Jump to content

Energi Effektiv

Medlemmer
 • Content Count

  32
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

1 :)

Recent Profile Visitors

311 profile views
 1. Her er flere feil - trenger mer plass - og bruker mye strøm er jo totalt galt! Det er omvendt!De fleste monterer kun en varmer! Opplyser at jeg har vært ansatt i COAX i mange år: Sjekk gjerne web adr: www.coax.no
 2. Her er flere feil - trenger mer plass - og bruker mye strøm er jo totalt galt! Det er omvendt! De fleste monterer kun en varmer! Opplyser at jeg har vært ansatt i COAX i mange år: Sjekk gjerne web adr: www.coax.no
 3. Når det bergnes 2 til 3 ganger så stort energiforbruk ved bruk av tank er ikke bare lagringstapet tatt med. Om en i det heletatt har glede av varmetapet fra en tank er nok ikke det en fornuftig måte å varme et rom på i dag. ​Varmen på våt rom er best i gulvet og bør kunne styres, slå ned temp. når rommet ikke benyttes. En varmtvannstank har flere punkter hvor det er et unødig energiforbruk. - Temperaturen løftes unødig høyt med tank. En håndvask, dusj, kar, bide, behløver kun 38 grader. En tank er satt til 75 grader for ikke å produsere bakterier og for å gi n viss kapasitet. En direkte varmer løfter her kun 28 grader om inn temp er 10 grader. ​- Det største varmetapet fra tank er at den er stor og oftest må stues bort som resulterer i lange varmtvannsrør. Det blir unødig stort varmetap i rørene. Det må også derfor styrt tappes en unådig stor vannmengde hver gang. ​- Pga. høy overflate temperatur på tanken og mye skitt oppsamlet har det lett for å bli et belegg på et tank element. Dett resulterer i unødig økt energiforbruk. ​Forskjellen er enda større når vi snakker om større bygg med lange rørstrekk, variert bruk, kjølige omgivelse temperaturer.
 4. Det skal legges egen kurs for direkte varmere ja. Det er ikke smart å benytte varmtvannstanker. 70 år gammel ineffektiv løsning. Det snakkes nå høyt om at de bør forbys. Unødig forbruk av strøm og varmtvann, gir dårlig vannkvalitet .... etc. Hvis vi vil forbruke maks med kilowatt timer, det som elverkene tar betalt for, bruker vi laaang tid på å varme opp. ​Oppskriften på stort forbruk er for eksempel: Stor varmtvannstank, 7cm mur gulv stor treghet, og liten effekt på ovner. Skal vi være effektive derimot, varmer vi opp raskt, der og da, med riktig watteffekt, bare når vi trenger det. Eks. en panelovn - gulvvarme på 1000watt er påslått i 10 timer = Forbruk 10kW timer. ​Eks. stråleovn 2x 1000W står på 1 time = Forbruk 2kW timer. Realistisk eksempel: 1 stk varmtvannstank 2kW med dusjtid 4min - 7ltr pr min. er påslått 1,5 timer Forbruk: = 3 kilowatt timer. 1 stk direktevarmer 15kW med dusjtid 4min - 7ltr pr min. er påslått 4 minutter Forbruk = 1 kilowatt timer. ​ 3 ganger så kostbart med tank i forhold til direktevarmer pga. 3 ganger så stort energiforbruk med tank. Opplyser for orden skyld at jeg er ansatt i COAX AS
 5. For de som driver elnettene i Norge er store belastninger over korte perioder noe skikkelig dritt. De må dimensjonere anleggene for store laster men får solgt lite KWH utav det. Heldigvis har vi anleggbidrag i dette landet så for de som må forsterke inntakene sine eller sågar ender med at belastningen gjør at e-verket må bytte transformator i området så får de som oppgraderer hele regninga for dette selv. Kunne du tenke deg hvor mye kraftigere elanleggene måtte være for å takle at alle i gata der du bor skulle dusje samtidig. Det blir 15KW x ? I praksis har