Jump to content
Morromann

Hver måned fra 1750 frem til i dag

Recommended Posts

Juli 1937:

Den 7.juli begynner andre verdenskrig.

Nei, nå tuller jeg vil sikkert noen si. For den begynner jo i september 1939. Joda, det er det de fleste er enige om; dog er det de som vil hevde at andre verdenskrig først begynte i desember 1941, da to store konflikter, en asiatisk og en europeisk ble en del av en felles global konflikt. Og den første av disse to konfliktene, altså den andre kinesisk-japanske krigen; fra 1941 også kjent som Stillehavskrigen og som vil vare helt frem til 1945 og slutter med atombombene over Hiroshima og Nagasaki begynner denne skjebnessvangre julidagen.

 Japan er fullt industrialisert og har en sterk og moderne militærmakt mens Kina er hardt rammet av flere tiår med borgerkrig, korrupsjon, utenlandsk intervensjon og fraksjonering og i det er også noe japanerne har utnyttet gjennom selv via diverse mindre konflikter har erobret deler av landet tidligere, som for eksempel Mandsjuria. I et område sørvest for Beijing som allerede er under japansk okkupasjon deserterer en soldat fra den japanske hæren og flykter inn i byen Waiping. Japanerne ber kinesiske myndigheter om å få lov til å innta byen for å lete etter soldaten, men kineserne som med rette frykter at dette kun er et påskudd for å gå til invasjon svarer ikke. Og de går i fellen; Japan bruker påskuddet til å gå til fullskala invasjon av Kina; Waiping og Marco Polo-broen hvor de innledende kampene starter blir fort erobret. Deretter innleder japanerne en rask erobringskrig i øst-Kina som også etterfølges av brutale angrep på sivilbefolkningen. Den japanske invasjonen av Kina og forbrytelsene mot sivilbefolkningen blir raskt møtt med internasjonal fordømmelse og sanksjoner.

http://www.ibiblio.org/hyperwar/PTO/IMTFE/IMTFE-5a.html

https://web.archive.org/web/20050204225254/http://www.thebeijingguide.com/marco_polo_bridge/index.html

http://www.china.org.cn/english/features/beijng/31253.htm

 

 

Edited by Morromann
 • Like 1

Share this post


Link to post

August 1937

5 august: I Sovjetunionen går Stalin i gang med opprydding, som han selv kaller det. Dette var en omfattende undertrykkelses- og forfølgelseskampanje. Den omfattet blant annet utrenskninger innen kommunistpartiet, undertrykkelse av bønder, deportasjoner av etniske minoriteter og forfølgelse av enkeltpersoner av diverse andre grunner. Svært mange omkommer de neste årene som en konsekvens av dette.

Great Purge - Wikipedia

 

 • Like 1

Share this post


Link to post

September 1937:

I perdioden før den japanske invasjonen har det vært borgerkrig i Kina mellom Kuomintang-regjeringen(nasjonalistene)under Chiang Khai-Shek, som har generell internasjonal anerkjennelse som Kinas legitime regjering og kommunistene under Mao Zedong. Med den japanske invasjonen har borgerkrigen imidertidig måttet ta en pause da begge parter må bekjempe invasjonsmakten og på enkelte fronter samarbeider også nasjonalistiske og kommunistiske offiserer. I slaget ved Pingxingguan den 25.september viser også kommunistene sin styrke når den kommunistiske åttende rutearme som formelt har blitt innlemmet i Kuomitanghæren grunnet krigen når de overrasker og vinner over de fremrykkende japanerne ved et fjellpass i Shanxi-provinsen. Den åttende arme overfaller viktige transportsenheter og utsletter praktisk talt den japanske styrken. Selv om dette bare er en mindre og i hovedsak moralsk seier da japanerne fortsetter å rykke raskt frem sørover i Kina og erobrer de viktigste byene de neste månedene styrker seireren ved Pingxingguan de kinesiske troppenes moral og øker også kommunistenes prestisje og oppslutning.

https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Pingxingguan

115D_in_the_Battle_of_Pingxing_Pass.jpg
Snikskyttere fra kommunistenes 8.arme

Edited by Morromann
 • Like 2

Share this post


Link to post

Oktober 1937

Haiti/Den dominikanske republikk.

