Jump to content

RichardNoname

Medlemmer
 • Content Count

  58
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

20 :)

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. https://www.nrk.no/norge/noreg-og-litauen-byter-vaksiner-_-aukar-vaksinetempoet-1.15582418
 2. https://www.nrk.no/nyheter/40.000-ubrukte-vaksinedosar--1.15582227
 3. https://www.nrk.no/nyheter/40.000-ubrukte-vaksinedosar--1.15582227
 4. Ja, jeg stusser også på hvorfor dette fører til at Bergen og Trondheim får flere doser. Dette er jo kommuner som ikke skal bli påvirket av skjevfordelingen og dermed få en jevn strøm av doser. Det som skal skje nå, er jo at minuskommunene får flere og plusskommunene færre. 0-kommunene skal ha like mange som før. Rart ikke media er på ballen her og stiller spørsmål ved hvorfor også 0-kommunene får flere. Særlig når disse kommunene allerede virker å få dekket sitt vaksinebehov.
 5. Dette er jeg helt enig i. Det er rart man ikke har en nasjonal standard om å ta ut syv doser med tilhørende opplæring. Det som blir interessant i så måte er jo 2. dosene. Hvordan løses dette? Jeg regner med at fhi kalkulerer med seks doser per glass når de fordeler ut dosene. Vil en kommune som får ut flere doser enn fhi har kalkulert med få utdelt 2. doser etter 1. doser satt (syv per glass) eller etter 1. doser kalkulert med (seks per glass)? Hvis det tas utgangspunkt I antall doser satt så vil disse kommunene få enda større fortrinn ved 2. dosene; De vil da få et større antall 2. doser på et tidligere tidspunkt enn de ville om de tok ut seks doser, OG i tillegg vil det nok også ved utregningen av antall hetteglass for å dekke disse 2. dosene tas utgangspunkt i seks doser per glass (mens kommunene tar ut syv). Det blir nesten som en renters rente-effekt.
 6. Man kan motregne overskuddsdoser mot dosene overskuddskommunen skulle fått uken etter. Da bruker overskuddkommunen overskuddsdosene uka etterpå i stedet for å få tilsendt nye. Dosene overskuddskommunen skulle fått tilsendt kan da fordeles ut til andre kommuner etter den vanlige fordelingsnøkkelen. Da slipper man å sende doser mellom kommunene. Jeg forstår ikke hvorfor FHI ikke kan gjøre det på denne måten. Kan ikke være krevende å be kommunene rapportere hvor mange doser de har på slutten av uka, for så å sende tilsvarende færre uka etterpå.
 7. Det er jo ikke verre enn å redusere kommende ukes leveranser til den aktuelle kommunen med overskuddet denne har i inneværende uke. Da havner overskuddsdosene tilbake i potten og kan enkelt fordeles utover det ganske land.
 8. Det mangler fortsatt vaksiner i Norge. Fra og med uke 29 skal minuskommunene hente inn igjen forspranget fra plusskommunene og de nøytrale kommunene. Dersom man går ned til 6-uker intervall vil man knapt få førstedoser i minuskommunene og man får ikke hentet inn forspranget. Husk på at man i Norge håper å få gitt 90% av alle over 18 år tilbud om første dose innen midten av august, så det er mange kommuner som har godt over en måned igjen før man er ferdig med 1.dose. Har man for mange doser er det bare å sende til en minuskommune. Disse har knapt begynt på gruppe ti nå og mange holder fortsatt på med gruppe ni. De har ingen problem med å finne noen å sette vaksinene på. Jeg bor i en minuskommune, og må si at her måper vi litt når vi ser at man andre steder ikke vet hvor man skal gjøre av alle dosene, og at til og med kasting blir nevnt. Å kaste doser vil være et hån mot oss som sitter og venter på å få tilbud om 1. dose om kanskje tre uker, hvis vi er heldig. Stusser også på at det skal være fritt frem å dele overskuddsdoser med nabokommuner. Overskuddsdoser burde bli omfordelt av fhi. Skjevfordelingen ble begrunnet med målrettet fordeling av vaksiner til store byer og steder med mye smitte. Å gi overskuddsdoser til nabokommunen er det motsatte; ekstremt tilfeldig og ikke behovsprøvd i det hele tatt.
