Gå til innhold

Anbefalte innlegg

Den større meningen med livet

Vi er Sjel. Ikke bare en tilfeldig sammensetning av atomer basert på genetikk og naturlig utvelgelse. Jo, vi er det også, men samtidig noe mer. Noe veldig mye større. Bli stille. Observer livet i deg og rundt deg. Kjenn etter i hjertet ditt. Se etter sammenhenger der du tidligere bare har sett tilfeldigheter. Da vil du se at livets hendelser har en indre logikk. Styrt ut fra at vi er Sjel og er her for å utvikle oss åndelig. For å få rike erfaringer av å bety noe for andre, gjøre en forskjell i andre menneskers liv. Realisere vårt potensiale som kreative, kjærlighetsfylte vesener. Som vil andre vel. Som ikke lar oss stoppe når vi møter motgang fordi vi stenger oss av fra den guddommelige, indre delen av oss selv. Men kjemper oss videre og lærer på veien.

Motgang i livet er også en gudegitt gave. For å lære mer om oss selv. Bli klar over hvordan vi stenger oss av fra livsstrømmen som flyter gjennom tilværelsen og varsomt leder oss videre i vår utvikling hvis vi bare er i stand til å lytte til den.

Du kan få hjelp til å finne ut av disse tingene. Til å knytte kontakt til ditt egentlige, opprinnelige Selv. Og Ikke minst overvinne motstanden i deg selv. Det som holder oss tilbake fra å være den vi ønsker å være. I Eckankar møter du mennesker som har gjort disse erfaringene. Og som kan fortelle deg om sin vei ut av labyrinten og hvordan de har lært å tappe fra den evige kilden av kjærlighet som finnes i ditt eget indre.  

___

Det understrekes at dette innlegget er min personlige meningsytring, ikke som representant for Eckankar.

Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse

Hvorfor vi trenger en åndelig forankring i livet

Hvorfor mase om at vi trenger en åndelig dimensjon i livet i et land som Norge hvor vi har det så bra? Hvor vi har det godt materielt og frihet til å leve livet slik vi vil? Og et velferdssamfunn til å støtte oss hvis livet blir for krevende?

Jo, nettopp fordi vi ønsker et godt liv!  Knapt noen kan gå igjennom livet uten å oppleve påkjenninger som påvirker vår livskvalitet. OK, så har vi et velferdssamfunn som kan dempe en del skadevirkninger. Men derfra til å oppleve virkelig god livskvalitet er det et langt steg.

En sann åndelig lære derimot gir garanti for at den vil forbedre våre liv. Noen vil undre seg over at det er mulig å komme med en slik påstand, men det ligger i sakens natur. Den ubundne, rene kjærligheten som vi alle kan oppleve fra tid til annen f.eks. i forhold til våre barn kommer fra et sted. Den er samtidig både ubestemmelig og evig. Det oppleves som den bare er der. Slik kan det være fordi den er ikke noe som oppstår i oss selv, den er noe vi får tilgang til, når vi åpner oss for det.

En sann åndelig lære setter oss i kontakt med denne urkilden av kjærlighet og lærer oss hvordan vi ikke bare kan holde kranen åpen, men åpne den mer og mer. En sann åndelig lære MÅ medføre positive forandringer i livet, fordi den bringer denne rene, guddommelige kjærligheten inn i livene våre slik at den kan forbedre våre liv.

Mange religioner snakker om en guddommelig kraft som strømmer gjennom universet og prøver på forskjellig måte å få kontakt med den. I Eckankar får vi erfaringer med denne guddommelige kjærlighetskraften som bekrefter at den er virkelig!  

Livet er ikke tilfeldig. Det er en arkitektur og plan bak alt som skjer. Også du kan bli en bevisst medhjelper, bli klar over din åndelige tilhørighet og fylle den rollen som du er tiltenkt i dette livet til det beste for både deg selv og den større helheten som vi alle er en del av.

___

Det understrekes at dette innlegget er min personlige meningsytring, ikke som representant for Eckankar.

 

Lenke til kommentar

Dine tanker skaper din virkelighet

Vi skjønner alle at handlingene våre har konsekvenser for oss. De fleste er også klar over at følelsene våre påvirker våre liv i positiv eller negativ retning. Men er det så farlig hvordan vi tenker? OK, vi skjønner at for mye negative tanker ikke er bra. Men om vi kritiserer andre eller sladrer litt, det gjør vel ikke så mye? Hvis vi tenker slik kan det være greit å få vite at alt vi gjør vender tilbake til oss. Før eller senere. Det gjelder også hva vi tenker. Det er dette som kalles karma-loven.

