Jump to content

62FP89PG

Medlemmer
  • Content Count

    5
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

0
  1. Brusboksen er et godt eksempel på det som er bra i prinsippet,men forøvrig bør ein både for helsa og forbruket slutte å drikke brus. Det er det mest effektive! Altså være fornuftig! Det er ein trussel mot miljøet at vi utfører reklamestyrte handlingar. Disse fører til høgare forbruk enn fornuftig er. Kapitalisme bra,men reklame nei!
  2. All fisk som bit på såkalla "tyttebær" et raudåte. Makrell eks. Blues Brothers,Z Z Top ?? Dette er ein stor resurs som sikkert kan utnyttast i stor grad? Det må være ein finmaska trål i så fall. Tyttebær-størrelse!
  3. Bra at sjefen tenkjer på framtida no og er villig til å skjerpe seg!
  4. Absorbering av næringssalter i stor skala via tareproduksjon vil påvirke fiskeproduksjonen i havet negativt.
×
×
  • Create New...