Gå til innhold

Foto

P.O.F.-eksamen - VK1 elektro - 6. juni


190 svar i denne tråden

#61 EzzTer

EzzTer

  Bruker

 • Medlemmer
 • 65 innlegg
 •   2. april 2004

Skrevet 5. juni 2007 - 14:15

Nå var det vell helst feilretting på 22kV kabel.
Hørte læreren snakke noe om ett måleapparat av ett slag som lokaliserte feilen.

Vis innleggNoen som vet noe mer om dette måleapparatet?
 • 0

#62 K3nt

K3nt

  Bruker

 • Medlemmer
 • 96 innlegg
 •   30. mai 2007

Skrevet 5. juni 2007 - 14:16

mongoman... hviklen bok fant du om samsvar.... ? :)
 • 0

#63 Yep

Yep

  Bruker

 • Medlemmer
 • 157 innlegg
 •   8. juni 2006

Skrevet 5. juni 2007 - 14:16

Ja høyspent kabler og lavspent kabler kan ligge atme hverandre men det må være skille bord imellom. Det må også være dekk-bord over høyspent kabelen.

Altså
1. Fin sand først
2. Kablene oppå det igjen
3. Eventuelle dekbord/skillebord
4. Finsand over
5. Jord/stein til slutt

Vis innlegg

6. merkebånd noen få cm under bakken in case of gravemaskin

Vis innlegg


varmen fra kabelen har en tendens til å tørke ut sanden. sanden skal ikke bare verne kabelen mot ytre skader han skal også lede bort varme fra kabelen. det er derfor viktig at fyllmassen tilfredstiller de kvalitetskrav . ( sand,jord,lettbetong,glassvatt)
 • 0

#64 K3nt

K3nt

  Bruker

 • Medlemmer
 • 96 innlegg
 •   30. mai 2007

Skrevet 5. juni 2007 - 14:21

kan noen si noe smart om krysning, nærføring og kabelforlegning ?
 • 0

#65 WipeOut-

WipeOut-

  Bruker

 • Medlemmer
 • 213 innlegg
 •   2. januar 2004

Skrevet 5. juni 2007 - 14:27

kan noen si noe smart om  krysning, nærføring og kabelforlegning ?

Vis innlegg


Du finner alt om det i FEF. I min 2006 versjon finner du det i kapittel 6 side 60
 • 0

#66 Pytan

Pytan

  Bruker

 • Medlemmer
 • 76 innlegg
 •   8. juni 2006

Skrevet 5. juni 2007 - 14:32

Arbeid på høyspenningskabler

Formål
Sørge for at arbeid på høyspenningskabler blir sikkert utført.

Målgruppe
Gjelder alle som arbeider på høyspenningskabler.

Beskrivelse
• Høyspenningskabler skal alltid skytes før de kappes (se egen instruks). Unntak kan gjøres hvis det benyttes godkjent hydraulisk kutter.
• Kabler med mindre ytre skader kan vurderes reparert ved å erstatte ytre lag. Før dette arbeidet kan begynne må kablene lyttes ut med tone-/støtspenningsgenerator og endepunktsjordes.
• Ved arbeid på kabelanlegg hvor verken arbeidsjord eller markeringsjord på arbeidsstedet er praktisk mulig, skal jording og kortslutning ved kabelendene kontrolleres visuelt av LFS.
• Hvis mulig skal LFS i transformatorstasjoner låse kabelens jordingsbryter i innkoplet stilling, eller kabelavgangens skillebrytere i utkoplet stilling, med personlig hengelås. Skilt med angivelse av årsak til utkobling og navn på LFS skal henges opp ved hengelåsene.
• Hjelpeskinne skal normalt jordes i 22/11 kV felter ved arbeid på kabel eller kabelendemuffe i regionalnettstasjoner med åpne anlegg. Det må vurderes i hvert enkelt tilfelle om de ordinære samleskinnene (én eller begge) skal jordes.
• Ved arbeider i transformatorstasjoner skal alt personell sette seg inn i, samt følge de rutiner som til enhver tid gjelder i regionalnettet (se Instruks for Leder for sikkerhet - LFS).
• Oljekabler skal være spenningsløse før de flyttes på. Ved flytting av andre kabler (masse, PEX) vurderer LFS i hvert enkelt tilfelle om det er nødvendig med utkobling.

