Jump to content

LBe

Medlemmer
 • Content Count

  323
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

68 :)
 1. Hvordan kan du vite noe om hva slags hensikt han hadde?
 2. Kan det tenkes at forsøker å vise noe han har på mobilskjermen? Et bilde eller noe?
 3. Jeg har også brukt lightroom til dette i mange år men har nå gått over til Capture One. Bruker samme mappestruktur fra Capture One
 4. Bruker en mappestruktur under "bilder" av typen år/år-mnd-dag (+ eventuell kort tittel) Eksempler: 2018/2018-08-15 Horten (dvs bilder tatt 15. august 2018 i Horten) 2019/2019-07-06 Ferie Danmark (dvs bilder tatt 6. juli 2019 på ferie i Danmark) Hvis ferien i Danmark varte i to uker så legger jeg de andre bildene fra ferien i samme katalog men jeg bruker alltid den første datoen som navn på mappen. Denne strukturen har jeg brukt i mange år men jeg tar kun bilder. Har så langt fungert bra for meg. Krever litt disiplin. Skulle jeg hatt videoer også så ville jeg brukt samme strukturen men da under "video" Denne beskrivelsen er litt forenklet men illustrerer metoden jeg bruker
 5. De kan f.eks be om at arbeidstagere som ikke MÅ reise kollektivt i den værste rushtiden kan skyve litt på arbeidstiden ved å komme litt senere og gå litt senere fra jobb. Dermed får man redusert den værste tettheten på busser ,trikker og T bane i rushtiden
 6. Tafatt regjering. Er det ikke på tide at de beslutter noen smittereduserende tiltak?
 7. Han jeg snakket med kom ikke fram noe sted. Han holdt på i hele går. Det hjelper lite med telefon når de i andre enden ikke svarer
 8. Situasjonen slik jeg har fått den beskrevet i Oslo i dag: - Fastleger henviser til legevakt 116 117 - Man kommer ikke fram på 116 117 - Vakter bortviser dem som møter opp på legevakten
 9. Vedkommende bruker ingen medisiner
 10. Det er ikke noe som skal endres og dessuten kan man ikke endre dette selv. Det er noe som skal fjernes. Medisinnotat fra Oslo Universitetssykehus som er lagt inn på feil pasient og som de også har innrømmet muntlig at er lagt inn på feil pasient. Pasienten har heller ikke hatt noe med den legen som har lagt inn notatet å gjøre. Fulstendig ukjent. Hvor vanskelig kan det da være å fjerne det? Jeg hadde forventet at pasientombudet skulle tatt tak i dette
 11. Ja jeg er klar over alt det der. En forferdelig tungvint prosess i og med at alle er enige om at det er begått en feil. Det er forøvrig ikke jeg som er pasienten men en i familien og det er oslo universitetssykehus som har begått feilen. Måtte regne med flere ukers behandlingstid på en skriftlig klage. Regner med at vi ikke gidder å holde på med dette. De tar en risiko i og med at det står at pasienten bruker en medisin som pasienten ikke bruker. Kan risikere å bli feilmedisinert ved en eventuell ulykke i framtiden.
 12. Det stemmer ikke. Jeg har snakket med pasient og brukerombudet og der sier de at det må sendes inn en skriftlig klage til direktøren. Fikk ikke noe tilbud om hjelp og hvis klagen ikke førte fram måtte det skrives et nytt brev til fylkesmannen. Ganske tung prosess for å få fjernet en opplagt feil i en journal som det ikke hersker noen som helst tvil om at er feil.
 13. Når et helseforetak skriver åpenbare feil i journalen til en pasient har man da krav på å få det slettet? I dette tilfellet er det snakk om en lege som har journalført opplysninger på feil pasient. Foretaket nekter å slette / endre opplysningene fordi legen som har gjort feilen ikke lenger jobber der.
 14. Ikke så lett å flytte til noe nytt. Jeg har prøvd på dette i snart to år nå men vender stadig tilbake til det trygge og kjente lightroom. De alternativene jeg har anskaffet er Capture One og ON1 photo RAW. Jeg tror det går an å bruke lghtroom for organiserering av bilder selv om man ikke betaler abonnement. Tror det bare er develop modulen som da blir skrudd av. Hvis det er slik kan man redigere bildene i et annet verktøy og så importere dem til lightroom for arkivering og orgsanisering
 15. LBe

  Klage fra styret i sameie

  Det var jo det første jeg gjorde da jeg fikk dette brevet fra dem? De ba meg henvende meg skriftlig
×
×
 • Create New...