynTPEnh"="C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" [2006-10-27 11:50 815104]

"NDSTray.exe"="NDSTray.exe" []

"topi"="C:\Program Files\TOSHIBA\Toshiba Online Product Information\topi.exe" [2007-04-02 11:48 577536]

"Desktop SMS"="C:\Program Files\IDM\Desktop SMS\DesktopSMS.exe" [2007-01-19 12:25 1507328]

"TPwrMain"="C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TPwrMain.EXE" [2007-03-29 09:39 411192]

"HSON"="C:\Program Files\TOSHIBA\TBS\HSON.exe" [2006-12-07 15:49 55416]

"SmoothView"="C:\Program Files\Toshiba\SmoothView\SmoothView.exe" [2007-05-23 14:57 509496]

"00TCrdMain"="C:\Program Files\TOSHIBA\FlashCards\TCrdMain.exe" [2007-04-26 17:56 538744]

"IgfxTray"="C:\Windows\system32\igfxtray.exe" [2007-04-27 13:08 138008]

"HotKeysCmds"="C:\Windows\system32\hkcmd.exe" [2007-04-27 13:08 154392]

"Persistence"="C:\Windows\system32\igfxpers.exe" [2007-04-27 13:08 133912]

"Camera Assistant Software"="C:\Program Files\Camera Assistant Software for Toshiba\traybar.exe" [2007-04-10 15:40 413696]

"Toshiba Registration"="C:\Program Files\Toshiba\Registration\ToshibaRegistration.exe" [2007-05-04 11:05 571024]

"IAAnotif"="C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe" [2007-02-12 12:37 174872]

"IaNvSrv"="C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\OROM\IaNvSrv\IaNvSrv.exe" [2007-03-13 15:49 33048]

"IntelliPoint"="C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\ipoint.exe" [2007-02-05 23:52 849280]

"Symantec PIF AlertEng"="C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe" [2007-03-12 08:22 517768]

"Adobe Reader Speed Launcher"="C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" [2007-05-11 01:06 40048]

"!AVG Anti-Spyware"="C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" [2007-06-11 09:25 6731312]

"WPCUMI"="C:\Windows\system32\WpcUmi.exe" [2006-11-02 12:35 176128]

"WinampAgent"="C:\Program Files\Winamp\winampa.exe" [2007-05-14 22:22 35328]

"ShStatEXE"="C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\SHSTAT.exe" [2006-11-30 07:50 112216]

"McAfeeUpdaterUI"="C:\Program Files\McAfee\Common Framework\UdaterUI.exe" [2006-11-17 12:39 136768]

"Samsung PanelMgr"="C:\Windows\Samsung\PanelMgr\SSMMgr.exe" [2007-01-03 03:47 520192]

"QuickTime Task"="C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" [2007-06-29 05:24 286720]

"iTunesHelper"="C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe" [2007-09-26 13:42 267064]

"TkBellExe"="C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" [2008-02-10 10:34 185896]

 

C:\PROGRA~2\MICROS~1\Windows\STARTM~1\Programs\Startup\

Microsoft Office.lnk - E:\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE [2000-01-21 08:15:54 65588]

 

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"LogonHoursAction"= 2 (0x2)

"DontDisplayLogonHoursWarnings"= 1 (0x1)

 

[hkey_local_machine\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shellexecutehooks]

"{5AE067D3-9AFB-48E0-853A-EBB7F4A000DA}"= C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASSEH.DLL [2006-12-20 12:55 77824]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\!SASWinLogon]

C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll 2007-04-19 12:41 294912 C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center]

"UacDisableNotify"=dword:00000001

"InternetSettingsDisableNotify"=dword:00000001

"AutoUpdateDisableNotify"=dword:00000001

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring]

"DisableMonitoring"=dword:00000001

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\SymantecAntiVirus]

"DisableMonitoring"=dword:00000001

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\SymantecFirewall]

"DisableMonitoring"=dword:00000001

 

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\FirewallRules]

"{1701CFDE-AB38-4D64-A409-4D8F7665700A}"= C:\Program Files\MSN Messenger\livecall.exe:Windows Live Messenger 8.1 (Phone)|Edge=TRUE|

