Jump to content

Krebs

Medlemmer
 • Content Count

  16
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

2 :)

Recent Profile Visitors

236 profile views
 1. Ang. poenggrensen, tror jeg det har mye å si om de fysiske opptakskravene avholdes til 2021. PHS informerte om at rundt 15% vanligvis stryker på disse, hvilke da automatisk gikk videre i 2020. Man kan forestille seg der finnes en del skoleflinke folk, som sliter med den allsidigheten der forventes utvist gjennom de fysiske kravene. Poenggrensen vil dog likevel høyst sannsynlig holde seg på et høyere nivå uansett, sett i betraktning av at antall studieplasser vil være uendret.
 2. Stengt for egentrening som et coronatiltakk desverre.
 3. Ingen vits i å søke med 40 poeng totalt, når snittet har vært så høyt som det har vært de siste årene. Da er det bedre å få gjort en skikkelig jobb som privatist å få økt poengsummen til omkring de 50 eller mere for å være sikker
 4. https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/dette-er-arets-poenggrenser-ved-politihogskolen?publisherId=17846782&releaseId=17889448&fbclid=IwAR2pS6ql76rAgImKTOJI5Eg4SF5zYw0ZatBYoXmrK6S3ZFRM_deW4-NdZNc
 5. Noen fra Moss området som skal starte på PHS Oslo?
 6. Den informasjon står i innkallingen du har fått per mail.
 7. Sendte spørsmålet til PHS angående om man kan sorteres fra på bakgrunn av lavere konkurransepoeng, selv om man regner med å forøke det og fikk følgende svar: Svar: Ja, det er en mulighet for det. Det ville det vært ellers også, i og med at det originalt ville vært konkurranse om plass til fysiske tester.
 8. 51 før privatisteksamener og forhåpentlig 53 etter.
 9. Samordna Opptak har nettopp publisert søkertall for 2020. For politiutdanningen er det 1.864 søkere med PHS som førstevalg. Det er det høyeste søkertall med PHS som førstevalg relativt sammenlignet med studieplasser siden 2016. Oslo har 90 studieplasser (før rundt 250) og denne studieplass har 1.004 søkere valgt som førsteprioritet. Altså 11,2 førstevalgssøkere per studieplass, mens 2019 hadde 1.478 førstevalgssøkere til 240 studieplasser, altså 6,2 førstevalgssøkere per studieplass. Stavern og Bodø har 310 plasser (fordelt jevnt på disse to og uendret fra i fjor) og disse studieplasser har 860 søkere valgt som førsteprioritet. Wow, det blir virkelig kamp om plassene i Oslo med en nær fordobling av relative førstegangssøkere, samt mangelen på frasortering via fysiske prøver..
 10. https://www.samordnaopptak.no/info/om/sokertall/sokertall-2020/presentasjon-april-2020.pdf
 11. Det må antas jf. Oaaphs sitt innlegg. Det fremtidige kutt av disse 800 søkere, på bakgrunn av PC-tester og telefonisk egnethetsvurdering (årets opptaksprøver), vil da resultere i en siste gruppe søkere som konkurrerer utelukkende på poengsum. For relativt å samsvare med siste års søkertall så langt i søknadsprosessen må der altså frasorteres omtrent 80-200 personer. Dette avhenger dog av vurderingen og kan være vanskelig å forutse, da tidligere tall alltid har inkludert fysiske tester. Om dette skjer tror jeg fortsatt vi vil se et høyere gjennomsnitt av poengsum, da fysiske tester tidligere har sortert søkere bort uavhengig av poengsum, mens dette års opptak kommer til å sortere folk bort nesten utelukkende avhengig av poengsum.
 12. Det tror jeg du har rett i. Ser man på tallene fra de siste to årene er søkertallene relativt like. 2018: 550 studieplasser 4.706 søkere (8,6 per studieplass) 2.217 fullførte søknadsprosessen (4 per studieplass) X deltok i opptaksprøver og 975 bestod opptaksprøver. (1,8 per studieplass) Herav ble 577 tilbudt en studieplass med poenggrense 49,1-50,5 2019: 550 studieplasser 4.063 søkere (7,4 per studieplass) 1.855 fullførte søknadsprosessen (3,4 per studieplass) 1.267 deltok i opptaksprøver og 845 bestod opptaksprøver (1,5 per studieplass) Herav ble 578 tilbudt en studieplass med poenggrense på 49,2-51,1 2020: 400 studieplasser 3.459 søkte (8,6 per studieplass) 1.400 fullførte søknadsprossesen (3,5 per studieplass) Vanskelig å si hvor mye det vil påvirke med mangelen på fysiske prøver uten å ha tallene for disse, men opptaket til nå har vært relativt likt tidlige år. Set i lyset av at poenggrensene kun har økt 0,1-0,6 ville det nok ha vært tilnærmelsesvis samme økning om opptaket hadde blitt avholdt som vanlig. Blir der rundt 600-720 søkere igjen etter egnethetsvurderingen vil poenggrensen nok rykke seg lite, men om dette tallet blir mye høyere tror jeg også poenggrensen vil rykke seg likeså.
 13. I tillegg vil mangelen på stikkprøver av PC-testene ved fysisk oppmøte også forekomme, slik evt. juksing blir vanskeligere å oppklare. Nå tror jeg dog ikke det er et utbredt fenomen, da jeg går ut fra folk der har komt så langt i søknadsprosessen er anstendige mennesker, men muligheten vil dog forekomme.
 14. På samme måte som privatisters muntlige eksamen ikke kan avlegges over telefon/zoom, grunnet manglende mulighet for fysisk fremvisning av legitimasjon er det rart at politiets egnethetsvurdering muliggjør dette. I prinsippet kan en vilkårlig person som er langt bedre egnet, sitte å fullføre telefonsamtalen for søker.
×
×
 • Create New...