Oktober 1937 er tidspunktet for massakren av mellom 20 000 og 30 000 haitiere som på denne tiden levde på den dominikanske siden av grensen. Blodbadet varte i fem dager, og ble gjennomført av regjeringssoldater på ordre fra den dominikanske presidenten Rafael Trujillo. Navnet på hendelsen viser til hvordan soldatene skilte mellom haitiere og dominikanere. Soldatene holdt opp persille og spurte folket hva de så. De som ikke kunne uttale det spanske ordet perejil (persille) korrekt, ble stemplet som haitiere og deretter drept.

Mennesker kan være brutale.

Parsley massacre - Wikipedia

Nyamata Memorial Site 13.jpg

 • Like 1

Share this post


Link to post

November 1937:

Etter kamper som har vart i over tre måneder erobrer japanerne Shanghai den 26.november. Kuomintang-regjeringen har satset veldig mye på å forsvare Kinas viktigste handelssenter, og selv om tapet av den viktige byen er et stort strategisk nederlag har det riktignok styrket kinesernes kampmoral og patriotisme og for japanernes vedkommende er de overrasket over fiendens motstandsvilje og planen om en rask erobring av Kina har dermed fått en knekk. Japanerne hadde opprinnelig sett for seg at Shanghai ville bli erobret i løpet av tre dager, men istedet ble det altså tre måneder. I kampene om Kinas viktigste finansielle senter har kineserne mistet 600 000 og japanerne 300 000 soldater. Det er i kjølvannet av slaget om Shanghai at den japanske hæren begynner å iverksette grusomheter mot den kinesiske sivilbefolkningen når de begynner å marsjere mot Kuomintang-regjeringens hovedstand Nanking.

De britiske og amerikanske konsesjonsområdene i Shanghai blir riktignok ikke berørt i særlig grad av den japanske erobringen og beholder sin autonomi frem til Japan går til krig mot vestmaktene i desember 1941.

https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Shanghai

 

Edited by Morromann
 • Like 1

Share this post


Link to post

Desember 1937:

Etter kamper som har vart i 13 dager inntar japanerne Kuomintang-regjeringens hovedstad Nanjing den 13.desember og der innledes også et av de mørkeste, om ikke det mørkeste kapittelet i den andre sino-japanske krigen, nemlig Nanjingmassakren. Umiddelbart etter erobringen starter japanske soldater å utøføre massakre på sivilbefolkningen og helt ubeskrivelige hendelser finner sted. I løpet av den neste måneden blir 300 000 sivilister og krigsfanger myrdet på brutalt vis, og det mens internasjonal presse er til stede i byen og kan bevitne det. Kinesiske sivile blir skutt, halshugget, brent levende, kokt, bundet sammen med piggtråd, kjørt over av tanks(!!),skutt med maskingevær eller kastet i elva. Mellom 20 000 og 80 000 jenter og kvinner blir voldtatt i det som har fått betegnelsen verdenshistoriens største massevoldtekt. Hva som er grunnen til at den japanske hæren utfører og tillater slike ubeskrivelige grusomheter skal være uvisst men det er kanskje et eksempel på seierherren som vil ydmyke og fornedre de beseirede på gruosomst mulig måte.

Noen få dager før den japanske okkupasjonen har Chiang Khai-Shek og hans regjering flyktet videre og etablert den nye hovedstaden til Chongquing i sørvest som blir Kuomintangs base helt frem til 1946.

https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Nanking

https://web.archive.org/web/20071213162138/http://japanfocus.org/products/details/2553

http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/7140357.stm

https://archive.ph/20130112025536/http://search.japantimes.co.jp/rss/fl20080810x1.html

105212215.jpg?w=700
Japanske soldater i Nanjing i 1938.

Edited by Morromann
 • Like 1

Share this post


Link to post

Januar 1938:

Mens krigen raser i Kina og Spania og Europa går et mørkt år i møte når Hitler i nettopp dette året for alvor kommer til å starte realsere sine slu planer om ekspansjon er USA på bedringens vei etter flere år med depresjonstid takket være president Roosevelts New Deal-politikk. I løpet av 1930-tallet har jazzmusikken blomstret og også fått et voldsomt gjennombrudd gjennom utviklingen av lydteknikk og plateindustriens gjennombrudd. Benny Goodman("the king of swing") og orkesteret hans blir den 16.januar de første jazzmusikerne til å avholde en konsert i prestisjetunge Carnegie Hall i New York. Konserten blir også spilt inn på bånd og blir både en av jazzens første dobbelalbum, en av de første live innspillingene av en jazzkonsert og den første jazzplaten til å selge over en million eksemplarer.

