Jump to content

Hans K.

Medlemmer
  • Content Count

    3
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

0

Recent Profile Visitors

141 profile views
  1. Da forstår jeg hvorfor du tidligere har skrevet at NO2 er netto mottaker av kraft. Ift diskusjonen rundt kraftkabler utland, så vil jeg tro det et utveksling av kraft mellom NO2 og utlandet som er av størst interesse. Denne netto-eksporten er relevant både når det gjelder import av utenlandske priser og forskyningssikkerhet. Det importeres kraft også fra andre prisområder til NO2, noe som bidrar til å hindre at vannmagasiner tømmes. Men denne virkningen svekkes av at NO2 har nettoeksport til utlandet. Kan ikke forstå annet enn at det må bety at: NO2 netto krafteksporten til utlandet svekker NO2s forskynigssikkerhet NO2 netto krafteksport til utlandet og bruken av pris for å redusere krafteksporten har en markant påvirkning på prisene i NO2 Jeg har ingen problemer med at det påpekes at det i sum importeres mer kraft inn i NO2 enn det eksporteres, men da bør en også ta med at nettoeksporten fra NO2 til utlandet er signifikant - dersom en skal formidle det fulle bildet rundt forskyningssikkerhet, prisdannelse og utveksling av kraft mot utlandet. Ihvertfall når informasjonen skal formidles til oss som er amatører på området 😇. Og enig .. merkelig at tilbakekjøptsforpliktelser/avtaler ikke får større oppmerksomhet. Det må da være en god teknisk løsning på legitime bekymringer rundt forskyningssikkerhet.... med mindre jeg har oversett noe helt grunnleggende.
  2. Er det en opsjon å hindre at krafteksport svekker kraftfyrskyingssikkerhet gjennom krav om tilbakekjøp av kraft? I praksis at aktører som selger kraft fra et prisområdet til utlandet er forpliktet til å kjøpe tilbake en prosentandel av denne kraften til samme prisområde innen et antall dager (f.ex. 14 dager). Prosentandelen kan være alt fra 0% (Nord- og Midt-Norge) til 100% (NO1/NO2). Rent praktisk vil en aktør som selger 1GWh til utlandet fra NO2 måtte importere (minimum) 1GWh fra utlandet inn i NO2 ila et antall dager (usikker på hvordan svinn skal regnes inn). Med en slik løsning vil Norske vannmagasin fungere som batterier (https://www.tu.no/artikler/vannmagasinene-kan-vaere-norges-gronne-batteri-for-framtidens-industri/506493), men uten at de går ut over innlands forskyningssikkerhet. Dette bør også ha en dempende virkning på prisen på kraft i Norge da verdien av å selge kraft til utlandet fra prisområder uten kapasitetsoverskudd reduseres. Jeg er klar over at det vil ta lang tid å få gjennomslag for et slikt konsept (ACER++) - og muligens også å operasjonalisere konseptet, men ville ikke dette løse mange av de problemen vi sliter med i dag? Det ville overraske meg om dette konseptet allerede har vurdert og forkastet, men jeg klarer ikke å se hvorfor konseptet ikke skal fungere - utover rent politiske årsaker. Forsøkte å tolke flyttallene på https://www.nordpoolgroup.com/en/Market-data1/Dayahead/Flow1/Flow/NO/Norway/ og kan ikke forstå annet enn at de siste 3 ukene har det i sum vært en betydelig netto krafteksport fra NO2 til utlandet. Jeg har ikke forsøkt å gå lenger bakover i tid.
×
×
  • Create New...