Jump to content

pesu

Medlemmer
 • Content Count

  108
 • Joined

 • Last visited

Posts posted by pesu


 1. Jeg har 1 harddisk i min pc nå, og denne har jeg lyst til å bytte ut. Men jeg ønsker ikke å miste alle filene som er på den.

   

  Jeg tenker å kjøpe meg 1stk SSD harddisk til å ha et nytt operativsystem på, plus en random 1TB disk. Og i tillegg tenkte jeg da å putte inn den gamle disken som en slave; vil dette fungere?

  Vil jeg da fortsatt ha full tilgang på filene på den gamle harddisken, uten at det klusser noe med resten av systemet? (med tanke på at det er et operativsystem lagret på den)

   

  På forhånd takk!


 2. Den stasjonære pc'n min har i det siste fått en dårlig vane. Når jeg trykker på av/på knappen for å skru den på, så sliter den med å starte. Maskinen skrur seg på i 1sek (hører at vifter og harddisk ect starter opp), så skrur den seg av igjen, så på igjen, så av igjen, så på igjen.... og slik fortsetter den helt til den enten starter og funker, eller skrur seg av av seg selv, eller at jeg drar ut kontakten.

   

  PC'n starter alltid til slutt, men det tar alt fra 5sek til 5min. Når PC'n er i gang så fungerer den helt fint, akkurat som vanlig.

   

  Den første feilkilden jeg tenker på er PSU'en, for det virker som at den har problemer med å gi nok strøm til å starte pc'n (akkurat som et dårlig batteri på en bil), men da er det rart at pc'n faktisk starter, og er dønn-stabil når den først er i gang. Eller?

   

  Noen som har en ide om hva som kan være galt?


 3. Nå kommer det ikke popups lenger!

  Det kom iblandt en popup som var "reklame" for smileys eller noe sånt, men nå kommer den ikke lenger!

  Takk! =)

   

  HijackThis log

  Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

  Scan saved at 15:39:23, on 01.06.2008

  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Boot mode: Normal

   

  Running processes:

  C:\WINDOWS\System32\smss.exe

  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

  C:\WINDOWS\system32\services.exe

  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

  C:\Programfiler\Fellesfiler\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

  C:\Programfiler\Bonjour\mDNSResponder.exe

  C:\Programfiler\Fellesfiler\Symantec Shared\ccProxy.exe

  C:\Programfiler\Fellesfiler\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

  C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE

  C:\Programfiler\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

  C:\Programfiler\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

  C:\Programfiler\Fellesfiler\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

  C:\Programfiler\Fellesfiler\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

  C:\Programfiler\Fellesfiler\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

  C:\WINDOWS\Explorer.EXE

  C:\Programfiler\Java\jre1.6.0_04\bin\jusched.exe

  C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe

  C:\Programfiler\Fellesfiler\Symantec Shared\ccApp.exe

  C:\Programfiler\QuickTime\QTTask.exe

  C:\Programfiler\iTunes\iTunesHelper.exe

  C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE

  C:\Programfiler\3Com\3Com Wireless USB Utility\Wlan.exe

  C:\Programfiler\Messenger\msmsgs.exe

  C:\Programfiler\MSN Messenger\msnmsgr.exe

  C:\Programfiler\Creative\MediaSource\Detector\CTDetect.exe

  C:\Programfiler\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

  C:\Programfiler\iPod\bin\iPodService.exe

  C:\Programfiler\Fellesfiler\Symantec Shared\Security Center\SymWSCNo.exe

  C:\Programfiler\internet explorer\iexplore.exe

  C:\Programfiler\Trend Micro\HijackThis\test.exe

   

  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.euro.dell.com/countries/no/nor/gen/default.htm

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://home.nor.chello.no/ssi/welcome/welc...php?url=landing

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koblinger

  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Programfiler\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

  O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\system32\dla\tfswshx.dll

  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Programfiler\Java\jre1.6.0_04\bin\ssv.dll

  O2 - BHO: Web assistant - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Programfiler\Fellesfiler\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Programfiler\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

  O3 - Toolbar: Web assistant - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Programfiler\Fellesfiler\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Programfiler\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

  O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Programfiler\Java\jre1.6.0_04\bin\jusched.exe"

