Jump to content
Morromann

Hver måned fra 1750 frem til i dag

Recommended Posts

April 1949

NATO (North Atlantic Treaty Organization) blir formelt opprettet 4. april. Samme dag underskriver Norge Atlanterhavspakten og blir medlem. NATO er altså kort forklart en forsvarsorganisasjon bestående av 30 land i Europa og Nord-Amerika, som for øyeblikket ledes av norske Jens Stoltenberg. "Et angrep på et NATO-land er et angrep på alle". 

NATO - Wikipedia

Jens Stoltenberg – Store norske leksikon

 

 

 • Like 1

Share this post


Link to post

Mai 1949:

Den 12.mai opphever Sovjetunionen blokaden av Vest-Berlin etter 323 dager, og muligens er det opprettelsen av en større vestlig militærallianse opprettet måneden før som ligger til grunn. Men blokaden har vist at Sovjetunionen og vestmaktene nå har nådd et uforsonlig punkt hvor samling av Tyskland ikke er mulig i uoverskuelig fremtid. 11.dager senere, den 23.mai blir de amerikanske, britiske og franske okkupasjonssonene i vest slått sammen til en ny stat, Den Tyske Forbundsrepublikken, en liberaldemokratisk stat kjent som Vest-Tyskland og med hovedstad i Bonn. Men som en følge av dette har det moderne demokratiske Tyskland blitt født 4 år etter nazi-Tysklands fall, selv om det frem til 1990 bare omfatter den vestlige delen. Det kommer likevel til å ta over tre måneder før den første vest-tyske regjeringen er på plass. Antakelig har de allierte også problemer med å finne politikere som ikke har vært knyttet til nazismen.

https://archive.org/details/OverTheHump/mode/2up

https://en.wikipedia.org/wiki/Berlin_Blockade

https://en.wikipedia.org/wiki/West_Germany

 

 • Like 1

Share this post


Link to post

Juni 1949:

I USA fortsetter forsøkene på å sende levende vesener ut i verdensrommet. Plassert ombord i V2-raketten Blossom IVB fra Holloman Air Force Base i New Mexico den 14.juni blir rhesusapen Albert II den første primaten til å bli sendt ut i verdensrommet. Raketten blir sendt 134 kilometer opp i atmosfæren, men stakkars Albert overlever ikke reisen og kræsjlander i døden etter at fallskjermen ikke løses etter at han blir skutt ut.

https://en.wikipedia.org/wiki/Albert_II_(monkey)

Ck4OzqdWUAAqYng.jpg

Edited by Morromann
 • Like 1

Share this post


Link to post

August 1949:

Den 29.august prøvetester Sovjetunionen sin aller første atombombe, RDS1(omtalt av amerikanerne som Joe 1)utenfor Semipalatinsk i Kashakstan. Bomben har en sprengkraft på 22 kilotonn TNT.  Bomben er laget etter model etter den som la Nagasaki i ruiner 4 år tidligere.Når dette blir kjent i USA og Vesten forøvrig beveger den kalde krigen seg inn i en virkelig farlig og skremmende periode preget av våpenkappløp og det som blir kjent som "terrorbalanse", men som kanskje paradoksalt nok avskrekker supermaktene fra å gå til krig mot hverandre grunnet den reelle og sannsynlige frykten for at en slik krig med de våpnene som nå besittes vil bli kriger ingen kan vinne og som vil kunne utløse "et kjenefysisk armagedon". Men denne frykten i tråd med konkuranse mellom USA og Sovjetunionen om stadig farligere og dødeligere atomvåpen vil holde verden i et jerngrep av frykt for ihvertfall de neste 35 årene.

https://web.archive.org/web/20130814121620/http://www.dn.no/dnlordag/article2661162.ece

https://web.archive.org/web/20070716014902/http://www.kazakhembus.com/Nuc_gp.html

 

 • Like 1

Share this post


Link to post

September 1949:

