Jump to content

Wlffrsether

Medlemmer
 • Content Count

  392
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

28 :)

About Wlffrsether

Profile Information

 • Kjønn
  Mann
 1. Uten å vite mer om de faktiske forholdene, så blir det vanskelig å svare kategorisk på ditt spørsmål, men forenklet kan du si at prisen på en forsikring er et resultat av: Verdien på det som er forsikret Hvilke skader forsikringen skal dekke Risikoen for at skade kan oppstå Kjenner du til skadehistorikken til dine foreldre? Hvis dine foreldre har hatt mange skader, så kan det påvirke prisen på forsikringene negativt, da mange skader kan være et tegn på at risikoen for at skade oppstår høyere, avhengig av hvilke typer skader det er snakk om. På bilforskring f.eks. så har man et "bonus/malus" system. De fleste er kjent med bonus, dvs. billigere forsikring ved skadefri kjøring, men færre er kjent med begrepet malus, dvs. negativ bonus. Bonus på kjøretøy kan nemlig bli lavere enn 0% hvis man har mange nok skader som medfører bonustap. Det kan bli dyrt, særlig hvis man har kaskoforsikring. Det kan uansett være fornuftig å ta en runde hos andre selskaper, men husk at dine foreldre da normalt må avgi en egenerklæring hvor man blant annet blir spurt om antall skader over en gitt tidsperiode.
 2. Du kan gå til tvangsinndrivelse: https://www.politiet.no/tjenester/namsmann-og-forliksrad/utleggsforretning/begjare-utleggsforretning/dom/
 3. Hvorvidt du har krav på lønnet "velferdspermisjon" er ikke lovfestet, så da avhenger det av hva som er avtalt med arbeidsgiver. Sjekk bedriftsavtale/tariffavtale.
 4. Qliro AB driver med finansieringsvirksomhet, og har konsesjon i Norge fra Finanstilsynet: https://www.finanstilsynet.no/konsesjonsregisteret/detail/?id=201270 Det er riktignok Finansinspektionen i Sverige som er tilsynsmyndihet, men jeg tror nok tilnærmet samme regelverket gjelder der, med tilhørende rapporteringsplikt.
 5. Jeg vil tro Qliro er rapporteringspliktig etter Hvitvaskingsloven, og dermed må forholde seg til §12:
 6. Regnskapsfører har rapporteringsplikt iht. Hvitvaskingsloven. Det trådstarter beskriver kan lett oppfattes som forsøk på hvitvasking av underslag. Det trådstarter her gjør er dermed ikke "lurvete oppførsel", men etterlevelse av gjeldende regelverk. Rapporteringspliktige skal ha rutiner for etterlevelse av hvitvaskingslovens plikter. Trådstarter bør derfor ta en ny prat med sin arbeidsgiver om dette. Det er nok heller tvilsomt om Finanstilsynet, som er tilsynsmyndighet for regnskapsførere, er fornyød med arbeidsgivers svar om å "stole på kunden og gi beskjed om at dette er mistenkelig".
 7. Wlffrsether