Megging ved feilsøking i høyspenningsnett

Formål
Sikre at megging ved feilsøking i høyspenningsnett blir sikkert utført.

Målgruppe
Gjelder for alle personer som utfører feilsøking i netteiers 5-22 kV distribusjonsnett.

Beskrivelse
• Matende nett skal være frakoplet med skillebryter, lastskillebryter eller ved at effektbrytervogn er trukket ut.
• Det skal alltid spenningsprøves på nettet før det megges (to personer påkrevd).
• Før det megges skal nettet utlades med et forenklet jordingsapparat.
Jordingsapparatet (2 m 25 mm2 Cu lisse) festes i den ene enden til jordingspunktet og den andre enden festes til den isolerte betjeningsstangen som skal berøre alle fasene i rekkefølge.
• Transformatorbryter i nettstasjonen der det blir megget skal legges ut dersom transformatoren vil inngå i kretsen, eller lavspenningssiden frakoples eller kortsluttes for å hindre tilbakespenning.
• Den ene kabelen fra meggeren tilkoples jordingspunktet. Den andre kabelen festes på godkjent betjeningsstang og føres deretter til en av fasene. Meggingen utføres og betjeningsstangen fjernes deretter umiddelbart.

Formål
Sørge for sikker bruk av instrumenter for lokalisering av bl.a. feil på høyspenningskabler.

Målgruppe
Gjelder alle personer som arbeider med måling på høyspenningskabler.

Beskrivelse

1) Tonegenerator:

LFK: Kabelen spenningskontrolleres, kortsluttes og jordes i begge ender.

LFS: 1) I “fjern ende” merkes kabelen med skilt ”Spenningsprøver pågår”.
2) I “nær ende” av kabelen (målepunktet) tilkoples måleutstyr.
3) Jording fjernes i “fjern ende”.
4) Jording fjernes og kortslutning oppheves i målepunktet.
5) Måling gjennomføres.
6) Kabelen jordes og kortsluttes i målepunktet.
7) Måleutstyret frakoples.

LFK: Kortslutning og jording avvikles, skilt fjernes.

2) Støtspenningsgenerator:

LFK: Kabelen spenningskontrolleres, kortsluttes og jordes i begge ender.

LFS: 1) I “fjern ende” merkes kabelen med skilt ”Spenningsprøver pågår”.
2) I “nær ende” av kabelen (målepunktet) tilkoples måleutstyr.
3) Jording fjernes og kortslutning oppheves i både “fjern ende” og i målepunktet.
4) Måling gjennomføres.
5) Kabelen jordes og kortsluttes i både “fjern ende” og i målepunktet.
6) Måleutstyret frakoples.

LFK: Kortslutning og jording avvikles, skilt fjernes.

Det vises til:
• Instruks for Leder for sikkerhet (LFS)
• Instruks for Leder for kobling (LFK)
• Instruks for Leder for koblings forlengede arm (LFK-FA)
• FSH §§23.3 og 24


Kapping av høyspenningskabel

Formål
Sørge for at arbeid med kapping av kabler blir sikkert utført.

Målgruppe
Gjelder for alle personer som utfører kapping av høyspenningskabler.

Beskrivelse
Alle kabler skal skytes før de kappes. Alternativt kan det benyttes godkjent hydraulisk kutter. Det er da ikke nødvendig å skyte kabelen først.

Når det gjelder skyting aksepterer tilsyns¬myndighetene unntak for 1-leder kabler med så store tverrsnitt at de ikke lar seg kortslutte gjennom flere enfase kabler ved hjelp av kortslutningsapparat. Hos netteier gjelder dette 132/47kV 1-leder kabel med ledertverrsnitt over 1000 mm2.

