Jump to content

Øivind Tandberg-Hanssen

Medlemmer
 • Content Count

  6
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

4 :)

Recent Profile Visitors

109 profile views
 1. Jo, det er en hypotese. Eller en teori om du vil. Som underbygges av feltforsøk. Det er altså ingen bastant og unyansert påstand. Det er du som påstår at det er en påstand. Det forklares ikke at påstanden er bevist med et uspesifisert antall feltforsøk. Rett og slett fordi det ikke er en påstand, men også fordi disse feltforsøkene ikke beviser, men støtter eller bekrefter L'Heureuxs hypotese. Vitenskapsteori er tydeligvis helt ukjent for deg, eller? Hvorfor skulle ikke de geologene som deltar i granskningskommisjonene ha noe ansvar? Premisset ditt er feil. Derfor blir spørsmålet ditt også feil, men du kan sikkert svare på det likevel. Du har høy kompetanse når det gjelder å svare på ubegripelige spørsmål som ingen har stilt.
 2. Av erfaring vet jeg at mine (eller andres) tilbakemeldinger neppe er særlige nyttige for deg. Du er ikke i stand til å ta til deg tilbakemeldinger fra de som er uenige med deg. Meg bekjent påstår ikke L'Heureux at advokater bør holde seg til sitt fag. Det er ingen påstand, men muligens et forslag. Din påstand om at jeg støtter L'Heureuxs påstand, er følgelig feil. Din påstand er enkelt for deg å bevise siden du har høy kompetanse når det gjelder å lage dine egne bevis. Det er din påstand et godt bevis på. Vanskelig å forstå hva du mener her. L'Heureux er sitert på: "Men vi har gjort store feltforsøk for å få til brudd i jorda på flat mark, og det forblir bare et lokalt brudd". Mener du at L'Heureux i et intervju skal oppgi alle feltforsøkene som er gjort? L'Heureux påstår ikke at feltstudier beviser noe som helst. Meg bekjent er L'Heureux vitenskapsmann og meg bekjent har han (i motsetning til deg) kjennskap til grunnleggende vitenskapsteori. Siden han også er fagmann på området og sikkert har god oversikt over forskningen, er det rimelig å anta at feltstudier støtter eller bekrefter L'Heureuxs hypotese. Nei, dette er ikke hans svar eller motbevis på "Østgård uomtvistelig bevis for at få geologer oppgis som delansvarlige for utredningene" For det første er ikke Østgårds "uomtvistelig bevis" uomtvistelig. For det andre tar du sitatet ut av en sammenheng. Hvorfor skulle jeg mene det, mener du?
 3. Jeg skal avstå fra å kommentere din minst heldige påstand. Dine egne vurderinger av fakta er relativt uinteressante siden du mangler relevant faglig bakgrunn. Meg bekjent mener verken L'Heureux eller jeg dette. Meg bekjent er du viden kjent i Moss (og andre steder?) for din uovertrufne evne til å tillegge folk meninger de ikke har. Meg bekjent er det ikke mulig å lese ut fra artikkelen at L'Heureux vokter seg vel for noe som helst. Meg bekjent er det vanskelig/umulig å lese ut fra artikkelen at L'Heureux innrømmer noe som helst. Meg bekjent verken bekrefter eller innrømmer L'Heureux noe som tilsier at det skal være noen grunn til å ha tiltro til dine egne vurderinger av fakta. Meg bekjent er dine kommentarer her bare ytterligere eksempler på din særegne evne til å tolke fakta slik at det passer inn i din egen virkelighetsforståelse.
 4. Nei, Parker, her har du nok misforstått. For det første er ikke dette en kronikk, men en artikkel. For det andre foreslår han at advokater holder seg til sitt eget fag. Det bør også gjelde deg som sivilarkitekt. For det tredje er hovedpoenget til L'Heureux at påstanden om at det ikke er nok samarbeid mellom geoteknikere og geologer er fullstendig feil og det begrunner han godt.
 5. Jernbanetraséen og stasjonsplasseringen var avgjort 15 år før selskapet Sjøsiden AS ble opprettet. Det er ikke et faktum at Moss kommune kommer til å tjene penger på dette. Moss kommune har kun forpliktet seg til å være med i første fase, utarbeidelsen av en reguleringsplan. En annen svakhet med konspirasjonsteorien er at dersom man hadde valgt en annen trasé, med stasjon under bakken, ville det frigjort enda mer areal til eiendomsutvikling.
 6. Litt morsomt at du kritiserer andre for å være anonym når du selv er det... Hvem er du, hvilke interesser representerer du, og har du kunnskaper, erfaring eller informasjon som kan belyse problemstillinger presentert i artikkelen? Mange av "bekymringene" er tilbakevist her: https://www.tu.no/artikler/uriktige-pastander-og-konspirasjonsteorier-om-prosjektet/512118
×
×
 • Create New...