Jump to content
Sign in to follow this  
Jan

Teorien om atomer

Recommended Posts

At atomer eksisterer er jo bare en teori.

Man har jo ikke fått konkrete bevis på at atomer er selve byggestenene.

 

Når blir teknologien tilstrekkelig til at vi får se "byggestenene"?

hmmm.

hva er minste partikkel fotografert nå?

Share this post


Link to post

Alle vet at atomer ikke er den fundamentale partikkelen lenger da... Er jo årevis siden protoner og nøytroner ble funnet, men det er jo heller ikke lenger disse partiklene som er fundamentale.

 

Standardmodellen viser oss partiklene som er blitt funnet og som er påstått fundamentale... Det er 6 kvarker og 6 leptoner. Up, Down, Charm, Strange, Top og Bottom (kvarker). Elektron, Myon og Tau, samt deres tre Nøytrinoer.

Alle disse stoffene har også hver sin antipartikkel. Det er også teorier om at de også har hver sin supersymmetriske partikkel.

 

I tillegg formidles de fire "naturkraftene", gravitasjon, sterk kraft, svak kraft og elektromagnetisk kraft ved hjelp av partiklene W+, W- og Z (svak kraft), foton (elektromagnetisnme eks. lys), Gluon (sterk kraft) og Gravitonet (gravitasjon). Gravitonet er ennå ikke funnet.

 

Dette hjalp eller?

Share this post


Link to post

De kommer jo frem til alt gjennom utallige år med forskning, men akkurat dette med kvarkene kom vel etter forkning i boblekammer.

 

I tillegg til at de undersøkte forskjellen mellom nøytroner og protoner, og fant ut at det var "spinn" i kvarkene, altså ladningen i kvarkene som bestemte om det var nøytroner eller protoner.

 

Eks. I protonet er det u u d, med spinn henholdsvis 2/3, 2/3 og -1/3 som gir til sammen 1. Nøytronet har i motsetning u d d 2/3, -1/3 og -1/3 som gir 0.

 

Grunnen til at disse sies å være fundamentale er vel grunnet at kvarkene kan henfalle til andre kvarker, slik også leptoner kan.

 

Allikevel vet man jo aldri når man når "bunnen" på partikkelfysikken, eller om det i det hele tatt er noen "bunn".

 

Edit: Nøytronet , Nøytrinoet er noe helt annet

Edited by Isildur

Share this post


Link to post
Man har jo ikke fått konkrete bevis på at atomer er selve byggestenene.

Svarte jo ikke på den... Jo, man har sett atomene, både fotografert og på andre måter, men at de er byggesteinene er uansett feil...

Share this post


Link to post

Neida, den er absolutt ikke den minste partikkelen som kan forekomme enkeltvis...

 

Nøytrinoer kan greie seg fint på egenhånd, selv om vi ikke ser på de som en byggestein...

 

Dessuten kan jo partiklene i atomene annhilere og hennfalle til andre partikler og stoffer + energi osv.

Derfor vil ikke jeg kalle atomene for byggesteiner...

Share this post


Link to post
Tja, atomene er vel den minste partikkelen som kan oppstå enkeltvis, er den ikke? Det gjør den jo til en slags byggestein.

Nei. Husk at et atom består av proton, elektron og ofte nøytron. Forøvrig svarte Isildur godt på spørsmålet.

Share this post


Link to post

Hva er nøytrioner "godt" for?

Del av hva?

Om den er selvstendig, hva gjør den da?

 

Takker forresten for dine svar Isildur.

Edited by Jan-Erik

Share this post


Link to post

Man bør ta alt som man lærte i naturfagen på ungdomsskolen med en klype salt.

 

De prøvde å "lære" meg at atomer var det minste og at de også var udelelige. Fikk feil på prøvene og kjeft av læreren :)

Share this post


Link to post

Er egentlig utrolig at man i det hele tatt lærer dette fremdeles, at atomer er den minste partikkelen... Virker som man har vondt for å forandre dette i grunnskolen.

 

Hva nøytrinoer egentlig er godt for vet man vel egentlig ikke helt... Man oppdaget dem i et boblekammer når man så at et nøytron henfalt til et proton og et elektron, og man så at det var tre baner og ikke to. For å opprettholde bevaringen av bevegelsesmengde, måtte det være en tredje partikkel som sprang ut fra henfallet.

 

Nøytrinoet er tilnærmet masseløst i "hviletilstand" og siden det fantes utrolig mange av dem ved "universets fødsel" og at de nesten ikke reagerer med andre ting gjør at det finnes utrolig mange av dem. De kan lett passere gjennom jorda uten å reagere med noe i det hele tatt.

 

Det antas at de er med i stor grad på universets ekspansjon, siden de hele tiden holder konstant fart og bare fortsetter slik i tilnærmet evig tid...

Share this post


Link to post
Når blir teknologien tilstrekkelig til at vi får se "byggestenene"?

hmmm.

hva er minste partikkel fotografert nå?

