Gå til innhold

Har leger rett til å slutte å skrive ut benzodiazepiner?


Timeo

Anbefalte innlegg

Har brukt diazepam/oxazepam (stesolid/sobril) i kanskje et halvt år nå og har følt at en lav dosering av denne medisinen, tatt ved behov, er noe som har vært til stor hjelp for meg og økt livskvaliteten min. Men sånn som jeg forstår det så mener legen at dette er medisiner som jeg ikke bare kan fortsette å ta, antagelig pga faren for vanedanning, men jeg har jo ikke vist noe tegn til vanedanning og har ikke økt dosering og jeg er bevisst på å unngå å bruke den på en måte som gir økt toleranse, f.eks. ved å bruke medisinen flere dager i strekk, siden jeg merker selv at da fungerer det ikke like bra lenger. Og jeg mener altså at denne medisinen har vært til stor hjelp, og er derfor bekymret for at legen plutselig kan finne på å bare slutte å skrive ut dette. Så jeg lurer på: Har leger lov til å slutte å skrive ut benzodiazepiner bare sånn helt uten videre? Har jeg noen rett til å klage? Eller må jeg bare finne meg i at han bevisst plasserer meg i en situasjon der jeg føler meg sykere enn jeg strengt tatt trenger å føle meg.

Lenke til kommentar
Annonse

Legen har vel tatt en vurdering noe som han/hun har full rett til å gjøre.

Benzodiasepiner er som kjent meget avhengihetsdannende og blir i stadig større grad brukt som en kortvarig løsning, evt opptil 2-3 mnd'er da man nå begynner å bli klar over hvor skadelige disse preparatene kan være. Nye forskrifter bidrar også til at mange leger (med god grunn) kvier seg for å skrive ut tunge B-preparater.

 

Ut i fra de opplysninger du kommer med her så er det nok ikke noe grunnlag for en formell klage, men å snakke med legen å få til en løsning på problemene burde jo være mulig.

 

Så, jo jeg tror nok legen din har all rett i å gjøre dette. Du må også huske at det alltid finnes andre metoder for å få bukt med problemer selv om de ikke alltid er de enkleste, eller for den saks skyld de som synes best.

Lenke til kommentar
  • 9 år senere...

For å svare på svarene, og spørsmålet 10 år for sent: Helsedirektoratet  er helt klar på når det gjelder avslutting av bruk, da særlig om det er langvarig, (for de skal IKKE brukes mer enn 2-3 uker maks, og helst til akutte situasjoner med overveldende angst som gjør at man f.eks. ikke kan ta fly til ferien pga flyskrekk, ved operasjoner der man er engstelig for, i livets endefase, eller situasjoner der man noen ganger trenger bruk for noe beroligende pga et forbigående problem, som f.eks. en tøff overgang i livet med sykdom eller store og uforventede/uønskede virkninger, for å klare å ta eksamen uten å få jernteppe osv. Masse god  bruk for denne typen medisin, men det skal IKKE brukes ved generaliserte angstlidelser, fordi der ) at det skal være en langsom nedtrapping. Ifølge "The Ashley Manual", der Professor Ashley, beskriver avhengighet (f.eks. et tilfelle der en mann ble blind etter å ha blitt avhengig av å injusere en sterk type benzo, gikk det sånn at vedkommende fikk tak i medisiner ulovlig og til slutt prøvde å sette sprøyter i øyeeplene, og ble blind, pga vanedannning og avhengighet og ved at det er særs farlig med fast bruk av f.eks. injeksjonsveske, som i dette tilfellet, der en vanlig mann endte opp med mye bedrageri, til og med tyveri og ran for å få tak i mer...

