Jump to content

Arinomi

Medlemmer
 • Content Count

  2569
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  1

Everything posted by Arinomi

 1. For meg passer det best midt i eller sent i august. September funker også.
 2. 10 års nekrobump. Uskikkelig, du. Jeg er med
 3. Nå som jeg iløpet av de siste 10 årene har flyttet meg noe nærmere Oslo, er jeg lett med på reunion
 4. Vil tro at med "med virkning for deg selv" menes det at du gir noe bort og slutter å ha nytte av det. At det er en "realitet" betyr at du faktisk har gitt noe bort. Dersom du fortsetter å bruke noe etter at du har gitt noe bort, er det vel ikke i "realiteten" gitt bort i utgangspunktet. Mulig jeg tar feil, da.
 5. Mulig jeg spør dumt her, men er ikke "seksuell omgang uten samtykke" nogenlunde likt voldtekt? Som jo i grunn er straffbart (og også da kriminalisert) i Norge?
 6. År 413 Ataulf beleirer og tar Jovinus til fange i Valence Vestgoterne tar Narbonne og Toulouse i eie
 7. Slik jeg leser tråden og saken din, vil jeg tro at selv om det kan være sannsynlig at du faktisk var dopet vil du ikke få medhold fordi både alkoholbruken og det eventuelle dopet ville medføre at du mistet kontrollen over deg selv. Kort fortalt, det er ikke mulig å se nøyaktig HVA som medførte at du slo politibetjenten.
 8. Forstår jeg denne debatten rett om jeg tror den handler om at reguleringer hindrer et fritt marked? (Sånn, rent utenom alle postene om hva som er og ikke er vold?) Et fritt marked er et marked hvor alle aktørene er små, og varene som selges av aktørene er identiske og til lik pris. Veldig få (om noen) slike marked eksisterer i dag. Dette fordi (blant annet) at det vil alltid være ett eller flere selskap som greier å gro seg litt større enn de andre, og dermed får et overtak. Da er det per definisjon ikke lengre et fritt marked. Men jeg mistenker at noen av dere mener fritt som i at ingen stat eller organisasjon regulerer markedet. Det ser også ut som at det menes at dette er "maktmisbruk" og til og med "vold". Men hvordan ville det vært om vi ikke hadde f. eks. Konkurransetilsynet? De regulerer som bare det, de, og de er grunnen til at vi "bare" har et par enorme matvarekonsern i Norge og ikke et monopol. Om vi hadde et slikt gigantisk matmonopol i Norge, ville det selskapet alene dekke hele Norges tilgang til mat. Prisene ville kunne settes til det nivået de selv ville, og ingen ville kunne komme seg inn i det markedet uten at de raskt ble eliminert av monopolisten.
 9. Grievdus: Jo, og da kan det selvfølgelig oppstå situasjoner som ikke er i arbeidsgivers favør. Men man kan ikke sies opp fordi man har blitt venner heller
 10. Dette tror jeg faktisk er vanlig. En gang fikk jeg en jobb fordi den eneste som var bedre kvalifisert enn meg var en venn av de som jobbet der. Som andre sier, handler dette gjerne om kontroll og profesjonalitet.
 11. Jeg finner i forskriften om bruk av kjøretøy §2-1 at blant annet motorredskap med fart ikke over 50 km/t ikke er registreringspliktige. Link her: http://lovdata.no/forskrift/1990-01-25-92/§2-1
 12. Finnes det en annen måte å få tilgang til dommer på enn Lovdata Pro? LE-2013-82017 er ifølge Lovdata kun tilgjengelig på Lovdata Pro, og jeg vet ikke hvor mye det koster.
 13. Nå som tingretten har talt, og man har funnet at Haxi sin app/nettsted ikke er et offentlig sted, gjelder dette også for grupper på Facebook? Det finnes mange "Hvem kjører?"-grupper på fjesboka, som tilsynelatende kun har til hensikt å la folk få tilby sine kjøretjenester. Om man bruker Haxi-appen (eller en av nevnte grupper) jevnlig for å tjene penger i helgene eller på fast basis, er dette fremdeles ulovlig jfr. §4 (1) første bokstav om å drive med persontransport?
 14. Hovedregelen er at alt deles likt. Men så trekker man fra det man hadde før ekteskapet, gaver fra andre enn ektefellen og arv. Dette kalles skjevdeling. Så om du arver et hus etter foreldrene dine under ekteskapet vil, så vidt jeg forstår av §59 i ekteskapsloven, det ikke tilfalle din eks-ektefelle. Et annet eksempel fra §61 er gjenstander til personlig bruk. Dette kan være fiskestenger, frimerker og lignende som kun du har interesse av. §59 andre ledd sier dog noe om at hvis skjevdelingen åpenbart gir den andre ektefellen et dårlig resultat, kan skjevdelingsregelen helt eller delvis falle bort. Det som da tas hensyn til er ektefellens innsats i familien og ekteskapets lengde. Det betyr for eksempel at om en ektefelle er hjemmeværende og har tatt seg av alt husarbeid og oppfostring av barna, må nok han eller hun få litt mer enn reglene skulle ellers tilsi. For å lese kapittelet i ekteskapsloven om formuedeling etter skilsmisse/separasjon, kan du lese her.
