Jump to content
Sign in to follow this  
TE_Andersen

Anmeldelse: Fate of the World (PC, Mac)

Recommended Posts

Er det noe håp for at utviklerene løfter spillet strategisk med feks patcher eller ekspansjoner? Har i utgangspunktet lyst til å prøve spillet men om strategidelen er for lettfattelig legger det en demper på lysten.

 

I disse katastrofetider så er det jo også artig med spill der man får muligheten til å vise "hva man selv tror man kunne gjort når de der oppe med mye makt ikke strekker til" Jeg liker potensialet i et slikt spill, der man både kan lære noe viktig og nyttig og samtidig ha det gøy.

Share this post


Link to post

"Hvis realisme er målet sliter spillet likevel noe kraftig, for det å gi et internasjonalt organ som GEO så mye makt er fullstendig urealistisk. Hele prosessen og alt i spillet er også veldig «ovenfra og ned», for verdens befolkning har minimalt med innflytelse. Mekanikken hvor du kan kvitte deg med regjeringer er også fullstendig forkastelig, og viser en forrakt for demokrati.

 

Skal verden takle klimakrisen er det kun gjennom demokratiet vi har en ørliten sjanse. Alle gode utviklinger i verdenshistorien, som for eksempel økt likestilling eller ytringsfrihet, har kun kommet ved at store deler av befolkningen har presset sine ledere til å gjennomføre dem. Det er kun gjennom et slikt enormt press de mektigste, enten de er valgte ledere, diktatorer eller internasjonale selskaper, i det hele tatt vil bli villige til å gjøre grepene som trengs."

 

Utrolig merkelig spillanmeldelse. Trekker du poeng fordi spillet ikke passer til din PK, smått naive verdensanskuelse? Synes det er veldig rart å bruke en spillanmeldelse til å propagandere for et visst politisk syn. Spillet må ha truffet en nerve eller tre, kanskje verdt å sjekke ut likevel.

Share this post


Link to post
Annonse

Utrolig merkelig spillanmeldelse. Trekker du poeng fordi spillet ikke passer til din PK, smått naive verdensanskuelse? Synes det er veldig rart å bruke en spillanmeldelse til å propagandere for et visst politisk syn. Spillet må ha truffet en nerve eller tre, kanskje verdt å sjekke ut likevel.

 

Når man skriver en anmeldelse av et spill med sterke læringselementer, og som handler om et så viktig tema som global oppvarming, må man se spillet i en større sammenheng og ikke kun veie spillbarheten og de strategiske elementene.

 

Jeg har ikke trukket noen poeng for spillets håndtering av global oppvarming, men i stedet (som man åpenbart kan se i teksten) rost utvikleren opp i skyene for å tørre å lage et spill om temaet.

 

At spillet får karakteren 5 skyldes de mangelfulle spillelementene og den svake kombineringen av informasjon og strategi. Det er likevel en raus karakter, som kanskje ville vært lavere hvis temaet var et annet.

 

Når det gjelder utsagnene om internasjonal politikk er dette et felt jeg kan minst like mye (sannsynligvis mer) om som dataspill.

 

Mine utsagn, at det å ha kupp mot demokratisk valgte regjeringer er forkastelig eller at positiv politisk forandring kommer gjennom press nedenfra, er likevel så åpenbare og selvfølgelige at de knapt kan kalles meninger.

 

Gamer.no har som "policy" å fokusere på spillanmelderens godt begrunnede subjektive oppfatning av spillet, og så blir det opptil leseren å avgjøre om han er enig med denne eller ikke. Jeg er en av de som følger denne anmelderoppskriften i minst grad på Gamer, da jeg i større grad hviler mine anmeldelser på sammenligninger med andre spill i samme sjanger og som oftest lar vær å skrive om personlige preferanser.

 

Styrken til Gamer er å tillate mange forskjellige meninger og metoder, og så får leserne ta beslutningen om hvem de er enige med.

Edited by TE_Andersen

Share this post


Link to post

GEO er nok et urealistisk konsept, ja, men samtidig ikke umulig. Etter utallige kriser samler verdens regjeringer seg rundt et nytt FN-opprettet organ med langt større makt. Men først og fremst er det vel et element for å gjøre dette til et mer strømlinjeformet og engasjerende spill. Om spillet gikk ut på å være leder av FNs klimapanel hadde det nok blitt ganske mye kjedeligere.

 

Når det kommer til kupp mot demokratiske regimer er det åpenbart forkastelig, men det er jo like fullt en del av dagens verdenssamfunn. Ta USAs opptredener i latin-amerika de siste 50 årene. CIAs støtte til Pinochet i Chile er vel mest kjent, men det er vel heller ingen tvil om at USA har vært krafitg involvert i kuppene i Venezuela de siste 20 årene. Et organ som GEO ville hatt akkuratt de samme mulighetene, noe som ikke gjør det mer etisk forsvalig, men som fortsatt burde være mulig. Spillet tilbyr jo en god porsjon med mer lugubre valg, og en god del av dem viser seg jo å straffe seg i det lange løp. Jeg kjenner ikke spillet godt nok, men det ville ikke overaske meg om kupp i demokratiske land kan få negative konsekvenser for opinionen i resten av verden.

