Jump to content
Sign in to follow this  
AnonymDiskusjon

Handikapp p-plasser for gjester?

Recommended Posts

Hei, vi har 15 p-plasser for gjester, ingen for H.

 

I garasjen har alle 30 sin egen p-plass.

 

Det kom ønske om H-plasser for gjester. Må vi gjøre dette? Eller kan de håpe at det er 2 ledige plasser ved siden av hverandre - noe det ofte er.

 

Anonymous poster hash: 388b4...baf

Share this post


Link to post

Dersom det er snakk om sameige, eigerseksjonslova:

 

 

§ 26.Parkering og andre tiltak for seksjonseiere med nedsatt funksjonsevne

En seksjonseier kan med samtykke fra styret gjennomføre tiltak på fellesarealene som er nødvendige på grunn av seksjonseierens eller husstandsmedlemmenes nedsatte funksjonsevne. Styret kan bare nekte å samtykke dersom det foreligger en saklig grunn.

Sameiet må i sine vedtekter, gjennom en bytteordning eller på annen måte, sikre at parkeringsplasser som i vedtak etter plan- og bygningsloven er krevet opparbeidet til bruk av personer med nedsatt funksjonsevne, gjøres tilgjengelige for disse. En seksjonseier med nedsatt funksjonsevne kan kreve at styret pålegger en seksjonseier uten behov for en tilrettelagt plass å bytte parkeringsplass. Bytteretten gjelder bare dersom seksjonseieren med nedsatt funksjonsevne allerede disponerer en parkeringsplass i sameiet. Retten til å bruke en tilrettelagt plass varer så lenge et dokumentert behov er til stede. Vedtektsbestemmelsen kan bare endres dersom samtlige seksjonseiere uttrykkelig sier seg enige. Kommunen har vetorett mot endring av vedtektsbestemmelsen. Vedtekten må registreres i Foretaksregisteret.

 

Det er her eit spørsmål om kommunen har krevd at det skal være HC-plassar eller ikkje. Det vil variere alt etter kor nytt eller gamalt bygget er.

Ein seksjonseigar som har behov for HC-plass kan kreve å få bytte til seg ein betre parkeringsplass, men eg kan ikkje sjå at det er krav om at det er ein etablert HC-plass. Vanlegvis vil dette dreie seg om å bytte til parkeringsplassen som er ekstra stor, ligger på enden av rekka, ligger nært inngangsdøra og liknande meir tilfeldige forhold som gjer plassen meir egna for den med HC behov.

For gjestar gjeld ikkje denne bestemmelsen.

 

Dersom det ikkje er krav om å ha HC-plassar, så blir det som med dei fleste andre saker slik at det er fleirtalet som bestemmer.

 

 

 

 

Personleg tenker eg at det vil være hensiktsmessig å sette av to av parkeringsplassane som HC-parkering / korttidsparkering ved på/av-stigning. 

Det at dei med behov for HC plassar blir henstilt til å dobbeltparkere vil skape unødvendig støy, fordi folk ser berre ein bil som har parkert over to oppmerka plassar og legg ikkje merke til HC-skiltet i frontruta før dei ringer ned styreleder for å klage.

For skal HC bilen parkere vanleg med ein ledig parkeringsplass ved sidan av for å få ut rullestolrampa, så vil ein risikere å stå heilt fast dersom nokon andre parkerer på den plassen i mellomtida.

Dette behovet burde fint kunne ordnast utan å formelt opprette offisielle HC-plassar ved å lage eit parkeringsregelemang og sette opp eit lite privat skilt som informerer gjestane. 

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...