"{5FC1691A-0343-4D9A-B668-928D8C0D4EAB}"= UDP:C:\Program Files\McAfee\Common Framework\FrameworkService.exe:McAfee Framework Service

"{D4F6AEE7-BCE7-457B-B903-F013DF5EDA33}"= TCP:C:\Program Files\McAfee\Common Framework\FrameworkService.exe:McAfee Framework Service

"{73F11B73-C7F7-451D-BC97-15269E59B5D6}"= UDP:C:\Program Files\iTunes\iTunes.exe:iTunes

"{FFD8FA62-D715-4F40-911E-E04E532BB24C}"= TCP:C:\Program Files\iTunes\iTunes.exe:iTunes

"TCP Query User{C579CA1A-5B0C-42AD-AF1F-681E5AF0706C}C:\program files\skype\phone\skype.exe"= UDP:C:\program files\skype\phone\skype.exe:Skype. Take a deep breath |Desc=Skype. Take a deep breath

"UDP Query User{31991F26-DCB1-4E2C-B9BC-DA4AF150F8CA}C:\program files\skype\phone\skype.exe"= TCP:C:\program files\skype\phone\skype.exe:Skype. Take a deep breath |Desc=Skype. Take a deep breath

 

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\PublicProfile]

"DoNotAllowExceptions"= 0 (0x0)

 

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\RestrictedServices\Static\System]

"DFSR-1"= RPort=5722|UDP:%SystemRoot%\system32\svchost.exe|Svc=DFSR:Allow inbound TCP traffic|

 

R0 iaNvStor;Intel® Turbo Memory Technology NAND Controller;C:\Windows\system32\DRIVERS\iaNvStor.sys [2007-03-10 23:11]

R0 tos_sps32;TOSHIBA tos_sps32 Service;C:\Windows\system32\DRIVERS\tos_sps32.sys [2007-04-27 18:13]

R2 Automatisk LiveUpdate-planlegging;Automatisk LiveUpdate-planlegging;"C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe" [2007-01-18 17:37]

R2 SSPORT;SSPORT;C:\Windows\system32\Drivers\SSPORT.sys [2006-12-08 17:50]

R2 TNaviSrv;TOSHIBA Navi Support Service;C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA DVD PLAYER\TNaviSrv.exe [2007-04-27 18:15]

R2 TOSHIBA Bluetooth Service;TOSHIBA Bluetooth Service;c:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtSrv.exe [2007-02-25 20:55]

R3 igfx;igfx;C:\Windows\system32\DRIVERS\igdkmd32.sys [2007-04-23 19:13]

R3 NETw4v32;Intel® Wireless WiFi Link kortdriver for Windows Vista 32 Bit;C:\Windows\system32\DRIVERS\NETw4v32.sys [2007-02-25 04:14]

R3 QIOMem;Generic IO & Memory Access;C:\Windows\system32\DRIVERS\QIOMem.sys [2007-04-09 14:13]

R3 RTL8169;Realtek 8169 NT Driver;C:\Windows\system32\DRIVERS\Rtlh86.sys [2007-03-05 19:28]

R3 tdcmdpst;TOSHIBA Writing Engine Filter Driver;C:\Windows\system32\DRIVERS\tdcmdpst.sys [2006-10-18 11:50]

R3 tosrfec;Bluetooth ACPI;C:\Windows\system32\DRIVERS\tosrfec.sys [2006-10-23 15:32]

R3 UVCFTR;UVCFTR;C:\Windows\system32\Drivers\UVCFTR_S.SYS [2007-04-16 09:19]

S4 KR10I;KR10I;C:\Windows\system32\drivers\kr10i.sys [2007-01-18 14:40]

S4 KR10N;KR10N;C:\Windows\system32\drivers\kr10n.sys [2007-01-18 14:47]

 

.

**************************************************************************

 

catchme 0.3.1344 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2008-03-03 16:12:20

Windows 6.0.6000 NTFS

 

scanning hidden processes ...

 

scanning hidden autostart entries ...

 

scanning hidden files ...

 

scan completed successfully

hidden files: 0

 

**************************************************************************

.