  O4 - HKLM\..\Run: [dla] C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe

  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Programfiler\Fellesfiler\Symantec Shared\ccApp.exe"

  O4 - HKLM\..\Run: [urlLSTCK.exe] C:\Programfiler\Norton Internet Security\UrlLstCk.exe

  O4 - HKLM\..\Run: [symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer

  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Programfiler\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Programfiler\iTunes\iTunesHelper.exe"

  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

  O4 - HKCU\..\Run: [GoldMinerSetup.exe] C:\DOWNLO~1\GOLDMI~1.EXE /r

  O4 - HKCU\..\Run: [3COM] "C:\Programfiler\3Com\3Com Wireless USB Utility\Wlan.exe"

  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Programfiler\Messenger\msmsgs.exe" /background

  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Programfiler\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background

  O4 - HKCU\..\Run: [Creative Detector] C:\Programfiler\Creative\MediaSource\Detector\CTDetect.exe /R

  O4 - HKCU\..\Run: [sUPERAntiSpyware] C:\Programfiler\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJENESTE')

  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'NETTVERKSTJENESTE')

  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Programfiler\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Programfiler\Java\jre1.6.0_04\bin\ssv.dll

  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Programfiler\Java\jre1.6.0_04\bin\ssv.dll

  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Programfiler\Messenger\msmsgs.exe

  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Programfiler\Messenger\msmsgs.exe

  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://home.nor.chello.no/ssi/welcome/welcome.php?url=home

  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

  O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineS...er.cab30149.cab

  O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx1.mail.live.com/mail/w1/resources/MSNPUpld.cab

  O16 - DPF: {5F8469B4-B055-49DD-83F7-62B522420ECC} (Facebook Photo Uploader Control) - http://upload.facebook.com/controls/Facebo...otoUploader.cab

  O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Messe...nt.cab30149.cab

  O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMesse...pDownloader.cab

  O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Programfiler\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll

  O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Programfiler\Fellesfiler\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

  O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Programfiler\Fellesfiler\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

  O23 - Service: Bonjour-tjeneste (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Programfiler\Bonjour\mDNSResponder.exe

  O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Programfiler\Fellesfiler\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

  O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Programfiler\Fellesfiler\Symantec Shared\ccProxy.exe

  O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Programfiler\Fellesfiler\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

  O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Programfiler\Fellesfiler\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

  O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE

  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Programfiler\Fellesfiler\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

  O23 - Service: iPod-tjeneste (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Programfiler\iPod\bin\iPodService.exe

  O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect-tjeneste (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Programfiler\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

  O23 - Service: Intel NCS NetService (NetSvc) - Intel® Corporation - C:\Programfiler\Intel\NCS\Sync\NetSvc.exe

  O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

  O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Programfiler\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

  O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\FELLES~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

  O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Programfiler\Fellesfiler\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

  O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Programfiler\Fellesfiler\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

   

  --

  End of file - 8945 bytes


 4. Hey!

  Jeg har litt problemer med spyware på denne PC-en. Kan noen ta en titt på dette?

  Setter stor pris på all hjelp! =)

   

  HijackThis Log

  Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

  Scan saved at 14:21:11, on 01.06.2008

  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Boot mode: Normal

   

  Running processes:

  C:\WINDOWS\System32\smss.exe

  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

  C:\WINDOWS\system32\services.exe

  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

  C:\Programfiler\Fellesfiler\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

  C:\Programfiler\Bonjour\mDNSResponder.exe

  C:\Programfiler\Fellesfiler\Symantec Shared\ccProxy.exe

  C:\Programfiler\Fellesfiler\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

  C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE

  C:\Programfiler\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

  C:\Programfiler\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

  C:\Programfiler\Fellesfiler\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

  C:\Programfiler\Fellesfiler\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

  C:\Programfiler\Fellesfiler\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

