Jump to content

Recommended Posts

Sier du opp selv må du vente i 12 uker før du får dagpenger, blir du oppsagt får du dagpenger etter 3 ventedager om du får det innvilget.

 

Dagpengene beregnes på bakgrunn av hva du hadde i lønnsinntekt og eventuelle trygdeytelser i fjor (eller snittet av de 3 siste årene før du søkte dagpenger). Dagpengene utgjør omtrent 62,4 prosent av inntekten før skatt. Næringsinntekt, pensjon, inntekt over 6 Gog engangsstønad ved fødsel regnes ikke med i grunnlaget for dagpengene.

Disse stønadene tas med i beregningen av dagpenger:

  • Sykepenger
  • Omsorgspenger
  • Pleiepenger
  • Opplæringspenger
  • Svangerskapspenger
  • Foreldrepenger ved fødsel og adopsjon
  • Dagpenger (fra en tidligere periode)

Legg merke til at beregningen av hvor mye du får i dagpenger, og beregningen av om du har hatt nok i minsteinntekt til å ha rett til dagpenger, er to ulike beregninger. Les mer om minsteinntekt under punktet «Hvem kan få dagpenger».

Har du bidragsplikt eller forsørger barn under 18 år, får du et tillegg på 17 kroner per barn 5 dager i uken. Du kan også søke om barnetillegg for barn som er bosatt i et land som omfattes av EØS-reglene og/eller Nordisk konvensjon om trygd. Hvis begge foreldre får dagpenger, er det bare én av foreldrene som får tillegget utbetalt.

Share this post


Link to post
Guest
This topic is now closed to further replies.

×
×
  • Create New...