Jump to content

Jego

Medlemmer
 • Content Count

  57
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by Jego

 1. Jego

  Snikskyttere

  Syntes ikke du kan definere alle verdens maktmennesker utifra disse tre lurvete eksemplene her. For eksempel kunne jeg aldri sett for meg at den nye NATO sjefen komme med noe slikt.. Synes ikke eksemplene er spesielt lurvete. Men jeg er enig i at jeg ikke kan definere maktmennesker eller trekke en slik konklusjon ut fra disse tre eksemplene. Det siste er ingen konklusjon, bare min egen freidige, om enn lurvete, påstand. Vi får håpe at den ikke stemmer.
 2. Jeg tror vel at det ikke er umulig at det er russiske soldater inne i de østlige deler av Ukraina, men reagerer likevel på president Porosjenkos opptreden nå nylig der han viser fram flere russiske pass som bevis på at det er russiske soldater i Ukraina. Hvorfor har de russiske soldatene tatt med seg pass når de gikk inn i Ukraina på hemmelig oppdrag? Trengte de det for å komme inn? Er dette dagens nye krigføring? " Kjære medsoldater. I dag skal vi invadere Utopia. Husk å ta med pass!"
 3. Jego

  Snikskyttere

  Det høres da ut som et forsvar av retten til selvforsvar, hvilket ikke er spesielt kontroversielt. Politikernes slagord derimot er "Hensikten helliger midlene", hvilket er noe mer kontroversielt. Meninger er at det ikke skal virke kontroversielt, det skal gli langsomt inn i vår bevissthet og samfunnet forøvrig og bli oppfattet som helt greit. Etter hvert synes vi at dronedrap og likvideringer av politiske motstandere er helt greit fordi det fremstilles som nødvendig for å vinne en god sak. Men "the bad guy" synes også at hans sak er en god sak. "Hensikten helliger midlene" har et religiøst preg og virker for kontroversielt og konstruert til å bli godtatt av folk flest.
 4. Jego

