Jump to content
Sign in to follow this  
rocketmaster

Lønnsinntekt vs personinntekt næring! Hva er forskjellene? - Enkeltpersonforetak!

Recommended Posts

Kan noen på en ENKEL måte forklare forskjellen på lønnsinntekt og personinntekt i næring? Hva blir det riktige?

 

Har et enkeltpersonforetak med omsetning på ca. 750 000 eksl. mva.

Driftskostnadene er ca 220 000 eksl. mva.

 

Altså et driftsresultat på på 530 000,-

 

Hvordan føres så dette i næringsoppgave/selvangivelse?

 

Foretaket driver kun med transport, har ingen ansatte og driftskostnadene skriver seg stort sett til drift og vedlikehold av et kjøretøy, mobiltelefoner, div hjemmekontorkostnader, forsikringer osv. Alle oppdrag går for foretakets regning og risiko!

 

Vil dette driftsresultatet da være personinntekt i næring? eller skal dette splittes på noe vis? slik at noe er personinntekt i næring og noe er lønnsinntekt?

 

Er litt dummie på dette så trenger enkel forklaring med eksempel for å skjønne forskjellene :-)

 

Skattemessig ser det jo ut som at det er mest gunstig at mest mulig er å anse som personinntekt av næring :-)

Share this post


Link to post

Altså et driftsresultat på på 530 000,-

 

Hvordan føres så dette i næringsoppgave/selvangivelse?

 

Foretaket driver kun med transport, har ingen ansatte og driftskostnadene skriver seg stort sett til drift og vedlikehold av et kjøretøy, mobiltelefoner, div hjemmekontorkostnader, forsikringer osv. Alle oppdrag går for foretakets regning og risiko!

 

Vil dette driftsresultatet da være personinntekt i næring? eller skal dette splittes på noe vis? slik at noe er personinntekt i næring og noe er lønnsinntekt?

 

Ja, det skal splittes, men ikke mellom personinntekt+lønnsinntekt som du tenker, men derimot mellom personinntekt (post 1.6.2) og næringsinntekt. (post.2.7.x)

(Lønnsinntekt er det bare ansatte=lønnsmottakere som har.)

Sjekk "skjema for beregning av personinntekt" og rettledningen til dette for detaljer.

 

Den "enkle" forklaringen er slik: Noe (og her kommer regnestykket i RF-1224 inn) av driftsresultatet ditt ansees som avkastning på investert kapital (tenk deg at du satte pengene du har investert i bilen i banken i stedet, da ville avkastningen, altså renteinntektene blitt beskattet med 28%), og resten som arbeidsinntekt (personinntekt); det er denne du betaler trygdeavgift på og får beregnet pensjonspoeng ut fra.

 

Rent praktisk blir det slik:

 

Hele næringsinntekten på 530.000 beskattes med 28% skatt.

Beregnet personinntekt (som også inngår i beløpet over og skattes med 28%) beskattes i tillegg til dette med 11% trygdeavgift, og 9% toppskatt for beløp overstigende 441.000 (for ligningsåret 2009).

Share this post


Link to post

Hei - og takk for svar!

 

Jeg henger ikke helt med... og det som nok forvirrer meg litt er at jeg prøvde skattekalkulatoren "hva blir skatten" for inntektsåret 2009. Hva blir skatten for 2009 http://kalkulator.vg.no/kalkulator.php

 

Her er det jo flere muligheter, men jeg la inn 530 000 som lønnsinntekt (jeg vet nå at det er feil) og 530 000 som personinntekt av næring. ugift, ikke barn, skatteklasse 1. Alle andre parametre ble satt til "0". Resultatet ble en skatt på 282 930,-. Det oppgis da at skatteprosenten fordelt på 10,5 måner er 61,01% og at skatteprosenten fordelt på hele året er 53,38%

 

Legg gjerne inn tallene selv og se resultatet!

 

Det er mulig jeg ikke kan benytte denne kalkulatoren som selvstendig næringsdrivende enkeltpersonforetak, men hvis jeg forstår rett kan jeg legge inn 530 000 som personinntekt av næring og legge inn overskudd i næring til 530 000,-

 

Det nye resultatet blir da skatt på 203 286,- som tilsvarer skatteprosent på 38,36% fordelt på 12 mnd.

 

Stemmer dette??

 

Eller for å snu litt på det å gjøre det kort så vil:

 

530 000 være overskudd av næring (skattes med 28%)

I tillegg vil det være en personinntekt. Og hvis jeg forstår deg rett så vil denne reduseres på bakgrunn av diverse parametre. f.eks. bilen det er investert i. Således kan personinntekt av næring bli. f.eks. 450 000,- Der det skattes 11 % av 450 000,- + 9% av det over 441 000. altså 9% av 9 000,-.