Completion time: 2008-03-03 16:13:08

ComboFix-quarantined-files.txt 2008-03-03 16:13:04

ComboFix2.txt 2008-03-02 21:04:03

ComboFix3.txt 2008-03-02 20:15:50

.

2008-02-29 08:40:55 --- E O F ---

 

 

 

og Hijackthis log etter at jeg restartet maskinen:

 

 

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 16:20:32, on 03.03.2008

Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16609)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\NDSTray.exe

C:\Program Files\IDM\Desktop SMS\DesktopSMS.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TPwrMain.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\SmoothView\SmoothView.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\FlashCards\TCrdMain.exe

C:\Windows\System32\igfxtray.exe

C:\Windows\System32\hkcmd.exe

C:\Windows\System32\igfxpers.exe

C:\Program Files\Camera Assistant Software for Toshiba\traybar.exe

C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAAnotif.exe

C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe

C:\Program Files\Camera Assistant Software for Toshiba\CEC_MAIN.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynToshiba.exe

C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\ipoint.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe

C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe

C:\Windows\System32\wpcumi.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\shstat.exe

C:\Program Files\McAfee\Common Framework\UdaterUI.exe

C:\Windows\Samsung\PanelMgr\SSMMgr.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\TOSCDSPD\TOSCDSPD.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

C:\Program Files\Creative\Sync Manager Unicode\CTSyncU.exe

C:\Program Files\McAfee\Common Framework\McTray.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Program Files\IBM\Lotus\Symphony\framework\shared\eclipse\plugins\com.ibm.productivity.tools.base.app.win32_3.0.0.20070913-1045\soffice.exe

C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSwMgr.exe

C:\Program Files\Windows Mail\WinMail.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Program Files\Trend Micro\test\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.dundee.ac.uk/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\ssv.dll

O2 - BHO: scriptproxy - {7DB2D5A0-7241-4E79-B68D-6309F01C5231} - C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\scriptcl.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: QUICKfind BHO Object - {C08DF07A-3E49-4E25-9AB0-D3882835F153} - C:\PROGRA~1\TEXTware\QUICKF~1\PlugIns\IEHelp.dll (file missing)

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NDSTray.exe] NDSTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [topi] C:\Program Files\TOSHIBA\Toshiba Online Product Information\topi.exe -startup

O4 - HKLM\..\Run: [Desktop SMS] C:\Program Files\IDM\Desktop SMS\DesktopSMS.exe /auto

O4 - HKLM\..\Run: [TPwrMain] %ProgramFiles%\TOSHIBA\Power Saver\TPwrMain.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [HSON] %ProgramFiles%\TOSHIBA\TBS\HSON.exe

O4 - HKLM\..\Run: [smoothView] %ProgramFiles%\Toshiba\SmoothView\SmoothView.exe

O4 - HKLM\..\Run: [00TCrdMain] %ProgramFiles%\TOSHIBA\FlashCards\TCrdMain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Camera Assistant Software] "C:\Program Files\Camera Assistant Software for Toshiba\traybar.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Toshiba Registration] C:\Program Files\Toshiba\Registration\ToshibaRegistration.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iAAnotif] C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iaNvSrv] C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\OROM\IaNvSrv\IaNvSrv.exe

O4 - HKLM\..\Run: [intelliPoint] "C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\ipoint.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [symantec PIF AlertEng] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe" /a /m "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\AlertEng.dll"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized

O4 - HKLM\..\Run: [WPCUMI] C:\Windows\system32\WpcUmi.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [shStatEXE] "C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\SHSTAT.EXE" /STANDALONE

O4 - HKLM\..\Run: [McAfeeUpdaterUI] "C:\Program Files\McAfee\Common Framework\UdaterUI.exe" /StartedFromRunKey

O4 - HKLM\..\Run: [samsung PanelMgr] C:\Windows\Samsung\PanelMgr\SSMMgr.exe /autorun

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter

O4 - HKCU\..\Run: [TOSCDSPD] C:\Program Files\TOSHIBA\TOSCDSPD\TOSCDSPD.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [spybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTSyncU.exe] "C:\Program Files\Creative\Sync Manager Unicode\CTSyncU.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [sODCPreLoad] C:\Program Files\IBM\Lotus\Symphony\framework\shared\eclipse\plugins\com.ibm.productivity.tools.base.app.win32_3.0.0.20070913-1045\preload.exe C:\PROGRA~1\IBM\Lotus\Symphony\data\.sodc\

