Jump to content

Tjo-Bing

Medlemmer
 • Content Count

  244
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

420 :)

Recent Profile Visitors

1567 profile views
 1. Så ble det stille i fjøset igjen...Gjesp...
 2. Spot on, Herr Kjetilkl, spikeren midt på hodet!
 3. Vel...Så langt så fremstår du jo ikke særlig opplyst i saken, dessverre. Men det er et kjent problem med folk i "din" krets. Synsing og udokumenterte påstander er det eneste dere alltid bringer til torgs. Lotteritilsynet har fattet et vedtak, dere anket til Lotterinemda, og vant ikke frem. Dere prøvde dere 2 runder i Oslo Byfogdembete, og vant ikke fram, konklusjonen står seg: Dere er et pyramideliknende omsetningssystem, og vedtaket er rettskraftig. Rart at Lotteritilsyn og Lotterinemd sier at vedtaket er rettskraftig, om det ikke er det....Om du sitter på annen informasjon så kan du jo presentere den her på forumet, og i tillegg sende et eksemplar til utøvende myndighet på området...Hvis ikke er det jo som før, du er bare full av tomme ord uten verken substans eller dokumentasjon, som vanlig. Lotteritilsynet er utøvende tilsynsmyndighet...Det er ikke noen gamle tanter uten innflytelse, som dere ynder å kalle dem. Og hva tror du skjer ved anmeldelse, at politiet IKKE lytter til fagmyndigheten? Eneste grunn til at eventuelt politiet henlegger saken, er grunnet ressursmangler, ingen annen grunn. Bevisene i saken er overveldende! Dokumentasjonen til Lyoness? Fraværende... Mulig politiet ikke synes det er så alvorlig og avslutter med en bot, sier du...Interessant oppfatning...Om dere blir dømt til bøter så er konklusjonen basert på at dere er et pyramideliknende omsetningssystem (rettskraftig vedtak), og det er igjen en rettskraftig dom over selskap og privatpersoner om brudd på Lotterilovens §16. Strafferammen for brudd på Lotterilovens §16 er alt fra bøter til 3 års fengselsstraff. Dette er nedfelt i §17. Igjen, blir dere idømt bøter er det en bekreftelse på både Lotteritilsynets, Lotterinemdas & Oslo Byfogdsembete sine konklusjoner om at dere er et pyramideliknende omsetningssystem. Alle vedtak blir igjen stående, og konklusjonen bli som nå, dere har ikke lov å drive på med svindelen deres. Det er mulig med sivilt søksmål, sier du...Mulig? Dere er anmeldt, og hadde frist innen 28. Januar til å komme med motsvar. Dere har bedt om utsatt frist, og har fått til i februar i år på dere. Alle rettskraftige vedtak fattet mot dere stadfester at deltakere har krav på full refusjon på innskutt beløp, den kommer dere ikke til å klare å vri dere unna gitt. Men jeg antar at konklusjonen dere ender opp med blir å inngå forlik, betale ut dem som har saksøkt dere, for å unngå å lide enda et sviende tap i retten. Saken kommer aldri til å gå helt til høyesterett, dere får maks to rettsinstanser på dere. Høyesterett kommer til å avvise en eventuell anke fra dere da Høyesteretts behandling av saken mot World Ventures setter presedens. WV var også et pyramideliknende omsetningssystem, og det var Lotteritilsynets bevisførsel som ble avgjørende for utfallet...Og du tror fortsatt at ikke Lotteritilsynets vurderinger kommer til å spille en sentral rolle i retten? Virkelig? Eller ha noen betydning for politiets vurderinger...? Interessant virkelighetsoppfatning. La meg korrigere deg: Det er ikke uvanlig at pyramideliknende omsetningssystemer møter motstand her i landet, når de prøver å etablere seg, fordi det strider mot norsk lov og er tuftet på svindel...DERFOR møtes en med sterk motstand. Jeg skjønner virkelig ikke hva du prøver å oppnå med å bringe inn selskaper som Uber & Redbull, det er jo tatt helt ut av kontekst, og overhode ikke sammenliknbart. Ingen av de to