Jump to content

Kubjelle

Medlemmer
 • Content Count

  1077
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

170 :)

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Jeg har lenge vært imponert over formatet som følgende artikkel har: https://www.nrk.no/jakten-pa-klimaendringene-1.14375177 Jeg og en venn har planer om å lage en artikkel med samme format, er det noen som har noen idé hvordan dette lages?
 2. Det kan hende at du trekker noen forhastede konklusjoner. For det første må du være klar over at arbeidsmarkedet er mer glissent enn hva det var før Corona. Det er rett og slett færre stillinger ute en det som det var før. Det er heller ikke uvanlig at det kan ta litt tid fra man er ferdig utdannet til man har fått jobb. Innenfor bygg- og anleggssektoren er det stor etterspørsel etter landmålere/stikningsingeniører. Nå vet jeg ikke hvilken utdannelse innenfor GIS du har tatt, men det kan hende at du kan få en fot inn med din bakgrunn. Jeg anbefaler deg å fortsette å søke på jobber relatert til utdannelsen din. Du kan også vurdere å søke bredt, det vil si på stillinger som ikke nødvendigvis er helt GIS-relatert, men der GIS gjerne er et verktøy som anvendes. Typisk er jobber i teknisk sektor i kommunen (f.eks. vann og avløp).
 3. Du får ikke "skattefradraget" (utsatt skatt) før i skatteoppgjøret året etter. Det vil si at hvis regnestykket ditt skal gjelde så må skattefradraget reinvesteres igjen. Den enkleste måten å forklare fordelen med utsatt skatt er å tenke på det som et et rentefritt lån.
 4. Jeg har en sivilingeniørgrad innenfor vann- og avløp og har jobbet både privat og offentlig. På generell basis er arbeidsmarkedet for vann- og avløpingeniører veldig bra. Det er veldig stor etterspørsel og høyskolene og universitetene utdanner ikke nok. Dette gjelder både for offentlig og privat sektor. Av de alternativene du nevner så vil jeg tro at et er enklest å få jobb innenfor vann- og avløp. Selv syns jeg det er en veldig spennende bransje som bare mer og mer aktuelt (pga. flom- og overvann, vedlikeholdsetterslepet, etc.). Det er også veldig mange forskjellige roller du kan ha. Om du har spørsmål så fyr løs.
 5. Hvilken lov står det at det er ulovlig å eie våpen til selvforsvar?
 6. Oppdatering: starter ny jobb snart Hva jobber du som: Sivilingeniør vann- og miljøteknikk Hvor gammel er du: 29 år Hvor mye tjener du: 689.400 ,- i grunnlønn Hvor mye betaler du i skatt: Anslår 240.000 ,- Utdanning: Mastergrad i teknologi (sivilingeniør) Annet: Går fra 40 timers arbeidsuke til 37,5 time med betalt lunsj. 2 timer i uken kan brukes til trening. Telefon får jeg gjennom jobben. + Forsikring. Går fra konsulentselskap til kommunen. Hovedmotivasjonen for å skifte jobb er faktisk ikke lønn, jeg går ca. 100.000 opp i grunnlønn, men kommer sannsynligvis til å gå ned i utbetalt lønn på grunn av at jeg jobber mye overtid. Det er også hovedgrunnen til at jeg bytter jobb. Pga. jeg ikke ønsker å jobbe så mye overtid. Samtidig syns jeg det kan være beinhardt å være konsulent.
 7. Jeg er hverken arkitekt eller byggingeniør men jobber som rådgivende ingeniør i et av de stor konsulentfirmaene, så kan komme med generelle bemerkelser. 1. Jeg lurer på om det er bra jobbmuligheter som byggingeniør / arkitekt i framtiden? Det er umulig å spå framtiden, men på generelt basis så følger byggeindustrien konjukturen til økonomien generelt. Akkurat nå er det bra, og det ser lovende ut i framtiden også. 2. Hvilke skoler i Norge er anbefalt? Hva med skoler i utlandet? NTNU har høyest prestisje, men er ikke nødvendigvis alfa omega. Hvis du vil jobbe i Norge er det best å studere i Norge. Å gå på skole i utlandet gjør du for opplevelsen. 3. Hvordan er en vanlig arbeidsdag som byggingeniør? Dette variere veldig alt ettersom hvor du jobber. 