Mer enn det. Tankene våre bestemmer også hvordan våre liv skal bli. Tanker er energi. Vi blir det vi tenker. Hva vi velger å fokusere på i tankene våre former vår fremtid. Her har vi et valg. Tenker vi positive, oppbyggende tanker om oss selv og andre så løfter vi oss selv og våre omgivelser. Det er ikke alltid så lett å klare dette. For å bli sterkere, slik at vi i større grad klarer å opprettholde en positiv bevissthetstilstand, kan vi gå til vårt indre tempel og hente styrke der.

Uttrykket det indre tempel er et bilde på et det finnes en større virkelighet med positive skapende krefter som vi har tilgang til hvis vi vender oppmerksomheten mot det. Som kan rense tankene og følelsene våre for negativitet og dermed både gjøre livet lettere og leve og gi det mer mening.

Det er kun ved å dreie vår oppmerksomhet på denne måten at vi kan få kontroll over våre liv. Vi får hjelp til å løse opp karmaet vårt og lærer om de åndelige prinsipper eller lover som styrer tilværelsen, slik at vi kan unngå å skape nytt karma.  Fremfor alt så får vi større del i den uendelige kjærlighetskraften som alle kan få tilgang til hvis man løfter hodet og blir oppmerksom på hvor man skal se og hva man kan gjøre for å opprette den nødvendige indre kontakten.

I Eckankars lære finner du kunnskapen og redskapene du trenger for å heve deg over alle de negative påvirkningene, som både kan ha rot inne i oss selv og utenfor oss, som vi utsettes for hver dag. Og du blir en blidere, gladere, mer kreativ og mer kjærlighetsfull utgave av deg selv.   

___

Det understrekes at dette innlegget er min personlige meningsytring, ikke som representant for Eckankar.

Lenke til kommentar

Åndelighet handler om de nære ting

En virkelig åndelig person går ikke med hodet i skyene og filosoferer over livets store spørsmål. En virkelig åndelig person er den mest oppmerksomme av alle og verdsetter livets små hendelser. Han/hun vet at det guddommelige ofte åpenbarer seg i de små ting i livet. At alle mennesker, liten og stor, har en skjønnhet i seg som kommer til uttrykk når de er i kontakt med sitt indre Selv.

Den guddommelige kjærlighetsstrømmen som hele tiden omslutter oss, men som vi i vår uvitenhet ofte stenger ute, forsøker hele tiden å nå inn til oss. For å gi oss råd, vink og veiledning i små og store ting. Det kan være så enkelt som at vi får en følelse av hva vi bør gjøre, en intuisjon eller et hint fra noen andre. Gudskraften arbeider ofte gjennom andre mennesker.

Vi er alle Guds barn. Vi er alle en del av Guds evige eksistens.

Vår bevissthet bestemmer vår forståelse av livet. Vi tror på det som vår kultur har lært oss er sant uansett hvor begrenset utsyn den har. Bak enhver kultur finnes en større virkelighet. Som fra tid til annen stråler igjennom og gir oss øyeblikks opplevelser av en kjærlighet som ikke krever gjengjeld. Den bare ER. Og blir sterkere og sterkere i våre liv hvis vi slipper den inn.

Når vi får et glimt av denne større virkeligheten og begynner å tenke «kanskje det er noe der», så begynner en eventyrlig reise hvor vi for hvert lag vi kler av oss av oppfatninger og meninger om hvordan ting skal og må være nærmer oss det som bare ER.

Eckankar er en direkte vei til en slik dypere forståelse. Ikke bare som en teori, men som personlig erfaring som vil forandre ditt liv for alltid. Livet åpner seg. Det som tidligere var uforståelig, blir forståelig og gir mening. Vi blir i stand til å hjelpe oss selv på en helt annen måte enn før når vi tar i bruk vårt ubrukte potensiale - våre åndelige ressurser og ikke bare vår hjerne. Den som har erfart dette, selv i bare noen grad, vet.

___

Det understrekes at dette innlegget er min personlige meningsytring, ikke som representant for Eckankar.