Det skal benyttes godkjent skyteapparat for skyting av kabel. Alternativt benyttes godkjent hydraulisk kutter. Oljekabler må fryses før kapping. Som et minimum av personlig verneutstyr skal vernetøy, isolerende hansker, vernehjelm, visir og isolerstang benyttes. Følgende prosedyre skal følges:

Før skyting/kapping:
• Driftssentralen underrettes.
• Før skyting/kapping av 1-leder kabel skal driftssentralen sjekke om det er jordslutning eller om det har vært jordslutning på den driftsgruppen hvor kabelavgangen som skal kappes er tilkoplet. Eventuell annen kabel med jordfeil koples bort før kapping foretas.
• Alle uvedkommende personer fjerner seg minst 15 meter fra kappstedet. Vær spesielt forsiktig der tre faser på 1-leder kabler skal kappes.
• Området rundt arbeidsstedet må avsperres i minst 10 meters radius. Vær også oppmerksom på hva som befinner seg over kappstedet.
• Det må i tillegg foretas varsling til andre personer utenfor ovennevnte sikkerhetsavstand på 15 meter (vurderes i hvert enkelt tilfelle), samt til eiendommer innenfor avsperringssonen.

Etter skyting/kapping:
• Etter skytingen/kappingen av kabelen - og før skyteapparatet eller hydraulisk kutter demonteres - skal LFS undersøke med driftssentralen at det ikke har forekommet noen utkobling eller feilsignal som kan settes i forbindelse med skytingen/kappingen.
• Hvis det ved skyting er tvil om at kniven har gått dypt nok inn i kabelen, må kniven ikke røres før det er foretatt ny skyting av samme kabel.
• Før skyteapparatet ellet kutteren berøres og demonteres, skal det foretas spenningsprøving direkte på kniven.

Knivbredder for skyting av ulike kabeltyper:
• For 3-leder kabel skal 30mm bred kniv benyttes.
• For skyting av 3 faser på 1-leder kabel skal 45mm bred kniv benyttes.
• For skyting av 2 faser på 1-leder kabel skal 45mm bred kniv benyttes
• For skyting av 1 fase på 1-leder kabel skal 30mm bred kniv benyttes

Dette innlegget har blitt redigert av Pytan: 5. juni 2007 - 14:34

 • 0

#67 K3nt

K3nt

  Bruker

 • Medlemmer
 • 96 innlegg
 •   30. mai 2007

Skrevet 5. juni 2007 - 14:33

på forberedelsen er det snakk om 22kV... da er det nok ikke i jord.. ikke sant ? det er snakk om luftlinjer ja ?
 • 0

#68 Pytan

Pytan

  Bruker

 • Medlemmer
 • 76 innlegg
 •   8. juni 2006

Skrevet 5. juni 2007 - 14:35

vet ikke helt hvor det står i bøkene men dette fant jeg ut fra google på Feilsøking på Høyspenningskabel i Jord....
 • 0

#69 Yep

Yep

  Bruker

 • Medlemmer
 • 157 innlegg
 •   8. juni 2006

Skrevet 5. juni 2007 - 14:35

http://www.linjedon....c0-9a942ab91eb1bra side :D :D :D :D :D :D :D
 • 0

#70 K3nt

K3nt

  Bruker

 • Medlemmer
 • 96 innlegg
 •   30. mai 2007

Skrevet 5. juni 2007 - 14:37

vet ikke helt hvor det står i bøkene men dette fant jeg ut fra google på Feilsøking på Høyspenningskabel i Jord....

Vis innleggmen på forberedelsen er det snakk om 22kV... da er det nok ikke i jord.. ikke sant ? det er snakk om luftlinjer ja ?
 • 0

#71 WipeOut-

WipeOut-

  Bruker

 • Medlemmer
 • 213 innlegg
 •   2. januar 2004

Skrevet 5. juni 2007 - 14:39

Forberedelsen er det snakk om begge deler
"feilretting på en 22kV kabel" (kabel er noe vi legger i jord)
"bygging av en 22kV linje" <- her er det vell snakk om luftlinjer
 • 0

#72 Pytan

Pytan

  Bruker

 • Medlemmer
 • 76 innlegg
 •   8. juni 2006

Skrevet 5. juni 2007 - 14:41

Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor

22kV vil jeg anta er en del av lokalnettet og ikke regionalnett og isåfall ikke sentralnettet.

Mellom transformator kiosker her i byen er det ikke mye lagt på master.

