Jump to content

IVWAXNQN

Medlemmer
  • Content Count

    2
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

6 :)
  1. Det er svært irriterende at journalistene hele tiden blander energimengde og effekt som i denne artikkelen hvor det står at Tyskland skal ha 52 GWh solkraft innen året er omme, mens det i faktafeltet står at sol leverte 46,5 TWh i 2019. Det må jo være det som er riktig, 52 GWh pr år solenergi i Tyskland skal sannsynligvis være 52 GW installert effekt. Korrekturen må bli bedre, dette skrives jo for ingeniører og da bør kunnskap om forskjell på energimengde per år og effekt installert være tilstede.
  2. Øystein Nordeng skriver mye innsiktsfullt om verdens fossilmarkeder, men opplysningene om fornybar energi er ikke like oppdaterte. Rett etter at denne artikkelen ble skrevet kommer Statkraft med opplysninger om at i Irland allerede er de kommet opp i 65% markedsdekning på fornybar energi i motsetning til 30-40% som Nordeng mener er maksimalt av det som kan oppnås. I Irland har Statkraft tatt i bruk batterier for å balansere produksjon mot forbruket. Det er mange teknologier som finnes i dag og som kommer til å bli svært mye billigere med masseproduksjon etter hvert som behovet for lagring av fornybar energi blir nødvendig for å balansere produksjon mot forbruk. Kostnadene for fornybar energi er dramatisk redusert de senere år og kommer fortsatt til å synke slik at denne er konkurransedyktig uten subsidier på stadig flere områder også med nødvendig lagringsteknologi som blant annet batterier. Det blir derfor helt feil å henvise til den historiske utviklingen av den fossile sektoren over mange tiår som om fornybar teknologi enkelt kan avfeies som problemfylt og mangler teknologi. Vi snakker her om teknologibrudd som produksjon av solceller, litiumione batterier og vindmøller blant annet har gjennomgått ved at de er skalert opp i betydelige volumer og tilsvarende ned i pris på det siste ti-år. Da kan vi ikke bruke utviklingen de siste 150 år til å forutse framtidig utvikling.
×
×
  • Create New...