Lenke til kommentar

Likhet for alle er også en åndelig verdi

Likhetsprinsippet står sterkt i Norge. Alle mennesker skal ha like rettigheter og samme muligheter i samfunnet. Dette gjelder også åndelig. For det første og helt grunnleggende: Vi er alle skapt ut av den samme guddommelige essensen. Den gamle og gode barnesangen «…mye er forskjellig, men inni er vi like» kan også anvendes her. Forskjelligheten kommer av at vi alle har en unik historie, som vi selv har vært med på å skape gjennom mange liv. Livet har en kontinuitet. Vi lever ikke bare et liv. Som Sjel har de fleste av oss har gjort samme runddans mange, mange ganger.

Her slår likhetsprinsipp nummer to inn. Alle får de erfaringer de trenger ut fra hva de skal lære, hva de trenger av erfaringer for å utvikle seg.  Den styrende guddommelige Intelligensen og Kraften har full oversikt, makt og myndighet til å arrangere situasjoner hvor alle involverte blir møtt på sine behov. Sine åndelige behov, ikke bare materielle og følelsesmessige behov.

Her er det viktig å huske på at kjærlighet ikke er en følelse, den er en kraft – ja selve Livskraften som strømmer gjennom alle universer og som skaper og opprettholder verdene.  

Kraftfull, mektig, livsforandrende og samtidig varm og livgivende når den fyller oss med sitt velbehag.

Og som bruker oss som kanal i den grad vi tillater det.

Når vi virkelig lar oss berøre av Den så forandres våre liv. Det starter gjerne med kjærligheten vi føler til våre nærmeste. Etter hvert som vi utvikler oss strømmer den gjennom og ut fra oss i en stadig større sirkel og berører mange menneskers liv.  

Lær å overgi deg til din guddommelighet! Trenger du hjelp til dette, så søk og du vil finne. Er du klar for å gå mer i dybden er Eckankar et godt valg. Din guddommelighet er den eneste fødsels rettighet du har som virkelig betyr noe. Åndelig hjelp er alltid for hånden. Ofte får vi hjelp i ulike situasjoner uten å ane at det står krefter bak som styrer og trekker i trådene. At vi er overlatt og alene og offer for tilfeldigheter er den store illusjonen som vi velger å tro på i vår kultur.

Vi er alle unike. Vi har alle et potensiale til å gjøre en forskjell. For oss selv og andre.

___

Det understrekes at dette innlegget er min personlige meningsytring, ikke som representant for Eckankar

 

Lenke til kommentar

Må innrømme at det er første gang jeg hører om Eckankar.

Mange opplever nok uforklarlige ting og ønsker personlighetsutvikling gjennom filosofering og kompetanseheving.
Det må de gjerne få lov til.

Men når jeg ser at dette er en amerikansk trosbevegelse som selger bøker, kurser, sjelsonani og forelesninger, lukter det først og fremst vondt av penger og scientologi.

  • Liker 2
Lenke til kommentar

Valgene i livet bør gjøres med hjertet

Ikke velg noe i livet fordi du tror at det er det beste du kan få. Eller bare fordi noe byr seg frem. Utforsk i deg selv om det er dette jeg trenger, som er riktig for deg. Men ikke kun i et snevert perspektiv av materielle eller andre rent menneskelige behov. Vi er her i denne verden for å utvikle oss, for å vokse som mennesker og i større forstand vokse som åndelige vesener.

Ta deg tid til å utforske i og med deg selv hva du virkelig ønsker. De fleste ting kommer med en pris. Fordelene med det vi velger bør være betydelig større enn prisen vi må betale, dvs. begrensningene valget påfører oss.

Valgene vi stilles overfor enten det gjelder valg av jobb eller partner eller andre ting gir oss en mulighet til å søke dypere i oss selv. Fører det virkelig til større tilfredsstillelse? Gir det rom for meg til å utvikle meg? Hva forteller hjertet meg at det er riktig å gjøre?

En viktig fellesnevner for gode valg er å spørre: gir det meg viktig erfaring? Erfaring jeg har behov for eller ønsker meg? Livet handler i åndelig forstand om å skaffe oss erfaringer. Fordi vi er her av en grunn. For å vokse og utvikle oss. Og den eneste måten å vokse på er gjennom erfaringer. Vi kan bruke ett liv på dette eller mange liv.