4. Hva med en arkitekt? Vet ikke. 5. Hvordan er startlønna som byggingeniør? Tipper opp under 500.000. 6. Hva med som arkitekt? Tipper rundt 540.000 7. Jeg får greie karakterer i matte, må jeg være superflink for å bli byggingeniør? Nei. 8. Ettersom jeg er helt ok i matte, hva er mest anbefalt: byggingeniørfag eller arkitektur? Jeg er interessert i begge utdanningene så jeg velger helst den der man må være minst god i matte, hehe.. Velg det du syns høres mest gøy å jobbe med. 9. Hva er forskjellen på en arkitekt og en byggingeniør? Min oppfattelse er at arkitekter er mer opptatt av det estetiske i et bygg og designer dette. Byggingeniører er mer opptatt av det tekniske. Kort oppsummert.
 8. Innenfor de andre fagfeltene er dette godt mulig tilfellet, men dette gjelder ikke for VA-ingeniører. Dette er fordi det er etterspørselen er så stor, og at det eksamineres så få VA-ingeniører i Norge. Typisk mindre enn 15 stk. per år. Jeg jobber i et av de største konsulentselskapene og her tror jeg faktisk at de fleste nyansatt kommer fra NMBU framfor NTNU. Mitt inntrykk er at det er enklere å få gode karakterer i vann- og miljø framfor andre ingeniørfagfelt. Jeg tror også at det er enklere å få god karakter på NMBU framfor NTNU. Karakterer er en funksjon av innsats, talent og til en viss grad studieteknikk. Så hvor mye som skal til for toppkarakter blir veldig individuelt fra person til person.
 9. Hvordan vil du si studiet er? Er redd fagene blir for tørr etter å hatt emner innenfor konstruksjon, men på den andre siden ser jeg for meg å jobbe innenfor vei. Jeg syns vann- og miljø er et spennende fagfelt, men slik ting er veldig subjektivt. Det er nok mindre tunge regnetekniske fag ala konstruksjonsteknikk, men det er noen slik som hydrodynamikk. Det er ikke uvanlig at VA-ingeniører også prosjekterer veier også, da VA-anlegg ofte skal legges under veier, men dette er nok mer vanlig i mindre konsulentkontorer. Tror du det fungerer å bo i Oslo, samt som man tar mastergraden? Regner med at de legger ut notater osv, men filmer dem forelesningene? Kjenner flere som har bodd i Oslo og pendlet inn til Ås, så det er absolutt mulig. Forelesninger bruker å bli lagt ut og hvis du er flink til å studere på egen hånd så kan du nok klare deg å ikke reise inn så alt for ofte. Jeg tror ikke forelesningene blir filmet, men det er en stund siden jeg ble ferdig (2014). Nå vet jeg ikke om du er ferdig eller ikke, men noen tanker om arbeidsmarkedet? OlavEH svarte veldig bra på dette. Etterspørselen etter VA-ingeniører er veldig høy, og etter alt å dømme så kommer den til å øke.
 10. Etter årets lønnsoppgjør er vel dette helt i nærheten av statistikken. Om du er Tekna-medlem kan du sjekke detaljert statistikk på sidene deres. Antar du skal over til et privat firma. Har sjekket tekna sin lønnsstatistikk og jeg er i øvre kvartil. Dessverre så fikk jeg ikke være med på lønnsjustering i år pga. jeg startet i mai.
 11. Jeg er selv VA-ingeniør og min opplevelse er at lønnen for VA-ingeniører er høyere enn gjennomsnittet. De andre fagfeltene kan jeg ikke si noe om for sikkert, men kan ikke tenke meg at de skal tjene noe spesielt dårligere enn andre ingeniører. Teorien tilsier at hvis etterspørselen er stor så vil også lønningene presses høyere.
 12. Du regner ut gjennomsnittet av karakterene vektet med studiepoengene dine. https://www.ntnu.no/studieinformasjon/siving/eldre/01-02/ny-karakterskala.pdf Linken over har en veiledning til hvordan du kan regne ut gjennomsnittskarakteren din.
 13. Ikke noe dumt forslag det heller. Tenkte i utgangspunktet at ingeniør er det tryggeste, men økonomer er vel også alltid ettertraktet. Nei, typisk i lavkonjukturer så synker etterspørselen etter økonomer. Som sivilingeniør selv så vet jeg at det er stor etterspørsel etter VA(vann og avløp), veiingeniører, geoteknikk og geomatikk.
×
×
 • Create New...