Jump to content
Sign in to follow this  
Marxisten

Er tollbarrierer umoralske?

  

2 members have voted

 1. 1. Er du for eller mot tollbarrierer?

  • For
   0
  • Mot
  • Ingen formening
   0


Recommended Posts

Onar Åm skriver i dag om hvorfor tollbarrierer er umoralske:

 

De fleste vestlige land har det. Nei, jeg snakker ikke om omtanke for fattige i andre land, men om tollmurer. Selv om tollmurer er noe det snakkes fint lite om er det et politisk instrument som har enorme konsekvenser for milliarder av mennesker i verden.

 

En tollmur er en uhellig allianse mellom staten og en bestemt industri. Gjennom korrupsjon og lobbyvirksomhet klarer en bestemt industri eller pressgruppe å overbevise sine venner i staten om at det er i nasjonal interesse å beskytte akkurat denne industrien mot konkurranse (eller “dumping” som lobbyistene kaller det) fra det fæle, stygge utlandet. På kort sikt tjener dette nasjonens interesser ved at industrier og arbeidsplasser bevares, men prisen er at man er nødt til å tråkke på fattige mennesker både i innlandet og i utlandet og holde dem nede i elendigheten.

 

Konsekvensen av tollmurer er nemlig at mennesker med lite penger i innlandet er nødt til å betale dyrere enn de trenger for dårlige nasjonale produkter. De kunne hatt høyere kjøpekraft, altså vært mer velstående, dersom de kunne kjøpt billigere, tollfrie varer fra utlandet. På tilsvarende vis frarøves fattige mennesker i utlandet muligheten til å tjene gode penger på global handel.

 

Dette høres temmelig ille ut, ikke sant? Sannheten er at det er enda verre. Effekten av at alle vestlige land har tollmurer mot alle fattige land er å gjenskape den internasjonale føydalstrukturen fra kolonitiden. For flere hundre år siden, da ambisiøse europeiske land koloniserte verden og utpinte og utnyttet andre land for deres ressurser, gjorde de dette med forbud.

 

Datidens konger var økonomisk oppegående nok til å forstå at det var i videreforedling av råvarer at det aller meste av rikdommen lå. De gjorde det derfor forbudt for koloniene å ha høyere industri som kunne konkurrere med industrien moderlandet. Resultatet var at koloniene produserte råvarer som de solgte billig til de europeiske kolonimaktene og brukte så disse pengene til å kjøpe tilbake dyre, videreforedlinger fra Europa. Resultatet var et slags internasjonalt leilendingforhold mellom kolonimaktene og koloniene. En av grunnene til at de nord-amerikanske kolonistatene gjorde opprør mot England var nettopp disse forbudene mot industri som holdt dem nede.

 

I dag finnes ikke sånne forbud mot industri i fattige land. Derimot har man altså tollmurer som har samme effekt som forbud. Tollmurene fungerer som skjulte snik-reguleringer som kanaliserer all produksjon i verden på en slik måte at det skaper et leilendingforhold mellom fattige og rike land. “Tilfeldigvis” er det ikke tollmurer på slike varer som vi ikke klarer å produsere selv i Vesten, slik som olje, kaffe og sukker. På stort sett alt annet, derimot, er det toll. Effekten av disse tollstrukturene er å gjete de fattige landene inn i råvareproduksjon, mens så godt som all videreforedling skjer i Vesten.

 

Med andre ord, ikke nok med at tollmurene brukes til å frarøve fattige for deres rettmessige inntekt, det brukes også indirekte som et redskap for å skape et føydalsamfunn. Dette er grovt umoralsk og alle som støtter tollmurer bør gå inn i seg selv og spørre om de kan leve med at de tråkker på andre mennesker på denne måten.

 

Dette gjelder ikke bare ordinære industriprodukter, men også arbeidskraft. Fagforeninger i Norge bruker nøyaktig samme strategi som industri og landbruk for å forsøke å lage tollmurer rundt arbeidsmarkedet i Norge ved å kreve at utenlandske arbeidere skal ha norsk lønn for å forhindre “sosial dumping.” Resultatet er at fattige i utlandet holdes nede og nordmenn snytes for billigere varer og tjenester fra utenlandske arbeidere.

 

På lang sikt er frihandel uten tollmurer noe alle tjener på, inkludert de som tjener på tollmurene i dag fordi de låses opp i uproduktive industrier og arbeidsplasser, men på kort sikt kan en god del oppleve å være nødt til å gå ned i levestandard i Vesten som følge av tollmurer. Men jeg er villig til å gå ned i levestandard midlertidig for å få fjernet denne grove urettferdigheten i verden. Et godt samfunn er nemlig bygget på en moralsk grunn.

Share this post


Link to post
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...