Selvfølgelig, rent negative erfaringer er det best å unngå når vi har bevissthet til det. Men åndelig sett finnes det i ytterste forstand ikke noe godt eller vondt. Alt er erfaringer til å vokse på, nødvendige erfaringer for å nå det ultimate målet som er å lære guddommelig kjærlighet. Vi har alle foretatt oss det meste av godt og ondt som er mulig å gjøre i tidligere liv. Det er dette vi sliter med ettervirkningene av i dag, i dette livet.

Alt har en mening. Det fleste utfordringer og motstand vi møter i livet kan overvinnes hvis vi kan få en forståelse for hva som vi gjort (ofte i tidligere liv) som har skapt problemene vi sliter med. Da trenger vi ikke karmaet lenger. Vi kan få hjelp på en måte som passer for vår situasjon gjennom helsevesenet eller på andre måter.

Å gå en åndelig vei kan hjelpe oss å forsere vår personlige vekst og utvikling. Eckankar tilbyr kunnskap og innsikt om de åndelige prinsipper og lover som styrer tilværelsen slik at vi unngå å skape nytt alvorlig karma og har ulike midler og måter for å utarbeide karmaet som vi allerede har. Mye kan gjøres i dette ene livet. Enkle metoder kan være til stor hjelp. Vi er mange som har erfart det.  

___

Det understrekes at dette innlegget er min personlige meningsytring, ikke som representant for Eckankar

Lenke til kommentar

Det er ikke noe feil ved deg om du har problemer

De fleste mennesker sliter fra tid til annen. Med psykiske utfordringer i en kortene eller lengre periode, vanskelige følelser og tanker eller kanskje bare føler seg overbelastet. Eller har andre utfordringer. Her kommer en stor trøst:

Det er ikke noe feil ved deg.

At vi har utfordringer er grunnen til at vi er her nede i den fysiske verden. Hvis alt var greit, hvis vi var som mor Teresa, så ville vi ikke vært her. Vi er sendt hit ned til den fysiske verden som Sjel for å den nødvendige erfaring vi trenger for å lære kjærlighet. Ikke bare høre om kjærlighet, men være kjærlighet.

Dette kan høres enkelt ut, men slik er det ikke. For å forstå andre mennesker så må vi kunne dele deres erfaringer. For virkelig å kunne dele deres erfaringer må vi som regel ha hatt samme eller lignende erfaringer selv. Mange slags erfaringer. Og ikke bare positive erfaringer. Her kommer begrepet karma inn. Vi har foretatt oss mange ting i tidligere liv som gir oss utfordringer i dette livet. Men det er åndelig sett ikke noe galt i det. Vi lærer som oftest først når vi møter konsekvensen av våre tidligere handlinger. Disse syklusene tar tid. For de fleste av oss mange liv.

Det dummeste vi gjør når vi får problemer er å skylde på andre. Alt vi møter i dette livet har vi selv skapt på et eller annet tidspunkt. Punktum finale. Uten unntak. Var vi overlatt til oss selv i en og uforutsigbar verden basert på tilfeldigheter, så ville dette vært en forferdelig situasjon. Slik er det heldigvis ikke. Selv i denne negative tidsalderen så er de positive, åndelige kreftene sterkere enn den negative kraften og mer enn villig til å hjelpe oss, hvis vi vet hvordan kontakten kan skje og hvis vi ønsker å ta imot hjelp.

Den guddommelige kjærlighetskraften er sterkere enn hvilket som helst karma. All helbredelse, uansett hvordan hjelpen gis, om det er gjennom helsevesenet eller på andre måter, kommer i siste instans fra den guddommelige kjærlighetskraften som gjennomstrømmer alle universer. Det finnes nesten alltid en utvei. Oppbyggingen av selve skapelsen, den guddommelige arkitekturen med en utelukkende ren, positiv kjærlighetskraft bak, garanterer dette.

Igjen må jeg bare si. Søk og du vil finne! Det er mange måter å kontakte denne Kraften på. Vi er alle på vår unike reise gjennom tider og verdener som Sjel.

Hvis du virkelig ønsker å forstå hvordan det guddommelige skaperverket inklusiv vår egen verden er bygget opp, så kan Eckankar gi deg denne forståelsen.  Og lære deg hvordan du selv mer og mer kan fri deg fra ditt eget karma og realisere ditt potensiale som Sjel. ECK som lære har eksistert så lenge det har vært mennesker på jorden under mange ulike navn som et tilbud for de som vil ha svarene de ikke kan få på andre måter. Dette gjelder også i vår tid.