  Snikskyttere

  "Gud velsigne soldatene våre, spesielt snikskytterne", sier Sarah Pallin, tidligere amerikansk visepresidentkandidat. Det samme sa president Janokovitsj under Maidan-opprøret i Ukraina, og det samme sa Bashar al Assad da demonstrasjonene mot regimet i Syria ble slått ned med hard hånd. "Noen ganger er det riktig å ta liv for å redde liv" , er maktmenneskenes nye slagord.
 5. De aller, aller fleste skjønner at det er riktig å sende ham ut av landet. Hvor ligger da feilen i den praktiske gjennomføringen? Jo, den eneste feilen her ligger i at det i verden dag fremdeles finnes land der offisiell politikk er å henrette mennesker.
 6. Betyr det at det er lov å krenke for eksempel menneskerettighetene dersom du er sunni, men ikke dersom du er shia?
 7. Buddhister tror ikke på gud. Det er en moderne religion uten gud. http://www.buddhanet.net/ans73.htm Ingen steder ble det påstått at buddhister tror på gud. Buddhistene tror ikke på en eller flere personifiserte guder, men de er ikke ateister. "Det guddommelige er tilværelsens grunnlag", mener buddhistene. Og det er utenfor vår fatteevne. Buddha's lære minner mye om budskapet til Jesus.
 8. Hvilken av de to nasjonene Saudi-Arabia og Iran som er verst på å krenke all slags rettigheter, friheter og likhetskrav, er vanskelig å avgjøre. Men Saudi-Arabia betraktes av USA som en god venn, mens USA mener at Iran tilhører selve ondskapen med begrunnelse i landets krenkelser av nevnte rettigheter. Kan grunnen til den store forskjellsbehandlingen være at Saudi-Arabia fører en kapitalistisk markedsøkonomi og at Iran fører en slags marxistisk markedsøkonomi?
 9. Beklager! Jeg hadde helt glemt Volda. Egentlig viste jeg at det var sykehus i Volda, men det falt bare ut i det logiske resonnementet jeg trodde jeg hadde. Det går bra. Men hva er målet ditt? Har du et spørsmål eller en mening du vil dele? Meningen min er at det valget de gjør nå, er bestemt av den langsiktige planen de har for sykehusdekningen i fylket. Eller hvilke muligheter de vil ha åpne til senere. Dersom planen er å redusere de fire sykehusene til to, så har dette første valget også stor betydning for sykehusene i Ålesund og Volda.
 10. Beklager! Jeg hadde helt glemt Volda. Egentlig viste jeg at det var sykehus i Volda, men det falt bare ut i det logiske resonnementet jeg trodde jeg hadde.
 11. Idag har man tre sykehus i fylket: Ålesund, Molde og Kristiansund. Man har i første omgang bestemt seg for å legge ned enten i Molde eller i Kristiansund. Spørsmålet er så om man på lang sikt ønsker å ha ett eller to sykehus i fylket. Dersom man vil ha to, så legger man ned i Molde, bygger nytt i Kristiansund og senere også nytt i Ålesund. Dersom man vil ha bare ett, så legger man ned i Kristiansund, bygger nytt i Molde og senere legger man også ned i Ålesund. Dette handler om tilgjengelighet. Alternativt kan man dersom man vil ha to, legge ned både i Molde og Kristiansund, bygge nytt i Gjemnes og beholde det i Ålesund.
 12. Regjeringen ønsker å få folk til å stå lengre i jobben, gjerne til både 72 og etter hvert også 75 år. Vil arbeidsgiverne ha alle disse gamlingene? Jeg tror at svaret er nei, men det avhenger kanskje av type jobb. Jeg skulle gjerne sett en statistikk over andelen av kvinner som i dag står i jobb helt til de er 67 år. Dess eldre du er når du starter pensjonen dess mindre pensjon må staten totalt betale ut til deg før du dør. Kan det være derfor regjeringen vil øke alderen?
 13. Jeg skal ikke gi meg ut på å beskrive hva Saudi-Arabia står for, det kan enhver finne ut av selv. Men jeg har et spørsmål til de norske politikerne som nå satser på å styrke samarbeidet med Saudi-Arabia. Hvorfor skjemmes dere ikke?
