Jump to content
Svein M

Vindkraftutbygging i Norge

Recommended Posts

Alle konsesjoner skal indras, all nybygging skal forbys, eksisterende skal avvikles så fort som mulig.

 

vindmøller til havs skal stå utenfor horisonten sett fra land.

Share this post


Link to post
Annonse

Møller og avmakt serien:

Program 1: ZEROs løgner

 

Program 2: Folkesviket

Program 3: Folkeopprøret

Program 4: Økonomibløffen

 

 

 

 

Share this post


Link to post

Vindkraftverkenes arealbruk i Norge for de 88 konsesjonene som er beregnet til å være 1760 km2.

Dette er sitat fra en rapport:

Det er gitt 88 konsesjoner for vindkraftanlegg på land til nå ut fra den informasjon som har vært tilgjengelig. Med et vurdert gjennomsnitt på 20 km2 konsesjonsområde pr. konsesjon, innebærer det at det over en relativt kort tidsperiode er forutsatt at 1 760 km2 areal er omdisponert fra landbruks-, natur og friluftsområder til bebyggelse og anlegg i kommuneplanens arealdel med rettslig bindende virkning. Til sammenligning er det samlede by- og tettstedsarealet i Norge, når alle byer og tettsteder tas med, på 1 138 km2 , og det samlede industriarealet 168 km2 .

Link: https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/samfunnsutvikling/samfunnsplanlegging/Lokalisering-av-storre-vindkraftanlegg-og-kommunen-som-arealplanmyndighet.pdf

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...