 15. Om denne lederen er ansatt i organisasjonen, vil ikke taushetsplikten da være gjeldende? Med det så tenker jeg på de "pliktene" vi ble fortalt om i rettslærefaget på videregående; arbeidsplikt, lojalitetsplikt og taushetsplikt. Disse er ikke, så vidt jeg vet, nevnt i lovteksten, men er en del av rettssedvanen og brukes der lovteksten nevner "pliktbrudd". Mulig jeg er helt ute på viddene, men likevel
 16. Hintet ligger i ordet "inntil". "Inntil 30 år".
 17. Straffelovens §228 første ledd gir strafferamme på bøter eller fengsel i inntil ett år for det du beskriver. Det kalles legemsfornærmelse. Link til hele lovteksten (og strafferammer ved mer alvorlig skade) finner du her: http://lovdata.no/lov/1902-05-22-10/§228
 18. Jeg er nysgjerrig på hva som hendte, annet enn at de sto på døren og spurte om du hadde tenkt å betale. Jeg er enig i at dette er en noe uortodoks måte å gjøre ting på, men virket de ellers truende? Smilte de da du åpnet døren?
 19. muzelante: Som krikkert over her sier, kan du ikke straffes om du ikke misbruker stillingen din for å få sex. Så om det er snakk om et genuint kjærlighetsforhold, bør det gå bra. På veldig generelt grunnlag vil jeg fraråde deg å inngå slike forhold med ansatte eller andre du har en maktposisjon over. Det kan tolkes feil av andre og kan sette deg og den det gjelder i et dårlig lys. Men, du skriver at du er tillitsmann. Betyr det at du bare er en tillitsvalgt i bedriften du jobber i? I så fall er du verken sjef eller leder over noen, slik jeg forstår det. Da burde det gå helt fint, såfremt du selvsagt ikke bruker den tittelen for å skape et maktforhold over noen og dermed får vedkommende til å sexe deg. (Ja, å sexe er et ord. Sier vi.)
 20. Mulig det er jeg som er på villspor her, men jeg forsto feriepengeordningen slik at den skulle tilsvare lønna du går glipp av mens du er på ferie. I praksis vil det si at du har betalt for hele året, også ferien. Dermed vil det være logisk å regne timelønn etter brutto årsverk i timer (1950 timer, mener jeg å ha lest lengre opp her). For å se annerledes på det, om man skal regne 1750 pga ferie, blir jo timelønnen høyere enn den burde være, siden man "skriver av" 200 timer. Når tallet man deler med blir lavere, blir svaret høyere...
 21. Hei! Jeg fyller 25 i år, og kjørte opp til klasse B sertifikat i januar 2009. Reglene om øvelseskjøring sier at ledsageren (meg) må ha fylt 25 og hatt sertifikat sammenhengende i 5 år. Her er saken: Når jeg fyller 25 i april, ønsker jeg å tilby lillebroren min å øvelseskjøre med meg. Men i fjor ble jeg fratatt sertifikatet av politiet på grunn av frossen frontrute. Jeg slapp imidlertid å miste sertifikatet i 3 måneder, som jeg ble fortalt av politibetjentene. Jeg fikk istedet et forelegg på 8000kr og fikk så sertifikatet tilbake. Jeg var ikke i noen rettssak og tror ikke jeg ble "dømt" til noe som helst. Jeg bare fikk en giro hos politijuristen på det lokale lennsmannskontoret. Teller dette som en "dom"? Vil det dukke opp på en uttømmende politiattest? Og har jeg hatt sertifikatet sammenhengende i 5 år, slik reglene krever?
 22. Det vil alltid være noen ansatte som ikke presterer like bra som andre. Du lister her en del krav, arbeidsmengde (antall samtaler), timer tilgjengelig og kundescore. Ang arbeidsmengde, hvor lange er samtalene til arbeidstakeren? Hvor mye tid bruker vedkommende på hver enkelt kunde? Er det helt ulogisk for deg at en kunde som får mye tid og oppmerksomhet får et godt inntrykk av bedriften? Dette kravet til 100 samtaler (3 minutter per samtale, om man jobber uavbrutt i 5 timer) virker for meg helt bak mål. Ang timer tilgjengelig, hvor mange pauser har de ansatte? Du kaller det et kundesenter, så jeg antar det er snakk om hjelp over telefon. Å jobbe slik er veldig slitsomt for de fleste, og noen trenger mer tid enn andre. Kanskje flere men kortere pauser, i stedet for få lengre, er veien å gå? Ang kundescore, dette er i stor grad noe de ansatte ikke kan kontrollere. Du kan ikke si noen opp fordi kunder ikke føler for å gi full score (av uendelig mange grunner). Kundescore skal brukes som en statistikk, ikke et arbeidskrav. Videre sier jeg det samme som andre her i tråden, det er vanskelig å si opp folk, spesielt om de kan rettighetene sine. Jeg vil anbefale deg å sette deg inn i arbeidsmiljøloven og relevante forskrifter og tariffavtaler.
 23. Sist jeg sjekket, krikkert, lå paragrafene om seksualforbrytelser i kapittel 19
 24. Ironien var visst ikke sterk nok Jeg er ikke redd for politiet, og har flere måter å bevise/sannsynliggjøre at jeg eier ei vekselveske.
×
×
 • Create New...