  C:\Programfiler\Java\jre1.6.0_04\bin\jusched.exe

  C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe

  C:\Programfiler\Fellesfiler\Symantec Shared\ccApp.exe

  C:\Programfiler\MessengerPlus! 3\MsgPlus.exe

  C:\Programfiler\QuickTime\QTTask.exe

  C:\Programfiler\iTunes\iTunesHelper.exe

  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

  C:\Programfiler\3Com\3Com Wireless USB Utility\Wlan.exe

  C:\Programfiler\Messenger\msmsgs.exe

  C:\Programfiler\MSN Messenger\msnmsgr.exe

  C:\Programfiler\Creative\MediaSource\Detector\CTDetect.exe

  C:\Programfiler\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

  C:\Programfiler\iPod\bin\iPodService.exe

  C:\WINDOWS\explorer.exe

  C:\Programfiler\internet explorer\iexplore.exe

  C:\Programfiler\Trend Micro\HijackThis\test.exe

   

  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.euro.dell.com/countries/no/nor/gen/default.htm

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://home.nor.chello.no/ssi/welcome/welc...php?url=landing

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koblinger

  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Programfiler\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

  O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\system32\dla\tfswshx.dll

  O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Programfiler\Java\jre1.6.0_04\bin\ssv.dll

  O2 - BHO: Web assistant - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Programfiler\Fellesfiler\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Programfiler\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

  O3 - Toolbar: Web assistant - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Programfiler\Fellesfiler\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Programfiler\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

  O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Programfiler\Java\jre1.6.0_04\bin\jusched.exe"

  O4 - HKLM\..\Run: [dla] C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe

  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Programfiler\Fellesfiler\Symantec Shared\ccApp.exe"

  O4 - HKLM\..\Run: [urlLSTCK.exe] C:\Programfiler\Norton Internet Security\UrlLstCk.exe

  O4 - HKLM\..\Run: [symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer

  O4 - HKLM\..\Run: [Windows kev Messenger] mskev.exe

  O4 - HKLM\..\Run: [surfAccuracy] C:\Programfiler\SurfAccuracy\SAcc.exe

  O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Programfiler\MessengerPlus! 3\MsgPlus.exe"

  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Programfiler\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Programfiler\iTunes\iTunesHelper.exe"

  O4 - HKLM\..\RunServices: [Windows kev Messenger] mskev.exe

  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

  O4 - HKCU\..\Run: [GoldMinerSetup.exe] C:\DOWNLO~1\GOLDMI~1.EXE /r

  O4 - HKCU\..\Run: [3COM] "C:\Programfiler\3Com\3Com Wireless USB Utility\Wlan.exe"

  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Programfiler\Messenger\msmsgs.exe" /background

  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Programfiler\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background

  O4 - HKCU\..\Run: [Creative Detector] C:\Programfiler\Creative\MediaSource\Detector\CTDetect.exe /R

  O4 - HKCU\..\Run: [sUPERAntiSpyware] C:\Programfiler\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJENESTE')

  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'NETTVERKSTJENESTE')

  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Programfiler\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Programfiler\Java\jre1.6.0_04\bin\ssv.dll

  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Programfiler\Java\jre1.6.0_04\bin\ssv.dll

  O9 - Extra button: MUSICMATCH MX Web Player - {d81ca86b-ef63-42af-bee3-4502d9a03c2d} - http://wwws.musicmatch.com/mmz/openWebRadio.html (file missing)

  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Programfiler\Messenger\msmsgs.exe

  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Programfiler\Messenger\msmsgs.exe

  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://home.nor.chello.no/ssi/welcome/welcome.php?url=home

  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

  O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineS...er.cab30149.cab

  O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx1.mail.live.com/mail/w1/resources/MSNPUpld.cab

  O16 - DPF: {5F8469B4-B055-49DD-83F7-62B522420ECC} (Facebook Photo Uploader Control) - http://upload.facebook.com/controls/Facebo...otoUploader.cab

  O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Messe...nt.cab30149.cab

  O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMesse...pDownloader.cab

  O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Programfiler\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll

  O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Programfiler\Fellesfiler\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

  O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Programfiler\Fellesfiler\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

  O23 - Service: Bonjour-tjeneste (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Programfiler\Bonjour\mDNSResponder.exe

  O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Programfiler\Fellesfiler\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

  O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Programfiler\Fellesfiler\Symantec Shared\ccProxy.exe

  O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Programfiler\Fellesfiler\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

  O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Programfiler\Fellesfiler\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