 14. Nei, folk flest betaler det de er villige til fordi de har tenkt til å bo der. Prisene bestemmes av tilbud og etterspørsel. Tilbudet blir bestemt av hvor mye som bygges, som igjen bestemmes av prisnivået, og etterspørselen bestemmes av betalingsviljen som igjen kommer av hvor mye folk tjener. Så til sist blir boligprisene bestemt av hvor mye folk tjener. Ingen manglende logikk noe sted. Det du beskriver er hvordan markedet justerer seg etter pris og etterspørsel. Noe forenklet kan vi vel også si at dersom det ikke var nok mat i butikkene, så ville matprisene stige kraftig. Men der er vi ikke fordi man sørger for nok mat i butikkene. Når det gjelder boligprisene er det hele bare tragisk. Vi er nå kommet dit at regjeringen ikke tør satse på en boligbygging som dekker etterspørselen, rett og slett fordi at da vil prisene rase nedover. Den som har investert for 3 millioner kan da oppdage å bare få 1 million ved salg.
 15. Ja, nesten! Folk er villige til å betale så mye som de kan få i lån, fordi de tror det er en god investering. Det er her den manglende logikken kommer inn.
 16. La oss si at en gjenstand er verdt 1 million kroner. Siden det er flere som vil kjøpe den, får forhandleren kjøperne til å tro at den er verdt 3 millioner. Og at den i dag er en god investering. Kjøperen får så innvilget et lån på 3 millioner i banken. Og tenker: ”Dette er jo en investering. Dersom jeg får problemer med å nedbetale lånet så kan jeg selge gjenstanden, sannsynligvis for mer enn 3 millioner. Dette går bra, det at banken gir lånet viser at dette er riktig. Investering er bra.” Dersom banken ikke hadde innvilget lånet, så hadde ikke gjenstanden blitt solgt for 3 millioner, men kanskje bare for det den var verdt.
 17. Det er ikke noe sitat, da hadde jeg satt setningen i anførselstegn. Det er min egen påstand.
 18. - Det som bestemmer boligprisene er størrelsen på boliglånene – Smak litt på setningen ovenfor. Den mangler egentlig logikk. Synes vi at det er greit?
 19. Selvfølgelig, derfor er alt. 2 best i skolen også. Men, også jeg lurer på hvor du vil hen? Det er mange betydningsfulle aktører som vil at digitale hjelpemidler i skolen skal brukes som i alt 3. Utenfor skolen synes jeg at det også er skremmende å se på alle mobilzombiene som ferdes blant oss andre.
 20. Jeg vil at flest mulig, på egen hånd, skal finne ut at alt 2 er det beste for bruk av digitale hjelpemidler. På de aller fleste områder.
 21. La oss starte med å se på et eksempel/scenario for bruk av bil, med tre alternativer. Si at jeg en søndag har bestemt meg for å dra ut på tur i marka. (Vi holder buss og sykkel utenfor i dette eksemplet). Alternativer: 1. Jeg går hele veien fra boligen min, midt i byen, langs gater og veiene helt til jeg kommer til turstiene i marka. Deretter går jeg på tur i selve marka, før jeg tilslutt går langs veiene og gatene helt tilbake til boligen. 2. Jeg kjører med bilen min fra boligen ut til selve marka, parkerer der og går så på tur i marka. Etterpå kjører jeg tilbake til boligen. 3. Jeg kjører med bilen fra boligen ut til selve marka. Deretter kjører jeg rundt på farbare skogsveier. Et sted stopper jeg for å nyte utsikten og spise matpakke. Tilslutt kjører jeg tilbake til boligen. Hvilke av disse alternativene synes du er det beste? Selv velger jeg nummer to, der jeg velger den hjelpen jeg kan få av det tekniske hjelpemidlet, bilen, fordi da blir det lettere for meg å komme meg ut i marka. Jeg lar ikke hjelpemidlet få all kontroll. Var dette vanskelig å forstå? Eksemplet kan også brukes i overført betydning på bruken av digitale hjelpemidler og mobiltelefoner. Og dersom vi velger å la digitale hjelpemidler få helt fri anvendelse i skolen, så befinner vi oss på alternativ tre. Mister vi ikke da en viktig del av opplevelsen eller læringsprosessen?
 22. Jeg mener at det er tre måter å tolke det at IS henretter amerikanere og britter for åpen sending på internett. 1. IS- islamistene tror at de kan true/presse USA og Vesten til å holde seg unna deres kalifatplaner. 2. IS- islamistene skjønner at de ikke kan true/presse USA og Vesten til å gjøre som de vil, men de kan lure dem til det. De vil egentlig at USA og Vesten skal dras inn i krigen fordi det vil i lengden styrke deres sak og radikaliseringen, og føre til konflikter i Vesten. Med henrettelsene roper de ”kom å ta oss”. 