Jump to content
Sign in to follow this  
Toxon

Pr9bl3em med tataturets

Recommended Posts

Jeg er ikke hel3t ikker på6 9m jeg har p9tet i rett f9rum.,ss

 

N9e er gal3t med tataturet, l3ik at f9r ekempel3 nå6r jeg trykker o å6 k9mmer 9 frem, 9g nå6r jeg trykker l å6å6 k9mmer det l3., Nå6r jeg trykker . k9mmer .,., Nå6r jeg trykker å k9mmer å6., S-ene pretter aut9matik til3 l3utten av avnittet., ssssDeuten er det 9m 9m ventrepil3 aut9matik er trykt inne nå6r jeg ikke har deaktivert tatuar-driveren., ssssssssssssss :cry:

 

Det tartet hel3t pl3utel3ig da jeg urfet rundt på6 nettet i dag.,sss Tataturet er det 9m ful3ger med i Lo9gitech MX3100.,ss

 

Hva kal3 jeg gjøre? Kan det være viru 9m f9rå6raker dette? Jeg kjører AVG Anti-Viru 9g fl3ere antipyw'are-pr9grammer., sssss

 

Jeg bekl3ager at jeg ikke 9rker å6 krive 9m til3 f9rtå6el3ig.,.,.,.ss :cry:

 

Kan n9en hjel3pe?

 

:cry:9

Edited by Toxon

Share this post


Link to post
I Alle dager ? Jeg opplever nesten det samme etter en tid me spilling ;) Da skifter tastene plass :S Forferdelig slitsom engentlig:P

6682528[/snapback]

 

Det du opplever er vel mer at dataen tror at du har engelsk layout på tastaturet.. Sånn at æ,ø og å ikke funker, og noen taster er byttet om osv..

Skjer veldig ofte etter CS! ;)

 

Men problemet til trådstarter har jeg aldri sett maken til.. Kanskje på tide å bytte tastatur? :O

Share this post


Link to post

Jeg kan l3egge ti3l at jeg har renet tataturet grundig tidl3igere i dag med en halv-vå6t kl3ut, men dette kjedde 5-6 timer enere.,ssss :confused::cry:

 

Jeg har reintal3l3ert tstaturdriveren nå6, 9g kal3 kjøre viru- 9g pyware-can., Hvi det ikke fungerer da, tr9r jeg jeg må6 f9rmatere 9g reintal3l3ere W*ind9w'., med mindre n9en her på6 f9rumet k9mmer 9pp med en l3øning., ssssssssssas

Share this post


Link to post
Tipper du har bærbar pc jeg. Trykk på fn+num lck

6682563[/snapback]

Det er ikke bærbar PC, men tataturet har en F m9de tat., Jeg prøvde det ammen med Num L9ck, men det er ikke ut til3 å6 fungere ær3lig bedre., s ssss

Share this post


Link to post

Du har vasket, greit nok beskyttet, elektronikk med en halvvått klut. Tror nok at du må gå til tastaturbutikken for å kjøpe deg et nytt et...

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...