Jump to content

Wlffrsether

Medlemmer
 • Content Count

  407
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

32 :)

About Wlffrsether

 • Birthday 11/29/1983

Profile Information

 • Kjønn
  Mann

Recent Profile Visitors

8235 profile views
 1. Det foretas nå en kontroll av hvorvidt du eier bolig pr. 31. desember i et kalenderår. Hvis ja, så får du ikke skattefradrag for sparing i BSU for det kalenderåret. Hvis nei, så får du skattefradrag for sparing i BSU for det kalenderåret. Denne kontrollen foretas på nytt hvert år, slik at hvis du f.eks. ikke lenger eier bolig pr. 31. desember et senere kalenderår, så kan du få skattefradrag for sparing i BSU for det kalenderåret.
 2. Ja, det gjør det. Du oppnår blant annet kreditorvern i tilfelle du selv skulle få en kreditor på nakken, samt at midlene ikke vil inngå i ditt eget bo etter f.eks. skilsmisse eller død. Ja, men det må gjøres senest når gaven gis. Giver av en gave kan i et gavebrev angi vilkår for gaven, f.eks. når gaven skal kunne disponeres og til hvilket formål.
 3. Helsedirektoratet har i en kommentar til forskriften uttalt: Hele uttalelsen kan leses her: https://www.helsedirektoratet.no/rundskriv/alkoholforskriften-med-kommentarer/kapittel-4-saerlig-om-skjenking/-4-5
 4. Da skiller man ved å se på bruksenhetsnummeret/bolignummeret som også er en del av adressen.
 5. Da ville jeg ha respondert med henvisning til Husleielovens §1-2 om Ufravikelighet: Her er det verdt å merke seg at du leier bolig, ikke et lokale. Hvis utleier prøver seg med henvisning til denne paragrafen selv som grunnlag for fravikelse fra lovens hovedregel, så kan du henvise videre til Husleielovens §1-1. Lovens virkeområde m.v. femte ledd:
 6. Ikke nødvendigvis, men det varierer nok fra bank til bank. Noen har det åpent tilgjengelig i hele perioden forskriften krever lagring, andre har det arkivert og mindre tilgjengelig for den ordinære bankfunksjær i førstelinje. Det er gjerne mer tigjengelig i de mindre bankene enn de store, da de store har mer å spare på å arkivere data. Kilde: jeg jobber i bank.
 7. Banken oppbevarer slike opplysninger i 10 år, jfr Bokføringsforskriften: Men som nevnt i tidligere svar, så kan det godt tenkes at dette er opplysninger som ikke alle i banken har tilgang til. Din egen bank burde for øvrig være i stand til å bekrefte eier av det kontonummeret som du betalte til. Nets Online er et fint verktøy som bankansatte kjenner til, hvor man kan hente ut slike opplysninger på transaksjoner som er gjennomført. Sånn umiddelbart ser jeg for meg 2 mulige forklaringer Selger har byttet bank og avtalt videresending av transaksjoner i 6 mnd. Da vil din betaling bli ført videre til mottakers nye kontonummer, uten at det går via den kontoen som er avsluttet. Selger har oppgitt kontonummer som benyttes til innbetaling på kredittkort. Noen kredittkortutstedere bruker individuelle kontonummer for innbetaling fremfor felles kontonummer og identifisering med KID. Da er det ikke sikkert at den ordinære bankfunksjonæren ser innbetalingen på dette kontonummeret i klartekst, da det ofte kan være forbundet med omnummerering eller liknendene til et felles kontonummer for alle kredittkort.
 8. 2. Årsmøtet. Eierseksjonslovens § 49 regulerer dette:
 9. Bremyktpakken på 250g kom for å primært konkurrere med tilsvarende smør/margarinpakker av samme størrelse fra andre leverandører, og prisen er satt deretter. Den er altså ikke laget for at de som uansett kjøper Bremykt skal få mulighet til å kjøpe en mindre pakke, og prisen behøver derfor ikke å settes med særlig hensyn til den store pakken. Dette var forklaringen jeg fikk når jeg stilte samme spørsmål når jeg selv jobbet i dagligvareforretning for snart 20 år siden.