  O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE

  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Programfiler\Fellesfiler\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

  O23 - Service: iPod-tjeneste (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Programfiler\iPod\bin\iPodService.exe

  O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect-tjeneste (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Programfiler\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

  O23 - Service: Intel NCS NetService (NetSvc) - Intel® Corporation - C:\Programfiler\Intel\NCS\Sync\NetSvc.exe

  O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

  O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Programfiler\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

  O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\FELLES~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

  O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Programfiler\Fellesfiler\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

  O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Programfiler\Fellesfiler\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

   

  --

  End of file - 9305 bytes

   

  ComboFix Log

  Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor

  ComboFix 08-05-29.1 - ... 2008-06-01 14:08:07.1 - NTFSx86

  Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.2.1252.47.1044.18.198 [GMT 2:00]

  Running from: C:\Documents and Settings\...\Skrivebord\ComboFix.exe

  * Created a new restore point

   

  WARNING -THIS MACHINE DOES NOT HAVE THE RECOVERY CONSOLE INSTALLED !!

  .

   

  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Other Deletions )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

  .

   

  E:\Autorun.inf

   

  .

  ((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2008-05-01 to 2008-06-01 )))))))))))))))))))))))))))))))

  .

   

  2008-06-01 13:33 . 2008-06-01 13:33 <DIR> dr-h----- C:\Documents and Settings\...\Siste

  2008-06-01 13:30 . 2008-06-01 13:30 <DIR> d-------- C:\Programfiler\Trend Micro

  2008-06-01 13:29 . 2008-06-01 13:29 <DIR> d-------- C:\Programfiler\SUPERAntiSpyware

  2008-06-01 13:29 . 2008-06-01 13:29 <DIR> d-------- C:\Programfiler\Fellesfiler\Wise Installation Wizard

  2008-06-01 13:29 . 2008-06-01 13:29 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\...\Programdata\SUPERAntiSpyware.com

  2008-06-01 13:29 . 2008-06-01 13:29 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Programdata\SUPERAntiSpyware.com

  2008-06-01 13:28 . 2008-06-01 13:28 <DIR> d-------- C:\Programfiler\CCleaner

   

  .

  (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

  .

  2008-06-01 12:14 --------- d-----w C:\Programfiler\Fellesfiler\Symantec Shared

  2008-04-17 13:49 --------- d-----w C:\Programfiler\LimeWire

  2008-04-17 13:47 --------- d-----w C:\Programfiler\Java

  2008-04-08 14:35 --------- d-----w C:\Programfiler\iTunes

  2008-04-08 14:35 --------- d-----w C:\Programfiler\iPod

  2008-04-08 14:34 --------- d-----w C:\Programfiler\Bonjour

  2008-04-08 14:33 --------- d-----w C:\Programfiler\QuickTime

  2008-04-08 14:32 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Programdata\Apple Computer

  2008-04-08 14:31 --------- d-----w C:\Programfiler\Apple Software Update

  2008-04-08 14:30 --------- d-----w C:\Programfiler\Fellesfiler\Apple

  2008-04-08 14:30 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Programdata\Apple

  2008-03-20 08:11 1,845,248 ----a-w C:\WINDOWS\SYSTEM32\win32k.sys

  2008-03-20 08:11 1,845,248 ------w C:\WINDOWS\SYSTEM32\DLLCACHE\win32k.sys

  .

   

  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

  .

  .

  *Note* empty entries & legit default entries are not shown

  REGEDIT4

   

  [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

  "CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2004-08-04 10:03 15360]

  "GoldMinerSetup.exe"="C:\DOWNLO~1\GOLDMI~1.exe" [ ]

  "3COM"="C:\Programfiler\3Com\3Com Wireless USB Utility\Wlan.exe" [2005-03-23 22:03 409600]

  "MSMSGS"="C:\Programfiler\Messenger\msmsgs.exe" [2004-10-13 18:24 1694208]

  "msnmsgr"="C:\Programfiler\MSN Messenger\msnmsgr.exe" [2007-01-19 12:54 5674352]

  "Creative Detector"="C:\Programfiler\Creative\MediaSource\Detector\CTDetect.exe" [2004-12-02 18:23 102400]

