Jump to content
Grubleruble124

Hjemmetjenesten tariff

Recommended Posts

Hva er tariff for vikar i hjemmetjenesten? 

VIl en bachelorgrad som ikke er direkte relatert til helse og omsorg kunne gjøres gjeldende?

Evt ansiennitet fra å jobbe med utviklingshemmede?

 

På forhånd, takk.

Share this post


Link to post

Eg antek at det her er snakk om ei vikarstilling utan krav til utdanning, og med jobb i kommunal heimeteneste?

 

Etter tarifftabellen som blir gjeldande frå  01.07.2019 så er garantilønna for ei stilling utan kompetansekrav og utan ansiennitet 301 500 kr i året.

Etter § 12 i tariffavtalen skal du få ansiennitetstillegg for all arbeidserfaring når du blir tilsett i stilling utan kompetansekrav, men ikkje for utdanning. Det einaste er at det må være snakk om arbeidserfaring frå etter at du fylte 18 år, og at det er trinn som krever arbeidserfaring på meir enn 2, 4, 6, 8, 10 eller 16 år.

 

For å få uttelling for ein urelatert bachelorgrad så må du begrunne dette. Det kan f.eks. være ved å bruke bachelorgraden som bevis på at du kan tilta deg kunnskap på høgt nivå, at bacehlorgraden tilseier at du også kan ta heilt andre jobbar som er betre betalt, eller ved at delar av bachelorgraden er relevante for arbeidsoppgåvene dine.

 

Du vil også få ansiennitet for omsorg av barn eller pleie av eldre i opp til 3 år, samt arbeid i heimen etter fylte 18 år opp til 6 år (men ikkje uttelling for begge delar på det same året).

 

 

Det er også slik at du skal lønnast hensiktsmessig utifrå stillinga.

Det er blant anna eige punkt i hovudtariffavtalen om at det kan gis særskilt lønnskompensasjon for vikariat opp til 6 månedar der det er vasnkeleg å rekrutere.

Dersom det er krav om anna kompetanse, som f.eks. førarkort så er det også rimeleg å kreve kompensasjon for dette.

Lønna skal også stå i stil med lokale forhold, som til dømes tilgangen på arbeidskraft og generelt lønnsnivå i ditt område.

 

 

 

Det er viktig å merke seg at sjølv om tarifflønna blir brukt som ein fasit av arbeidsgiver, så er tarifflønna å ansjå som ei minumumslønn. Det er i høgste grad rom for å kreve meir betalt enn det lavaste lovlege lønnsnivået.

  • Like 2

Share this post


Link to post

Eg antek at det her er snakk om ei vikarstilling utan krav til utdanning, og med jobb i kommunal heimeteneste?

 

Etter tarifftabellen som blir gjeldande frå  01.07.2019 så er garantilønna for ei stilling utan kompetansekrav og utan ansiennitet 301 500 kr i året.

Etter § 12 i tariffavtalen skal du få ansiennitetstillegg for all arbeidserfaring når du blir tilsett i stilling utan kompetansekrav, men ikkje for utdanning. Det einaste er at det må være snakk om arbeidserfaring frå etter at du fylte 18 år, og at det er trinn som krever arbeidserfaring på meir enn 2, 4, 6, 8, 10 eller 16 år.

 

For å få uttelling for ein urelatert bachelorgrad så må du begrunne dette. Det kan f.eks. være ved å bruke bachelorgraden som bevis på at du kan tilta deg kunnskap på høgt nivå, at bacehlorgraden tilseier at du også kan ta heilt andre jobbar som er betre betalt, eller ved at delar av bachelorgraden er relevante for arbeidsoppgåvene dine.

 

Du vil også få ansiennitet for omsorg av barn eller pleie av eldre i opp til 3 år, samt arbeid i heimen etter fylte 18 år opp til 6 år (men ikkje uttelling for begge delar på det same året).

 

 

Det er også slik at du skal lønnast hensiktsmessig utifrå stillinga.

Det er blant anna eige punkt i hovudtariffavtalen om at det kan gis særskilt lønnskompensasjon for vikariat opp til 6 månedar der det er vasnkeleg å rekrutere.

Dersom det er krav om anna kompetanse, som f.eks. førarkort så er det også rimeleg å kreve kompensasjon for dette.

Lønna skal også stå i stil med lokale forhold, som til dømes tilgangen på arbeidskraft og generelt lønnsnivå i ditt område.

 

 

 

Det er viktig å merke seg at sjølv om tarifflønna blir brukt som ein fasit av arbeidsgiver, så er tarifflønna å ansjå som ei minumumslønn. Det er i høgste grad rom for å kreve meir betalt enn det lavaste lovlege lønnsnivået.

Tusen takk for utfyllende svar!

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...