Jump to content
Arne Fenstad

Nye konsepter for oppdretts­anlegg gjør at pumpe­­produsenter går lyse tider i møte [Ekstra]

Recommended Posts

"Fisken skal svømme i en lukket betongbeholder, og vannet skal pumpes inn fra tre propeller på hver side av anlegget."

Litt vanskelig å tro at denne type løsninger kan konkurrere mot "havmerdene", hvor havstrømmene i all hovedsak skaffer friskt vann.

Regner med at det kommer nye runder med "utviklingstillatelser", da dette ganske sikkert har skaffet Norge en lederrolle i verden. Jostein Albert til Nordlaks er resultat av denne politikken, og er sannsynligvis rett vei for å konkurrere internasjonalt innen oppdrett.

Det er lite informasjon omkring resultatene fra Jostein Albert, men denne type anlegg kan legges i områder med mye strøm og på så store dyp at slammet ikke blir et problem. Sannsynligheten er stor for at den beste kvaliteten oppnår en med havmerder av typen Jostein Albert. En videre utvikling kan bli hybride anlegg, hvor en utnytter vinden og bølgene for ytterligere å bedre økonomien.

Et bølgekraftverk av typen oppskylling egner seg i et kombinasjonsanlegg, og når vannet renner inn i merden tilsvarer det pumpene i denne artikkelen, og en lager energi i stedet for å bruke.

Edited by aanundo

Share this post


Link to post

Den store fordelen med åpne merder er som du sier gratis vann. Ulempene innebærer blant annet at du ikke har kontroll på vannet du tar inn, og heller ikke på det du slipper ut.

Den største fordelen med lukkede merder er mulighet for kontroll på vannet man tar inn. Her vil det være mulig å filtrere bort partikler og parasitter, selv om det i første omgang er enklere å hente vann en plass med mindre parasitter (dypere). En vil også kunne drepe bakterier og virus med UV-filter, noe som reduserer smittepresset på laksen. Frisk laks vokser fortere og gir større gevinst. Slipper man avlusing er det store verdier spart der også, både i direkte kostnader/tapt produksjon og mindre dødelighet etter en kraftig påkjenning på laksen.

Dernest vil oppsamling av slam tillate resirkulering av fosfat, dette vil nok bli mer aktuelt etterhvert som tilgangen på nytt fosfat blir lavere og prisene øker. Produksjon av laks innebærer store utslipp av slam. Sprer man dette godt nok vil det ikke være noen miljømessige problemer, men kanskje har vi snart mer behov for slammet som en ressurs?

 

Vi går inn i en periode med både åpne og lukkede merder, men framtiden vil nok dreie mot lukkede merder i sjø etterhvert som teknologien modnes. 

  • Like 1

Share this post


Link to post
stoffix skrev (3 timer siden):

Den store fordelen med åpne merder er som du sier gratis vann. Ulempene innebærer blant annet at du ikke har kontroll på vannet du tar inn, og heller ikke på det du slipper ut.

Den største fordelen med lukkede merder er mulighet for kontroll på vannet man tar inn. Her vil det være mulig å filtrere bort partikler og parasitter, selv om det i første omgang er enklere å hente vann en plass med mindre parasitter (dypere). En vil også kunne drepe bakterier og virus med UV-filter, noe som reduserer smittepresset på laksen. Frisk laks vokser fortere og gir større gevinst. Slipper man avlusing er det store verdier spart der også, både i direkte kostnader/tapt produksjon og mindre dødelighet etter en kraftig påkjenning på laksen.

Dernest vil oppsamling av slam tillate resirkulering av fosfat, dette vil nok bli mer aktuelt etterhvert som tilgangen på nytt fosfat blir lavere og prisene øker. Produksjon av laks innebærer store utslipp av slam. Sprer man dette godt nok vil det ikke være noen miljømessige problemer, men kanskje har vi snart mer behov for slammet som en ressurs?

 

Vi går inn i en periode med både åpne og lukkede merder, men framtiden vil nok dreie mot lukkede merder i sjø etterhvert som teknologien modnes. 

"Vi går inn i en periode med både åpne og lukkede merder, men framtiden vil nok dreie mot lukkede merder i sjø etterhvert som teknologien modnes"

Ja, bare tiden vil vise hva som er det normale når vi kommer til 2050. 

Den som kan produsere billigst og med størst kvalitet vinner, og det blir spennende å sammenligne oppdrett i havmerder av typen Jostein Albert med de store landanleggene som er på planstadiet.

Jeg for min del har mest tro på havoppdrett, fordi gratis vann med høy kvalitet vil trumfe renset vann, og jeg tror også driftsutgiftene blir vesentlig større i landanleggene. Som et ekstra problem kommer det med driftssikkerhet, hvor bortfall av strøm kan ta livet av flere millioner fisk.

Alt i alt må risikoen for uønskede hendelser øke vesentlig i landanlegg sammenlignet med havmerder.

Share this post


Link to post

Jeg har ikke nevnt landbasert oppdrett med et eneste ord!

Når du først skal snakke om dem så er de fleste settefiskanlegg om ikke alle landbaserte. Risikoen ved bortfall av strøm er ikke fremmed for næringen. Et anlegg på sjøen vil naturligvis heller ikke være et resirkulasjonsanlegg, noe som reduserer risikoen for _dyre_ uhell ytterligere i forhold til et landbasert matfiskanlegg.

  • Like 1

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...