 10. I noen tilfeller ja, i andre tilfeller nei, det kommer an på... Men du kan prøve å ta kontakt med banken din om det, og da gjerne henvis til punkt 4 i følgende rundskriv fra Bits, som omhandler akkurat denne problemstillingen. Rundskrivet: https://www.bits.no/document/bits-rundskriv-02-2018-straksbetalinger-justert-regelverk-og-om-valutering/
 11. Du skal straks melde skaden til det forsikringsselskapet hvor boligen er forsikret når du oppdager skaden.
 12. Bankremisser eksisterer og brukes fortsatt, men blir mindre og mindre vanlig da andre betalingsmåter er både raskere, billigere og enklere for både betaler og mottaker, som f.eks. straksbetaling. Pengene er ikke automatisk tapt om en bankremisse mistes, da pengene fortsatt står på en internkonto hos banken som du kjøpte bankremissen fra. Der står pengene inntil bankremissen innløses. Har du mistet en bankremisse, så tar du kontakt med banken hvor denne er kjøpt, slik at banken får varslet øvrige banker om at bankremissen er mistet og ikke skal innløses. Bankene har rutiner for slikt. En bankremisse som ikke er innløst innen 6 mnd fra utstedelsesdato, kan kjøper få tilbakeført fra banken. Noen banker har også rutiner for automatisk tilbakeføring av utgåtte bankremisser. I dag brukes gjerne bankremisser til gaver i forbindelse med bryllup og konfirmasjoner der hvor giver ønsker å ha en fysisk gave å gi, men hvor giver kanskje synes at en kvittering på at penger er overført til en konto er litt "kjedelig", men ønsker noe som er sikrere enn kontanter.
 13. Forsikringsvilkårene for Helårs reiseforsikring hos IF sier følgende: Slik jeg leser vilkårene, så er du nok ikke dekket av reiseforsikringen din i dette tilfellet, med mindre dere skulle rekke et "forhåndsbetalt offentlig transportmiddel" siste etappe hjem. Men husk at du har klagemulighet!
 14. Har man høy bonus så betyr det at man ikke har hatt noen bonusberøvende skader - det er riktig. Men det er fullt mulig å ha mange skader samtidig som man har høy bonus. Ikke alle bilskader er bonusberøvende, som f.eks. påkjøring av dyr, tyveri/innbrudd, veihjelp og glasskader. I tillegg så finnes det en del vilkår hos de forskjellige forsikringsselskapene som at f.eks. maskinskade eller parkeringsskader med ukjent gjerningsperson ikke gir bonustap. Har man mange skader, så kan det nok dermed fort bli vurdert dit at risikoen er høy, til tross for at man ikke er direkte skyld i skadene selv. PS: som en kuriositet så kan det også nevnes at det er mulig å flytte bonus mellom kjøretøy på samme fører, slik at det i gitte tilfeller er fullt mulig å opprettholde høy bonus til tross for bonusberøvende skader. Men det får bli tema til en senere forelesning...
 15. Basert på de opplysningene du har kommet med om selve forsikringene, så er den prisen det dobbelte av det man nok burde forvente i et normalt tilfelle, om ikke mer. Jeg finner i alle fall ingenting i det du har kommet med som skulle tilsi en slik pris. Så da holder jeg en knapp på at det er skadehistorikken som er årsaken til den høye prisen. Dvs. at det har vært såpass mange/store skader over en gitt tidsperiode, at risikoen for at nye skader oppstår er vurdert å være høyere enn normalt. Høy risiko for skade = høy pris på forsikring, som hovedregel. Men dette bør du kunne få opplysninger om fra forsikringselskapet. Du bør uansett ta en runde med andre forsikringsselskaper og innhente pristilbud. Det vil ofte være lurt uansett. Men husk da å avklare det med skadehistorikken, da det gjerne har betydning for de tilbudene du får.
×
×
 • Create New...