Share this post


Link to post

Det er spennende at Gamer ønsker å se spill som dette i en større sammenheng, men det blir i mine øyne feil å gi et spill ekstrapoeng fordi det omhandler klimakrisen. Poengene bør heller komme av innovasjonsaspektet, ikke hvorvidt temaet er politisk korrekt eller ikke. Jeg ser heller ikke hvorfor en anmeldelse av dette spillet skal ha en større grad av moralisme eller personlige politiske meninger enn andre strategispill hvor valg av styreform eller moralske valg spiller inn på hendelsen, eller krigsspill for den saks skyld. Særlig ikke når det blir servert så bastant som her. At denne anmelderen mener han har grunnlag til å uttale seg om internasjonal politkk bør ikke rettferdiggjøre at personlige preferanser blir lagt frem som sannhet:

 

Hvis realisme er målet sliter spillet likevel noe kraftig, for det å gi et internasjonalt organ som GEO så mye makt er fullstendig urealistisk. Hele prosessen og alt i spillet er også veldig «ovenfra og ned», for verdens befolkning har minimalt med innflytelse. Mekanikken hvor du kan kvitte deg med regjeringer er også fullstendig forkastelig, og viser en forrakt for demokrati.

 

Skal verden takle klimakrisen er det kun gjennom demokratiet vi har en ørliten sjanse. Alle gode utviklinger i verdenshistorien, som for eksempel økt likestilling eller ytringsfrihet, har kun kommet ved at store deler av befolkningen har presset sine ledere til å gjennomføre dem. Det er kun gjennom et slikt enormt press de mektigste, enten de er valgte ledere, diktatorer eller internasjonale selskaper, i det hele tatt vil bli villige til å gjøre grepene som trengs.

 

Det er umulig å lage et underholdende spill lagt til et realistisk internasjonalt politisk miljø, en stakkars spiller vil sovne lenge før det er oppnådd enighet om punkt 1 på agendaen for det første internasjonale klimamøtet. Slik jeg har forstått spillet, gjør "Fate of the World" riktig i å legge realismen til konsekvensene av valgene som tas, ikke i hvordan valgene tas.

 

At spillet viser det anmelder kaller "forrakt for demokratiet", bør være fullstendig irrelevant for en spillanmeldelse. Likeså de bombastiske uttalelsene om at demokratiet er eneste vei til å takle klimakrisen. Med mindre spillet vurderes ut ifra realismen i styringsformen, men da må kritikken baseres på fakta. Jeg skal ikke gå inn i en diskusjon om demokrati som styringsform, men i forhold til miljøspørsmål så er det lite tyder på at demokrati er den mest effektive styringsformen for å oppnå forbedring. For at det skal være sant, må flertallet være villige til å gjøre en innsats for miljøet. Virkeligheten ser ut til å være det motsatte. Utfordringen til demokratiet, er etter min mening at det åpner for egoisme. På nasjonalt og internasjonalt nivå blir økt produksjon og økonomisk vekst tungvektere i forhold til miljøaspektet. På individnivå er det "meg og mine behov" som ser ut til å vinne over hva som er naturens behov.

 

Se for eksempel på tre viktige undersøkelser: The Democracy Index, som rangerer land etter hvor demokratiske de er, The Environmental Performance Index (EPI), som rangerer land etter hvor miljøvennlige landet er som helthet, og Greendex, som måler hvor miljøbevisste forbrukerne i et land er. Blant topp 10 hos EPI finner man land som Frankrike, Cuba og Colombia, land som i Democracy Index blir beskrevet som "Flawed democracy" eller også "Authoritarian regime". Hvis man ser på forbrukernes vaner, så ser topp 5 land slik ut: India, Brasil, Kina, Mexico og Argentina. Ikke akkurat land som scorer høyt på Democracy Index. USA med sin 17. plass i Democracy Index og merket som "Full democracy", kommer på 61. plass i EPI og sisteplass i Greendex. Norge er ikke av de 17 landene som ble undersøkt i Greendex, men det er lite som tyder på at vi er mer miljøbevisste forbrukere enn våre naboer i Sverige, som kom på 9. plass. Nå kan man alltids ha en del innvendinger mot metodikken de ulike undersøkelsene bygger på, f.eks. er noen land "heldigere" fra naturens side (som at Norge er utstyrt med mulighet for rent vann og grønn energi), og det kan føre til skjevheter, Greendex' undersøkelse burde hatt flere respondenter, ect ect, men la oss gå ut ifra at folkene hos Yale, Columbia, GlobeScan ect vet hva de gjør.

 

Hvis man ser på internasjonale avtaler, så kan det være vanskelig å se effektene av demokratiske prosesser der også. I 2008 hadde Norge for eksempel økt sine klimagassutslipp med 7,4% mer enn hva Kyotoavtalen fra 1997 tillot. En avtale USA, som er et av de landene i verden som har høyest utslipp av klimagasser per innbygger, ikke ratifiserte av hensyn til amerikansk næringsliv. Mens arbeidet med en ny klimaavtale pågår, forsvinner det ifølge WWF 50 arter hver eneste dag på verdensbasis. EU og Norge har dessuten en mengde kjemikalier på sin prioritetsliste som er bevist skadelige for miljø og/eller mennesker. Bruken av disse skal reduseres eller fases ut, men det er ikke av hensyn til miljøet at prosessen er langvarig for å si det sånn. Demokratiet tillater også at bedrifter som Monsanto, Archer Daniels Midland ect. fortsetter sin virksomhet, til tross for gjentakende overtramp mot miljøet. Et tankekors er at Monsanto alene brukte $8 831 120 på lobbyvirksomhet bare i 2008. Vi i Norge tjener også godt på miljøskadelige bedrifter. Til tross for Norges Bank Utlands uttalte engasjement for etikk og miljø, investerer fondet direkte og indirekte i bedrifter som gjør stor skade både på miljø og mennesker. Men flertallet ser ut til å synes det er greit så lenge vi tjener på det. Lenge leve demokratiet?

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...