  Bytte bank

  Det er flere grunner til å anskaffe BankID fra den banken som er din hovedbank, hvor de med størst betydning er: Det er banken som har utstedt din BankID du må kontakte for å få support ved trøbbel. Ønsker du å forholde deg til flere banker enn nødvendig? Du har plikt til å varsle banken som har ustedt din BankID om endringer som har betydning for din BankID, som f.eks. kontaktinformasjon. Ønsker du å følge opp dette i flere banker enn nødvendig? Banken hvor du avvikler ditt kundeforhold vil sannsynligvis avvikle den BankID de har utstedt til deg.
 8. I tilbudet fra BNbank er verken etableringsgebyr eller termingebyr inkludert i terminbeløpet (månedskostnad). Kilde: venstrehåndsarbeid i Excel. Konklusjon: vurder tilbudene iht. effektiv rente. Metoden for beregning av effektiv rente er lovregulert, og vil gi deg det korrekte svaret på hvilket tilbud som er best.
 9. Det kommer vel også an på om det er selger eller megler som har initiert motbudet. Kan det tenkes at det her ganske enkelt er selger som ønsker å skvise mest mulig penger ut av en potensiell kjøper? Hvorvidt det er mulig å komme med motbud til flere budgivere på en gang på denne måten, eller om det må være ekslusivt, det kjenner jeg ikke til. Men motbud i budrunder er i seg selv ikke uvanlig.
 10. En bank kan velge å gjøre unntak fra boliglånsforskriftens krav om betjeningsevne og gjeldsgrad (som er aktuelt i ditt tilfelle). Dette gjelder for inntil 10% av innvilgede lån pr kvartal. Hvorvidt en bank er villig til å gjøre dette i ditt tilfelle, kan bare den aktuelle banken svare på. Det er korrekt at banken er selger, men det kan likevel være fornuftig å spørre selger om det produktet du ønsker å kjøpe faktisk er til salgs, og til hvilke vilkår!
 11. Fordelene for betalingsmottaker er: Lavere utgifter til fakturabehandling, print og porto Mer fornøyde kunder, som slipper å bruke tid på å betale regninger manuelt Slipper en del oppfølging av ubetalte krav der hvor kundene ganske enkelte glemmer å betale i tide Får mulighet til å rette opp i egne feilfakturerte krav direkte, uten at kundene blir forstyrret av det
 12. Hvis du har 100K disponibelt beløp på rammelånet, så er dette 100K du allerede nå kan disponere over, f.eks. overføre til ønsket konto. Det er det som menes med disponibelt beløp - det er beløp du har rådighet over og kan ta i bruk. Men til spørsmålet om BSU: Ja, du kan benytte BSU til nedbetaling av rammelån som er benyttet til finansiering av egen fast bolig, uten at du må tilbakebetale skattefordelen du har fått. Hva du i etterkant benytter det økte disponible beløpet på rammelånet til er uvesentlig for BSU-ordningen. Det er hva lånet er benyttet til som avgjør om det er innenfor BSU-ordningen eller ikke. Det vil si at om du har tatt opp et rammelån for bruk på annet enn anskaffelse av egen fast bolig, som f.eks. bilkjøp eller fritidsbolig, så kan du ikke benytte BSU på dette. Hvorvidt lånet er sikret med pant i den aktuelle boligen er ikke avgjørende. Du må dog være klar over at når du foretar utbetalinger fra BSU-konto, utover årets innskudd, så vil det ikke være mulig for deg å foreta noen flere innbetalinger på BSU-kontoen.
 13. Ta kontakt med ny bankforbindelse og be de om å foreta et såkalt "bankbytte" for deg. I praksis betyr dette at du blant annet gir din nye bankforbindelse fullmakt til å avslutte dine konti og tilhørende betalingsavtaler hos gammel bankforbindelse, samt at ny bankforbindelse får opplysninger om de betalingsavtaler du hadde hos gammel bankforbindelse. Da slipper du å styre med dette på egenhånd og behøver kun å forholde deg til din nye bankforbindelse. Dette er forøvrig helt ordinær praksis i bank, så denne muligheten burde både ny og gammel bankforbindelsen ha informert deg om. Du kan lese mer om dette, og andre ting du bør være obs på ved bytte av bank på Finans Norges hjemmeside om "Enklere bytte av bank"
 14. Gebyr for uforsikret kjøretøy påløper fra den dagen kjøretøyet står uforsikret. Forsikringen på kjøretøyet vil ikke opphøre før kravet har gått til inkasso. Hvorvidt det sendes purring før inkassovarsel er opp til fakturautsteder. Som nevnt av flere: ta kontakt med forsikringsselskapet på forhånd, så ordner det seg nok.
 15. Da bør du si det som det er: Du har begrenset/ingen mulighet til å jobbe i mai, da du er nødt til å prioritere utdanning og eksamensperioden. Denne er tross alt viktigere for fremtiden din enn oppdrag som tilkallingsvikar. Takke for tilliten arbeidsgiver viser deg ved å sette deg opp på så mange vakter, og at du gjerne ønsker å fortsette når eksamensperioden er over. Du risikerer selvsagt at du ikke får flere oppdrag som tilkallingsvikar fra akkurat denne arbeidsgiveren, så du må selv vurdere hva som er viktigst for deg: utdanning eller en tidsbegrenset jobb. For øvrig er det et arbeidsgiverproblem om de er underbemannet og har behov for tilkallingsvikar for vakter i så stor grad som du har blitt benyttet og ser ut til å være tiltenkt fremover. Da kan det også diskuteres om du strengt tatt burde regnes som deltidsansatt, med de fordeler og ulemper det medfører i din situasjon.
×
×
 • Create New...