Vest-Tysklands første regjering trer sammen den 7.september etter de første frie valgene siden 1932 måneden før. I et tysk etterkigssamfunn er det ikke så lett å finne noen leder som ikke hadde noen kobling til nazismen. Den mannen som derfor utpekes til å bli Tysklands første forbundskansler er Konrad Adenauer, en 73 år gammel kristendemokratisk tidligere borgermester i Köln; og som forøvrig har en politisk karriere som strekekr seg tilbake til krisertidens Tyskland og Weimarrepublikken. Adenauer kommer, tross sin høye alder til å være kansler i 14 år og i løpet av sin regjeringstid vil han spille en viktig rolle i å gjenreise det tyske demokratiet og tilliten og integrasjonen i Vesten og det europeiske samfunnet. Den sosiale markedsøkonomien han innfører bidrar også til eventyrlig økonomisk vekst i etterkrigstidens Vest-Tyskland og den raskeste økonomiske veksten i Vest-Europa etter andre verdenskrig, kjent som det tyske under. Han håper også på full tysk gjenforening i tråd med utviklingen som han satser på vil motivere tyskerne i øst å gjøre oppgjør med kommunismen; noe som skal vise seg å ikke være så lett i den kalde krigens skygge. Under Adenauer blir også den nye tyske hæren etablert med sikte på tysk medlemskap i NATO. Men han tar ikke noe grunnleggende moralsk oppgjør med Tysklands nazi-fortid, mye nok fordi det er nær fortid og store deler av befolkningen har mye å svare for og bare ønsker å gå videre og ikke se tilbake. Det skjer mer når hans tysk-norske etterfølger Willy Brandt tar over som kansler på 1960-tallet.

https://en.wikipedia.org/wiki/Konrad_Adenauer

 

 • Like 1

Share this post


Link to post

Oktober 1949

Selv om Kina er verdens eldste fortsatt eksisterende sivilisasjon, så preges landets historie av gjentatte delinger og gjenforeninger. Dagens Kina, offisielt kalt Folkerepublikken Kina, blir opprettet 1. oktober 1949, som følge av at kommunistpartiet hadde gått seirende ut av borgerkrigen som har herjet innenfor landegrensene. Under ledelse av Mao starter kineserne på veien mot å bli en supermakt.

History of the People's Republic of China - Wikipedia

CHINA 1949 Vs CHINA 2021 | Evolution Comparison - YouTube

 

 

 • Like 1

Share this post


Link to post

November 1949:

Den første rettsaken mot Alger Hiss for å få den spionmistenkte statstjenestemannen dømt for mened; en rettsak som kom i gang fordi selve spionmistanken ligger såpass langt bak i tid at den er foreldet, endte med at juryen ikke kunne bli enige om en kjennelse. Hiss er siktet for å løyet om å ikke ha møtt Whittaker Chambers etter 1937 og at han aldri overleverte dolumenter til vedkommende. Den 17.november innledes den andre mened-rettsaken mot Hiss i New York og igjen er det Chambers som er hovedvitne.

https://www.historynet.com/the-alger-hiss-spy-case-mayjune-98-american-history-feature/?f

https://web.archive.org/web/20060614104712/http://chilit.org/Papers by author/Hermann -- Hiss.htm

Alger_Hiss_(1950).jpg
Alger Hiss

 • Like 1

Share this post


Link to post

Desember 1949:

Etter at den kinesiske borgerkrigen er avsluttet evakuerer nasjonalisthæren til Chiang Kai-Shek til øya Taiwan hvor de etablerer hovedstaden sin på Taiwan og etablerer dermed det fortsatt eksisterende skillet mellom det kommunistiske fastlands-Kina og Taiwan, som egentlig også kan kalles Vest-Kina og Øst-Kina; ingen gjør nok det men noe som etterhvert vi ser mye av som etablerer seg i den kalde krigen med slike "jerntepper" som skiller mellom Tyskland, Korea, Vietnam og Kina, mellom kapitalisme(men ikke nødvendigvis demokrati, kun Vest-Tyskland er et demokrati av de nevnte landene på dette tidspunktet)og kommunisme. Kuomintang-regimet er ikke demokratisk, og Chiang Kai-Shek kommer til å styre Taiwan som en diktator frem til sin død i 1975, men at regimet er kapitalistisk og en fiende av Maos Kina sørger for at USA kommer til å gi øystaten betydelig økonomisk og militær støtte slik at det bare blir med truslene fra Beijing om å invadere øya og også innlemme den i folkerepublikken. Selv om flere land, også vestlige anerkjenner kommunistregimet på fastlandet, er det Taiwan som kommer til å representere Kina i FNs sikkerhetsråd frem til 1971. Dermed er en ny frontlinjestat opprettet i den kalde krigen, selv om Taiwan som nevnt ikke er et demokrati på dette tidspunktet, det er først etter 1987 at landet beveger seg i den retningen.

https://en.wikipedia.org/wiki/Retreat_of_the_government_of_the_Republic_of_China_to_Taiwan

https://www.taipeitimes.com/News/feat/archives/2016/12/04/2003660529

 

 • Like 1

Share this post


Link to post

Februar 1950:

Øst-Tysklands beryktede hemmelige politi og etterretningstjeneste Ministerium für Staatssicherheut, forkortet og kjent som Stasi blir etablert den 8.februar etter modell fra sovjetiske KGB. Etatens primære oppgave er å overvåke alle sidene ved innbyggernes liv og bekjempe motstandere av kommunistregimet. Grunnet den spente øst-vest-situasjonen og frykt fra regimet for infiltrasjon av spioner fra Vest-Tyskland utvikles en ganske ekstrem overvåknings- og angiverkultur som holder det øst-tyske samfunnet i frykt i nærmere 40 år. Det omfattende nettverket av angivere som blir rekruttert til Stasi gjør at organisasjonen kommer til å bli ansett som en av de mest effektive sikkerhets- og etteretningstjenester i verden. Det har blitt antatt at frem til den tyske samlingen i 1990 kommer Stasi til å ha så mye som 600 000 uofisielle medarbeidere og det har blitt sagt at i Øst-Tyskland var det slik at "den ene halvdelen av befolkningen hadde som jobb å spionere på den andre halvdelen". Stasis ekstreme spionasjevirksomhet mot egen befolkning har blitt skildret i den Oscar-belønnede tyske filmen Das Leben der Anderen(De andres liv) fra 2006 og Stasi brukes også ofte om et uttrykk for politiske ønsker om mer overvåkning og inngripen i personvernet.

https://en.wikipedia.org/wiki/Stasi

 

 • Like 1

Share this post


Link to post

Mars 1950

1. mars dømmes den tysk-britiske forskeren Klaus Fuchs til fengsel i 14 år, etter at han angivelig skal ha utlevert topphemmelige britiske atomdukementer til Sovjetunionen. Sovjeterne benekter dette 7. mars, før de dagen etter kommer med påstand at landet har en fullført og klar atombombe blant sine våpen.

Fuchs soner ni år av dommen før han blir løslatt, for han deretter flytter til Øst-Tyskland, hvor han blir værende frem til sin død i 1979.

Klaus Fuchs - Wikipedia

Klaus Fuchs - police photograph.jpg

 • Like 1

Share this post


Link to post

April 1950:

Som en følge av den arabisk-israelske krigen har Vestbredden, som også den østlige delen av Jerusalem er en del av siden 1948 vært under jordansk okkupasjon. Den 24.april blir området formelt annektert av Jordan, selv om det i henhold til FNs delingsplan fra 1947 er ment å være en del av en palestinsk stat. Storbritannia, Irak og Pakistan er de eneste landene som anerkjenner den jordanske annekteringen. Vestbredden kommer til å bli under jordansk herredømme frem til 1967 da området blir okkuper av Israel under seksdagaerskrigen.Palestinerne, som var ment å leve i sin egen stat på Vestbredden kommer til å bli de store ofrene for disse maktkampene mellom statene i Midtøsten.

https://books.google.no/books?id=HXNnEkLRtSoC&pg=PA114&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

RJ-Wadi_Seir-1HR.jpg

Edited by Morromann
 • Like 1

Share this post


Link to post

Mai 1950

På denne tiden er Robert Schuman utenriksminister i Frankrike. 9. mai legger han frem Schuman-planen. Den er opprinnelig ment å ivareta internasjonal forvaltning av den franske og tyske kull- og stålindustrien, men utvikles raskt.  Planen regnes som starten på den europeiske integrasjon etter andre verdenskrig, og som gjennom flere utviklingstrinn kulminerte med opprettelse av EU i 1993. Datoen 9. mai er også vedtatt som Europadagen.

Robert Schuman - Wikipedia
European Union - Wikipedia
Schuman Declaration - Wikipedia

What To See in Brussels To Learn About the European Union

 • Like 1

Share this post


Link to post

Juni 1950:

I perioden etter at både USA og Sovjetunionen har trekket troppene sine ut av Korea har det vært trefninger langs den 38. breddegrad som er grenselinjen for de to koreanske statene. Men den 25. juni går Nord-Korea til full krig mot Sør-Korea når de sender styrker over grensen ved den 38.breddegrad og innleder et intenst bombardement av naboen i sør. Allerede neste dag fordømmes angrepet i FNs Sikkerhetsråd(dog er ikke Sovjetunionens representant tilstede)og Nord-Korea blir bedt om å trekke tilbake angrepet, noe som ikke blir fulgt. Den 27.juni beordrer så president Truman amerikanske tropper til å intervenere i krigen på Sør-Koreas side, en aksjon som det blir gitt grønt lys til av FNs Sikkerhetsråd som en FN-operasjon. 5 år etter andre verdenskrigs slutt innledes Koreakrigen, den første virkelig internasjonale konflikten siden verdenskrigen. De utenlandske bidragene i FN-alliansen er overveldende dominert av USA militært, og general Douglas MacArthur som var øverstkommanderende for de allierte styrkene i Stillhavet under andre verdenskrig og har hatt det øverste ansvaret for den amerikanske okkupasjonen av Japan etter krigen kommer til å lede FN-aksjonen. Hele 22 land kommer til å gi sin støtte til Sør-Korea i FN-aksjonen, enten gjennom militært bidrag eller sanitet eller begge deler. De nordiske landene, som få år etter 2.verdenskrig ikke har utviklet noen enheter som er trent for større militære oppdrag i utlandet sender sine bidrag i form av sanitet; Norges bidrag er et mobilt militærsykehus. Krigen kommer til å vare i 3 år og er den første proxy-krigen av større betydning i den kalde krigen og befester USAs rolle som den ledende vestlige stormakten i etterkrigstidens verden.

https://www.britannica.com/event/Korean-War

 

 • Like 1

Share this post


Link to post

Juli 1950:

Til tross for suksess til lands og fremrykning helt til Seoul har ikke Nord-Korea krigslykken med seg i lufta. Den 20.juli, mindre enn en måned etter at krigen brøt ut har mesteparten av det nord-koreanske luftvåpenet blitt utslettet av Sør-Korea og deres allierte amerikanske, britiske og australske luftstridskrefter. Selv om FN-alliansen sliter på bakken er likevel seieren over det nord-koreanske flyvåpenet på lengre sid avgjørende for å konsentrere seg om fremtidige angrep mot fienden på landjorda. Med seieren i lufta kan FN-styrkene også bevege seg lettere i dagslys uten frykt for bombeangrep og marinestyrkene kan også operere nærmere kysten, mens det nord-koreanske flyvåpenet kun kan utføre bombeangrep om nettene.

https://en.wikipedia.org/wiki/Air_Battle_of_South_Korea

 

 • Like 1

Share this post


Link to post

September 1950:

Selv om Koreakrigen bare har vart noen måneder og vil trekke ut i langdrag frem til 1953 sliter Nord-Korea i motvind. Ikke bare har de mistet initiativet i luften, men den 15.september går FN-styrkene under general MacArthurs kommando i land ved den sørkoreanske byen Inchon som har vært under nordkoreansk okkupasjon siden starten av krigen. I 5 dager før invasjonen har amerikanske fly bombet de nordkoreanske forsvarsverkene for å gjøre landgangen lettere. For de nordkoreanske styrkene kommer angrepet som en overraskelse og når forsyningslinjene kuttes blir de hovedsaklig nyrekrutterte troppene tvunget til retrett. 4 dager etter landgangen er Inchon blitt frigjort av amerikanske og sørkoreanske tropper. Og FN-styrkenes seier av Inchon fører til et grunnleggende gjennombrudd; 25.september må Nord-Korea oppgi okkupasjonen av den sørkoreanske hovedstaden Seoul og trekker seg tilbake til den 38.breddegrad hvor Nord-Korea nå går til offensiv den 30.september og kommunistene i Pyongyang må oppgi sin plan om herredømme over hele Korea. Men selv om FN-alliansen har gjort overveldende seire skal krigen vise seg vanskeligere å vinne enn først ventet, for selv om Sør-Korea har overveldende internasjonal støtte gjennom FN-alliansen har også Nord-Korea venner som det vil vise seg ut over høsten.

https://web.archive.org/web/20210621001124/https://history.army.mil/books/korea/20-2-1/toc.htm

https://web.archive.org/web/20071026015253/http://assoc.orange.fr/france-coree/eurokorvet/uk/minewarfare_korea.htm

 

 • Like 1

Share this post


Link to post

Oktober 1950

Etter flere måneder med mislykkede forhandlinger mellom kineserne og tibetanerne, går førstnevnte til invasjon 6. oktober. Til tross for tapper motstand fra den tibetanske hæren fører det ingen sted, og Tibet blir inkorporert i Folkerepublikken Kina som en autonom region.

Annexation of Tibet by the People's Republic of China - Wikipedia
Battle of Chamdo - Wikipedia

The Extraordinary Alexandra David-Néel: First European Woman to Travel to the Forbidden City of Lhasa | Bonjour Paris

 

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
 • Create New...