Abstinens beskrives med at det beste er å gå over på Valium og trapppe ned på dette, jo lenger og jo langsommere man tar det, jo bedre, skriver Ashley (som er autoriteten på dette området, og det kommer nok som et skjokk at hun skriver at denne typen abstinens er værre enn heroin, siden det både er mer intense og plagsomme abstinenser, men etter en ukes tid så er som regel de fysiske abstinensene på Heroin over, men med F.eks. Valium, "Mors Lille Hjelper", så står det vel i pakningsvedlegget og legenene vil si et par-tre uker med "helvete", men det kan faktisk ta ikke bare måneder, men flere år å bli kvitt ikke bare et sug etter mere slike piller (man vil  aldri glemme at det finnes piller som man kan ta vekk problemene, til og med vanlige, ikke-sykelige engstelser, sånn at ikke livet lenger føles ubehagelig, og frykt og angst og uro osv. er ting man ikke lenger trenger forholde seg til, og det er jo noe de fleste ønsker, men på dette området finner man aldri varig lindring, utenom hvis man har psykiske problemer som forårsaker symptomene, så er dette en midlertidig løsning...

Altså vil kroppen reagere voldsomt og gi mer angst enn noen gang før, for kroppen og hjernen blir i praksis tatt på omvent dressurtrening av hunder, en pille, eller helst flere enn før, helt lovlig fra leger, er en "belønning/godbit" som kroppen blir gitt hver gang den reagerer med angst, så blir altså hjernen delt opp med en liten symbolsk ting man kan spise og forvente bedring om man bare får mer, sterkere typer eller større doser, slik at den genererer angst, siden det er den vanlige abstinensen vil handle om at kroppen produserer enormt mye angst, i vente på en belønning, som du vet finnes, men som du må nekte å gi til den. Dermed blir det satt i gang forsvarsprosesser, der man får diverse symptomer som øker i intensitet, fordi du ikke gjør det du vanligvis gjør for å få ro i hverdagen, men bare sitter og venter på å få ro av hverdagen i seg selv, men det skjer aldri. Langt svar, og vanskelig å se en konklusjon kanskje, men poenget mitt er altså at hvis man bruker benzodiazepiner hver gang man får angst, så får man altså angst fordi kroppen vil ha det faste resultatet med den symbolske tingen man ikke forstår, men heter noe mystisk og skal spises,  for å så få lindring fra angsten.

Tilvenning og avhengighet står bare oppført blant bivirkninger tror jeg, så det er ikke garantert at man VIL BLI TILVENT en viss dose av et visst preparat, men ha stort sett samme virkning hele tiden, men avhengigheten, at kroppen sier "spis mer sånne piller, så blir alt bra" vil føre til avhengighet av et narkotisk preparat som ifølge Ashley.

Alt i alt, så KAN vel legen gjøre dette, selv om det strider mot Helsetilsynet sitt normale skriv om LANGSOM - jo lenger man har brukt og jo mer man har brukt, jo bedre er det med en nedtrapping, og nedtrappingen blir best om den gjøres veldig langsomt, særlig når man skal dosere av den siste mengden. (F.eks. 10, 8, 6, 4, 4, 2. 2. 2, 2, 1,1,1,1,1,1,1,1, 1/21/21/21/21/21/21/21/21/21/21/21/21/21/21/21/21/21/21/21/2 1/4 1/41/41/41/41/41/41/41/41/41/41/41/41/4) Ashley råder til slutt til Valium/Diazepam som det beste alternativet til å trappe ned på, siden det vil gi minst svingninger i virkning og manglende virkning.