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Famous_1938_Carnegie_Hall_Jazz_Concert

 

 • Like 1

Share this post


Link to post

Trippelposting... 

Februar 1938

4. februar overtar Adolf Hitler formelt ledelsen av hæren, samtidig som han avsetter politiske og militære ledere som ikke støtter hans politikk.

1938 - Wikipedia

Adolf Hitler - World War II | Britannica

 • Like 1

Share this post


Link to post

Mars 1938:

Hitler har bestemt seg for at dette året skal han iverksette å etablere det han kaller lebensraum for "den ariske rase". Hitler er fast bestemt på å få innlemmet sitt fødeland Østerrike i Tyskland og ser det også slik at alle etnsike tyskere skal samles inn under det tyske riket. I Østerrike har nazistenes oppslutning økt og de østerrikske nazistene går også inn for at landet skal innlemmes i Tyskland. Hitler har denne vinteren presset den østerrikske kansleren Kurt Schuscnigg til å innfri en rekke tyske krav, blant annet å ta nazister inn i regjeringen og at medlemer av nazipartiet som er fenslet skal løslates samtidig som Wehrmacht har holdt en rekke øvelser ved grensen for å vise den østerrikske kansleren at han mener alvor(høres det kjent ut fra vår tid?). Den nye nazistiske innrenriksministreren i Østerrike, Arthur Seyss-Inquart er i praksisk ikke noe annet enn en marionett for Hitler som styres dirkete fra Berlin.  Fra Hitlers side er dette fra starten bare et politisk spill og Schuschnigg, som selvfølgelig skjønner dette prøver å kjøpe tid ved å foreslå at en folkeavstemning om tilslutning til Tyskland skal gjennomføres. Hitler kjøper ikke dette og den 12.mars krysser tyske tropper grensen til Østerrike og blir ikke møtt med noe motstand. Tvert imot blir den tyske hæren møtt med jublende folkemasser og naziflagg, noe som viser hvor stor oppslutning nazistene faktisk har i Hitlers fødeland. Hitler blir også møtt med jublende masser når han kjøres inn i sin hjemby Branau. Dagen etter, den 13.mars annekterer Hitler Østerrike som en del av Stor-Tyskland. Den tyske invasjonen og annekteringen av Østerrike vekker selvsagt internasjonal oppsikt, men reaksjonene er milde og ikke spesielt fordømmende i og med at østerrikerne i overveldende grad ønsker nazistene velkommen. Men for nazistene er dette bare starten på det neste steget i Hitlers planer; når han allerede har forberedt seg på neste steg - Sudetenland; de tyskspråkelige områdene i det vestlige Tsjekkoslovakia og som vil prege de neste områdene og for alvor forberede Europa og verden på det uunngåelige.

https://www.ushmm.org/collections/bibliography/anschluss

https://www.britannica.com/event/Anschluss

http://www.thirdreichruins.com/vienna.htm

http://www.otr.com/austria.html

 

 • Like 1

Share this post


Link to post

April 1938:

Den 10.april blir det avholdt folkeavstemning i Østerrike om Anschluss, for å se om østerrikerne virkelig slutter opp om annekteringen. Oppslutningen blir overveldende og nærmest total, hele 99,7% avgir sin støtte til annekteringen, et resultat som selv Hitler blir overraksket over. Selv om historikerne er enige om at det neppe var velgfusk var folkeavstemningen alt annet enn fri; stemmesedlene er ikke skjult og blir kontrollert av valgfunksjonærer samtidig som spørsmålene er tendensiøst fremstilt. Men historien viser likevel, spesielt i de neste årene at oppslutningen om Hitler og nazismen er enda større i Østerrike enn i Tyskland og at i motsetning til andre land som Hitler snart vil erobre er det knapt noen motstandsbevegelse å snakke om. Østerrike blir en fullt ut integrert del av Nazi-Tyskland og deler deres skjebne.

https://en.wikipedia.org/wiki/1938_Austrian_Anschluss_referendum

EEBWk3MXUAEJR9Z.jpg
Slik så stemmeseddelen hvor man skulle krysse av ja eller nei til Hitler i folkeavstemningen.