 

Da blir skatten kort oppsummert

28% av 530 000 = 148 400,-

11% av 450 000 = 49 500,-

9% av 9 000 = 810,-

 

Totalt skatt = 198 710,-

 

Tar jeg helt feil her nå ?? (Og hva med evt. minstefradrag? er det noe jeg får?)

 

Stemmer det at poeget (for å redusere skatten i alle fall) blir å ha en lavest mulig personinntekt av næring?

 

Hvilke spesifikke forhold vil vanligvis bidra til å redusere arbeidsinntekten/personinntekten ?? :-)

Share this post


Link to post

Det siste regnestykket ditt stemmer, bortsett fra at det også kommer en del fradrag i den summen som beskattes med 28%. De viktigste/største er fradrag for renteutgifter og personfradrag (40.800 i 2009), men ikke minstefradrag. Som næringsdrivende får du ikke dette, ettersom du har kunnet trekke fra alle dine kostnader til inntekts ervervelse i regnskapet. At minstefradraget stort sett er mye større enn de reelle kostnadene vanlige folk har i forbindelse med jobben sin er en annen sak, og en skjult "subsidiering" av ansatte på bekostning av næringsdrivende. :hrm:

 

Kalkulatoren regner nok sikkert korrekt, så lenge du legger inn tallene på riktige steder, altså som næringsinntekt og personinntekt næring. Når du la inn 530k både som lønnsinntekt og personinntekt i næring, så regnet den nok med trygdeavgift og toppskatt også på de 530k du la inn i lønnsinntekt-rubrikken, og ga dermed et uforholdsmessig høyt skattebeløp.

 

For å spare skatt er det en fordel med lavest mulig personinntekt, i alle fall innen en viss grense. Tenk på at din fremtidige pensjon beregnes ut fra denne, så det blir en avveining av hva som lønner seg; å betale trygdeavgift av personinntekt, og tjene opp flere pensjonspoeng, eller å investere i egen pensjonsforsikring/aksjefond e.l.

 

Forholdene som bidrar til å redusere personinntekten er i hovedsak hvor mye kapital du har bundet opp i driftsmidler og kundefordringer, minus foretakets gjeld; denne summen beregnes det en avkastning av i forhold til en maksimal rentesats (for 2009 er denne 1,8%), og denne kapitalavkastningen trekkes fra næringsinntekten for å finne personinntekten. Denne rentesatsen kan velges fritt (bare hele prosenter) opp til det maksimale, og det er dermed en viss mulighet her for å velge hvor stor denne kapitalavkastningen skal være, som har direkte virkning på hvor høy personinntekten blir. (post 1.8 og hele side 2 av skjemaet) Renteutgifter tilknyttet driften av foretaket skal også trekkes fra. (post 1.2)

 

I tillegg er det noen regler i forhold til lønnsutgifter, som jeg ikke har satt meg grundig inn i, og som tydeligvis ikke er relevant med mindre du har store lønnsutgifter; på over 432.036kr (skjemaets poster 1.11-1.16)

Share this post


Link to post

:new_woot:Takk igjen for godt svar!

 

Jeg begynner å ta poengene :new_woot:

 

Du skriver at "De viktigste/største er fradrag for renteutgifter og personfradrag (40.800 i 2009)"

 

Betyr dette at jeg uten videre kan redusere inntektsgrunnlaget for 2009 med 40.800 ?

 

Dvs at (dersom det ikke er andre fradrag) vil jeg kunne redusere personinntekten fra 450000 til 409200 for 2009 ?

 

Ellers så skjønner jeg at jeg burde kunne mye mer om dette og har derfor begynt å se meg om etter en regnskapsfører :-)

 

Jeg er jo livredd for at jeg ikke skal få alle fradrag og betale mer skatt enn absolutt nødvendig :-)

Share this post


Link to post

Betyr dette at jeg uten videre kan redusere inntektsgrunnlaget for 2009 med 40.800 ?

 

Dvs at (dersom det ikke er andre fradrag) vil jeg kunne redusere personinntekten fra 450000 til 409200 for 2009 ?

Personfradraget får du automatisk, det kommer ikke fram noen steder i ligningspapirene, omtrent. Selv ikke i "alminnelig inntekt-tallene" som oppgis i skattelistene (som er inntekt minus alle andre fradrag) er dette trukket fra, men det er altså et halvveis "skjult" fribeløp som det ikke beregnes skatt av. Men verken det, rentefradrag eller andre fradrag har innvirkning på toppskatt og trygdeavgift (de to tingene som regnes ut fra personinntekten), kun på den andre, næringsinntekten som beskattes med 28%.

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...