3. La gå at IS- islamistene tror at de er smarte dersom de klarer å dra USA og Vesten inn i krigen, men det er bare noe de tror selv. De er egentlig noen idioter med en helt forskrudd virkelighetsoppfattning, resultatet kommer til å bli noe helt annet en det de har planlagt. Det som i tillegg problematiserer det hele, er at USA i det store og hele ofte har vært drevet av ønsket om å få hevn og ikke av rettferdighet eller å hjelpe mennesker i nød. De tror også at lærdommen til fiendene/terroristene blir at det straffer seg å legge seg ut med USA. Men slik er det ikke, den eneste lærdommen fiendene/terroristene sitter igjen med etter å ha blitt jaget eller militært filleristet i mer enn ett tiår, er at militær makt er viktig og effektiv og skaper frykt. Som man sår, så høster man.
 23. Det du skriver der er vel nærmere fascisme enn kapitalisme. Kanskje lese litt mer om hva kapitalisme og fascisme er istedet for å blande de to ismene og slutte å bruke statlig propaganda på hva de er. Det er en fare for at det ender der ja, i alle fall langt fra et demokrati. USA er vel kanskje på vei inn i en slags superfascisme. Jeg kaller det "super" fordi den har et sjarmerende image, i motsetning til all tidligere stive, militante og humørløse fascisme. Og stilen er så uformell og jovial - om en symboltung - at vi ikke skjønner hvor galt det bærer avsted.
 24. Med andre ord ingen ledere av dagens stormakter? Det startet med Reagan i USA, men har utviklet seg siden. Ingen av presidentene etter ham har vært like idealistiske, de har bare latt konsulenter, rådgivere og politikere med nær tilknytning til næringslivet og finansmarkedet få fritt spillerom til å styre utviklingen.
 25. Nyliberalister driver ikke med rendyrkning av kapitalismen.Men det er jo ulike definisjoner på kapitalisme også. Dersom du mener at krony kapitalisme (cronyism/crony capitalism) og kapitalisme er det samme, vel. Jeg er uenig. Jeg vil vite hva du mener med kapitalisme. Hvis du mener at staten subsidierer ulike private aktører, og der staten gir de rike privilegier av ulikt vis og liknende, så er ikke dette kapitalisme og liberalisme. Det er noe skittent i mellom som da kalles fascisme, og sosialdemokrati. Problemet her er staten. Ikke kapitalisme, det vil si frivillig handel mellom mennesker. Det er jeg enig i, men jeg tror vi har to ulike forestillinger knyttet til hva problemet er, og hvordan man løser problemet. Det man ser er at staten blir større og større, og økende korrupsjon som et resultat. Det gjør man i stor grad også her i Norge. Store særinteresser som styrer mye av politikken. Noe som ikke er tilfellet i en liberalistisk rettsstat, som da sikrer alle menneskers rettigheter. Og som behandler absolutt alle likt. Jeg er enig. Det du snekker om som positivt, det skjedde i en tid da politikerne blandet seg mindre inn i økonomien, og hvor økonomien fikk blomstre, og tilnærmet fri utfoldelse. Da steg velstanden for alle, og millionervis av mennesker ble løftet ut av fattigdommen. Det er bare kapitalisme som kan løfte folk ut av fattigdom, men da laissez faire, og ikke krony kapitalisme som man ser i USA i dag. Man ser ingen vellykkede sosialistiske land. USA får større og større grad sosialisme, og det er det som er ødeleggende. Man ser at de som har størst økonomisk frihet, også har minst klasseskiller og så videre. Markedsøkonomien har en utjevnende effekt på sikt. Det kommer helt an på hva du mener når du sier nyliberalister.Men om du mener sosialdemokratier, og folk som ønsker øket sosialisme i USA, så er jeg enig. Jeg tror at vi er tilbake til der vi startet. De suf-erne som jeg beskrev hadde sin utopiske drøm om sitt kommunistiske paradis der alle var glade i hverandre, alle jobbet sammen i fellesskap og alle delte med andre. Vi så jo hvordan det gikk i praksis. Du og dine ....liberalister har også en utopisk drøm om et helt fritt marked som styrer alt til beste for alle borgerne. Et slags paradis. Ronald Reagan startet på en slik vei i USA, og vi ser hvordan det går i praksis. Det blir slik som jeg beskrev i innledningen til denne tråden - en avdemokratisering, der makten gis til sjefene og firmaene og kapitalen til de rikeste.
×
×
 • Create New...