Jump to content

Asbjørn T.

Medlemmer
 • Content Count

  616
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

29 :)

About Asbjørn T.

 • Birthday 01/09/1984

Profile Information

 • Kjønn
  Mann

Recent Profile Visitors

7338 profile views
 1. Du kan nok ikke kreve hele kjøpssummen tilbake - men ihvertfall opp til 50%. Du får kanskje et hint i denne: https://www.nkk.no/getfile.php/13193696-1494239697/Dokumenter/Registrering/Eierskifte/Kjop-og-salg.pdf
 2. Du er vel klar over at du svarer i en tråd fra 2005 - altså en 16 år gammel tråd?
 3. Nå har jeg selv deltatt på mitt borettslags årsmøte - som foregikk digitalt. Det var mulig å kommentere under forslagene - så de ivaretar jo det at det er mulig å komme med meninger, eller argumentere for hvorfor man stemmer nei eller ja.
 4. Nei, nettopp! Jeg klarer ikke helt å se hvorfor det må være to-veis kommunikasjon, når sakslisten er klar og det uansett (om det er fysisk eller digitalt) kun skal stemmes for eller imot sakene. Så jeg vil tro det er innenfor lovverket å gjennomføre det digitalt, selv om det ikke er to-veiskommunikasjon.
 5. Hvordan man gjennomfører en digital generalforsamling etter loven? Vel, for det første kan man ikke behandle andre saker enn dem som fremkommer i møteinnkallingen. For det andre, ihvertfall som jeg har opplevd, står det som oftest grundig hva forslaget går ut på, og hva styrets innstilling er. Man trenger med andre ord ikke å diskutere saken - enten blir det stemt ja eller nei til saken - eller belagt i ro. Det er altså innenfor å arrangere generalforsamling der det ikke er mulighet for to-veiskommunikasjon. Som nevnt, man kan uansett ikke komme med saker etter at man har fått møteinnkallingen eller tidspunktet for å komme med forslag har passert. I mitt borettslag var det mulighet for å kommentere forslagene som var kommet inn, men på selve generalforsamlingen - kan man altså kun ta stilling til å stemme for eller imot forslagene som har kommet inn.
 6. "Styret avgjer korleis generalforsamlinga skal gjennomførast. Generalforsamlinga skal gjennomførast som fysisk møte dersom minst ein tjuandedel av andelseigarane krev det. Styret kan setje ein frist for når eit krav om fysisk møte kan fremjast. Fristen kan tidlegast gå frå andelseigarane har blitt informerte om kva saker generalforsamlinga skal behandle, og må vere så lang at andelseigarane får rimeleg tid til å vurdere om dei skal fremje krav om fysisk møte. Dersom generalforsamlinga ikkje blir gjennomført som fysisk møte, må styret syte for ei forsvarleg gjennomføring og at det ligg føre system som sikrar at krava til generalforsamling i lova er oppfylte. Systema må sikre at deltakinga og røystinga kan kontrollerast på ein trygg måte, og det må brukast ein trygg metode for å stadfeste identiteten til deltakarane." (paragraf 5-6, fjerde ledd) Lov om borettslag ble sist endret i mars i år. (https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2021-03-26-16 ) Så ja, de kan velge å gjennomføre møtet digitalt, så lenge det blir gjennomført slik det skal etter loven. I protokoller blir det vel bare ført op hva som ble stemt over, og hva resultatet ble (i motsetning til referat) - såvidt jeg vet.
 7. Du har fått utgiftene du hadde tilbakebetalt - hvis det er en seriøs oppdretter, så pleier det å inngås kontrakt ved kjøp. Har du ikke undertegnet noe kontrakt om kjøp, så står du - som mange har påpekt før meg - ikke noe juridisk krav du kan gå videre på. Å ha "lister" på valpekjøpere er nå ganske vanlig (er selv ute etter valp), selv blant seriøse oppdrettere under NKK (og medlemsorganisasjonene under dem). De har lister, men de selger ikke til hvem som helst - selv om de har lister, vil de - etter det jeg har erfart - alltid vite noe om deg som valpekjøper. Å ha "liste" betyr med andre ord ikke at de er mer opptatt av å få dem solgt enn hvor dem havner. Er de mer opptatt av å få solgt, enn hvor de havner - så er det lite trolig at det er en godkjent og seriøs oppdretter (da alle jeg har vært borti har stilt seriøse spørsmål både før og etter at valper er født.)
 8. Jeg er ikke elektriker, men ser ut som det er rotete koblet til. På bilder der det står hvordan ledningene skal kobles, står det også 230v, 400v, 2-fase(?) og 400v 3-fase(?) - Så det virker som du åpenbart har koblet feil. Jeg ville nok tatt en telefon til en elektriker.
 9. Jøsses... fant ut at den ikke kommer før i november ... neste år!! Det var lenge til altså.
×
×
 • Create New...