Jump to content

62FP89PG

Medlemmer
 • Content Count

  16
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

11 :)

Recent Profile Visitors

222 profile views
 1. Kombinasjonen Flettner-rortor og autonomi kan bli bra på mange ruter. I alle fall om skipet ikkje behøver å være framme på timen,men har litt tids-slack å gå på.
 2. Det heiter ikkje "klokkertro",men klokketro! Det er ikkje klokkaren som er truverdig,men klokka!
 3. Dersom du går endå lenger ned på fart, så reduserer du energibehovet progressivt. Det gir større sjanse for rein batteridrift for mange strekningar. Det er rett veg å gå!
 4. Perspektivet for anvendelse blir voldsomt stort. Ikkje minst med tanke på analyse av utpust frå folk og dyr for sjukdomsanalyse og reduksjon av metan. Gassanalyse over myrer etc.Ny forskning og kunnskap!
 5. Det er ikkje 170.000tonn CO2 den sparar pr.år. Med 6mill.liter diesel spart er det i beste fall 17.000tonn CO2! Blir det då 0,04promille? Uansett er dette bra!Kor lang tid brukar ferga over?
 6. Hydrogen er for dyrt! Det står det mellom linjene i teksta! Over Hjørundfjorden er det berre 10-15min. I Danmark går batteriferge fleire gonger så langt på batteri. Kvifor hydrogen då?
 7. Dette ser ut til å være ein fulltreffar for Norge! Aukar kapasiteten med større djupner enn 400m? Vi har svært djupe fjordar på vestlandet,men ferskvatn er det sjeldan vi treng utanom det vi får ned frå himmelen! ER dette så billig at det vil lønne seg å bruke det til dyrkningsformål i Sahara?
×
×
 • Create New...