  "SUPERAntiSpyware"="C:\Programfiler\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe" [2008-05-13 12:43 1510640]

   

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

  "NvCplDaemon"="C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll" [2003-11-03 14:46 4800512]

  "SunJavaUpdateSched"="C:\Programfiler\Java\jre1.6.0_04\bin\jusched.exe" [2007-12-14 03:42 144784]

  "dla"="C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe" [2004-03-15 02:04 122933]

  "ccApp"="C:\Programfiler\Fellesfiler\Symantec Shared\ccApp.exe" [2006-03-30 18:06 71304]

  "URLLSTCK.exe"="C:\Programfiler\Norton Internet Security\UrlLstCk.exe" [2004-05-11 16:35 70760]

  "Symantec NetDriver Monitor"="C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe" [2005-05-15 18:07 100056]

  "Windows kev Messenger"="mskev.exe" []

  "SurfAccuracy"="C:\Programfiler\SurfAccuracy\SAcc.exe" [ ]

  "MessengerPlus3"="C:\Programfiler\MessengerPlus! 3\MsgPlus.exe" [2006-05-07 23:08 190024]

  "QuickTime Task"="C:\Programfiler\QuickTime\QTTask.exe" [2008-03-28 23:37 413696]

  "iTunesHelper"="C:\Programfiler\iTunes\iTunesHelper.exe" [2008-03-30 10:36 267048]

   

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices]

  "Windows kev Messenger"="mskev.exe" []

   

  [HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

  "CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE" [2004-08-04 10:03 15360]

   

  C:\Documents and Settings\All Users\Start-meny\Programmer\Oppstart\

  Microsoft Office.lnk - C:\Programfiler\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE [2000-01-21 10:15:54 65588]

   

  [hkey_local_machine\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shellexecutehooks]

  "{5AE067D3-9AFB-48E0-853A-EBB7F4A000DA}"= C:\Programfiler\SUPERAntiSpyware\SASSEH.DLL [2008-05-13 10:13 77824]

   

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\!SASWinLogon]

  C:\Programfiler\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll 2007-04-19 13:41 294912 C:\Programfiler\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll

   

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\windows]

  "AppInit_DLLs"=MsgPlusLoader.dll

   

  [HKLM\~\startupfolder\C:^Documents and Settings^...^Start-meny^Programmer^Oppstart^Adobe Gamma.lnk]

  path=C:\Documents and Settings\...\Start-meny\Programmer\Oppstart\Adobe Gamma.lnk

  backup=C:\WINDOWS\pss\Adobe Gamma.lnkStartup

   

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\DVDLauncher]

  --------- 2004-04-11 12:43 53248 C:\Programfiler\filer\CyberLink\PowerDVD\DVDLauncher.exe

   

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\iTunesHelper]

  --a------ 2008-03-30 10:36 267048 C:\Programfiler\iTunes\iTunesHelper.exe

   

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\MSMSGS]

  --a------ 2004-10-13 18:24 1694208 C:\Programfiler\Messenger\msmsgs.exe

   

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\PCMService]

  --------- 2004-04-11 21:15 290816 C:\Programfiler\Dell\Media Experience\PCMService.exe

   

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\QuickTime Task]

  --a------ 2008-03-28 23:37 413696 C:\Programfiler\QuickTime\qttask.exe

   

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Sony Ericsson PC Suite]

  -ra------ 2005-10-26 18:17 159744 C:\Programfiler\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe

   

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\UpdateManager]

  --a------ 2003-08-19 02:01 110592 C:\Programfiler\Fellesfiler\Sonic\Update Manager\sgtray.exe

   

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center]

  "AntiVirusDisableNotify"=dword:00000001

   

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\SymantecAntiVirus]

  "DisableMonitoring"=dword:00000001

   

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\SymantecFirewall]

  "DisableMonitoring"=dword:00000001

   

  [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile]

  "EnableFirewall"= 0 (0x0)

   