___

Det understrekes at dette innlegget er min personlige meningsytring, ikke som representant for Eckankar

Lenke til kommentar

Hvordan oppnå sann glede i livet?

Å oppnå sann glede i livet er en åndelig tilstand. Hvorfor? Jo fordi glede kommer fra en indre kilde som vi ikke automatisk har tilgang til. Vi må åpne oss for den. Da må vi først vite at det finnes en slik indre kilde. Det er den guddommelige Kraften, selve livsstrømmen som skaper og opprettholder alt liv.

Utsagnet «Gleden strømmet gjennom meg» som vi hører fra tid til annen forteller om en person som i er i kontakt med denne livsstrømmen. For at dette skal bli en permanent tilstand så må vi opprette en indre kanal som holdes åpen selv under hverdagens påkjenninger. En indre kanal til Sjelen, den delen av oss som kan opprette kontakt med denne åndelige Kraften.

Sjelen er vår indre kjerne, den sanne delen av oss, vårt guddommelige Selv. Den er et guddommelig atom, sendt ned hit til den fysiske verden for å få erfaring. Vi kan komme i kontakt med Sjelen når vi gjør noe som vi er opptatt av og virkelig liker. Da kan også gleden komme strømmende. Utfordringen er å opprettholde denne tilstanden av å leve i nået over tid, når hverdagen overtar.

Eckankar tilbyr hjelp til å frigjøre Sjelen ved hjelp av åndelige øvelser slik at Den (vi) kan oppnå en slik tilstand av glede som en permanent tilstand. Det er en vei å gå, men oppnåelig for alle. Mange andre har gjort det. Det er også mulig for deg. Poeten Rumi, som mange kjenner til, er et eksempel.  

Finn denne gleden i ditt liv, du også.

Dette er den siste i denne serien av innlegg under tittelen Sjelens språk. Hensikten har vært å fortelle om at det, slik jeg selv og mange andre har erfart, er mulig å få virkelig sikkerhet og beskyttelse i livet, kjærlighet og en indre frihet som er varig og uavhengig av ytre faktorer.  Alle kan oppnå dette hvis man åpner seg for det. Det er verdt det.

___

Det understrekes at dette innlegget er min personlige meningsytring, ikke som representant for Eckankar.

Endret av sjelesøker
Lenke til kommentar

Min interesse er, som det går frem innleggene, åndelighet og ikke politikk. (smil). Og det har ingen hensikt å blande disse to tingene sammen (politikk og åndelighet). Det er to forskjellige ting som ikke har noe med hverandre å gjøre. Dette betyr ikke at man melder seg ut av samfunnet. Hensikten med å gå en åndelig vei er å øke sin evne til å bli en større kanal for den guddommelige kjærligheten. I hverdagen vil dette si alle de små bidragene som vi kan gi, hjemme og på jobb, for å gjøre livet lettere for menneskene vi møter. Alt fra et smil, til å gi en håndsrekning, lytte til de som trenger det, gi god service på jobb, ta godt vare på familien sin osv.

Jesus (som for øvrig kom med mange gode utsagn som ofte ikke blir forstått) sa: Gi til keiseren det som keiserens er og til Gud det som Guds er. Dvs. at man jobber og bidrar og respekterer samfunnets lover, men det er ikke der man har sitt hovedfokus. Vi bor og lever i denne verden med en fysisk kropp akkurat her og nå, men vi er ikke av denne verden. Det er veldig lett å bevise denne påstanden for seg selv hvis man vil det gjennom indre erfaringer.

Et lite tankekors her. Hvor kommer den positive kraften og energien som skaper positive forandringer (reformer) i samfunnet fra? Jo, fra den guddommelige Kjærlighetskraften. Jo flere kanaler, jo større potensiale for reformer. Selv om dette ikke er et mål i seg selv. Jeg stopper her. Det er mye mer som kan sies, men det er selvsagt lettere å se innenifra enn utenifra. Men jeg håper jeg har gitt en oversikt her som kan bidra til å forklare at det ikke er en irrasjonell handling å gå en sann åndelig vei. Tvert imot.

Endret av sjelesøker
Lenke til kommentar

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

Laster...
  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
  • Opprett ny...