man i korte perioder fordoblet sitt elforbruk. Når man i dag vet at 3x50 eller 3x56A i dag er vanlig inntak på en moderne enebolig som allerede ligger på 2/3 belastning tidvis vinterstid. I blokker er det enda værre med 2x25 - 2x40A hovedsikringer. Det er det ikke nok power i sikringsskapet til å dra en 15KW vannvarmer en gang. Everkene gjør allerede alt de kan for å takle elbilladere i det ganske land så å dimensjonere for 15KV korttidsbelastning pr. husstand i tillegg er ikke uvesentlig. Vel, det er vel ikke akkurat "dritt" vi snakker om her, hva nå du legger i det. ​Når du sier store effektuttak, hva tenker du det kan dreie seg om at kunne bli pr trafo? ​Det er nemlig ikke sikkert det blir det! Kjenner ikke til at noen har målt det enda, og vi har levert løsningen i 15 år. ​Det kan faktisk hende det blir mindre belastning pr trafo med direkte vannvarmere enn med varmtvanns tank.
 6. Betaling per kW (=effekt): Fordel med bereder, pga. lav effekt over lengre tid.Betaling per kWh (=energi): Fordel med momentanvarmere, pga. høy effekt over kort tid. Det vil være en fordel at du som selger har kontroll på enhetene. ​Det er riktig. Det du sier er "fordel" med tank, "liten effekt over lang tid" bakdelen er at det da må være en tank som det er mange bakdeler med. De sa det for 70 år siden også, da de konstruerte tanken, og når det gjaldt komfyren. Men da hadde de jo kun 1-fas 230volt og 6, 8, 10 amper sikringer. ​I dag har vi 3-faset 3x50-63A sikringer, med 400volt. Det er vesentlig mye mer el tilgang. ​Kan ikke fri meg fra å tro at el verkene tenker på sitt salg av kilowatt timer her ;-) Er ikke sikker på hva du mener med "å ha kontroll på enhetene"
 7. Mener det overdrives i forhold til watteffekter vedr. direktevannvarmere. Vi har som sakt levert direkte vannvarmere i over 10 år i Norge og kjenner oss ikke igjen i dette vedr. store belastninger. Det geniale med direkte varmere er at varmt tappevann har korte brukertider. Det er derfor også enkelt å styre disse pga. de korte brukertidene blir også samtidighetsfaktoren veldig god. Når 1 stk er på, er 5 stk andre av. Snitt tappe tidene i Norge for varmt tappevann er: Håndvask 10 sek. Kjøkken 30 sek. Dusj 4 min. Kabel får ikke tid til å bli varm. Pga. den krote brukertidene kan de også enkelt styres - prioriteres. Når varmtvannskranen slås på, slås for eksempel oppvarming av. Den korte tiden en direkte varmer er på, slås halve effekten - 8kW rom oppvarming elbil lader automatisk av. ​Opplyser om at jeg er ansatt i COAX AS.
 8. Det mest rettferdige avregningen må være å ta betalt for forbruk. Pr kilowatt brukt. Vi har jo målere i hvert eneste bygg, akkurat som vannet. Betale for Pr liter og pr kilo. Eneste måten og gjøre det rettferdig. Så får de som forbruker mye, betale det det koster ekstra. De som ikke bryr seg om å være litt rasjonell og effektiv, Å varme vann på tanker er ikke bra. Det blir et unødig varmetap, unødig høy temperatur. Fordi den er stor blir den stuet bort, noe som gir unødig lange rørstrekk med unødige rør dim., unødig stort varmtvanns forbruk pga. styrt tappe fram vannet. Lagring av varmtvann på tank gir slam og skitt på bunn, belegg på varmeelementet. Å lagre vann over 60 grader gir oksygen fattig vann, aggressivt vann, som igjen løser tungmetaller. Det blir lettere bakterier i tankvann, bakterier i lange rørstrekk. Denne kjeleproblematikken er eliminert for direkte vannvarmere. Oppgir for orden skyld at jeg er ansatt i COAX AS.