Her har vi plassert noen atomer og tatt bilde av dem:

 

200106-001-01-z.jpg

 

Les mer her: http://science.howstuffworks.com/atom9.htm

 

Det er ikke mulig å se atomer med øyet. Det er fordi de er for små til at lyset kan treffe de. Derimot kan vi se dem på andre måter. Du kan sammenligne det med et infrarødt kamera: vi kan ikke se infrarød stråling, men kameraet kan "oversette" det til noe som vi kan se på.

Edited by HolgerLudvigsen

Share this post


Link to post
Det er ikke mulig å se atomer med øyet. Det er fordi de er for små til at lyset kan treffe de.

 

Se: Absorbans, Fotoelektrisk effekt mm.

 

lyset kan absolutt treffe atomer. Tenk over hvorfor kan man skilne mellom ben og bløtvev på en røntgentomografi

Share this post


Link to post
Det er ikke mulig å se atomer med øyet. Det er fordi de er for små til at lyset kan treffe de.

Hvis det stemte, og alt er bygget opp av atomer, hvordan kan vi da se noe som helst?

Share this post


Link to post
Det er ikke mulig å se atomer med øyet. Det er fordi de er for små til at lyset kan treffe de.

Hvis det stemte, og alt er bygget opp av atomer, hvordan kan vi da se noe som helst?

Jeg regner med at det er grunnet elektronens bane rundt kjernen som er grunnen. Jeg kan ikke uttale meg om antall runder et elektron tar i løpet av et sekund, men si at det er en milliard ganger. Dette har noe å si grunnet at elektroner ikke går i en fastlagt bane noe som for eksempel Jorda gjør rundt Sola. Siden elektronet hele tiden skifter bane og dermed også avstand til kjernen såpass mange ganger i sekundet vil vi oppfatte materie som synlig. Dette er selvsagt spekulasjoner fra min side, men at avstanden til kjernen varierer er derimot sant. Det en lærer som elektronets bane rundt kjernen er egentlig den avstanden fra kjernen hvor sannsynligheten for å finne elektronet er størst.

Share this post


Link to post

Hva nøytrinoer egentlig er godt for vet man vel egentlig ikke helt... Man oppdaget dem i et boblekammer når man så at et nøytron henfalt til et proton og et elektron, og man så at det var tre baner og ikke to. For å opprettholde bevaringen av bevegelsesmengde, måtte det være en tredje partikkel som sprang ut fra henfallet.

 

Nøytrinoet er tilnærmet masseløst i "hviletilstand" og siden det fantes utrolig mange av dem ved "universets fødsel" og at de nesten ikke reagerer med andre ting gjør at det finnes utrolig mange av dem. De kan lett passere gjennom jorda uten å reagere med noe i det hele tatt.

 

Det antas at de er med i stor grad på universets ekspansjon, siden de hele tiden holder konstant fart og bare fortsetter slik i tilnærmet evig tid...

Når du snakker om "boblekammer" er det dette du da mener:

sk_build44Custom.jpg

Her oppdages nøytrinoet ved å bruke lysfølsome detektorer ("kulene" på bildet) da nøytrinoet en sjelden gang kolliderer med et vannatom. Det som da skjer er at nøytrinoet overfører energien sin til elektroner og idet dette skjer oppstår det et svakt blålig "lysstripe" i vannet kalt "Cherenkov strålig".

 

Hvorvidt nøytrinoet har masse er fortsatt ukjent, men hvis det er tilfellet kan det forklare mye av det til nå ukjente "mørke materie" som fysikerne forventer skal finnes i Universet.

 

Edit: Det er selvsagt total mørke inne i nøytrino-påviseren under forsøk. :roll:

Edited by guezz

Share this post


Link to post

Jeg har faktisk gjort en liten feil her ser jeg, kalte boblekammer for noe det ikke var...

 

Det er dette du her viser som jeg egentlig mener, mens i et orginalt boblekammer kan man ikke se nøytrinoer grunnet at de ikke har noen ladning...

 

Resten du sier er helt riktig, men det antas at nøytrinoet har noe masse og er med på ekspasnsjon på universet, samtidig som mørk materie kan bli mer klargjort.

 

Har nøytrinoet masse er det også slik at nøytrinoer vil ha en overveldende stor del av universets totale masse...

Share this post


Link to post
Jeg har faktisk gjort en liten feil her ser jeg, kalte boblekammer for noe det ikke var...

 

Det er dette du her viser som jeg egentlig mener, mens i et orginalt boblekammer kan man ikke se nøytrinoer grunnet at de ikke har noen ladning...

 

Resten du sier er helt riktig, men det antas at nøytrinoet har noe masse og er med på ekspasnsjon på universet, samtidig som mørk materie kan bli mer klargjort.

 

Har nøytrinoet masse er det også slik at nøytrinoer vil ha en overveldende stor del av universets totale masse...

Hvis nøytrinoet har masse og har en hastighet tett oppunder lyshastigheten da har vel dette noe å si for nøytrinoets totale energi. Jeg bare lurer siden massen øker når en nærmer seg lyshastigheten, og vil dette medføre at hvilemassen da egentlig er svært liten iforhold til energien nøytrinoet har? :hmm:

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...