selskapene har noen gang vært beskyldt for å være pyramideliknende omsetningssystemer...Altså: Uber ble forbudt i Norge fordi det var i strid med gjeldende Taxireguleringer. Eneste reelle sammenlikningen her, er at dere begge er i strid med norsk lov. Yrkestransportloven regulerer Taxinæringen i Norge. Man er avhengig av et drosjeløyve, som er en konsesjon utstedt av Fylkeskommunen for lovlig utøvelse av persontransport mot vederlag. Har man ikke papirene sine i orden her, blir det ansett som organisert piratdrosje virksomhet, ikke pyramideliknende omsetningssystem...I oktober 2016 forelå første rettskraftige dom mot Uber, hvor en mann ble dømt for brudd på Yrkestransportloven etter 1145 Uber-kjøringer. Han fikk inndratt førerkort, beslaglagt pengene for kjøringen og bot i tillegg. Dommen står seg den dag i dag gitt. Redbull derimot var forbudt i Norge pga for høye verdier av koffein & Taurin, og derfor falt dette inn under klassifiseringen Legemiddel. Etter at EU forskriften ble endret i 2009 ble Redbull lovlig også i Norge. Igjen...Ingen reell sammenlikning, da Redbull aldri har vært beskyldt for å være et pyramideliknende omsetningssystem. Eneste som er sammenliknbart er at dere alle på et tidspunkt stred imot Norsk lov. Da må man faktisk regne med at man blir stoppet...Med loven i hånd, akkurat som dere er blitt nå. Og det får meg til å vende tilbake til mitt evigvarende spørsmål som du aldri klarer å besvare: Om man bryter med Norsk lov, hva er man da? PS: Saken er løst, bare rettsoppgjøret som står igjen....Hva blir det neste? Caps med "Make Lyoness Great Again"?
 4. Ja nå går det mot lysere tider SS... Vedtaket i Norge er ferdig ankebehandlet, og vedtaket står seg. Konklusjon: Pyramideliknende omsetningssystem. Vedtaket i Oslo Byfogdembete vedrørende midlertidig forføyning er ferdigbehandlet rettslig, og konklusjonen står: Pyramideliknende omsetningssystem. På bakgrunn av dette er en rekke Lyoness selskaper, og tilknyttede privatpersoner (kanskje også deg?), politianmeldt av Lotteritilsynet for brudd på pyramidebestemmelsen, samt brudd på etablerte vedtak nevnt ovenfor. Etterforkning pågår nå i flere politidistrikt i Norge. Så blir det opp til påtalemyndigheten å eventuelt ta ut tiltale og kjøre straffesak. Øvre strafferamme 3 års fengsel. Det er også på denne bakgrunn at det er opprettet et sivilt gruppesøksmål mot selskapene, av tidligere medlemmer som er svindlet, og nå ønsker innskutt kapital refundert. Basert på tidligere vedtak i saken skal det bli vanskelig for selskapene å vri seg unna erstatningsansvar for tapte innskudd, all den tid de allerede er dømt i flere rettsinstanser for å være et pyramideliknende omsetningssystem (rettskraftig). Bare for å gjøre dagen din enda bedre, kan jeg melde følgende:
 5. Det advares også mot dette konseptet: https://www.dinepenger.no/forbruker/nordmenn-betaler-25-000-kroner-for-aa-bli-med-i-nytt-pyramidesystem/24735388
 6. Nei men huff da...Dette var jo dumt… https://lottstift.no/om-oss/aktuelt/lotteritilsynet-har-meldt-lyoness-til-politiet/
 7. Noe å lese om på sengekanten...? https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/styrker-samarbeidet-om-forbrukernes-rettigheter/id2676118/
 8. "Together We Are Strong", har de som motto...Vel...Andre som også har funnet ut at sammen er de sterke: https://www.bt.no/article/bt-Xgndm7.html?mon_ref=retriever-info.com Betalingsmur dessverre Men ikke denne: https://filternyheter.no/nyhetsbrev-onsdag-16-oktober-erdogan-nekter-vapenhvile-fnb-topp-grillet-om-pyramidespill/