Til slutt vil jeg si at det burde være pasient sittt valg, f.eks. en bestemor som har brukt "husmors lille hjelper" siden de kom på 50-tallet og var den gang ansett som en mirakelmedisin pga det er ikke giftig, slik den tidligere klassen med medikamenter som Vallium erstattet på et  blunk, for å slippe opphoping av giftige stoffer i kroppen. Men også Heroin (og det som finnes av rusmidler ellers) var jo svært populært, some en medisin mot Morfinisme. Meget effektivt, men så er jo Heroinisme værre enn Morfinisme per se. Nazistene fant opp metadon som syntetisk alternativ til morfin. De fant opp Amfetamin, Japaneserne fant opp Meta-Amfetamin, en krystallisk konsentrat. ikke mer enn gode hundre år siden f.eks. Freud brukte nok kokain til å ta livet av en hest, og også i Sherlock Holmes så tar han i bruk kokain og morfin for å finne frem til sine geniale løsninger. Og Benzodiazepiner overgår det aller meste i itensitet på abstinensene og varigheten...ÅR... Så de som har stått i flere måneder eller flere år, og har fulgt legens anbefalling som ikke har vært i samsvar med Felleskatalogen. og har et helse- og legemiddelproblem som ofte er uenig seg innimellom. Noen er helt "anti-benzo", noen forstår at enkelte former for angst/panikk-angst/anfall som reduserer pasienten til en grønnsak som blir så psykisk uføre at de ikke kan delta i den vanlige hverdagen lenger. Eller når det gjelder eldre, som har fått dette utskrevet siden ungdommen, og så får høre at neida, det er faktisk et narkotisk preparat, og bestemor/far faktisk er en narkoman og må slutte, de vil pga mangel på mennesker rundt seg med erfaring hvordan det er å gjennomgå dette ikke forstå hva som skjer i livet, litt sånn som moren til hovedpersonen i Requiem for a Dream, hvor de har vært kunstnerisk og fanget litt av hvor tungt det kan være for eldre å plutselig få Doktor Dyregod som skriver ut alt mulig, men som så får et notis fra Fylkeslegen ang. pasienten, da må komme med forferdelige unnsyldninger og forklaringer uten løsning på noe, men bare vet at de ikke vil miste lisensen på grunn av en grinete, klagete pensjonist som har noe nytt å klage på hver ganag, men ikke vet hvordan det blir i en gammel syk kropp, som får gjennomgå noe lignende Delirium Tremens hos Alkoholikere. Synes helt ærlig at folk burde få ønske det selv, om de i en sånn situasjon og ikke klarer

"avrusing" pga de uutholdelige anfallene av panikkangst, muligens i åresvis, selv etter f.eks. unkontrollert sjelving og ufrivillige bevegelser, angst som går over i psykose, og til slutt bare vil bidra til å sette en person tilbake på et VÆRRE sted enn den gang man fikk en diagnose eller epikrise som gjorde det klart at Helsevesenet mener man bør bruke benzo, bruke benzo månedsvis eller åresvis av gangen, så får de en advarsel fra Fylkeslegen, om at DE VET ALLER BEST, og sørger for at Bestemor blir sinnsyk av narkotiske stoffer, få beskjed om at hun helller burde bruke antipsykotika f.eks. og/eller må Bestemor på innlegging for avrusing, hvis det klikker helt for henne, sammen med hardbarkede narkomane. Det er et stort rot i Helse Norge når det gjelder hvem som skal få hvilke benzodiazepiner, hvor lenge, hvor høy dose, til man ender opp som et nærmest dement. At man pines unødig synes ofte å være sannheten for psykisk syke, med store angst-problematikker, og at mennesker burde I DET MINSTE få en SVÆRT GODT PLANLAGT OG LANGVARIG NEDTRAPPING, for å ikke rable helt.

Og så prøver jo firma som f.eks. Roche å finne en angstdempende medisin, få den fort inn på markedet for å dempe tapet de får i Norge, hvor det er svært strenge regelverk. De fikk jo Lyrica inn som C-preparat for et par tiår siden. Navnet er åpenbart oppfunnet i en fokusgruppe for å selge en pille som ikke er benzo, men likevel demper angst. Lyrisk, Harmonisk, synes navnet å si, men nå er det et A-preparat, siden de oppdaget ENDA VÆRRE abtinens-former og forbeholdt til livets endefase, ifølge en lege jeg snakket med.

Kort sagt: Det trengs mer gjennomsiktig saksgang angåended benzodiazepiner, og at folk får vite at det ikke er doktoren som tror man blir angstfri av å bruke medisiner mot psykose, men at det er fylkeslegen som har gitt et varsel angående dine resepter og gjort det klart at  enten er det piller til pasienter, eller så er det jobb som lege. Det er et altfor mektig organ, som selv skulle hatt oversyn, for de som blir rammet som et lyn, slik som i første post.

DET  ER INGEN  SVAR PÅ DETTE.
Alternativet er å leve som en rusmisbruker og kjøpe illegale midler mot angst fra med-rusbrukere, Eller så er du heldig og vil ha og får de medisinene du føler du trenger. Særlig kvinner har lettere for å få utskrevet disse medisinene, viser statistikk klart og tydelig, mens menn er forventet å bite tennna sammen og konfrontere den angstelige virkeligheten der ute.

Lenke til kommentar

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

Laster...
  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
  • Opprett ny...