Jump to content

Arinomi

Medlemmer
 • Content Count

  2569
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  1

Arinomi last won the day on October 12 2011

Arinomi had the most liked content!

Community Reputation

544 :)

About Arinomi

 • Birthday April 9

Profile Information

 • Kjønn
  Mann

Recent Profile Visitors

13445 profile views
 1. For meg passer det best midt i eller sent i august. September funker også.
 2. 10 års nekrobump. Uskikkelig, du. Jeg er med
 3. Nå som jeg iløpet av de siste 10 årene har flyttet meg noe nærmere Oslo, er jeg lett med på reunion
 4. Vil tro at med "med virkning for deg selv" menes det at du gir noe bort og slutter å ha nytte av det. At det er en "realitet" betyr at du faktisk har gitt noe bort. Dersom du fortsetter å bruke noe etter at du har gitt noe bort, er det vel ikke i "realiteten" gitt bort i utgangspunktet. Mulig jeg tar feil, da.
 5. Mulig jeg spør dumt her, men er ikke "seksuell omgang uten samtykke" nogenlunde likt voldtekt? Som jo i grunn er straffbart (og også da kriminalisert) i Norge?
 6. År 413 Ataulf beleirer og tar Jovinus til fange i Valence Vestgoterne tar Narbonne og Toulouse i eie
 7. Slik jeg leser tråden og saken din, vil jeg tro at selv om det kan være sannsynlig at du faktisk var dopet vil du ikke få medhold fordi både alkoholbruken og det eventuelle dopet ville medføre at du mistet kontrollen over deg selv. Kort fortalt, det er ikke mulig å se nøyaktig HVA som medførte at du slo politibetjenten.
 8. Forstår jeg denne debatten rett om jeg tror den handler om at reguleringer hindrer et fritt marked? (Sånn, rent utenom alle postene om hva som er og ikke er vold?) Et fritt marked er et marked hvor alle aktørene er små, og varene som selges av aktørene er identiske og til lik pris. Veldig få (om noen) slike marked eksisterer i dag. Dette fordi (blant annet) at det vil alltid være ett eller flere selskap som greier å gro seg litt større enn de andre, og dermed får et overtak. Da er det per definisjon ikke lengre et fritt marked. Men jeg mistenker at noen av dere mener fritt som i at ingen stat eller organisasjon regulerer markedet. Det ser også ut som at det menes at dette er "maktmisbruk" og til og med "vold". Men hvordan ville det vært om vi ikke hadde f. eks. Konkurransetilsynet? De regulerer som bare det, de, og de er grunnen til at vi "bare" har et par enorme matvarekonsern i Norge og ikke et monopol. Om vi hadde et slikt gigantisk matmonopol i Norge, ville det selskapet alene dekke hele Norges tilgang til mat. Prisene ville kunne settes til det nivået de selv ville, og ingen ville kunne komme seg inn i det markedet uten at de raskt ble eliminert av monopolisten.
 9. Grievdus: Jo, og da kan det selvfølgelig oppstå situasjoner som ikke er i arbeidsgivers favør. Men man kan ikke sies opp fordi man har blitt venner heller
 10. Dette tror jeg faktisk er vanlig. En gang fikk jeg en jobb fordi den eneste som var bedre kvalifisert enn meg var en venn av de som jobbet der. Som andre sier, handler dette gjerne om kontroll og profesjonalitet.
 11. Jeg finner i forskriften om bruk av kjøretøy §2-1 at blant annet motorredskap med fart ikke over 50 km/t ikke er registreringspliktige. Link her: http://lovdata.no/forskrift/1990-01-25-92/§2-1
 12. Finnes det en annen måte å få tilgang til dommer på enn Lovdata Pro? LE-2013-82017 er ifølge Lovdata kun tilgjengelig på Lovdata Pro, og jeg vet ikke hvor mye det koster.
 13. Nå som tingretten har talt, og man har funnet at Haxi sin app/nettsted ikke er et offentlig sted, gjelder dette også for grupper på Facebook? Det finnes mange "Hvem kjører?"-grupper på fjesboka, som tilsynelatende kun har til hensikt å la folk få tilby sine kjøretjenester. Om man bruker Haxi-appen (eller en av nevnte grupper) jevnlig for å tjene penger i helgene eller på fast basis, er dette fremdeles ulovlig jfr. §4 (1) første bokstav om å drive med persontransport?
 14. Hovedregelen er at alt deles likt. Men så trekker man fra det man hadde før ekteskapet, gaver fra andre enn ektefellen og arv. Dette kalles skjevdeling. Så om du arver et hus etter foreldrene dine under ekteskapet vil, så vidt jeg forstår av §59 i ekteskapsloven, det ikke tilfalle din eks-ektefelle. Et annet eksempel fra §61 er gjenstander til personlig bruk. Dette kan være fiskestenger, frimerker og lignende som kun du har interesse av. §59 andre ledd sier dog noe om at hvis skjevdelingen åpenbart gir den andre ektefellen et dårlig resultat, kan skjevdelingsregelen helt eller delvis falle bort. Det som da tas hensyn til er ektefellens innsats i familien og ekteskapets lengde. Det betyr for eksempel at om en ektefelle er hjemmeværende og har tatt seg av alt husarbeid og oppfostring av barna, må nok han eller hun få litt mer enn reglene skulle ellers tilsi. For å lese kapittelet i ekteskapsloven om formuedeling etter skilsmisse/separasjon, kan du lese her.
×
×
 • Create New...