 9. Jeg ser poenget ditt Malvado, og jeg forstår misnøyen, utålmodigheten og skuffelsen...Men... Slik jeg tolker Lotteritilsynets siste uttalelser I Avisen Adressa, har de løftet saken opp et nivå. Tidligere var de veldig tydelige og klare I sine svar til media, nå tydelig mer reserverte, tilbakeholdne og ulne I sine uttalelser. Dette tolker jeg dithen at de nå har / er I ferd med å ta saken videre, så det skal bli spennende å følge utviklingen I saken de neste månedene!
 10. Skal si...Det kommer for en dag... https://www.bt.no/article/bt-XgnEW7.html?mon_ref=retriever-info.com
 11. Lyoness i medienes oppmerksomhet igjen... I Høyre ville ikke pyramidespill blitt akseptert, sier Harald Victor Hove...Men i FNB? Kanskje ikke så rart at akkurat FNB har et mer lempfeldig forhold til pyramidespill, all den tid Trym H. Aafløy selv har vært deltaker i Lyoness / Lyconet / Cashback World / myWorld, og flere listekandidater enn Pyramide-Per fra valglistene deres fortsatt er aktive i konseptet... Det er betimelig å spørre om FNB hadde oppnådd samme resultat i valget, om snusket hadde vært avdekket på et tidligere tidspunkt. Vil virkelig Bergensere ha "politikere" i egen bystyresal med slike knytninger og manglende integritet og åpenhet? Kan man stole på at de avgjørelser den slags "politikere" er med å beslutter i Bystyresalen ikke er korrumpert? https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/g7KWkA/hoeyre-forventer-orden-i-bompengepartiets-rekker
 12. https://lottstift.no/om-oss/presserom/ Skroll ned til Pyramide-Per. Noen utfyllende kommentarer angående lovligheten Måne...? Logikken din forrige gang var jo at så lenge det ikke var omtalt i media var selskapet lovlig...? Pffff...
 13. Beskrivelsen I denne artikkelen vedrørende finansrådgivere er jo kledelig og lett gjenkjennelig om man trekker paralleler til andre miljøer som driver med snusk, svindel og fanteri... https://www.finansforbundet.no/finansfokus/2018/08/30/finansradgivere-i-spill/?fbclid=IwAR2K6qEnkXYRSPik4ggTN_77p0tM1cke12pgb3cSeTaQrAGuesSgUjjbmqA
 14. Ja, tenk det...Nesten 1 år gamle dokumenter...Vedtaket mot dere, vedtatt av Lotteritilsynet på bakgrunn av informasjon gitt av Lyoness selv, er over 1,5 år gammelt nå...Betyr "alder" på vedtaket noe også nå...? Har dokumenter og vedtak en "best før" dato? Det er nok bare rabattkuponger hos Lyoness som har det...Verdiløse som de er etter 5 år…Vedtak står seg over tid, til nye bevis fremlegges, slik at nye vedtak kan fattes. Bevis byrden ligger vel på din banehalvdel nå, det er på tide å begynne å besvare spørsmål, og tilbakevise den massive dokumentasjonen som foreligger I saken, med å presentere dokumenterbare fakta. Det stusselige bildet du kommer opp med her idag er nok dessverre ikke å anse som noe holdbart bevis for noe, bortsett fra at det bekrefter kjøp av reklameplass langs løpstrassèen. Ut over det så har du ikke gjort annet enn å komme med enda en udokumentert påstand. Kan du dokumentere dette samarbeidet gjennom kopi av kontraksinngåelse? En bekreftende mail fra ledelsen I Motogp om at en samarbeidsavtale er inngått? Nei…?
 15. Jeg har den aller største respekt for mennesker som tjener til sitt daglige brød gjennom å utføre det du omtaler som business, men selv her bommer du når det kommer til å dokumentere dine egne påstander...Inntrykket jeg er etterlatt med av dine rabuleringer her inne er alt annet enn tillitsvekkende, og på den bakgrunn finner jeg det betimelig å betvile dine ferdigheter innen business, som påstått...Men du står jo fritt til å motbevise meg (dokumentere dine evner innen faget "business"). Det blir vel stille i fjøset igjen snart, tenker jeg. PS: Bare en liten betraktning: Til å dyrke individualisme er dere ekstremt flinke til å bevege dere i flokk...Bjellesauen fremst, og fårene diltende etter.
×
×
 • Create New...