Lokalnett er 22kV ned til 230V/400V og Regionalnett er fra 22kV eller 33kV og opp til 132kV

Dette innlegget har blitt redigert av Pytan: 5. juni 2007 - 15:18

 • 0

#73 Pytan

Pytan

  Bruker

 • Medlemmer
 • 76 innlegg
 •   8. juni 2006

Skrevet 5. juni 2007 - 14:43

Frani jeg antar det er metoden for å feilsøke hvor eventuelt bruddet i kabelen er i jorden. den "lytter" på tilbakemeldinger av pulser den sender ut, slik at de finner avstand til hvor de må grave opp for å reparer kabel

ærlig vet jeg ikke helt så dette er noe jeg antar
 • 0

#74 WipeOut-

WipeOut-

  Bruker

 • Medlemmer
 • 213 innlegg
 •   2. januar 2004

Skrevet 5. juni 2007 - 14:45

Det gjøres for å kontrollere om kabelen/kablene er gjort spenningsløse
 • 0

#75 Yep

Yep

  Bruker

 • Medlemmer
 • 157 innlegg
 •   8. juni 2006

Skrevet 5. juni 2007 - 14:49

Det gjøres for å kontrollere om kabelen/kablene er gjort spenningsløse

Vis innlegg


takker :)
 • 0

#76 Zeph

Zeph

  Bruker

 • EKSTRA
 • Medlemmer
 • 39 016 innlegg
 •   7. desember 2002

Skrevet 5. juni 2007 - 15:13

Okey, eit par ting eg må få informere om her:

1: Vennligst slutt å sitere lange innlegg, putt dei i så fall i skjult-tag, ellers må me bla over dei same mengdene tekst om og om igjen.
2: Ikkje overdriv bruken av smileys, ein, to eller kanskje tre er nok per innlegg, men ikkje etter kvarandre. :)
 • 0
ʻMattie says I'm your little guy now.ʼ

#77 Pytan

Pytan

  Bruker

 • Medlemmer
 • 76 innlegg
 •   8. juni 2006

Skrevet 5. juni 2007 - 15:26

Kommer vel mest sannsynlig å bli et tema. altså oppsettelse av et anlegg en eller annen plass og masse spørsmål rundt dette....

kan kanskje være hvordan vil du planlegge arbeidet, kanskje konsekvenser ved strømavbrudd når det er vedlikehold på anlegget der du jobber om det er gammeltanlegg og lignende.

kan være paralelle kurser o.l

dersom oljekabel kommer inn i bildet kan det være å gjøre kabel klar for frakobling/tilkobling o.l

dersom skade på kabel, hva kan det føre til....

kanskje skjøting av kabel alu mot kobber eller eller bare helt vanlig skjøting.
 • 0

#78 Yep

Yep

  Bruker

 • Medlemmer
 • 157 innlegg
 •   8. juni 2006

Skrevet 5. juni 2007 - 16:11

leder for kobling osv blir nok et tema
 • 0

#79 EzzTer

EzzTer

  Bruker

 • Medlemmer
 • 65 innlegg
 •   2. april 2004

Skrevet 5. juni 2007 - 16:23

leder for kobling osv blir nok et tema

Vis innleggLFK og LFS er nok viktige punkt

Også en fordel og legge merke til å evt. ta med som en kommentar (om det passer seg) at LFS skal utpekes i en god del sammenhenger som ikke nødvendigvis har med EL-faget. som feks. ved skogrydding rundt spenningssatte luftledninger.
(§17 s. 91 i "Brukerguide for FSE og NEK EN 50110-1:2005 Høyspenning")

Edit:

Fant et annet punkt i "brukerveiledningen" som kan være greit å vite i forhold til LFS og LFK;

Meldinger mellom LFS og LFK skal gis på slik måte at misforståelser ikke oppstår. Dette innebærer:
a) at melding ikke skal gis via "annen person"
b) at melding etter avtale om at kobling vil skje på et bestemt klokkeslett uten nærmere varsel ikke er tillatt.
c) at meldinger som gis over sambandssystem skal gjentas av mottaker.

(s. 65 i brukerveiledningen for FSE og NEK, Høyspenning)

Dette innlegget har blitt redigert av EzzTer: 5. juni 2007 - 16:36

 • 0

#80 MongoMan

MongoMan

  Bruker

 • Medlemmer
 • 2 400 innlegg
 •   11. august 2004

Skrevet 5. juni 2007 - 16:32

LFK og LFS

Vedlagte miniatyrbilde(r)

 • DSC00136__Large_.JPG

 • 0


0 bruker(e) leser denne tråden

0 medlemmer, 0 gjester, 0 skjulte brukere