Jump to content
Sign in to follow this  
Epleskrell

Gjennomgående forsøk på Tilkobling.

Recommended Posts

Har et problem (tror jeg) med at noe prøver og komme seg inn på pc'n min ganske kontinuerlig. Etter at jeg fikk opp Norman Branmuren min får jeg stadige beskjeder om å tillate en eller annen tilkobling til forskjellige tjenester(Porter). Jeg får ikke noen spesifikke navn eller lignende på hvem som skal ha tilgang. Det gjør meg litt urolig.

Kjørte spyware terminator og en full Norman antivirus sjekk uten å finne noe..

 

Suggestions noen...

 

Tok en Hijackthis log men så ikke noe direkte... Hvis noen som har mer peil gidder ligger den her;

 

Skjult tekst: (Marker innholdet i feltet for å se teksten):

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Programfiler\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe

C:\Programfiler\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe

C:\Programfiler\Intel\Wireless\Bin\WLKeeper.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Programfiler\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\stsystra.exe

C:\Programfiler\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Programfiler\Dell\QuickSet\quickset.exe

C:\Programfiler\Intel\Wireless\bin\ZCfgSvc.exe

C:\Programfiler\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe

C:\Programfiler\filer\CyberLink\PowerDVD\DVDLauncher.exe

C:\Programfiler\Dell\Media Experience\DMXLauncher.exe

C:\Programfiler\Fellesfiler\InstallShield\UpdateService\issch.exe

C:\Programfiler\DAEMON Tools\daemon.exe

C:\Programfiler\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

C:\Programfiler\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Programfiler\QuickTime\qttask.exe

C:\Programfiler\Roxio\Easy Media Creator 7\Drag to Disc\DrgToDsc.exe

C:\WINDOWS\SM1BG.EXE

C:\Programfiler\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\Norman\bin\ZLH.EXE

C:\Programfiler\Norman Access Control Privacy\nrmenctb.exe

C:\Programfiler\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktopIndex.exe

C:\Programfiler\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe

C:\Programfiler\Electronic Arts\EA Downloader\Core.exe

C:\Programfiler\Digital Line Detect\DLG.exe

C:\WINDOWS\system32\WTablet\TabUserW.exe

C:\Programfiler\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktopCrawl.exe

C:\Programfiler\Alias\Maya6.0\docs\Wrapper.exe

C:\Programfiler\alias\Maya7.0\docs\wrapper.exe

C:\Programfiler\Dell\QuickSet\NICCONFIGSVC.exe

C:\Norman\Npf\BIN\NPFSVICE.EXE

C:\Norman\Bin\Zanda.exe

C:\Programfiler\alias\Maya7.0\docs\jre\bin\java.exe

C:\Programfiler\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

C:\Programfiler\Alias\Maya6.0\docs\jre\bin\java.exe

C:\WINDOWS\system32\Tablet.exe

C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe

C:\Norman\Nvc\BIN\NIP.EXE

C:\Programfiler\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Norman\Nvc\bin\nvcoas.exe

C:\Norman\Nvc\BIN\NVCSCHED.EXE

C:\Norman\Npf\BIN\npfmsg2.exe

C:\Norman\bin\NJEEVES.EXE

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\Norman\Nvc\BIN\nipsvc.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\Programfiler\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\Programfiler\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\Norman\Nvc\bin\cclaw.exe

C:\PROGRA~1\Intel\Wireless\Bin\Dot1XCfg.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Programfiler\Spyware Terminator\SpywareTerminatorShield.exe

C:\Programfiler\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Norman\Nvc\BIN\NVCOD.EXE

C:\Documents and Settings\Anders\Skrivebord\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://runonce.msn.com/?v=msgrv75

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www1.euro.dell.com/content/default....c=no&l=no&s=gen

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www1.euro.dell.com/content/default....c=no&l=no&s=gen

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www1.euro.dell.com/content/default....c=no&l=no&s=gen

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koblinger

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Programfiler\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Programfiler\Fellesfiler\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Programfiler\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sigmatelSysTrayApp] stsystra.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Programfiler\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Dell QuickSet] C:\Programfiler\Dell\QuickSet\quickset.exe

O4 - HKLM\..\Run: [intelZeroConfig] "C:\Programfiler\Intel\Wireless\bin\ZCfgSvc.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [intelWireless] "C:\Programfiler\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe" /tf Intel PROSet/Wireless

