Jump to content
Mama82

Jobb, endringsoppsigelse?

Recommended Posts

Jeg lurer på; 

jeg har en 70 % stilling i butikk. Har vært i foreldrepermisjon frem til nå. Saken er at jeg er 100 % alene med lille, og kan ikke jobbe kveld og helg. Er det slik at arbeidsplassen har noe plikt til å tilrettelegge for meg i den forbindelse? Eller kun mitt problem? 

Share this post


Link to post

Etter AML § 10-2 tredje ledd har du rett på å få fleksibel arbeidstid så lenge dette kan utførast utan vesentleg ulempe for virksomheita. For butikkjobb så kan det nok være ein vesentleg ulempe for arbeidsgjevar å tilpasse fleksibel arbeidstid med skiftplanar og opningstid.

Fjerde ledd i samme paragraf seier at arbeidstaker over 62 år, eller som har helsemessige, sosiale eller andre vektige behov har rett til å få redusert arbeidstid/stillingsprosent, og at du har rett til å få gå tilbake til opprinneleg arbeidstid når den avtalte perioden med redusert arbeidstid er over. Det å passe eigne barn vil stort sett være å definere som andre vektige behov. Arbeidstilsynet har uttalt at foreldre med barn under 10 år og åleineforeldre blir ansett å oppfylle lovens krav til vektige behov som gir rett til redusert stilling.

Endringsoppsigelse er noko heilt anna og bør ikkje dras inn i denne samanhengen.

 

Framgangsmåten er å i fyrste omgang gå i dialog med arbeidsgiver. Forklar kva du har behov for og høyr kva arbeidsgjevar tenker om saka.
Det beste for deg vil være om du kan få ha fleksibel arbeidstid, eventuelt at du får tilpassa arbeidstida til tidspunkt der du kan få ordna med barnepass. Ved bruk av redusert arbeidstid så vil du heller ikkje få betalt for den tida du får fri.
Det kan også være at arbeidsplassen din har permisjonsregelement, personalhandbok eller liknande som kan gi deg rett til å få heilt eller delvis permisjon frå stillinga, kanskje også lønna permisjon i enkelte tilfeller.
Om dere ikkje finner ei grei løysing så blir neste steg å kreve redusert arbeidstid etter arbeidsmiljølova. Arbeidsgiver må då ha sterke argument for å nekte deg tilpassa arbeidstid.
For å få redusert arbeidstid så må du ha tenkt ut kor stor reduksjon i stilling du trenger og kor lenge du trenger redusert arbeidstid. Det skal deretter lagast ei skriftleg avtale som omtalar opprinneleg stillingsprosent, den nye stillingsprosenten, varigheit av avtalen, og at du går tilbake til 70% stilling ved avtalens utløp.
Om arbeidsgiver neketer så blir neste steg å løfte saka opp til arbeidsretten.

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...