 

 • Like 1

Share this post


Link to post

Mai 1938:

Anschluss, annekteringen av Østerrike gikk glatt for nazistene, men Tsjekkoslovakia-krisen som er under oppseiling går ikke upåaktet hen. Anschluss har vist verden at Hitler mener alvor og i Tsjekkoslovakia, Øst-Europas eneste demokrati er myndighetene smertefullt klar over at den etnisk tyske minoriteten i Sudentenland, helt vest i landet sympatiserer med nazismen og tanken om å bli en del av "det storgermanske riket". I området har det også vært en del uro og anti-tsjekkiske stemninger. I og med annekteringen av Østerrike er også Tsjekkoslovakia mer omgitt av tyske grenser enn de var i utgangspunktet. Den 20.mai beordrer den tjsekkoslovakiske regjeringen mobilisering etter rapporter om tysk troppeoppbygning langs grensene; rapporter som senere skal vise seg å være falske. Falske rapporter til tross; i motsetning til Anschluss går det ikke upåaktet henn ute i verden; Storbritannia og Frankrike ønsker for enhver pris å unngå noen ny krig med Tyskland 20 år etter at den forrige verdenskrigen tok slutt og kommer med klare advarsler om at de vil komme Tsjekkoslovakia til unnsetning i tilfelle en tysk innvasjon; samtidig som diplomtene deres blir bedt om å se etter en løsning for å få den tsjekkiske regjeringen til å avgi Sudentenland for å unngå eskalering til krig.

Selv om rapportene om militær aktivitet er falske, er ikke Hitlers intensjoner om å ta hele Tjsekkoslovakia, ikke bare Sudetenland det. Den 28.mai holder han et hemmelig møte i Rikskanselliet hvor han ærlig og åpent erklærer at han har som mål å knuse Tjsekkoslovakia i kne med tvang og militære midler. Den 30.mai utsteder han et direktiv til den tyske hæren om å forberede en militær innvasjon av nabolandet i øst i oktober.

https://en.wikipedia.org/wiki/May_Crisis

http://www.historicalresources.org/2008/10/12/hitlers-directive-for-operation-green/

I 1938 begynte Europa å forberede seg på at en ny verdenskrig var uunngåelig.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Juni 1938

Den kinesiske  nasjonalistregjeringens styrker ødelegger dikene i guleeelven, med den hensikt å skape oversvømmelsene for å stanse de japanske styrkers raske fremrykning i landet tidlig. 9. juni begynte vannmassene å strømme ut i et område på på 54 000 km², og provinsene  Henan, Anhui og Jiangsu til Østkinahavet blir alle oversvømmet. For at japanerne skulle bli overrumplet ble befolkningen ikke advart i forkant. Flommen la millioner av hjem under vann, og storparten av befolkningen klarte ikke å flykte unna i tide. Tapstallene blant den sivile kinesiske befolkning var på mellom 500 000 og 900 000. Militæraksjonen var suksessfull når det kom til å skape store problemer for den japanske fremrykningen, men ikke når kom til tap av sivile.

1938 Yellow River flood - Wikipedia

1938_June_Yellow_River.gif

 • Like 1

Share this post


Link to post

Juli 1938:

Med Nazi-Tysklands ekspansjon og annektering av Østerrike står stadig flere jøder i Europa ovenfor diskriminering og forfølgelse; samtidig har også Ungarn og Romania til dels kopiert tyskernes antisemittiske lover som gjør jødene til annenrangs borgere. Etter initiativ fra USAs president Franklin Delano Roosevelt finner Eviankonferansen i Frankrike sted mellom 6. og 15.juli; en konferanse med detlakere fra 32 land som har som formål å diskutere responsen av den store økninger av jøder som flykter fra forfølgelse i et stadig mer fiendtlige Europa. Resultatet av konferansen blir en skuffelse; de fleste land er avvisende til å ta imot flere flyktninger enn de allerede har satt seg villig til å ta imot. USA selv vil ikke ta imot mer enn 27 230 mens Storbritannia setter foten ned for fortsatt innvandring av jøder til Palestinamandatet i Midtøsten og fra de australske representantene kommer til og med antisemittiske uttalelser om at de ikke ønsker å importere det de kaller "Tysklands raseprolem". Det mest generøse tilbudet kommer riktignok fra Den dominikanske republikk, som til tross for at de er en mindre øystat i Karibien sier seg villig til å ta imot 100 000 jødiske flyktninger. Et resultat av den i realiteten mislykkede konferansen blir at millioner av jøder blir fast i et Europa som Hitler tar mer og mer kontroll over. Selv om verden overhodet ikke er klar over at nazistene få år senere kommer til å iverksette holocaust, den systematiske utryddelsen av jødene vil man i ettertid føle anger over hvor mange man kunne reddet fra grusomhetene i tide men som ble etterlatt i nazistenes vold.

