Jump to content

Leifen

Medlemmer
  • Content Count

    41
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

2 :)

Recent Profile Visitors

3468 profile views
  1. Hei, Har en utfordring angående veirett på en felles traktorvei. Veien ble opparbeidet på 50-tallet av tre grunneiere, eier A, B og C. Der veien først går over A sin eiendom, så B og til slutt C sin eiendom. Veiens formål var, og er fremdeles, tilkomst med traktor for skog- og stølsdrift. Her har alle parter gjensidig veirett over de andre sin eiendom på nevnte traktorvei. Har ikke lykkes med å grave frem di opprinnelige tinglyste dokumentene enda. Har to spørsmål til dette: Har grunneier A og B lov til å gi noen andre veirett, for traktor, så lenge vedkommende ikke kjører på eiendommen til C? Videre, dersom grunneier A og B ikke ønsker noe vederlag for denne veiretten, har grunneier C mulighet til å nekte vedkommende veirett? Hvilke lover er det som styrer dette? Spørsmål 2: Grunneier C ønsket for en tid tilbake å oppgradere veien til skogsbilvei, slik at den ble kjørbar for lastebiler for å transportere tømmer. Denne oppgraderingen ønsket ikke grunneier A og B å delta på, ettersom de var tilfreds med eksisterende traktorvei. Grunneier C gikk derfor til verks med å oppgradere hele veien, mot grunneier A og B sitt ønske, hvor h*n påkostet selv det som staten ikke støttet. Dette var et betydelig beløp. Kan grunneier C nå anse seg selv som veieier av hele veien, og derav råderett for utdeling av veiretter til andre parter, inkludert over A og B sine eiendommer?
  2. Sist jeg mellomlandet i Atlanta og skulle videre til Orlando brukte jeg rundt 3 timer fra landing til gate for avgang. Vet ikke om jeg var spesielt uheldig, men var i alle fall enorme køer gjennom immigrasjon, toll, innsjekk osv. Fikk generelt inntrykk av at Atlanta var en veldig dårlig organisert flyplass.
×
×
  • Create New...