Jump to content

Ether

Medlemmer
 • Content Count

  78
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

121 :)

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Industrien i Norge mangler strøm, mens 'vi' eksporterer strøm fra vannkraften til utlandet hvor Acer har råderetten over hvor mye som skal eksporteres ?! Hvorfor har politikerne i Norge gitt fra seg råderetten over vannkraften ?? Og hvorfor gjøres det ingen ting med å ta tilbake råderetten ?? Det finnes ikke begrep på hvor tullete dette er. Tenker man for mye på alt dette tullet som foregår i dette landet, så er det stor sannsynlighet for å utvikle demens. Kanskje ikke så rart mange får denne diagnosen i Norge.
 2. "Lavere priser fører bare til økt knapphet og rasjoneringer. Noen vil lide som følge av de lavere prisene," Kommentar: Det er vel noen, eller svært mange, som lider med disse høye prisene også. Vannkraften, som vi i utgangspunktet har tilstrekkelig av i Norge, burde Norge hatt råderetten over, og ikke Acer nede i Slovenia. Det er bare Norge som kan finne på å gjøre sånne idiotiske ting. Hadde feks Tyskland vært selvforsynt med energi fra egen vannkraft, så hadde ikke Tyskland eksportert en eneste Wh og i allefall ikke gitt fra seg råderetten. Tyskland ville brukt denne billige vannkraften selv, og ikke flådd forbrukerne og industrien i sitt eget land. Energi er 'såkornet' i hele økonomien, men Norge selger såkornet ut av landet og tar en svært høy pris fra innbyggerne i sitt eget land. Produksjonsprisen på vannkraften i Norge er som kjent lav, 10-15 øre/kWh. Ett påslag på 100% burde vært tilstrekkelig, i tillegg til moms. Feks 50% av dette påslaget kunne øremerkes til varmepumper i privat og offenlige bygg osv. Når det gjelder Tyskland så har de seg selv å takke. Legge ned atomkraft nå når dem mangler energi. Å gjøre seg så mye avhengig av energi fra Russland, er ikke nødvendig å kommentere.
 3. "Hvem i alle dager styrer denne dumskapen?" Svar: Støre og Vedum med flere.
 4. Ja, i artikkelen nevnes det ikke noe om produksjonsprisen på den elektriske strømmen, som i Norge er omlag 10-12 øre/kWh for vannkraft som Norge i utgangspunket har nok av. Produksjonsprisen på elektriske strøm i land som benytter andre energikilder, feks gass hvor prisen er høy pga begrenset tilgang og den må importeres fra andre land. Det er bare Norge som kan rote det til slik at forbrukerne i Norge må betale for en vare som vi selv har, med lav produksjonpris, med priser som knyttes til den høyeste energiprisen i EU. Tviler på at feks Tyskland har lagt strømkabler til feks Norge hvis Tyskland var selvforsynt med billig vannkraft, og knyttet seg til høye energipriser bestemt i andre land. Politikerne i Norge evner ikke å tenke tanken om at billig energi til bedrifter og innbyggerne er grunnfjellet i økonomien, det er såkornet i hele økonomien.
 5. Å trekke inn kjøpekraft fra kunstige høye energipriser, 'spesialavgift' på 8 kr/l for bensin og omlag 7 kr/l for diesel samt uttenlandskablene og Acer er IKKE en god måte for å motvirke den spekulative prisveksten på boliger. Kunstig høy inflasjon på energi fører til kunstig høye matvarepriser, transport osv som fører til krav om lønnsøkninger for å kunne betale regningene. Å heve renten på boliger, for å reduserer prisveksten på boliger, er absolutt nødvendig. Det er i utgangspunktet ikke mangel på energi i Norge.
 6. Støre og Vedum er Norges Knoll og Tott, makan til tullballer som får holde på med sine fantestreker. Støre har tatt rollen som Benny i 'The Julekalender', jakter etter boken som avslører hvordan oppnå 100% skattetrykk. Får disse to holde på, blir dette resultatet. Hvorfor ikke bare innføre 100% skatt på alt, og oppnå 100% velferd.
 7. Deler av avkastningen, feks 50%, som Staten henter fra oljefondet, burde benyttes til å redusere avgifter som 'spesialavgiften' på drivstoff, som utgjør 8kr/l for bensin og 7kr/l for diesel, og i tillegg halvere momsen. Men hele overføringen går til offentlig sektor som opprettholdelse av unødvendig administrasjon og byråkrati. I prinsippet burde eierandelene i oljefondet utland overføres direkte til innbyggerne i Norge, Staten forvalter nå rundt kr 2 mill fra hver og en i dette landet, eller kr 10 mill av en familie på 4. Dette er statskapitalisme, på samme måte som i Russland. Og det er ikke sterke ord, det er sanne ord ang Quislinger som styrer og forvalter Norge. Representerer du 'myndighetene' for å tåkelegge hva som egentlig foregår i dette landet, det skal ikke så mye 'tåkelegging' til for å overbevise 'Ola og Kari' som du helt sikkert vet. Fra 2003 til 22 juni i år så har det været forbudt å stryke toppene fra valglistene i Norge og føre opp egne alternativer. Dette er vel definisjonen på et diktatur, eller er det ikke det ?
 8. Ja, dette vil redusere 'veksten' i den private sektoren, men veksten i den offentlige sektoren vil i allefall ikke reduseres. Administrasjon og byråkrater får nå ende bedre tider, menneskeenheter eller parasitter som ikke produserer noe som helst matnyttig.. Det er jo Quislinger som styrer og forvalter Norge.
 9. Hva skal Staten med disse ekstra inntektene ? Dette er statskapitalisme. Overskuddet fra olje og gass går til et fond i utlandet, som ikke kan investere i næringer i Norge ?! Deler av avkastningen fra 'Oljefondet' går direkte til Staten, for å opprettholde ineffektiviteten i den offentlige sektoren. For høye skatter og avgifter fører til mindre investeringer og utvikling av lønnsomme næringer i Norge. Ekstra skatt på vannkraften er total skivebom. Støre burde forvalte sin formue til å utvikle lønnsomme 'arbeidsplasser' i den private sektoren, og gå av som Statsminiseter.
 10. Kanskje det er Norge som står bak, for å øke gassinntektene til Norge. Gassprisen øker.
 11. Det bør settes fyr på gassen, for bl a å redusere muligheten for en svært stor og utbredt eksplosjon.
 12. Eller at de kutter de to siste eksportkablene, slik at det blir mere normale strømpriser igjen i Norge.
 13. "Da er spørsmålet hvorfor planlegger dages politikere veldig energikrevende næring uten å ha sikret planer for at både kraft og overføringskapasitet er på plass først??" Jeg har et veldig godt forslag, rart ingen har kommet på dette før, og en behøv ikke være geni for å løse denne vanskelige utfordringen, men det kreves hjerne: Hva med å slutte å eksportere strøm gjennom kablene til utlandet samt elektrifisering av 'sokkelen'.
×
×
 • Create New...