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKCU\..\Run: [sUPERAntiSpyware] C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOKAL TJENESTE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOKAL TJENESTE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETTVERKSTJENESTE')

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = E:\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\npjpi160.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0\bin\npjpi160.dll

O9 - Extra button: eBay - {76577871-04EC-495E-A12B-91F7C3600AFA} - http://www.webtip.ch/cgi-bin/toshiba/tracker_url2.pl?NO (file missing)

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: Amazon.co.uk - {8A918C1D-E123-4E36-B562-5C1519E434CE} - http://www.amazon.co.uk/exec/obidos/redire...1&site=home (file missing)

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

O13 - Gopher Prefix:

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll

O23 - Service: Agere Modem Call Progress Audio (AgereModemAudio) - Agere Systems - C:\Windows\system32\agrsmsvc.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Automatisk LiveUpdate-planlegging - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - GRISOFT s.r.o. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

O23 - Service: ConfigFree Service (CFSvcs) - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

O23 - Service: Intel® Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAANTMon.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod-tjeneste (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE

O23 - Service: LiveUpdate Notice Service Ex (LiveUpdate Notice Ex) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe (file missing)

O23 - Service: LiveUpdate Notice Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe

O23 - Service: McAfee Framework Service (McAfeeFramework) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\Common Framework\FrameworkService.exe

O23 - Service: McAfee McShield (McShield) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\mcshield.exe

O23 - Service: McAfee Task Manager (McTaskManager) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee\VirusScan Enterprise\vstskmgr.exe

O23 - Service: TOSHIBA Navi Support Service (TNaviSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA DVD PLAYER\TNaviSrv.exe

O23 - Service: TOSHIBA Optical Disc Drive Service (TODDSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Windows\system32\TODDSrv.exe

O23 - Service: TOSHIBA Power Saver (TosCoSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TosCoSrv.exe

O23 - Service: TOSHIBA Bluetooth Service - TOSHIBA CORPORATION - c:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtSrv.exe

O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Ulead Systems, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

 

--

End of file - 12117 bytes

 

 

Lenke til kommentar

Loggene dine ser fine ut. Ingen ting der som tyder på at du har noen infeksjoner mer.

 

McAfee sier: If this scan fails to find anything then the computer should be scanned with McAfee PreScan or booted into Safe Mode and this scan run again"

Du kunne ha forsøkt dette.

 

Ellers så kan et onlinescan med et annet av-prog være en ide for å se om det finner noe av betydning. Eks. Bitdefender.

Lenke til kommentar

Kan godt gjøre dette og.

Start HijackThis finn disse linjene merk dem,så trykk fixed checked.

O2 - BHO: QUICKfind BHO Object - {C08DF07A-3E49-4E25-9AB0-D3882835F153} - C:\PROGRA~1\TEXTware\QUICKF~1\PlugIns\IEHelp.dll (file missing)

 

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

 

O9 - Extra button: eBay - {76577871-04EC-495E-A12B-91F7C3600AFA} - http://www.webtip.ch/cgi-bin/toshiba/tracker_url2.pl?NO (file missing)

 

O9 - Extra button: Amazon.co.uk - {8A918C1D-E123-4E36-B562-5C1519E434CE} - http://www.amazon.co.uk/exec/obidos/redire...1&site=home (file missing)

 

Du har forsatt rester fra norton som kjører.

Så kjør norton remove tool.

 

Du kan fjerne combofix ved å skrive combofix /u fra kjør-vinduet. Denne kommandoen gjør at filer i karantene og backups blir slette. Systemgjenopprettingsmappa nullstilt etc.

 

Last ned kjør CCleaner

Gå til 'Valg'->'Avansert'. Fjern avkryssingen framfor: "bare slett midlertidige filer som er eldere xx.

Kjør register-renser og.

 

Loggene er som norbat sier rene :thumbup:

 

Gir macaffe forsatt advarsel ikke bry deg noe om det.

Endret av SNIPPSAT
Lenke til kommentar

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

Laster...
  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
  • Opprett ny...