Jump to content

62FP89PG

Medlemmer
 • Content Count

  13
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

9 :)

Recent Profile Visitors

144 profile views
 1. Perspektivet for anvendelse blir voldsomt stort. Ikkje minst med tanke på analyse av utpust frå folk og dyr for sjukdomsanalyse og reduksjon av metan. Gassanalyse over myrer etc.Ny forskning og kunnskap!
 2. Det er ikkje 170.000tonn CO2 den sparar pr.år. Med 6mill.liter diesel spart er det i beste fall 17.000tonn CO2! Blir det då 0,04promille? Uansett er dette bra!Kor lang tid brukar ferga over?
 3. Hydrogen er for dyrt! Det står det mellom linjene i teksta! Over Hjørundfjorden er det berre 10-15min. I Danmark går batteriferge fleire gonger så langt på batteri. Kvifor hydrogen då?
 4. Dette ser ut til å være ein fulltreffar for Norge! Aukar kapasiteten med større djupner enn 400m? Vi har svært djupe fjordar på vestlandet,men ferskvatn er det sjeldan vi treng utanom det vi får ned frå himmelen! ER dette så billig at det vil lønne seg å bruke det til dyrkningsformål i Sahara?
 5. CO2 er ein resurs og kan i alle fall delvis brukast til å produsere bl.a nye drivstoff/hydrogenbærarar. Då helst frå fornybart CO2. Dette bør utnyttast i størst mulig grad før injeksjon i grunnen!
 6. Kva kostar hydrogenet på disse fyllestasjonane? Har lest test tidligare at med hydrogen kostar det rundt 10kr/mil for drivstoff.
 7. Det går med 42,28kWh for å lage 1kg hydrogen som du igjen får ut 33,3kWh av ! Kabel til land vil nok lønne seg godt. Då kan du levere til nettet og få betydelig høgare pris. Eigarane av vindmølleparkane vil nok helst gjere det! Særlig når dei i tillegg får betalt for fleire kWh på den måten!
 8. Biometanol er å regne som utslippsfritt og er ikkje et oljeprodukt!!!! Metanol har like mykje energi som ammoniakk,kan lagrast som diesel og kan brukast i brenselceller med like høg effekt som ammoniakk. Biometanol er objektivt sett et betre alternativ enn ammoniakk. Den som kjenner sirkulær-økonomibegrepet veit det! Om Co2-utsleppet fell på produsent eller brukar er ett feitt! LCA avgjer den kampen!
 9. Brusboksen er et godt eksempel på det som er bra i prinsippet,men forøvrig bør ein både for helsa og forbruket slutte å drikke brus. Det er det mest effektive! Altså være fornuftig! Det er ein trussel mot miljøet at vi utfører reklamestyrte handlingar. Disse fører til høgare forbruk enn fornuftig er. Kapitalisme bra,men reklame nei!
 10. All fisk som bit på såkalla "tyttebær" et raudåte. Makrell eks. Blues Brothers,Z Z Top ?? Dette er ein stor resurs som sikkert kan utnyttast i stor grad? Det må være ein finmaska trål i så fall. Tyttebær-størrelse!
 11. Bra at sjefen tenkjer på framtida no og er villig til å skjerpe seg!
 12. Absorbering av næringssalter i stor skala via tareproduksjon vil påvirke fiskeproduksjonen i havet negativt.
×
×
 • Create New...