 9. Svært gledelig! Håper det gjøres fortløpende andre steder også, og i regi av FHI slik at man ikke er avhengig av at den enkelte kommune kommuniserer at man har mer doser enn man trenger. Det beste, og det som ikke ville kreve oppfølging av når den enkelte plusskommune hadde for mange doser, var om skjevfordelingen opphørte nå. Det er lavt smittenivå i plusskommunene, og de vil fint komme i mål lenge før minuskommunene uansett. For å illustrere hvor mye doser minuskommunene har gitt fra seg, kan man se på hvor mye lenger de nøytrale kommunene (Bergen, Trondheim, Stavanger etc) har kommet. Dersom vi ikke hadde skjevfordeling ville hele Norge holde på med gruppe 10 og 11 og vi ville være mye nærmere reell flokkimmunitet (altså at alle steder i Norge har flokkimmunitet). Nå er plusskommunene omtrent ferdig med gruppe 11, de nøytrale holder på meg gruppe 10 og 11, mens minuskommunene ikke er ferdig med gruppe 9 enda og ikke kan forvente å påbegynne gruppe 11 før august. Minuskommunene trenger all hjelp de kan få for å hente inn etterslepet så fort som mulig. Det hjelper heller ikke noe særlig at minuskommunene har gitt fra seg 35% av dosene i det tidsrommet Norge har hatt de høyeste leveransene, men skal hente seg inn igjen i en periode vi får lavere leveranser (juli og august).
 10. Kan ha noe å gjøre med at flere av plusskommunene nå virker å slite med å finne ut hva de skal gjøre med alle dosene sine samtidig som minuskommunene ligger langt etter og i ukene fremover også må forvente å sette mange 2. doser og få 1. doser. Da er det kanskje på tide å opphøre ordningen. Har man overskudd ett sted bør det overføres et annet sted der det mangler.
 11. https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/1Bmj4G/hoeie-ikke-et-avtalebrudd Det er vel nærliggende å anta at det samme gjelder august da? Altså at man har tatt utgangspunkt i leveranser i juni og antatt at man får like mye i henholdsvis juli og august. Vi får håpe Pfizer leverer mer i august enn i juli. Skjevdelingsmodellen er jo tuftet på at kommunene som har gitt fra seg doser skal hente inn igjen disse i slutten av juli og begynnelsen av august. Og utover i august er det vel også relativt mange som skal ha 2. doser.
 12. Jeg har et håp om at lite smitte vil finne veien til barn og barnehager når foreldre (ofte i 30-årene) og barnehageansatte er vaksinert.
 13. Dette er ikke et innlegg i skjevdelingdebatten, men skjevfordelingen gjør vel at Norge som helhet ligger noe lengre unna reell flokkimunitet? Dersom det ikke ble foretatt skjevfordeling, kunne man selvsagt sett på % av befolkningen. Da ville alle steder i Norge oppnå flokkimmunitet omtrent samtidig. Men med skjevfordeling vil ikke gj.snitt % av befolkningen være like treffende, siden store deler av Norge har langt lavere vaksinedekning enn de kommunene som har fått økt tilfang av doser. På ett eller annet tidspunkt vil f.eks Alta og Oslo ha flokkimunitet hvis man ser de to kommunene samlet og hvor stor andel som er vaksinert. Men hvis det kommer smitte til Alta, så hjelper det ikke at mange er vaksinert i Oslo. Flokkimmunitet vil vi nok ikke ha før også kommunene som har gitt fra seg doser har kommet på høyt nok nivå, og det ligger litt frem i tid. En annen ting er jo at vi i utgangspunktet vaksinerer etter årskull. Så for noen årskull vil flokkimmunitet komme langt tidligere enn for andre. Utbrudd blant personer i 30-årene (og da også barnehager?) må vi kanskje kunne regne med en god stund til, selv om også denne gruppen vil dra fordel av lavere smittetrykk i landet.
 14. Jeg har anskaffet denne. Hvilket Riaa-trinn brukte du/vil du anbefale til den?
×
×
 • Create New...