https://www.jewishvirtuallibrary.org/decisions-taken-at-the-evian-conference-on-jewish-refugees

https://www.cafetelaviv.de/deutschland/konferenz-von-evian-1938-teil-1/#en

evian.jpeg

 • Like 1

Share this post


Link to post

September 1938:

Denne måneden går verden fra krigsfrykt og over i en midlertidig og kortvarig optimisme, eller snarere en falsk følelse av trygghet.

Den 12.september krever Hitler selvstyre for tyskerne i Sudetenland, noe Tsjekkoslovakia avviser og derimot møter med å innføre unntakstilstand da det bryter ut kamper mellom etniske tyskere og etniske tsjekkere i området som forøvrig også er av sterk militær betydning for den tsjekkoslovakiske hæren. Vestmaktene ønsker som sagt å sørge for å garantere for Tsjekkoslovakias sikkerhet. Men samtidig er britiske og franske myndigheter ikke fremmede for tankene på å la Hitler få Sudetenland og at ved å gi ham det vil han la resten av Tsjekkoslovakia(og Europa for den saks skyld)være i fred; noe som muligens er noe de tror på eller ren ønsketenkning. Den 15.september reiser Storbritannias statsminister Neville Chamberlain til Tyskland for samtaler med Hitler som gjentar sine krav om selvstyre for sudettyskerne men lover samtidig å ikke gå til noen militær aksjon før Chamberlain har drøftet saken med sin egen regjering og med franskmennene. Chamberlain holder flere møter med Hitler de neste dagene; og underveis kommer garantier fra Mussolini om at han støtter de tyske kravene i Tsjekkoslovakia. Den 28.september blir en konferanse avholdt i München på Hitlers initiativ hvor regjeringssjefene fra Tyskland, Italia, Storbritannia og Frankrike møtes for å drøfte Sudentenlandsspørsmålet. Representanter for Tsjekkoslovakias regjering blir ikke invitert med for å fremlegge sitt syn på saken - selvfølgelig. Den 29.september blir Münchenavtalen undertegnet av alle de fire partene og blir nøyaktig slik Hitler ønsker: Tsjekkoslovakia må frivillig oppgi Sudetenland som vil bli annektert av Tyskland, mens tyskerne på sin side må garantere for at de lar resten av Tsjekkoslovakia får være i fred. Tsjekkoslovakia, som har sine viktigste militære festninger i området fordømmer avtalen og beskylder britene og franskmennene for å ha sviktet dem. Men vestmaktene oppfatter avtalen som en seier, som har reddet Europa for å bli dratt inn i en ny og ødeleggende storkrig 20 år etter at den forrige sluttet.

Dagen etter at avtalen er underskrevet, den 30.september returnerer Chamberlain til London hvor han stolt proklamerer at han fått i stand en avtale med Hitler som sikrer "peace in our time" og at det ikke er noe mer å bekymre seg for, en tale som ikke kommer til å levne ham mye ære; snarere tvert imot. Bare kort tid senere får verden erfare at Hitler slett ikke bare vil nøye seg med Sudentenland men kun har kjøpt seg tid.

https://avalon.law.yale.edu/imt/munich1.asp

https://en.wikipedia.org/wiki/Munich_Agreement

https://wwnorton.com/college/history/ralph/workbook/ralprs36.htm

https://en.wikipedia.org/wiki/Peace_for_our_time

 

Edited by Morromann
 • Like 1

Share this post


Link to post

November 1938:

Regimers brutalitet starter ofte med små steg som gradvis bygger seg opp før en større hendelse skjer hvor ting eskalerer til det nivået hvor det ikke er noen vei tilbake. Og det er også slik utviklingen av Nazi-Tysklands forfølgelse og diskriminiering av jødene har begynt fra gradvis diskriminering til systematisk utestengelse fra det tyske samfunnet og til det hele eksploderer med pogromen kjent som Krystallnatten den 9.november. Nazistene har lenge ventet på det rette "påskuddet" til å iverksette forfølgelsene for fullt og det påskuddet blir benyttet etter at en ansatt ved den tyske ambassaden i Paris blir skutt og drept av en jødisk flyktning som en reaksjon på at en større gruppe tyske jøder har blitt utvist av landet og befinner seg i ingemannsland på grensen til Polen fordi polske myndigheter har avvist dem. Dagen etter drapet blir det iverksatt voldsomme pogromer mot jøder over hele Tyskland(som nå også omfatter Østerrike og Sudentenland); hus hvor jøder bor blir satt i brann eller vandalisert, jødiskeide forretninger blir satt i brann og plyndret, hele 7500 forretninger ødelagt, 1574 synagoger blir satt i brann og 91 jøder blir drept av mobben. Tilsynelatende er det en mobb av sinte tyskere som angriper jøder over hele Tyskland men i realiteten er det iscensatt fra høyste hold i nazipartiet for at det skal se ut som om tyskerne kollektivt hevner drapet på diplomaten i Paris. Årsaken til at hendelsen blir kalt "kystallnatten" er at det ligger knuste glass på gatene over hele Tyskland dagen etter ugjerningen. Naziregimet gir selvfølgelig jødene selv skylden for uroen og ødeleggelsene og tillegger dem en kollektiv bot på en milliard tyske mark; altså 4000 mark per jøde. Rundt 30 000 jøder blir deportert til konsentrasjonsleire; noe som ofte betraktes som starten på holocaust; selv om den systematiske utryddelsen av jødene først blir iverksatt etter invasjonen av Sovjetunionen i 1941. Utfallet av ugjerningen blir likevel at diskrimineringen og forfølgelsene av jødene i Tyskland intensiveres og at de nå i et eksalerende tempo blir fratatt alle sivile rettigheter. Antallet jøder som nå vil flykte fra Tyskland øker også kraftig etter dette; noe som også vanskeliggjøres fordi flere land har stengt grensene for jødiske flyktninger. Hendelsene blir møtt med internasjonal fordømmelse og flere land bryter sine diplomatiske forbindelser med Tyskland på grunn av dette. 

https://www.yadvashem.org/yv/en/exhibitions/kristallnacht/index.asp?WT.mc_id=wiki

86838-1000x807.jpg

 • Like 1

Share this post


Link to post

Januar 1939:

Vi befinner oss i en tidsperiode hvor flere stater, ikke bare Tyskland, aggresivt gjør krav på å annektere og ta over land hvor det bor andre mennesker fra før uten hensyn til hva disse faktisk ønsker selv. Et annet land som også gjør krav på teritorier, men som til en positiv forskjell gjør krav på og interesserer seg mer for ubebodde polarstrøk og som hovedsak ønsker dette for fredelige formål som forskning; men også fangstmuligheter, er vårt eget lille land som har markert seg sterkt innen utforskning av polarstrøkene siden Nansens og Amundsens dager. Og den 14.januar annekterer Norge gjennom et Stortingsvedtak et stort område i Antarktis som blir gitt navnet Dronnong Mauds Land; oppkalt etter den nylig avdøde norske dronningen som gikk bort mindre enn to måneder før vedtaket(kong Olavs mor og kong Haralds bestemor). Men den norske annekteringen av området var faktisk et hastevedtak fordi man var blitt gjort kjent på forhånd at Nazi-Tyskland planla å sikre seg området og man kan kanskje tenke seg hvordan det ville gått om Hitler hadde sikret seg en base i Antarktis om ikke Norge hadde kommer han i forkjøpet.

https://books.google.no/books?id=7rftTUAUXOIC&pg=PA221&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

NGUW12639.jpg?itok=KL0JVaY2&c=6cca262cf0

 • Like 1

Share this post


Link to post

Februar 1939

Europa er på vei mot en mørk tid i historien. 6. februar uttaler den britiske statsministeren Neville Chamberlain til parlamentet, at et angrep på Frankrike automatisk også vil regnes som et angrep på Storbritannia.

Neville Chamberlain - Wikipedia

Neville Chamberlain.jpg

 • Like 1

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
 • Create New...