Jump to content

Hans Reier Sigmond

Medlemmer
 • Content Count

  44
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

86 :)

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Vi må også regne med et visst tap av rekkevidde etter alder på bilen. 10% etter 8 år vil ikke være uvanlig, men her vil det sikkert variere mye etter type batteri og lademønster etc. Så kommer reduksjon på 30% på det verste om vinteren i forhold til disse tallene. Men dette må man jo bare regne med når man kjøper elbil. Svært mange kjører heller ikke på en ideell måte heller som gir lavest mulig energiforbruk. Jeg gjør i alle fall ikke det alltid, rett og slett fordi det er gørrkjedelig å kjøre slik hele tiden. Jeg ville nok i utgangspunktet ha kjørt en elbil med relativt bra rekkevidde tall i utgangspunktet pga. disse faktorene.
 2. De som nå jobber i eller tenker å gå over fra olje og gass til fornybarbransjen nå bør tenke seg godt om. Strømpriskrisen: Hvordan er det med etikken og samvittigheten til de teknologer som jobber i selskaper som Statnett og Statkraft og Elvia. De vet at de er med på å ødelegge mulighetene for en hel rekke andre bransjer, gjør fattige folk enda fattigere. Nettopp forsårsaket av det grønne skiftet. Jeg har ikke hørt noe fra denne bransjen og fagfolk i den annet en pur begeistring for enorme (ufortjente) inntekter. Det samme gjelder hele vindkraftindustrien. Aner ikke hvorfor denne er så populær. Det som skjer her er hvis det blir for mange vindmøller er en fullstendig rasering av Norsk natur. Man burde i det minste tenke mer på hvor disse vindmøllene skal plasseres og heller plassere disse der naturen fra før er ødelagt. I gamle industriområder, i nærheten av motorveier etc. Og dette gjør også at prisen på elektrisk kraft øker og det blir enda større prissvingninger. Og selv havvind har negative sider, også der er miljøpåvirkningen usikker, og det gir veldig dyr energi. Men det er nok nødvendig. Derimot burde det gjøres mer i gode gamle vannkraftverk med oppgradering av anlegg. Selv om potensialet ikke er kjempestort, er det der man må begynne. Dagens energikrise i Europa viser dessverre at hele verden fortsatt er helt avhengig av olje og gass. Dette er noe som Norge kan levere. Nå.Spesielt nå som tilgangen til russisk olje og gass og kull blir borte. Mener det slik situasjonen er nå er bedre enn andre former for skitten energi. (Bortsett fra kjernekraft. Det burde ikke legges ned akkurat nå slik som situasjonen er). Så de som jobber i olje og gass bransjen skal være stolte av det. Og de som jobber i fornybarbransjene skal vite at de ikke er et hår bedre enn de som jobber i olje og gass når det gjelder etikk og moral og den faktiske nytten for samfunnet og verden som helhet. Alle som jobber et eller annet sted bør tenke. Hvorfor gjør jeg dette her? Hva er hensikten med det? Er dette bra?. Ødelegger det for andre? Ødelegger det for miljøet? Det er alt for lett for teknologer å bare bli oppslukt i teknikken uten å faktisk se at det man gjør får konsekvenser ut over egen jobb. Tilslutt: Jeg er ikke imot det grønne skiftet. Det er helt nødvendig. Men timing og hvordan det blir gjort er helt vesentlig for et vellykket resultat. Og det fortjener hele kloden. Jeg tror også at ansatte i energisektoren bør påvirke egen ledelse innenfra og opp. Det som disse selskapene i dag formidler utad er rett og slett ikke bra. Men skjer dette? Jeg tviler.
 3. Det er allerede for seint. Det grønne skiftet har skapt nye urettferdigheter. Energiprisene i Norge kan ikke forsvares på noen måte og skaper større klasseskille, nedlegging av arbeidsplasser, folk med dårlig råd som får enda dårligere råd. Det verste er det at regjeringen faktisk kan ta kontroll over energimarkedet i Norge, men gjør det ikke. Vi er faktisk er så heldig stilt i Norge at vi har mer enn nok av energi (fra fossile kilder og fra grønne ikke fossile kilder). Skatter og avgifter innrettet slik at Staten uansett får enorme inntekter av det. Det samme gjelder i enda større grad kraftmarkedet. Der produksjonskostnaden for grønn billig vannkraft bare er en peanøtt i forhold til det som de fleste nå betaler for strømmen i Sør Norge. Jeg fatter ikke at regjeringen (med Bjørnar Skjæran) ikke skjønner dette og gjør noe med det. De har gjort noe, men det er langt fra nok.
 4. Mye bedre å gjøre det på denne måten enn å stjele strøm fra land. Når det gjelder flere vindkraftprosjekter på land så er jeg meget skeptisk pga. de store ødeleggelsene av natur. Dette er på verdensbasis like alvorlig som klimaproblemet.
 5. Det er to ting her: Burde ikke oljeutvinning SÅ langt mot nord stoppes uansett. Det virker HELT UNØDVENDIG å starte med dette nå ref. det grønne skiftet. Når det gjelder elektrifisering fra kabel, så er det jo ikke på langt nær det samme kraftunderskuddet så langt mot nord som i Sør Norge, så rett og slett ikke så kritisk.
 6. Norge er jo når det gjelder energiforsyning fullstendig uavhengig av russisk gass eksport. Så det er ingen grunn til høyere priser på energi / strøm i Norge, Dette har jo sin årsak i de idiotiske avtalene (via EØS/Acer) og systemet (energiloven...) som våre politikere har klart å stelle i stand. I praksis betyr jo dette at den norske stat blir rikere, og at norsk befolking og det store flertallet av norske bedrifter blir fattigere.