 9. Det mest rettferdige avregningen må være å ta betalt for forbruk. Pr kilowatt brukt. Vi har jo målere i hvert eneste bygg, akkurat som vannet. Betale for Pr liter og pr kilo. Eneste måten og gjøre det rettferdig. Så får de som forbruker mye, betale det det koster ekstra. De som ikke bryr seg om å være litt rasjonell og effektiv,
 10. Tror vi kan anta en trefasekurs også, og da er vi nede i 37,6 A. Hvis man tar høyde for diverse tap fra strøm til vann så klarer vi nok fremdeles å holde oss under 40A som er en litt vanligere sikringsstørrelse. Kan fortelle at vi leverer mest direkte vannvarmere som gir 7 og 9 liter pr minutt. Disse sikres ofte med 3x32A. Men for 400volt 3x20A. Mvh. COAX AS
 11. En varmtvannstank har flere punkter med varmetap i forhold til å varme direkte vannvarmer, ikke bare lagringstapet. Bl.a. unødig høy temperatur på tanken. Ofte 80 grader mens vi dusjer i kun 38 grader.
 12. Norske kraftverk (dvs vann) er bedre, ikke dårligere egnet for denne typen direkteoppvarming uten bufring. AtW Interessant det der med kullkraft i Tyskland. Mener du det er fordelaktig eller ufordelaktig overfor direkte vannvarmere sammenlignet med norske vannkraftverk Norge? ​Om vi i Norge er mer energi effektive hele veien, kunne vi eksportere ren kraft til disse landene og dermed tjen penger og spart miljø.
 13. Da må en vite varmetapet - slik at du da kan regne ut hvor mye mer energi du må tilføre for å holde temperaturen konstant. Det har jeg ikke peil på Flisespikking: Regnestykket baserer seg på å varme opp 80 grader, ikke til. For å beregne energiforbruket til de nyere direkte vannvarmerne er det bare å gange merkeeffekten med tappe tiden. ​Med varmtvannstank er det flere spørsmål. Hvor lenge står den på før og etter det tapes, hva er omgivelse temperaturen der tanken er plassert, hvor høy er temperaturen stilt på termostaten, hvor mye skitt ligger i bunn og har bakt seg på varmeelementet. For orden skyld oppl. jeg at jeg er ansatt i COAX AS.
 14. Det er umulig å svare på slik du presenterer oppgaven, man må vite 1. Hvor mye vann 2. Hvor fort det skal varmes opp. AtW Eller du kan gå i dusjen og måle hvor mange liter per sekund du bruker med vann når du dusjer. Da skal du kunne få svaret ditt i watt. Du må fortsatt vite hvor raskt vannet skal varmes opp. Om det virkelig er en skoleoppgave, så bør informasjonen for å løse den være gitt. AtW Som leverandør av COAX direkte vannvarmere kan jeg fortelle at for dusj kan størrelsen på dusjstrålen l/min ganges med 2 så får du watteffekten som må til. Altså 7 l/min. som skal holde 38 grader behøver du 15kW. 9l/min behøves 18kW. Med direkte vannvarmer på 15kW som gir 7liter pr minutt 38grader og dusj i for eksempel 5 minutter bruker du 1,250kWT. Om strømmen koster i krone pr kW vil denne dusjen koste totalt Kr 1,25,- Del på (7x5=35ltr) Kr 0,035 pr liter.
 15. Det er umulig å svare på slik du presenterer oppgaven, man må vite 1. Hvor mye vann 2. Hvor fort det skal varmes opp. AtW Eller du kan gå i dusjen og måle hvor mange liter per sekund du bruker med vann når du dusjer. Da skal du kunne få svaret ditt i watt. Du må fortsatt vite hvor raskt vannet skal varmes opp. Om det virkelig er en skoleoppgave, så bør informasjonen for å løse den være gitt. AtW Som leverandør av COAX direkte vannvarmere kan jeg fortelle at for dusj kan størrelsen på dusjstrålen l/min ganges med 2 så får du watteffekten som må til. Altså 7 l/min. som skal holde 38 grader behøver du 15kW. 9l/min behøves 18kW.
×
×
 • Create New...