  [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

  "%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=

  "C:\\Programfiler\\Kazaa Lite K++\\KazaaLite.kpp"=

  "C:\\Programfiler\\Java\\j2re1.4.2_03\\bin\\javaw.exe"=

  "C:\\Programfiler\\Messenger\\msmsgs.exe"=

  "C:\\Programfiler\\MSN Messenger\\msnmsgr.exe"=

  "C:\\Programfiler\\MSN Messenger\\livecall.exe"=

  "C:\\Programfiler\\Bonjour\\mDNSResponder.exe"=

  "C:\\Programfiler\\iTunes\\iTunes.exe"=

  "C:\\Programfiler\\LimeWire\\LimeWire.exe"=

   

  R3 ZD1211U(3COM Corporation);3COM OfficeConnect Wireless 11g Compact USB Adapter(3COM Corporation);C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\zd1211u.sys [2005-03-28 13:24]

  S3 3Com_A02;3com Driver;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\3C254G50.sys []

  S3 rtl8180;Topcom Skyr@cer PCI 111 NT Driver;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\RTL8180.SYS [2003-10-30 14:17]

  S3 w3304an5;WN3X0X Wireless Adapter;C:\PROGRA~1\3Com\3COMOF~1\drivers\WINXP\w3304an5.SYS []

   

  *Newly Created Service* - CATCHME

  .

  Contents of the 'Scheduled Tasks' folder

  "2008-04-08 14:31:07 C:\WINDOWS\Tasks\AppleSoftwareUpdate.job"

  - C:\Programfiler\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe

  "2008-01-04 22:13:20 C:\WINDOWS\Tasks\Norton AntiVirus - Søk på min datamaskin - ....job"

  - C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~1\Navw32.exec/task:

  "2008-05-31 22:10:44 C:\WINDOWS\Tasks\Symantec NetDetect.job"

  - C:\Programfiler\Symantec\LiveUpdate\NDETECT.EXE

  .

  **************************************************************************

   

  catchme 0.3.1361 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

  Rootkit scan 2008-06-01 14:14:17

  Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS

   

  scanning hidden processes ...

   

  scanning hidden autostart entries ...

   

  HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

  Windows kev Messenger = mskev.exe?

  HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices

  Windows kev Messenger = mskev.exe?

   

  scanning hidden files ...

   

  scan completed successfully

  hidden files: 0

   

  **************************************************************************

  .

  Completion time: 2008-06-01 14:16:53

  ComboFix-quarantined-files.txt 2008-06-01 12:16:49

   

  Pre-Run: 93,785,247,744 byte ledig

  Post-Run: 94,567,710,720 byte ledig

   

  141 --- E O F --- 2008-04-11 08:50:06

   

  SAS Log

  Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor

  SUPERAntiSpyware Scan Log

  http://www.superantispyware.com

   

  Generated 06/01/2008 at 02:03 PM

   

  Application Version : 4.1.1046

   

  Core Rules Database Version : 3472

  Trace Rules Database Version: 1463

   

  Scan type : Complete Scan

  Total Scan Time : 00:26:11

   

  Memory items scanned : 483

  Memory threats detected : 0

  Registry items scanned : 5104

  Registry threats detected : 22

  File items scanned : 22302

  File threats detected : 30

   

  Adware.Surf Accuracy

  HKLM\Software\SAcc

  HKLM\Software\SAcc#accid

  HKLM\Software\SAcc#subaccid

  HKLM\Software\SAcc#Version

  HKLM\Software\SAcc#InstallDate

  HKLM\Software\SAcc#DbgInfo

  HKLM\Software\SAcc#CfgReloadAttempts

  HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\SAcc

  HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\SAcc#DisplayName

  HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\SAcc#UninstallString

   

  Adware.IST/YourSiteBar

  HKLM\Software\YourSiteBar

  HKLM\Software\YourSiteBar\Historyfiles

  HKLM\Software\YourSiteBar\Historyfiles#C:\Programfiler\YourSiteBar\yoursitebar.xml

  HKLM\Software\YourSiteBar\Historyfiles#C:\Programfiler\YourSiteBar\imagemap_normal.bmp

  HKLM\Software\YourSiteBar\Historyfiles#C:\Programfiler\YourSiteBar\imagemap_over.bmp

  HKLM\Software\YourSiteBar\Historyfiles#C:\Programfiler\YourSiteBar\version.txt

  HKLM\Software\YourSiteBar\Historystring

  HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ModuleUsage\C:/WINDOWS/Downloaded Program Files/ysbactivex.dll

  HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ModuleUsage\C:/WINDOWS/Downloaded Program Files/ysbactivex.dll#.Owner

  HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ModuleUsage\C:/WINDOWS/Downloaded Program Files/ysbactivex.dll#{42F2C9BA-614F-47C0-B3E3-ECFD34EED658}

  HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDLLs#C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\ysbactivex.dll [ ]

   

  Adware.IST/ISTBar (Slotch Bar)

  HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main#BandRest

   

  Adware.Tracking Cookie

  C:\Documents and Settings\...\Cookies\gjest@ads.vg.basefarm[1].txt

  C:\Documents and Settings\...\Cookies\gjest@ad1.hardware[1].txt

  C:\Documents and Settings\...\Cookies\...@www.ez-tracks[1].txt

  C:\Documents and Settings\...\Cookies\...@ads.vg.basefarm[1].txt

  C:\Documents and Settings\...\Cookies\...@ad1.emediate[2].txt

  C:\Documents and Settings\...\Cookies\...@www.click24[1].txt

  C:\Documents and Settings\...\Cookies\...@accounts[1].txt

  C:\Documents and Settings\...\Cookies\...@humornsex[2].txt

  C:\Documents and Settings\...\Cookies\...@sexogsamliv[1].txt

  C:\Documents and Settings\...\Cookies\...@e2.emediate[1].txt

  C:\Documents and Settings\...\Cookies\...@ad1.hardware[1].txt

  C:\Documents and Settings\...\Cookies\...@www.mediarevenue[1].txt

  C:\Documents and Settings\...\Cookies\...@eas3.emediate[1].txt

  C:\Documents and Settings\...\Cookies\...@pornoarkivet[1].txt

  C:\Documents and Settings\...\Cookies\...@mediaservices.myspace[1].txt

  C:\Documents and Settings\...\Cookies\...@www.pornvideos[1].txt

  C:\Documents and Settings\...\Cookies\...@ez-tracks[2].txt

  C:\Documents and Settings\...\Cookies\...@gostats[2].txt

  C:\Documents and Settings\...\Cookies\...@infostat.hio[1].txt

  C:\Documents and Settings\...\Cookies\...@webcount.finn[1].txt

  C:\Documents and Settings\...\Cookies\...@tracking.foxnews[1].txt

  C:\Documents and Settings\...\Cookies\...@stat.katalysatormedia[1].txt

  C:\Documents and Settings\...\Cookies\...@hornymatches[2].txt

  C:\Documents and Settings\...\Cookies\...@cracks[2].txt

  C:\Documents and Settings\...\Cookies\...@sexyandfunny[1].txt

  C:\Documents and Settings\...\Cookies\...@sexynatalie[2].txt

  C:\Documents and Settings\...\Cookies\...@track.adform[2].txt

  C:\Documents and Settings\...\Cookies\...@tradedoubler[1].txt

  C:\Documents and Settings\...\Cookies\...@xiti[1].txt

  C:\Documents and Settings\...\Cookies\...@click24[2].txt


 5. Q: How do you know if the system needs the microcode reliability update?

   

  A: Although these issues are uncommon, you may receive a Stop error, or you may experience unpredictable system behavior.

   

  Q: What errors occur?

   

  A: You may receive a Stop error, or you may experience unpredictable system behavior.

   

   

  Begge de to problemene som blir nevnt der ser jeg på som sjeldene, og det sier de også i artiklene! Hvis PC-en din ikke "oppførere seg helt normalt" så kan en av disse tingene være problemet, hvis du får stoppmeldinger og liknende.

  Men, får du ikke det, og alt virker fint, så kan du nok se bort i fra dette!

   

  Legg forresten inn Service Pack 3 hvis du ikke har gjort det alt! Problemet i den første artikkelen skjedde bare på SP2! ;)


 6. Du har FSB (Front Side Bus), Multiplier og CPU Core Clock

  FSB x Multiplier = CPU Core Clock

   

  FSB'n frakter informasjon mellom CPU'en og NorthBridge'n på hovedkortet.

  CPU Core Clock er hastigheten som CPU'en opererer i.