O4 - HKLM\..\Run: [DVDLauncher] "C:\Programfiler\filer\CyberLink\PowerDVD\DVDLauncher.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [DMXLauncher] C:\Programfiler\Dell\Media Experience\DMXLauncher.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iSUSPM Startup] "C:\Programfiler\Fellesfiler\InstallShield\UpdateService\isuspm.exe" -startup

O4 - HKLM\..\Run: [iSUSScheduler] "C:\Programfiler\Fellesfiler\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Programfiler\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Programfiler\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Programfiler\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Programfiler\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [RoxioDragToDisc] "C:\Programfiler\Roxio\Easy Media Creator 7\Drag to Disc\DrgToDsc.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sM1BG] C:\WINDOWS\SM1BG.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Programfiler\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime -Delay

O4 - HKLM\..\Run: [Norman ZANDA] C:\Norman\bin\ZLH.EXE /LOAD /SPLASH

O4 - HKLM\..\Run: [Norman ACP] "C:\Programfiler\Norman Access Control Privacy\nrmenctb.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [spywareTerminator] "C:\Programfiler\Spyware Terminator\SpywareTerminatorShield.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ModemOnHold] C:\Programfiler\NetWaiting\netwaiting.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Programfiler\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [EA Core] C:\Programfiler\Electronic Arts\EA Downloader\Core.exe -silent

O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Programfiler\Fellesfiler\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Digital Line Detect.lnk = ?

O4 - Global Startup: TabUserW.exe.lnk = C:\WINDOWS\system32\WTablet\TabUserW.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Programfiler\Java\j2re1.4.2_03\bin\npjpi142_03.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Programfiler\Java\j2re1.4.2_03\bin\npjpi142_03.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Programfiler\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Programfiler\Messenger\msmsgs.exe

O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~1\GOEC62~1.DLL

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Programfiler\Fellesfiler\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Alias Documentation Server (aliasdocserver) - Unknown owner - C:\Programfiler\Alias\Maya6.0\docs\Wrapper.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel Corporation - C:\Programfiler\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Programfiler\Fellesfiler\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Programfiler\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Maya 7.0 Documentation Server (maya70docserver) - Unknown owner - C:\Programfiler\alias\Maya7.0\docs\wrapper.exe

O23 - Service: NICCONFIGSVC - Dell Inc. - C:\Programfiler\Dell\QuickSet\NICCONFIGSVC.exe

O23 - Service: Norman API-hooking helper (NipSvc) - Unknown owner - C:\Norman\Nvc\BIN\nipsvc.exe

O23 - Service: Norman NJeeves - Unknown owner - C:\Norman\bin\NJEEVES.EXE

O23 - Service: Norman Type-R - Unknown owner - C:\Norman\Npf\BIN\NPFSVICE.EXE

O23 - Service: Norman ZANDA - Unknown owner - C:\Norman\Bin\Zanda.exe

O23 - Service: Norman Virus Control on-access component (nvcoas) - Norman ASA - C:\Norman\Nvc\bin\nvcoas.exe

O23 - Service: Norman Virus Control Scheduler (NVCScheduler) - Norman Data Defense Systems - C:\Norman\Nvc\BIN\NVCSCHED.EXE

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel Corporation - C:\Programfiler\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Service (S24EventMonitor) - Intel Corporation - C:\Programfiler\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe

O23 - Service: TabletService - Wacom Technology, Corp. - C:\WINDOWS\system32\Tablet.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless SSO Service (WLANKEEPER) - Intel® Corporation - C:\Programfiler\Intel\Wireless\Bin\WLKeeper.exe

 

Edited by Epleskrell

Share this post


Link to post
Har et problem (tror jeg) med at noe prøver og komme seg inn på pc'n min

 

Hmmmm, er du sikker på at de vil INN?, tror kanskje det heller er diverse auto oppdateringer som prøver å komme ut?

Share this post


Link to post
Har et problem (tror jeg) med at noe prøver og komme seg inn på pc'n min

 

Hmmmm, er du sikker på at de vil INN?, tror kanskje det heller er diverse auto oppdateringer som prøver å komme ut?

6587692[/snapback]

 

Jeg har en dell pc så jeg rengner med det er noe crap som de har installert... Og det er ikke noen oppdateringer, de skifter ikke porter og har et navn som vises... Disse er uten navn men regner med det ordner seg etter en formatering ...:)

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...