 7. Subsidier? Det er ikke det det er. Strømprisen på spotmarkedet er kunstig høy i forhold til produksjonskostnadene. Det det er er at folket skal få tilbake pengene som kraftbransjen stjeler fra oss.
 8. Jeg er ikke spesielt beroliget av denne kommisjonen. Ikke en eneste deltager som faktisk reprsenterer facebook gruppen "vi som krever billigere strøm". Ikke en eneste representant for småindustri og bønder og vanlige forbrukere. Problemet med alt for høye strømrpriser som kveler det norske samfunnet kommer ikke til å bli løst av dette og er heller ikke spesielt fokusert på av mandatet til kommisjonen. Alt for mange som representerer kraftbransjen, olje og energi. Dette blir nok bare "som nå" med små endringer i stedet for en avklaring om vi faktisk ikke skal gjøre noe med rammebetingelsene for strøm markedet, evt. avvikle det og basere seg innenlands på et annet mer forutsigbart prissystem. Det trengs radikalt nye ideer, jeg ser ikke for meg at det kommer i dette forumet.
 9. Er det en person som har håndtert strømkrisen dårlig, med håpløse utalelser så er det olje og energiminsteren. Sa hva hun sier tror jeg ikke på. Hvis dere vil ødeleggge all natur i Norge, så bygg ut vindkraft på land. Det er bra at det er en pause med denne galskapen. Hvis dere vil sørge for permanent høye energipriser, så bygg ut vindkraft til havs. Men jeg håper jo at det kan realliseres litt billigere egentlig. Problemet er at ambisjonene om Norge som Europs batteri er en illusjon. Vi har mer enn nok kraft egentlig, i hvert fall hvis vi etterhvert sakte men sikker klarer å gjennomføre fornuftige energisparetiltak. Hovedproblemet er at krafbransjen ødelegger for de fleste andre bransjer i Norge, hvis det fortsetter med disse høye prisene på elektrisk kraft. Jeg har et ambisjon om et samfunn som lever av avansert videreforedling og produsjon av varer, basert på billig energi som vi faktisk har. Jeg vil ha Norge i en helt annen retning, den retningen som har vært fulgt helt nå fram til kraftkrisen; som har ført til velstand i tiår ettter tiar. Nå står dette i fare for å blir radert ut hvis kraftlobbyen får fortsette.
 10. Jeg er redd likevel at veiprising betyr dyrere, for alt for enkelt å legge på prisen på alle veier. Det er flere gode argumenter MOT veiprising i tillegg til dette: 1) Unødvendig innsamling av data 2) Sikkerhetsrisiko 3) Muliggjør overvåkning av norske borgere i stor skala. 4) Teknologisk sårbart (hackere, jammere, ..) 5) Enda mer tvungen installasjon av noe som fordyrer bilene. Hvis innsamlede data i hovedsak forblir i bilene forsvinner noen av disse ulempene Massiv innsamling og lagring av data er heller ikke spesielt miljøvennlig. Energi forbrukes for å lagre data og til det som sørger for datainnsamling.
 11. Jeg tror ikke denne sammenlikningen mellom 2021 og 2020 er særlig relevant i det hele tatt. 2021 var et mye kaldere år når det teller for forbruket om vintereren. Da er det ikke så rart at forbruket øker noe.
 12. Å produsere billig strøm i Norge er ikke vanskelig. Det er det som skjer hver dag i Norge. I hvertfall med det som er produsert fra vannkraft. Det er dessverre noen (statlig eide) luringer som stikker av med hele fortjenesten. Gidder ikke si hvem, det er beskrevet opp og ned i media.
 13. har også hatt problemer tidvis med frost i rør etc. etter opp-pussing som helt sikkert ville vært ungått med kjeller. Men dette kunne sikkert vært ungått med et litt bedre hus i utgangspunktet (bygd i 1960 og renovert), Men det er en god del ting som helt klart blir enklere med kjeller.
 14. PØH! De har fullstendig glemt at mat f.eks og andre ting kan lagres i kjellere og at temperaturen mange steder i slike rom vil holde seg svært gunstig for mange typer mat. Det er endel andre ting som ikke tåler frost som lett kan lagres i en kjeller, men ikke i en utebod. Og det er også snakk om arealeffektiv bygging og da må man utnytte flere etasjer, også kjellere. Jeg bor nå i et hus uten kjeller (krypkjeller) og selv om huset eller er fint, ser jeg denne ulempen med mindre lagerplass, vanskeligere å lagre en del typer matvarer og andre ting. Jeg har selvsagt kjøleskap og fryser, men det hjelper ikke for alt. Maling etc. må lagres i bod inne, fordi ødelegges hvis det fryser i utebod eller på loftet (kunne vært fikset med isolert loft).
 15. Hvis de vil ha oss tilbake på kontoret 100% av tiden, så glem det. Heldigvis har tidene endret seg siden rett etter bankkrisa i 2008 da jeg i hvert fall ikke fikk jobben med IT utvikling om jeg sa ordet "hjemmekontor" på jobb intervjuet eller helst ville ha det inn i ansatt-kontrakten. Men det er jo ikke alle som kan jobbe hjemme selvsagt. Og det er ikke nødvendigvis best alltid å jobbe hjemme heller. Men for meg som har pendlet til Oslo mye, er det selvsagt en fordel å reise litt mindre, selv om det er mer sosiialt å være der. Noe særlig mer effektivt å jobbe i åpne lokaler tett i tett i stedet for på et arbeidsrom hjemme er det ikke. Flere hjemmekontordager og også eventuelt kontorfellesskap i nærmiljøet vil tvinge seg fram uansett. Og all denne pendlinga og jobbreisene er heller ikke bra for miljøet og det grønne skiftet.
×
×
 • Create New...