   

  RAM Timings har med hastigheten på minnet å gjøre. Timingene har med hvor lang tid det går mellom hver "operasjon" minnet gjør.

  Hvis man vil at minnet skal kjøre på en høy frekvens, så kan man øke timings'ene for å få dette til. Men ønsker man å oppnå stramme timings (som det kalles) så må du antagelig senke frekvensen.

  Men det med instilling av timings er noe du gjerne gjør når du har funnet den optimale FSB'n og CPU Core Clock'n du vil bruke! Og det kan godt være at PC-en din yter bedre med stramme timings og lavere frekvens, eller omvendt. Så det er ganske individuelt fra system til system!

  Det som gir størst utslag i form av overclocking er å senke CAS-Latency (CL). (CAS = Column Address Strobe)

  I teorien: Jo lavere timings, jo bedre er det/fortere går det!

  Men som sagt, det varierer fra system til system. Det gjelder å prøve seg frem!


 7. Hvis du reinstallerer XP, så må du formatere harddisken, og det resulterer i at hun mister alt som ligger på den! Men hvis harddisken er partisjonert, så mister hun bare det som ligger på den partisjonen som operativsystemet ligger på.

  Men, med tanke på at hun ikke har peiling på data, så tørr jeg vedde på at hun ikke har to partisjoner og konstant lagrer all dataen sin på den andre partisjonen (som ikke OS'et ligger på)? ;-)

   

  Så, kan være flere ting. Minner om et harddiskproblem! Min PC fikk et liknende problem, og jeg måtte formatere.. Men trenger ikke nødvendigvis være det..!

   

  Stikk over med PC-en så kan jeg ta en titt på'n!? ;-)


 8. Jeg har en PC som kjører Windows XP SP3. Jeg har i det siste fått et problem:

  Når jeg går inn på noen nettsider og linker, så vil ikke hverken Firefox (som jeg bruker til vanlig) eller Explorer åpne nettsiden.

  Eksempler:

  - Skal gå inn på Facebook, men siden vil ikke åpnes. Den står bare og "jobber" i en evighet, og kommer til slutt opp at den ikke fikk åpnet siden

  - Går inn på hardware.no, og det går fint! Men når jeg trykker på forumet, eller noen linker som går til forumet, så vil ikke siden vises. Samme problem som over.

  - Når jeg skal søke i google, eller en hvilken som helst annen søkemotor, så skjer det samme. Den bare "jobber" og kommer ingen vei. Står bare "Waiting for www.google.no..."

   

  Hva er grunnen til dette? Noen som har opplevd dette før?

  Finnes det en fix? Uten å måtte formatere PC-en?

   

  Takker for alle svar! =)


 9. Jeg har en PC som kjører Windows XP SP3. Jeg har i det siste fått et problem:

  Når jeg går inn på noen nettsider og linker, så vil ikke hverken Firefox (som jeg bruker til vanlig) eller Explorer åpne nettsiden.

  Eksempler:

  - Skal gå inn på Facebook, men siden vil ikke åpnes. Den står bare og "jobber" i en evighet, og kommer til slutt opp at den ikke fikk åpnet siden

  - Går inn på hardware.no, og det går fint! Men når jeg trykker på forumet, eller noen linker som går til forumet, så vil ikke siden vises. Samme problem som over.

  - Når jeg skal søke i google, eller en hvilken som helst annen søkemotor, så skjer det samme. Den bare "jobber" og kommer ingen vei. Står bare "Waiting for www.google.no..."

   

  Hva er grunnen til dette? Noen som har opplevd dette før?

  Finnes det en fix? Uten å måtte formatere PC-en?

   

  Takker for alle svar! =)


 10. Jeg har en rundt 2år gammel Pacard Bell Easy Note latop, og batteriet har streiket.

  Jeg får ikke startet PC-en selv med strømmen koblet til.

   

  Men jeg har funnet ut at hvis jeg tar ut batteriet og da kobler til strømmen, så fungerer PC-en!

  Det jeg lurer på nå er om PC-en tar skade av dette?

  Er det helt greit å bruke PC-en med strøm koblet til, uten at batteriet er i?

  Er dette problemfritt med tanke på hardware'n?

   

  Takker for alle svar! =)

×
×
 • Create New...